ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Vara köping : Barne härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 20 Naturnamn : 8 Bebyggelsenamn : 62 Naturnamn : 6
Vara sn /Se Afsån å Vara kommun kommun Balleberget berg
Vara sn Afsån bäck /Se Vara kommun Hallerna berg
Vara sn? Hallarna terräng Vara köping Nedervara bro, Närevars bro bro
Vara köping Kullen ägomark Vara sn, köping Tingshögen höjd, skoglös, åkerjord
Vara Saknas Tingsholmen terräng Vara socken Valberg bergknalle
Vara sn *Varabro bro Varatasse inbyggarbeteckning Vara bro bro
Vara köping *Warabro bro? Varnuma tassar inbyggarbeteckning  
Vara köping Vara bro bro vask inbyggarbeteckning  
Vara köp. /Se   Skalslätten slättbygd  
Vara sn /Se   Skalbygden slättbygden  
Vara köping /Se   Anders Larsgården gård  
Vara köping /Se   Anders Torstensgården gård  
Vara köping /Se   Annelund lht  
Nedervara by   Assarsgården gård  
Stommen gd   Balleberget hmd  
Vara by   Bandstorp lht  
Vara by   Bengt Månsgården gård  
Vara by   Bengt Knutsonsgården gård  
?Vara förr sätesgård?, nu by   Björkhagen lht  
Vara köping Saknas   Dalvik(en) lht  
    Ekedalen lht  
    Elisgården gård  
    Fridhem lht  
    Fridhult lht  
    Frostagården gård  
    Frälsegården gård  
    Glädjen gård  
    Grossgården gård  
    Heden hmd  
    Hemmet lht  
    Hjorthem lht  
    Håka Månsgården gård  
    Johannedal lht  
    Johanneslund lht  
    Karlslund lht  
    Karlsro lht  
    Karlsro lht  
    Karlstomt lht  
    Käringemossen hmdelar  
    Lars Rättaregården gård  
    Lassagården by o. sn  
    Lerum hmd  
    Marielund lht  
    Mossen hmdelar  
    Nedervara (Närevara) gård  
    Nils Ersgården eller Anders Persgården gård  
    Olov Nilsgården gård  
    Radbacka hmdelar  
    Skogsgården gård  
    Solhem lht  
    Sventorp lht  
    Tomten gård  
    Torsberg lht  
    Torsgården gård  
    Tråvadsgården gård  
    Trädgården lht  
    Valberg hmdelar  
    Vallenborg lht  
    Vara by o. sn  
    Västergården gård  
    Äckran hmd  
    Ängen hmdelar  

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.