ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Skarstads socken : Barne härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 68 Naturnamn : 2 Bebyggelsenamn : 72 Naturnamn : 5
Skarstad sn *Dunstorps bro, se Dönstorpsbro bro Skarstad socken sn Humlaberget höjd
Skarstad sn *Dönstorpsbro bro Skarstad sn Ingagårdsbäcken vattendrag
Skarstad sn /Se   Skarstad socken Prästaberget berg
Skarstad sn   Skarstadbasse inbyggarbeteckning Skatofta ås ås
Skarstad sn   tasse inbyggarbeteckning Skrevet korsväg
Skarstad sn /Se   Algutstorp Stora gård  
Skarstad sn   Algutsgården, se Kartegården gård  
Skarstad sn   Altorp lht  
Skarstad sn   Basegården gård  
Skarstad sn   Store Bengtsgården el. Torkelsgården gård  
Skarstad socken   Berget lht  
Skarstad sn   Bostorp lht  
Skarstad sn   Brataregården (Bråtaregården) gård  
Skarstad sn   Bya by (och postadress)  
Skarstad sn   Bya Saknas  
Skarstad sn   Bya Gudmundsgården Saknas  
Skarstad sn   Bäcken hmd  
Skarstad Saknas   Bäckgården gård  
Skarstad sn   Börsen, Lilla gård  
Skarstad sn   Börsen (Store) gård  
Skarstad sn   Dönstorp by  
Skarstada Saknas   Dönstorp Saknas  
Skarstad sn   Ek eller Ekatomten gård  
Skarstad sn   Ekaberg lht  
Skarstadha gård, prosteri   Ekatomten Saknas  
Skarstad sn   Flåberg gård  
Skarstad sn   Fläskabacken gd  
Skarstad sn   Fläskebacken bebyggelse  
Skarsta socken   Fridhem, Lilla lht  
Skarstad sn   Funkagården gård  
Skarstad sn   Gudmundsgården gård  
Skarstad sn   (Anders) Gudmundsgården gård  
Skarstad sn   Guntorp lht  
Skarstad sn   Håkansgården gård  
Skarstad sn   Håkesgården gård  
?Skarstad sn /Se   Ingagården gård  
Skarstad sn /Se   Kartegården gård  
Skarstad sn /Se   Klockaregården gård  
Skarstad sn /Se   Klövagården gård  
Bya Saknas   Korndalen gård  
Bya by   Kyrketorp gård  
Bya by   Laggaretomten gård  
Bya by /Se   Lillegården gård  
Bya by   Långgården bebyggelse  
Bya by   Måns Klövesgården gård  
Bya by   Nils Nilsgården gård  
Byia Saknas   Olov Persgården gård  
Bya by   Prästebolet gård  
Bya by   Prästegården gård  
Bya by   Pukslagareboställe kronoboställe  
Bye Saknas   Ruta kvarn kvarn  
Bya by   Rutakvarn Saknas  
Dönstorp gdr   Råckagården gård  
Dunstorp gård /Se   Skarstad, se Fläskabacken by o. sn  
Korndalen by   Skarstad by o. sn  
Korndalen by   Skarstad by o sn  
?Kyrketorp gd   Skarstad Saknas  
Köpargården hemman /Se   Skatofta by  
Skarstad by och socken   Skatofta Saknas  
Skarstad by, sn   Skatofta Skräddaregården Saknas  
Skarstad by   Skräddaregården gård  
Skarstad by   Slevabacken hmd  
Skarstad by   Storegården gård  
Skatofta by   Tomesagården gård  
Skarstad by /Se   Tomten gård  
Söderby Saknas   Vitagården gård  
Söderby Saknas   Västergården gård  
*Söderby Saknas   Västergården gård  
    Västergården = 2 Bya Saknas  
    Västra Ruta kvarn, se 1 Rutakvarn Saknas  
    Åsen hmd  
    Östergården gård  

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.