ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Fyrunga socken : Skånings härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 41 Naturnamn : 8 Bebyggelsenamn : 40 Naturnamn : 8
Fyrunga Saknas Bratthall terräng Fyrunga socken sn Bockasten sten
Fyrunga by, sn *Dunstorps bro, se Dönstorpsbro bro Fyrunga by o. sn Degesten sten
Fyrunga sn *Dönstorps bro bro Fyrunga sn /Se Fattigbro bro
Fyrunga sn Fågeldammen damm? Fyrunga socken Härebäcken bäck
Fyrunga sn »galtaqwærn» Saknas Fyrunga sn Höberg bergknall
Fyrunga sn Oxhagen skogsmark Bjärrten inbyggarbeteckning Kesen backe
Furwnga Saknas Stocklaberget skogshöjd Arvidsgården bebyggelse Klavenäsaberget bergshöjd
Fyrunga sn Vackra planen terräng Baggebol gård Vilesten sten
Fyrunga sn   Bergåker, se Fyrunga fst.  
Fwrwngha Saknas   Bjärrtorp gd  
Fyrunga sn   Bjerrtorp f.d. by, nu gård  
Fyrunga sn /Se   Bjerrtorp gård  
Fyrunga sn /Se   Bjärrtorp Saknas  
Fyrunga sn /Se   Bremsagården gård  
Fyrunga sn /Se   Bösegården gård  
Fyrunga sn /Se   Fyrunga by  
Furska f. namn å Fyrunga sn /Se   Fyrunga fst.  
Furske inbyggarbeteckning /Se   Fyrunga Håkansgården Saknas  
Bjärtorp Skattegård Saknas   Gröndal bebyggelse  
Bjärrtorp gd   Hinstorp eller Hönsebo gård  
Bremsagården hemman /Se   Hinstorp eller Hönsebo gård  
Fyrunga by   Hinstorp Saknas  
Fyrunga by och socken   Håkan Larsgården gård  
Fyrunga sn /Se   Håkesgården bebyggelse  
Fyrunga by   Hönsebo gård  
Fyrunga by   Knutsagården gård  
Fyrunga by   Kroken bebyggelse  
Fyrunga by   Luttra bebyggelse  
Fyrunga by   Nedergatan gård  
[Galtaqwærn] Saknas   Noleby gård  
Galtakvarn kvarn /Se   Noleby gård  
Hinstorp by?   Nästegården bebyggelse  
Luttra gd /Se   Pantekulla bebyggelse  
?Noleby by   Prästegården bebyggelse  
?Noleby by   Skattegården gård  
?Noleby by   Stommen gård  
Nolaby gård   Vargås bebyggelse  
Nolby Saknas   Vena eller Huletomten rusthåll  
Noleby Saknas   Årebo Saknas  
?Årebo by   Årebod gård  
Årebo gd /Se      

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.