ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Kvänums socken : Skånings härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 80 Naturnamn : 21 Bebyggelsenamn : 165 Naturnamn : 146
Kvänum sn Axlamossen mosse Kvänums municipalsamhälle municipalsamhälle Amens backe backe
Kvänum sn /Se Brateberg, se Bratthall berg Kvänum socken Aspbacken backe
Kuänum sn Bratthall berg Kvänum sn Aspelebacken Saknas
Kvänum sn Durkbacken ägomark Backars gård Augusta backe Saknas
Kuenem Saknas Fagerholmen skogsdunge Badene Saknas Backaberget backe
Kwænem Saknas Femstenarör höjd Badened by Badenedstorpsskogen skog
Kvänum sn Fjölbroån å Badened säteri Barne ekarna ekar
Kvänum sn Färmabacken skogshöjd Badened by Baselina väg
Kvänum sn Hästekullabacken skogshöjd Badened by Blomvråna åker
Kuenim Saknas Kungagraven fornlämning /Se Badened säteri Blåsarebacken backe
Kvänum sn o. m:e /Se Kvänumsån å Badened Herregården bebyggelse Bossavråna åker
Kvänum sn /Se Kvänumsån å /Se Badene Kungsgården Saknas Bostället åker
Kvänum sn /Se Prästabäcken bäck Badened, Kongsgården rusthåll Braskabacken Saknas
Kvänum sn /Se Regnekälla offerkälla /Se Badene Nolgården Saknas Bratthall berg
Kvänum sn /Se Skaraberget skogshöjd Badened, Nolgården indraget förareboställe Bratthög backe
Badene Saknas Stora moren sten? Badene, Stommen Saknas Bönekullarna backar
Badened f.d. sn, nu del av sn Storskogen skogsomr. Badened, Stommen indraget sergeantboställe Dalmans backe backe
Bada Saknas Svarta hålet sankmark Badened, Svensgården Saknas Drågen åker
Badene förr sn, nu by Svartaledet terräng Badenetorp Saknas Durkbacken backe
Badene förr sn, nu by *Wraa vattendrag Badenedstorp gård Ekevallen åker
Badene by *Vrå kvarnström Badenedstorp gård Enekullen backe
Badene by?   Badene egendom bebyggelse Femstenabacken Saknas
Badene by   Bengtatöseras lht Femstenabacken backe
Badene förr sn, nu by   Björkliden, se Saxtorp, Björkliden Saknas Fläskängen åker
Badene by   Bonses lht Fredingaskogen furuskogsdunge
Badene by   Elvagården, se Saxtorp, Håkansgården bebyggelse Frukostbacken Saknas
?Badened säteri   Entorp gård Färmabacken backe
?Badene by   Fagerholmen torp Gråsten plats
Badene, Badened by?   Fagerholmen torp Guareberget berg
Badene by?   Femars torp Gåsaräva åker
?Badene Saknas   Fredingen bebyggelse Gåshalsen åker
Badene förr sn, nu del av sn /Se   Fredängen, se Tornum, Fredängen Saknas Hagängen åker
?Badene by   Frälsegården gård Hässleberget backe
Badene by   Frälsegården bebyggelse Hästehulja håla med vatten
Badene f.d. sn, nu by   [Frälsegården] Saknas Hästekullabacken backe
Badene by   Frälsegården, se Saxtorp, Frälsegården Saknas Hästhagen Saknas
Badene f. sn, nu del av sn   Gategården gård Högabackarna Saknas
Badhene socken   Gategården, se 2 Tornum, Gategården rusthåll Hökalsdammen damm
Badene förr sn, nu by   Gullåker, se Skultorp, Gullåker Saknas Kanansberget berg
Badene by?   Göransgården gård Kaneberget berg
?Badene by   Göransgården, se 8 Tornum, Göransgården Saknas Kaselund lund
Badene by   Herrgården säteri Klacken åker
Badene by   Herrgården = 3 Badened Saknas Kloarebacken backe
Badene f. sn, nu del av sn   Herrgården Saknas Kluvstena? åker
Badene f.d. sn, nu del av sn /Se   Håkansgården gård Kroken åker
Badene by /Se   Håkansgården, se 2 Saxtorp, Håkansgården Saknas Kulabackarna skogsbackar
Badene by /Se   Hästekulla gård Kungarebacken backe
Badenetorp by   Hästekulla rustmästareboställe Kungarna åker
Badenetorp gd   Jon Anstensgården gård Kungsbäcken åker
Hästekulla gd   Jon Anstensgården, se 3 Tornum, Jon Anstensgården rusthåll Kvänumsån å
Kvänum by   Klockarebolet lht Kvänumsån å
Kvänum by   Knäppet lht Kålgården backe
Kvänum by   Komministerbostället bebyggelse Kölnebacken backe
Kvänum by och sn /Se   Kongsgården gård Kölnedammen damm
Lille gården Saknas   Kongsgården, se 1 Badened, Kongsgården rusthåll Kölneplatsen Saknas
Saxtorp gdar   Kungsbäcken förpantningslägenhet Lampelössbacken backe
Saxtorp by   Kvänum by Larsa lycka åker
Saxtorp by   Kvänum, se Qvänum Saknas Lerorna åker
Saxtorp by   Qvänum by Lilla backen backe
Saxtorp by   Qvänum, Lars Karlsgården gård Lilla hålhögen backe
?Skultorp gård   Kvänum, Per Karlsgården Saknas Lumbergs hals plats
Skulltorp hg   Qvänum, Per Karlsgården eller Sven Uddsgården rusthåll Lumbergs mad åker
Skultorp gd   Qvänum, Stommen berustadt säteri Lurabacken backe
Skulltorp gd   Qvänum, Åsbogården bebyggelse Mattedammen damm
Skulltorp hg   Lars Karlsgården gård Magnusa lycka åker
Skulltorp hg   Lars Karlsgården, se 1 Qvänum, Lars Karlsgården bebyggelse Mossa åkrar
Skulltorp hg   Lunden bebyggelse Mossen åker
Skulltorp hg   Lunden Saknas Månsarna åker
Skulltorp gd   Mari-på-sand Saknas Nordaberget backe
Stommen = Badene gd   Mossatorpet torp Nordvall åker
Stommen = 3 Kvänum gd   Måns Svensgården gård Nordvall åker
Store gården Saknas   Måns Svensgården, se 5 Tornum, Måns Svensgården rusthåll Olas hål plats
?Tornum by   Nolgården gård Oltorpsskogen skog
Tornum by   Nolgården, se 4 Badened, Nolgården indraget förareboställe Onödig bro plats
Tornum by?   Nybygget, se Skultorp, Nybygget Saknas Orsbäcken del av Prästbäcken
Tornum by   Nyholm torp Packestensbacken Saknas
Tornum by /Se   Nästegården gård Petter på räva backe
Tornum by /Se   Nästegården, se 6 Tornum, Nästegården Saknas Pigbacken backe
Vägestorp by   Olof Töresgården gård Planera hage
Vägestorp gård /Se   Olof Töresgården, se 7 Tornum, Olof Töresgården Saknas Prästabackarna ås
    Oltorp gård Prästabäcken biflod
    Oltorp rusthåll, gård Prästbäcken bäck
    Paddetomten Saknas Prästgårdsskogen Saknas
    Paddetorp kronotomt Rägna backe grushöjd
    Paddetorp tomt Rägna backe grushöjd
    Per Karlsgården eller Sven uddsgården gård Regna backe grusås
    Per Karlsgården, se 4 Qvänum, Per Karls- el. Svenu rusthåll Rägna källa källa
    Per Karlsgården eller Sven uddsgården rusthåll Rägna källa källa
    Pinnele torp Regna källa källa
    Prinsagården gård Rågbacken backe
    Prinsagården, se 4 Tornum, Prinsagården Saknas Råkall backe
    Puttebodan gård Rättarelyckan åker
    Puttalunden torp Rävbackarna Saknas
    Puttebodan gård Sandarna åker
    Rågbacken bebyggelse Sandarna åker
    Sanden, se Skultorp, Sanden Saknas Saras led plats
    Sandenburg Saknas Skaraberget backe
    Sandtaget skiftesallmänning Skarekullen backe
    Sandtaget Saknas Skarinabacken Saknas
    Saxtorp by Skavahaget plats
    Saxtorp gård Skavahörnet plats
    Saxtorp by Skitarebacken backe
    Saxtorp komministerboställe Skitareberget berg
    Saxtorp Saknas Skogsgärdet åker
    Saxtorp, Björkliden lht Skogslyckebacken backe
    Saxtorp, Elvagården = 2 Saxtorp, Håkansgården Saknas Skorstensbacken backe
    Saxtorp, Frälsegården gård Skräddardrätta åker
    Saxtorp, Håkansgården bebyggelse Skräddarelandet åker
    Sexars torp Skultabacken, se Yxnebacken Saknas
    Sjuars torp Skultorpsskogen skog
    Sjuars lht Skvaleberget berg
    Skräddars töseras backstuga Sköljeplan skiftesallmänning
    Skulltorp Saknas Smedjebacken backe
    Skulltorp gård Smedjebergen Saknas
    Skulltorp gård Smedslyckan åker
    Skultorp gård Snippen åker
    Skultorp, Gullåker gård Socklorna åker
    Skultorp, Nybygget gård Stargärdet åker
    Skultorp, Sanden gård Stockekälledammen damm
    Smedagården bebyggelse Stomsåsen mark
    [Smedegården] Saknas Stora hålhögen backe
    Smedjegården, se Tornum 3 Smedjegården Saknas Stora mora stenblock
    Stenhöjden lht Stora mora sten
    Stommen gård Stumpemyra plats
    Stommen gård Svarta hålet plats
    Stommen, se 2 Badened, Stommen indraget sergeantboställe Svältorna åker
    Stommen, se 3 Qvänum, Stommen berustadt säteri Söllebergskulle backe
    Sven Andersgården gård Torgkällan källa
    Sven Andersgården, se Tornum, Sven Andersgården rusthåll Tornums mossa utmarker
    Säter lht Tornums torg plats
    [Thornbergsgården] Saknas Tjuvaberget backe
    Tombergsgården bebyggelse Tjötåkrarna åkrar
    Tornum Saknas Utbolyckan åker
    Tornum Saknas Vackra plan glänta
    Tornum by Veaberget backe
    Tornum by Veaberget berg
    Tornum = 1 Tornum Sven Andersgården och 5 Tornum Saknas Venehögen backe
    Tornum, Fredängen gård Vilången åker
    Tornum, Gategården rusthåll Välaberget Saknas
    Tornum, Göransgården gård Vällingberget backe
    Tornum, Jon Anstensgården rusthåll Yxnebacken backe
    Tornum, Måns Svensgården rusthåll Yxnebacken backe
    Tornum, Nästegården gård Årekulla bergshöjd
    Tornum, Olof Töresgården gård Årekullaberget berg
    Tornum, Prinsagården gård Ängen åker
    Tornum, Smedjegården Saknas Ärtlyckan åker
    Tornum, Sven Andersgården rusthåll  
    Tornum, Töresgården gård  
    Tornum, Töresgården Saknas  
    Trears torp  
    Töresgården, se Tornum, Töresgården Saknas  
    Töresgården, se 7 Tornum, Olof Töresgården Saknas  
    Törsagården bebyggelse  
    Törsagården, se Tornum, Töresgården Saknas  
    Törsagården, se 7 Tornum, Olof Töresgården Saknas  
    Vållängen gård  
    Vållängen gård  
    Vägestorp Saknas  
    Väggestorp gård  
    Väggestorp berustadt säteri  
    Åsbogården, se 2 Qvänum, Åsbogården Saknas  
    Åsbogården gård  
    Älvagården bebyggelse  
    Älvagården = 2 Saxtorp Saknas  
    Älvagården, se 2 Saxtorp, Håkansgården Saknas  

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.