ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Norra Vånga socken : Skånings härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 208 Naturnamn : 124 Bebyggelsenamn : 1306 Naturnamn : 1302
Vånga sn Apelshögen fornlämning /Se Norra Vånga socken sn Norra Vånga socken Saknas
Stora Wonga Saknas Asstorpasjön sjö Norra Vånga socken förteckning Naturnamn förteckning
Vånga, Norra sn Axlamossen mosse Sagesmän förteckning Naturnamn förteckning
Vånga, Norra sn Björkelund terräng Sagesmän förteckning Naturnamn förteckning
Vånga sn Björköjan mossholme Sagesmän förteckning Naturnamn socken
Vånga, Norra sn Bodanabbe mossudde Sagesmän förteckning Naturnamn förteckning
Wangum Saknas Bolagsbacken terräng Sagesmän förteckning Naturnamn förteckning
Vånga, Norra sn *Bottelsbergrör gränsmärke Sagesmän förteckning Naturnamn förteckning
?Vånga, Norra sn Botten terräng Sagesmän förteckning Naturnamn förteckning
Vånga sn Brobacken terräng Sagesmän förteckning Naturnamn förteckning
Vånga socken Brännorna skogsmark Norra Vånga socken sn Naturnamn förteckning
Norra Vånga sn Bulabron bro /Se Bebyggelsenamn i Norra Vånga sn förteckning Naturnamn förteckning
Vånga, numera Vånga, Norra sn Dalsråsen sank mark Bebyggelsenamn i Norra Vånga sn förteckning Naturnamn förteckning
Vånga, Norra sn Dalsråsen sank mark Bebyggelsenamn i Norra Vånga sn förteckning Naturnamn förteckning
Vånga sn Dalssjön sjö Bebyggelsenamn i Norra Vånga sn förteckning Naturnamn förteckning
Vånga by och socken Dammbackaöjan mossholme Bebyggelsenamn i Norra Vånga sn förteckning Naturnamn förteckning
Vånga, N. sn Dungen skogsmark Bebyggelsenamn i Norra Vånga sn förteckning Naturnamn förteckning
Vånga, Norra sn Dybergsbotten mosse Bebyggelsenamn i Norra Vånga sn förteckning Naturnamn förteckning
Vånga sn Dybergs botten sank mark Bebyggelsenamn i Norra Vånga sn förteckning Naturnamn förteckning
Vånga, Norra socken Eketången, Lilla och Stora sjöar Bebyggelsenamn i Norra Vånga sn förteckning Naturnamn förteckning
Vånga, Norra sn Enigheten terräng Bebyggelsenamn i Norra Vånga sn förteckning Naturnamn förteckning
Vånga sn Fjölbro bro /Se Bebyggelsenamn i Norra Vånga sn förteckning Naturnamn förteckning
Vånga sn Fjölbroån å Bebyggelsenamn i Norra Vånga sn förteckning Naturnamn förteckning
Vånga sn Fjölbroån å Bebyggelsenamn i Norra Vånga sn förteckning Naturnamn förteckning
Vånga, Norra sn Glättestorpsbäcken bäck Bebyggelsenamn i Norra Vånga sn förteckning Naturnamn förteckning
Vånga, Norra sn /Se *Gryter terräng(?) Bebyggelsenamn i Norra Vånga sn förteckning Naturnamn förteckning
Vånga (numera Norra) sn Gubbasten fornlämning /Se Bebyggelsenamn i Norra Vånga sn förteckning Naturnamn förteckning
Vånga, Norra sn Hagen ägomark Bebyggelsenamn i Norra Vånga sn förteckning Naturnamn förteckning
Vånga sn Holken terräng Bebyggelsenamn i Norra Vånga sn förteckning Naturnamn förteckning
?Vånga, Norra sn Högeö terräng Förkortningar förteckning Naturnamn förteckning
Vånga, Norra sn Höjemaderna terräng Vånga socken Naturnamn förteckning
Vånga, Norra sn Hönsamossen mosse Vånga sn Naturnamn förteckning
Vånga sn Ingelsön ö Vånga, Norra socken Alegatan åker
Vånga, Norra sn Ingemarshögen kulle? med fornlämning Vånga, Norra socken Ale-Johannesaleden sluttning
Vongha Saknas Jungfru Marie källa källa? Vånga, Norra socken Allmänna dreven Saknas
Vånga, Norra sn Jänka terräng Vånga, Norra socken Allmänna Skogsdreven skogsväg
Norra Vånga sn Kapellbacken backe /Se Vånga, Norra socken Allmänningen mosse
Waanga Saknas Kroksjön sjö Vånga, Norra socken Almabäcken bäck
Wonghe Saknas Kronohallskogen skogsmark Alebodarn inbyggarbeteckning Andersabron bro
Vånga, Norra sn Kung Rådes sten fornlämning /Se Aregåla inbyggarbeteckning Andersamaden kärrområde
Vånga sn Leksberget skogshöjd Arvidstorparen inbyggarbeteckning Ankedammen Saknas
Vånga sn o. gd Leksberget grusås /Se Asstorparn inbyggarbeteckning Apeln i Olas öja Saknas
Vånga sn Lindönamossen mosse Backarn inbyggarbeteckning Apelshögen kulle med forngravar
Vånga sn o. byar Lorebacken terräng Basten Saknas Apelshögen åker
Wonga Saknas Lumbers hög kulle? med fornlämning /Se Bastönarn inbyggarbeteckning Arves backe kulle
Vonga Saknas Lunnabacken skogsdunge Bergarn inbyggarbeteckning Aspekullen kulla
Vånga, Norra sn Lusse hög kulle med fornlämning /Se Romossarn inbyggarbeteckning Aspelunden kulle med aspbestånd
Vånga, Norra sn Lörvrån skogsmark Boråsarn inbyggarbeteckning Aspöjorna åker
Vånga, Norra sn Lövbacken terräng Botorparna inbyggarbeteckning Aspöjorna fastmarksöar
Vånga, Norra sn Markusstenen sten /Se Brobackarn inbyggarbeteckning Asstorpakanalen avloppskanal
Vånga, Norra sn Mellommossen mosse Broddetorparn inbyggarbeteckning Asstorpavägen framfartsväg
Vånga sn *Munsholma mosse, se Månsholma mosse mosse Byarna inbyggarbeteckning Asstorpasjön sjö
Vånga, Norra sn Munsholms mosse Saknas Dalarn inbyggarbeteckning Asstorpasjön sjö el. tjärn
Wångha Saknas Månsholma mosse mosse Dalarn inbyggarbeteckning Asstorpaskogen skogsområde
Vånga, Norra sn Månsholms mosse mosse Dammbackarn inbyggarbeteckning Augustamossen åker
Vånga by *Månsholma mosse mosse Dubbeltorparn inbyggarbeteckning Axlamossen mosse
Vångha Saknas Olas öja mossholme Ekhagarn inbyggarbeteckning Axlamossen mosse
Vånga, Norra sn Ormamossen mosse Enebackarn inbyggarbeteckning Backagärdet åker
Vånga, Norra sn Ornemossen, se Storemossen Saknas Eskilsbergarn inbyggarbeteckning Backagärdet åker
Vånga Saknas Orramossen mosse Fäönarn inbyggarbeteckning Backahagen, Lille betteshage
Vånga, Norra sn Oxögat sjö Gammeltorpa inbyggarbeteckning Backahagen, Store beteshage
Vånga, Norra sn Parken terräng Glästorparn inbyggarbeteckning Backen åker
Vånga, Norra sn Piggasten sten Grytarna inbyggarbeteckning Balebacken kulle
Vånga sn Porsmossen mosse Guldkasarn inbyggarbeteckning Bandalyckan boplats
Wånga Saknas Putsabäck bäck Hagarn inbyggarbeteckning Bandsmaden kärr el. mad
Vånga, Norra sn /Se Ryan bäck Hamrarn inbyggarbeteckning Barslinnevägen väg
Vånga, Norra sn /Se Rävadraget skogsmark Hasslegrindarn inbyggarbeteckning Bastustenen bautasten
Vånga, Norra sn /Se Rävändan vik Hed inbyggarbeteckning Bastöna mossar mossområde
?Aplagården gård *Rösjö hål Saknas Hisingarn inbyggarbeteckning Bastövägen väg
Aple gd Rösjö mossar mosse Hyggen inbyggarbeteckning Bastövägen, Gamla väg
Aplagården gård Rösjö mosse mosse Hässlesbergarn inbyggarbeteckning Becket åker
Arvidstorp, Gamla ödetorp? Rösjömossen mosse Höbergarn inbyggarbeteckning Becket åkerområde med lera
Asstorp gd Rösjö mosse mosse Höggen inbyggarbeteckning Becket åker
Asstorp hg Rösjömossen mosse Karlsgåla inbyggarbeteckning Becket åker
Asstorp g. Rösjö mur bergås Klovarn inbyggarbeteckning Bergaliden åker
Asstorp gd Rösjömur bergås Kloven inbyggarbeteckning Berget höjdparti
Asstorp hg Rösjön sjö Kloven inbyggarbeteckning +Bergmans lycka åkerlycka
Astorp säteri Rösjön sjö Knussen inbyggarbeteckning Bergmans mosse Saknas
Asstorp hg Rösjön sjö Krusen inbyggarbeteckning Bergshagen beteshage
Asstorp gd Rösjön sjö Krusönarn inbyggarbeteckning Bergstrandsmossen mossområde
Berget ödetorp? Rösjön sjö Krösebackarn inbyggarbeteckning Beska apla äppelträd
Botorp by Rösjön sjö Kungsbackarn inbyggarbeteckning Beskela äppelträd
?Botorp by Rösjön sjö Källegåla inbyggarbeteckning Betesmarken ängsområde
Botorp by Rösjön sjö Lerhularn inbyggarbeteckning Bibacken kulle
Dammbacken ödetorp Skintebacken terräng Lerhulingen inbyggarbeteckning Bihusapeln äppelträd
Ekeberg förr torp? Skyttebacken skogshöjd Leven inbyggarbeteckning Björköjan annat namn på Björköna
Ekhagen ödetorp? Skyttemossen mosse Lindärvarn inbyggarbeteckning Björköna fastmarkskulle
Entorp förr torp? Skyttemossen mosse Lindönarn inbyggarbeteckning Björnabergsstenen sten
?Fåröna gd Slipån å Lorbackarn inbyggarbeteckning Björnabergsstenen flyttblock
Fäön gd /Se *Socknepina terräng? Lorebackarn inbyggarbeteckning Björnbergsbacken kulle
Gammelstorp by Soudden mossudde Loringen inbyggarbeteckning +Björnåsen äng
Glättestorp gd /Se Stacka kyrka fornlämning? Långönarn inbyggarbeteckning Blads backe kulle
Glättestorp gd Stavaledsbäcken bäck Lövbackarn inbyggarbeteckning Blads berg kulle
Glättestorp gård Stegelbacken skogbeklädd backe Maggårdarn inbyggarbeteckning Blåsarebacken bebyggelse
Glättestorp gd Stenberga kullar mosshöjder? Medbackarn inbyggarbeteckning Blängebacka ås
Glättestorp gd Stenstorpa sten sten Mossatorparn inbyggarbeteckning +Bostorps intäkt intäkt
Glättestorp gd Storemossen Saknas Måtarn inbyggarbeteckning Boda nabbe kulle
Glättestorp gd Storöjan mossholme Norka inbyggarbeteckning Bolagsbacken kulle
Glättestorp gd Storöjan mossholme Orsen inbyggarbeteckning Bollplanen fotbollsplan
Glättestorp gd Svarta kärret kärr Otabackarn inbyggarbeteckning Bomossarna mosse
?Glättestorp gd Svarta vrån skogsområde Prästtorparn inbyggarbeteckning Bomossen Saknas
Glätestorp gd Svarte hall gränsmärke Pålarna inbyggarbeteckning Bomossevägen enskild väg
Glättestorp gd *Svartehall gränsmärke Ranglabackarn inbyggarbeteckning +Borelberget, se Bålsberget Saknas
Granekulle förr torp? Svartehall gränsmärke Ravakasarna inbyggarbeteckning Borgabacken åkerteg
Grönedal förr torp? *Svartehall gränsmärke Rödaledarn inbyggarbeteckning Boråsvägen Saknas
Hamra förr torp? *Svartehall gränsmärke Sandkullarn inbyggarbeteckning Bos lycka öppet område
Hällarängen ödetorp? *Svartehall gränsmärke Sandslättarn inbyggarbeteckning Botorpaliden sluttning
Klovet ödetorp? Svartekorpen tjärn Sjötorparn inbyggarbeteckning Botorpa torvskift samfälld torvtäkt
Klæthisthorp, se Glättestorp gd Svartekorpen sjö Skubb inbyggarbeteckning Botorpa utmark skogsområde
Lekeslätt gd /Se Svältekullen mossholme Skubbarn inbyggarbeteckning Botorpa utmark utmarksskiften
Lekeslätt by /Se Svärjarehallen fornlämningsområde /Se Skubben inbyggarbeteckning Botorpa utskift Saknas
Lekeslätt gd:ar /Se Tjutastenen sten? Skåningsgåla inbyggarbeteckning +Bottelsberget, se Bålsberget Saknas
Lekeslätt gd:ar /Se Tjärnnabben mossudde Skåningsgårdarn inbyggarbeteckning Botten Saknas
Lekeslätt by /Se Torshalleberget berg Slättarn inbyggarbeteckning Botten åker
*lekwangæ = Lekeslätt by /Se Ullstorpssjön sjö Slätten inbyggarbeteckning Botten, Store mosse
Lerhulan förr torp? Ullstorpssjön sjö Stacketorparn inbyggarbeteckning Brantabacken kulle
»Lywinswanghaby» by Ullstorpssjön sjö Staffsen inbyggarbeteckning /Se Brantalyckan åker
*Liusvangaby by Ullstorpssjön sjö Staffsen inbyggarbeteckning Brobergs backe kulle
Mosstorp förr torp? Ullstorpasjön sjö Stampen inbyggarbeteckning Bruaregärdet åker
Månsholmen g. Ulvamossen mosse Stenbergarn inbyggarbeteckning Bruaregärdet åker
Månsholmen gd Västerbotten terräng Stombonden inbyggarbeteckning Brunsbacke kulle
Månsholmen gd Västerbotten sank mark Storabergarn inbyggarbeteckning Brunebacke kulle
Månsholmen gd Åsamossen mosse Stubb inbyggarbeteckning +Brunnsfjärgen åkerteg
Månsholmen gård *Örnmossen mosse Stubbagålarna inbyggarbeteckning +Brussbacka allmänning
Månsholmen g.   Svensken inbyggarbeteckning Brusagårds lundar lövträdslundar
Månsholmen gd   Tjuttorpa inbyggarbeteckning Brygghusgärdet åker
Månsholmen gd   Toffel inbyggarbeteckning Brygghusgärdet åker
Månsholmen gd /Se   Tofflarn inbyggarbeteckning Bråttom lycka åkerlycka
Mörkagården gd /Se   Tomten inbyggarbeteckning Bråttoms lycka åkerlycka
Mörkagården hemman /Se   Translättarn inbyggarbeteckning +Brända marken, se Frännorna Saknas
Mörkegården hemman /Se   Tredjetorparn inbyggarbeteckning Brännerihålorna gropar
Prästtorp ödetorp?   Tysken inbyggarbeteckning Brännerivägen körväg
Rangelabacken förr torp?   Vadarn inbyggarbeteckning Brännorna avbränt skogsområde
Skåningsgården hemman /Se   Verren inbyggarbeteckning Brännvinshålan fördjupning
Stacketorp förr sn, nu gård och del av sn /Se   Vildsvergarn inbyggarbeteckning Brännvinsstenen stenblock
Stacketorp förr sn, nu säteri   Vintrars inbyggarbeteckning Bunnekällan källa
Stacketorp förr sn, nu säteri   Vångabo inbyggarbeteckning Byagärdet åker
Stacketorp f. sn, nu del av sn   Västervångsbo inbyggarbeteckning Byagärdet åker
Stenberga by   Vävarn inbyggarbeteckning Bygatan landsväg
Stenberga by   Åsarna inbyggarbeteckning Bygatan åker
Stommen f.d. gd   Ängarn inbyggarbeteckning Bålsberget skogklädd kulle med femstenarör
Stora gårdhen Saknas   Ängstorparn inbyggarbeteckning *Båtsberget backe
Storegården gd   +Ahlboan, se Alboda dagsverkstorp Bäckagärdet åker
Stubbagården hemman /Se   Albergs stuga backstuga Bäckagärdet åker
Stubbagården hemman /Se   Albina i staden dagsverkstorp, senare backstuga Bäckgårdsgropen stig med diken
Svensket ödetorp?   Alboda dagsverkstorp Bäckgårds hage lövskogsdunge
Tjuttorp by   Aleboden Saknas Bäckgårdsvägen väg
*Tornne Saknas   Ale-Johannesa stuga backstuga Dalsmaden Saknas
Tornne Saknas   Alfreda stuga backstuga Dalsmarken skogsområde
Torp Saknas   Andersa i Hagen dagsverkstorp Dalsmarken skogsområde
Translätterna förr stuga?   Andersatorpet dagsverkstorp, num. lht Dalsråsen mosstråk
Vånga by   +Andersekroen krog Dalssjön uppdämd sjö
Vånga by o. sn   Andersgården gård Dalsskogen Saknas
Vånga, Stora o. Västra byar   Anders Jans stuga backstuga Dalssten flyttblock
Vånga by   +Anders Jonsgården äldre namn på Lars Nilsgården Dalsvägen skogsväg
Vånga by   Anderstorp lht Dammamossen mosse
Vånga by   Anderstorpet lht Dammbackavägen väg
Vånga by /Se   Andratorpet dagsverkstorp Dammbacka öjor fastmarkskullar
Vånga by   Andratorpet torp Dammossen mosse
Vånga by   Andreasa stuga backstuga Danskekullen bronsåldersröse
Vånga by   Andregården Saknas De långa landen åkrar
Vånga by   Andregården bebyggelse De långa landen åkerteg
Vånga by   Anna Blads stuga backstuga De nitton landen åkerområde
?Vånga, Norra by   Anna Lustigs stuga backstuga De små torvhålelanden åkertegar
Vånga by   Annelund backstuga De tio landen åker
Vånga by   Aplagårdarna brukningsdelar Djupedals gärde åker
Vånga hg   Aplagården gård Djupedalsmarken utmark
?Vånga by   Aplagården bebyggelse Djäknabron bro
Vånga by   Aplagården bebyggelse Djäknepinabro landsvägsbro
Vånga by, förr tingsplats   Aregårdarna brukningsdelar Djäknapinabäcken bäck
Vånga by   Aregården bebyggelse Djäknapinamossen odlad mosse
Vånga, Norra sn   Arresten arrestlokal Djäknapinan bro
Vånga by   Arveriet hemmansdel Djäknapinebro Saknas
Vånga by   Arvid Andersgården gård Drevagärdet åker
Vånga by   Arvid Andersgården bebyggelse Dreven Saknas
Vånga by   Arvid Andersgården bebyggelse +Dreven äldre benämning på Höbergsvägen
Vånga by   Arvid Håkansgården gård Dristasvallen äldre mad, nu åker
Vånga by   Arvid Håkansgården bebyggelse Dybergs botten damm
Vånga by   Arvid Håkansgården bebyggelse Dybergsbotten mosse
Vånga by   Arvid Persgården gård Dybergshögen Saknas
Vånga by   Arvid Persgården bebyggelse Dybergs kulle kulle
Vånga by   +Arvidsgården bebyggelse Dybergskullen kulle
Vånga, Stora o. Västra byar   Arvidstorp gård Dybergskullen Saknas
Vånga by   Arvidstorp dagsverkstorp Dybergskällan källa
Vånga by?   Arvidstorp rå och rör +Dybergsmaderna äldre benämning på Dybergsbotten
Vånga Humlegården = 6 Vånga Saknas /Se   Arvidstorp, Gamla Saknas Dämmet uppdämning
Vånga, Väster- by   +Arvidstorp, Lilla del av hemman Ekebacken kulle
?Norra Vånga sn   Arvidstorp, Nya lantarbetarebostad Ekeberg åker
Vånga, Västra by   Aspelund f.d. soldattorp och dagsverkstorp, nu friköpt lht Ekebergsbackarna åkrar
Vestra Vånga by   Aspö dagsverkstorp, nu öde Ekebergsvägen väg
?Västervånga by   Aspöjan torp Ekedungen ekedunge
Väster-Vånga by   Aspöjorna torp Ekakullen kulle med gränssten
Vester Vånga by   Aspöna avhyst torp Ekhagavägen framfartsväg
Vestervånga by   Asstorp Saknas Ekhålan håla
Vånga, Västra by   Asstorp gård +Enebacken höjd
Vånga, Västra by   Asstorp säteri Enekroken åker
Westerwång Saknas   Asstorp säteri +Enekullen kulle med gränsmärke
Vånga, Västra by   Asstorpa bränneri brännvinsbränneri Enighetsbäcken bäck
Vånga-Väster by   Backa-Rikas stuga stuga Enighetslyckan område
Vånga-Väster by   Backen dagsverkstorp eller backstuga Erkes åkerlycka
Wester Wånga Saknas   Backen backstuga, nu lht Eskilsberg kulle med höjdpunkt
Westre Vonga Saknas   Backen torp, nu lht Ettan åker
Vånga-Väster by   Backen torp, nu arrendelht Ettan åker
Vånga-Väster by   Backen torp Falköpingsvägen landsväg
Vånga, Västra by   Backen torp Fantasihagen skogshage
Vånga-Väster by   Bagghem backstuga Farfara mosse mosse
Vävaretorpet förr torp?   Bandesas stuga backstuga Femman åker
Ödegärdet ödetorp   Bands stuga backstuga Femstenarör gränsmärke
    Bankagårdarna brukningsdelar Femstenarör gränsmärke
    Bankagården gård Festbacken kulle
    Bankagården gård Finesaskogen skogsområde
    Banken bebyggelse Fiskedammarna dammar
    Bastöna gård Fiskön ö
    Bastöna enstakahemman Fjölbro bro
    Bastöna bebyggelse Fjölbro bro
    Bastöna f.d. dagsverkstorp Fjölbrobäcken bäck
    Bastönatorpet dagsverkstorp Fjölbroån å
    Bengtsgården bebyggelse Fjölbroån å
    Berget gård Fjölebro Saknas
    Berget bebyggelse Fjölebroliden sluttning
    Berget dagsverkstorp Fogelåsagärdet åker
    Berget, Lilla bebyggelse Fogelåsahagen beteshage
    Berget, Stora torp Fogelåsen kulle
    Bergkvistatorpet torp Fotbollsplanen bollplan
    Bergmanstorpet torp Främsta ledet grind
    Bergmanstorpet dagsverkstorp Furet furuskog
    Bergsgården gård Fursmossen samfäld mosse
    Bergsgården bebyggelse Furubackavägen enskild väg
    Bergsgården bebyggelse +Furulund, se Fäöns furulunne Saknas
    Bergsgården dagsverkstorp Furöjan fastmarkskulle
    Berntatorpet torp Fyran åker
    Björkelund backstuga, nu friköpt lht Fyrkanten åker
    Björkelund dagsverkstorp, nu lht Fyrkanten åkerteg
    Björkelund soldattorp, nu lht Fyrkanten åker
    Björkelund dagsverkstorp Fåglaviksvägen benämning på s.k. Göteborgsvägen
    Björkhamra lht Fårahagen beteshage
    Björksäter jordbruksfastighet Fällan Saknas
    Björkäng lht Fälleknivamossen mosse
    Björneborg dagsverkstorp Fällorna skogsområde
    Björnö bebyggelse Fällorna, se Höbergs fällor Saknas
    Björnö bebyggelse +Fäöns furulunne furuskogsområde
    Björnötorpet torp Gabbastenen bautasten
    Blackesmaden uppodlad mosse Gabbens sten Saknas
    Blackesmaden dagsverkstorp Gamlatomten hemman
    Blackesmaden äng Gamle källaren Saknas
    Blackesmaderna lht Gammaltorpakanalen kanal
    Blads stuga backstuga Gammeltorpa korsväg vägkorsning
    Blomkvistes stuga stuga Gammeltorpa vase del av Falköpingsväg
    Blåsa kallt bebyggelse +Gammeltorpsmåsen mosse
    Blänkebacken gård Gammeltorpsvägen benämning på Falköpingsväg
    Boatorp Saknas +Giettaräckra åkerteg
    Boatorps rote fattigvårdsrote Gimmerås del av gård
    +Bogatorp, se Botorp Saknas Ginvägen åkerväg
    +Bolet grindvaktareboställe Ginvägen förbi Mörkes byväg
    Bomans slakteri slakteri Glästorpavägen del av Hägnavägen
    Bomossen backstuga Glästorpoån å
    Bond-Idas stuga backstuga Glättestorpa allé allé
    Borges boställe lht Glättestorpa aspedunge aspdunge
    Borges stuga backstuga Glättestorpa dunge lövskogsdunge
    Bos stuga backstuga Glättestorpa ekedunge dunge
    Bostället f.d. soldattorp Glättestorpagärdet åker
    Botorp Saknas Glättestorpa lunde, se Glättestorpa dunge Saknas
    Botorp Saknas Glättestorpavägen byväg
    Botorp by Glättestorpavägen väg
    Botorp gård Glättestorpabäcken bäck
    Botorp by Glättestorpsån benämning på Glättestorpabäck
    Botorp rusthåll Granekulle kulle
    Botorp rusthåll Granlaberget kulle
    Botorp Stommen Saknas Granmossarna skogsområde
    Botorpastugan hembygdsstuga Granmossaskogen skogsområde
    Botorpagårdarna gårdar Grannabacken samlingsplats
    Botten torp Granstugebrona bro
    Botten lht Granstugebäcken bäck
    Botten backstuga Granstuges led grind
    Botten Saknas Granstugmossen mossområde
    Botten, Gamla backstuga Granöjan fastmarkskulle
    Botten, Store dagsverkstorp Grushålebacken åkerteg
    Bottna-Johana stuga backstuga Grustaget grustag
    Brantabacken dagsverkstorp Grytan f.d. skogsallmänning
    Brantes torp torp Gryten allmänning
    Braskes stuga backstuga, tidigare torp Gryten allmänning
    Brax-Ingas stuga backstuga Gryteskogen Saknas
    Brobacka backstuga Grävlingastenen flyttblock
    Brobacken dagsverkstorp Grönedalsgärdet åker
    Brusagårdarna brukningsdelar Grönedalskällan källa
    Brusagården bebyggelse Grönedalsvägen skogsväg
    Brusagården bebyggelse Grönelundsskogen skogsområde
    Brusaholm lht Gubbasten Saknas
    Brusegården gård Gubbastupan sluttning
    Brända marken lhter, avs. Gubbastupan sluttning
    Brännerna skogslht Gubbastupeåkern åkerteg
    Brännerna torp Guldkasavägen Saknas
    Bränningen gård Gulla-Minas backe kulle
    Bränningen säteri Gullringen Saknas
    Brännvinskrogen krog Gullringsgärdet åker
    Butta-Karla stuga backstuga Gullringskällan hål i sten
    Bygdegården lht Gullringskällan offerkälla
    Bäckagården bebyggelse Gunnara hage beteshage
    Bäcken gård Gunnarsbacken höjd
    Bäcken bebyggelse Gunnarsgärdet åker
    Bäcken lht Gunnarsmossen mosse
    Bäckgården gård Gårdsgårdsberget bergskulle
    Bäckgården bebyggelse +Gårdsängakrok åkerteg
    Bäckgården bebyggelse Gåsamaden sank äng
    Bäckgårdstorpet dagsverkstorp Gärdesdammen damm
    Börje Bengtsgårdarna brukningsdelar Gärdet bakom backen åker
    Börje Bengtsgården gård Gärdet bakom ladugården åker
    Börje Bengtsgården bebyggelse Gärdet bakom ladugården åker
    Börje Bengtsgården bebyggelse Gärdet mot Stommen åker
    +Börjestorp dagsverkstorp Gärdet nedanför backen åker
    Dalatorpet torp Gärdet nedanför dungen åker
    Dalbo-Lisas stuga backstuga Gärdet nedanför magasinet åker
    Dalbos stuga backstuga, tidigare torp Gärdet på andra sidan bäcken åker
    Dalen avhyst stuga Gärdet på andra sidan Kartagårdsvägen åker
    Dalen torp Gärdet på andra sidan Lille bäcken åker
    Dalen backstuga el. dagsverkstorp Gärdet uppvid Källéns lunde åker
    Dalkvistes stuga backstuga Gärdet vid Lunden åker
    Dalstorp soldattorp, nu friköpt lht Gökasten flyttblock
    Dambacken torp +Gökhemsvägen benämning på s.k. Falköpingsväg
    Dammbacken dagsverkstorp Göteborgsvägen länsväg
    Dammbacken backstuga Göteborgsvägen, Gamla väg
    Djupabotten lht Hacket, Lilla slåtteräng
    Djupebotten Saknas Hacket åker
    Djupedal bebyggelse Hagamossen mosse
    Djupedal gård Hagamossen mosse
    Djupedal Saknas +Haga ytterlycka intäkt
    Docentvillan sommarvilla Hagen ängsområde
    Dubbeltorpet torp Hagen åker, tidigare hage
    Dungen torp Hagstens undantag del av lht
    Dägges stuga stuga +Halla gränsmärke
    Ekeberg gård +Hallarne ängsområde
    Ekeberg enstakahemman +Hallaängen äng
    Ekhagen torp +Hallmans lycka åkerlycka
    Ekhagen dagsverkstorp Hamravägen väg
    Elimskapellet predikolokal Harabackagropen stig
    Emma Svans stuga backstuga Harabacken kulle
    Enebacken backstuga Hasslegrinds led grind
    Enigheten dagsverkstorp Hasslegrindsvägen biväg
    +Enkegården, se Änkegården = 6 Västervånga bebyggelse Hedabotten område
    Ensas stuga backstuga Hedavägen skogsdrev
    Entorp Saknas +Heden, Lilla ängsområde
    Entorp indraget torp +Heden, Stora benämning på Vångaslätten
    Entorp dagsverkstorp Heden benämning på Vångaslätten
    Erkes stuga backstuga Hemmajorden jordområde
    Eskilsberg dagsverkstorp Hemskogen skogsområde
    Fagera stuga backstuga Hjulebro bro
    Fagerhall bebyggelse Hjulsöjorna fastmarksöar
    Fattighuset, Gamla fattigstuga +Hjärtesäcken »åkerren»
    +Fattigmagasinet, se Sockenmagasinet Saknas Holken källa
    Fattigstugan äldre benämning på Ålderdomshemmet Holma dunge lövskogsdunge
    Fattigstugan, Gamla Saknas Holmagatan byväg
    Finesas stuga backstuga Holmagatevägen Saknas
    Fins stuga stuga Holma hage beteshage
    Finstorpet torp Holmamarken utmarksskifte
    Fjölebro binamn på Västervånga Karlsgården Holmavägen väg
    Flinkes stuga backstuga +Holmen betesvall
    Flodesas stuga backstuga Humlaledet grind
    Flåttes stuga stuga Humlaledsbacken kulle
    +Fogelbacken dagsverkstorp Humlaledshagen beteshage
    +Fogelåsen torp Humlaledshagen betesmark
    +Fogledalen, se +Fogelbacken dagsverkstorp Humlaledsliden sluttning
    Fornstugorna stugor Humlaledsvägen skogsväg
    Fribergs smedja smedja Humlaliden stigning
    Fribergs stuga backstuga Hund-Emilsgärdet åker
    Fridhem lht Hustapla äppelträd
    Fridhem soldattorp, nu lht Huvdaliden, Lilla sluttning
    +Frälsegården hemman Huvdaliden, Stora stigning
    Fugels-Johannas stuga stuga Hyggesgärdet åker
    Funkevillan stuga Hyggesledet grind
    Furubacka gård Hyggesmossen odlad mosse
    Furubacka enstakahemman Hygget åker
    Furubacka bebyggelse Hällareängen ängsområde
    Furubacken dagsverkstorp Hängagärdet åker
    Furön, se Fåröna Saknas Hängagärdet åker
    Fågelsången backstuga Hängagärdet åker
    Fåröna gård Hängavägen väg
    Fåröna bebyggelse Häradsmärket gränsmärke
    Fåröna bebyggelse Härlingsmarken benämning på det s.k. Nyströmsgärde
    Fåröna Saknas Härlingstorpavägen väg
    Fårösågen sågverk Hässlesberg kulle med höjdpunkt
    Fägerhall bebyggelse Hästahagen beteshage
    Fägerhall bebyggelse Hästahagen beteshage
    Fällan dagsverkstorp Hästalyckan beteshage
    Fällorna torp Hästhagen betesmark
    Färdigstorpet torp +Hästhagen beteshage
    +Fäö Saknas Hästhagen beteshage
    Fäöna gård Hästhagen beteshage
    Fäöna enstakahemman Högbergs fällor skog
    Fäöna bebyggelse +Höbergs kohage, se Kohagen beteshage
    Första torpet äldre benämning på förra Vävaretorpet Höbergs parskskift andel av kronopark
    Försörjningshemmet benämn. på Vånga Fattigstuga Höbergsvägen byväg
    Gamla-Tomten tomtplats Höbergsvägen enskild väg
    Gamle Falmans stuga backstuga Högabacka kulle
    Gamle Hinrika stuga stuga Högaledet grind
    Gamle-Karla stuga backstuga Högsö fastmarksudde i mosskant
    Gamle Lustigs stuga backstuga Högsö grusbacke
    Gamle stallars stuga dagsverkstorp Höjemaderna mossområde
    +Gammaltorp, Lilla gård Höjentorp tomtplats
    +Gammaltorp, Stora gård Höjeö fastmarkskulle i mosse
    +Gammaltorp, Södra bebyggelse Hökadammen damm
    +Gammaltorp, Westra, se Västergården bebyggelse Hönsahagen hage
    Gammelstorp Saknas Hönsamossen mosse
    Gammelstorp by Hönshusapla äppelträd
    Gammelstorp by Idrottsplanen fotbollsplan
    Gammeltorp Saknas +Ingelsön benämning på Olas öja
    Gammeltorp Skattetomten Saknas +Ingelsööröret gränsmärke
    Gammeltorpaboden bebyggelse Ingemarshögen gravkulle
    Gammeltorpsgårdarna hemman och brukningsdelar Inhägnade gärdet åker
    Gammeltorpakrogen krog Innegärdade gärdet åker
    Gammeltorparoten torp och backstugor Innermossen mosse el. mad
    Gammeltorpa skola skola Intagan åkerlycka
    Gerdhem, se Gärdhem lht Isakalyckan del av Smedjegård
    Germans smedja smidesverkstad Isdammen damm
    Gissla-Karla stuga bostadshus Iversöjorna öjor
    +Giöttorp, se Tjuttorp by Jimmerås åssträckning
    Glasmästars stuga backstuga Jontabacken kulle med fornminne
    Glästorp Saknas Jontamossen mosse och åker
    Glästorpakvarnen vattenkvarn Jungfru Marie källa källa
    Glästorpa mejeri mejeri Jungfru Marie källa offerkälla
    Glästorpasågen sågverk Jänka plant område
    Glästorpatorpet dagsverkstorp Järpaledet grind
    Glättestorp gård Jättestenen flyttblock
    Glättestorp säteri Kalvaplågan dalgång med bäck
    Granekulle avhyst torp Kanalen kronodike
    +Grankullen torp Kanons lycka lycka
    Granekulle dagsverkstorp Kapellbacken kulle
    Granstugan torp Kapellbacken kulle
    Granstugan f.d. torp, nu lht Kapellbacken kulle och åker
    +Grens Intägt, se Tvärmaden Saknas Kapellplatsen Saknas
    +Grens intägt lht Kapellsdammen damm
    Grottes boställe soldatboställe, nu lht Kapellsdammen damm
    Gryten f.d. skogsallmänning Kapellstenen runsten /Se
    Gryten lht Kapparsdammen Saknas
    Gröndal dagsverkstorp +Kappells-källan, se Kapellsdammen Saknas
    Grönedal avhyst torp Kapplabacken Saknas
    Grönedal backstuga Kapplabacken gruskulle
    Grönedal dagsverkstorp Kapplarsdammen Saknas
    Grönelid torpställe Karis lycka tomtplats
    Guldkas lht Karlabackavägen framfartsväg
    Gulla-Minas stuga backstuga Karla mosse mosse
    Gur-Emilia stuga backstuga Karl-Johansgärdet åker
    Guris stuga backstuga Karl-Lindsgärdet åker
    Gustav Lättes stuga backstuga Karllundebacke del av Äspebacke, jämte ängsområde
    Gustav Molls stuga backstuga Karl-Pettera backe åker
    Gutaboden, se Jutabo bebyggelse Karlsgårdsgärdet åker
    Gycklemakars stuga backstuga Karlsgårdsvägen väg
    Gyckle-Villes stuga backstuga Kartagårdsskogen skogsområde
    Gyllenhaals torn byggnad Kartagårdsvägen biväg
    Gyllingsholm bebyggelse Katrinas backe kulle
    Gärdas stuga backstuga Katrinsåkern åkerteg
    Gärdhem lht Kattedammen damm
    Gästgivaregården bebyggelse Kiddasten flyttblock
    Gästgivaregården förr gästgivaregård Kilbergsdammen damm
    +Gästgivaretomten tomtplats Klares åkerteg
    Gödde-Gärdas stuga backstuga Klevamossen uppodlad mosse
    Göddes stuga backstuga Klingalyckan område
    Hagatorpet torp Klingamarken skogsområde
    Hagen dagsverkstorp Klinkabäcken vattendrag
    Hagen backstuga, nu lht Klockarebäcken bäck
    Hagen torp Klockaretorpabäcken bäck
    +Hagen torp Klockartorpabron bro
    Haget el. Sandvadet, se 1 Sandvadet Saknas Klockefodret åker
    Haget torp Klockegärdet åker
    Haget torp Klovasten flyttblock
    Hallagården gård Klämmesa dyhåla i mosse
    Hallagården bebyggelse Klövamossen mosse
    Hamra avhyst torp Knaggaledet grind
    Hamra dagsverkstorp Knaggaledsgärdet åker
    Hanna Malmes stuga backstuga Knapeågrds lundar lövskogslundar
    Harabacken backstuga Knapegårds sandtag sandtäkt
    Haralds stuga backstuga Knapegårdsskogen skogsområde
    Hasselgrind dagsverkstorp Knapegårds Sylter Saknas
    Hasslebacken dagsverkstorp Knapegårdsvägen, Stora framfartsvägen
    Hasslegrindarna backstuga Knektabacken kulle
    Hasslegrindarna dagsverkstorp Knektabacken kulle
    Hedaladugården ladugård Kohagamossen odlad mosse
    Hedabotten dagsverkstorp Kohagen betesmark
    Hedabotten dagsverkstorp Kohagen äldre åker, nu beteshage
    Hedatorpet torp Kohagen beteshage
    Hedbergs stuga backstuga Kohagsmossen odlad mosse
    Heden torp Kolerakyrkogården kolerakyrkogård
    Heden dagsverkstorp, nu lht Komosse mossdråg
    Hedesbotten område Korsagärdet åker
    Heljesgården bebyggelse Korsen vägkorsning
    Hembygdsgården Saknas Korset vägkorsning
    Hemmet ålderdomshem +Korsgärdet åker
    Henrika-Gustava stuga backstuga el. torp +Korsten gränsmärke
    Hisingen gård el. stuga Kransabackarna kullar
    Hjulebro dagsverkstorp Kransabackarna kullar
    Hjulebrotorpet dagsverkstorp Kransabron bro
    Hjälpetomten binamn på Västervånga Jäppetomten Kranse-Karla mad madområde
    Holmen gård Kringeln äng
    Holmen gård Krokiga gärdet åker
    Holmen bebyggelse Kroksjön sjö
    Holmen bebyggelse Kroksjön mosse
    Holmen, Lilla bebyggelse Kronapeln äppelträd
    Holmen, Stora v Kronediket dike
    Holmes stuga backstuga, tidigare torp Kronodiket dike
    Holmgrens stuga backstuga Kronodiket lopp
    Hotellet backstuga Kronohallen gränsmärke
    Humlagårdarna brukningsdelar Kronohallsmossen Saknas
    Humlagården gård Kronohallsmossen mossdråg
    Humlagården bebyggelse Kronohallskogen skogsområde
    Humlagården bebyggelse +Kronomärket benämning på +Löfåhsabacksröret
    Humlaledet torp Kråkegärdet åkerlycka
    Humlaledet dagsverkstorp Kråkesten flyttblock
    Hygget torp Krösebackagärdet åker
    Hygget dagsverkstorp Kullabacka kulle
    Håkan Helgesgården gård Kullali slåtteräng
    Håkan Helgesgården bebyggelse +Kullalidbacken kulle
    Håkan Helgesgården bebyggelse Kungadöden Saknas
    Håkan Månsgårdarna brukningsdelar Kungastenen minnissten
    Håkan Månsgården = 3 Vånga bebyggelse Kung Ingemars hög, se Ingemarshögen gravhög
    Håkan Månsgården bebyggelse Kung Rådes Graf Saknas
    Håkan Månsgården bebyggelse Kung Rådes sten bautasten
    +Håkansgården äldre namn på Vånga Arvid Håkansgården Kungsbacken kulle
    Hägnen bebyggelse Kungsön ö
    Hägnen hemmansdel Kvarnabron bro
    Hägnen dagsverkstorp Kvarnagärdet åker
    Hällareängen dagsverkstorp Kvarnagärdet åker
    Hängatorpet torp Kvarnalund lövskogsområde
    Hängatorpet dagsverkstorp Kvarnalundsdammen damm
    Hängen bebyggelse Kvarnavägen väg
    Hängen gård Kvarnavägen till Glättestorp väg
    Hängen, Lilla bebyggelse Kvarndammen damm
    Hängen, Stora bebyggelse Kvarnholmen holme
    +Häradskistan arrestlokal Kvarntorpet åker
    Hässlegrindarna Saknas Kvickalyckan öppen plats i skogsområde
    Hässlesborg dagsverkstorp Kvistaledet grind
    Höberg gård Kvistaskogen skogsområde
    Höberg säteri Kvänumsvägen landsväg
    Höberg säteri Kvänumsån vattendrag
    Höberg säteri Kyrkebacken Saknas
    Höberg, Stora säteri Kyrkebron bro
    Höbergs bränneri brännvinsbränneri Kyrkegärdet åker
    Höbergs slott manbyggnad +Kyrkegärdet åker
    Höbergstorpen dagsverkstorp Kyrkegärdet åker
    Höga bebyggelse Kyrkostigen fortsättning av Höbergsvägen
    Höga bebyggelse Kyrkestigen äldre stig, nu väg
    +Högen, se Höga bebyggelse Kyrkestigen stig
    Högetomt lht Kyrkevägen Saknas
    +Högget, se Hygget torp Kyrkevägen väg
    Höglunds boställe soldattorp Kyrkevägen enskild väg
    Höglundstorpet dagsverkstorp Kyrkogården begravningsplats
    Höglundstorpet torp +Kyrkogårdshagen beteshage
    Höjentorp soldattorp +Kyrkostigen, Gamle kyrkväg
    Höljebotten skogsskifte +Kyrkostättan stätta
    Ingelsgården brukningsdelar Kålgården åker
    Ingelsgården binamn på Håkan Helgesgården Källarebackagärdet åker
    Ingesgården bebyggelse Källarebacken kulle
    Isaka-Majas stuga backstuga Källarebacken kulle med ruin av källare
    Janstorpet torp Källaregärdet åker
    Jeppatomten gård Källareåsen ås
    +Jeppetomten, se Jäppetomten Saknas Källedraget åkrar
    Jeriko gårdar Källegårdsgärdet åker
    Johana stuga backstuga Källegårdshörnet åker
    Johanhem dagsverkstorp Källegårdsmarken skogsskifte
    Johan Larssons stuga stuga Källegårds utmark utmarksskifte
    Johannehem dagsverkstorp Källegårdsängen skogsområde
    Johanneladugården ladugård Källmansgärdet åker
    Johan-Pettera stuga stuga Källnera ankedamm damm
    Jonasa stuga stuga Källåsen åker
    Jonssons stuga backstuga Käringaåkern åker
    Jont-Erkes stuga backstuga el. torp Kärleksstigen gångväg
    Jontes krog krog Kättlaberget klipphäll med jättegryta
    Josupa-Rikas stuga backstuga Köllabäcken bäck
    Judde-Gärdas stuga backstuga Köllen källa
    Juddes stuga backstuga Kölnebacken kulle
    Junggrens boställe lht Kölnelyckan åker
    Jungkvistes boställe lht Ladugårdsbacken område
    Jungstorp dagsverkstorp Ladugårdsgärdet åker
    Jutaboden Saknas Ladugårdslunden skogsdunge
    Jutaboden bebyggelse Ladugårdslyckan åker
    Jutebo gård +Ladulyckan, Östra åkerteg
    Jutebo bebyggelse Lagmanshögen hög
    +Jutebo såg sågverk Lammungen åkerlycka
    Jäppatomten tomt Lampa åker
    Kakelösebacke torp Land ån benämning på Slipån
    Kalabacke dagsverkstorp Larssonsgärdet åkerlycka
    Kalle Blads kölna kölna Lekeslätta grushåla grustäkt
    Kalle Blads stuga backstuga Lekeslätta hörne äldre betesmark, nu åker
    Kalle Buttes stuga stuga Lekeslättaliderna sluttningar
    +Kalslätt, se Karlslätt lht Lekeslätta mark skogsområde och betesmark
    Kanons boställe soldatboställe Leksberget höjd
    Kanons stuga backstuga Leksberget grusås
    Kapell Elim Saknas Leksbergsbacken kulle
    +Kapellsgården gård Lenjorden åker
    Karia kvarn kvarn Lerakravägen fortsättning
    Karis stuga backstuga Lermarkerna lerslätt
    Karlabacke Saknas Lermarkevägen byväg
    Karlabacke torp Lertaget allmäning för lertäkt
    Karlabacke dagsverkstorp Leråkern åker
    Karlabacken lht Leråkern åkerområde
    +Karlatorpet torp, nu lht Leråkervägen Saknas
    Karl Blomkvistes stuga stuga Liderna åker
    Karl Falmans stuga stuga Liggestads dunge lövträdsdunge
    Karl Heds stuga backstuga Liggestads gata väg
    Karl-Johana stuga backstuga Liggestadsskogen skogsområde
    Karl-Johana stuga backstuga Liggestadsskogen skogsområde
    Karl Lustigs stuga backstuga Liggesta gata framfartsväg
    Karl-Olas stuga backstuga Lillabergsskogen bebyggelse
    Karl-Pettera stuga backstuga Lillagärdet åker
    Karl-Pettera Teklas stuga backstuga Lillahuvda sluttning
    Karlsgårdarna brukningsdelar +Lilla Munsholmsröret gränsmärke
    Karlsgårdarna, Norra brukningsdelar Lillatjuttorpa mossar odlat mossområde
    Karlsgårdarna, Södra brukningsdelar Lilla vägen benämning på Falköpingsvägen
    Karlsgården gård +Lilla Ängen Saknas
    Karlsgården bebyggelse Lille bäcken Saknas
    Karlsgården bebyggelse Lillegårdsbäcken bäck
    Karlsgården, Norra bebyggelse Lillegårdsvägen väg
    Karlsgården, Södra bebyggelse Lille kanalen kanal
    Karlslund soldattorp Lillelunden lövskogsdunge
    Karlslätt dagsverkstorp, nu lht Lillåkern åker
    Kartagårdarna brukningsdelar Lindekullagärdet åker
    Kartagården gård Lindekullen betesmark
    Kartagården bebyggelse Lindholmsbacken kulle
    Kartagården bebyggelse Lindströmsgärdet åker
    Kartagården i byn hemmansdel Ljungavägen väg
    Katarinakrogen jordkula Ljungbackalandet åkerteg
    Katrinas stuga jordkoja Ljungbacken kulle
    Katrinatorpet torp Ljunget skogsområde
    Kindbomsas stuga backstuga Ljunget åkrar
    Kindboms stuga soldattorp, sedan backstuga Ljunget tidigare ljungbevuxet område, nu skogbevuxet
    +Kjustorp, se Tjuttorp Saknas Ljungkvistaliden sluttning
    Klaras stuga stuga Ljungkvistesåkern åker
    Klasesas stuga backstuga Ljungvägen åkerväg
    Klasesas stuga backstuga Ljungåkern åkerlycka
    Klinga-Majas stuga backstuga Ljungäckran åker
    Klingastugan backstuga Luciehöjd Saknas
    +Klockarebolet lägenhet för klockare Lumbers hög gravhög från vikingatid /Se
    Klockaretorpastugan boningshus Lumbers hög gravhög från vikingatid /Se
    Klockaretorpet dagsverkstorp Lumbers hög gravhög från vikingatid /Se
    Klockemakarns stuga backstuga Lumbers hög gravhög från vikingatid /Se
    Klockemakars stuga stuga Lumbers hög gravhög från vikingatid /Se
    +Klofvasten, se Klovet Saknas Lumbers hög, Lilla, se Lusse hög Saknas
    Klova-Gustava stuga backstuga el. torpstuga Lumbers hög, Stora, se Lumbers hög Saknas
    Kloves stuga backstuga Lums hög, se Lumbers hög Saknas
    Klovet dagsverkstorp Lund skogsområde
    Klovet torp Lundagärdet åker
    Klövamossen, se 1 Entorp Saknas Lundagärdet åker
    Klövamossen torp Lunda led grind
    Klövamossen torp Lunda väg väg
    Klövamossen dagsverkstorp Lunden Saknas
    Knaggaledet dagsverkstorp Lundgrens led grind
    Knale-Blads stuga backstuga Lunnabacken kulle
    Knapegården gård +Lunnaåkren åkerteg
    Knapegården säteri Lurs hög, se Luses hög benämning på s.k. Lumbers hög
    Knapegården = 16 Västervånga säteri Lussebotten damm
    Knapegårds bränneri brännvinsbränneri Lussebotten damm
    Knapegårds tegelbruk tegelbruk Lusse hög kulle
    Knussagården bebyggelse Lusse hög kulle
    Knäppet arbetarbostad Lusse hög kulle
    Knäppet backstuga Lusse hög kulle
    Kommunalrummet benämn. på Sockenmagasinet Lusse hög gravhög
    Kooperativa affärslokal Lusse hög gravhög
    Kopparmuttes stuga stuga Lusse höjd höjd
    Kopprisa stuga backstuga Lustigs trädgård förvildad trädgård
    Kransalyckan torp Lustigs trädgård förvildad trädgård
    Kransatorpet torp Lyckan åkerlycka
    Kransatorpet dagsverkstorp Lyckevägen väg
    Krogen krog Lyckorna åkertegar
    Krogen backstuga Lyckorna sankt åkerområde
    Kronelund lht Lyckorna åker
    Kronobäckgården bebyggelse Lyckorna åker
    Kronohallen backstuga Lyckorna åkertegar
    Krons boställe lht Lågvråna Saknas
    Krons stuga stuga Lågvrånamossen mosstråk
    Kronstorpet dagsverkstorp Långa landen åkerområde
    Krösebacken backstuga Långa landet åkertäppa
    Krusekullen torp Långalyckan åkerlycka
    Krusö bebyggelse Långaregärdet Saknas
    Krusöna gård Långareåkern åker
    Krusöna förr torp Långa skiften åker
    Krypin krog Långebacka rås mosshåla
    Krösebacken gård Långa landen åker
    Krösebacken enstakahemman Långesand udde
    Krösekullen dagsverkstorp Långesund udde
    +Krösön, se Krusöna Saknas Långåsasjön sjö
    Kullabacka torp Långåsasjön Saknas
    +Kullagården hemman Långåsen ås
    Kulla-Klasa stuga backstuga Långöna fastmarkskulle
    +Kullalid torp Långönavägen väg
    Kullen torp Långöskanalen kanal
    Kullen backstuga Långöskogen skogsområde
    +Kullstorp dagsverkstorp Långösvägen väg
    Kungsbacken torp el. backstuga Långötegarna åkertegar
    Kvarnholmen torp Långövägen väg
    Kvarnstugan bostadshus +Löfåhsabacksröret gränsmärke
    Kvarntorpet torp Lövasten bergsklippa
    Kvistatorpet torp Lövasten flyttblock
    Kvistatorpet dagsverkstorp Lövastensmarken utmarksskifte
    Kvänums mejeri mejeri Lövastensvägen skogsväg
    Kylins boställe soldatboställe Löve kulle kulle
    Kyrkan kyrka Lövhagen lövskogsbevuxen beteshage
    Kyrkskolan folkskola +Lövåsabacken kulle med gränsmärke
    Källarestugan statarbostad Maden sankt ängsområde
    Källeberg soldattorp, nu lht Maden betesmark
    Källegårdarna brukningsdelar Maden kärrområde
    Källegården gård Maden sank äng
    Källegården bebyggelse Maden sankmarksområde
    Källegården bebyggelse Magasinsgärdet åker
    Källegårdssågen sågverk Magasinsgärdet åker
    Källegårdstorp äldre dagsverkstorp, nu backstuga Maggården åker
    Källgrens boställe förr soldattorp, nu lht Maggårdsgärdet åker
    Källgrens i Granmossarna torp eller backstuga Maggårdsledet grind
    Källmans stuga backstuga Markerna lerslätt
    Källslyckan lht Markevägen väg
    Källslyckorna lht Markusstenen sten
    Landsatorpet dagsverkstorp Marskatt stenröse
    Landstorpet torp Mellangärdet åker
    +Larsgården gård Mellummossen mosse
    Lars Nilsgården gård Melumåkern åker
    Lars Nilsgården bebyggelse Mosebacke kulle
    Lars Nilsgården bebyggelse Mose grotta håla
    Lars Olofsgården gård Mossahagen beteshage
    Lars Olofsgården bebyggelse Mossategarna åkertegar
    Ledsgårdarna brukningsdelar Mossategarna åkertegar
    Ledsgården gård Mossavägen del av Falköpingsvägen
    Ledsgården bebyggelse Mossavägen åkerväg
    Ledsgården bebyggelse Mossavägen väg
    Lekeslätt gård Mossavägen körväg
    Lekeslätt rusthåll Mossavägen väg
    Leksberget bebyggelse Mossavägen åkerväg
    Lerhulan torp Mossavägen åkerväg el. skogsväg
    +Lerhult, se Lerhålan torp Mossen sank betesmark
    Lerhålan torp Mossen tidigare odlad mosse, nu i linda
    Lerhålan dagsverkstorp Mossen mossområde
    Lermarkegårdarna gårdar Mossen åker
    Levagården hemmansdel Mossåkern åker
    Liggestad Saknas Mura sidlänta åkrar, tidigare äng
    Liggestad by Myran ängsområde
    Liggestad by Månsholmabacken kulle
    Liggestadboden affärslokal Månsholmagärdet åker
    Liggestadgårdarna gårdar och brukningsdelar Månsholmaliden sluttning
    Lillaberget gård Mörkalyckan åker
    Lillaberget bebyggelse Nabben udde
    Lilla-Stockholm benämn. på den s.k. Ravakasstaden och backstuga Nederdrätten åker
    Lillatjuttorp Saknas Nedersta gärdet åker
    Lillegårdarna gårdar Nedregårdsmarken utmark
    Lillegården gårdar Nedregårds mosse mosse
    Lilleholmen gård Nersandarna åkerområde
    Lilleholmen bebyggelse +Nicklasdahl område
    Lille-Janstorpet äldre benämning på det s.k. Rappatorpet Nilsagärdet åker
    Lille-Larsa stuga backstuga +Nohltorpahagen hage
    Lindegården bebyggelse Nolberget kulle med åker
    Lindera stuga backstuga Noleheden åker
    Lindholmen, se Enebacken Saknas Nole-Petteraliden sluttning
    Linds boställe lht Noltorp åker
    Lindströms boställe soldattorp, nu lht Noltorpagärdet åker
    Lindströmstorpet bebyggelse Nolåkern åkertegar
    Lindärvars stuga backstuga Nolängen åker
    Lindöna gård Nolängsbacken kulle
    Lindöna enstakahemman Nolängsbacken åker
    Ljugare-Svans stuga backstuga Nolängsgärdet åker
    Ljungstorp Saknas Nordledet grind
    Ljungstorp dagsverkstorp Nordledsmossen mosse
    Ljungstorp dagsverkstorp Nordledsskogen skogsskifterna
    Ljungstorp torp Nordsidan åker
    Ljungstorpet dagsverkstorp Nordsidemossen mossområde
    Ljusanlåge hemmansdel +Nordtorparehagen, se Nohltorpahagen Saknas
    Lorbacken dagsverkstorp Nygärdet åker
    Lorbacken backstuga Nymossen odlad mosse
    Lorebacken avhyst torp Nyströmsgärdet åker
    Loringes stuga backstuga Näseråsabacken åker
    Lugnet backstuga Näseråsen sankmarksområde
    Lugnet lht Odlingen åkerlycka
    Lund dagsverkstorp Olas apel äppelträd
    Lund dagsverkstorp Olas damm damm
    Lund hus å ofri grund Olas öja höjd
    Lund dagsverkstorp Olas öja fastmarkskulle
    Lunden torp Olles stenar samling stenblock
    Lundgrens boställe soldattorp Ormabacken jordkulle
    Lundgrenstorpet torp Ormamossen mosse
    Lundkvistatorpet dagsverkstorp Ormavasseln källa
    Lunnabacken backstuga, tidigare manbyggnad Orramossavägen väg
    Lusthuset byggnad Orramossen mosse
    Lustig-Majas stuga backstuga Orramossen mosse
    Lustig-Majes stuga stuga Orren odlad mosse
    Lyckebacka lht Orsamarken skogsområde
    Lyckebacke backstuga Ottabackavägen enskild väg
    Lågvråna torp Oxhagen dagsverkstorp
    Låkakeroten Saknas Oxhagen beteshage
    Långebacken torp Oxögat göl
    Långholmen bebyggelse Parkamossen åker
    +Långö, se Långöna Saknas Parkaskiften andel av kronopark
    Långöna gård Parkavägen skogsväg
    Långöna enstakahemman, nu friköpt Parkavägen benämning på s.k. Åsavägen
    Längöna = Långöna Saknas Parken skogsområde
    Lättes stuga backstuga Parken parkområde
    Lörvrån Saknas Parken äldre granpark, nu betesmark
    Lövasten avhyst torp Parken lövträdsdunge
    Lövasten torp Pastoratsskogen Saknas
    Lövasten torp, senare backstuga Per Andersgårdsvägen enskild väg
    Lövbacken dagsverkstorp Petterastigen gångstig
    Lövåsen backstuga Petterssonskanalen kanal
    +Maagårds rote soldatrote Petterssonsmossen mosse
    +Madegården, se Maggården = 19 Vånga bebyggelse Pickamarken skogsområde
    +Maden soldattorp Pickes lycka boplats
    +Maden torp Piggasten bautasten
    Maggården gård Pilagårdsbron bro
    Maggården bebyggelse Pilagårdsgärdet åker
    Maja Lustigs stuga backstuga Pilagårdsån del av Slipån
    Maja Lustigs stuga backstuga Planterhagen skogsområde
    Maja-Stinas stuga backstuga Planterhagen hage med barrskog
    Majels stuga backstuga +Porslyckan åkerlycka
    Malm-Hannes stuga backstuga Porsmossen Saknas
    Malm-Ingas stuga backstuga Portapla äppelträd
    +Margrittes gård gård Potatebacken åker
    Medbacka bebyggelse Prästabäcken vattendrag
    Modigs stuga stuga Prästadammen Saknas
    Moells boställe soldattorp, nu lht Prästamaden sankmarksområde
    Mollas stuga stuga Prästamarken betesmark
    Molles Larses stuga backstuga Prästaparken Saknas
    Molles stuga backstuga Prästaskogen skogsskifte
    Moll-Ides stuga stuga +Prästasten gränsmärke
    Mossa-Ögärdet torp el. backstuga Prästavägen väg
    Mosstorpet dagsverkstorp Prästavägen enskild väg
    +Munshollmstorpet, Lilla dagsverkstorp Prästegårds hagar lövskogsdungar
    +Munsholmen, Lilla dagsverkstorp +Prästegårdens kohage beteshage
    +Munsholmen, Stora, se Månsholmen bebyggelse Prästegårdsmaden madområde
    Myrbacken backstuga +Prästehöhl gränsmärke
    +Måggården, se Maggården = 19 Vånga bebyggelse Prästegårdens mark betesmark
    +Måns Börjessons gård gård Prästgårdsdammen damm
    Månsholmen gård Prästtorpaskogen skogsområde
    Månsholmen enstakahemman Prästtorpavägen väg
    Månsholmen bebyggelse Putsabäck bäck
    Månsholmen telefonstation Putsabäcken bäck
    Måns Törnesgården gård Pålsbackarna område med stenbackar och kullar
    Måns Törnesgården bebyggelse Pålabacka led grind
    +Måssen dagsverkstorp Pålabackamarken utmarksskifte
    Måtan gård Pålabackarna utmarksskifte
    Måtan bebyggelse Pålabackaskiften utmarksskifte
    Mältare-Blads stuga backstuga Pålabackavägen benämning på Humlaledsvägen och dess fortsättning
    Mörkagårdarna brukningsdelar Pålamossen mosse
    Mörkagården gård Påla-Pettera lycka åker
    Mörkagården bebyggelse Rabatten åkerteg
    Mörkagården bebyggelse Rangelabackasten flyttblock
    Mörke eller Tolsgården gård Rappamossen mosse
    Mörkegården bebyggelse Ravabacken lht
    Mörkes stuga stuga Ravabacken, se Rävabacken Saknas
    Nedregårdarna brukningsdelar Ravakas väg
    Nedregården bebyggelse Ravakasvägen byväg
    Neregården bebyggelse Remsåkern åker
    Neregårdsgårdarna brukningsdelar Ribbvägen skogsväg
    +Nicklasdahl torp eller backstuga +Rickla Bro bro
    Nilsa-Katrinas stuga backstuga Ricklebäcken bäck
    +Nolegården hemman Rikes lycka tomtplats
    Nole-Pettera stuga stuga, lht Rinnarebäcken bäck
    Nole-Petterssons stuga lht Risberga område
    Noltorp gård +Risbergs sten gränsmärke
    Noltorp gård +Rottesteen flyttblock
    Noltorp äldre soldattorp, senare dagsverkstorp +Rottesteens röret gränsmärke
    Noltorpa gård hemman Rudedammen damm
    Nordes boställe soldattorp Rultemossen mosse
    Nordhem lht, f.d. soldattorp Rulterna skogsområde
    Nordins stuga backstuga Rumpängen äng
    Nordledet torp Rumpängen åker
    Nordledet dagsverkstorp, nu lht Runstenen i byn runsten
    Nordledet lhter Ryarn bäck
    Nordledstorpet lht +Rÿlke bro bro
    Nordledstorpet torp, nu lht +Ryttarelyckan intaga
    Noréns stuga backstuga Råden rännil
    Norénstorpet torp Råsen sankmarksområde
    Nybrobacken lht, f.d. soldattorp Råtterike åker
    Nåtssons stuga backstuga Råtteriket åker
    Nästegården bebyggelse Räva Saknas
    Nästegården bebyggelse Rävabacken lht
    Nöjdabonds Idas stuga backstuga Rävabacken kulle med rävlyor
    Olas Kristins stuga backstuga Rävabäckaliden sluttning
    Olas stuga backstuga Rävabäcken bäck
    Olsas stuga backstuga Rävadraget mosse
    Otabacken äldre torp, nu arrendelägenhet Rävagärdet åker
    Parken torp Rävakas Saknas
    Per Andersgårdarna brukningsdelar Rävakas utmarksområde
    Per Andersgården bebyggelse Rävasten flyttblock
    Per Andersgården bebyggelse Rävulebacken kulle
    +Per Björnssons gård gård Rävändan vik
    Perstorp backstuga Rävön kulle med rävlyor
    Petteratorpet torp Rävönabacken kulle
    Petter Väres stuga backstuga Röcklebäck bäck
    Picka-Villes stuga backstuga el. jordkula Röda apla äppelträd
    Pickes stuga jordkula Röda ledet grind
    Pilagårdarna brukningsdelar Rödjorden åker
    Pilagården bebyggelse Rönnaregatan dike med stig
    Pilagården bebyggelse Rönnåsagärdet åker
    Pilagården, Store bebyggelse +Rörsjön benämning på Rösjön
    Pilagårdstorpet dagsverkstorp Rösjö mossar mossar
    Pilegården gård Rösjömossarna mossar
    +Pineskans dagsverkstorp Rösjömossen mossområde
    Piske-Larssons stuga stuga +Rösiömuhr murliknande vall
    Polisens stuga backstuga Rösjön sjö
    Posten fastighet med poststation Rösjön insjö
    Postgårdarna brukningsdelar Röven Saknas
    Postgården gård Salsapla äppelträd
    Postgården bebyggelse Samfällsmossen samfällt mossområde
    Postgården bebyggelse Samfälten Saknas
    Postgården, Gamla bebyggelse Sanctae Marias källa, se Jungfru Marie källa Saknas
    +Prestorp, se Prästtorp Saknas Sandaliden sluttning
    Prästastommen bebyggelse Sandarna Saknas
    Prästgården gård Sandarna Saknas
    Prästgården kyrkoherdeboställe Sanden åker
    Prästgården bebyggelse Sandgärdet åker
    Prästtorp Saknas +Sandgärdet åker
    Presttorp gård Sandgärdet åker
    Prästtorp enstakahemman Sandgärdet åker
    Prästtorp bebyggelse +Sandgärdet åkergärde
    +Prästorp, Lilla dagsverkstorp +Sandgärdet gärde
    Prästtorpa skola småskola Sandhålegärdet åker
    Putsen lht Sandkullabäcken bäck
    Putsen backstuga Sandkulla grushåla grustäkt
    Pålabacka dagsverkstorp och skogsområde Sandkullaliden sluttning
    Pålabackarna torp Sandkullamossen mossområde
    Påla-Karla stuga backstuga Sandtaget allmänning för sandtäkt
    Påla-Jakoba stuga backstuga Sexan åker
    Pål-Andersa stuga backstuga, skogsområde Sikagärdet åker
    Påla-Pettera stuga jordkula Sikakällan källa
    Påles boställe soldattorp Sikamarkerna ängsområde
    Pålstorp dagsverkstorp Sikavägen väg
    Påves stuga backstuga Siken sankt område
    Pälshem backstuga Sikerna sankt ängsområde
    Ralleru dagsverkstorp Silverhjälm lunde skogslund
    Rangelabacken torp Silverhjälms plöjor åker
    Rangelbacken dagsverkstorp Sjuan åker
    Rangeltorp torp el. backstuga Sjubergavägen framfartsväg
    Ranglabacken backstuga Sjökanalen avloppskanal
    Rappatorpet backstuga, sedermera torp Sjömossen delvis odlad mosse
    Rappes boställe soldattorp Sjömossen betesmosse
    Ravakas Saknas Sjömossen åker
    Ravakasstaden backstugu- och torpbebyggelse +Sjömossen mosse
    Rikas stuga backstuga Sjötegarna åkertegar
    Risberga soldatboställe Skams kulle Saknas
    Risberga soldatboställe, nu lht Skams undantag åkerteg
    *Rodern? bebyggelse Skams undantag åker
    Rosenlund soldattorp, nu lht Skansen Saknas
    +Rosenlund torp, nu lht Skaravägen länsväg
    Rosslaus boställe soldattorp Skaravägen, Gamla sträckning
    Rosslaus stuga backstuga Skiftet intill Glättestorp åker
    Rulterna torp Skintebacken kulle
    Råden hemmansdel Skjutbanan bana för övningsskjutning
    Rådmans stuga backstuga Skjutbanan, Gamla bana för övningsskjutning
    Rådstugan stuga Skjutbanevägen väg
    Rådstugan stuga Skjutvallen benämning på Skjutbanan
    *Rävakas småställen Skogbacken kulle
    Rävakas bebyggelse Skogen kulle
    Rödaledet torp Skogsgärdet åker
    Rödaledet dagsverkstorp, nu friköpt hemmansdel Skogsvägen benämning på Allmänna Skogsdreven
    Rödaledet, Gamla dagsverkstorp Skogsvägen väg
    Sadelmakare Janssons stuga backstuga Skogsvägen väg
    Sandbacken lht Skogsvägen åkerväg
    Sandgrens boställe soldattorp +Skogsvägen, Gamla väg
    Sandhem lht Skoleliden sluttning
    Sandhem handelslht Skomakarebacken kulle
    Sandins boställe soldattorp Skomakarekullen Saknas
    Sandins stuga backstuga Skorstensbacken forngrav
    Sandkullen gård Skorstensbacken kulle
    Sandkullen enstakahemman Skubbalyckorna åkerlyckor
    Sandslätt backstuga el. torp Skubbamarken skogsområde
    Sandtorp lht Skvalebacka backe
    Sandtorpet lht Skyttabacken kulle
    Sandvadet Saknas Skyttamossen mosse
    Sandvadet eller Haget torp Skåpabron bro
    Sandvadet torp Skåpagärdet åker
    Sandvadet dagsverkstorp, nu lht Skåpaliden sluttning
    Sannagubbens stuga backstuga Skåpet Saknas
    Sannaretorpet, se Sannatorpet Saknas Skåpet dalgång
    Sannatorpet torp eller backstuga Skörkahagen beteshage
    Sara Abels stuga backstuga Slickefallet kvarnfall
    Saras Karla stuga stuga Slicket område
    Sergelkapellet kapellbyggnad Slickevad vadställe
    Sextondedelen hemmansdel Slipafallet vattenfall
    +Siggesgården gård Slipan benämning på Slipån
    Sjuberga torp Slipebron bro
    +Sjödala torp eller backstuga Slipebron bro
    Sjöströms boställe soldatboställe, nu lht Slipebron, Gamla bro
    Sjö-Svantes stuga stuga Slipegropen jordvallsdike
    Sjötorp dagsverkstorp, nu lht Slipehagen beteshage
    Sjötorpet dagsverkstorp, nu lht Slipelandet åker
    Skattes stuga backstuga Slipelyckan åker
    Skattetomten gård Slipelyckorna åker
    Skattetomten bebyggelse Slipers skans Saknas
    Skitrana gårdar Slipevägen väg
    Skit-Älas stuga backstuga Slipån å
    Skogatorpet dagsverkstorp Slipöjorna skogbevuxna kullar i åker
    Skogen dagsverkstorp Slämmeledet grind
    Skogshemmet dagsverkstorp Slättalyckan åkerlycka
    Skogshyddan gudstjänstlokal Slöjdalyckan åkerteg
    Skolan folkskola Smedaholmen kulle
    Skoltomten lht Smedjebacken backe
    Skomakare-Gustava stuga backstuga Smedjedammen vattensamlling el. damm
    Skomakaregården gård Smedjegärdet åker
    Skomakaregården bebyggelse Smedjehagen beteshage
    Skomakare Hedbergs stuga backstuga Smedjemossen odlad mosse
    Skomakare-Idas stuga stuga +Smedmossen mosse
    Skomakare-Johana stuga backstuga Sniparna åkrar
    Skomakars stuga backstuga Snipen åker
    Skostallen stall för skoning av hästar Snipen åkerteg
    Skrivaregården bebyggelse Snipen åker
    Skrivaregården bebyggelse Snipeskans udde
    Skräddare Klings stuga backstuga Snällaskiften åkerteg
    Skräddare Turessons stuga bebyggelse Soudden fastmarksudde i mosse
    Skräddar-Jakoba stuga backstuga Soudden fastmarksudde i mosse
    Skubba torp Spannslätteliden sluttning
    Skubbatorpet Saknas Spånastockabron bro
    Skumpa-Johana stuga backstuga el. torp Spåningastocken Saknas
    Skvalebacka backstuga Spånnastockavägen åkerväg och gångstig
    Skvale-Klaras stuga backstuga Spånnastocken spång
    Skyberga, se Sjuberga arrendelht Stacketorpabäcken bäck
    Skytta-Kalles stuga backstuga Stacketorpa framfartsväg väg
    Skyttepaviljongen förrådslokal Stacketorpakanalen kanal
    Skåningsgården gård Stacketorpa mossaväg väg
    Skåningsgården förareboställe Stacketorpa sten sten
    Skåpet backstuga Stacketorpavägen landsväg
    Slakteriet slakteri Staffses skog skogsområde
    Slant-Annes stuga backstuga Staffses skogsväg skogsväg
    Slickekvarn vattenkvarn Staffshagens framfartsväg framfartsväg
    Slipa f.d. vattenkvarn Staffshagsskogen skogsområde
    Slipan kvarn och såg Stallbacken äldre åker, nu i linda
    Slipe-Klaras stuga backstuga Stalldammen damm
    Slipe-Klaras stuga stuga Stalldammen damm
    Slipekvarnen kvarn Stallgärdet åker
    Slipestugan backstuga Stallgärdet åker
    Slipesågen såg Stallunden skogslund
    Slottet backstuga Stampelyckan åkerlycka
    Släpe-Klaras stuga backstuga Stampelyckan åkerteg
    +Slätan, se Slätten rå och rör-bebyggelse Stampes gård ladugårdsplanen
    Slätten gård Stampes mark betesmark
    Slätten rå och rör, enstakahemman +Stavaledet grind
    Slättäng lht Stavaledsbron bro
    Slöjdatäppan torp Stavaledsbäcken bäck
    Smedjan, Gamla smedja, nu garage Stavaledsmaden mad
    Smed-Majas stuga backstuga Stavaledsskogen lövskogsdunge
    Småstamporna gård Stavaledsvägen fortsättning
    Småstamporna brukningsdel Stavaliden sluttningar
    Snickars stuga backstuga Stavrabackarna skogsområde
    Snickesas stuga backstuga Stegelbacken kulle
    Snickerifabriken sågverk och snickerifabrik Stejebacka skogsområde
    Snitars stuga backstuga Stenberga kullar fastmarkskullar
    Snus-Borges stuga stuga, nu lht +Stenberga kyrkostig stig
    Snus-Larssons stuga backstuga Stenbergavägen väg
    Sockenmagasinet sockenmagasin Stenbergs led grind
    Soldatbostället skogsskifte Stenbergs led åker
    +Spännaretorpet dagsverkstorp Stenbergsmarken utmarksområde
    Solhöjd lht +Stenbergsråsen mosstråk
    Spacklars stuga stuga +Steneken gränsmärke
    Spackle-Blads stuga backstuga Stengårdslyckan åkerteg
    Spele-Karla torp torp Stengärdet åker
    Stacka kyrka kyrkoruin Stenklämmet rygg av hopplockad sten
    Stacketorp gård Stenkulla skift skogsskifte
    Stacketorp gård Stenlyckan åker
    +Stackatorpa stompn, se Stompnen Saknas Stenlyckorna, Norra åkerlyckor
    Stacketorp gård Stenskjulslyckan åker
    Staden Saknas Stenstorpa sten flyttblock
    Staffanshagen gård Stenstorpa sten stenblock
    Staffanshagen enstakahemman, säteri Stenöna kulle
    Stallare-Johana stuga dagsverkstorp Stillån strömfåra
    +Stampen, Lilla, se Småstamparna Saknas Stocken åkerlycka
    +Stampen, Stora, se Stora Stamporna Saknas Stockholm, Lilla jordområde
    Stamperna benämning på Småstamporna och Stora Stamporna Stommagärdet åker
    Stampesågen sågverk Stommamossen mossområde
    Stamporna gd Stoms backar kullar
    +Stamporna, Lilla, se Småstamporna Saknas Stoms hage beteshage
    Stamporna, Små, se Småstamporna Saknas Stoms mosse, se Stomnamossen mossområde
    Stamporna, Stora, se 1 Storstamporna bebyggelse Storabergsvägen Knapegårdsvägens fortsättning
    Stamporna, Stora gård Stora bäcken bäck
    Stamporna, Stora enstakahemman +Stora Dahlen dalgång
    Staten statar- el. arbetarbostäder +Stora Ekö kulle
    Stavaledet torp Storahuvda sluttning
    Stavaledet dagsverkstorp, nu lht Stora kanalen kanal eller dike
    Stavaledet, Gamla dagsverkstorp Stora Lergärdet åker
    +Stefanshagen, se Staffanshagen Saknas Stora liden sluttning
    +Stenatorp torp el. gård Storamaden mad med öppen göl
    Stenberga by Stor-Andersgårdsvägen Saknas
    Stenberga gård Stor-Andersgårdsvägen enskild väg
    Stenberga säteri Stora skiften åker
    Stenberga by Storatjuttorpa mossar mossområde
    Stenberga säteri Storatjuttorpa park sutmarksskifte
    Stenberga by by Stora vägen benämning på s.k. Göteborgsvägen
    Stenbergagårdarna hemman och brukningsdelar Stora åkern åkerteg
    Stenberga säteri säteri Stora ängen Saknas
    Steneken lht, tidigare dagsverkstorp Storegårdsdammen damm
    Steneket dagsverkstorp, nu lht Storegårdsledet grind
    Stenkullen gård Storekanalen kanal
    Stenkullen enstakahemman Storelunden lövskogsdunge
    Stenpickes stuga jordkula Storemossen mossområde
    Stenstorp gård Store sten Saknas
    Stenstorp enstakahemman Storåkern åker
    +Stenöna hemman Storåkern åker
    +Stenö, se Stenöna hemman Storåkern åker
    +Stenöna äldre namn på Småstamporna Storåkern åker
    Stocken torp Storängen äng
    Stockholm, Lilla småstugor +Storängsråsen mosstråk
    Stockholm benämn. på den s.k. Ravakasstaden och backstuga Storöjan fastmarksö i mosse
    Stommen gård Stubbagårdsvägen väg
    Stommen pastors tilldelningsstom Studsbacken kulle med tomtplats
    +Stompnen y Stackatorp gård Stycket bakom trädgården åker
    Storaberget bebyggelse Stycket intill ån åker
    Storaberget v Stycket uppför ån åker
    Storabergsgårdarna brukningsdelar Stycket vid framfartsvägen åker
    Storabyggningen flygelbyggnad Stycket vid Karl Janssons åker
    Stor-Andersgårdarna brukningsdelar Stycket vid Kartagårdsvägen åker
    Storandersgården bebyggelse Styvalyckan plats
    Stor-Andersgården bebyggelse +Stämmet uppdämning
    Storasvärtet del av lht Sura apla äppelträd
    Storatjuttorp Saknas Svalka offerkälla
    Storebotten Saknas Svans-gropen dike
    Storegårdarna brukningsdelar Svans-gropen äng
    Storegården gård Svanstorpet åker
    Storegården bebyggelse Svanstorpet åkerteg
    Storegården bebyggelse Svarta diket kanal
    Storegårdsgårdarna brukningsdelar Svarta diket dike
    Storeholmen gård Svarta gatan benämning på S Hyggesgärdet
    Storeholmen bebyggelse Svarta hålet dalgång
    Store mosse Saknas Svarta hålet mosse
    Store mosse mossområde Svarta hålet mosshåla
    Storstamporna Saknas Svarta kärret kärr
    Storstamporna Saknas Svarta vråna barrskogsområde
    Strykesas stuga backstuga Svartekorpen Saknas
    Stubbagårdarna brukningsdelar Svartekulpen sjö
    Stubbagården rusthåll Svartet, se Svärtet Saknas
    Stubbagården bebyggelse +Svarthöljen fördjupning i vattendjup
    Stubbagården bebyggelse Svartån benämning på Slipån
    Stubbebacka torp Svältekullen Saknas
    Stubbegården gård Svältekuren fastmarksudde
    Stubbegården gård Svältekuren åker
    Studs-Andersa stuga backstuga Svärjarehallen berghäll
    Studs-Anna-Gretas stuga backstuga Svärtebron bro
    Styves stuga stuga Svärtekanalen kanal
    Sundbergsstugan stuga Svärtemossen odlad mosse
    Svan-Emmas stuga backstuga Svärtet mossområde
    Svans stuga backstuga Syltegärdena åkrar
    Svanstorpet torp Sylterna åkerområde
    Svante-Haralds stuga backstuga Sågaregärdet åker
    Svantes stuga backstuga Sågbacken åker och kulle
    Sven Arvidsgården gård +Söabacka Tå del av s.k. Kronohallsskogen
    Sven Arvidsgården bebyggelse Söamossen odlad mosse
    +Swen Carlsgård gård Söbacka hed äldre hedområde, nu barrskog
    Sven Nilsgården gård Söbacka hed väg
    Sven Nilsgården bebyggelse Söbacka utmark skogsskift
    Svensket dagsverkstorp Söbackavägen väg
    Svärtet by Södertorpsvägen benämning på Falköpingsvägen
    Söabacken gård +Sörmossen mossområde
    Söabacken enstakahemman Sörängen ängsområde
    Södertorp bebyggelse Tassemarkerna skogsområde
    Södertorpagårdarna gårdar Tegelbacken kulle
    Södertorps skola småskola Tingsvägen landsväg
    Södertorps skoltomt lht Tjurledet åsrygg
    Sörgården gård Tjurledsbacken kulle med gravfält från jänåldern /Se
    Sörgården bebyggelse Tjurledsbacken åsrygg
    Sörgården bebyggelse Tjurlingsbackagärdet åker
    +Sörhemmanen hemman Tjurlingsbacken kulle
    +Sörtorpa, se Sörhemmanen Saknas Tjutestenen sten
    +Sörtorpa rote del av sn Tjutesten flyttblock
    Tilda Blads stuga backstuga Tjuttorpabron bro
    +Tingsgården bebyggelse Tjuttorpabäcken bäck
    Tingshuset tingshus Tjuttorpa fälla skogsskiften
    Tingshuset, Gamla magasinsbyggnad Tjuttorpaliden sluttning
    +Tiydatorp, se Tjuttorp by Tjärnabben fastmarksudde
    +Tjufstorp, se Tjuttorp Saknas Tjölla Saknas
    +Tjurledet dagsverkstorp Tofflamossen åkerlycka
    Tjuttorp by Tolsgårdsgärdet åker
    Tjuttorp by Tomma mossar Saknas
    Tjuttorp, Lilla gård Tomtagärdet åker
    Tjuttorp, Lilla gård Tomten, Gamla tomtplats
    Tjuttorp, Stora gård +Torfwägen väg
    Tjuttorp, Stora bebyggelse Torkapeln äppelträd
    Tjuttorpagårdarna benämn. på Lilla o. Stora Tjuttorp Tornumamossarna sankmarksområden
    Tjuttorpa smedja smedja Torpars store mosse mossen
    Tjuttorpatorpen dagverks- och soldattorp Torshallaberget gråstensberg
    Tjuvaboden visthusbod Torshalleberget grusås
    Toffeln dagsverkstorp Torshallerna urbergskullar
    Toffelt torp Torvhålslanden, De små åkertegar
    Tolsgårdarna brukningsdelar Torvhålelandet, Stora åkerteg
    Tolsgården bebyggelse Torvhålorna område med hålor efter torvtäkt
    Tolsgården bebyggelse Torvmossategen åker
    Tolsgården bebyggelse Torvmossavägen åkerväg
    Tomten gård Torvmossen mosse
    Tomten benämning på Skattetomten Torvmossen samfälld torvtäkt
    Tomten dagsverkstorp Translättamossen mosse
    Tomten bebyggelse Trean åker
    Torpars stuga backstuga, tidigare torp Trekanten område
    Torpet gård Trekanten åkerområde
    Torpet enstakahemman Trekanten åkerteg
    Torpet Saknas Trekanten åker
    Torpet backstuga eller torp Trinda lyckan äldre åkerteg, nu i linda
    Torsberg lht Trädgårdsgärdena åkrar
    Torsells boställe soldattorp, nu lht Trädgårdsgärdet åker
    Torshall Saknas Trädgårdsgärdet åker
    Torshallerna hus Trädgårdsgärdet åker
    Torshallerna backstuga Trädgårdsgärdet mot Lillegården åker
    Torshallestaden backstugubebyggelse Trädgårdgärdet mot Skrivaregården åker
    Torvfabriken torv- och torvströfabrik Tröttflåget sankmarksområde
    Torvmossen lhter Turesgärdet åker
    Traneslätt torp Turessonsgärdet åker
    Translätten dagsverkstorp Tuvemossen mosse
    Translätterna lägenhet Tvillingöjorna fastmarkskullar
    Translätterna dagsverkstorp Tvåan åker
    +Tredjetorpet Saknas Tvåan åker
    Trekanten lht Tåmarken ängsområde
    Trumpetarebäckgården bebyggelse Tåmossen slåttermosse
    Tröttflåget backstuga el. torp Tån åker
    Tullen dagsverkstorp Täppan åkerteg
    Turessons stuga lht Ullabacken kulle
    Turestorpet backstuga Ullstorpssjön sjö
    Tuvemossen moss- och skogsområde Ullstorpssjön insjö
    Tvärmaden eller Djupebotten äng Ulvamossen mosse
    Tvärmaden äng Undantaget undantag, åkerteg
    Tvärmaden dagsverkstorp Utgärdsbacken åker
    Tyskaboden affärslokal Utgärdsåkern åker
    Tån dagsverkstorp Utloppsdiket dike
    Ulla-Majas stuga backstuga Utmarken skogsområde
    Ullstorps sjölägenhet lhter Utmarken utmarksskifte
    Ur-Andersa stuga backstuga Utmarkevägen väg
    Utmarksstugorna backstugor Utmarkevägäen åker- och skogsväg
    Vadet dagsverkstorp Vadet övergångsställe
    Vallgrens torp dagsverkstorp Vallgrensgärdet åker
    Varrabacken lht Vargagraven fångstgrop för varg
    Vasen f.d. soldattorp, nu lägenhet Vargagropen fångstgrop för varg
    Vasen soldattorp Vasabroarna broar
    Vasen soldattorp +Wassebackz röret, Lilla gränsmärke
    Vasen, Lilla soldattorp Vasen Saknas
    Vasen, Stora soldattorp Vassarna åker
    Vennerdals stuga stuga Vasslehagen betesmark
    Verrabacken lht Vattnet vid Nybergs vattningsplats
    Verres stuga backstuga Vildapla äppelträd
    Vildsverige skogsområde +Winkiöls Torfmosse benämning på Ödängsmosse
    Vilhelmsro lht Vinrotagärdet åker
    Vinterbacken backstuga Vinrotesliden sluttning
    Vinterbacken lht Visavi åkertegar
    Vinterbacken backstuga Vita ledet grind
    Vinterbacken, Gamla backstuga Vommen åker
    Visavi backstuga, torp Vommen åker
    Visavitorpet torp el. backstuga +Wålänge åna Saknas
    Vånga Saknas Våmma mosse
    Vånga Saknas Vångagärdet åker
    Vånga by +Vånga intäkt intäkt
    Vånga kyrkby Vångakorset vägkorsning
    Vånga kyrkby Vånga lermarker lerslätt
    Vånga kyrkby Vångamarken utmarker
    +Vånga, Stora sn och by Vångamarkerna slättbygd
    Vånga-Väster by Vånga pålar vägkors
    +Vånga, Väster by Vånga pålar vägvisare av sten
    Vångaby poststation +Vånga Rör gränsmärke
    Vångabyn kyrkby Vånga sandor sandmarker
    Vånga fattigstuga ä. ben. på Ålderdomshemmet Vånga sandar sankmarker
    Vångaholmen lht Vångaslätten slättlandskap
    Vånga kyrka kyrka +Vånga utmark skogsområde
    Vånga mejeri mejeri Vånga utmarker skogs- och mossområde
    Vånga skolhus folkskola Vånga-Ängsgärdet åker
    Vånga äng bebyggelse Vånga-Ängskällan källa
    Vånga Äng bebyggelse Vångboöjan fastmarkskulle
    Vånges boställe soldattorp Vångboöjan fastmarkskullar
    +Väfvartorpet, se Vävaretorpet Saknas Väddaregärdet åker
    Väre-Pettera stuga backstuga Väddaregärdet åker
    Västergården gård Väderkvarnsbacken kulle med gravfält
    Västergården sommarvilla Vägen åt Snipan framfartsväg
    Västergården rusthåll Vägen över Orramossen väg
    Västervånga Saknas Vägen över Spåningastocken Saknas
    Västervånga Saknas +Wärjeråsen mosstråk
    Västervånga Saknas Värnamossen mossområde
    Västervånga by Västerbotten Saknas
    Västervånga by Västerlyckan åkerteg
    Västervånga by Västervångsvägen väg
    Västervånga folkskola skola Vävaregärdet åker
    Västervånga skola folkskola Yttermaderna åkerområde
    Västervånga småskola småskola Yttermara åker
    Västervånga storskola, se Västervånga skola Saknas Yttermossen mosse
    Västervånga by by Zakrisahölgen hölg el. fördjupning
    Västervångsgårdarna hemman och brukningsdelar Åliagärdet åker
    Vävaretorpet torp Åliderna sluttningar
    Vävaretorpet dagsverkstorp Åliderna sluttningar
    Zettermans mejeri mejeri Ån Saknas
    Ågrens boställe soldatboställe Ån benämning på Slipå
    Ålderdomshemmet ålderdomshem Åsagärdet åker
    Åsmans stuga backstuga Åsagärdet åker
    Åttabacka torp, nu arrendelht Äsakällan källa
    Åttingen hemmansdel Åsaliden sluttning
    Åttingen bebyggelse Åsamossen mosse
    Ägga-Karla stuga backstuga Åsavägen skogsväg
    Äng gård Åsen jordremsa
    Äng gård Åslänterna ängsområde
    Äng bebyggelse Åttan åker
    Äng äng Åängen äng
    Ängabacken lht Älvingalyckan åkerlycka och hustomt
    Ängars stuga backstuga Ängabacken kulle
    Ängen dagsverkstorp Ängars lycka boplats
    Ängen Saknas Ängaskogen skogsområde
    Ängstorpet dagsverkstorp Änkegårdsgärdet åker
    Ängstorpet torp el. backstuga Ärtåkern åker
    Änkegårdarna brukningsdelar Äspebacken kulle
    Änkegården gård Äspekullamaden sankmarksområde
    Änkegården bebyggelse Äspekullen åker och äng
    Ödegårdarna brukningsdelar Ässlagärdet åker
    Ödegården gård Ödängsmossen mosse
    Ödegården bebyggelse Öjan skogsområde
    Ödegården bebyggelse Öjorna kullar
    Ödegärdet torp Ömålsbackarna Saknas
    Ödegärdet Saknas Örnaskogen skogsområde
    Ödesgården gård Öttumsvägen landsväg
    +Ödetorpet torp Övermålsbackarna åker
    Ödängen gård Övermålsbackarna kulle
    Ödängen Saknas Översandarna åker
    Ögärdet dagsverkstorp Överstycket åkerområde
    Ögärdet, Gamla dagsverkstorp  
    Ögärdet, Lilla torp  
    Ögärdet, Stora torp  
    Önerna gårdar  

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.