ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Hornborga socken : Gudhems härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 59 Naturnamn : 44 Bebyggelsenamn : 174 Naturnamn : 251
Hornborga sn /Se Almö förr ö Hornborga socken sn Abborren mark
Hornborga by, sn Bengts mosse, se Blängsmossen mosse Hornborga sn och by Alenöten gärdesmark
Hornborga sn Bjursjön, Lilla o. Stora sjöar /Se Hornborga sn Almesädsåkern åkermark
Hornborga sn Blängsmossen mosse Hornborga socken Almöö f.d. ö, nu höjd
Hornborga sn Blängsmossen mosse Hornborga socken Aplagärdet gärde
Hornborga Saknas Blängsmossen mosse /Se Hornborga socken Aplakullen kulle med stenåldersgrav
Hornborgha Saknas Blängsmossen mosse /Se Arvid Mickelsgården? Saknas Aplakullen kulle, markhöjd
Hornborga sn Brobackarna terräng Arvid Mickelsgården gård Arboga mark
Hornborga sn Ekornavallen skogsmark Arvidsgården binamn på Arvid Mickelsgården Aspekullarne höjder
Hornborga sn /Se Ekornavallen hed-och skogsmark Aspelund lht Aspekullen kulle
Hornborga sn /Se Ekornavallen hed- o slättområde Backatorp torp Ballra åker el. gärdesmark
Hornborga sn /Se Ekornavallen hed Backen torp Baståkern åker
Hornborga sn /Se Ekornavallen hed-o. skogsmark /Se Backgården gård Bergagärdet gärde
Hornborga sn /Se Gigerugnen fornlämning Bankestugan »fornstuga» Bergelyckan lycka, åker
Hornborga sn /Se Gröna siken terräng Bjälbo lht Bjerken Lille åkermark
Hornborga sn o. by /Se Guldberget berg Björkebacken f.d. torp Bjerken Mellom åkermark
Hornborga sn /Se Gullberget Saknas Björkenäs torp Bjerken Store åker
Hornborga sn /Se *Gullberget berg /Se Bosgården gård Björnsudd mark
Hornborga sn /Se Hallamossen mosse Bosgårds Kvarn f.d. kvarn Blacken åker
*Bredgården gods *Hornbora å /Se Bränneriet Bossgården f.d. brännvinsbränneri Blängs mosse mosse
*Bredegården förr gd *Hornborgabro bro Brunsbo lht Bordet åkermark
Bredagården gods Hornborgasjön sjö Bymarken lht Bosgårdsbron bro
*Bredegården Saknas Hornborgaån å »Bysmedens» f.d. hus o. smedja Brobacka backar o mark
Fjällåkra by Hornborgaån å Dalen torp Brottorpsängen äng o. åker
Fjällåkra by Hornborgaån å /Se Deragården gård Broåkern gärdesmark
Fjällåkra by Kalvamyren mosse Dragontorpet Deragården f.d. torp Brunnhemaberget berg
Fjällåkra gd /Se Knektamyren ägomark Ekholmen f.d. torp Brunsåkern åkermark
Fjällåkers rättaredöme Saknas Kockstorps offerkälla Saknas Ensäden hemmansdel Buskäckran åkermark
*Gullberget Saknas /Se Kockstorps offerkälla Saknas /Se Eriksberg lht, hus Bygatan gata
Hornborga by Korstorpsbäcken bäck *Esea hemmansdelar Byhagen hage, gärdesmark
Hornborga by, sn Lilla öna sank mark Esstorp soldattorp Bykålgården åkerjord
Hornborga by o. sn Långemossen mosse »Estatars» torp Båthamnen »hamnområde»
Hornborga by och socken Ränneshögen kulle med fornlämning Fjället backst. Dalsåkrarna åkerjord
Hornborga by? Skarnholmen ägomark Fjellåkra by Dammsängen gärde, äng
Hornborga by Slafsan å Fjällåkra by o gårdar Drängåkern åkerjord
Hornborga by o sn Sofloen terräng Fjällåkra by o gårdar Dyngestadsstycket gärde
Hornborga by, sn Springarebacken ägomark Fjällåkra Ringagården gård Ekornavallen vidsträckt hed-och skogsmark
Hornborga by Stora Lunden, se Hornborgasjön sjö Fjällåkra Ringagården gård Ekornavall exercisplats
Hornborga by Storerör område med fornlämning Fornstugan Hornborga ryggåsstuga Ekornavall område
Hornborga by Toltebäcken bäck Fridhem lht Ekornavall område
Hornborga by Uddagårdskanalen kanal Frugården f.d. hemmansdel Eckornavallen hed-slättsområde o »forngravsvall»
Hornborga by Ytterberg udde Galgen torp Eckornavallen hedområde
Hornborga by Ytterberg ägomark Gattorp lht, f.d. torp Ekäckran åker
Hornborga by Ögnakällan källa? Glättetomten f.d. tomt el. beb. ställe Ensädsåkern åkermark
Hornborga by   Grenstorp torp Ersåkern åker
Hornborga kvarn Saknas   Grönelid f.d. torp Fjället sandstensberg
Hornborga by o. sn /Se   Gärdet hemmansdel Flaskemossen mosseområde
Hornborga by o. sn /Se   Gärdet Ringagården hemmansdel Fläskehagen hage, mark
Hornborga by /Se   Hacketomten f.d. tomt el. torp Fyrkanten gärde
Hornborga by o. sn /Se   Hackåsen torp Fågeln gärdesmark
Hornborga by /Se   Halleberg torp el. lht Fårahagen hage
Hornborga gd o. sn /Se   Hallingen torp Fåravadet mark
Hornborga by o. sn /Se   Hallingen torp Fåravadsbacken berg
Kockstorp by   Herr Lagersgården gård Galgen mark m.m.
Kåxtorp gd   Herrgården Bosgården Saknas Galtaflogen vattensamling
Kockstorp by?   Hildingsberg lht Galtaflogsstycket åkermark
Kåxtorp gd /Se   Hjortetomten f.d. tomt eller bebyggt ställe Gattnen åkermarker
Stommen = 5 Hornborga gd   Hornborga Saknas Gattnen Lille åker
Uddeberg gd /Se   Hornborga Saknas Gattnen Store åker
    Hornborga Saknas Gattnesäckran åkermark
    Hornborga Saknas *Gigerugnen? gånggsift
    Hornborga by och socken Girommen forngrav
    Hornborgabyn by Girommen forngrav
    Hornborga by o gårdar Glätten gärde el. åkermark
    Hornborga by o gårdar Graveråkern åker
    Hornborga by o gårdar Grisahålan gärdes- o däldmark
    Hornborga Arvid Mickelsgården gård Gubbåkern åker
    Hornborga Backgården gård Guldberget berg
    Hornborga Bossgården gård Guldberget berg
    Hornborga Bossgården gård Gunnarsnöten gärdesmark
    Hornborga Deragården gård Gåsalyckorna lyckor, gärde
    Hornborga Herr Lagersgården gård Hackåsagärdet gärde
    Hornborga Herr Lagersgården gård Hackåsen höjd, ås m.m.
    Hornborga Hulegården gård Hallamossen mosse o. sankmark
    Hornborga Hvassagården gård Hallamossen mosse
    Hornborga Hvassagården gård Halleråkern åker
    Hornborga Kyrka f.d. kyrka o ruin Hallingekällan källa
    Hornborga Lars Svensgården gård Hallingen mark
    Hornborga Lars Svensgården gård Hallingshagen hage, gärdesm. m.m.
    Hornborga Lillegården gård Hallingskällan källa
    Hornborga Måns Svensgården gård Hampåkern åker
    Hornborga Rotarne sockenområde Handklädet åker
    Hornborga Skattegården gård Harravadet vad
    Hornborga Skattegården, Brona gård Hedesåkern åker
    Hornborga Skattegården, Brona gård Hofsängen åkermark
    Hornborga Skola lht, folk- o. småskola Holmabacken mark
    Hornborga Stommen gård Hornborgabron landsvägsbro
    Hornborga Stommen gård Hornborga Marknadsplats f.d. marknads- o. köpenskapsplats
    Hornborga Svensgården Saknas Hornborgasjön sjö
    Hovslagaregården binamn på Måns Svnesvägen Hornborgasjön »träskmarkssjö»
    Hovslagaregärden Hornborga gård Hornborgavadet vad
    Hulegården gd Hornborga vall Saknas
    Hulegården gård Hornborgaån å
    Hälledal lht Hornborgaån å
    Hättebrunn ödetorp Horsestarten mark el. plats
    Hättebrunn lht Horsleströmmen ström
    Johannislund torp el. lht Håkantorpavägen landsväg
    Jon Ambjörnsgården gård Håläckran åkerjord
    Jon Månsgården gård Hättebrunn f.d. källa
    Karlslund lht Högsåkern åkermark
    Kloaretomten tomt el. f.d. hus Högsåkrarne åkermark
    Knektegården Kockstorp gård Ingeborabacken mark
    Kåxtorp gd Kaggen åker
    Kåxtorp by Kalvamyren mosse
    Kockstorp gårdar Kalvamyren gärdesmark o myr
    Kockstorp gårdar Kanalen grävd kanal för sjösänkning
    Kockstorp Jon Ambjörnsgården gård Karlsgrav f.d. källa, gränsdike
    Kockstorp Änkegården gård Kerjeln åker
    Kuskatorp f.d. torp Klippet bergområde, kalkstensgrund
    Laggartorpet torp Kloareäckran åker
    Lars Svensgården gård Klockarekullen kulle
    Liden f.d. torp Klockarelyckan gärdeslycka
    Lillegården gård Klockehöl hölj
    Ljungstorp f.d. torp Klyftamon skog
    Lugnet f.d. torp Knektahagen åkermark m.m.
    Långes»as» f.d. bst. el. torp Koklövaliden lid
    Lövkullen torp Kringelikärret mark
    Lövåsen torp Kroken gärdesmark
    Mossebo hemmansdel Kullerstensängen gärde
    Mossebo hem.-del. o. lht Kuskalyckan lycka
    Måns Svensgården gård Kvarnabacken backe o. mark
    Nederbyn del av by Källareäckran åker
    Nederbyn Hornborga byområde Kärrslyckorna lyckor
    Nyborg f.d. soldattorp Kölnemarken åkermark
    Nybygget f.d. torp Kölnetomten mark
    Olofstorp torp Ladugårdsbacken mark
    Paradslund lht Ladsprängen gärde o åker
    Persberg torp Larsa» Intaga åkermark
    Ringagården gård Ledsfoten mark
    Ringagårds Kvarn f.d. kvarn Ledslyckorna lyckor, gärde
    Ringsborg lht Ledsåkern gärdesmark
    Ringstorp stuga, f.d. torp Lidåkrarne åkrar
    Sandhem backstuga Linntonavall område
    Skattegården gård Lundemaden mad o. gärde
    Skattegården vid Brona (Nedre Skattegården) gård Lunden lund, lövträdesområde o. gärdesmark
    Skogstorp torp Lunneråkern åker
    Skogstorp torp Lusedalen dal o. gärdesmark
    Skräddaregården binamn på Herr Lagaregården Lusedalen dal
    Skräddaregården, Hornborga gård Långabergen åsräcka
    »Slottet», Utterberg f.d. byggnad Långebergen »berg»= rullstensås
    Smeatomten tomt el. f.d. hus Långebergs hall sten
    Snikans kvarn kvarn Långebergshall häradsgränssten
    Sniken, Norra och Södra vattenkvarnar Långemossen mosse
    Sniken lht, avsöndring, kvarn m.m. Långeråkern åker
    Sniken lht o. kvarnar Majesten stenblock
    Sniken Norra kvarn o lht Majsängerna binamn på Odensängarna
    Sniken Södra kvarn o. lht Majsängsledet led
    Stenborga f.d. torp el. lht Marken markområde o f.d. marknadsplats
    Stenkrogen torp Markes Sten stenblock
    Stenkrogen backst. Markesten f.d. stenblock
    Stenstugan f.d. hus Marktenes dråg dråg
    Stommen gd Milastenen vägmärke
    Stommen gård Mosseängen äng, åkergärde
    Toltan, Jon Månsgården gård Mullängen äng, gärde
    Toltan voltejk gd Myrelyckan lycka
    Uddeberg gd Myren mosse
    Uddeberg gård Myren gärdesmark
    Uddeberg gård Myrestranden mark o. sjöstrand
    Vadet f.d. torp Målsängen äng o åker
    Valla-Pära»s f.d. stuga Namnlösen åker
    Vallbodal hem.del o lht Navern gärdesmark
    Vallen hemmansdel Noläckran åkermark
    Vallen lht Nylandet åker
    Valltorpet torp Odensbacken mark
    Hvassagården gård Odensrör gravhög
    Väderkvarnen, Eckornavallen f.d. väderkvarn Odensängarna ängsmarker
    Årbols Backstuga f.d. stuga Offerkällan källa
    Åsbotorp torp Oken åkermark
    Åsen torp Ormahålan däld o gärdesm.
    Enkegården gård Planteringslyckan mark o odling
    Äspås station Persåkern åker
    Överbyn del av by Puttran mark
    Övertorp torp, lht, f.d. soldattorp Pyskan gärdesmark
    Överbyn, Hornborga byområde Raka gärdesmark
      Raneshögen höjd, markkulle
      Remmen åker
      Risängen gärde
      Rännehögen mark, höjd och ängskulle
      Ränneshögen kulle
      Rörsåkrarne åkerjord
      Samfällingen Lille mark
      Samfällingen Store mark
      Samslåtten gärdesmark
      Sjölanden strandområden
      Sjölyckan åker o äng
      Sjömaderna mad o träskmarker
      Sjöskiftet mark, åker, äng
      Skarnholmen mark o holme
      Skattesäckran åker
      Skinten åkermark
      Skopan gärde
      Skopan gärde
      Skyllern åker
      Skåpen äng o åkermarker
      Skällslyckan gärde
      Sköflan åker
      Snikerna marker
      Snippen mark
      Soflogen floge, vattendamm o. mark
      Soldatetegarne f.d. tegar o mark
      Solmärket mark, område
      Spjället åker
      Stackaren Lille åker
      Stackaren Store åker
      Stallsäckran åkermark
      Stenbjörn gärdesmark
      Stenbrottet mark
      Stenlösen åkermark
      Stensåkern gärdesmark
      Stigsåkern åker
      Storerör mark
      Storunnes Backe backe, höjd
      Stranden marker, mark o sjöområde
      Stöveln mark
      Sundsängen äng o åker
      Surrogatet åkermark
      Såen åkermark
      Sälderåkern åker
      Sätunavägen landsväg
      Tavelbordet åker
      Tingevad vadställe
      Tomterna mark
      Torvbrottet åkermark
      Tovakullen kulle
      Tovekullen kulle
      Trehörningen åker
      Trollhålan gärdesmark o dal
      Trätängen äng, åker
      Tuvehagen hage o gärdesmark
      Tuvet gärde o äng
      Tålyckan åkermark
      Tålyckorna åkerlyckor
      Utingen mark, åkerjord, hagmark m.m.
      Utterberg berg = rullstensås o höjd
      Utterbergsände del av höjd
      Vallyckorna lyckor o åkertegar
      Varpet mark el. område
      Vassåren mark, åker
      Vekahögen höjd o åkermark
      Vekaströgen åkermark
      Viggen åker
      Vrååkern åker
      Vägalången åker
      Vägaskälet vägskäl
      Ytterberg udde
      Åsagärdet gärde
      Åsen ås o höjdområde
      Älgefallet åkermark
      Ängavägen markväg
      Ängersmadslyckan gärde o lycka
      Öängen äng o åkermark

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.