ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Broddetorps socken : Gudhems härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 70 Naturnamn : 26 Bebyggelsenamn : 112 Naturnamn : 57
Broddetorp sn Brunnhemsberget berg Broddetorp sn sn Afsegatan gårdsväg o. -gata
Broddetorp sn *Dammen åkerlycka Sagesmän förteckning Afsesten minnessten
?Broddetorp sn Gullkällan källa Sagesmän förteckning Alehagen gärde o. hage
Broddetorp socken sn *Gulltorpet åkerlycka Broddetorp förteckning Botorpa Floge floge, damm o. vattensamling
Broddetorp sn *Gullängen äng Broddetorp förteckning Broddabacken backe
Broddetorp sn /Se Hornborgasjön sjö Broddetorp sn /Se Brunnhemaberget berg
Broddetorp sn /Se Hornborga sjön sjö Broddetorp sn Brunnhemsberget berg
Broddetorp sn Hornborgaån å Broddetorp sn Bräcke mark
Broddetorp sn Korstorpsbäcken bäck Broddetorp sn Böka åkermark
Broddetorp sn *Kvarndammen dammbyggnad? Broddetorp socken Bökagärdet gärde
Broddetorp sn Loftet terräng Broddetorp socken Fjällåkra äng
Broddetorp sn? *Løredachær åker Afsegården gård *Garpesten gränssten
Broddetorp sn Löredacher Saknas Apelbacken f.d. torp Hemängen gärde
Broddetorp sn Mellomskogen skog Backen f.d. torp Herredammen åutvidgning
Broddetorp sn Ruskelabäcken bäck Bengt Olofsgården eller Storegården gård Holmabacken gärdesmark
Broddetorp Saknas Ruskelabäcken bäck Björkelund backstuga Hornborgaån å
Broddetorp sn Ruskelakällan källa? Blommedal lht Hovsgärdet gärde
Broddetorp sn Slafsan å Botorp gård Intagan gärde
Broddetorp sn Stora Lunden, se Hornborgasjön sjö Botorp gård Karlsgrav gränsmarksdike, hälla m.m.
Broddetorp sn Svalås terräng Broddetorp Saknas Kloarebacken mark o. backe
Broddatorp Saknas *Toltabro bro Broddetorp by o. sn Kohagen hagmark m.m.
Broddatorpa Saknas Toltebäcken bäck Broddetorp by och socken Kyrkogården, Gamla kyrkogård o. -plats
Broddetorp sn *Tovatorpaberget berg Broddetorp by o gårdar Kyrkogärdet gärde
Broddetorp Saknas *Tovatorpaberget berg Broddetorp by o gårdar Källarebacken backslätt
Broddetorp sn Våtemossen mosse Broddetorp järnvägsstation o. samhälle Lyckan gärde
Broddetorp sn Våtemossen mosse Broddetorp Afsegården gård Låre hopp diabasbrant
Broddetorp sn   Broddetorp Afsegården gård Mellomgärdet gärde
Broddetorp sn /Se   Broddetorp Per Håkansgården gård Nolgärdet gärde
Broddetorp sn /Se   Broddetorp Prästegården gård Nycklafall klippmoras
Broddetorp sn o. by /Se   Broddetorp Kyrka församlings- o. »moderkyrka» Nycklafall klippmoras o. -ras
Broddetorp sn /Se   Brunnstorpet torp Ploggalyckan gärdeslycka
Broddetorp sn /Se   Brunnstorp torp Prästabäcken bäck
Afsegården gd /Se   Bräckan torp Prästabron landsvägsbro
»Gothathorps Ødhegardhe», se Botorp gd   Djäknekrogen torp Prästagatan gata o. gärdsväg
Botorp by   Edhem hus Prästegårds Bakugn bergområde o. -grotta
Botorp Saknas   Ekebacken f.d. torp Ruskelabäcken bäck
Botorp gd   Ekholmen lht Ruskelakällan källa
Botorp gd /Se   Fattigstugan hus Storängen gärdesmark
Botorp gd /Se   Fjällåkra by Storängen gärde
Broddetorp by   Fjällåkra by o. gårdar Strömsholm mark
Broddetorp? by   Fjällåkra by o. gårdar Svalås hagmarksås o. bergsluttning
Broddetorp by, sn   Fjällåkra Bengt Olofsgården gård Toltebäcken bäck
Broddetorp kyrkby   Fjällåkra Frimansgården Saknas Torpalyckan lycka, gärde
Broddatorp by   Fjällåkra Jon Frimansgården gård Trollhålet gång
Broddetorp by   Fjällåkra Knektegården gård Tråkås mark
Broddetorp Saknas   Fjällåkra Storegården Saknas Trädgårdsgärdet gärde
Broddetorp by   Fjällåkra Storegården gård Tåhagen gärdesmark
Broddetorp Saknas   Fjällåkra Storegården gård Tålyckan gärde
Broddetorp by   Fjällåkra Tå torp Täppan åkermark
Broddetorp Saknas   Gatan backstuga Utängen gärde o. äng
Fjällåkra by   Gulltorpet Saknas Utängen gärdesmark
Fjellåkra by   Gulltorpet torp Vågabacken backe, slätt o. mark
Fjällåkra by   Gulltorp torp Vågalyckan lycka o. gärde
Fjällåkra gdar   Hallsberg lht Åkatorpa Kvarn f.d. kvarn
Fjällåkra by   Hagen torp Åkatorpsliden landsvägslid
Fielakra Saknas   Helgeborg lht Ängagärdet gärde
Fjällåkra by   Härningslund lht Östergärdet gärde
Fjällåkra gd:ar /Se   Jakobsberg lht el. hus  
Fjällåkra gd:ar /Se   Jon Frimansgården gård  
Fjällåkra by /Se   Karlsgrav nedrivet boställe  
Fjällåkra Frimansgården gd   Karlsgrav f.d. torp el. backst.  
Hornborga gd /Se   Karlsgrav f.d. stuga  
Komministergården gd /Se   Klockarebolet f.d. klockareboställe  
Toltan f. kvarn   Klockarebostället hus, lht o. f.d. klockarebol  
Veke gd /Se   Knektegården gård  
Åkatorp gd   Kvigorna torp  
Åkatorp gd   Kviorna Saknas  
Åkatorp Saknas   Kvidderna sk.torp  
Åkatorp by   Liden f.d. torp  
Åkatorp gd:ar /Se   Liljedal hus  
    Loftet torp  
    Loftet f.d. torp  
    Marielund lht  
    Mellbladstorp torp  
    Mellanskogen ödetorp  
    Mellomskogen f.d. torp  
    Nyborg torp o. lht  
    Nybygget torp  
    Per Håkansgården gård  
    Persberg hus  
    Perstorp lht  
    Planteringshagen hus  
    Prästegårds Kvarn f.d. kvarn  
    Prästgården gård  
    Rensberg hus  
    Skogstorp backstuga  
    Smedstorp f.d. torp  
    Stenkrogen torp  
    Stenkrogen torp  
    Sundsborg hus  
    Sven Fröjdenbergsgården gård  
    Svenstorp lht  
    Sävedal hus  
    Toltan Saknas  
    Toltan by  
    Toltan gårdgrupp  
    Toltan gårdar  
    Toltan gårdar  
    Toltan Jon Månsgården gård  
    Toltan Sven Fröjdenbergsgården gård  
    Toltan Vojtek gård  
    Tålyckan, se 1 Gulltorpet Saknas  
    Tån f.d. torp  
    Vadet f.d. torp  
    Vojteck gård  
    Åbacken torp  
    Åbacken lht  
    Åkatorp Saknas  
    Åkatorp gård  
    Åkatorp gård  
    Åkatorp Lilla hem.-del  
    Ängagärdet binamn på Afsegården  

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.