ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Brunnhems socken : Gudhems härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 41 Naturnamn : 33 Bebyggelsenamn : 171 Naturnamn : 308
Brunnhem sn /Se Bengtssons mosse mosse Brunnhems socken sn *Abla hål källa
Brunnhem sn Brunnhemaberget berg Brunnhem sn Andemossen mosse
Brunnhem sn Brunnhemsberget berg Brunnhem sn Andemossen mosse
Brunnhem sn Brunnhemsberget berg Brunnhem sn Apelåkern åkermark
Brwnnem Saknas Brunnhemsberget berg Brunnhem by och socken *Arnabacken kulle
Brunnhem sn och by Brunnhemsberget berg Brunnhem sn Arnahögen kulle
Brunnhem sn Brunnhemsberget berg Brunnhem socken Arnehögen höjd o. gravhög
Brunnhem sn Brunnhemsberget berg Brunnhem socken Arnehögsåkern åker
Brwnem Saknas Brunnhemaberget berg Sagesmän förteckning Baggalyckan lycka
Brunnhem sn Brunnhemaberget berg Brunnhem sn Baståkern åker, f.d.
Brunnhem sn Brunnummaberget, se Brunnhemsberget berg Brunnumen inbyggarbeteckning Bengtssonslyckan lycka
Brunnhem sn /Se Brunnummaberget, se Brunnhemsberget berg Allmänningen. se Brunnhem Allmänningen Saknas Bergsängen mark, äng, åker
Brunnhem sn /Se Degramossen kärrmark Ambjörntorp torp, lht Björnstegen åker
Brunnhem sn /Se Galgbacken höjd Annelund f.d. lht Bockatrummen gärdesmark
Brunnhem sn o. by /Se Hällebäcken bäck Apelön f.d. torp Bockatrummens Äng äng, gärde
Brunnhem sn /Se Högelid landsvägsbacke Apletomten tomt el. gård Bosgårdsbrunn brunn
Brunnhem sn /Se Högste klippe del av Brunnhemaberget Backgården gård Broken mark
Bolls förr stuga? Kåhögen höjd Backgården, se Brunnhem Backgården Saknas Broken, Stora mark
Brunnhem by Käringaråsen sank mark Bergalund torp Broken Stora mark
Brunnhem by Lademossen mosse Berget torp o. lht Broängen äng
Brunnhem kyrkby Långemossen mosse Bergsliden f.d. torp o. soldatbost. Brunnhemaängar ängar o. utmark
Brunnhem Saknas Marbäcken bäck Billdahls Torp f.d. torp Brunnhemaberget berg
Brunnhem by, sn Orraholmen terräng Blombacka lht Brunnhemsberget berg
Brwnnem Saknas Pösan å Bosgården, se Brunnhem Bosgården Saknas Brunnhemmaberget kalkstensberg
Brunnhem by Risängsbäcken bäck Bosgårdsborg lht Brunnhems ängar Saknas
Brunnhem by Skåperhallen fornlämning /Se Bossgården gård Bryna gärdesmarker
Brunnhem by Soffestenen sten? Brobacken f.d. torp Bryna Stora åkermark
Brunnhem by Stormossen mosse Broholm lht Buskängen äng
Brunnhem by Storemossen mosse Brunnhem by och socken Bymossen mosse o odling
?Ingvaldstorp gd /Se Svartesjö sjö Brunnhem by o gårdar Byxorna åkermark
Ingvaldstorp gd:ar /Se Tollestorpahålan terräng Brunnhem by o. gårdar Dalsåkrarne åker, gärdesmark
Käringboden gd /Se Torstaberget berg Brunnhem by o. gårdar Dreven markväg
Käringebo, se Käringboden gd Åsabacken åkerbacke med fornlämning /Se Brunnhem by o. gårdar Drevsidden fädrev, väg
Nygården gd /Se   Brunnhemabyn by *Drevsimossen mosse
Pickagården hemman /Se   Brunnhems Allmänning bebyggt område o. mark Duvekällan källa
Russmossen t /Se   Brunnhem Backgården gård Duvekällsängen äng
Skällsbo gd /Se   Brunnhem Bosgården gård (gårdar) Enbärsåkern åker, f.d.
Smedsgården Saknas /Se   Brunnhem Bosgården gård Fjärdingarne åkerjord
Stommen gdar   Brunnhem Böxatomten gård Flaterna slättmarksgärden
Stämmestorp gd   Brunnhem Böxatomten gård Flaten gärde, åker
Örekullen gd /Se   Brunnhem Hökagården gård Flogareåkern åker
    Brunnhem Kyrkegården gård Fläskönsängen äng
    Brunnhem Kyrkegården gård Fläskönsängen äng
    Brunnhem Källegården gård Fröjdehålan dal o. ängsmark
    Brunnhem Lars Andersgården gård Fyrkanten mark o åkerjord
    Brunnhem Lillegården gård Fäbrohagen hage
    Brunnhem Mossagården gård Fäbroåkern åker, gärde
    Brunnhem Mossagården gård Fädreven markväg
    Brunnhem Oxlatomten gård Fädreven markväg
    Brunnhem Oxlatomten gård Fägerkulla mark, äng, åker o hagm.
    Brunnhem Pickagården gård Gamlaberget berg, kalkstens-
    Brunnhem Pickagården gård Garmeborgsåkern f.d. åker
    Brunnhem Rumpagården gård Garpängen äng, åker
    Brunnhem Rumpagården gård Gatehörnet mark
    Brunnhem Skattegården gård Gatåkrarne åkerjord
    Brunnhems Kyrka f.d. kyrka Germundslyckan lycka
    Brunnhems Led f.d. torp el. bst. Getaryggen berg
    Brunnhem Smedsgården gård Getaryggen gärdeshöjd
    Brunnhem Stommen Lille gård Geten Stora mark
    Brunnhem Stommen Lille gård Ginebergsåkern åker, f.d.
    Brunnhem Stommen Store gård Ginebergsåkern åker
    Brunnhem Trulsagården gård Gruvan mark
    Brunnhem Trulsagården gård Grönegatan markväg
    Brunnhemma Skola skolhus o. lht Gubben mark eller gärde
    Brunnhemma Tå bebyggelse o. mark Gubbeshuvud mark
    Byroten rote, sockenområde Gumberget berg eller höjd
    Bysmedjan smedja Gäva åkermark
    Bålls hemmansdel Görgåkern f.d. åker
    Bäckagården gård Hagalyckan åkerlycka
    Bäckagården gård Hagarne hagmark o. åker
    Böxatomten, se Brunnhem Böxatomten Saknas Hallenste Åkern åker, f.d.
    Böxetomten gård Halvmarken gärdesmark
    Emfotakvarn f.d. kvarn Hlavmarken Lilla o. Stora mark
    Eriksberg lht Hammaren mark
    Eriksdal lht Harperörsåkern åkerjord
    Fattighuset f.d. stuga Harperörsängen äng
    Fattighuset f.d. stuga Hasslekroken mark
    Fridhem lht Hopaängen äng
    Grönelid f.d. torp el. bst. Huljestensängen äng
    Gränsbo lht Huvda åkermarker
    Hageliden f.d. ställe Håkebro mark- eller vägområde
    Hagen f.d. torp eller bst. Håkebromossen mosse
    Holmängen lht Håkons källa källa
    Hökagården gård Hårdaklinten åkerjord
    Hökagården, se Brunnhem Hökagården Saknas Häggumsängen äng
    Ingvaldstorp gård Hästamarken hag- o. gärdesmark
    Ingvaldstorp gård Hästhagen hage o åkerm.
    Ingvaldstorp gård Hästholmen holme i sank mark
    Karlslund lht Hättan mark o åker
    Karlsro lht Högaskiftet åker o äng
    Kisakullen lht Högelid backe
    Kvicks nedrivet soldattorp Högste klippe diabasstup
    Kyrkegården, se Brunnhem Kyrkegården Saknas Högsteklippet bergområde o. klippras, -fall
    Kyrkelyckan krono»åker» och mark Igelkotten mark
    Kyrkogården gård Jutängen äng
    Källegården gård Kampåkern åker, f.d.
    Källegården, se Brunnhem Källegården Saknas Karia Åker åker
    Käringebo gård *Kirsabackarna? kullar
    Käringebo gård Kirsakullen kulle
    Käringebo gård Knaperhâlan gärdesdal
    Lars Andersgården gård Knektajorden åker
    Lars-Andersgården, se Brunnhem Lars-Andersgården Saknas Knektaåkern åkerjord
    Liden f.d. torp Kniplingedalen dal
    Lillegården gård Kobacken mark
    Lillegården, se Brunnhem Lillegården Saknas Kohagen hagmark
    Lillestommen, se Brunnhem Stommen Lille Saknas Kohagsbacken backe o. gärdesmark
    Lyckan f.d. torp, bst el. ställe Kohögsängen äng
    Lyckegården gård Kosåsa mark o höjder, åsar
    Lyckegården gård Kosåsaäckran åker
    Lytorpen f.d. torp Kosåsaängen äng o. åker
    Marbäcken hemmansdel Krakadalen dal o. gärdesmark
    Marbäcken lht Kringeln gärdesmark
    Massagården gård Kroken gärdesmark
    Mossagården, se Brunnhem Mossagården Saknas Kubbanöten mark el. markväg
    Mossatorpet hemmansdel Kubbelöpa mark
    Mossatorpet torp, f.d. Kullosten sten
    Mossen f.d. torp, bst. eller ställe Kullosten stenblock
    Mårtens hemmansdel Kungsängen äng o. gärde
    Nygården gård Kvarnabacken mark
    Nygården gård Kvarnängen gärde
    Odens nedrivet soldattorp Kviddåkern åkermark
    Orraholmen f.d. soldatställe Kyrkebiten åkermark
    Oxletomten gård Kyrkelyckan åker o. mark
    Oxlatomten, se Brunnhem Oxlatomten Saknas Kyrkemossen mosse, sank mark
    Pickagården gård Kyrkeåkern åker
    Pickagården, se Brunnhem Pickagården Saknas Kåhögen höjd
    Rumpegården gård Kåhögen hög, gravhög
    Rumpagården, se Brunnhem Rumpagården Saknas Kålbergsåkern f.d. åker
    Russamossen försvunnet torpställe Kånsareåkern åker
    Russars, se Russamossen försvunnet torp Kåvan mark
    Russtorpet, se Russamossen försvunnet torp Källedalen Lille dal
    Skattegården gård Källedalen Store dal
    Skattegården, se Brunnhem Skattegården Saknas Käringaråsen sankmark
    Skogelund lht Kölnegärdet gärde, åker
    Skolan, se Brunnhems skola Saknas Lademossen mosse
    Skottalyckan hemmansdel Ladholmen åkermark
    Skälsbo gård Ladlyckerumpen mark o. tänge
    Skälsbo gård Ladugårdsgärdet gärde
    Skälsbo gård Ledet, se Brunnhems led Saknas
    Smedsgården gård Lerängerna äng o. åkermark
    Smedsgården, se Brunnhem Skattegården Saknas Liareängen äng
    Smedstorp lht Liden mark, åker m.m.
    Småskolan, se Brunnhems skola Saknas Lillagärdet gärde
    Stensberg lht Lilla Torpåkern åkermark
    Stommen, Lille gård Limugnen mark
    Stommen, Store gård Lodsåkern åker, f.d.
    Stommen, se Brunnhem Stommen Lille o. Store Saknas Lunnareåkern åker
    Storestommen, se Brunnhem Stommen Store Saknas Lyckan åkermark
    Stången f.d. torp eller ställe Lyckes Lycka lycka, åker, f.d.
    Stämmestorp gård o. f.d. säteri Lyckevägen markväg
    Stämmestorp gård Lyckorna allmänningsmark
    Sugstugan stuga Lyckorna gärde o. småområden
    Sörängarna hemmansdel Lytorpamarken mark o. åker
    Sörängen lht Långabroken mark
    Tillfällan f.d. torp, bst el. ställe Långareåkern åkerjord, f.d.
    Torparroten rote, sockenområde Långaskiftshögan höjd o. f.d. gravhög
    Trulsagården gård Långa Måtten åkermark
    Trulsagården, se Brunnhem Trulsagården Saknas Långbrobacken allmänningsmark
    Trädgården torp el. ställe Långbron landsväg
    Tåsseryd f.d. torp el. ställe Långemossen mosse
    Valsa kvarn vattenkvarn Långaskiftet åker
    Valsa Kvarn kvarn o. lht Marbäcken bäck
    Valsa Kvarn kvarnlht Marbäcken bäck
    *Voltaire»s? nedrivet soldattorp Massakällan källa
    Åkholmen lht Mellomgärdet gärde
    Ängeliden lht Missunnan mosse
    Ängholmen lht Mossagärdet gärde o. f.d. mossemark
    Örkullen gård Mossagärdet gärde
    Örkullen gård Mossakullen kulle
    Örkullen gård Mosshålan sankmark
    »Östergrens» f.d. torp el. lht Munna gärdesmarker
      Musareåkern åker, f.d.
      Myrängen gärde o. äng
      *Mörkhemsmossarna mossar
      Nolgärdet gärde
      Nolgärdet gärde
      Nolled vägstängsel
      Nolmossen f.d. mosse, gärdesm.
      Ollen mark
      Ollonkroken mark
      Ormabackeängen äng
      Orraholmen höjd
      Orraholmen holme, markhöjd
      Orrholmsängen äng o. gärde
      Parkestenen gränsmarkessten
      Peten Lilla o Stora mark och åker
      Perukerumperna mark
      Pinkerumpängen äng
      Prästamossen mosse- o. sankm.
      Pussen mark
      Rakan gärdesmark
      Rakan gärdesmark
      Rotan mark
      Rumpelyckan lycka
      Rumpen gärdesmark o. -tånge
      Rutorna åkrar
      Ryssen skogsmark
      Ryttarejorden åkerjord o. mark
      Rännarne äng o. gärdesmark
      Rävadalen dal
      Rävasiken sik, sank mark
      Rävasikshagarne hagar, gärde
      Rävdala dalar o. gärdesmark
      Rörmossehagarne hag- o. åkerm.
      Rörmossen mosse
      Rörsåkern åker, f.d.
      Samfällingen mark
      Segerstamarken mark
      Sjökullarne kullar
      Sjökullen kulle
      Sjökullen kulle
      Sjölyckan lycka, gärde
      Sjölyckorna odlade backar
      Skams Sten sten
      Skena gärdesmark
      Skeppshögen höjd
      Skeppshögen gravkulle
      Skeppshögegärdet gärde
      Skeppshögen, Lille hög
      Skeppshögsbackarne backar o. mark
      Sketrukeåkern åkermark
      Sketrukeängen äng o. mark
      Skiften, Lilla o Stora marker
      Skiftena åkermarker
      Skiftshagen hage o. gärdesmark
      Skofla mark
      Skogsgärdet gärde
      Skovlarna åkermarker
      Skovlahålan gärdesmark o. däld
      Skåberhall rest forngravsten
      Skåperhallen rest sten
      Skåperhallen sten
      Smedjegärdet gärde
      Smedsåkern åker, gärdesmark
      Smärta mark
      Smörlöpa åker- o. ängsmark
      Sniparen gärdesmark
      Sniparen gärdesmark
      Snipen åkermark
      Spjället lycka eller åker
      Stenlyckan åker
      Stenlyckan åkerlycka
      Stenstorpagärdet gärde
      Stigen mark
      Storemossen mosse
      Stumpavallen gärde
      Stumpaställe mark el. »ställe»
      Stumpen åker
      Stugeåkern f.d. åker
      Stämmestorpaängen äng
      Stödsåkern åker, f.d.
      Sumpängen äng
      Suget sankmark
      Suglyckeåkern åkermark
      Svarterör röse el. forngrav
      Svartesten sten eller mark
      Systra Skift åker o. äng
      Söadöden mark
      Sörgärdet gärde
      Sörgärdet gärde
      Sörgärdet gärde
      Sörängen äng, åkergärden
      Tavlan gärde el. åkerjord
      Tjurledsåkern f.d. åker
      Toakullen bergområde
      Toppalyckan lycka
      Torbjörnslyckan lycka
      Torråkern åker
      Torstaberget del av Brunnhemsberget
      *Torstaklippet diabasstup
      Torstaklippet bergras o. -område
      Torsåkern åker
      Trallerebacken backe, höjdslätt
      Trallerebacken backe
      Tranhalsen mark
      Trädgårdslyckorna lyckor
      Tuppabackarna backar (allmänning)
      Tvåtjuga mark
      Tån, se Brunnhems tå Saknas
      Udderängen äng
      Uddingen mark
      Utmarken åker o. marker
      Utängen äng o. åker
      Valpalyckan lycka
      Valpalyckan lycka
      Vassängen äng
      Vippemossen mosse
      Vipemossen gärde, f.d. mosse o. sankmark
      Vitemossehage hage, mark
      Vitemossen mosse
      Våtängen äng
      Vägalången åker
      Vägaskilnaden mark
      Vägaskilnaden mark
      Vägaskären Lilla mark, vägområde o.d., f.d.
      Yxan mark
      Åkerbromossen mosse
      Åsaliden lid
      Åsledshålan mark eller dal
      Ällebäcken bäck
      Ängaledet stängsel- o. f.d. vägled
      Ängaliden lid o. gärdesmark
      Ängalidssnip mark
      Ängaskiftena åkermarker
      Ödesåkern åker, f.d.
      Ödetorpabackarna backar
      Ödkvistagärdet gärde
      Östergärdet gärde

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.