ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Häggums socken : Valle härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 65 Naturnamn : 43 Bebyggelsenamn : 229 Naturnamn : 178
Häggum sn Bjärsjö (Biersjö, Biessesiö) sjö /Se Häggum sn Aspelyckan lycka
Häggum sn Brunnhemaberget berg Häggum socken Berget berg
Häggum sn Brunnhemsberget berg Häggum sn Bergsängarna äng o. åker
Häggum sn Döves terräng Sagesmän förteckning Billingen bergsområde
Häggum sn Grisaberget berg med fornlämningar Förkortningar förteckning Björkängen äng o. gärde
Häggum sn o. by Hallavadsbäcken bäck Förkortningar förteckning Björkängen gärde o ängsmark
Häggum sn o. by Hulan ägomark Häggum socken Björsgårdsberget berg
Häggum sn Hållsdammen sank mark Häggum socken Björsgårdsvägen gårdsväg
Häggum by o. sn Hästhagebäcken bäck Häggum socken Blacke hag- o. gärdesmarker
Häggum sn Höbergs backe höjd Allmänningen gård Blackelid lid
Häggum sn Iglesjön sjö Anders Andersgården gård Blackelyckan gärdeslycka
Häggum sn Jungfrukällan källa Anders Nilsgården gård Blackeån åbäck
Häggum sn Kråkes terräng Andersgården gård Blygubbalyckan lycka
Häggum sn Kå hög hög /Se Backen gård Bocken mark
Häggum sn Marbäcken bäck Backen gård Bolumavägen landsväg
Häggum sn Marebäcken bäck /Se Backen eller Svärtebäcken torp Bosgårdsvägen landsvägsbro
?Häggum sn Myggeberget berg Backen el. Svartebäcken sk.t. o. mark Bosgårdsbäcken bäck
?Häggum sn Myggeberget berg Backen eller Svärtebäcken, se 1 Svärtebäcken Saknas Boslyckebacken mark och backslätte
Häggum sn Nolkällan källa? Backgården gård Boslyckeliderna mark- o. väglider
Häggum sn Nytorp terräng Bengt Nilsgården gård Brunnhemaberget berg
Häggum sn /Se Pösan å Billebergstorpet f.d. torp Brunnhemmaberget berg
Häggum sn /Se Ratterör hög /Se Björkelund lht Brunnhemavägen binamn på Stentorpsvägen
Häggum by o. sn /Se Råberget berg Bjärsgård bebyggelse Brännebackalyckan lycka
Häggum sn /Se Skarastigen väg /Se Bjärsgård bebyggelse Dammagärdet gärde
Häggum sn /Se »Skarastigsledet» led /Se Björsgården gård Djupedalen dal
Häggum sn /Se »Skarastigsåkern» åker /Se Björsgården gård, säteri f.d. Djupåkern åker
Häggum sn /Se »Skaratigsängen» äng /Se Björsgården gård Dreven hagmarksväg
Brännebacken gd Snåltäppan terräng Björsgården, se 1 Bjärsgården Saknas Dövalyckan lycka, åkerm.
Brännebacken gd *Storemosse mosse Björstorp sk.jord el. lht Eket ekdunge- o. hagmark
?Brännebacken gd Svärtebäcken bäck Blackelid f.d. torp Falkadalen dal
Brännebacken gd Svärtebäcken bäck Blombacken lht Fredsdiket dike
Brännebacken gd Söakullemossen mosse Blommeslund torp Getarygga gärdesmarker el. hagmarksåsar
Brännebacken gd Söakullemossen mosse Bosgården gård, gårdar Grisaberget berg
Brännebacken gd Sökullsbäcken bäck Bosgården gård Gårehorn område o. gränsmärke
?Brännebacken gd Söakullsmossen sank mark Bosgårdskvarn kvarn Gårehörne mark o gränsmärke
Gåran, Stora by Söamossen mosse Boslycke gårdar Hagagummans Tomt mark
Häggum by, sn Sökulla mosse mosse Boslycke gårdar Hallavadet väg o. vad, bro
Häggum by Tjuvdalsbäcken bäck Boslycke Lilla gård Hallavadsbäcken bäck
Häggum by o, sn Tovetorpsberget berg Boslycke Lilla bebyggelse *Hallavarsbäcken bäck
Häggum bu o. sn Tranebergsmossen mosse Boslycke Stora gård Hassleberget berg, höjd
Häggum by Tångabacken delvis odlat område Boslycke Stora bebyggelse Hjulgraven bäckområde
Häggum by o. sn Vargabacken ägomark Bossgården gård Holma gärdeshöjder
Häggum by Åsmossen mosse Bossgården gård Holmagärdet gärde
Häggum by o. sn   Bosslycke, Lilla gård Hopängen åker o. äng
Häggum by   Bosslycka, Stora gård Hultagärdet gärde
Häggum sn /Se   Brännebacken gård Hultahagen hage o. åkerm.
Häggum by   Brännebacken gård Hållsdammen damm, mark
Häggum by   Bränneberg gård Häggumabacken bäck
Häggum by   Bränneberg gård, säteri f.d Hägguma äng åkermark
Häggum by   Brännetomten gård Höksåsgärdet gärde
Häggum by   Bäckagården gård Höljestenshall stenhäll o. bäckgräns
Häggum by   Bäckagården gård Höljestenshall stenhäll
Häggum by   »Dövens» f.d. torp Igelsjön sjö
Häggum by   Ekeskogen gård Iglasjöbäcken bäck
Häggum by /Se   Ekeskogen gård Iglasjön sjö
Höksås by   Fattigstugan f.d. hus o. fattigbostad Jungfrukällan källa
Skaffaregården gd /Se   Finslund lht Kallkälle mark
*STommen f.d. gd   Fridhem lht Kallkällevägen väg
Tollstorp Saknas   Gatan obebyggd tomt Kalvahagen hag- o. gärdesområde
Tollstorp Saknas   Gatan f.r.»tomt» Kalvhaga hag- o. gärdesmarker
Toffwatorp Saknas   Gatan, se 1 Tollestorp Saknas Kalvhagavägen markväg
Toffwatorp Saknas   Granebacke f.d. torp el. bst Kleverna berg- o. utmarker
Tovatorp by   Gröneberg hemmansdel Klevernagärdet gärde
Tovatorp by   Gåran, Stora gård Knektängen åkermark o. gärde
Våtemossen torp   Gåran Stora gård Knoppamarken mark
    Gåran Stora gård Kohagarne hag- o. utmark
    Hagen f.d. torp Kohagen hag- o. utmark
    Hagen f.d. torp Korsdalen dal o. mark
    Halleberg lht Krokesmossen mosse
    Hansegården gård Kråkeslyckan lycka
    Henriksdal lht Kungshögen forngravshög
    Hulan, se 19 Häggum Saknas Kungsrör röse, stenrös och forngrav
    Håkan Uddsgården gård Kvarnadammen damm o. mark
    »Häggblomma» f.d. ställe el. torp Kyrkhålgården åker
    Häggestorp torp Kyrkelyckan lycka
    Häggum by Kyrkestigen stig
    Häggum by o. gårdar Kåhögen forngravshög
    Häggum by o. gårdar Källarelyckan åkerlycka
    Häggum by o. gårdar Källegärdet gärde
    Häggum by o gårdar Kölnegärdet gärde
    Häggum bebyggelse Ladelyckan lycka, åker
    Häggum bebyggelse Lertäkterna lertag, hålor o. mark
    Häggum bebyggelse Lidalund lund o. dungehagmark
    Häggum bebyggelse Lidalundslyckorna lyckor
    Häggum bebyggelse Lidalyckan lycka
    Häggum Allmänningen gård Lidamossen mosse o. åker
    Häggum Anders Andersgården gård Liderna hag- o. gärdesmark
    Häggum Anders Nilsgården gård Lillaberget del av Billingen
    Häggum Backgården gård Lillängen gärde o. åker
    Häggum Bäckagården gård, gårdar Lumarsklinten? stenblock
    Häggum Bäckagården gård Lundssjön binamn på Iglasjön
    Häggum Hansagården gård Lyckorna åkermarker
    Häggum Håkan Uddsgården gård Lyckås ås och gärdesmark
    Häggum Håkan Uddsgården gård Långemossen mosse
    Häggum Korsgården gård Långeberget berg - skogmark
    Häggum Korsgården gård Maden gärde
    Häggum Källegården gård Maderna åkermarker, m.m. sankmark
    Häggum Lars Larsgården gård Maderslätten slätt - gärde o. mark
    Häggum Prästabolet gård Marbäcken bäck o. gräns
    Häggum Prästabolet gård Mossabäcken bäck
    Häggum Pukebo gård Mellomgärdet gärde
    Häggum Rotarne sockenområden Mossagärdet gärde
    Häggum Skafferegården gård Mossaodlingen gärde
    Häggum Skattegården gård Mossen gärde
    Häggums Skola skolhus o. lht Myggeberget bergområde
    Häggums kyrka kyrka Mörkhem mark
    Häggum Stofsgården gård Nolhagen åker o. gärdeshage
    Häggum Stofsgården gård Nolkällan källa
    Häggum Stofsgården el Hålan gård Nollyckan lycka
    Häggum Stofsgården el. Hålan gård Nolängen gärde
    Häggum Toragården gård Nybyggelyckan gärdeslycka
    Häggum Åslagården gård Oxellyckan lycka
    Höberg bebyggelse Porsmossen mosse
    Höberg gård Prästagårds Bäck bäck
    Höksås gård Pösan å, bäck o. gräns
    Höksås gård Rumperna mark, hag- o. gärdesmarker
    Intäkten bebyggelse Råberget bergområde
    Kellgrenstorp f.d. torp Rådenevägen landsväg
    Klockarebacken lht o. f.d. klockareboställe Rännärgardet gärde
    Klockarebolet lht Sikabäcken bäck
    Klostergrens intäkt bebyggd utjord Siken sankmarksgärde
    Klostergrens Intägt utjord Silborör forngravsröse
    Klostergrens Intägt mark m.m Sjötorpabäcken bäck
    Kallkälle torp Sjötorpasjön binamn på Iglasjön
    Kolycke f.d. torp Skinnarvad bäckvad, -bro
    Korsdalen lht el. torp Skinnarvadshall berghäll el. hall
    Korsgården gård Skogsgärdet gärde
    »Kråks» f.d. torp el. bst Skogsgärdet gärde
    Kvarnslätten gård Skogshagen åkermark
    Kvarnslätten gård Skyttlan gränsmark
    Kvarnslättens Kvarn kvarn Skövdevägen landsväg
    Källeberg torp el. lht, f.d. soldattorp Smedjegärdet gärde
    Källegården gård Smedsliden väglid
    Källstorp torp el. bst Snåltäppan mark
    Larsatorpet f.d. torp Socknamarken mark, hag-, gärdes-m.m.
    Lars Larsgården gård Stengärdet gärde
    Lars Olsgården Häggum hemmansdel el. »gård» Stenstorpavägen landsväg
    Latåsen f.d. torp Storamad mad o. åkerjord
    Lunden torp Storemossen mosse
    Lyckås f.d. torp Stubbajorden åker
    Långeberget f.d. torp Stubbalyckan lycka
    Lövåsen lht Stugelyckan lycka
    Madslätten lht Svarteberget bergområde
    Mossabacken f.d. torp Svartelyckan gärde
    Narven f.d. torp Svenavägen väg
    Nolgården gård Svärtebäcken bäck
    Noläng hem:del Söakullsmossen mosse
    Nytorp f.d. torp Tjuvadalen dalsänka
    Prästagården f.d. prästboställe o. gård Tjuvadalen dal
    Prästatorpet f.d. torp Tollslyckan f.d. odling
    Prästbolet gård Torpagärdet gärde
    Pukabo gård Tovaberget berg
    Rosenlund lht Tovatorpa Berg bergsluttningar
    Råsten f.d. torp Tovatorpa Lid väglid
    Salmesgård bebyggelse Tovatorpavägen bygde- o gårdsväg
    Salmesgården gård Tånga gärdesmark o. uddar
    Sandtäkten, Norra torp Tångabacken åkermark
    Sandtäckten, Södra torp Undermarken mark, äng-, hagmark m.m
    Sjöakullen gård Underängshagen hage
    Sjötorp lägenhet Utängen äng o. åkermark
    Sjötorp kr.»gräsgäld» o. mark Vallmeslyckan gärdesmark
    Sjöttorp, se 1 Sköttorp Saknas Vassgärdet gärde
    Skaffaregården gård Vreten mark
    Skans undantag sn Våtemossen mosse
    Skattegården gård Västerängen äng o. åker
    Skoljord, se 31 Häggum Saknas Västerängshagen hage och mark
    Skomakarehemmet gård Åsa hagmarksåsar
    Skomakarehemmet gård Åsagärdet gärde
    Skomakarehemmet gård Åsaintägten åkermark
    Skomakaretorp torp Åsaliden lid
    Skyttatorp torp Ängalyckan lycka
    Sköttorp bebyggelse Ängaskiftet äng o. åker
    Smedebacken lht Ängen gärde
    Snatterborg f.d. torp Ängen gärde, åker m.m
    Solliden f.d. torp Ängshagen äng o. gärdesmark
    Stofsgården gård Äspelyckan åkerlycka
    Stofsgården eller Hulan gård Ödelyckan lycka o. f.d. odling
    Stommen gård Ödelyckemossen mosse
    Svaneberg f.d. torp  
    »Svans» f.d. torp  
    Svensborg lht  
    Svenstorp lht  
    Svärtebäcken sk.torp o. jord  
    Svärtebäcken bebyggelse  
    Söakulla Torp f.d. torp  
    Söakullen gård  
    Söakullen gård  
    Söakullen gård  
    Sörgården gård  
    Tjuvdalen mosse  
    Tjuvadalen kr.mark och mosse  
    Tollestorp by  
    Tollestorp gårdar  
    Tollestorp gårdar  
    Tollestorp bebyggelse  
    Tollestorp Andersgården gård  
    Tollestorp Bengt Nilsgården gård  
    Toragården gård  
    Toragårda hem.delar och ställen, gårdar  
    Torsborg hem.del  
    Tovatorp by  
    Tovatorp gårdar  
    Tovatorp gårdar  
    Tovatorp bebyggelse  
    Tovatorp bebyggelse  
    Tovatorpa Såg sågverk  
    Tovatorp Nolgården gård  
    Tovatorp Stommen gård  
    Tovatorp Sörgården gård  
    Tån f.d. torp  
    Tångabacken lht, hem.del  
    Tåsseryd f.d. torp  
    Undermarken torp  
    Undermarken torp  
    »Vallmes» f.d. torp el. bst  
    Vasen f.d. torp  
    Vilhemsberg lht el. hus  
    Våtemossen bebyggd uppodlad mosse  
    Våtemossen kr.torp, »äng»  
    »Väses» f.d. torp el. bst  
    Västerängen lht el. hem.del  
    Åkholmen lht  
    Åsaledet sk.utjord o. torp  
    Åsatorpet f.d. torp  
    Åsen torp  
    Åslagården gård  
    Åsledet bebyggd utjord  
    Åsliden torp el. bst.  
    Ödetorpet f.d. torp  

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.