ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Sjogerstads socken : Gudhems härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 134 Naturnamn : 26 Bebyggelsenamn : 384 Naturnamn : 223
?Sjogerstad sn *Billings sten gränssten Sjogerstad sn Alebergen berg o. mark
Sjogerstad sn Borgundaberget berg Sjogerstad sn och by Aledungen alskogsdunge o. mark
Sjögerstad sn Borgundaberget berg Sjogerstad by o. sn Alehagen hage
Sjögerstad sn Borgundaberget berg Sjogerstad by och socken Basut skogsmark, m.m.
?Sjogerstad by o sn Borgundaberget berg Sagesmän förteckning Basutedreven markväg och »kreatursdrev»
Sjogersta (Sjögerstad) Saknas Borgundaberget berg Sagesmän förteckning Basutelyckorna lyckor o gärde
Sighualstadha, Sjogerstad Saknas Bornaberg, se Borgundaberget berg Förkortningar förteckning Bergagärdet gärde
Sjogerstad sn /Se Bornaberget, se Borgundaberget berg Sjogerstad socken Bergeliden lid o. åkermark
Sjögerstad socken Bornaberget, se Borgundaberget berg Sjogerstad socken Bergshagen hage
Sjögerstad sn *Breda häll gränsmärke /Se Aklejan lht Bergskleverna mark, berg- o. klev, klyfteområde
Sjögerstad socken Bredhall gränsmärke Almstorp hem.del. el. lht Bergkvistehagen mark
Sjögerstad sn *Bussa kvarn gränssten Anneberg lht Bergsängarna åkermarker
Sjögerstad sn *Hagåsa hall gränshöjd Aspelund torp Björkelunden hagmark o. odling
Sjögerstad by, sn ?Högkullen kulle Aspelund torp el. lht Blombacken mark
Sjögerstad sn *Hökakulla Saknas Backen torp Bofatlyckan lycka
Sjogerstad sn /Se *Konteberg berg? Backgården gd Borgundaberget kalkstensberg
Sjogerstad sn *Korsliden gränsmärke /Se Backgården, Väster gård Breviken mark o. vik
Sjogerstad sn Rosån å Backgården, Västra gd Buspagårds led f.d. väggrind, -led
Sjögerstad sn Simsjön sjö Backgården, Öster gård Bussagårds led f.d. väggrind
Sjogerstad sn »Skule klint» gränsmärke /Se Backgården, Östra gd Bålabacken mark o. höjd
Sjogerstad sn *Skule led gärdsgårdsled? Basut by Dalen åker o. ängsmark
Sjogerstad sn *Trehörningen gränsmärke Basut torpställe o. bebyggelse Domareringen forntida stensättning
Sjögerstad sn? Tyskatorp ägomark Basut f.d. torpställe o. bst. Dreven markväg
Sjogerstad sn Vekebacken ägomark Basutställena f.d. torp o. bst. Ekebrotten åkermark
Sjogerstad sn Ödekyrke fornlämning? Basutställena f.d. hus o. torp Enehagen hagmark
Siogualstadh, Sjögerstad Saknas Ömsån å Berget f.d. torp Fallet skogsmarksodling
Siogualstadhe, Sjögerstad Saknas   Bergkvistetorpet f.d. torp Falströmslyckan lycka
Siogelstadha gård   Billingen kb.-färd mark, möjligen torp el. bst. Filumabacka hag o utmark
Sjogerstad sn   Billingens Rote rote, bebyggelse o. sockenområde Flingerberget berg
Sjogerstad sn   Biskopsäng gård /Se Flåberget berggrund
Sjogerstad sn   Biskopsäng gd /Se Fålahagen hage
Sjogerstad sn   Biskopsäng gård Fålan mark
Sjogerstad by o. sn   Biskopsäng gård Fäbron vägbro o väg
Sjogerstad sn /Se   Bissgården gd Fäbrolyckan lycka
Sjogerstad sn /Se   Bissgården gård Fädreven markväg
Sjögerstad sn /Se   Bissgården gd Gamle Kyrkogården kyrkogård
Sjogerstad sn /Se   Bishagen torp el. lht Gatan gata o gårdsväg
Biskopsäng gd /Se   Bissebo f.d. torp Gransiken skogsmark o dal
Bussa kvarn /Se   Bistorp torp Gretas Lycka lycka o. odling, åker
Bäckaregården (Skarnhulan) Saknas /Se   Björkelund f.d. torp Gräshagen gärdeshage
Finnstorp gd:ar /Se   Bosagården gård Gårdshagen hage o gärdesmark
Gransiken gd /Se   »Boses» f.d. torp el. bst. Gårdslyckan lycka åkergärde
?Hagåsen gd   Bosgården gd Gökalyckan lycka
Hagåsen by /Se   Bossagården gd Götdalslyckan lycka
Hegim Heggem annex   Bredmanslyckan f.d. torp Hagängen åker o äng
Kinnebacken gd /Se   Bredvid f.d. torp el. hus Hallabrottet kalkstensbrott
Kinnebacken gd /Se   Bredvid f.d. torp el. hus Halla Fjäll bergområde
Klagstorp gods /Se   Brotorp torp Hallandsberg bergområde, kalkstensberg
»laringhe», se Loringa gd   Brotorp torp Hallandsbergslyckan åker
*Lekwnga Saknas   Bussagården gd Hampatomten mark
*Litlagärdet Saknas   Bussagården, Väster gård Hanhabacken skogsbacke
Ljusekullen lht   Bussagården, Västra gd Haraflogen skogsmark eller sankmarksområde
Loringa by   Bussagården, Öster gård Heden åkermark
Loringa by   Bussagården, Östra gd Hissingen mark
?Loringa by   Bussa kvarn vattenkvarn Hissingslyckan åkerlycka
Loringa by   Bussa kvarn Saknas Hopahagen mark
Loringa by   Bussakvarn kvarn Hopaängen äng o. gärde
Loringa by   Bussebo f.d. torp Humlagårdsgärdet gärde
Loringa? Saknas   Byn by Hålsikemaden gärde o madmark
Loringa by   Bäcken lht el. torp Hålsiken sankmark
Loringa by   Dalhem lht Härkullen kulle
Loringa by   Enebacken ödetorp Hästahuvudet gärdesmark
Loringa by   Enebacken f.d. torp Hästhagen hage
[Lofring] Saknas   Eriksdal torp Hästhagen hagmark
Loringa by   Eriksdal torp Högkullaskiften åkerskifte
Loringa by   »Fattighuset», Sjogerstad f.d. fattigstuga *Högkullen? kulle
Loringa by   Filum f.d. torp Högkullen kulle
Loringa gd /Se   Finnstorp Saknas Hökabergskorsen landsvägskorsning
Loringa by   Finnstorp gd Hönsagärdet gärde
Loringa by   Finstorp gård Jutalyckan gärde
Loringa by   Finstorp gård Kalkugnarne, Regummetorp kalkbränneriugnar o. -brott
Loringa by   Finnstorp gård Kalvhagen hage o gärdesmark
Loringa by   Fridhem lht Kavelåsavägen väg
Loringa by   Fridhem lht Kinnebacken mark o backe slätt
Loringa by   Frostagården gård Klinta skogsmarksbackar o höjder
Loringa by   Frostagården gd Klintabackarne skogs o hagmarksbackar
Loringa by   Frostagården gd Klockarejorden åker o mark
Loringa by   Gatan f.d. torp el. bst. Knektängen mark
Loringa by   Gatebolet gård Knäppet gärdesmark
Loringa by o. hrgd.?   Gatebolet gd Kohagen hagmark
Loringa by /Se   Gatebolet gd Kohagen hage o. betesmark
Loringa gd /Se   Gategården hemmansdel el. lht Kohagen hage
Loringa by /Se   Gejan f.d. torp Kohagsgärdet gärde
Loringa by /Se   Gransiken gård Kolabotten skogsområde
[Madhengh] Saknas   Gransikan gd Korsliden lid
Regumatorp by   Gransiken gård Kringeln mark
Regummatorp förr egen sn, nu by /Se   Grevagården gård Kroken åkermark
Regummatorp f. sn, nu by   Grevagården gd Krokhaga hag o. gärdesmark
Regummatorp by   Grevagården gd Krokåkern åker, gärde
Regumatorp f. sn nu by   Gärdhem lht Kullarne hag- o gärdesmark
Reimodetorp socken   Hagalund lht Kungshallen f.d. bautasten
Regummatorp förr sn, nu by   Hagåsen by Kvarnslätten slättmark
Regumatorp by /Se   Hagåsen gd Kvarntån mark
Regumatorp by /Se   Hagåsen gårdar Kyrkeallmänningen f.d. allmäningsmark
Regumatorp by /Se   Hagåsen gårdar Kyrkeliden landsvägslid
Regumatorp gdr /Se   Hagåsen, Västra gård Kyrkemaden åker
Siggetorp gd /Se   Hagåsen, Västra gård Kyrkemossen åkermark
Sighwalstadha, se Sjogerstad by   Hagen, Östra gård Kyrkestigen markväg
»siowalzstadha», se Sjogerstad by   Hagåsen, Östra gård Kyrkestigsängen åker och äng
?Sjogerstad by   Hagängen lht Kyrkogården kyrkogård o begravningsplats
?Sjogerstad by   Hallandsberg torp Kålgården åkermark
Sjogerstad by   Hallandsberg lht Kålgården åker
Sjogerstad by, sn   Hallandsberg lht Källeberget berg
Sjogerstad by   Haraflogen lht Källebergsjorden åker
Sjogerstad by /Se   Haraflogen f.d. torp Kölnebacken mark
Sjögerstad by   »Havre-Stinas» f.d. bst. el. torp Lars Pettragärdet gärde
Sjögerstad by, sn   Heden torp Ledsängerna gärdesmark
Sjogerstad by   Heden lht Lerledet f.d. led, vägstängsel
Sjogerstad by   Heden torp el. lht Lersiken äng o. sank mark
Sjogerstad by   Herregården gd Lerskiften åkerskifte
Sjögerstad by   Hildero lht Lillgärdet gärde
Sjogerstad by   Hulan lht Limugnen f.d. kalkbrott o markområde
Sjögerstad by   Humlagården gård Lisas Lid landsvägslid
Sjogerstad by /Se   Humlagården gd Ljusakullen kulle
Sjogerstad by   Humlagården gd Ljusalyckorna lyckor o åker
Sjogerstad by   Humlatorp torp Loringavägen land- o. byväg
Sjogerstad by   Humlatorp torp Luffahagen hage gärdesmark
Sjogerstad by   Hålan hus Luffatomme mark
Sjogerstad by och sn   Hästhagen torp Lundängen åker o äng
Siogulstada, Sjogerstad Saknas   Högåsen f.d. gård el. ställe Lyckan åker
Siogilstada, Sjogerstad Saknas   Höjentorp torp el. lht Marfoten gärdesmark
Sjogerstad by   Höjentorp torp Maråkern åker
Sjogerstad stomhmn   Hökaberg lht Mejerikorsen landsvägskorsning
Sjogerstad by   Hökaberg lht Mellomgärdet gärde
?Sjogerstad by   Johannelund lht Mjölkaskogen skogsområde
Sjogerstad sn o. by /Se   Johannestorp torp Mossabäcken bäck
Sjogerstads rättaredöme f.   Jon Hansgården gård Mossen åkermark o mossejord
*Stommen f.d. gd   Jon Hansgården gd Mullbrohagen hage, gärde o mark
»Søwlstadha», se Sjogerstad sn   Jon Hansgården gd Mullbron bäckbro
Tolsbacken gd   Jon Svensgården gård Nolgärdet gärde
Tolsbacken gd /Se   Jon Svensgården gd Nolmarken hagmark
Torp socken   Jon Svensgården gd Nolskogen skogsmark
Utbotorp gd /Se   Jutagården gård Nybyggehagen mark o gärde
Ödebacken gd /Se   Jutagården gd Näsebäcken bäck
    Jutagården gd Näset mark
    Karlegården bi- eller f.d. namn på fr.torp Orravadet sankmark o vad
    Karlegården f.d. gård Orravadsgatan gate o markväg
    Karlslund lht Orravadsmossen mosse
    Kinnebacken gård (obebyggd) Pilsåkern åker
    Kinnebacken gd Regumatorpa Hag gränsområde, rågång
    Kinnebacken gård Remsorna gärdesmark
    Kinnebacken gård Renetäppan åkermark
    Klingens f.d. torp Rosån å
    Klippan lht Rådenevägen landsväg
    Klockarebolet gd Rävagraven mark
    Klockarestugan f.d. hus Rödsmulsliden lid o. mark
    Klockarestugan f.d. hus Rödsmulsliden lid o mark
    Klockaretomten lht, m .m. Samslåttehagen hage o gärdesmark
    Knipe f.d. torp Samslåtten mark
    Kolabotten backstuga Sandgroperna mark o sandtäkt
    Kolabotten lht Sandgroperna sandtäkter o mark
    Kolabotten torp Sandjorden åker
    Korsliden f.d. torp el. bst. Sjogerstagärdet gärde
    Kringeln lht Sjogerstads Ängar ängs- o åkermarker
    Kringeln binamn på Åsakvarn Sjölösa äng o åkermark
    Kringeln binamn på Åsakvarn Sjölösagärdet gärde
    Kvarngatan f.d. torp el. bst. Skarpens Intägt odling o åker
    Kyrkeliden f.d. torp Skarpet åkermark
    Källeberg lht Skarpängen åker
    Källedal lht o. hemmansdel Skiljestenen gränsmärkesten
    Källtorp torp el. lht Skinnarelyckan lycka
    Lardstorp f.d. torp Skrabbegärdet gärde
    Ledet f.d. torp Skrutalyckan gärdeslycka
    Lerstugan f.d. bst. *Skula led borttagen grind
    Lidensberg lht Skulaled f.d. vägled el. landsvägsgrind
    Liljedal hemmansdel Skulängen äng
    Lillegården gård Skövdevägen landsväg
    Lillegården gd Slättrödjarna åker
    Lillegården gd Smedlyckan lycka
    Ljungsberg f.d. torp Snipen gärde
    Ljungslätt torp f.d. Speteskiftet åker
    Ljusekullen torp Stenbergs Plan mark
    Ljusekullen lht Stigsåkern åkermark
    Ljusekullen lht Stockabrunn brunn
    Loringa by o. gårdar Storefloge sankmark och f.d. floge, vattensamling
    Loringa by o. gårdar Storerör bronsåldersröse el. forngrav /Se
    Loringa by Stubbängen åker o äng
    Loringa by Surkasniken mark
    Loringa by o. gårdar Syran åker
    Loringa Saknas Sörgärder gärde
    Loringa Saknas Sörhagen hage
    Loringa Bosgården gård Sörängen åker, äng o mark
    Loringa Bosgården gård Sörängshagen hage
    Loringa Grevagården gård Taskelyckan åker
    Loringa Herregården gård Tegelbacken gärdesbacke
    Loringa Jon Hansgården gård Tomtahagen hage
    Loringa Jon Hansgården gård Trehörningen gärdesmark
    Loringa Jon Svensgården gård Tuvehagen hage, åker o gärde
    Loringa Jon Svensgården gård Tvärkipen åker
    Loringa Jutagården gård Tyskahagen hage o mark
    Loringa Jutagården gård Uddalyckan gärdeslycka
    Loringa Kvarn kvarn Ulvakyrkan mark o kalkstensbergområde
    Loringa Lillegården gård Ulvakyrkan markområde, m.m.
    Loringa Lunnagården gård Undergången vägport och järnvägs-, landsvägskorsning
    Loringa Lunnagården gård Utergärdet gärde
    Loringa Prästegården gård Utängerna åker o. gärde
    Loringa Sandbolet gård Valldreven markväg
    Loringa Skarnhålan gård Vekebacken gärdesmark
    Loringa Skarnhålen gård Vråkärret hag- o gärdesmark
    Loringa Skomakaregården gård Västerlycka lycka, gärde
    Loringa Storgården gård Vätingen åker o. ängsmark
    Loringa Österhögen gård Vättnesbron bro, väg eller bäckbro
    »Loskes» f.d. torp el. bst. Vättnet vattensamling o. sankmark
    Lotorp torp Yttergärdet gärde
    Lotorp lht Åkerberget berggrund
    Lotorp f.d. torp Ålängen äng, åker, m.m.
    Lugnet lht Ålängsbacken gräsbacke o gärdesmark
    Lunnagården gård Åsa höjder, åker
    Lunnagården gd Åsagärdet gärde
    Lunnagården gd Åsahagen åker o. hagmark
    Lunneberg lht Åsaledet vägled
    Lund Lilla torp f.d. Åsen höjd, mark- o. berggrundsås
    Lövåsen hemmansdel o. lht Åsängen äng o åkerområde
    Mariedal lht Åvallen gärde
    Mellangården gd Äckran åker
    Mellomgården gd Ängavägen markväg
    Melltorp torp Ängarna åker o äng
    Mejeriet Sjogerstad lht och mejeri Ättebacken forntida gravfält
    Millomgården gård Ödekyrke backe
    Missionshuset lht o. missionshus Ödekyrke backe
    Moholm f.d. torp el. lht Ödekyrke backe
    Mon f.d. torp Ödekyrke Kulle kulle, berg
    Mostugan f.d. torp el. bst. Österlycka lycka, gärde
    Nolgården gd  
    Nolgården gård  
    Nolgården gd  
    Noltorp f.d. torp  
    Nyborg lht  
    Nyborg Lilla lht  
    Nybygget f.d. torp  
    Nytorp lht  
    Nytorp lägenhet  
    Orrabo f.d. torp  
    Orramaden f.d. torp  
    Orravadet lht  
    Orravadet ödetorp  
    Orravadet torp  
    Orravadet torp  
    »Otters» f.d. torp  
    Parken f.d. torp el. bst.  
    Perstorp gd  
    Perstorp ödetorp  
    Perstorp torp  
    Petersborg f.d. bst. el. torp  
    Pickagården gd  
    Pickagården gd  
    Pickagården gård  
    Postgården gd  
    Postgården binman på Bussagården Öster  
    Postgården gd  
    Prästebolet gd  
    Prästegården gård  
    Prästegården gd  
    Prästatorpet f.d. torp  
    Purratorp gd  
    Purratorp ödetorp  
    Purratorp fr. torp o. »gräsgäld»  
    Ranstad f.d. hus el. torp  
    Regumatorp by  
    Regummatorp by  
    Regumatorp hp  
    Regumatorp by o. gårdar  
    Regumatorp by o. gårdar  
    Regumatorp järnvägshållplats  
    Regumatorp Mellangården gård  
    Regumatorp Nolgården gård  
    Regumatorp Kalkbruk lht o. anläggningar  
    Regumatorps Kyrka f.d. kyrka  
    Regumatorp Sörgården gård  
    Renen f.d. torp eller bst.  
    Rotarne sockenrotar  
    Rothem f.d. torp  
    Ryttarns Torp f.d. torp  
    Sandbacken f.d. torp  
    Sandbolet gård  
    Sandbolet gd  
    Sandbolet gd  
    Siggestorp gård  
    Siggetorp gård  
    Siggetorp gd  
    »Sinkes» f.d. bst. el. torp  
    Sjogerstad by o. gårdar  
    Sjogerstad by o. gårdar  
    Sjogerstad by o. gårdar  
    Sjogerstad Saknas  
    Sjogerstad Bissgården gård  
    Sjogerstad Frostagården gård  
    Sjogerstad Gatebolet gård  
    Sjogerstad Humlagården gård  
    Sjogerstad Pickagården gård  
    Sjogerstad Postgården gård o hemmansdel  
    Sjogerstad Prästebolet gård  
    Sjogerstad Rotarne sockenrotar, områden  
    Sjogerstad, Rotarne sockenområde  
    Sjogerstad Skola lht, folk- o. småskola  
    Sjogerstad Kyrka kyrka  
    Sjogerstad Stommen gård  
    Sjogerstad Värmagården gård  
    Sjogerstad Västra Backgården gård  
    Sjogerstad Västra Backgården gård  
    Sjogerstad Västra Bussagården gård  
    Sjogerstad Änkagården gård  
    Sjogerstad Östra Backgården gård  
    Sjogerstad Östra Bussagården gård  
    Sjogerstad Östra Bussagården gård  
    Sjötorp lht  
    Skarnholmen f.d. torp  
    Skarnhulan gård  
    Skarnhulan gd  
    Skarnhålan gd  
    Skogen f.d. torp  
    Skogsbrynet lht  
    Skogsdal lht  
    Skomakaregården gård  
    Skomakaregården gd  
    Skomakaregården gd  
    Skula Krog f.d. krog  
    »Skyttes» f.d. torp  
    Smalegården gård f.d.  
    Snoved f.d. torp eller bst.  
    Snoved f.d. torp  
    Sofiedal lht, hem.del  
    Sofielund lht  
    Sofiero lht  
    Stenbacken torp  
    Stentorpet torp  
    Stenåsen torp  
    Stommen gård  
    Stommen gd  
    Stommen gd  
    Storegården gård  
    Storegården gd  
    Storgården gd  
    Surkasniken f.d. bst. el. torp  
    Svensbo f.d. torp  
    Sventorp torp el. lht  
    Sågen f.d. såg o. lht  
    Sörgården gård  
    Sörgården gd  
    Sörgården gd  
    Sörängen f.d. torp  
    Tolsbacken gård (nu öde)  
    Tolsbacken gd  
    Tolsbacken gård  
    Tolsbacken gård  
    Tomten f.d. hus el. bebyggelse  
    Torp gård f.d.  
    Trehörningen lht  
    Tyskatorp f.d. torp  
    Utbotorp gård (nu öde)  
    Utbotorp gd  
    Utbotorp gård  
    Utbotorp gård  
    Vekebacken f.d. torp  
    Vickerbacken ödetorp  
    Vickerbacker lht  
    Vänhem lht  
    Värmagården gård  
    Värmagården gd  
    Värmagården gd  
    Värmatorp torp  
    Västerbo lht  
    Åkerberget gård  
    Åkerberget, se Grevagården Saknas  
    Åkerberget hem.del o. lht  
    Ålängen torp  
    Ålängen lht  
    Ålängen torp  
    Åsakvarn vattenkvarn  
    Åsakvarn kvarn  
    Åsa kvarn kvarn  
    Åttingen f.d. hemmansdel  
    Änkegården gård  
    Änkegården gd  
    Änkegården gd  
    Ödebacken gård  
    Ödebacken gård (nu öde)  
    Ödebacken gd  
    Österhagen lht  
    Österhagen hus el. lht  
    Österhög Saknas  
    Österhögen gård  
    Österhögen gd  
    Österskog f.d. torp  

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.