ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Borgunda socken : Gudhems härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 129 Naturnamn : 47 Bebyggelsenamn : 414 Naturnamn : 250
Borgunda sn Borgundaberget berg Borgunda socken sn Alehagen hagmark
Borgunda sn Borgundaberget berg Borgunda sn Alekärret hagmark, f.d. alskogsbevuxet område
Borgunda sn Borgundaberget berg Borgunda socken Alekärrsliden väglid
Borgunda socken Borgundaberget skog Borgunda sn Allmänningen mark
Borgunda socken Borgundaberget berg Borgunda sn *Ampen vattensamling
Borgunda sn /Se Borgundaberg gräsgäld Borgunda sn Assartorpsåkrarna åkermark
Borgunda by Borgundaberget berg Borgunda sn Backagärdet gärde
Borgunda sn Borgundaberget berg och skog Borgunda sn Backebiten åker
Borgunda by Bogundaberget berg Borgunda sn Basteskiftet mark
Borgunda sn Borgundaberget berg Förkortningar förteckning Bergahagen hage o. gärdesmark
Borgunda sn Borgundaberget triangelpunkt Sagesmän förteckning Bergaskiftet gärdesmark m.m.
Borgunda sn Borgundaberget berg /Se Borgunda socken Berget kalkstensberg
Borgunda sn Bornaberg, se Borgundaberget berg Borgunda socken Bergsängen äng, gärden
Borgunda by o. sn Bornaberget berg Borgunda socken Beteshagen hagmark
Borgunda sn Bornaberget, se Borgundaberget berg Bornabor inbyggarbeteckning Björkhagen hage
Borgunda sn Bornaberget, se Borgundaberget berg Allardstorp f.d. torp Blåmad låg- o. sankmarksområde
Borgwndha Saknas Breda mossen mosse Allmänningen torp o. bst. Bondemaden åkermark o. mad
Borgunda sn Brobacken terräng Almero lht Borgundaberget berg
Borgunda sn Djursholmen ägomark Anders Eriksgården gård Borgundaskogen skogsmark
Borna Saknas Domskullarna ägomark Anders Eriksgården gd Bornaberget kalkstensberg
Borgunda Saknas Glagbacken höjd Anders Larsgården gd Boskogen skogsmark
Borgunda sn Gnetamossarna uppodlade mossar Anders Larsgården gd Boskogskvarnsdammen vattendamm
Borgunda sn /Se Gnete mosse mosse Anders Olofsgården gård Bredhall stenhäll, bautasten på gravhög
Borgunda sn /Se Gnetamossarna mossar Anders Olofsgården gd Bredmaden mad, åker
Borgunda sn /Se Halsen terräng Anderstorp lht, hem.del. Brismeskullen kulle
Borgunda sn /Se Harafloen träskmark Askgrens Hus f.d. bst e.d. Brobacken backe = slättmark m.m.
Borgunda sn /Se Hjortemossen mosse Aspelund lht Brobacken slättmark m.m.
Borgunda (Borna) sn /Se Kalvadiket bäck? Aspelundssågen sågverk, lht o. f. soldatbost. Brobackaskiftet gärde
Borgunda sn /Se Kalvadiket bäck Assarliden lht Bron mark m.m.
Borgunda sn /Se Ljungmon terräng Assartorp gd Bäcken bäck
Borgunda sn /Se ?Lunda hag- och gärdesmarker Assaretorp gd Bäckholma hagmark m.m.
Borna (Borgunda) sn /Se Långekärr ägomark Assartorp gård Bäckås höglänt mark
Borgunda by o. sn /Se Nyängen ägomark? Assartorp gård, gårdar Bönelyckan lycka, åker, gärde
Borgunda sn /Se Odlingskälla offerkälla Assartorp gård Dalen gärdesmark o. bäckdal
Borna, se Borgunda sn /Se Rosån å Asstorp Saknas Dammen mark m.m., kvarndamm
Assartorp, se Asstorp by Rämjebäcken bäck Backen f.d. torp Dammen mark o. f.d. dämme eller damm
Assaretorp by Rämjebäcken bäck Berget hem.del Djurgården hagmark o.d.
Assaretorp by Sankt Pers källa offerkälla Berget torp, lth Djurgårdsgärdet gärde o. åker
Assaretorp by Sjöbrobäcken bäck Björkelund lht Djursholmen holme i hag- o. gärdesmark
Asswratorp Saknas Skakholma(rna) upphöjningar i sankmark /Se Björkås torp Domskulla forngravshöjder och -kullar
Asswratorp Saknas Småbolssten sten Björkön f.d. torp Ekalyckan lycka
Assaretorp by /Se Stafz kulla Staf gränsmärke /Se Björn Andersgården gård Ekelunden hag- o. gärdesmark
Assaretorp by /Se Stafz kulla Staf råmärke /Se Björn Andersgården gd Ekeskogen f.d. skogsområde
Asstorp by /Se Stommen ägomark Björnsgården gd Ekeskogsliderna skogsmarkslider
Bockatorp gd /Se Storskullabäcken bäck Björsdal torp Falan gärdesmark
Borgunda, Lilla o. Stora byar Vitamossarna ägomark? Björsgården binamn på Björn Andersgården Falehagen hage
Borgunda l. Borna, (Lilla) Saknas Ömsån å Björstorp, Lilla torp Faleskiftet mark
Borgunda by o. sn   Björstorp, Stora torp Fattigplatsen mark
Borgunda, Lilla by   Blombacken lht Flatagärdet gärde
Borgunda, Stora by   Bockatorp eller Nykvarn, se 1 Nykvarn Saknas Fägatan kohagsväg och »fädrev»
Borgunda, Lilla by   Bockatorp eller Nykvarn gård Förlandet åker
Lilla Borghundom Saknas   Bockatorp gård Galgabacken markhöjd
Borgunda by   Borgunda järnvägshållplats Gatan väg
Borgunda by, sn   Borgunda Anders Eriksgården gård Gatorna mark i vägområden
Lilla Borgunda by   Borgunda Anders Olofsgården gård Gatorna mark o. vägområde
Borghundom Saknas   Borgundaberget lht m.m. o. berg Gnetamossen uppodlade mossar
Borgunda, Lilla by   Borgunda Björn Andersgården gård Gropagärdet gärde
Lilla Borgunda by   Borgunda Björnsgården gård Grytemossen skogsmarksmosse
Borgunda, Lilla by   Borgunda Bredegården, Lille gård Gästgivareliden väglid
Borgunda by   Borgunda Bredegården, Lille gård Hagen gärde o. mark
Borgunda, Lilla by   Borgunda Bredegården, Store gård Hallsten mark, kalkstenshällområde
Borgunda, Lilla by   Borgunda Bredegården, Store gård Hallstensberget berg, mark, o. kalkstensområde
Borgunda, Lilla by   Borgunda (Borna) Brunnsgården, Lille gård Halsen skogsmarksnäs
Borgunda by   Borgunda (Borna) Brunnsgården, Lille gård Hankekärr mark o. f.d. snårskog, lövträd m.m.
Borgunda by och socken   Borgunda Brunnsgården, Store gård (gårdar) Hankekärrsmad gärdesmark
Borgunda l. Borna sn   Borgunda Brunnsgården, Store gård Haraflogen sankmark
Borgunda by   Borgunda Bussagården gård Heden åkermark
Borgunda, Stora by   Borgunda Bussabo, Ledsgården gård Heden åkermark m.m.
Borgunda sn, by   Borgunda Börsbo Anders Larsgården gård Hedgärdet gärde
Borgunda, (Stora) by   Borgunda Börsbo Anders Larsgården gård Herrevägen väg
Borgunda by   Borgunda Börsbo Staffansgården gård Hjortemossen mosse
Borgunda by   Borgunda Gislagården gård Holma marker
Borgunda by   Borgunda, Gästgivaregården f.d. gästgivaregård Holmagärdet gärde
Borgunde by   Borgunda Hjällsbo gård, gårdar, säteri Holmagärdet gärde
Borgunde by   Borgunda Hjällsbo gårdar Humlegården mark
Borgunda by   Borgunda Hjällsbo gårdar Hålan äng o. gärdesmark
Borgunda by   Borgunda Hjällsbo Frälsegården gård Hålliderna mark o. lider
Borgunda by   Borgunda (Borna) Hulegården gård Hålängen äng, gärdesmark
Borgunda by   Borgunda (Borna) Hulegården gård Hässlet hagmark
Borgunda by   Borgunda Klockaretomten gård o. »tomt» Högagärdet gärde
Borgunda by, sn   Borgunda Klockaretomten gård, tomt Ingrialund dung, lund, lövträdslund
Borgwnna, Brogunda Saknas   Borgunda Kullerbotet gård Ingriatorps Allé allé o. vägplantering
Borgunda by /Se   Borgunda Kyrka kyrka Intagan gärde
Borgunda, L. o. S. byar /Se   Borgunda Källegården gård Intagan gärde
Borgunda by /Se   Borgunda Källegården gård Kalaberget berg
Borna gd   Borgunda (Borna) Källegården gård, säteri Kalabergsmossen mosse
Borna gd /Se   Borgunde (Borna) Källegården gård Kalvhagarna hagmarker
Gimmerstorp gdr   Borgunda Kärragården gård Kanalen »kanal» = dike
Gimmerstorp gdr   Borgunda Larsgården gård Karlagärdet gärde
Gimmerstorp gd:ar /Se   Borgunda Larsgården gård Kattehagen hage, åkermark
Gimmerstorp by /Se   Borgunda Liden gård Katteskiftet mark
»ingerdhatorp», se Ingridstorp gd   Borgunda, Lilla by Kindslyckan lycka
Ingriatorp by   Borgunda, Lilla by Knappleskiftet åkerjord
Ingridstorp gd   Borgunda, Lilla by Knektagatan landsväg
Ingridstorp gd   Borgunda, Lilla by o. gårdar Krokebäcken bäck
Ingriatorp g.   Borgunda, Lilla by o. gårdar Kullagärdet gärde
*Ingridetorp gd   Borgunda, Lilla hp Kvarnagatan väg o. gata
Ingriatorp gd   Borgunda Munkabo Anders Larsgården gård Kvarnamossen mosse, åkerm.
Ingriatorp Saknas   Borgunda Munkabo Anders Bussgården gård Kvarndammen gärdesmark
Ingriatorp gd /Se   Borgunda Munkabo Anders Bussgården gård Kvarnemaden mad, gärde
Ingriatorp gd /Se   Borgunda Nils Larsgården gård Kyrkehålan åkermark
Knölen gd /Se   Borgunda Nolgården gård Kyrkeliden landsvägslid
*Kollissbogard Saknas   Borgunda Rotarne sockenrotar Kyrkelidskiftet mark
*Kollissbogard Saknas   Borgunda Skattegården, Lilla gård Kyrkestigen f.d. väg
Kollisbogård Saknas   Borgunda Skattegården, Lilla gård Kyrkogården kyrkogård och begravningsplats
Ljuslingsbacken gd /Se   Borgunda Skattegården (Store) gård Kåberget bergkulle
Ljuslingsbacken gd:ar /Se   Borgunda Skattegården (Store) gård Kåbergshagen gärdesmark
Ljuslingsbacken gd:ar /Se   Borgunda Skola lht o. skolhusbyggnad Kålgården åkermark
*Lunda beb.?   Borgunda Smedsgården gård Källtorpslyckan lycka, gärde
*Lunda kvarn kvarn?   Borgunda Smedsgården gård Kärret gärdes- o. hagmark
*Lunda kvarn kvarn   Borgunda Småbolet gård Kärrängen gärde
Munkabo Saknas   Borgunda Småbolet gård Kärrängsgärdet gärde
Nolheden gd /Se   Borgunda Småbolet gård Körsbärsgärdet gärde
Nykvarn gd /Se   Borgunda Sprakaregården gård Ladugårdshagen hage
Sprakaregården gd /Se   Borgunda Stommen gård Ladugårdsgärdet gärde
Stavskullen gd /Se   Borgunda, Stora by Lidängerna åker o.äng
Stavskullen gd:ar /Se   Borgunda, Stora by o. gårdar Lillagärdet gärde
Stavskullen gd /Se   Borgunda, Stora by o. gårdar Ljungmon mo o. ljungmark
Stavskullen gd /Se   Borgunda, Stora by o. gårdar Ljuslingsbackasjön sjö
*Stommen f.d. gd   Borgunda, Stora by o. gårdar Ljuslingsbackesjön sjö
Ubbatorp by?   Borgunda, Stora by o. gårdar Loringagärdet gärde
Ubbatorp by   Borgunda, Stora by o. gårdar Lunda hag- o. gärdesmarker
Ubbatorp gdr   Borgunda Storgården gård Lundagärdet gärde
Ubbatorp Saknas   Borgunda Sven Persgården gård Lundagärdet gärde
Ubbatorp by   Borgunda Sörgården gård Lunden, Lille träddunge o. mark
Ubbatorp by   Borgunda Trädgården gård Lunden, Store lund o. träddunge, mark
Ubbatorp gd:ar /Se   Borgunda Trädgården gård Lyckorna åker o. lyckor
Vbbatorpabæk Saknas   Borgunda Tyskagården gård Lyckorna åkermarker
Östentorp Saknas   Borgunda Vådegården gård Långedrag gärde
    Borgunda Vådegården gård Långegärdet gärde
    Borgunda Värsholmen gård Långåkrarne åkerjord
    Borgunda Värsholmen gård Maden åker o. äng
    Borgunde Åkagården gård Maden åker o. madmark
    Borgunda Åkagården gård Madgärdet gärde
    Borgunda Östergården gård Mellomgärdet gärde
    Borna by, gårdar m.m. (socken) Mellomgärdet gärde
    Boskogen lht el. torp Mjölkulleskiftet mark
    Boskogskvarn förr vattenkvarn, nu såg Mossabäcken bäck
    Brandtstorp f.d. torp Mossen åker
    Breagården gd Mossen gärde, mossmark
    Breagården (Lille) gård Munkängen gärde och äng
    Breagården, Store gård Nolgärdet gärde
    Bredegården, Lille gd Nolgärdet gärde
    Bredegården, Store gd Nolhagen hage, åker o. mark
    Bredstorp torp Nolmossen mosse
    Bredstorp torp Nolängen åkerm.
    Brobacken bebyggelse, torp, f. soldattorp o.d. Nolängen äng o. åker
    Brohem lht Nordmaden msd, åker
    Broholm lht Nordtäppan åker
    Bron gd Nyodlingen åker
    Bron torp el. lht, hemmansdel Nyängen gärde
    Brotorp torp Nyängsbacken backe, slättmark, gräsbacke o. ängsmark
    Brunnsbo lht, hem.del Paddemaden mad
    Brunnsgården gd Prästaliden lid
    Brunnsgården, Lille gård Ramstorpagärdet gärde
    Brunnsgården, Lille gd Ranstagärdet gärde
    Brunnsgården, Store gård Rasslavadet sankmark och slåttermark
    Brunnsgården, Store gd Rosaliden lid
    Brunnstorp torp Rosmaden mad o. gärde
    Brunnsåsen torp el. bst Rosån å
    Buskskogen lht Rosån å, bäck
    Buskskogskvarn f.d. kvarn Ryttarelyckan lycka, inhägnad
    Bussabo gd Rämjabäcken bäck
    Bussagården gård Rämjorna sankmark
    Bussagården gd Rämmegärdet gärde
    Bussatorp, Lilla torp el. hem.del Rävabacken mark
    Bussatorp, Stora torp el. lht Rövamossen mosse
    Bussebo gd Räveslåttern gärdesmark
    Bussebo eller Ledsgården gård Rävmossemon momark, sandjordsslätt
    Bussgården gd Sanden åkermark o. sandjord
    Bymarken bebyggelse (enstaka) m.m. Sandhålan sandhåla, grustag
    Bäcken f.d. torp, el. bst. Sanna sandjordsområden
    Bäckås lht Sannaskiftet åker
    Börsbo gd Sikegärdet gärde
    Börsbo gd Sjöängen gärde
    Börsbo gårdar Skakholma holmar, höjder
    Börsbo, Anders Larsgården gård Skakholmen holme, gärdesm.
    Börsbo, Staffansgården gård Skalyckan lycka
    Börstorp torp Skintorpabacka skogsbackar
    Dalen backstuga, f.d. Skräddarehalsen skogsmark
    Dotorp torp Skövdevägen landsväg
    Dungen f.d. bst. el. torp Smedjeliden landsvägslid
    Ekeskogen lht Soldatjorden mark, åker
    Ekholmen gård, hem.d. Stallbacken mark
    Ekholmen gård Stengärdet gärde
    Fattighuset, Borgunda hus o. lht Stentorpavägen landsväg
    Fridhem lht Store sten flyttblock
    Frälsegården gd Storgärdet gärde
    Frödingstorp f.d. torp, lht Storängen äng, åker
    Furo f.d. torp Stubbamarken åkermark
    Gatan lht Svartemossen skogsmosse
    Gimmerstorp gd Svensbro väg
    Gimmerstorp gård Svensbrovägen landsväg
    Gimmerstorp gård Svensbrovägen landsväg
    Gislagården gd Svensbrovägen landsväg
    Gislagården gd Sågebackarna mark
    Gislagården gd Sörhagen hage o. åkermark
    Gisslagården gård Sörängen åker
    Gisslatorp torp Tidaholmsvägen landsväg
    Gisslaås torp Tidgärdet gärde
    Glädjen torp Tomterna gärdesmark m.m.
    Gästgivaregården gd Tomterna mark, o. f.d. beb. område
    Hagahemmet backstuga Torghallen hall, stenhäll o. plats vid Torget
    Hagalund lht Torget plats, mark m.m.
    Henrikstorp f.d. torp Torpalyckan åkerlycka
    Herkulestorp f.d. torp o. bst. Torpareängen åkermark o. äng
    Hjälsbo säteri Torpängen åker o. ängsmark
    Hjälsbo gd Torpängsliderna lider o. sluttningar, mark
    Hjälsbo gård Torsmossen mosse o. gärdesm.
    Hjällsbo gårdar, säteri Torvbrotten gärde
    Hjällsbo gdr Torvbrotten gärde
    Hjällstorp torp Torvmossen mosse
    Holma hemmansd. Trehörningen mark
    Hulegården gd Trädgårdshagen hage o. åker
    Hulegården gård Tubbemaden mad, åkermark
    Hulegården gd Tuvehagen gärdesmark
    Hålan torp el. lht Tuvehagen hage
    Häggatorp torp Tuvet mark
    Ingebo lht Tån mark
    Ingriatorp gd Ubbatorpa Gata väg
    Ingridstorp gård Ulvadalen skogsmarksdel
    Ingriatorp gård Ulvadalsmossarna skogsmossar
    Jonslund lht Undantagen markområden
    Jonstorp torp el. lht Uppsalamaden mark o. mad
    Karlslund lht Utbytet mark, gärdesm.
    Kavelbron lht o. f.d. torp Utmarken åkermark, betes- o. hagmark
    Klasborg lht Utmossarne åker o. mossmark
    Klockaretomten tomt Utskogen skogsmark
    Klockaretomten gd Utskogen skogsmark
    Knölen gd Utskogen skog
    Knölen gård Utängarna ängar o. gärden
    Knölen gård Utängen äng, åker
    Korsbacken f.d. backst. Vallen gärde o. åkermark
    Kullabolet gd Vitamossarna mossar
    Kullabo Saknas Vitemosse skogsmarks- och torvmosse
    Kullabolet gård Vreta kanal kanaliserad bäck
    Kvitorp f.d. torp Vållsgärdet, Lilla gärde
    Kålltorp lht Vållsgärdet, Stora gärde
    Källebacka lht Åregärdet gärde
    Källeberg lht Åregärdesmaden madgärde
    Källebo lht Åsa höjder o. åsar
    Källegården gård Äckreskiftet åkermark
    Källegården gård Ängarna ängs- o. åkermarker
    Källegården gd Ängarna gärden o. ängsmark
    Källegården gd Ängehagen hage, gärde m.m.
    Källtorp f.d. torp Ängen gärde, åker o. äng
    Kärragården gård Ökabetet gärdesmark
    Kärragården gd Ön skogsmark
    Kärragården gd Östakullen kulle o. mark
    Larsagården binamn på Anders Olofsgården Östamossen mosse
    Larsagården gd  
    Larsbo lht  
    Larstorp f.d. torp el. bst.  
    Ledet torp, f.d.  
    Ledsgården gd  
    Liden gård  
    Liden gd  
    Lidhem lht  
    Lidås torp  
    Lillegården gård  
    »Ljunghemmes» hem.del.  
    Ljuslingsbacken Saknas  
    Ljuslingsbacken gård  
    Ljuslingsbacken gd  
    Ljusningsbacken gård  
    Ljusningsbacken gård  
    Lorensberg lägenhet  
    Lugnet torp  
    Lundan f.d. bst.  
    Lunden f.d. bst.  
    Lusebacken gård  
    Lusebacken gård  
    Lusebacken gård  
    Lusthuset f.d. hus  
    Lyckan f.d. torp  
    Lövåsen torp el. lht  
    Marieberg lht  
    Mejeriet, Börsbo lht och mejeri  
    Munkabo gd  
    Munkabo gårdar  
    Munkabo gd  
    Munkabo, Anders Bussgården gård  
    Munkabo, Anders Larsgården gård  
    Munkatorp f.d. torp, lht  
    Munkängen f.d. torp el. bst  
    Nils Larsgården gård  
    Nils Larsgården gd  
    Nolgården gd  
    Nolgården gård  
    Nolgården gd  
    Nolhaga lht  
    Nolheden gd  
    Nolheden gård  
    Nolheden gård  
    Noltorp f.d. torp, bst.  
    Nybygget f.d. torp  
    Nyborg f.d. soldattorp  
    Nyhem lht  
    Nykvarn Saknas  
    Nykvarn, se Bockatorp gård  
    Nykvarn gård  
    Nylycke f.d. torp  
    Nytorp torp  
    Olstorp torp  
    Perstorp lht o. f.d. bst  
    Remmen f.d. torp  
    Risatorp torp, f.d.  
    Roligs Torp f.d. torp  
    Rom lägenhet  
    Rom hem.del  
    Romsås lht  
    Rosabacken f.d. torp  
    Rosendal lht  
    Rosenlund lht  
    Rotarne sockenvretar  
    Sandbacken lht  
    Sandliden lht  
    Sjöbron backstuga  
    Skambron f.d. soldattorp  
    Skattegården gård  
    Skattegården, Lilla binamn på Anders Eriksgården  
    Skattegården, Lille gd  
    Skattegården, (Store) gd  
    Skintorpet torp f.d.  
    Skogatorps Rote bebyggelse o. rote-område  
    Skogatorps Rote bebyggelse m.m.  
    Skogen torp  
    Skogsborg lht  
    Skogshyddan lht  
    Skogvaktaretorpet torp  
    Skräddaretorp f.d. torp, bst.  
    Sköttorp lht  
    Smedsgården gård  
    Smedsgården gd  
    Smedsgården gd  
    Smedstorp torp  
    Småbolet gård  
    Småbolet gd  
    Snickartorp lht o. f.d. torp  
    Snipen backstuga, f.d.  
    Solberga lht  
    Solhem lht  
    Solliden lht  
    Sprakaregården gård  
    Sprakaregården gd  
    Sprakås torp el. lht  
    Staffansgården gård  
    Staffansgården gd  
    Stavskullen gd  
    Stafskullen gård  
    Stavskullen gård  
    Stavskullen gård  
    Stavslund f.d. torp  
    Stenbacken lht  
    Stenbolet f.d. bst.  
    Stenholmen lht  
    Stenåsen lht  
    Stommen gård  
    Stommen gd  
    Storekullen backstuga, f.d.  
    Storgården gård  
    Storgården gd  
    Suntorp gård  
    Suntorp gård  
    Sven Persgården gård  
    Sven Persgården gd  
    Svenstorp torp el. lht  
    Sörgården gd  
    Sörgården gård  
    Sörgården gd  
    Sörtorp f.d. torp  
    Tomtebo lht  
    Torget torp f.d. , nu lht  
    Torget lht m.m.  
    Torhem lht  
    Torpet torp, f.d.  
    Trädgården gård  
    Trädgården gd  
    Tuvet hemmansd.  
    Tyskagården gd  
    Tyskagården gård  
    Tyskagården gd  
    Ubbatorp gd  
    Ubbatorp gård  
    Ubbatorp by, gårdar  
    Ubbatorp by, gårdar  
    Ubbatorp gårdar  
    Ulvedal f.d. torp el. bst.  
    Vallen f.d. backst.  
    Vallstorp f.d. torp  
    Vilan lht  
    Villigstorp torp  
    Vådegården gd  
    Vådegården gård  
    Vådegården gd  
    Vägen f.d. torp el. bst.  
    Värsholmen gd  
    Värsholmen gård  
    Värsholmen gd  
    Västerbo lht  
    Åkagården binamn på Nils Larsgården  
    Åkagården gd  
    Åkatorp torp  
    Åldomshemmet Borgunda lht  
    Åsabacken lht  
    Åsarne torp  
    Åsatorp torp  
    Åstorp lht, hem.d.  
    Ängsborg lht  
    Äspås lht  
    Östatorp f.d. torp  
    Östergården gård  
    Östergården gd  
    Österäng lht  

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.