ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Edåsa socken : Gudhems härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 34 Naturnamn : 28 Bebyggelsenamn : 34 Naturnamn : 3
Edåsa sn Björkvallen fotbollsplan (ägomark?) Backgården gård Edåsa offerkälla källa
Edåsa sn Bredhall gränsmärke Björkelund torp Tjärebackaliden backe
Edåsa sn Bredhall terräng Brakullen gård Ändabrosiken bibäck
Edåsa sn /Se Djurabron bro Bredegården gård  
Edåsa sn Djurabron ägomark? Edstorp torp  
Edåsa sn Djuran å Edåsa by och socken  
Edåsa sn Femman terräng Freden torp  
Eedaas, Edåsa Saknas Freden triangelpunkt Frälsegården gård  
Edåsa sn Gillestugans källa offerkälla /Se Frälsegården gård  
Edåsa sn Gnetamossarna mossar Gillestugan gräsgäld  
Edåsa sn Grågåsen träskmark Gustafsborg torp  
Edåsa by och sn /Se Gustavsborg ägomark Gökstorp gård  
Edåsa sn /Se Hjulåsen terräng Hjelmstorp, Lilla torp  
Edåsa sn /Se Hulsiken ägomark Hulsiken eller Svenstorp gård  
Edåsa by, socken Jonsbo ängsmark Jordbron torp  
Edåsa kkby? Kampamarken terräng Kantaberg gård  
Edåsa sn Kantaberg terräng? Karlstorp torp  
Edåsa by? Klintehall terräng Ledet torp  
Edåsa by o. sn »Må hög» gränsmärke Långatorp torp  
Edåsa by Råbacken terräng Nytorp torp  
Edåsa by Smedkullarna terräng Nytorp torp  
Gökstorp gd /Se Stenvägen terräng? Skattegården gård  
Gökstorp gd /Se Tjärebackaliden ägomark Skattegården gård  
Gökstorp gd /Se Tranhalsen ägomark Skogen torp  
Korsmossen torp *Vreta bro bro Snickaretorp torp  
Stommen gd Ärvdaskogen skog Stenhagen torp  
Sevatorp by Ömsån å Stenåsen torp  
Sävatorp by Ösan å Stommen gård  
Torestorp by   Sävatorp by  
Torestorp by   Sörmon torp  
Toristorp Saknas   Tomten gård  
Vreten by   Torestorp by  
Vreten tegelbruk   Vreten gård  
Vreten egend. /Se   Ärvdaskogen torp  

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.