ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Korsberga socken : Vartofta härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 67 Naturnamn : 30 Bebyggelsenamn : 304 Naturnamn : 128
Kasbergh, se Korsberga sn Dammängen terräng Korsberga socken sn Amerika hagmark
Kastberg, se Korsberga sn Eneskogen skog? Korsberga sn Amerika hagmark
Korsberga sn /Se Galgabacken backe Korsberga sn Amerika gärde
Korsberga sn Hallåsen triangelpunkt Korsberga socken Baketråget sänka
Korsberga sn Hedsmossabäcken bäck Korsberga sn Baktråget sänka
Korsberga sn Hedsmossen mosse Korsberga sn Baktråget sänka
Korsberga sn ?Hedsmossen mosse dannemarkaren inbyggarbeteckning Blåsås vägskäl
Korsberga sn Hedsmossen mosse Korsbergs adel inbyggarbeteckning Bräckefors skogsmark
Korsberga sn Himlabenkta knäpp gränsmärke /Se Korsbergs adel inbyggarbeteckning Bygatan vägsträcka
Korsberga sn Häradslinan häradsgräns /Se Korsbergsbor inbyggarbeteckning Bggningagärdet gärde
Korsberga sn Hästhagen ägomark rubonden inbyggarbeteckning Damm(s)ängen skogsområde
Korsberga sn Hökensås skogsmark vaskabönderna inbyggarbeteckning Damm(s)ängen skogsområde
Korsberga sn Jansbo terräng vaskerna inbyggarbeteckning Dannemarkagärdet gärde
Korsberga sn Kisaströmmen å /Se ängarn inbyggarbeteckning Dannemarka äng hagmark
Korsberga sn Kohagen ägomark? Amerika försv. lht Fattigstuguliden vägsträcka
Korsberga sn Korsberga kullar kullar Amerika försv. lht Galgabacken terräng
Korsberga sn Käringaråsen sank mark Amundtorp torp Gjutahålan, se Jutahålan terräng
Kosberga Saknas Lillån å Ammetorp lht Gottehåla dammhåla
Korsberga sn Missunnan ägomark An(d)ersa försv. lht Gubbagärdet gärde
Korsberga sn Mohagen ägomark An(d)ersa försv. lht Gunnarstorpadreven vägsträcka
Korsberga Saknas Nyskogen skog Backen lht Hallåsen höjd
?Korsberga sn /Se Ryggen terräng Baggedammen, Lilla gård Hallåsen höjdpunkt
Korsberga sn /Se Rävabacken sank mark Baggedammen gd Hamrums hälsokälla källa
»Kåsberg sn Sörgärdet ägomark? Baggedammen bebyggelse Hedsmossabäcken bäck
?Brogården = 5 Hamrun gd Tidan å Baggedammen gd Hedsmossebäcken bäck
Dannemarka by Trumfalyckan ängsmark Berget lht Hedsmossabäcken bäck
Dannemarka by Tågärdet ägomark Bergslund lht Hedsmossen mosse
Dannemark by Yan å Björkebacken lht Hedsmossen mosse
Dannemarka by Yan å /Se Björkelund lht Himlabenkta knäpp Saknas
Dannemarka säteri Ylan ägomark Björkestorp lht Hultamossen mosse
Dannemarka hg /Se   Björklund lht Häradsgränsen skogsområde
Dannemarka säteri /Se   Björkåsen gård Häradslinan Saknas
Gunnarstorp gd   Björkåsen gd Häradslinan skogsområde
Gunnarstorp by   Björnängen lht Hästhagen hagmark
Gunnarstorp by   Brogården gård Högerås källa Saknas
Gunnarstorp by   Brogården gd Högeråsa källa källa
?Gunnarstorp by   Broholm lht Hökensås allmänning
Gunnarstorp by   Brotorp lht Hökensås höjd
Hamrum by?   Broängen lht Hökensås ås
?Hamrum by   Brunfallet torp Ingeborgs källa Saknas
Hamrum by   Brunnfall t. Ingeborgs källa källa
Hamrun by   Bräckefors försv. bs. Jutahålan sänka
Hamrun by   Dammen torp Jutahålan terräng
Hamrum gd:ar /Se   Dammen t. Jutahålan terräng
(Korsberga)? Saknas   Dammen torp Järnabron bro
Karstorp gd /Se   Dammsängen försv. lht Jätteugnen håla
Karstorp troligen herrgård   Dammsängen försv. lht Jättommen grotta
?Karstorp hg   Dannemarka herrgård Jättugnen, se Jättommen grotta
Karstorp herrg.   Dannemarka f.d. by Karstorpa drift Saknas
Karstorp hg   Dannemarka bebyggelse Kilen vägskäl
?Karstorp hg   Dannemarka by Kisaström kraftstation
Karstorp hg   Ekåsen gård Korsberga kulle kulle
(?)Karstorp hg   Ekåsen gd Korsberga kullar kullar
?Korsberga by o. sn   Eneskogen bebyggelse Korsberga kullar kullar
Korsberga by   Fallotorp Saknas Korsbergs kulle höjd
Korsberga poststation /Se   Flyttaryd torp Korsbergs kullar grusåsar
Löpareskogen gd /Se   Flyttaryd t. Kullaberg eller Kullaberget höjd
Mölebo gård   Granvik gd Kyrkeliden vägsträcka
Mölebo gd   Granvik gd Käringaråsen mossmark
Rösand by   Gubbängen Saknas Kössa kraftstation
?Solberga by   Gunnarstorp gård Landsvägsgärdet gärde
Stallerhult, Lilla gd   Gunnarstorp gd Lerstugans skogsområde
Stommen = 1 Korsberga gd   Gunnarstorp gd Lerstugans skogsområde
Sänneryd by   gunnarstorparna inbyggarbeteckning Lerstuves, se Lersugans skogsområde
Torsbo gård   Hagen Saknas Lillån å
Torsbotorpet f.d. torp?   Hamrum by Lillån å
Vadene by /Se   Hamrum by Lillån å
    Hamrum bebyggelse Lillån å
    Hamrum by Lillån å
    Hamrum, Lilla gård Missunnan gärde
    Hamrum, Lilla gård Mulebo rua, se Mölebo rua skogsmark
    Hamrum, Stora gård Mölebo rua skogsmark
    hamrumsbönder inbyggarbeteckning Namans hage hagmark
    Hedsmossen lht Namans hage hagmark
    Hultet torp Odlingen gärde
    Hultet lht Orderstigen, se Årderstigen skogsstig
    Hultet torp Pansars skogsmark
    Hyddan försv. lht Pansars skogsmark
    Hyddan försv. lht Rua åkermark
    Hästhagen torp Rua skogsmark
    Hästhagen lht Rubäcken bäck
    Hökensåsgårdarna Saknas Ruda(n), se Rua skogsmark
    Jakobshemmet t. Rudbäcken, se Rubäcken bäck
    Jansbo avhyst torp Ruden, se Rua åkermark
    Jansbo lht *Ryden? utmark (åker och äng)
    Janstorp lht Ryggen berg i dagen
    Johannelund lht Rävabacken skogsbacke
    Järnabron torp Rävabacken skogsbacke
    Järnabron torp Sandstedtabäcken, se Sanstättabäcken bäck
    Kappen stuga Sanstättabäcken bäck
    Kappen lht Skackeliden vägbacke
    Kappen lht Skalum badställe
    Karlstorp lht Skiljefur Saknas
    Karstorp säteri Skrämbo försv. uthus
    Karstorp herrgård Skrämbo försv. uthus
    Karstorp, se 2 Kisaström Saknas Skrämbo järnvägskorsning
    Karthagens kvarn Saknas Skärningen försv. damm
    Kilen torp Solbergaliden vägbacke
    Kilen lht Solbergs hälsokälla källa
    Kilen torp Spannhålaplan gräsplan
    Kisaström bebyggelse Spettdalen sänka
    Kisaströmmen frälsekvarn (vattenkvarn) Spettdalen sänka
    Kisaströmmens kvarn Saknas Spettdalsgärdet gärde
    Klinten gd Stallabron bro
    Klinten gård Stalleboråsen rås
    Klinten gd Stenhammaren vadställe
    Knallens försv. lht Storekullen kulle
    Knallens försv. lht Tidan å
    Kohagen torp Tidan å
    Kohagen t. Tidan å
    Kohagen torp Tjurna vägskäl
    Kolabråten skolhus Tuledet vägkorsning
    Kolabråten lht Tuledet vägkorsning
    Kolabråten klockarebost. Tulet, se Tuledet vägkorsning
    Kopparkullen gård Tågärdet gärde
    Kopparkullen gd Tågärdet gärde
    Kopparkulla gd Utkikstornet försv. utsiktstorn
    Korsberga by Vambergsråsen mosse
    Korsberga by Vaskabäcken bäck
    Korsberga gd Vasängs gata husplan
    Korsgården gård Vasängs gata husplan
    Korsgården gd Vasängsskogen skogsmark
    Kulla bebyggelse Yan å
    Kulla gd Yan å
    Kullahagen lht Yan å
    Kullen gård Ånagärdet gärde
    Kullen gd Årderstigen skogsstig
    Kullen gd Ängagärdet gärde
    Kullängen nedriven backstuga  
    Kullängen lht  
    Kvarnegården gård  
    Kvarnegården gd  
    Kvarnegården gd  
    Kvarnegården gd  
    Kyrkeskogen gård  
    Kyrkeskogen gd  
    Kyrkeskogen gd  
    Källebo torp  
    Källbotorp t.  
    Källängen lht  
    Körkes försv. lht  
    Larsakullen gård  
    Larsakullen gd  
    Lars(a)kullen gd  
    Larskull, Lilla försv. gd  
    Larskull, Lilla försv. gd  
    Ledsäng gård  
    Ledsängen lht  
    Lerkan lägenhet  
    Lerkan lht  
    Lerstugans försv. lht  
    Lerstugans försv. lht  
    Lerstuves, se Lerstugans försv. lht  
    Liden bebyggelse  
    Liden gd  
    Liden gd  
    Lillegården gård  
    Lillegården gd  
    Ljunghagen lht  
    Ljungstorp lht  
    Lugnet lht  
    Lugnet försv. lht  
    Lund lht  
    Löpareskogen gård  
    Löpareskogen by  
    Löpareskogen gd  
    Löpareskogen by  
    Mon Saknas  
    Mossen gård  
    Mossen by  
    Mossen by  
    Mossen bebyggelse  
    Mossen försv. gd  
    Mulebo, se Mölebo by  
    Munkebo gård  
    Munkebo egendom  
    Munkebo egendom  
    Munkebo herrgård  
    Munkebo gd  
    Myran lht  
    Måsen gd  
    Måsten lht  
    Måsten backstuga  
    Mölebo gård  
    Mölebo gård  
    Mölebo gd  
    Mölebo by  
    Najen nedriven backstuga  
    Nolgården bebyggelse  
    Nolgården gd  
    Nybro t.  
    Nybygget lht  
    Nyskogen lht  
    Nytorp lht  
    Oxhagen lht  
    Pansars försv. soldattorp  
    Pansars försv. soldattorp  
    Prästegården bebyggelse  
    Prästegården gård  
    Prästtorp lht  
    Rosenlund lht  
    Ruder gård  
    Ruder gd  
    Rudet, se Rut försv. torp  
    Rusarp bebyggelse  
    Rusarp bebyggelse  
    Rut försv. torp  
    Rut försv. torp  
    Rydet avhyst torp  
    Ryd lht  
    Rytterås torp  
    Rytterås lht  
    Rytterås förr torp  
    Rösand gård  
    Rösand gd  
    Rösand gd  
    Sandbacken lht  
    Sandledet lht  
    Sandstedtes, se Sanstättes försv. lht  
    Sandstugan lht  
    Sanstättes försv. lht  
    Sanstättes försv. lht  
    Skackan lht  
    Skalom rivet torp  
    Skattegården gård  
    Skrämbo ställe  
    Sleva-Karla försv. gd  
    Sleva-Karla försv. gd  
    Smedjan lht  
    Smedstorp torp  
    Snickaretorp torp  
    Solberga by  
    Solberga herrgård  
    Solberga, Lilla gård  
    Solberga, Stora gård  
    Sofielund lht  
    Stackebo lht  
    Stallbrunn lht  
    Stallerhult gård  
    Stallerhult gd  
    Stallerhult gd  
    Stenbacken avhyst torp  
    Stenbacken gd  
    Stenbacken gård  
    Stenbolet gård  
    Stenbolet gd  
    Stenkullen lht  
    Stenåsen lht  
    Stickersas försv. lht  
    Korsberga, Stommen gård  
    Stommen Saknas  
    Stommen gd  
    Stränggården hemmansdelar  
    Stränggården gd  
    Styrshult gård  
    Styrshult herrgård  
    Styrshult gd  
    Svensbo torp  
    Svensbo avhyst torp  
    Svensbo t.  
    Sänneryd gd  
    Sänneryd bebyggelse  
    Sänneryd by  
    Sänneryd by  
    Sänneryd, Lilla gård  
    Sänneryd, Lilla gd  
    Sänneryd, Stora gård  
    Sänneryd, Stora gd  
    Söran gård  
    Söran herrgård  
    Sörgärdet lht  
    Sörgärdet lht  
    Sörtorpet torp  
    Sörtorpet lht  
    Tomten eller Liden gård  
    Tomten gd  
    Torsbo gård  
    Torsbo gd  
    Torsbo gd  
    Torsgården gd  
    Tovatorpet avhyst torp  
    Tovatorp t.  
    Toves försv. lht  
    Tuled ställe  
    Tån försv. folkskola  
    Uhlan t.  
    Vadened gård  
    Vadened gd  
    Vadened by  
    Van, se Vadened by  
    Vasängen torp  
    Vasängen t.  
    Vasängen försv. torp  
    Ylan torp  
    Åsen torp  
    Åsen lht  
    Åsen gd  
    Älmedalen by  
    Älmedalen gd  
    Elmedalen gård  
    Älmedalen bebyggelse  
    Älmedalen gd  
    Ängabacken lht  
    Ängatorpet lht  

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.