ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Hjo socken : Kåkinds härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 111 Naturnamn : 51 Bebyggelsenamn : 199 Naturnamn : 41
Hjo sn Backa mo sank mark Hjo sn Backa mo skogsmark
Hjo sn Baggastenen terräng Hjo stad och landsförsaml. Baggakällan källa
Hjo lfs. Bastagsundet grund Hjo landsfös. landsförs. Baggastenen flyttblock
Hjo landsk. *Björkenäsbäcken Saknas Anderstorp gård Djupedalsbäcken bäck
Hjo sn Björknäsviken vk. Anderstorp gd Gatebäcken bäck
Hjo stad, landsfrslg. Bojeskogen skog Anderstorp lht Gatebäcken bäck
Hjo sn /Se Bolsängen äng Andorstorp Saknas Hjobomossarna mossar
Hjo sn *Borrbäcksbäcken bäck Annelund lht Hjoviken bukt
Hio Saknas Buskudden Saknas Andregården hmd Hjoån å
Hjo sn. Flishufvudet grund Annedal lht, f. sold.torp Hultabäcken bäck
Hjo stad, landsfrslg. Gatebäcken bäck Backafall lht Hultabäcken bäck
Hjo sn Gatebäcken bäck Backen lht Hulta sten bortsprängt flyttblock
Hjo (stad), sn Haren grund Backen gård Hussabackarna åkerjord
Hjo lfs Hedsmossen mosse Backen gd Häradsmossen mosse
Hjo landsk. Hjoviken? Saknas Bengtstorp gård Järebäcken bäck
Hjo sn Hjoån Saknas Bengtstorp gd Järeliden lid
Hjo sn Hjoån å Bessliden gård Kattedammen damm
Hjo lfs Hjoån å Bessliden gd Kopparhulta äng hagmark
Hjo lfs Hultabäcken bäck Besslidstorp lht Kroarekullen kulle
Hjo lfs Hultadammen, Lilla sjö Björkdalen lht Krösabäcken bäck
Hjo sn Hultadammen, Stora sjö Björkeberg lht, f.d. soldattorp Långerudbackarna backar
Hjo lfs Hultet ägomark? Björkelund lht Långerudmossen mossmarker
Hjo lfs Johanstorp terräng Björkelund lht, f.d. soldattorp Mosters björk höjd med utsikt
Hjo landsförs. Järebäcken bäck Björkelund lht Mullsjön sjö
Hjo sn Kattedammen sjö Björkenäs gård Munkebergsviken vik
Hjo landsförs. Saknas Knäpplahagen Saknas Björkenäs gd Nygårdsbäcken Saknas
Hioos Saknas Kolabotten terräng Björkenäsfall hmd Petters udde udde
Hioo Saknas Kroarekullen höjd Björkestorp, se Grebban hlp Rammåsabäcken bäck
Hjo sn Kyrkängen ägomark Björkhult lht Ramåsabäcken bäck
Hjo landsförs. Källelund ägomark Björkåsen lht Sandstedtabäcken bäck
Hioo Saknas Lillhultabäcken bäck Boda gård Smedstorpabäcken bäck
Hjo Saknas Mon terräng Boda gd Svärtemossarna mossar
Hio Saknas Mullsjön sjö Bodafall lht Svärtemossarna mossar
Hjo landskommun kommun /Se Mullsjön sjö Bodatorp Saknas Varpabäcken bäck
Hjo landsförs. /Se Mullsjön sjö Bodatorp gård Varpaliden lid
Hjo sn /Se Mullsjön sjö Bodatorp torp? Våmkärrsbäcken Saknas
Hjo sn /Se Mullsjön sjö Bojan statbyggnad Våmkärrsbäcken bäck
Hjo sn /Se Mullsjön sjö Borrbäck Saknas Vännergrensviken Saknas
Anderstorp gård /Se *Mumla vattendrag /Se Borrbäck gård Vättern insjö
Annabygd Saknas *Mumlebäcken vattendrag /Se Borrbäck gd Ännabygärdet åker
Björkenäs by Pettera udde udde Borrbäcksfall lht Kyrkefalla, se Tibro köping och församling
Björkenäs by Rammåsebäcken bäck Borrbäckstorp Saknas  
Björknäs Saknas Rammåsabäcken bäck Borrbäckstorp torp?  
Björkenäs gd Smedstorpabäcken bäck Borrbäckstorp gård  
Björkenäs by Strömdalsdammen sjö Bosstorp (Bolstorpet) lht  
Björkenäs gd Tobäcken bäck Bostället lht, f.d. soldattorp  
Björkenäs gd Tyskerud delvis odlad terräng Bårbäck, se 1 Borrbäck Saknas  
Björkenäs gd Varpabäcken bäck Bårbäck, Lilla lht  
Björkenäs gd *Vitesten klippa Bårbäckstorp, se 1 Borrbäckstorp Saknas  
Björkenäs by Vättern insjö Dalen lht  
?Björkestorp gård *Åsbäcken bäck Djupedalen torp  
Boda gd   Dunkebacken lht  
*Borrbäcksryd Saknas   Erikslund lht  
Bårbäck gd /Se   Flottås torp, borta  
Bärbäck Saknas   Fläskabacken torp  
?Gate beb.   Fridhem lht  
Gategård Saknas   Fålarydjorna lht  
Grebban gd m. kvarn   Gate gård  
Grebban Saknas   Gate gd  
Grebban, förr *Kvärnabo Saknas   Grebban lht, kvarn, anhalt  
Grebban gd   Grebban gd  
?Grenabo hg   Grebban hpl  
Grenabolet hgd /Se   Grebbegården gård  
Gribba, se Grebban gd m. kvarn   Grenabolet säteri  
*Hjo ?gård   Grenabolet gård  
*Hynwidatorp försv. gd   Grindstugan lht  
Kamås Saknas   Gråhall lht  
Kanebo, se Kannabo gd   Gårås (Gorrås) torp  
*Kannabo Saknas   Gökaliden torp  
Kannabo Saknas   Hagalund lht  
Kannabo, Kan(n)ebo gd /Se   Hagalund lht  
Kanneboda, se Sjöbonäs hg   Hammaren Saknas  
»Kiellebek», se ?Kullebäcken (el. Källebäcken) by   Hammaren kvarn  
´Kiollebek´ se ?Kullebäcken by   Hammarn hmd, avsöndring  
Kopparhult gd   Hammarskvarn, se 1 Hammaren Saknas  
*Kroxtorp t.   Helliden lht  
*Krokstorp Saknas   Herrekvarnen kvarn  
*Krokstorp Saknas   Herrängen Saknas  
?Kullebäcken (el. Källebäcken) by   Herrängen hmd  
*Kvärnabo, se Grebban Saknas   Herrängen gd  
*Kwærnabo Saknas   Hult gård  
Kvarnabo Saknas   Hult gd  
?Martorp försv. gd   Hultet torp  
Missveden by /Se   Hägnen lht  
Missveden by /Se   Hägnen lht  
Mumlebo gd /Se   Hästängen lht  
Mumlebo gd /Se   Högaliden gård  
Perstorp gård   Högaliden gd  
Perstorp Saknas   Höjen lht  
Sjöbonäs hgd   Johannesberg torp  
Sjöbonäs (f. Kannebo) hg   Johanstorp lht  
Sjöbonäs hrgd.   Jonsberg lht  
Sjöbonäs hrgd.   Järpåsen lht  
Södra Spakås Saknas   Karlslund torp  
*Stommen f.d. gd   Knottebo lht  
?Svärtan by   Knäppetorp gård  
?Svärtan by   Knäppeltorp Saknas  
Svärtan gd /Se   Knäppeltorp gd  
Ännabygd säteri   Knäpplan gård  
Ännabygd gd   Knäpplan gd  
Ännabygd säteri   Knäpplelund lht  
Ännabygd gd   Kolabotten lht  
Ännabygd gd   Kopparhult gård  
Ännabygd gd   Kopparhult gd  
Ännabygd gd   Korsliden lht  
Ännabygd gd   Krösahemmet ödetorp  
Ännabygd gd   Kullavik hmd  
Ännabygd gd   Kullebäcken Saknas  
Ännabygd gd /Se   Kullebäcken gård  
Öndabygd, se Ännabygd säteri   Kullebäcken gd  
Öndhabygdh, se Ännabygd gd   Kullen torp  
    Källebo gård  
    Källebo gd  
    Källebäcken eller Kullebäcken, se 1 Kullebäcken Saknas  
    Källstugan torp  
    Lanthöjen lht  
    Liden torp  
    Liden lht  
    Lunden lht  
    Lyckan lht  
    Lyckan lht  
    Långeruder gård  
    Långeruder gd  
    Lönnebacken lht  
    Mariedal lht  
    Missveden gårdar  
    Missveden by  
    Mossagården hmd, avs.  
    Mostugan lht  
    Mumlebo gård  
    Mumlebo gd  
    Månstorp lht  
    Nordhagen lht  
    Nordtorp lht  
    Nordtorpet lht  
    Nolgården bebyggelse  
    Nolängen lht  
    Nolängen hmd  
    Nybygget lht  
    Nygården gård  
    Nygård gd  
    Nyhemmanet lht  
    Nyholm torp  
    Peterslund lht  
    Pettersborg torp  
    Rammås nedrivet torp  
    Rimsmidaretorp torp  
    Rosendal lht  
    Råckekärr gård  
    Råckekärr gd  
    Sandruder lht  
    Sandtorpet torp, borta  
    Sjöbo lht  
    Sjöbonäs gård  
    Sjöbonäs säteri  
    Sjöstranden lht  
    Sjötorp lht  
    Skateberget rivet torp  
    Skillnaden lht  
    Skinne skarpe hmd  
    Skogen, se Flottås nu avhyst torp  
    Skogshult lht  
    Skogslund lht  
    Smedjebacken lht  
    Smedstorp gård  
    Smedstorp gd  
    Sofiedal lht  
    Sofielund lht  
    Spänget lht  
    Stampekvarn Saknas  
    Stampen kvarn  
    Stenbacken lht  
    Stenkullen lht  
    Stenkullen lht  
    Stenåsen lht  
    Svärtan gård  
    Svärtan gd  
    Sågarehagen lht  
    Söderängen lht, f.d soldattorp  
    Sörgården bebyggelse  
    Tianderstorp torp  
    Trugastugan lht  
    Trugstorp lht  
    Tyskerud torp  
    Varpet gård  
    Varpet gd  
    Vattenledningsområdet, se 4 Åsen Saknas  
    Veken eller Herrängen, se 1 Herrängen Saknas  
    Veken landremsa  
    Åsdalen lht  
    Åsen Saknas  
    Åsen soldattorp  
    Åsen gård  
    Åsen gårdar  
    Ängatorpet hmd  
    Ängabacken lht  
    Ännabygd gård  
    Ödetorpet lht  
    sÖstby lht  

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.