ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Flo socken : Åse härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 118 Naturnamn : 160 Bebyggelsenamn : 463 Naturnamn : 351
Flo sn Alekärr f.d. kärr /Se Sagesmän förteckning Adam och Eva pelare
Flo sn Alsjön sjö Flo socken Alebotten område, (kärr)
Flo sn Björkemaden sank mark Flo socken Alehaga f.d. torp, nu utmark
Flo sn Björnberget terräng Flo socken Alemaden mad
Flo sn Björnebacken åkerholme Flo socken Alesjön sjö
Flo sn Bragnumeklev klev Flo sn Alsjön sjö
Floo Saknas Bäckekärren kärr Flo sn Alsjön sjö
Flo sn Dagöna terräng Flo socken Aspekullen kulle
Flo sn Dagöna terräng Flo sn Assbrottevägen väg
Flo sn Dalen dal? Agnesberg h. Assbrottevänden åker
Flo sn Domsjöklev höjd Agnesberg gård Baggårds allé allé
Flo sn Domsjöklev bergklev Alehaga läg. Berget berg
Floo Saknas Domsjöklev bergklev Alehagen gård Björkemaden skogsområde
Flo sn Domsjöklev bergklev Alekärr bebyggelse Björnberget berg
Flo sn? Domsjöklev klev Alekärr del av Västerby Björndalen klev
Flo sn /Se Domsjön sjö Alemaden läg. Björndalen uppgång
Flo sn /Se Domsjön sjö Alemaden lägenhet Blacken sten
Anders Jonsgården gård /Se Doms klef, se Domsjöklev höjd Almebacken lägenhet Blixtgärdet gärde
Apeltorp gård /Se Domsklev, se Domsjöklev bergklev Almentorp försv. torp Blixtgärdet åker
Astranna by Dumsjön, se Domsjön sjö Almetorp torpställe (friköpt) Blomsterängen åker
Astranna by Dumsklev, se Domsjöklev bergklev Anneberg läg. Bockedalen dal
Astranna by Dättern vik /Se Ansgården gård Bockedalsvägen väg
Alstranda by Dättern vik Anundsgården till kronan indr. kaptensbost. Bokedalsvägen väg
?Astranna by Dättern sjö Anundsgården gd. Bockekärren skogs- o. mossemark
Astranna by Dättern vik Anundsklev läg. Bollekullen kulle
Alstrande Saknas Dättern vik Anundsklev lägenhet Bommekullen bergkulle
Astranna by /Se Dättern vik Apeltorp bebyggelse Bragnumebäcken bäck
Bergsgården gd Dättern vik Apeltorp gård Bragnumeslag slag
Bergsgården gd:ar Dättern vik Aspekullen torp Bragnum Slag bergstup och virkesnedkast
Bragnum by *Dätterstorps ävja bäck Aspekullen lägenhet Bragnume slag slag och gångväg
Bragnum by Detterstorps ävja vattendrag Astranna by Bragnums klev uppfartsväg
Bragnum by /Se Edens lustgård skogsmark Astranna by Bragnums klev klev
Bragnum by /Se Ekelundsmossen mosse Backen försv. hus Brittas loge berg
Bragnum by /Se Ekelundsmossen mosse Backen försv. hus Bryngels berg berg
Bragnum by /Se Ekelundssjön sjö Backetorpet torp Brännebacka hage skogs- och åkerområde
Bragnum by /Se Eldmörjan sjö Baggården Saknas Brännebackeliden landsvägsbacke
Bragnum by /Se Eldmörjan sjö Baggården gd Bränneridammen damm
?Brännebacka by Eldmörjan sjö Baggården tomt Brännerivänden åker
?Brännebacka by Eldmörjan sjö Baggården gård Brännet del av Håbergskogen
Brännebacka gd Eldmörjan sjö Berget, Lilla läg. Brännet, Lilla skog
Brännebacka by Eldmörjan sjö Bergliden lägenhet Brännet, Stora del av skog
Brännebacka gårdar /Se Erdalen dal? Bergsgården gård Bussebro landsvägsbro
Dillingen gd /Se floby klef, se Floklev höjd Bergsgården gårdar Busse bro bro
Dillingen gård /Se Floklev höjd Bergskullen gård Bäckehagen inäga
Dätterstorp gd Floklev klev Bergsliden läg. Bäckekärren kärrområde
Dätterstorp gd Flåget terräng Björkekullen lägenhet Dagöna skogsparti
Dätterstorp gd Fläskåsen ås Björkmaden torp Dagöna skogsområde
Detterstorp gd Fridsjön sjö Björkmaden torp Dagönavägen väg
Detterstorp gd Fuen sjö /Se Björndalen lägenhet Dagönevägen väg
Dätterstorp gd /Se *Fågelmossen mosse Björn Skuleg. gårdar Dalbosa bäck
Detterstorp gård /Se Fårkullarna terräng Bommen försv. torp Dalen dalgång
Detterstorp gd /Se *Gasen gränsmärke? Bommen lägenhet Dammsjödalen dal
Dätterstorp gd /Se *Gruvekulle höjd Bragnum bebyggelse Dammsjödalen, se Domsjödalen dalgång
Flo by Gråboskogen skogsmark Bragnum Saknas Dammsjö Klev bergklev
Flo kyrkby Gråmossen mosse Bragnum Lars Svensgården gård Damsjön sjö
Flo by Hunneberg berg Bragnum Saknas Dammsjön sjö
Flo by Hunneberg bergsområde Bragnum Björn Skulesgården gård Dettern vik
Flo by Hunneberg berg Bragnum by Domsjödalen dalgång
Flo by? Hunneberg berg Bryngelshagen torp Domsjön, se Dammsjön sjö
Flo by Hunneberg berg Bryngelshagen husplats Dreven väg
Flo by /Se Hunneberg kronopark Brännebacka bebyggelse Dreven väg
Färlebo gård /Se Hunneberg berg Brännebacka gårdar Dättern, se Dettern vik
Gertorp by Hunneberg berg Brännet försv. torp Ekelundsmossen Saknas
Gertorp by /Se Hunneberg berg Brännet torp Eldmörjan sjö
Glissbo gård /Se Hunneberg berg Brännet gård Enebacken åker
Gråbo gård /Se Hunneberg berg Byn by England gärde
Gunnarstorp f.d. gård /Se Hunneberg berg Bäcken bebyggelse England åker
Gållstad by? Hunneberg berg /Se Bäcken lägenhet Femstena rör rör
Gålstad f.d. by /Se Hunneberg-Högkulle triangelpunkt Dalen lägenhet Floboävan bäck el. å
Gållstad by /Se Hunneberg, Östra triangelpunkt Detterstorp gård Floget bergstup
Hallebo by /Se Husstadskullen kulle Dillingen bebyggelse, till kronan indr. löjtn.bost. Floklev uppfartsväg
*Hunnebergs kvarnar Saknas Högesal terräng Dillingen gd Flo klev bergklev o. väg
Håberg hg Högmossen mosse Dillingen gård Flo klev klev
Håberg hg Högmossen mosse Dillingsfält gård Flo mader åkerområde
Håberg hg Höljån å Djurgården läg. Flottleden bäck
Håberg gård /Se ?Jonstorpsmossen mosse Djurgården gård Fläskåsen ås
Håberg gård /Se Jonstorpsmossen mosse Djurgårdsängen läg. Fläskåsen kulle
Håberg hgd /Se *Jätteberget berg Dreven hus Fricketäppan åker
Hökagården hemman /Se Jätteberget berg Dätterstorp till kron. indr. reg.-skrivarbost. Fröjdebruket åkerstycke
Jonstorp förr torp? Krakehagen terräng Dätterstorp, se Detterstorp gård Fua sjö
Jonstorp f.d. gård /Se Krokes vad bro /Se Dätterstorp bebyggelse Fuen sjö
Jäggebodan f.d. gård? /Se Kuba terräng Ekebacken försv. hus Fårkullarna kullar
Jäggeboden förr beb. /Se Kuba beteshage /Se Ekebacken försv. torp Fähagsängslyckan lycka
Kampetorp Saknas /Se Kungakullarna fornlämningar /Se Ekebacken försvunnet torp Gamla vägen landsväg
Kampetorp gård /Se *Kvarnbäcken bäck Ekekullen gård Garpekullen, se Järpekullen kulle
Kollebo gård /Se Kvarnbäcken bäck Ekeskogen f.d. soldatstommar Garphuskullen kulle
Kroken f.d. gård /Se Kvarnmossen, se Laggemosen mosse Ekeskogen lägenhet Gossesjön sjö el. damm
Kålsbotorp förr torp? Kvarnmossen mosse Elinsro lägenhet Gröna lid(en) slänt
Kolsbotorp f.d. gård /Se Kvarnskogen skogsmark Enskiftet hemmansdel Gunnarevägen Saknas
Lars Svensgården gd ?Laggemossen mosse Enskiftet gård Gunnarevägen väg
Logården = 2 Astranna gd Laggemossen mosse Erikegården hemmansdel Gunnarstorpsängen gärden och skog
Lunden gård /Se Laggemossen mosse Eriksberg läg. Haga utmark
Magnusberg gård /Se *Lilla Wäsby skogsväg väg Eriksberg gård Hallgrensmaden mad
Mossebo by Lillsjön sjö Eriksberg lägenhet Halvgårdsdiket dike
Mossebo by /Se Lindalsmaden sank mark Ersdalen hus Hanneballedammen damm
Mossen gård /Se Logårdsbäcken bäck Flo by Hanneballegärdet åker
Nybro kvarn f. kvarn Logårds skog skogsområde Flo Anundsgården bebyggelse Havregärdet åkerstycke
Russhed gård /Se Lombergsmad sank mark Flo Björsgården bebyggelse Herrehagsbro landsvägsbro
Sigolstorp f.d. torp /Se Lurebergen berg Flo, Stommen kyrkoherdeboställe Herrängsdreven, Stora väg
Sjoa, se Lilla Trohult f.d. gård Långeberg berg Flo Svensgården bebyggelse Herrängens drev väg
Skulegården gd /Se Långeberget berg Floklev hus Hjälmängen åker
Snohalla gård /Se Långebockmossarna mossar Fredriksro läg. Homaderna skogsområde
Stommen = 3 Flo kyrkoh.bost. Långemad sank mark Fredriksro lägenhet Hornhagen åker
Tengenedstorp gård /Se Mellankaveln sank mark Fridensro läg. Huljån å
Toltorp ödetorp? Munkestenen gränsmärke Fridensro gård Hunneberg kronopark o. berg
Toltorp tp /Se *Myskekulles stenarör gränsmärke Fridhem försv. ställe Hunneberg berg
Toltorp gård /Se Mösseberg berg Fridhem tidigare gård Hunneberg berg
Tomten gård /Se Nossan å Fritslund lägenhet Hunneberg berg
Trohult, Lilla f.d. gård /Se Nybro f. bro /Se Furuhöjden lägenhet Hunnebergs Slag binamn på Bästerby Slag
Vesterby Saknas Nybro bro Fårlebo r.o.r. Husstadskullen kulle
Västerby gård Nybro bro Fårlebo, se Färlebo gård Håbergsvallarna betesmark
Västerby by *Ormsklev höjd Fähaga läg. Hägnaden mad
Västerby by Oxebergen berg Fähaga, Norra gård Häljesteget uppgång
Västeby, Lilla o. Stora gårdar /Se Oxebrotten terräng Fähaga, Södra gård Hästaklämman spricka i berg
?Ängen lht Oxelhuvudet höjd Fähagsäng bebyggelse Hästehagen åker
Ängh gd Persmossen mosse Fähagsäng gård Hästeklipporna klippor
Ödetorpet förr torp? *Qwarn Måsen mosse Fähuset trol. husplats Hästekleven klev
Ödetorpet f.d. torp /Se Riman å Fäled, se Fårlebo Saknas Högesal berg
  Rämjan å Fäled, se Färlebo gård Hökehagen skogsbacke
  Rämjan bäck Färlebo gård Ilolehålan damm (»vassel»)
  Rävstegsmossen mosse Garpegården till kron. indr. fanjunkarebost. Irland åker
  Rörmossen mosse Garpegården gård Joffekleven klev
  Saras sten sten? Garpetorp lägenheter Jonstorps mosse Saknas
  Segolsmosse mosse Garpetorp gårdar Jonstorpsmossen skogsmosse
  Sille waad vad o. bäck Garphult säteri Jonstorpsmossen mosse
  *Sillesvadet vad Garphult gård Jutevägen väg
  *Sillevad vadställe? Garphuset husplats Järpekullen kulle
  *Sillevadet vad Gertorp bebyggelse Järphuskullen kulle
  Sjömaden sank mark Gertorp, Stora bebyggelse Järphuskullen kulle
  Skiljevadet vad /Se Gertorp by Jätteberget berg
  Skrymmekullarna terräng Gertorp, Stora gård Jätteberget berg
  Skyttes sjö terräng Gertorp Tållesgården bebyggelse Jättekleven uppgång
  Slottekullen terräng Gertorp, se Skattegården Saknas Jättestena s.k. domarering
  Stora linan uthuggning /Se Glissbo, se Magnusberg Saknas Jäggeboden mark
  Stora-Torremosse mosse Glissbo gård Kaleliden landsvägsbacke
  Stora ån, se Nossan å Glissbo eller Magnusberg, se Magnusberg Saknas Kallekullen kulle
  Tjurkärret kärr Gläntan lägenhet Kalmedammen damm
  Tolsmosse sankmark Granbacken torpstugor Kampetorps lunde dunge av lövträd
  Tore mosse mosse Granbacken lägenhet Kanekullen berg
  Tore mosse mosse Gropen torp Kaneliden kulle
  Tors mosse mosse Gropen rivet torpställe Kattedammen damm
  Tore mosse mosse Gråbo gård Kattekleven klev
  Tore mosse mosse /Se Gråboden torp Katteklippan slag
  *Trohultebäcken bäck Gunnarstorp säteri (inga hus) Kavern sjö
  Trohults mosse, se Ekelundsmossen mosse Gunnarstorp husplats Kleven uppgång
  *Trohults äng terräng Gunnarstorpsängen läg. Klinten berg
  Trollpackekullen terräng Gunnarstorpsäng gård Klinteslaget slag
  Trälsten sten? Gålstad gd Klinteslaget »slag»
  Tången vik Gålstad bebyggelse Klockarängen åkerstycke
  *Ugglekullen höjd Gålstad säteri Klämman åker
  *Ugglestenen gränsmärke Gålstad skola och korsväg Kohagen åker
  Wenbo mosse, se Högmossen mosse Gärdet gård Kohagen skogsområde
  Västerbymad sank mark Haga bebyggelse Kohagevänden, Lilla åker
  *Äldragskleven höjd Hagekroken lht? Kohagevänden, Stora åker
  *Ävan å Hagekroken gård Korsade sten gränsmärke
  Även å Hallebo by Korsbäcken bäck
  Ävan bäck Hallebo, Lilla gård Krakehagen hage
  Ävan å Hallebo, Stora gård Krakehagen skogsområde
  ?Även bäck Halleborg bebyggelse Kroken gärde
  Även bäck Hallorna läg. Krokes vad bro
    Hallsbo bebyggelse Kronodiket å
    Hallsbo till kron. indr. furirsbost. Kronodiket bäck
    Hansegården gårdar Krycketäppan skogsområde
    Havregärdet försv. torp Kuba beteshage
    Herrehagen avsöndr. Kullars nyhemman inäga
    Herrehagen gård Kungagravarna jordhöjder
    Herrängen torp Kungakullarna jordhöjder
    Herrängen gård Kvarnfallet fall
    Herrängsdrev läg Kvarnkullen kulle
    Hildeberg lägenhet Kvarnliden backe
    Hjälmängen stugor Kyrkogården åker
    Holmen lägenhet Lagge mosse mosse
    Håberg säteri Laggemossen mosse
    Håberg egendom Laggemossen mosse
    Håberg herrgård Lanna äng åker
    Höckgården gård Lertaget lertag
    Högen torp Liden vid Dalbosas backe
    Högen friköpt torp Lilla gärdet åker
    Högsäter torp Lille hagen hage
    Högsäter gård Lilla Håebondelyckan? gärde
    Hökagården till kron. indr. reg.pastorbost. Lille Sjö sjö
    Hökagården gd Lillsjön sjö
    Johanneberg bostäder Lillån bäck
    Johanneberg lägenheter Linan rågång
    Astranna Jonsgården bebyggelse Logårdsbro bro
    Jonsgården bebyggelse Logårdsbron bro
    Jonsgården gårdar Logårdsbäcken bäck
    Jonstorp f.d. torp Logårdsbäcken bäck
    Jonstorp underjägmästarboställe Logårds skog skogsområde
    Jonstorp torp Lombergs Mad skogsmad
    Jungelid lägenhet Luen småbergigt område
    Jäggebodan Saknas Lunnetoppa åker
    Jäggebodan äng (försv.) Lurebergen berg
    Kalängen torp Lussebron landsvägsbro
    Kalängen gård Lussebron bro
    Kampetorp bebyggelse Lussediket bäck
    Kampetorp gd Lussediket bäck, (dike)
    Kampetorp bebyggelse Lykullen kulle
    Kampetorp gård Lykullen kulle
    Kampetorp, Lilla bebyggelse Långebacken högsta punkten på Hunneberg
    Kampetorp, Stora bebyggelse Långebackeslaget slag
    Kampetorp, Kampetorp, Lilla och Kampetorp, Stora hemman Långa kullen kulle
    Karlsberg hus Långslaget slag
    Karlsberg hus Madvägen väg
    Karlstorp torp Mellankaveln sankmark
    Karlstorp gård Midegärdet åker
    Kleven bebyggelse Midkullarna småkullar
    Kleven gård Milepålslyckan åker
    Klevängen torp Missunnan åkerstycke
    Klingsbo bebyggelse Moset i kutrum? dyhåla
    Klingsbo lägenhet Mossebolid backe
    Klinten försv. ställe Mossebo slag slag
    Klinten försv. torp Mossen åker
    Klockarängen läg. Munkestens slag slag
    Klockarängen ställe Mysse kulle berg
    Klockarängen gård Myrsjökulle gränssten
    Klockarängen bebyggelse Nilsegärdet åker
    Kohagen läg. Nolslaget slag
    Kohagen gård Nordskogen skogsområde
    Kollebo gårdar Nordskogsvägen väg
    Kollebo bebyggelse Nordslaget slag
    Kolsbotorpet bebyggelse Nybro bro
    Koläng gård Nybölesvägen väg
    Koppegården gd Nygårdskulle kulle
    Korphult torp Nyhemmanet gärde
    Korphult gård Nyodlingen åker
    Korsbo Torp f.d. torp Näsboängen åker
    Kroken bebyggelse Olletorpet åker
    Kroken försvunnen gård Oxebergen berg
    Kronoholm läg. Oxebergen skogsområde
    Kronoholm gård Oxebrotten höjd
    Kronoholm, Lilla gård Oxhuvudet bergkulle
    Kuje rivet torp Oxhuvudet skogsområde
    Kullebo bebyggelse Oxhuvud(s)vägen väg
    Kulleboäng hus Pattala fyse dalgång
    Kullen läg. Per Arvids sten sten
    Kullen torp Per Arvids väg väg
    Kullen gård Per Arves väg väg
    Kullen gård Pers Mosse mosse
    Kållebo by Postvägen Saknas
    Kålsbotorp försv. underjägarbost. Postvägen f.d. postväg
    Kålsbotorp försvunnen gård Postvägen väg
    Källemaden försv. torp Prästeklev klev
    Källängen torp Prästevägen väg
    Källängen hus Prästevägen väg
    Lagerbergstomten lägenhet Pröjselyckan åker
    Larsegården gård Rappelarselyckan åker
    Lars Svensgården gård Rappelarses kulle kulle
    Lassegården hemmansdel Rappelyckan åkerstycke
    Lerbäcken hus Ravels kålgård bergknalle
    Lerbäcken gård Rinnaren bäck
    Liljedal hus Rothugget, Nya och Gamla rothugge
    Lilla Berg el. Fridensro gård Rothugget åker
    Lilla Hallebo gård Rykekilen åker
    Lillatorp gård Rämjan bäck
    Lillstugan lägenhet Räveberget berg
    Logården gård Rävesteget f.d. slag
    Logården gård Rävesteget uppgång
    Lunda torp Rävestegsmossen mosse
    Lund gård Röda Ledet grind
    Lunden bebyggelse Röda Slaget bergstup o. slag
    Lunden gård Rörmossen mosse
    Lunnemossen läg. Sandmaderna mader
    Lunnemossen gård Sandmaderna mader
    Lunnetäppan försv. torp Saras kulle bergknalle
    Lure bebyggelse Saras sten bergknalle
    Lurö gård Saremarken åkerstycke
    Lyckhem lägenhet Saskebacken åker
    Långebacken bebyggelse Segolsmossen skogsmosse
    Långebacken bebyggelse Sigolstorps gärde gärde
    Lövåsen läg. Sjoevägen väg
    Lövåsen öde torp Sjöledet försv. grind
    Madhagen bebyggelse Skansebacken åkerstycke
    Madhagen gård Sketlarsebergskullen kulle
    Magnusberg bebyggelse Skiljevadet del av väg
    Magnusberg bebyggelse Skottland gärde
    Magnusberg gård Skottland åker
    Magnuslund läg. Skrymmekullarna skogsområde
    Magnuslund gård Skräckelyckan åkerstycke
    Milstenstomten avsöndr. Skräckevrån åkerstycke
    Moliden Saknas Skulegårds lund hmd
    Mon (läg?) Skyttes sjö damm i mad
    Mon gård Skyttes sjö försvunnen sjö
    Mossebo bebyggelse Slottekullen berg
    Mossebo by Slåttshålan källa
    Mossen (läg.?) Slätterna åkerstycke
    Mossen gård Slättåsen åker
    Myren f.d. sold.stom. Smedjebacken berg
    Myren f.d. sold.stom. Smedjekullen bergknalle
    Myren f.d. soldatstommar Smeddreven väg
    Mågegården hemmansdel Spakes bro, se Nybro bro
    Mågegården gård Spjärlinga åker
    Mågen, se Mågegården gård Spjärlingegärdet åker
    Måns Björ(n)sgården, se Månsegården gård Spånge bro bro
    Lilla Mångbjörsg. gård Spången mark
    Månsegården (rusthåll) Spångestock spång
    Månsegården gård Stenliden åkerstycke
    Månstorp lägenhet Stockeliden klev (uppgång)
    Nolegården gårdar Svarta mad mad
    Nolegårds Hage gård Svarta maden mad (=kärr)
    Nolgården Saknas Svartevattensmossen mosse
    Nybygget läg. Svarthallsvägen väg
    Nybygget gård Svarta lyckan åkerstycke
    Nygård, se 1 Skogen Saknas Sydslaget slag
    Nygård gård Söholmarna åker
    Nämndemansgården hemmansdel Sörslaget slag
    Nästegården Saknas Tassebergen skogsområde
    Nästegården gårdar Tassemaderna mader
    Nästegårdstorp torp Tekällan källa
    Nästegårds torp gård, (torp?) Tekällan vattensamling
    Nöden öde torp Tivenemaden mad
    Olsegården hemmansdel Tjuremossen mosse
    Olsegården gård Tjuvhålan grotta
    Pestolas fähus torp Tjuvhålet ställe
    Piltorp torp Tjuvhålet punkt i ett skogsbryn
    Piltorp försvunnet torp Tjuvahålsledet förr led
    Prästgårds haga f.d. torp Tjuvledet ställe på landsväg
    Purka försvunnet torp Tomtekullen berg
    Rasket lägenhet Tomtekullen bergknalle
    Astranna Ravelsgården bebyggelse Tore mosse mosse
    Ravelsgården Saknas Tore mosse mosse
    Ravelstorp försv. torp Torget skogsområde
    Rafvelstorp gård Torgemaderna mader
    Ravelsgården gård Torpet åker
    Ravelsäng bebyggelse Torsjön sjö
    Ravelsäng gård Torsjön sjö
    Rosenlund bebyggelse Torste-Brittas loge berg
    Rosenlund gård Trekanten åkerstycke
    Russhed bebyggelse Trollpackekullen kulle
    Russhed gård Träls sten fristående klipp-pelare
    Rörmaden torp? Tvärmaden mad
    Rörmossen försv. torp Törset utmark
    Sandbroledet torp Undantaget kulle
    Sandbroledet gård Vagnhagen åker
    Schoes försvunnet hus Vargemossen mosse
    Segolstorp f.d. torp Vargliden uppgång
    Sigolstorp försv. underjägarbost. Vassmadsberget berg
    Segelstorp försvunnet torp Västerby klev hus
    Sigolsgärde torp Västerbyklev uppgång
    Sigolstorp torp Västerby Mad skogsmad
    Sjoa f.d. torp Västerby Slag bergsstup
    Sjoa hus Åttingen åker
    Sjoa försvunnen gård Äckerbacken åker
    Sjoes försvunnet hus Ängevägen väg
    Sjogården hus Äva å
    Sjogården del av Mossebo Ävebron bro
    Skafsen gård Även bäck
    Skattegården Saknas Ävjebron landsvägsbro
    Skattegården gårdar Ävjediket å
    Skattegården gård Ävjediket bäck
    Skattekärren (hemmansdel?) Öjorna skogsparti
    Skattkärren gårdar  
    Skatte Gertorp Saknas  
    Skaven torp  
    Skaven lägenhet  
    Skogen bebyggelse  
    Skogen försv. hus  
    Skogen gård  
    Skogen gård  
    Skogen rivet torp  
    Skogshagen f.d. torp  
    Skogsmaden hus  
    Skogsmaden försv. ställe  
    Skogsmaden torpställe  
    Skrymmet hus  
    Skrymmet torp  
    Skrymmet hus  
    Skulegården Saknas  
    Skulegården gd  
    Skulegården bebyggelse  
    Skulegården bebyggelse  
    Astranna Skulegården gård  
    Skulegården gårdar  
    Skulegårds Haga gård  
    Sköns läg.  
    Slängen stuga  
    Slängen rivet torpställe  
    Slättåsen försv. ställe  
    Smedjebacken gård  
    Smedtorp läg.  
    Smetorp lägenhet  
    Smygen bebyggelse  
    Smygen gård  
    Sneppen lägenhet och småskola  
    Sneppetorp torp  
    Sneppetorp lägenhet och småskola  
    Sneppetorp bebyggelse  
    Snohalla r. o. r.  
    Snohalla gård  
    Sofieto lägenhet  
    Solhem lägenhet  
    Solliden lägenhet (småskola)  
    Solliden lägenhet  
    Solliden lägenhet  
    Solängen lägenhet  
    Sorgfritt lägenhet  
    Spakes lägenheter  
    Stafverslätt eller Långebacken gård  
    Staverslätt eller Långebacken, se Långebacken Saknas  
    Stenstorp lägenhet  
    Stentorp torp  
    Stjärneby hus  
    Stommen kyrkoherdebost.  
    Stommen läg.  
    Stommen gård?  
    Sunnersberg hus  
    Sveleberg gård  
    Svan gård  
    Svans stom f.d. knektstom  
    Svanstorp läg.  
    Svanstorp ödetorp  
    Svensgården bebyggelse  
    Svensgården gd  
    Svensgården gårdar  
    Sågen ångsåg  
    Tingstaden hus  
    Tingstan lägenheter  
    Tollesgården gårdar  
    Toltorp kr.torp  
    Toltorp underjägarebost.  
    Toltorp gård  
    Tombo backst.  
    Tombo lägenhet  
    Tomten till kron. indr. trumslagarbost.  
    Tomten gård  
    Tomtekullen försv. torp  
    Torpa torp  
    Torpenberg försv. torp  
    Torpenberg gård, (torp?)  
    Torpet gård  
    Trekanten försv. torp  
    Trohult, Lilla försvunnen bebyggelse  
    Trohult, Lilla försvunnen gård  
    Trädgården läg.  
    Trädgården lägenhet  
    Tållesgården bebyggelse  
    Tållesgården gårdar  
    Utsikten lägenhet  
    Vassmaden torp  
    Vassmaden gård  
    Vedmaden läg.  
    Vedmaden f.d. torp  
    Vemaden gård  
    Västerby bebyggelse  
    Västerby Stora bebyggelse  
    Vesterby, Lilla bebyggelse  
    Västerby, Lilla gård  
    Vesterby, Stora bebyggelse  
    Västerby, Stora gård  
    Vinga lägenhet  
    Vintermaden gård  
    Västerhaga läg.  
    Åbotorp jord  
    Åsen försv. torp  
    Äledalen torp el. lht  
    Ängen läg.  
    Ängen gård  
    Ängen gård  
    Ödetorpet kr.torp  
    Ödetorpet underjägarebost.  
    Ödetorpet öde gård  
    Östorp läg., f.d. soldattorp  
    Östorp lägenhet  

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.