ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Bjärby socken : Viste härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 44 Naturnamn : 20 Bebyggelsenamn : 110 Naturnamn : 168
Bjärby sn /Se Baggebron bro Sagesmän förteckning Allmänningen mark
Bjärby sn Bredbergen berg Bjärby sn Askegärdet gärde
Bjärby sn Brättefors fall, fors /Se Bjärby socken Asketäppan gärde
Bjärby socken Bäckgården ägomark Bjärby socken Banan järnvägslinjen
Bjärby sn Guldsmedsbron bro Bjärby socken Bjärbyån Saknas
Bjärby sn Guldsmedsbron terräng bjärbybo inbyggarbeteckning Bjärbyån å
Bjärby sn Göttorpsån å bjärbybo inbyggarbeteckning Björkhagen gärde och hagmark
Bjärby sn Högeberg berg torpabo inbyggarbeteckning Bredbergen berg
Bierby Saknas Högeberg berg töftabo inbyggarbeteckning Bredbergsskiftet skogsmark
Bjärby sn *Jordbron (*Jolebron) bro Backängen lht Brohagen hage o. gärde
Bierby gård Lannaån å Baggabron f.d. torp eller hus Broäckrerna gärde
Bjärby sn Lannaån å Banvaktsstugan lht och banv. st. Bränneridammen damm
Bjärby sn *Lengan å Bjärby gårdar, by Bränneridammen damm
Bjärby sn? Lillån, se Lannaån å Bjärby gårdar, by Brättefors fall, fors
Bjärby sn Lyset terräng Bjärby, Gamla gård Brätteforsån vattendrag
Biärby Saknas Lärkegapet åkermark Bjärby Gamla gård Bydammen damm
Bjärby sn Mjölån å Bjärby Gamla gård Bäckebron bro
Bjärby ödeskyrka Rävekullen terräng Bjärby Kvarn f.d. kvarn Bäckängen äng, åkermark
Bjärby Stommen rusthåll Svarta kvarn kvarn? Bjärby Kyrka f.d. kyrka Börjes Backe skogsmark
Bjärby by Torpabäcken bäck Bjärby Rotarne församlingsrotar Enebacken gärdesmark
Bjärby by   Bjärby Stommen gård Enebacksängen gärde, äng, åkerjord
Bjärby gård   Brodalstorpet f.d. torp Ensädet gärde
Bjärby sn /Se   Bränneriet f.d. brännvinsbränneri Finskehöljan bäckhölja
Brättefors gd   Brättefors gård Fredssträngen gränsmark
Brättefors gd /Se   Brättefors gård Fädreven markväg
Börjesgården gd   Brättefors gård Gaddebergen berg
Sisslagården gd   Bäckgården hmdlar Gaddebergen berg
Torpa by   Bäckgården hem.-del Gaddebergsjorden åkermark
Torpa by   Bäckängen torp Galteryggen gärde
Torpa by   Börjesgården hem. delar Guldsmedsbron bro
*Tuwatorp Saknas   Ceciliasgården bebyggelse Gullsmedsbron vägbro
Töfta by   Dalaborg lht Gullsmedsån å
Töfta gd   Dalen lht Gåsevrån åkermark
Töffta Saknas   Dalen lht Göttorpsmarken åkermark
Töfta by   Ensädet hem.-del Hackegärdet gärde och mark
?Töfta by   Ensädet hemmansdel Hacket gärde
Toffta Saknas   Fagertorpet f.d. torp Haga marker
Töfta by   Gaddebergen lht Hageberget berg
Töfta by /Se   Gaddeberga hmdelar Hagen mark
Westeholle Saknas   Gullsmedstomten gård Hagen hage o. skogsm.
Västölet, Stora gd   Guldsmedstomten gård Heden gärde o. mark
Västölet gdar   Guldsmedstomten bebyggelse Hemhagen mark
Westhöll gård   Hackegärdet hemmansdel Humlegården mark och f.d. humlegård
Västölet gd /Se   Hagen lht Hållsberget berg
    Jolevad hemmansdel Hållsbergsjorden gärde
    Jolevad hemmansdel Hästevalla gärden
    Karlsberg lht Högeberg berg
    Klinten f.d. torp Hökeberget berg o. mark
    Kobacken hem.-del Ingelekullen berg
    Kristoffersgården binamn Intagan gärde
    Höckgården gård Jole mark
    Jordevad hmd Jolebäcken bäck
    Kanebergen hmdelar Jolevad vadställe
    Karlsberg lht Kalvehaga mark
    Kristoffersgården bebyggelse Kalvhagemarken åkerj. o. mark
    Kristoffer Olofsgåren gård Kanebergen berg
    Kvarnebacken lht Kanebergen berg
    Kvarn(e)backen bebyggelse Kittlehöljan hölja
    Kvarnebacken lht Klubbekålgården åkerjord
    Marielund lht Knektängen gärde, äng
    Marielund lht Kobacken mark
    Mossen hemmansdel Koberget berg
    Måns Torstensgården gård Kohagen skogs- o. hagmark
    Nordhem lht Kohagen hagmark
    Nordhem lht Kringeliputt hölja i å
    Nyäng lht Kronodikesjorden åkermark
    Olof Bryntesgården gård Kronodiket dike
    Per Larsgården gård Kvarnebackebäcken bäck
    Sisslagården binamn på Kristoffer-Olofsgården Kvarne Kullar berg
    Sisslagården binamn på Kristoffer-Olofsgården Kyrkebergen berg
    Slättbergstorpet f.d. torp Kyrkestigen väg
    Soldatstommen lht Kålgården åkermark
    Stampen f.d. vadmalsstamp Kålgården åkermark
    Stommen gård Kölneberget berg
    Strömslund lht Ladugårdsgärdet gärde
    Strömslund lht Landaån å
    Svartakvarn f.d. vattenkvarn Landsvägsjorden åkerjord
    Sörgården hmd Lanna Holme mark
    Sörgården hem.-del Lannajorden åkermark
    Tegen f.d. torp Ledningen El. kraftverks- o. ljusledning
    Tomten gård Lerlyckorna gärdesmark
    Torpa gård Lidköpingsvägen landsväg
    Torpa by och gårdar Lilla Lund lund o. mark
    Torpa by och gårdar Lillamaden gärde
    Torpa bebyggelse Lillegärdet gärde
    Torpa Höckgården gård Lillmarken gärdesmark
    Torpa Per Larsgården gård Lyseliderna landsvägslider
    Torpa Per Larsgården gård Lyset mark
    Torpa Skola skolhus o. lht Långa lyckan gärdeslycka
    Torpa Stora gård Långedalen dal
    Torpet torp el. lht Långhall skogsmarksberg
    Töfta by och gård Långhallshagen skogsmarkshage
    Töfta by och gårdar Lärkegapet åkermark o. markväg
    Töfta by och gårdar Löterna skogsmarker
    Töfta bebyggelse Mjölån å
    Töfta Bryntesgården bebyggelse Mjölån å
    Töfta Herregården gård Mjölån å
    Töfta Kristoffer Olofsgården gård Mossejorden åkermark
    Töfta Kristoffer Olofsgården g. Mossen åkermark
    Töfta Kvarn f.d. kvarn Mosen åkermark
    Töfta Måns Torstensgården gård Mössan åkermark
    Töfta Olof-Bryntesgården gård Nolflaten gärde
    Töfta Olofsgården bebyggelse Nolgärdet gärde
    Töfta Säteri gård Nolgärdet gärde
    Töfta Torstensgården bebyggelse Nolgärdet gärde
    Västölet gård Nordskog åkermark
    Västölet gårdar Nye Vallen gärde
    Västölet gårdar Nättekullen berg
    Västölet Lilla gård Nöden gärde
    Västöls Kvarn f.d. kvarn Olssons Lunde trädlund
      Ormebacken hagmark
      Pannkakevägen landsvägsområde
      Pillyckorna gärde
      Pers Lider lider och mark
      Rangelihagen hage
      Rapplekulla berg
      Rapplekullarna småkullar
      Runsten runsten
      Runsten runsten
      Råsen dal- och gärdesmark
      Ränneberget berg
      Rävekullen berg
      Sagelholmen holme och mark
      Sageln mark
      Sagelråsen mark
      Salbergs Ek mark
      Skilnarediket dike
      Skogshagen hagmark
      Skolebron vägbro
      Smedjekullen berg
      Smedkroken mark o. markvägkrok
      Snedbron vägbro
      Sneddiket dike
      Stampen mark o. bäckdalsområde
      Steket markområde
      Steksholmen holme, mark
      Stentomten markområde
      Stubbekulla bergmark
      Sussingsmaden utmarksmad
      Svarta Kvarnsjorden åkerm.
      Sätesgårdens Lund lund o. mark
      Söckehålan gärdesmark
      Sörgårdsdammen damm
      Sörgårdsgärdet mark, hagmark
      Sörgärdet gärde
      Sörgärdet gärde
      Sörgärdet gärde
      Tavlan gärde
      Tegen skogsmark
      Tjurhagen hagmark
      Tomtehagen mark
      Torpabäcken bäck
      Torpabäcken bäck
      Torpajorden åkermark
      Torpaskogen skogsmark
      Torpavägen byväg
      Trollkopparne markområde
      Tuvemarken gärdesmark
      Töftavägen byväg
      Vadet vadställe o. berggrund
      Vargekullen berg
      Vassäckrerna åkermarker
      Västölsbäcken Saknas
      Västölsbäcken bäck
      Västölsjorden gärde
      Åttan dammar
      Ängerna gärden o. ängsmark
      Östergärde gärde

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.