ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Tengene socken : Viste härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 75 Naturnamn : 40 Bebyggelsenamn : 427 Naturnamn : 752
?Tängene sn Avrättsberget berg Tengene sn Alehålsvägen markväg
Tengene sn Baggebron bro Tengene socken sn Alemaden gärde
Tengene sn Bistergärdet terräng Sagesmän förteckning Alemad skogsområde
Tengene sn Björnebacken åkerholme Tengene socken Allmänningen mark o. beb. m.m.
Tängene socken Djuremaden mosse Tengene sn Amerika gärde
Tengene sn Flobergsholmen terräng Tengene socken Amerika åkeromr.
Tengene sn Galteryggen terräng Tengene socken Amundsbotn åkerområ
Tengene sn /Se Granneberget berg? /Se Tängene, Tengene by och sn Aplabackeskiftet mark
Tengene sn Grimmestebergen berg Tengene socken Aplabackeskiftet mark
Tengene by & sn Hallorna badställe /Se Tengene sn Arfwidsbacke höjd
Tengene sn Håledalen ägomark Tengene sn Arvidskulle berg
Tengened sn *Jordbron, (*Jolebron) bro Tengene sn Arfvidskulle höjd
Tengened sn Klinten terräng Tengene sn Aspehagen hage- och gärdesmark
Tängene sn Kopparkullen terräng Tengene sn Asphagen lövskogsomr.
Tengene Saknas Kung Brokes grav grav Tengene pastorat Saknas Aspängen gärde
Tengene sn Kung Knuts grav grav eklandabo inbyggarbeteckning Aspängen ängsmark
Tänghene Saknas Käringbron bro frugårdare inbyggarbeteckning Avrättsberget berg
Tengene sn Lassekulle terräng grästorpare inbyggarbeteckning Baggebron bro
Tengene Saknas Logårdsbäcken bäck källstorpsbo inbyggarbeteckning Baggebron landsvägsbro
Tengene sn Maden ägomark prästegårdare inbyggarbeteckning Barnes äng inäga
Tengene sn Marsebergen berg ramsebo inbyggarbeteckning Baståkrarne åkerjord
Tengene sn /Se *Myskekulles stenarör gränsmärke tengenebo inbyggarbeteckning Baståkrarne åkerområde
Tängen(n)e Saknas Nossan å Vänersborgsbönder inbyggarbeteckning Bergsgårdsvägen väg
Tengene sn Nybro bro västölare inbyggarbeteckning Bergstegen skogsmark
Tengenes Saknas Nybro bro /Se Ambjörnsgården gård Bergsängen gärde
Tengene sn /Se Nybro f. bro Ambjörnsgården gård Bistergärdet utmarksgärde
Tengene sn /Se Nybro(n) bro Ambjörnsgården bebyggelse Bistergärdet f.d. inäga
Tengene sn /Se Nybro bro /Se Ambjörnsgården bebyggelse Bistergärdet f.d. inäga
Tengene sn /Se Okebräcket terräng Ambjörnslyckan lht Bistergärdet f.d. inäga
Tängene by o. sn /Se *Pehlebron bro Anders Jonsgården gård Bistockshålan f.d. ängsmark
Tengene sn /Se Pettersmosse mosse Anders Jonsgården bebyggelse Biörneberget berg
Tengene sn /Se Runnshögen terräng Annebo lht Björkehagen hage o. gärdesmark
Tängene sn /Se Skogsmaden mosse Annelund lht Björnbacken höjd
Anders Jonsgården gård /Se Skänkebergen berg Annelund lht Björnbacken höjd
Eklanda by Tengene bro bro Annelund lht Blandkornstaget åkerjord
Eklanda by Toberget berg Annero lht Blandkornstaget markomr.
Eklanda by Tullporten terräng Aspekullen lht Blandkornstaget markomr.
Eklanda by Tångemossen ägomark Asplunden lht Bockeberget berg
*Fengene by Ugglekullen berg Backen gård Bockesbergen berg
Frugården Saknas Vargemossen mosse Baldershage lht Bockersberget bergmassiv
[Grettistorp], se Grästorp Saknas   Bengt Bengtsgården gård Bockeshåla mark
Grästorp samh. /Se   Bengt Bengtsgården hemman Bockeshålan åkeromr.
[Grettistorp] Saknas   Bengt Bengtsgården hemman Bockeslyckan lycka
Grästorp f. köping, nu samh.   Bengt Olovsgården el. Lutmansgården gård Bockeslyckan åkeromr.
?Grästorp by   Lilla Berg hem.del el. lht Bockesten stenblock
Grästorp köping /Se   Bergsmaden f.d. torp Bockesten stenblock
Källstorp gd:ar /Se   Bimaden lht Bockesten flyttblock
[Nybro] Saknas   Björkelund lht Bockesten flyttblock
Nybro kvarn f. kvarn   Björnbackstegen f.d. lht Bockestensgärdet gärde
Prästegården Saknas   Bodhagen gård Bockestensgärdet åkeromr.
Ramshed gd:ar /Se   Bohagen hem.-del Bofastberget berg
Tengene sn o. by   Bohagen hmd Boställekullen höjd
Tengene by   Bostället gård Botlagårds Björkhage hagmark
?Tengene by, sn   Bostället hem.-del Botten åkermark m.m.
?Tengene by   Bostället bebyggelse Botten markområde o. gärde
Tengene sn, (avser byn)   Botlagården bebyggelse Botten åkerområde m.m.
Tengene by   Botlagården bebyggelse Botten markomr.
Tängene by, sn   Bravetorpet torp Botten markområde
Tängene by och socken /Se   Bravetorpet f.d. torp Bottenkullen berg
Tängene beb.   Bussebacken hem.del Bottnarne gärdesmarker
Tengene by   Bäckgården gård Bottnehagen hagmark
Tengened Saknas   Bäckgården gård Brakehall skogsmarksberg o. gränsmärke
Tengene by   Bäckgården gård Brakehall gränspunkt
Tengene by   Bäckgården gård Bredängen gärdesmark o. äng
Tengene by?   Dalaborg lht Britthagen f.d. dansbaneplats
Tengene by med kvarn   Dalen lht Brogärdet gärde
?Tengene Prästebolet gd   Dalen torp Brokesberget berg
?Tengenetorp gdr.   Dalen lht Brokeshålan sänka
Torp Saknas   Dalen lht Brokeskiten åkeromr.
Västölet, Stora gd   Dalhem lht Bromarken mark, åker, hagm. m.m.
Vestölet Saknas   Djurmaden torp el. lht »Bronsarns» utmarksgärde
Vestölet by   Djur(e)maden lht (hus) Broängen gärde, äng
Västölet, Lilla säteri   Djuremaden f.d. torp Broängen f.d. ängsmark
Västgölet gd /Se   Djuremaden f.d. torp Brunnsberget berg
Västölet by /Se   Djursmaden lht Brunnsberget berg
    Ekebacken lht Bryggeridammen damm
    Ekebacken lht Brånsarns gärde inäga
    Ekebacken gård Brännebacke mark
    Ekholmen lht Brännebackevägen väg
    Ekholmen lht Brännebackevägen väg
    Ekholmen gård Bussebacken höjd
    Eklanda by och gårdar Bäckmansbacke mark
    Eklanda hemman Bäckmans backe höjd
    Eklanda by och gårdar Bärge-Kiällan brunn
    Eklanda by Börjes Håla gärdesmark o. däld
    Eklanda by Börjeshålan vattenställe
    Eklanda Bengt Bengtsgården gård Cajsas Hage hagmark
    Eklanda Lars Mansgården gård Dagöna markomr.
    Eklanda Lars Månsgården gård Dahllöfsberg berg
    Eliseberg lht Dalsängen f.d. ängsmark
    Engelbrektsgården hem.-del Delebäcken bäck
    Engelbrektsgården hmdelar Delebäcksjorden åkerjord
    Engelbrektsgården bebyggelse Delebäcksjorden åkerjord
    Evertsberg lht Dikeslyckorna gärden
    Fredriksberg lht Dikeslyckorna åkeromr.
    Fridhem lht Djuremaden mad, gärde m.m.
    Frugården gård Dreven markväg
    Frugården bebyggelse Dreven väg
    Frugårdslund lht Duvbergsbacken mark o. höjd
    Frugårdslund lht Duveren åkeromr.
    Frugårdslund avs Dybergshagen hage
    Frutorpet lht Dybergshagen skogsbacke
    Frutorpet torp el. lht Dymaden markområde
    Frutorpet f.d. torp Dövehagen hage o. mark
    Frälsegården bebyggelse Dövehagen markområde
    Fähaga hemmansdelar Ekebacka f.d. ängsmark
    Gistorp f.d. klockarebost. Ekebacken gärdesm.
    Gistorpshagen lht Ekegärdet åkerområde
    Gistorpshage lht Ekesdalsvägen markväg
    Gistorpshage lht Ekeskogen skog o. mark
    Gistorpshage f.d. torp Ekeskogshaget mark eller hag (stängsel)
    Gjuteritomten lht m.m Ekestadsvägen väg
    Grästorp köping Ekestadsvägen väg
    Grästorp köping Ekestan sköljplats
    Grästorp köping Ekhagen markområde
    Grästorp köping, järnvägsstation m.m Eklanda gärdesgård f.d. hägnad
    Grästorp köping, järnvst. m.m Eklandavägen byväg
    Grästorp by, gårdar Eklandavägen väg
    Grästorp by o. gårdar Eldeberget berg
    Grästorp municipalsamhälle, f.d. köping Eldeberget berg
    Grästorp Ambjörnsgården gård Engelsdal dalgång
    Grästorp Ambjörnsgården gård Engelsdalsliden vägbacke
    Grästorp Bengt Olofsgård gård Ensädet åkermark
    Grästorp gatunamnsförteckning Ensädet gärde
    Grästorp gatunamnsförteckning Ensädet markområde
    Grästorp gatunamnsförteckning Ertlyckan åkerområde
    Grästorp gatunamnsförteckning Evigheten gärde
    Grästorp gatunamnsförteckning Evigheten markområde
    Grästorp Jon Jespersgården gård Fallet vattenfall
    Grästorp kvartersförteckning Fanligs väg markväg
    Grästorp kvartersförteckning Farmorshage hage o. mark
    Grästorp kvartersförteckning Farmors hage hagmark
    Grästorps Apotek lht o. apotek, hus Flovägen landsväg
    Grästorps Bryggeri bryggeri, f.d. o. lht Forshallerna berggrund o. hällar
    Grästorps Garveri lht o. f.d. garveri Forshallarne berghällar
    Grästorps Gästgivaregård lht, hotell m.m. Forssebackarne grusgrop
    Grästorps Hotell hotell o. lht Framskogen skogsmark
    Grästorps Järnvägsstation järnv.st. Fredshaget mark eller hag(-stängesel)
    Grästorps Kyrka kyrka Fribergs hage markområde
    Grästorps Mejeri mejeri Friskopphöljen »bäckhölj»
    Grästorps Postkontor lht o. postanstalt Friskoppehöljan hölja
    Grästorps Skola skolhus o. lht Fähagen hage o. mark
    Grästorps Tingshus lht o. f.d. tingshus Fähagsberget berg
    Berg, Lilla lht Fähagsberget berg
    Gustafsborg lht Galteryggen berg
    Hacken hem.-del Gamlebacken åkerområde
    Hagemaden hus Generalsvägen väg
    Hagemaden lht Generalvägen väg
    Hagemaden lht Generalvägen väg
    Hagemaden lht Gestorps Marken f.d. torpområde
    Haget f.d. torp Glasmästarns Kulle berg
    Hannegården f.d. gård Glasmästarns kulle berg
    Holmen hmd Godfarsberget berg
    Holmen lht, hem.del Gofarsberget berg
    Häradskullen lht, m.m. Godfarsängen gärde o. äng
    Höga lht Gofarsråsen sankmark
    Högeberget hmd Godfarsråsen rås o. bergklyftemark
    Högeberg lht Gofarsängen f.d. ängsmark
    Hörneberg lht Gofarsängen inäga
    Hörneberg bebyggelse Granneberget berg
    Hörneberg lht Granneberget berg
    Ingrid Silverbjälkesgården bebyggelse Granneberget berg
    Ingrid Silverbjälkesgården bebyggelse Gretlebacken höjd
    Jespersgården gård Gretlegärdet åkerområde
    Johlbackestugan f.d. backstuga Grimmebron bro
    Johlbackestugan f.d. backstuga Grimmestadsbergen berg
    Johle bebyggelse Grimmestadbergen berg
    Jolegrind f.d. bebyggelsplats Grimmestadbergen berg
    Jolegrind f.d. bebyggelseplats Grimmestehålan hålmark, däld
    Joletorp f.d. torp Grimmestorpsbergen bergsparti
    Jolevad bebyggelse Grinderna stengrund m.m.
    Jolevad bebyggelse Grinderna grund
    Jon Andersgården bebyggelse Griselyckorna gärden
    Jonstorp lht Grislyckorna markområde
    Jonstorp lht Gråtarehagen hage o. gärde
    Jonstorp lht Gråtarehagen gärde o. hage
    Kajsebacken lht Gråtarehagen markområde
    Kallegården hemmansdel Gräshagen f.d. hagmark
    Karl Andersgården gård Grästorpsbron landsvägsbro
    Karl Andersgården bebyggelse Grästorpsbytet mark
    Karl Andersgården bebyggelse Grästorpshaget mark
    Karlsberg hemmansdel Grästorpsvägen väg
    Karlsgården hem.-del Hacka markområde
    Karlsgården hemmansdel Hacken gärdesmark m.m. (även beb.område)
    Katrinetorpet f.d. torp Hacket markområde
    Klockareängen lht, m.m. Hageberget berg
    Klåckare Gården f.d. klockarebostad Hagen hage o. gärdesm.
    Knallstorpet f.d. torp Hagen hage o. gärdesm.
    Knutliden f.d. torp Hagen markområde
    Kolsbogården gård Hagen markområde
    Kransen lht Hagerskullen höjd
    Kroken f.d. torp Hallesboslid lid och korsväg
    Kronoberg f.d. bebyggelseplats Hallebos lid landvägsbacke
    Kronogården gård Hallevad förr vadställe, nu bro
    Kronogården bebyggelse Hallevadet bäckvad f.d., (nu bro)
    Krusens f.d. boplats Hallevadet f.d. vadställe
    Krösebacken hmd Hallevadet f.d. vadställe
    Krösebacken gård Hallevadhaga okänt område
    Krösebacken gård Hallevadsbron vägbro
    Kullen torp el. lht Hallevadsbron, se Hallevad Saknas
    Kullen tidigare namn för Karl Andersgården Hallevadsbron landsvägsbro
    Kulles husestad f.d. boplats Hallevadsbäcken bäck
    Kvarnbacken hemmansdel Hallevadsängen gärde
    Kvarnbacken hemmansdel Hallevadsängen f.d. ängsmark
    Kvarnbacken kvarnplats Halljungsbroen bro
    Kvarngatan kvarnplats Halsen åker
    Kyrkoherdebostället bebyggelse Hannejorden åkerområde
    Kålsbogården bebyggelse Haslekierret okänt område
    Kålsbogården bebyggelse Havrejorden åkerjord
    Kålsbogården bebyggelse Hedebacken höjd
    Källshagen torp el. lht Hedekullen höjd
    Källshagen lht Hederna åkermarker o. slätt
    Källshagen lht Hederna markområde
    Källskas backe f.d. boplats Hedåkersbäcken bäck
    Källstorp gårdar Hemjorden åkermark
    Källstorp, Lilla gård Hemmahagen hage
    Källstorp, Lilla gård Henriks gärde inäga
    Källstorp, Lilla bebyggelse Hindriks Gärde gärde
    Källstorp bebyggelse Holmarne f.d. ängsområde
    Källstorps Mejeri mejeri Holmen gärdesmark
    Källstorp, Stora gård Holmen gärde o. holme
    Källstorp, Stora gård Holmen f.d. ängsområde
    Källängen lht Holmen åholme
    Källängen lht Holmesik ängsmark
    Kärret utmarker Holmesik markområde
    Lands täppa f.d. boplats Hopahagen hage eller gärdesmark
    Lars Larsgården gård Hopa-Kalfhagen f.d. hagmark
    Lars Larsgården bebyggelse Hukebacken höjd
    Lars Månsgården gård Hulan markområde
    Lars Månsgården bebyggelse Humlegården mark o. »humlegård»
    Lasseberg f.d. hus, lht Husebacken mark
    Lugnet lht Hvirfvelbackarne markområde
    Lugnet bebyggelse Håbergen berg
    Lugnet lht Håbergskulla bergshöjd
    Lunds hage bebyggd plats Håbergsmaden mad
    »Lundsas» f.d. torp Håbergsmaden markområde
    Lundskas f.d. boplats Håbergsåkern åker
    Lutmansgården, se Bengt Olovsgården Saknas Håla markområde
    Lutmansgården, Grästorp bebyggelse Hålan gärde
    Lyckan lht Hålan gärdesmark o. dal
    Lyckhem lht Hålan gärdesmark o. dal
    Lyckhem, Stora lht Håle Dalen vägdal
    Långemaden lht Håledalen dalgång
    Maden hmd Hålehagen hage o. gärdesmark
    Maden lht Hällewadsåkern åker
    Maden bebyggelse Häradskulla berg
    Magnuslund lht Häradskullarna kullar
    Maja-Stinas vrå f.d. boplats Hästhagen gärdesm. m.m.
    Marieberg torp, gård el. lht Högaberget berg
    Marieberg lht Högeknöl berg
    Marieberg gård Hörneberg berg
    Marielund lht Hörneberg berg
    Marielund lht Intagan gärdesmark
    Marielund lht Isakegärdet gärde
    Marie-Måns Äng lht, m.m. Isakegärdet åkerområde
    Marie Månsäng f.d. torp Istippen markområde
    Maskålsgården Saknas Johleholmen bäckholme
    Mossen hem.-del Johleskogen skogsmark
    Mossen hmdelar Jolebacken backe
    Mossen hem.del Jolebäcken bäck
    Mossen hemmansdel Jolevad åövergång
    Mossen hemmansdel Jordebäcks Källdresten gränssten
    Mölnaregården bebyggelse Jordebäcks Käldresten gränssten
    Nabbensberg lht Jätteberget berg
    Nabbensberg lht Jätteberget berg
    Nabbensberg lht Jörans Lyckan åker
    Neregården bebyggelse Kajsebacken mark
    Nergården, Eklanda bebyggelse Kajsebacken backe
    Neregården bebyggelse Kalle-Petterbäcken dike
    Nohlhagen f.d. torp Kalvhagslyckan gärde
    Nordhall lht Kampejorden åkerjordgärde
    Nordhem lht Kampejorden markområde
    Norrmalm lht Kana markområde
    Odensberg lht Kanekullen bergkulle
    Odensberg lht Kanekullen bergkulle
    Odenslund gård Kanelyckorna åkermarker
    Odensparken lht, m.m. Kanevägen vägsträcka
    Odenslund hem.del Karshagarne mark
    Okebräcket hem.del Kiettlebergsmarken markområde
    Ollemaden f.d. lht Kilen gärdesmark
    Olof Månsgården gård Kjettlebergs Äng markområde
    Olof Månsgården bebyggelse Klockarebohlet markområde
    Orremaden lht Klockareängen åkermark
    Orretorpet torp el. lht Klockareängen f.d. ängsmark
    Orretorpet lht Klöverhagen gärde o. hage
    Orretorpet f.d. torp Klöverhagen markområde
    Orretorpet f.d. torp Klöverhagen markområde
    Oskarsborg lht Knallemossen mosse
    Ottetorpet f.d. torp Knektevägen markväg, byväg
    Paneberg lht Knektevägen väg
    Pekås torp, »gård» el. lägenhet Knepplehallerna berg
    Pekåsen hmd Knipplehallerna berg
    Pekåsen gård Knipplekulla berg
    Pertäppan f.d. lht Knutebacken backe
    Petterkullen f.d. boplats Knuteliderna lider
    Plan, Tengene bebyggelse Koddehagen mark
    Plan gård Kohagen f.d. hagmark
    Plan bebyggelse Kohagen f.d. hagmark
    Plan bebyggelse Kolerakyrkogården mark
    Plan, Tengene binamn på Teng. L. Larsgården Konhall berg
    Prestehagen f.d. torp Kopparberget berg
    Prästebolet bebyggelse Kopparberget bergshöjd
    Prästgården gård Kopparkullen bergshöjd
    Prästgården bebyggelse Kornhall berg
    Pursebacken f.d. boplats Kornjorden åkerområde
    Ramshed gård Kornjorden åkerområde
    Ramshed gård Korsesten gränssten
    Ramshed gård Korsesten gränssten
    Ramshed bebyggelse Kosvältan mark
    Ramstorp f.d. boplats Korsängen gärde
    Runshögen hmd Korsängen ängsmark
    Rundshögen f.d. boplats Kringelsvall gärde, äng
    Rundshögen f.d. boplats Kringelsvallen betesmark
    Rundskullen f.d. boplats Krokängen gärde
    Rydbo lht Krokängen f.d. ängsmark
    Rydhem lht Kronediket »dike», vattenavlopp
    Ryttarebostället f.d. soldatboställe Kronodiket avloppsdike
    Sandtäcket lht Kroppedalen dalgång
    Skattmanstomten gård Kroppedammen damm
    Skattmanstomten gård Kroppedammen damm
    Skattmanstomten bebyggelse Kroppedammen damm
    Skedehall gårdsplats Kroppedammen f.d. vattendamm
    Skogshagen lht Kråkegullsberget berg
    Skogsmaden lht Kråkegullsberget berg
    Skogsmaden lht Kråkekullen berg
    Skogsmaden lht Kråkekullz-Källdran gränsmärke
    Skogstegen lht Kräcklingejorden åker
    Skomakarns täppa f.d. boplats Kräcklingejorden åker
    Skomakars f.d. boplats Kröcklingejorden åkerm.
    Skraleberg f.d. lht Kröcklingekullen berg
    Skrubba f.d. torp Kröcklingekullen berg
    Skrubba f.d. torp Kröcklingekullen berg
    Skräddaregården f.d. gård Kullemaden mad och åkermark
    Skräddaretäppan f.d. lht Kung Brokes grav fornlämning
    Skymtetorpet f.d. torp Kung Knuts Grav forngravshög el. -röse
    Slättbergen lht Kung Knuts grav fornlämning
    Smedjebacken f.d. lht Kung Knuts grav fornlämning
    Smedjehagen f.d. lht Kvarnberget berg
    Solhem lht Kvarnebacken mark o. backe
    Solhem lht Kvarnebacken mark m.m. (lht)
    Solliden lht Kvarneberget berg
    Stora el. Jon Andersgården gård Kvarnberget Lilla berg
    Storegården hmd Kvarnegatan gata, väg
    Storegården bebyggelse Kvarnevägen väg
    Stropphult f.d. torp Kvarngården kvarnjord
    Stropphult f.d. torp Kvarnvägen f.d. väg
    Stubbemaden lht Kyrckiostättan stätta
    Stubbemaden lht Kyrkdalen dalgång
    Stubbemaden lht Kyrkeberg berg
    Svanelund lht Kyrkeberget berg
    Svanelund lht Kyrkedalen dal
    Svanelund f.d. soldattorp Kyrkegården mark
    Svartehagen f.d. boplats Kyrkekullen berg
    Tengene by o. gårdar Kyrkelyckan gärde
    Tengene by o. gårdar Kyrkestena stenblock
    Tengene by o. gårdar Kyrkevägen väg
    Tengene by by Kyrklyckan kyrkogårdsområde
    Tengene by by Kyrkokullen berg
    Tengened bebyggelse Kyrkostena flyttblock, f.d. torp
    Tengene Anders Jonsgården gård Kyrkostena flyttblock, f.d. torp
    Tengene Bäckgården gård Kåddehagen f.d. hagmark
    Tengene Bäckgården gård Kålgården äng och gärde
    Tengene Bäckgården gård Kålgårdslyckorna gärden
    Tengene Frugården gård Kållgårdslöckera åker
    Tengene Karl Andersgården gård Kål(l)gårn markområde
    Tengene Kronogården gård Källshagen hagmark
    Tengene Kronogården gård Käringbron bro
    Tengened Kronogården bebyggelse Käringebron landsvägs- och bäckbro
    Tengene Kvarn kvarn m.m Käringebroskiftet åkerjord
    Tengene Kvarnar binamn på kvarn o. f.d. kvarnar Kärrdalen dalgång
    Tengene kvarn(a)r kvarnanläggning Kärret utmark
    Tengene Kyrka kyrka Kärret markområde
    Tengene Kålsbogården gård Kättelberget berg
    Tengene Lars Larsgården gård Kölnekulla berg
    Tengened Plan bebyggelse Kölnekula kölneplats
    Tengene Prästebolet gård Lansetäppan lycka
    Tengene Prästgård lht o. prästbostad Larselunden skogsdunge
    Tengene, Rotarne församlingsdistrikt, rotar Larseskogen skogsmark
    Tengene Skola skola o. skolhus Lasseberg berg
    Tengene Såg sågverk Lassekulle berg
    Tängenstorp by Lassekulle berg
    Tengenedstorp by Ledsebacken höjd
    Tengenedstorp by Ledsebacken höjd
    Tengenedstorp bebyggelse Ledsängen äng o. gärde
    Tengenestorp bebyggelse Ledsängen f.d. ängsmark
    Tengenedstorp Stora bebyggelse Lekåsen mark
    Tengenetorp gårdar Lenas Gärde gärde
    Tengenetorp gårdar Lenas gärde f.d. inäga
    Tengenetorp gårdar m.m. Leran åkerjord o. gärde
    Tengenetorp gårdar m.m. Lerbäcken bäck
    Tengenetorp Olof Månsgården gård Lertaget f.d. ler-, märgelgrop o. samfällighetsmark
    Tengenetorps Skola småskolehus o. lht Lesmundsbotn f.d. ängsmark
    Tengenetorp, Stora gård Lidköpingsvägen landsväg
    Tengenetorp, Stora gård Lilla Berget berg
    Tengsmaden lht Lilla Ängen gärde
    Tengsmaden lht Lilla Ängen inäga
    Tengsmaden f.d. soldattorp Lillegärdet gärde
    Tingsstaden lht Lillegärdet åkerfält
    Tingstaden torp el. lht Lille-Jonas» gärde åkerfält
    Tingstaden lht Liungheds Wägen väg
    Tjuvurden f.d. häkte o. arrestlokal Ljungesjorden åkermark
    Torpa Skola småskola (f.d.) Ljungesjorden åkerområde
    Torpen gårdar Ljungesvägen markväg
    Torpet by Lugnebergen berg
    Tranekärr lht Lundsashage hage o. mark
    Tranekärr lht Lyckan mark
    Tranekärr f.d. soldattorp Långa jorden åkerjord
    Tuvan lht Långa lyckan åker
    Tån byallmänning Långtegen åkermark
    Ulvåsen hem.del Långtegen åker
    Ulvåsen hmd Längnumstegen åkerområde
    Uppegården bebyggelse Lättjenästet mark
    Uppegården bebyggelse Lättjenästet inäga
    Uppegården Eklanda bebyggelse Maden gärdesmark o. mad
    Vilebacken hem.del Maria Olofz Eng f.d. ängsmark
    Västölet gård Marie-Måns Äng äng, gärde
    Västölet gård Marknadsbergen berg
    Västölet gård Marknadstorget torg och marknadsplats
    Stora Västölet bebyggelse Marsebergen berg
    Stora Västölet bebyggelse Marsedammen vattendamm
    Åbo lht Marsekulla berg
    Åbo lht Marsekullarna berg
    Åbo f.d. torpplats Marsekullen bergskulle
    Åbo f.d. torpplats Marsetäppan gärde
    Änghagslyckan f.d. lht Marsetäppa(n) markområde
    Öckeröket hemmansdel Maskålls kulle berg
    Östralid lht Maskålls kulle berg
      Maskålls kulle berg
      Mejeriberget berg
      Mellan-Botten åkerområde
      Midsommarbacken hage
      Missunna markområde
      Missunnan gärde
      Mjölån å
      Mollerna åkermark
      Mollerna markområde
      Mollevägen väg
      Mossen mossemark, åker m.m.
      Mossen markområde
      Mossen markområde
      Mossintagan gärde
      Mosterkullen kulle
      Mulebetet mark
      Mulebetet markområde
      Myrebacka mark
      Myrebacka f.d. ängsmark
      Myrssekulle gränspunkt
      Måssintagan åkerområde
      Märgelgropen damm och f.d. märgelgrop
      Märkesten gränssten
      Märkesten gränssten
      Mörkegrind grind och gränsmark
      Mörsekulle berg
      Mörkesmad sankmark o. mad
      Mörkes mad inäga
      Mörkesten stenblock
      Mörsviken vik
      Nolbottnarne gärdesm. m.m.
      Nolbottnarne markområde
      Nolmossen mosse, åkerj
      Nordmarken mark
      Nordmarken mark
      Nossan Saknas
      Nossan å, »flod»
      Nossan å
      Nyebro landsvägsbro
      Odensvallen mark, idrottsplats, fotbollsplan
      Okebräcket berg
      Okebräcket gärde m.m.
      Okebräcket höjd
      Olsegärdet gärde
      Olsegärdet markområde
      Ormängen gärde o. äng
      Ormängen markområde
      Orrekullarna berg
      Orrekullen berg
      Pecklebergen bergås o. bergknaltar
      Pecklehagen hagmark
      Pekebergen berg
      Pekebergen berg
      Peklehagen markområde
      Peklehagen markområde
      Peklekullen höjd
      Peretäppan gärde
      Petter-Lars-vrån gärdesm.
      Planehagen hagmark
      Prestegårds teg f.d. hagmark
      Prästebuken strandbank, gärdesmark
      Prästebuken strandformation
      Prästegårdz Eng ängsmark
      Prästekroken åkermark m.m
      Prästekroken f.d. prästgårdsmark
      Prästevägen landsväg
      Purren markområde
      Purren markområde
      Påskeldsberget berg
      Påveliden backsluttning
      Qwarnelyckan åker
      Rafvelidsmosse markområde
      Ramsheds Hag hägnad
      Ramshedsvägen väg
      Ramshedvägen väg
      Rangelahagen mark
      Refsåsen okänd plats
      Ringeken f.d. ek
      Ringeken gränsmärke
      Ringeken gränsmärke
      Runkeberget berg
      Runnshögen markhöjd m.m.
      Runsarnsberg berg
      Runsjorden markområde
      Russberget berg
      Ryttare Lyckan f.d. soldatjord
      Ryttareåkern åkermark
      Ryttareåkern åkermark
      Rämjebeck bäck
      Rännegatan vägdel
      Rännegatan bygata
      Räverumpen dalgång
      Rävesvansen mad
      Rödaklippan berg
      Röda Klippa berg
      Röjemaden mad, åkerj.
      Röseberget berg
      Rötkärret mark
      Samslåtten mark
      Samslåtterna marker
      Samslåtterna marker
      Samslåtterna gärdesm.
      Samslätten markområde
      Sandslätten markområde
      Sandtäcket allmänning
      Sandtäcket allmänning
      Saregärdet åkerområde
      Silverstångsberget berg
      Siris Håla sankmarkshåla
      Siris håla vattenhåla
      Skansa mark
      Skansa markområde
      Skarpängen äng, gärde
      Skedesåkern åkerområde
      Skedet väg
      Skinta markområde
      Skintan mark
      Skintan Lilla gärdesm.
      Skintan, Stora gärdesmark
      Skintekroken mark
      Skintekroken markområde
      Skitkullen bergkulle
      Skitkullen höjd
      Skjedehalsvägen väg
      Skogen skogsområde
      Skogen skogsområde
      Skogen skogsmark
      Skogen skogsmark
      Skogs Gärdet markområde
      Skogshagen f.d. hagmark
      Skogshagen f.d. hagmark
      Skomakarns Lycka mark
      Skomakarns Täppa åkerlycka
      Skrubba mark m.m. (lht)
      Skrubba markområde
      Skrubbegärdet åkerområde
      Skrubbehagen hage
      Skrubbehagen markområde
      Skrubberget berg
      Skrubbesik mark
      Skrubbesik markområde
      Skrubbesiks Åkrarne markområde
      Skänkebergen berg
      Skänkebergen berg
      Skänkehålan åkerområde
      Skömten mark
      Slättberga bergås
      Slättberga bergås
      Slättbergeliden vägbacke
      Slättbergen berg
      Slättebergen berg
      Slättbergeliden landsv.lid
      Slätterna åkerområde
      Smedlyckan åker
      Smelyckan åker
      Smiebacken f.d. smedjeplats
      Smiedalen dalgång
      Snipen mark
      Sohålan dal
      Solbacka markområde
      Solbackerna mark och backslätter
      Solbackarne markområde
      Soldate Lyckan f.d. åker
      Son berg
      »Sona» markområde
      Sparvlyckan åker
      Spångelyckan åker
      Steenbroäng ängsmark
      Stenbrona f.d. gränspunkt
      Stinas Vrå markvrå
      Stinas vrå åkerområde
      Stocken bro
      Stocken bro
      Stocksängen gärde
      Stockängen f.d. ängsmark
      Stolpegärdet gärde
      Stolpegärdet åkerfält
      Storegårds Lunne f.d. lövskog
      Storegårds Skjede väg
      Storegärdet gärde
      Storängen gärde
      Stropphult mark
      Stuphultsråsen markområde
      Strupphultsmåssen markområde
      Stubba gärdesmark
      Stubban markområde
      Stubban markområde
      Stubbarne markområde
      Stubbekålgården mark
      Stubbekålgården markområde
      Stubbevrån gärde
      Stubbevrån markområde
      Stubbrottet åkermark
      Stubbrottet gärde
      Stubbrottet markområde
      Stubbängen markområde
      Stätterna mark
      Svantes vrå åkerområde
      Svarteberget berg
      Svartebergshola markområde
      Svea markområde
      Svängehöljan hölja
      Svänglings hallar berghällar
      Svärteberget berg
      Sågarebacken mark
      Sågarebacken f.d. sågplats
      Sågarelyckan lycka, åkerj.
      Sågarelyckan åker
      Sågebacken backslätt o. höjd
      Sågebacken höjd
      Sågegärdet gärde
      Sågegärdet åker
      Säfvarekullen höjd
      Söhålan mark
      Sörintagan markområde
      Sörmarken mark
      Sörmossen mosse, åkerj.
      Söspringen markområde
      Tassekullen höjd
      Tengenebergen berg
      Tengene Bro landsvägsbro
      Tengenedsbergen berg
      Tengeneds Bäck bäck
      Tengenedsgränsen bygräns
      Tengenedstorpsskogen skogsområde
      Tengeneds Äng f.d. ängsallmänning
      Tengenemosse mosse, gärdesmark m.m.
      Tengeneskogen skogsmark
      Tengenestock bro
      Tengene ström vattenfall
      Tengenevägen byväg
      Thamstorpsvägen landsväg
      Tingshustorget torg, salut.
      Tingshöga fornminnesplats
      Tingstaden utmark m.m.
      Tingstaden utmark m.m.
      Tjurberget berg
      Tjureberget berg
      Tjuvurdebacken mark
      Toberget berg
      Toberget berg
      Tomterna mark
      Tomtåkrarne åkerjord
      Trankärr mark
      Trestenarö gränsmärke
      Trestenerö gränspunkt
      Trollpackeberget berg
      Trulsegärdet gärde
      Trulsegärdet åkerfält
      Trädgården markområde
      Tufvevallen markområde
      Tvisteparken hag-, skogsmark
      Tvisteparken markområde
      Tvärjorden åkerområde
      Twärjorden markområde
      Tångemossen mosse
      Tångemossen åkerområde
      Uddarna skogsmark
      Ugglekullen berg
      Ulfsängen gärde
      Ulfåsen bergås
      Ulfåsen hemmansdel
      Ulfängen markområde
      Undantaget mark
      Uppre-Botten markområde
      Utskogen skogsmark
      Utängen äng o. gärdesmark
      Utängen f.d. ängsallmänning
      Vadet vadställe, (f.d.)
      Vallabons Gärde gärde
      Vallabons gärde inäga
      Vallbrotten åkermark
      Valltaget markområde
      Vargamossen, Lilla sankmark
      Vargamossen, Stora sankmark
      Vargehålet mark
      Vargehålsdammen damm
      Warggårdsdamm vattendamm
      Velanda markområde
      Welebacken rastplats, gård
      Vilebacken mark, backe m.m.
      Vintermaden mad, åkerj.
      Wintermaden markområde
      Vintervägen väg
      Wistebo skog skogsmark
      Vrån mark
      Vågemossen mosse
      Wåhlebergsslätten markområde
      Wåhlebergswallen markområde
      Vålebergssmedja berggrotta el. hål
      Wäderqvarnsberget berg
      Vägelyckorna åkermark
      Vägen okänd plats
      Wäglyckorna markområde
      Vässla naturlig källa
      Vässlen källa
      Ågärdet gärde
      Ågärdet åkerområde
      Åjorden markområde
      Ålyckorna markområde
      Åsevägen landsväg
      Änga f.d. ängsmark
      Ängbron bro
      Ängebron bäck- o. vägbro
      Ängebron bäckbro
      Ängebäcken bäck
      Ängehagen gärde o. hage
      Änge-Hagen markområde
      Ängeledet mark o. led (stängselled)
      Ängeledet led
      Ängelsdal dalgång
      Ängen gärde
      Ängen gärde
      Ängesdal väg-dal
      Ängesdalsliden väglid
      Änghagsvallen markområde
      Ängtegen åker
      Ärtelyckan lycka, gärde
      Öckeröket gärdesmark m.m. (hem.-del)
      Öckeröket höjd
      Ön bergö
      Ön holme
      Österbergslid väglid
      Österbergslid lid
      Österbergs lid vägbacke

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.