ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Sparlösa socken : Viste härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 64 Naturnamn : 35 Bebyggelsenamn : 500 Naturnamn : 206
Salem kyrka /Se Jordbron bro Sparlösa socken sn Abbradammen damm
Salem kyrka /Se Betebergen berg Sagesmän förteckning Allmänningen mark
Salem, se Sparlösa sn Björnemossen mosse Sparlösa socken Bajegårdshage gärdesm. o. hage
Sparlösa sn Byhögen skogsbacke Sparlösa socken sn Betebergen berg
Sparlösa sn Dreven ägomark Sparlösa socken Beteschakten markområde, bergskärning
Sparlösa socken Ekhammersberget berg Sparlösa socken Betet hag- o. åkermark
Sparlösa sn Flöjesberget berg Sparlösa sn och by Betet gärde o. hagmark
Sparlösa sn /Se Granbacken skogsbacke Sparlösa sn Bokstehagen bergkullar
Sparlösa sn Grävlingeberget berg Sparlösa sn Botten gärde
Sparlösa sn Hjortemaden sankmark frittorpsbo inbyggarbeteckning Brunnaremad gärdesmad
Sparlösa sn Hunnebacken skogsbacke gallegårdare inbyggarbeteckning Brunnshagen hage
Sparlösa sn Hästhagen skogsmark gerstorpsbo inbyggarbeteckning Bränneriplatsen mark
Sparlösa Saknas Jättekast sten herrgårdare inbyggarbeteckning Bukeliden landsvägslid
Sparlösa sn Kanarebacken skogsbacke sparlösebo inbyggarbeteckning Bukeliden lid
Sparlösa sn Klämmeberget berg stommebo inbyggarbeteckning Byhögen höjd, grusås m.m.
Sparlösa sn Kvarnedammen damm ulfstorpsbo inbyggarbeteckning Båsberget berg
Sparlösa sn Pellbohagen terräng Ahltorp lht Bäckelid landsvägslid
Sparlösa sn Rävebacken skogsbacke Ahltorp lht o. f.d. torp Bärriset skogsmark m.m
Sparlösa sn Räveberget berg Alexius förr backstuga Dammhagen mark
Sparrelösa Saknas *Sparlösabackarna skogsområde Alexius förr torp Ekhammersberget berg
Sparlösa sn *Sparlösa backe backe Alfred på Varpet förr torp Ekhammersliden byvägslid
Sparlösa sn /Se Sparlöseberg berg Alins förr backstuga Ensädet gärde
Sparlösa sn /Se Stockeråsen terräng Alins förr soldattorp Erkevrån gärdesmark
Sparlösa sn /Se Svegåsen terräng Anders Jonsson förr backstuga Ersasmaden skogsmad
Sparlösa sn /Se Svegåsen ås Anders Kämpesgården gård Flöjesberget berg
?Frittorp säteri Svineboberg berg Anders Magnus, se Skansarn förr torp Flöjesdammen damm
Frittorp by? Tokebacken terräng Anders o. Majas förr torp Frittorpsvägen väg
?Frittorp säteri Täppan terräng Anders Petter förr torp Fykebacken gärdesbacke, mark
Gerstorp by Ulveberget berg /Se Anderstomt gård Fykebacken, se Fyrtunnebacken backe
Gerstorp by Ulvstorpsbäcken bäck Anderstomt, se 9 Sparlösa Anderstomt Saknas Fällbohage skogsmarkshage
Gerstorp Saknas Ulvstorpsbäcken bäck Anaderstorp lht Gallegårds Damm vattendamm
Gerstorp by /Se Vällebackarna skogsbacke Anderstorp lht, hem.del Gallegårds Lund lövträdslund o. utmark
?Hunnebacken gd Vällekärret kärr /Se Anna-Brittas förr backstuga Gallegårdsvägen byväg
Högen gd Vällekärret vadställe /Se Annas på Åsa förr torp Gateberget berg
Högen gd Örlandahagen terräng Anneberg lht Gerstorpsvägen byväg
Högen Saknas   Anneberg lht Granberget berg
Jædhursthorp, se Gerstorp by   Anneberg lht Granåsarne skogs-, utmarksberg m.m.
Kvistegården gårdar /Se   Anneberg lht Grävlingeberget berg
Råttneby gd /Se   Anneberg lht Grävlingeberget berg
Skogen obebyggd gd /Se   Anneberg lht Gullhögen kulle
Smedstorp gd   Applabacken gård Gästgivareliden väglid
Smedstorp Saknas   Aplabacken gård Hagabäcken bäck
Sparlösa by, sn   Aplabacken gård Hagängen gärdesmark
Sparlösa by   Aplebacken förr torp Hallevadet vad o. sumpmark
Sparlösa by   Arentorp torp Halvegårdsliden väglid
Sparlösa by /Se   Arentorp torp Hansmaden gärde, madmark
Stommen = 7 Sparlösa gd   Arentorp förr torp Hanstorpskullen berg
Ulfstorp hg /Se   Backen lht Havrabollen gärde
Ulvstorp hg   Backen hmd Hemjorden gärdesmark
Ulvstorp hg   Backen lht Hemmaderna mark
wlfftorp hg   Bajegården gård, hemmansdel Hemmaderna marker
Ulvstorp samh, gd   Bajegården hmd Hjortemaden vass-stråk, mosse
Ulvstorp hg   Ballare-Ottos förr backstuga Hjortemaden skogsmad
?Ulvstorp hgd   Banvaktsstugan Ulfstorp lht o. bv:st Hultängen mark
Ulfstorp by?   Barriset förr torp Hundsmaderna gärdesmarker
Ulvstorp hg   Bergels förr torp Hunnebacken mark
Ulfstorp by o. hrgd   Bergen lht, torp m.m. Husbjörken berg
Ulvstorp hg   Bergen hmdelar Håberget berg
Ulvstorp sätesgård /Se   Berget lht Hålahagen mark
Ulfstorp hrgd?   Berget lht Hålamosse mosse
Ulvstorp hg   Bergsgården gård Hålbrotten gärdesmark
Ulvstorp sätesgård   Betet f.d. torp Hålevalla gärden
Ulvstorp sätesgård   Betet förr backstuga Hålängen gärde
Varpet torp /Se   Betet förr torp Höga liden lid
    Björkeliden lht Högaliden lid
    Björkelunda hem.-delar Högavägen byväg
    Björkhagen lht Högebergskulla berg
    Björkhagen lht Högkulla berg
    Björklunda lht Högkulleliden lid
    Björklunda förr torp Jordbron landsvägsområde
    Björkås lht Jägevad mark, gärde m.m.
    Björnemosse torp el. lht Jätteberget berg
    Björnemosse förr torp Kalvhagen gärdesmark
    Björnemossen lht Kalvhagen hage o. gärdesmark
    Björsgården gård Kalvhagsliden väglid
    Björsgården gård Kanarebacken mark
    Björnstorp lht Kanarebackeliden lid
    Björstorp lht Kanareberget berg
    Blinnes förr backstuga Kaneberget berg
    Blå Kalles förr torp Kaneklolid f.d. väglid
    Blåshult, se Kannekrogen krog Kaneklolid lid
    Bläckslagarns förr backstuga Kantum vägskäl m.m.
    Bodan torp Kileledet f.d. vägled
    Bodan, se 1 Täppan Saknas Klockarejorden åkerm.
    Boden gård (torp, bin.) Klockareängen gärdesmark
    Boden torp Klubbeled f.d. väggrind
    Boden förr torp Klubbeled ställe på väg
    Boden förr torp Klunkeberget berg
    Båsbergen hem.-delar Klämman väg- o. bergskärning
    Båtsberget, Gamla gård Klämman lid
    Bäckalid förr backstuga Klämmeberget berg
    Bäckalid förr torp Klämmeliden landsv.lid
    Bäckelid torp Knektalyckan lycka
    Bäckelid lht. el. hem.d. Knipplekullen berg
    Bäckelid bebyggelse Koberget berg
    Bärriset torp Kobergsvässlen källa
    Bärriset torp Kohaga gärden
    Dalen lht Kohagen mark o. hage m.m.
    Dalen lht Kohagsängen äng och gärde
    Dalins förr torp Kolebott skogsmark
    Dreven torp Kroken mark
    Dreven torp Krokensädet gärde
    Dreven förr torp Krokängen äng
    Döve Kalles förr torp Kronediket dike
    Ek, Store, se Store-Ek Saknas Kvarnedammen damm, f.d.
    Ekelövs förr soldattorp Kvarnegårdsliden lid
    Elias Johanna förr backstuga Kvarnegärdet gärde
    Emmas förr torp Kvarnegärdet gärde
    Emmas förr backstuga Kvarnelyckorna gärde
    Enekullen gård Kvarneplatsen mark
    Enekullen bebyggelse Kyrkemaden mossmarker
    Espelunds förr backstuga Källegärdet gärde
    Etter-Kristins förr backstuga Käringehagen hage
    Fingelins förr backstuga Lillehage hage, gärde
    Frans Hultens förr backstuga Långeradderna åkermark
    Fridhem lht Lövhagen hagmark
    Frits Nykvists förr backstuga Lövängen gärdesmark
    Fritorp gård (by) Maderna, se Jordvallen slätt
    Frittorp gårdar Maderna gård
    Frittorp gård Madlyckan gärdeslycka
    Fröjde Lars förr torp Mollerna gärde, åkerm.
    Furan f.d. torp el. hus Mosegärdet gärde
    Furan förr backstuga Mossängen gärdesmark
    Fyrars förr backstuga Nolmarken mark, gärde m.m.
    Fyrtunnebacken förr torp Nolängen gärdesmark
    Färdigs förr torp Nye Vägen landsväg
    Gallegården gård Olastorpelyckan gärde
    Gerbo Kalle förr torp Orangeriplatsen mark
    Gerdhem lht Oxabacken gärdesbacke
    Gerstorp by och gårdar Pelleberget berg
    Gerstorp by Petterbohagen hage el. mark
    Gerstorp by o. gårdar Planterhagen mark
    Gerstorp Anders Kämpesgården gård Predikstolsberget bergkulle
    Gerstorp Björsgården gård Prästevägen landsväg
    Gerstorp Kaptensgården gård Rosshultsmaden gärde, mad
    Gerstorps Kvarnar f.d. väderkvarnar Råbacka gärdesmarker
    Gerstorp Kämpesgården bebyggelse Råsen sankm. o. hagm. -rås
    Gerstorps Mejeri mejeri Rävebacken skogstrakter
    Glasmästarns förr backstuga Räveberget berg
    Granbacken gård Rävelunden mark o. dunge
    Granbacken gård Rävelundsliden lid
    Granbacken förr torp Rävåsen bergås
    Granbergarn förr torp Rävåsen sandtäkt och torvmosse
    Granbergen f.d. torp Röda ledet korsväg
    Granås hmd Röda Ledet f.d. landsvägsgrind
    Granåsa lht Rödjemaden mad
    Granåse-Johannas förr torp Sandarne åkermarker
    Gretas förr torp Sandliden lid
    Gustav Nykvists förr backstuga Sandtäcket sandtag o. -grop
    Gustavsberg lht Skanseledet väggrind
    Gustafsberg lht Skanseliden lid
    Gustafslund lht Siken gärdesmark
    Gustavslund lht Skjan höjd
    Gärdhem lht Skogs Trädgård trädgård o. mark
    Gästgivaregården hmd Skölsedammen damm
    Göransberg torp Schölsedammen damm
    Göranstorp f.d. torp Schölseliden lid
    Hagalund lht Skölseliden lid
    Hagalund lht Smedegårdsvägen väg
    Hagatorpet förr torp Smedens Täppor mark
    Hagen lht Smedensäng gärde
    Hagen lht Smedjevallen gärde
    Halvegården bebyggelse Spakeliden landsvägslid
    Halvegården bebyggelse Sparlösastenen runsten
    Halvgården bebyggelse Sparlöseberg berg o. utmarker
    Hanstorp gård Sparlösemader gärden o. slättmarker
    Hanstorp gård Spetalsgärdet gärde
    Hanstorp bebyggelse Stassbacka gärdesmark o. backar
    Hanstorp förr backstuga Stengrind f.d. väggrind
    Hanstorp förr torp Stockegärdet gärde
    Harkelabotten förr torp Stocken f.d. spång
    Herrgården säteri Stockeråsen rås, gilja
    Hjernstedts förr smedja Stomma Lunde björk- och aldunge, lund
    Hjärtebacken hmd Storehage hage, gärde
    Holk Anders förr backstuga Store-Sten bautastensblock
    Hulan gård Stätterna berg
    Hulevalla, Hålevalla bebyggelse Svarta Höljan hölj
    Hultmans förr backstuga Svegåsen bergås
    Hunnebacken gård Svineboberg berg
    Hunnebacken gård Svängaredammen damm
    Hunnebacken förr hemman senare torp Sägerdammen damm
    Hålahage lht Sägerliden byvägslid
    Håsten hem.del Sömaden skogsmad
    Häftis förr backstuga Sörmarken mark, gärde, hagm. m.m.
    Hästhagen förr backstuga Tomtehagen mark
    Hästhagstorpet förr torp Tomterna marker
    Högelid lht Trehörningen vägskäl o. mark
    Högen (Höjen) gård Tumannegärdet gärde
    Högerö(r) torp Tumannehagen hage
    Högerör torp Tuvängen gärdesmark
    Högerör förr torp Tvärjorden åkerjord
    Högesten lht Tången gärde
    Högesten lht Ulfstorps Bro landsvägsbro
    Höglunda lht Ulfstorpsbäcken bäck
    Höglunda lht Utmarken gärdesmark m.m.
    Höjentorp hem.-del Vargegropen mark o. f.d. vargfångstgrop
    Inga Majas förr backstuga Varpet berg o. stenvarpröse
    Johannas förr backstuga Vipan gärde
    Johannelund lht Vällebacka mark
    Johannelund lht Vällekärret sankmark o. kärr
    Johannes förr backstuga Vässingen åkermark
    Johan Petters, se Färdigs förr backstuga Vässlen källa
    Jordvallen förr backstuga Åslyckorna gärdeslyckor
    Kaneklon f.d. hus och krog Ängen gärde
    Kannekrogen eller Blåshult krog Ängerna gärdesmarker
    Kanten f.d. torp Östra Maden gärdesmark o. mad
    Kanten f.d. torp  
    Kanton förr torp  
    Kantum banvaktsstuga  
    Kaptensgården gård  
    Karlsberg lht  
    Karlsberg lht  
    Karlshem lht  
    Karlshem lht  
    Karlslund lht  
    Karlslund lht  
    Karlsro lht  
    Karlsro lht  
    Kerstis på Svegeråsen förr torp  
    Klings soldattorp  
    Klingsas förr backstuga  
    Klockare Ullman förr backstuga  
    Kobergarn förr torp  
    »Kobergarns» f.d. torp el. hus  
    Kopra, Lasses ?förr backstuga  
    Kristins på Svegeråsen förr backstuga  
    Kroken torp  
    Kroken förr skogsvaktartorp  
    Kroken förr torp  
    Krumpom förr torp  
    Kullarne torp  
    Kullarne förr backstuga  
    Kullarne förr torp  
    Kursen lht  
    Kvarnbacken förr backstuga  
    Kvarnetomten torp eller lht  
    Kvistegården gård  
    Kämpe Karls, se Fröjde Lars förr torp  
    Kärret lht  
    Lasses förr backstuga  
    Lavens förr backstuga  
    Ledet f.d. torp  
    Ledstorpet förr torp  
    Lidströms förr backstuga  
    LillePers förr torp  
    Linnars förr gård  
    Lisetorpet f.d. torp  
    Lise-Torpet förr torp  
    Lunden hmd  
    Lundkvists, se Lille-Pers förr backstuga  
    Lundängen lht  
    Lundängen lht  
    Långe Lassegården gård  
    Lönnströms förr lanthandel  
    Löse Kristins förr backstuga  
    Lövars förr gård  
    »Lövars» hemmansd.  
    Lövgrens förr torp  
    Lövås lht  
    Lövåsa lht  
    Maden el. Snaddan gård  
    Maden eller Snaddan gård  
    Maden eller Snaddan, se 1 Snaddan Saknas  
    Maderna hemmansdelar  
    Maderna bebyggelse  
    Madetorpet torp  
    Madetorp hmd  
    Magnuses förr backstuga  
    Maja Stinas förr backstuga  
    Malinshem lht  
    Malmered lht  
    Malmered lht  
    Maskinistens förr backstuga  
    Mattiases förr torp  
    Mejeristens förr torp  
    Mose-Lars förr torp  
    Mosås hem.-del  
    Mosås hmd  
    Månssons förr torp  
    Märgels förr backstuga  
    Nordhalla lht  
    Nordhalla torp el. lht  
    Nya Täppan, se Krumpom förr torp  
    Nyhagen lht  
    Nyhagen lht  
    Nytorp torp  
    Nytorp torp  
    Nytorp förr torp  
    Nytäppan f.d. torp  
    Olle Majas förr backstuga  
    Olofstorp gård  
    Olofstorp gård  
    Olofstorp förr torp  
    Ordenshuset, Sparlösa lht o. IOGT-lokal  
    Otto i Dalen förr backstuga  
    Per i Värt förr backstuga  
    Per Johans förr torp  
    Per Månsgården gård  
    Per Torbjörnstomt gård  
    Petterssons förr backstuga  
    Pilkrogen förr krog  
    Poucettes förr backstuga  
    Rappe Jonas förr torp  
    Rosenhill lht  
    Rottne by ledet förr torp  
    Rågsåsen bebyggelse  
    Råglandsåsen förr backstuga  
    Råglandsåsen gård  
    Råglandsåsen, Rågsåsen gård  
    Råglandsåsen förr torp  
    Råttneby gård  
    Råttneby gård  
    Rättarns förr backstuga  
    Sahlins förr soldattorp  
    Salem kyrka  
    Salem kyrka  
    Salslund lht  
    Salströms förr backstuga  
    Sandelins förr smedja  
    Sandhem lht  
    Sandhem lhter  
    Sandlid lht  
    Sandliden lht  
    Sarastorp förr torp  
    Saratorpet f.d. torp  
    Seger-Anders, se Stumpen förr torp  
    Segers förr soldattorp  
    Segerströms förr backstuga  
    Setterbergs förr backstuga  
    Sigge-Lars förr backstuga  
    Sika hmd  
    Sjan hmd  
    Sjanetäppan f.d. torp  
    Sjölins förr torp  
    Skanarns förr torp  
    Skattebacken lht  
    Skattegården bebyggelse  
    Skattegården hmd  
    Skattegården gård  
    Skogatorp lht  
    Skogen gård  
    Skogen gård  
    Skogshydddan lht  
    Skogssäteri lht  
    Skogssäter lht  
    Skogstorp torp  
    Skogstorp torp  
    Skogs trädgård förr torp  
    Skommakarns förr backstuga  
    Skuttebacken torp  
    Skuttebacken, se Bäckalid förr torp  
    Skölses förr torp  
    Slättås förr torp  
    Smedegården gård  
    Smedstorp gård  
    Smedstorp gård  
    Smedtorpet förr torp  
    Snaddan gård  
    Snaddan bebyggelse  
    Snaddan bebyggelse  
    Sofia Almkvists förr backstuga  
    Sofias, se Sofia Almkvist Högen förr backstuga  
    Solhem lht  
    Sotarns förr backstuga  
    Sparlösa by och gårdar  
    Sparlösa by och gårdar  
    Sparlösa by och gårdar  
    Sparlösa bebyggelse  
    Sparlösa bebyggelse  
    Sparlösa Anderstomt gård  
    Sparlösa Anderstomt bebyggelse  
    Sparlösa Fattigstuga fattigstuga  
    Sparlösa Gallegården gård  
    Sparlösa Gästgivaregård f.d. gästgiveri och bebyggelse  
    Sparlösa Hulan gård  
    Sparlösa Högen gård  
    Sparlösa Kvarn kvarn  
    Sparlösa Kyrka kyrka  
    Sparlösa Långe Larsgården gård  
    Sparlösa Mejeri mejeri  
    Sparlösa Per ....gården gård  
    Sparlösa Per Torbjörnstomt gård  
    Sparlösa Per Torbjörnstomt gård  
    Sparlösa Prästegård lht o. hus  
    Sparlösa Rotarne församlingsrotar  
    Sparlösa Rotarne sockenrotar  
    Sparlösa Skola skola o. lht  
    Sparlösa Smedegården gård  
    Sparlösa Stommar torp och lht, f.d. soldatstommar  
    Sparlösa Stommen gård  
    Sparlösa Sven Larsgården gård  
    Sparlösa Sven Månsgården gård  
    Sparlösa Såg el.sågverk  
    Sparlösa Tomten gård  
    Sparlösa Tomten gård  
    Sparlöse Britta förr backstuga  
    Spele-Katarinas förr fattigstuga  
    Stadsbacka förr gård  
    Stena lht  
    Stengrind torp  
    Stengrind(en) lhter  
    Stengrinden förr backstuga  
    Stengrinden förr soldattorp  
    Stengrinden förr stuga  
    Stengrinden förr torp  
    Stenhagen lht  
    Stenhagen torp el. lht  
    Stockeboden torp  
    Stockeboden torp  
    Stockeboden förr torp  
    Stommen gård  
    Store Ek bebyggelse  
    Store-Ek bebyggelse  
    Strömsborg lht  
    Strömsborg lht  
    Strömslund lht  
    Strömslund lht  
    Stumpens förr torp  
    Stutemossen förr backstuga  
    Stutemossen torp  
    Stutemossen torp  
    Stutemossen förr torp  
    Svantes förr torp  
    Sveg(er)åsen gård  
    Svegeråsen gård  
    Svegåsen bebyggelse  
    Svegåsen förr torp  
    Sven Larsgård(en) gård  
    Sven Månsgården gård  
    Talis förr backstuga och affär  
    Tokebacken torp  
    Tokebacken torp  
    Tomane gård  
    Tomane gård  
    Tomtehagen lht  
    Tomtehagen förr soldattorp  
    Tomten gård  
    Tomten hmd  
    Tomten gård  
    Tomtehagen lht  
    Toppes förr backstuga  
    Toppes förr torp  
    Torkåsen torp el. lht  
    Torkåsen lht  
    Trumpes förr torp  
    Truve Magnus förr backstuga  
    Trädgården lht  
    Trädgården lht  
    Trädgårdsmästarn förr backstuga  
    Tunblad Petter förr backstuga  
    Täppan bebyggelse  
    Täppan torp  
    Täppan förr torp  
    Täppan med Boden gård  
    Täppan med Bodan gård  
    Täppan, Nya, se Krumpom förr torp  
    Täppe-Minas förr backstuga  
    Ullman förr soldattorp  
    Ullströms änka förr backstuga  
    Ulvstorp gd /Se  
    Ulvstorp by och gård (säteri)  
    Ulfstorp gods, gård o. säteri m.m.  
    Ulfstorp gods, säteri, gårdar m.m.  
    Ulfstorp järnv.st.  
    Ulvstorp bebyggelse  
    Ulvstorp bebyggelse  
    Ulfstorp Bergsgården gård  
    Ulfstorp Björsgården gård  
    Ulvstorp Björsgården bebyggelse  
    Ulfstorps Kvarn kvarn  
    Ulfstorp Kvistegården gård  
    Ulvstorp Kvistegården bebyggelse  
    Ulfstorp Skattegården gård  
    Ulvstorp Skattegården bebyggelse  
    Ulfstorps Skola skolhus  
    Ulfstorps Såg sågverk  
    Ulfstorps Säteri gård  
    Ulfstorps Tertiärstation lht o. el.omformarest.  
    Ulveboden torp  
    Varpet torp  
    Varpet torp  
    Vilan lht  
    Vipen hmd  
    Vällekärret hmd  
    Vännekärret hem.-del  
    Åsen lht  
    Åshultkroken förr torp  
    Åshultskroken torp  
    Älgtorpet förr torp  
    Ängehagen torp el. lht  
    Änghagen lht  
    Ängerna f.d. torp  
    »Änges» hem.-del  
    Ölandahagen förr backstuga  
    Ölandahagen förr torp  
    Ölandahagen förr torp  
    Örlandahagen torp  
    Örlandshagen torp  
    Österväg lht  
    Österäng lht  

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.