ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Flakebergs socken : Viste härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 50 Naturnamn : 5 Bebyggelsenamn : 235 Naturnamn : 193
Flakeberg sn Jordbron bro Flakeberg sn och by Aledammen damm
Flakeberg sn Ekebacken skogsbacke Sagesmän förteckning Ale-Vallen gärde
Flakeberg sn /Se Juleberget skogsbacke Flakeberg socken Ankedammen damm
Flakeberg socken Kartebergen berg flakebergsbo inbyggarbeteckning Baskeråsen mark o. rås
Flakeberg sn Stämpelbäcken bäck frälsegårdare inbyggarbeteckning Bengtebron vägbro
Flakeberg socken   göttorpsbo inbyggarbeteckning Bengtebäcken bäck
Flakeberg sn   herrgårdare inbyggarbeteckning Bengtekilen åkermark
Flakeberg sn   högstorpsbo inbyggarbeteckning Bergedammen damm
Flakeberg sn   möllentorpsbo inbyggarbeteckning Bergkvisteliden väglid
Fflageberg, Flakeberg Saknas   nolgårdare inbyggarbeteckning Björkhagen mark o. hage
Flakeberg sn   olundabo inbyggarbeteckning Blankelyckan lycka
Flakeberg sn   stommare inbyggarbeteckning Bråtegraven mark el. f.d. grop
Flaghaberg Saknas   sölltorpsbo inbyggarbeteckning Bygatan gata o. byväg
Flakeberg sn   Algutsgården gård Dammbackejorden åkermark
Flakeberg sn   Algulstorpet torp, lht Dammen damm o. mark
Flakeberg sn   Algutstorpet torp Ekebacken mark
Flakebärg Saknas   Ambjörn Persgården gård Ekåsen berg- o. hagmark
Flakeberg sn /Se   Annelund lht Enebacken mark
Flakeberg sn /Se   Arentsgården gård Enebacken mark
Flakeberg by   Backen lht Ensädet gärde, åkerm.
Flakeberg by   Bengt Simonsgården gård Ensädet åkermark
Gunnarstorp hg   Berget lht Ensädet åkermark
Gunnarstorp hrgd?   Berget hem. del Enträdshöljan hölja i å
Göttorp by   Berget torp Flakebergs Korsväg vägkorsning
Göttorp by /Se   Berget torp Flovallen gärde
Göttorp by /Se   Bisterlund torp Fättlingen mark
Göttorp by /Se   Björkhagen lht Gamla ensädet gärde
Högstorp by   Blanketomten gård Giperåsen sandmarksås
?Högstorp by   Blanketomten gård Gipperåsgärdet gärde
Högstorp Saknas   Blanketomten gård Gropahagen mark
Högstorp by   Börje Bryntesgården gård Gropalyckan gärde
Högstorp by?   Dammbacken hem.-del Gubbelyckan gärde
Klareberg lada   »Dye-Majas» f.d. torp Guldkällan källa
Möllentorp gård   Ekebacken lht Gunnarstorpshage hagmark
Olene, se Olunda by   Ekåsen lht Gunnarstorpslund hagmark o. lund
Olunda by   Ekåsen lhter Göttorps Bro vägbro
Olunda by   Eriksgård hmd Göttorpsån å
Olunda gd   Erikslund lht Göttorpsån å
Olunda by   Erikslund lht Hacket gärde
Olunda by   Fattigstugan f.d. fattighus o. -stuga Hageberget berg
Olunda by   Fageräng lht Hagen gärdesmark
Olunda by /Se   Flakeberg socken Hampelanden åkermark
Olunda by /Se   Flakeberg socken Havrejorden åkermark
Olunda by /Se   Flakeberg by och gårdar Hemjorden åkermark
Olunda by /Se   Flakeberg by och gårdar Hemskiftet åkermark
Stommen = 1 Flakeberg gd   Flakeberg hållplats Herrljungabanan järnvägslinje
?Sölltorp gdr /Se   Flakeberg bebyggelse Hillet bergmark
Sørla = ?Sörletomten Saknas /Se   »Flakeberg Frälsegården» bebyggelse Humlegården åkermark
?Sörletomten gd   Flakeberg Hans Passagården gård Håle Löte hagmark
Tranetomten gd   Flakeberg Hans Passagården gård Hålevägen markväg, byväg
    Flakeberg Lars Ersgården gård Hästhagen hage
    Flakeberg Lars Ersgården gård Höglyckorna gärdeslyckor
    Flakeberg Rotarne församlingsrotar=»distrikt» Hökeberget berg
    Flakeberg Rotarne församlingsrotar Hönsedammen damm
    Flakebergs Kyrka kyrka Ingegärdehålan hålmark
    Flakeberg Mejeri mejeri Jordbron vägbro eller landsvägsdel
    Flakeberg Passagården bebyggelse Juleberget berg
    Flakeberg Stommen gård Jönsehålan mark
    Flakebergs Växelstation telefonstation och lht Jöökullen berg
    Flakebergs Ålderdomshem lht o. fattigbostad Kalvekullen berg
    Fredriksberg lht Kalvhagen mark
    Fredriksberg lht Kanekullen berg
    Fridhem lht Kantum markområde
    Fridhem lht Kartebergen berg och hagmark
    Frälsegården gård Kartegärdet gärde
    Gipperåsens Hustomt tomt, mark Kartelunden lund och hagmark
    Granängen hem.-del Kilarne åkermarker
    Gunnarstorp gård, säteri Kilerna åkermark
    Gunnarstorp gård (säteri) Klintegårdsbergen berg
    Gunnarstorp gård, säteri Klockaregärdet gärde
    Götdala lht Klockarekullen berg
    Götdala lht Klöverhagen hage, gärde
    Götesas f.d. ställe Knektabergen berg
    Göttorp by Kohagen hagmark
    Göttorp by och gårdar Kohagslyckan gärdeslycka
    Göttorp by och gårdar Komaden åkermark
    Göttorp bebyggelse Kraken mark
    Göttorp Ambjörn Persgården gård Kroken gärde
    Göttorp Ambjörn Persgården gård Kronediket dike, »kanal»
    Göttorp Arentsgården gård Kringeliputt åhölja
    Göttorp Arentsgården gård Kungsledet landsvägsled
    Göttorp Larsgården bebyggelse Kungsvägen landsväg
    Göttorp Nolgården gård Kvarnebacken mark
    Göttorp Sandtäkt lht Kvarneberget berg
    Göttorp Sven Andersgården gård Kvarnekullen berg
    Göttorp Tomten bebyggelse Kyrkebacken mark o. backe
    Göttorp Vestergården gård Kyrkeliden landsvägslid
    Hagen hem.-del Kyrkelyckorna lyckor
    Hagen hmd Kölnedammen damm
    Havrekullen hem.-del Kölnekulla berg
    Havrekullen hmd Lamperna mark
    Havrekullen bebyggelse Landmätarevägen byväg
    Hedbacka hem.-del Larkekullen berg
    Hed(e)backa lht Larsagårds-Källa källa
    Hustru Annasgården gård Larsekilen mark
    Högalund lht Liden väglid
    Högelund lht Liderna åkermarker
    Högstorp by och gårdar Lillån å, ågren
    Högstorp by och gårdar Ljungkullen berg
    Högstorp gård Luderbacken mark
    Högstorp gård Lyckan gärde
    Högstorp Hustru Annasgården gård Långa-Landen åkerland
    Högstorps kvarn El. mjölkvarn o. f.d. väderkvarn Långängen gärde
    Hökeberget hem.-del Löten utmark
    Jepperåsen, se 1 Jiperåsen Saknas Maden gärde
    Jipperåsen gård Maden åkerm.
    Jiperåsen bebyggelse Madtorpstegen gärde
    Jäpperåsen gård Mjölkebacken hagmarksbackslätt
    Jäpperåsen gård Mollerna åkermark
    Jonsro lht Mossa utmarker o. mosseområden
    Jonstorp torp, lht Mosseledet f.d. väggrind
    Jon Velamsgården gård Möllentorpsbäcken bäck
    Jonsro lht Möllentorpshage hagmark
    Jonstorp lht Möllentorps Kvarnefall vattenfall
    Kantorp hem.-del Möllentorpsån å
    Karlshult lht Naumavägen landsvägsled
    Karlshult lht Nolmarken gärdesmark
    Klareberg hmd Nolängen gärde
    Klintegården gård Nolängsgärdet gärde
    Klintängen lht Nolängshagen mark, hage
    Klintängen lht Nordvallslyckan gärde
    Klon f.d. hus Nybyggegärdet gärde
    Knektestommen lht och f.d. soldattorp Olunda lundar, skogs- o. bergmark, hagmark
    Kullaberg lht Olundabanken berg-, väg- o. lidkrön på landsväg
    Kullaborg lht Olundabergen bergsträcka
    Kullen hemmansdel Olundabytet mark
    Kusketomten gård Olunda Gärden slättmarker o. gärden
    Kyrkebacken lht Olundakilen mark
    Källedal lht Olunda Lid landsvägslid
    Lars Ersgården gård Olunda lid backe
    Liden hmd Olundaskogen skogsmark
    Liden hem.-del Oxebetet lycka
    Ljungkullen f.d. torp Persemossen mossmark
    Lunden torp Pinkegärdet gärde
    Lundhagen lht Prästevägen väg
    Lundhagen lht Prästeängen gärde
    Lurås hemmansdelar Rabba hagmark
    Lyckebo lht Rumparne gärdesmarker
    Lyckhem lht Råsen åkermark
    Lyckhem lht Rävekullen berg
    Lövhagen lht Röret gärde
    Lövhagen lht Sandtaget mark o. sandgrop
    Maden lht Sandtäkten sandtag och grushåla
    Maden lht Sandtäkten sandtag och grusgrop
    Madtorpet f.d. torp Skabba gärde
    Mossen hmd Skalahej gärdesmark
    Mossen hem.-del Skedet mark o. åkerjord
    Möllentorp gård Smedjebacken mark
    Möllentorp gård Smedjekulla berg
    Nilsegården bebyggelse Smedtäppan markområde
    Nolgården gård Snedbron landsvägsbro
    Nolängen lht Soldatejorden åkermark
    Nolängen lht Solliden gärde o. sluttning
    Nybygget torp el. lht Stallgärdet gärde
    Olunda by Stenknösen mark
    Olunda by och gårdar Stensbacka hagmark
    Olunda by och gårdar Stenbackedammen damm
    Olunda by och gårdar Stenbackekälla källa
    Olunda bebyggelse Stigeholmen mark
    Olunda bebyggelse Stocken »stock» = f.d. åövergång, spång
    Olunda Algulsgården gård Stockshöljan hölj i å
    Olunda Algutsgården gård Storån ågren
    Olunda Bengt Simonsgården gård Storängen gärde
    »Olunda berget» bebyggelse Storängshålan gärdesmark
    Olunda By by, gårdar Stämpelbäcksbron vägbro
    Olunda Börje Bryntesgården gård Stämpelbäcken bäck
    Olunda Börje Bryntesgården gård Stämpelbäcken Saknas
    Olunda Gästgivaregård f.d. gästgivaregård Stämpelbäcksbron bro
    Olunda Jon Velamsgården gård Svanehålan markdäld
    Olunda Jon Velamsgården gård Svinebäcken bäck
    Olunda Klintegården gård Svinebäcksholmen gärdesm. o. holme
    Olunda Nilsegården bebyggelse Sälleberg berg
    Olunda Svanegården bebyggelse Sälleberg backar
    Olunda Tomten gård Sörmarken gärdesmark
    Olunda Åker bebyggelse Tjurledet f.d. vägled, grind
    Passagårds Såg el.sågverk Tjurledstäppan åkermark
    Pasegården gård Torpetjärjan åkerjord
    Persemossen f.d. torp Tvärlyckan lycka
    Pinka-Rus f.d. krog Vallbrottet gärde
    Ryggåsstugan Flakeberg fornstuga Wassa - Nylanden åkermark
    Skogsbo lht Wassarne äng o. gärdesm.
    Skogsbo lht Vestra marken mark
    Skogslund lht Violerna marker
    Skogslund lht Värslen källa
    Skogsmaden lht Västergärdet gärde
    Skogsmaden lhter Åkersmad mad o. åkerj.
    Skogsmaden lht Åkersmadlandet åkerteg, åkerjord, åkrar
    Skogstorp lht Ärtelyckan gärde
    Skogstorp lht Ärtemärrebacken mark
    Slakteriet Flakeberg slakteri Ärtintagan åkergärde
    Smedstorp lht Örlandaberget berg
    Smedstorp lht Östergärdet gärde
    Solliden lht Östra Marken mark
    Solliden lht  
    Solåkra lht  
    Stenen gård  
    Stenen gård  
    Stenen gård  
    Stenkullen lht  
    Stenstorps Hustomt mark  
    Stommen gård  
    Stommens Kvarn f.d. väderdriven mjölkvarn  
    Stämpelbäcken lht  
    Stämpelbäcken lht  
    Svanegården bebyggelse  
    Svanehålan f.d. torp  
    Sven Andersgården gård  
    Sälleberg lht  
    Sölltorp gård  
    Sölltorp gård  
    Sölltorps Skola skolhus o. lht  
    Sörletomten gård  
    Sörletomten gård  
    Sörletomten, se 1 Tranetomten Saknas  
    Tomta Hustomt mark  
    Tomten gård  
    Tomten hem.-del  
    Tomten gård  
    Tomten gård  
    Tomten gård  
    Tranetomten bebyggelse  
    Tranetomten gård  
    Tranetomten bebyggelse  
    Trädeshagen hem.-del  
    Västerberg lht  
    Västerborg lht  
    Västergården gård  
    Västeräng lht  
    Västeräng lht  
    Åkersberg lht  
    Åkersberg lht  
    Åkerstomt gård  
    Åkerstomt gård  
    Ängebacken hmd  
    Ängebacken hem.-del  

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.