ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Levene socken : Viste härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 125 Naturnamn : 47 Bebyggelsenamn : 483 Naturnamn : 204
Levene sn Alemad sankmark Levene socken sn Adelsåsen höjdsträckning
Levene sn Bengtsgårdsmossen mosse Sagesmän förteckning Adelsåsen grusmarks- o. skogsås
Levene sn Biskopsbron bro Sagesmän förteckning Alarmebacken gärdesbacke
Levene sn Blekingen sankmark Levene socken Saknas Alemad mad o. mark
Levene by och socken Dybäcken terräng Levene sn Anisen gärde
Levene sn Ekebacken terräng Levene sn Baljeredbergen berg
Levene sn /Se Granberget berg Levene socken Baljeredsbergen berg
Levene sn Grönsikeberg skogsbacke Levene socken Baljeredskogen skogsområde
Levene sn Hareberget terräng Levene socken Baljeredsskiftet mark
Levene sn Hasselbacken skogsbacke Levene sn Baljeredvägen väg
Levene sn Helgdagsmossen mosse baljeredbo inbyggarbeteckning Barkelyckorna lyckor
Levene sn Håkantorpsbäcken bäck herrgårdare inbyggarbeteckning Bengtsgårdsmosse skogsmarksmosse
Levene sn Hökberget berg håkantorpsbo inbyggarbeteckning Betsedadammen damm
Levene by och socken Hökbergsdammen damm levenebo inbyggarbeteckning Biskopsbron landsvägsbro
Levene sn Jussberget berg prästegårdare inbyggarbeteckning Biskopsbron bro
Levene sn /Se Kartedammen damm skärbo inbyggarbeteckning Blekingen, Lille träsk o. mosse
Levene sn *Konungs lidhstolpa Saknas smetoftabo inbyggarbeteckning Blekingen, Store mosse
Levene sn konongs liðstolppæ grindstolpe västergårdare inbyggarbeteckning Bottna gärdesmarker
Levene sn Konungs lidsstolpi grindstolpe östergårdare inbyggarbeteckning Bråtegraven mark, f.d. hörbråkningsgrop
Levene sn Konongs lidstolpi Saknas Adelsåsen bebyggelse Bräjdaliden byvägslid
?Levene sn Konungx lidhstolpa Saknas Alfredssons, se Västermans änka förr backstuga Brännerikälla f.d. källa
Levene sn Konungs lidstolp Saknas Alsåsen Saknas /Se Brännerna marker
Levene sn *Konungssten Saknas Anders förr torp Bullertäppan mark
Levene sn Konungssten skottmärken Anders o Anna förr backstuga Byberget berg
Levene sn konongsten Saknas Anders Svensson förr backstuga Byberget berg
Levene sn Konungssten Saknas Anderstomt lht Byhagen gärdesmark
Levene sn Kyrkebackarna kullar med fornminnesmärken Annas förr backstuga Byvägen väg o. gata
Levene sn Källeskogen skog Anna-Stinas förr backstuga Dalbodammen damm
Levened sn Långeberget terräng Annelund lht Drätterna åkermarker
Levene sn Mörkingen sankmark Applabacken, Aplebacken gård Dybäcken bäck
Levene sn Nykälla källa Aplabacken gårdar Dyn mark
Levene sn Planteberget terräng Aplabacken gårdar Dyåsen skogsmarksås
Leffwene Saknas Rylandabäcken bäck Aplabacken gård Dyåsevässlen källa
Levene sn Ryttarehalsen terräng Aplabacken gård Ekebacken mark
Levene se Saltkällan källa Aske-Lottas förr backstuga Ekebacken skogklädd höjd
Liffuene Saknas Skäktesten Saknas Augustenlund lht Elvedammen damm f.d.
Levene sn Skäktesten Saknas Augustelund lht Enekullen berg
Levene sn Skäktesten sten Axels förr torp Ensädet åkermark
Lifwene Saknas *Standsberget Saknas Backen lht Ersgärdet gärde
Levene sn Stångsberget Saknas Backstugor förr backstugor Ettabackarna gärdesmark
Levene sn stanz byærghi Saknas Baljered bebyggelse Ettaholma dal- o. ängsmarksholmar
Leffuene Saknas Stångsberget Saknas Baljered bebyggelse Fermebacka marker
Levene sn Stångsberget berg Baljered by o. gårdar Fermebackagärdet gärde
Levene sn Standsberghe Saknas Baljered by o. gårdar Fäbron vägbro
Liffuene Saknas Trätteparken el. Tvisteparken område /Se Baljered by Fädreven fäväg o. -gata
Levene sn.? Tvisteparken el. Trätteparken område /Se Baljered by Granberget berg
Levene sn Yxkällemossen mosse Baljereds by förr boplats Grinden landsvägsskäl
Levene sn   Baljered Bergsgården gård Gröna Liden skogsmarkslid
Levene Saknas   Baljered Hagen gård Gröne stigen väg
Levene sn /Se   Baljered Karl Olofsgården gård Grönsek(e) berg
Levene sn /Se   Baljered Måns Håkansg:n gård Grönsik gärdesmark och sik, däld
Levene gd, sn /Se   Baljered Per Sv. el. Jönsgård gård Grönsikeberg berg
Levene by o. sn /Se   Baljereds Fattigstuga förr fattigstuga Gullkällan källa
Levene sn /Se   Baljereds Skola småskola Gårdskroken åkermark
Levene sn /Se   Baljered Skomakaregården gård Hansalyckan gärdeslycka
Levene rättaredöme Saknas   Banvaktstuga förr banvaktstuga Hareberget berg
Baljered by   Banvaktstuga förr banvaktstuga Hareberget berg
Baljered by   Banvaktstuga förr banvaktstuga Hasselbacken mark
Baliarudz Saknas   Barkeskräddarn förr backstuga Hasslebackarne gärdesmark
Baljered by   Bergegården gård Hasslebacken trädbevuxna höjder
Baljered by   Bergsgården (eller Sven Olofsgården) gård Havrejorden åkermark o. gärde
Humi sn   Betlehem hmdelar Havrejorden åkermark
Håkantorp by   Betlehem hem.del Hejdarsliden lid
Håkantorp säteri   Bjälkes förr backstuga Hejdarsvässlen källa
Haguonatorpp Saknas   Björkeliden lht Herrehagen åkermark o. hage
Håkantorp hg   Björken lht Herrgårdsallé trädallé o. väg
Håkantorp gård   Björkäng lht Herregårdsbäcken bäck
Håkantorp by   Bloms, se Västermans änka förr backstuga Holma marker
Håkantorp by   Bostället gård Holma ängs- o. gärdesmarker
Håkantorp by   Bostället f.d. militieboställe Holmen gärde
Håkantorp by?   Bostället bebyggelse Husängarna ängar
Håkantorp gd   Brännebacka hem.del el. lht Håkantorpsbron vägbro
Hökagården hemman /Se   Brännebacken lht Håkantorpsskogen skogspark
Kvistegården gård /Se   Brännebacken förr torp Hästasbacka mark
Levene sn   Brännebacken förr soldattorp Hästhagen hage
Levene sn   Bullers, se Emmas Unges 2 förr backstuga Hökeberget berg
Levene by   Cejlors förr backstuga Hökebergsdammen damm
Levene by   Cristinas förr backstuga Höljekroka marker
lifwini förr kungsgård   Dalbogården gård Jussberget berg
Levene hg /Se   Dalen lht Jutehålan dalmark
Levene hg (förr kungsgård)   Dalhem lht Jutehålan däld m.m.
Levene by   Dalhem lht Jönsetäppan täppa, åkerlycka
Levene hrgd   Dalins förr torp Jönsevässlen källa
+Levene by, sn   Dalviken lht Kaneberget berg
Levene by   Den Döves förr backstuga Kartedammen damm
+Levene by, sn   Dybäcken torp Kjellmans Rås skogsmarksgilja, rås
Levene samhälle   Dybäcken torp Knarrefors f.d. bäckfors
Levene samhälle   Bybäcken torp Kolerakyrkogården begravningsplats
Levene gd, sn   Ehneberg lht Kornjorden åkermark o. gärde
Levene by   Ekesas förr backstuga Korsbackegärdet gärde
Leffwene Saknas   Ellentuna lht Kringeln bäck
Levene by och sn   Emils förr torp Kungskullen berg m.m.
Levene by   Emma Unges förr torp Kungsledet f.d. led
Levene hrgd?   Emma Unges 2, se Emma Unges el. Bullers förr backstuga Kungsvägen landsväg
Levene hrgd?   Emmedal lht Kvarnedammen damm f.d.
Levene hrgd?   Emmedal lht Kvistekålgården lycka
»liffwene sokn» , se Levene sn   Emmili Jonas förr torp Kyrkebacka mark
Skogstorpet ödetorp   Enebacken lht Kyrkebackarna backar
Skår by   Enebacken förr backstuga Kyrkolyckorna åkermark
Skår by   Enebacken lht Kyrkevägen väg
Skår by   Enebacken torp Kålgårdarne gärde och åkermarker
Skår by   Enebacken förr statarlänga Källebackaholma dal- o. ängsmarksholmar
Skår by   Essgärde förr backstuga Källebackegärdet gärde
Skår by   Essgärdet lht Källedalen dal
Skår by   Ettan f.d. torp Källedalsbäcken bäck
Skår by   Ettan f.d. torp Källeråsen skogsmarksås
Skår by   Evalds förr gård Källeråsvässlen vässel
Skår by   Farfars backe förr torp Källseliden landsvägslid
Skår by   Fattigstugan förr fattigstuga Kölnebacken mark
Skår by   Franses förr torp Levene Bakugn f.d. flyttbl.sten
Skår by   Fridhem lht Levenebäcken bäck /Se
Skår by   Fridhem lht Levene Damm vattendamm
Skår gd   Fridhem lht Leveneskogen skog
Skår by   Furubacken lht Levenestenen runsten
Skår by   Furubacken lht Leváns Kvarnefall f.d. fall i bäck
Skår by   Furudal lht Lidköpingsbanan järnväg
Skår by   Furumon lht Lidköpingsvägen landsväg
Skår by   4:ans Ivar förr backstuga Lillerådalen dal
Smetofta by   Gamla Skolan skolhus Lillerån å, bäck
Smedtofta by   Gerardsborg lht Linslätt åkermark
Smedtofta by   Getaruggen f.d. torp Linslätteberget berg
Smetofta by   Gläntan lht Lortehagen hage o. gärdesmark
Stommen f.d. gd   Granbacken lht Luderbacken mark
Storegården gd   Granhem lht Lunden hagmark m.m.
Storegården gd   Granås torp el. lht Lunneholmen holme o. mark
    Grottagården bebyggelse Långeberget berg
    Grottagården binamn på Håkant Krono el. Olof Månsgården Långeberget berg
    Gränsen lht Marjaslanden åkerland
    Grönemad f.d. torp, nu lht el. hem.d. Mellgärdet gärde
    Grönemad lht, f.d. torp Myrehagen hage o. mark
    Gula maden lht Myremarken gärdesmark m.m.
    Gula Maden torp m.m. Myren gärdesmark
    Gula Maden förr torp Myren sankmark
    Gunnebäck gård, hemmansdelar Mörkingen mosse
    Gästgiveri förr gästgiveri Mörsviken vik
    Görantorps hage förr backstuga Nykällan källa
    Göte-Tildas förr torp Oxabetet gärdesmark
    Gött Värs förr backstuga Pettertäppan mark
    Hagalund hemmansdelar Planteberget berg
    Hagalund lht Porseråsen rås o. sankmark
    Hagen gård Porthagen hage o. åkermark
    Hagen torp Pussängarna gärdesmarker
    Hagen förr torp Rydavägen landsväg
    Heejs förr gård Rylandamarken gärdesmark
    Hells förr backstuga Ryttarehalsen gärde
    Henriksberg lht Rännegatan markväg o. gata
    Harrehagen hem.del Rönnebackarne marker
    Helenedal lht Saltkällan källa
    Henriksberg lht Sextondelsvägen väg
    Herregården binamn på Håkantorp Skabbekällan källa, offerkälla
    Hovgrens förr handelsbod Skabbekällan källa
    Hulan lht Skanseliden lid
    Husebacken hem.del Skaravägen landsväg
    Håkantorp by och gård Skarpkällan källa
    Håkantorp järnv.station m.m. Skjutshållet gärde
    Håkantorp samhälle och gårdar Skottelyckan lycka
    Håkantorp gårdar m.m. Skrifteberg berg
    Håkantorp bebyggelse Skroetäppan odling
    Håkantorp And. Ingemarsg. gård Skåkeberget berg
    Håkantorp, Herregården gård, gods o. herresäte (säteri?) Skäktesten stenblock
    Håkantorp Hökagården el. And. Persg. gård Skälebäcken bäck
    Håkantorp Hökagården bebyggelse Skällebäcken bäck
    Håkantorp Ingemarsgården bebyggelse Slomsingekålgården lycka
    Håkantorp Kr. el. Ol. Månsg. gård Smedjegärdet gärde
    Håkantorp Kr. el. Ol. Månsg. gård Smedjekullen berg
    Håkanstorp Kronogård bebyggelse Smedsebacken mark
    Håkantorp Liden gård Smetoftabron vägbro
    Håkantorps Gästgivaregård hem.-del Smetoftabäcken bäck
    Håkanstorpa gästgivaregård Saknas /Se Smetoftaskogen skogsområde
    Håkantorps Kvarn lht o. el. kvarn Spelemanslyckan lycka
    Håkantorps Mejeri merjeri (f.d) Spisebrunn mark
    Håkantorp Skattegården gård Statabron bäckbro
    Håkanstorps Skola skola Statarliden lid
    Håkantorpsraden torp Stationsgärdet gärde
    Håkantorpsraden torp Stocka gärdesmark
    Håkantorpsraden förr torp Stockekällan källa
    Håkantorpsraden förr torp Stomsberget berg
    Håkantorpsraden förr torp Stora Schakten mark
    Håkantorpsraden förr torp Storemosse mosse, gärdes- o. åkermark
    Håkantorpsraden förr torp Storängen gärdesmark
    Håkantorpsraden förr torp Stångsberget berg
    Håkantorpsraden förr torp Stångsberget höjd
    Håkantorpsraden förr torp Taskevad vadställe, bäckbro
    Håkantorpsraden förr torp Tassedalen skogsmarksdal
    Håkantorpsraden förr torp Tokebacken gärdesbacke
    Håkantorp Tomten gård Tomtelyckorna åkermark
    Hålan torp el. lht Torpamossen mosse
    Hålmossen förr torp Tovelyckorna åkerlyckor
    Håsnickarn förr torp Trädgårdsmästaregärdet gärde
    Högetomt lht Tvetamarken gärdesmark
    Högmossen lht Uttersbäcken f.d. bäck
    Höjentorp lht Vasslemossen mossemark
    Höjentorp lht Vibacka gärde
    Höjentorp förr torp Vitesten bautasten
    Hökagården gård Vittesten bautastenblock
    Hökatorp hem-del el. lht Vittestenskullen mark o. stenområde, höjd
    Hömosse förr backstuga Vittestens Mad mad o. gärdesmark
    Hömossen lht Vålebergen berg
    Höstsol lht Väderberget berg
    Idas stuga, se Västermans änka förr backstuga Ykällemossen mosse
    Inga Marias, se Lenas Ravelsg. förr backstuga Åsgärdet gärde
    Ingas stuga förr backstuga Åslyckorna åkermark o. lyckor
    Anders Ingemansgården gård Ängen gärde
    Jakobes änka, se Jakobs förr backstuga Överberget berg
    Jakobs, se Jakobes änka förr torp  
    Johannas förr torp  
    Johannes, se Leverins förr backstuga  
    Johannes, se Västermans änka förr backstuga  
    Johannes förr gård  
    Jonslund lht  
    Jonstorp lht  
    Judens förr backstuga  
    Juli-Jonas förr torp  
    Jungstorp lht  
    Jönsegården gård  
    Kajs-Arvids förr torp  
    Kajs-Arvids far förr backstuga  
    Karins förr gård  
    Karl Anderssons förr gård  
    Karl Johanssons förr backstuga  
    Karl Olofsgården, Karl Olsgården gård  
    Karlslund lht  
    Karlslund lht  
    Karlslund lht  
    Karlslund lht  
    Karslsro lht  
    Karlsro lht  
    Kasen f.d. torp  
    Kattrinas, se Paradiset förr skogvaktarställe  
    Kavalls förr backstuga  
    Kellselia förr backstuga  
    Kjellstorp torp el. lht  
    Konåsen förr torp  
    Korsbacken hem.del  
    Korsbacka hmd  
    Kringeln hem.-del  
    Kronohem lht  
    Kråkebacken binamn på (hem.del) Smetofta Råvelsgården  
    Kråkeledet f.d. torp  
    Kullen hem.-del  
    Kullen hmd  
    Kronhem lht  
    Kronogården eller Olof Månsgården gård  
    Kråkeledet förr torp  
    Kråkeledet förr torp  
    Kungsledet förr ryttartorp  
    Kvibacken förr torp  
    Kvistegården gård  
    Kyrkås lht  
    Källebacken torp  
    Källebacken torp  
    Källebcken förr torp  
    Källeborrarns förr backstuga  
    Källetorpet binamn på torpet Källebacken  
    Källe(r)sgården gård  
    Källstorp lht  
    Kämpabacken förr backstuga  
    Kämpes förr torp  
    Kärret lht  
    Larmes backe förr soldattorp  
    Larsberget lht  
    Lars Johans förr backstuga  
    Lenas, se Inga Marias Ravelsg. förr backstuga  
    Lenningens förr gård  
    Lerhusen hus  
    Lerstugorna, se Kråksledet förr torp  
    Levenbys förr backstuga  
    Levene by o. gårdar  
    Levene by o. gårdar  
    Levene järnv.station och samhälle m.m.  
    Levened bebyggelse  
    Levene herrgård säteri  
    Levene herregård Saknas  
    Levene (Storegården) gård (säteri)  
    Levene Kyrka kyrka  
    Levene Mejeri mejeri  
    Levene Prästbolet gård  
    Levene Prästgård bostad, lht o. prästegårdshus  
    Leveneraden torp  
    Leveneraden torp  
    Levene Rotatarne församl.rotar  
    Levene Skola skolhus  
    Levene, Stora binamn på Levene järnv:anhalt  
    Levene Storgården gård  
    Levene Tegelbruk f.d. tegelbruk  
    Leverins förr gård  
    Liden gård  
    Lidströms förr torp  
    Lille skogen lht  
    Lilleskogen lht  
    Lilla-Tomten hemmansd.  
    Lidås lht  
    Lidås lht  
    Lorthagen förr torp  
    Lotta Öst förr backstuga  
    Lugnet lht  
    Lugnet lht  
    Lugnet lht  
    Lugnet lht  
    Lugnet lht  
    Lundeberg lht  
    Luringe Karl förr torp  
    Luringe Karls förr backstuga  
    Lyckebo lht  
    Löfings, se Västermans änka förr backstuga  
    Löten hmdelar  
    Löterna hmd  
    Löterna lht  
    Löthagen lhter  
    Löthagen lht  
    Löthagen förr backstuga  
    Löthagen förr gård  
    Magnusa Lenas förr torp  
    Maja Stina förr backstuga  
    Mariedal lht  
    Marielund lht  
    Marielund lht  
    Marjas förr torp  
    Matildas, se Västermans änka förr backstuga  
    Medgärdet hmd  
    Milsmärket lht  
    Milsmärket lht  
    Mossen hem.del  
    Mossträdgårn förr gård  
    Myran förr torp  
    Myren torp  
    Myren lht  
    Myrskogen lht  
    Måns Ersgården gård  
    Måns Håkansgården (Måns Håkesgården) gård  
    Månssons förr backstuga  
    Mörsebacken lht  
    Mörsebacken torp el. lht  
    Nilssons förr backstuga  
    Nordhagen lht  
    Nordhagen lht  
    Nydal lht  
    Nykällan lht  
    Nykällemosse lht  
    Nykällsmosse torp  
    Olov Månsgården Saknas  
    Olofslund lht  
    Olviks förr backstuga  
    Orse-Magnus förr torp  
    Palms förr gård  
    Paradiset förr skogvaktarställe  
    Per i Hasselbacken förr torp  
    Per Jönsgården gård  
    Per Svensgården eller Jönsegården gård  
    Peterbacken förr backstuga  
    Phils förr torp  
    Prästgården gård  
    (Anders) Ravelsgården gård  
    Rosenhill lht  
    Rännebacken backstugor  
    Röckes August förr backstuga  
    Samuels förr torp  
    Sandbäck lht  
    Sandliden lht  
    Sandruder lht  
    Schakten förr torp  
    Skattegården gård  
    Skogen torp el. lht  
    Skogslund lht  
    Skogsberg lht m.m.  
    Skogsbo lht  
    Skogsbrynet lht  
    Skogshill lht  
    Skogshill lht  
    Skogshyddan lht  
    Skogslund lht  
    Skogstorp lht  
    Skogstorp lht  
    Skogstorpet torp  
    Skogstorpet torp  
    Skogstorpet torp  
    Skogstorpet förr torp  
    Skogstorpet lht  
    Skogvaktaretorpet torp  
    Skogvaktaretorpet förr torp  
    Skomakaregården gård  
    Skomakare Karls förr backstuga  
    Skomakarns förr torp  
    Skräddarns förr backstuga  
    Skår by  
    Skår by o. gårdar  
    Skår by o. gårdar  
    Skår by /Se  
    Skårbacka hemm.del  
    Skår Bergsg. el. Sven Olofsg. gård  
    Skår Bergsgården bebyggelse  
    Skår Dalbogården gård  
    Skår Sven Torbjörnsgården gård  
    Skår Tomten gård  
    Skår Torbjörnsgården bebyggelse  
    Smedbostället f.d. hus m.m.  
    Smedjan förr smedja-stuga  
    Smedja förr smedja  
    Smedjegärdete torp el. lht  
    Smetofta by o. gårdar  
    Smedtofta by  
    Smedtofta by o. gårdar  
    Smetofta järnv.hpl  
    Smetofta Anders Ravelsg. gård  
    Smedtofta bebyggelse  
    Smedtofta by /Se  
    Smetofta Bengtsgården gård  
    Smetofta Kjellersgården gård  
    Smedtofta Kvistegården gård  
    Smedtofta Kvistegården bebyggelse  
    Smedtofta Källersgården bebyggelse  
    Smetofta Mejeri mejeri  
    Smetofta Ravelsgården bebyggelse  
    Smedtofta Ravelsgården bebyggelse  
    Smetofta Skola skola  
    Smedtoftastugan förr stuga  
    Smedtofta Västergården gård  
    Smedtofta Västergården bebyggelse  
    Smetofta Östergården gård  
    Smedtofta Östergården bebyggelse  
    Snarebacken hem.del  
    Snipan lht  
    Snoppe-Karl förr backstuga  
    Sofias förr torp  
    Solbacken lht  
    Solbacken lht  
    Soldattorp förr soldattorp  
    Soldattorp förr soldattorp  
    Solhem lht  
    Solhem lht  
    Solhöjden lht  
    Solliden lht  
    Solvik lht  
    Spars backe förr torp  
    Spars änka förr backstuga  
    Spel-August förr backstuga  
    Stall-Sven förr torp  
    Stalltomten lht  
    Stengrinden f.d. torp  
    Stenstorp torp el. lht  
    Stenstorp lht  
    Stora-Tomten hemmansd.  
    Store Gustavs Annas, se Annas förr backstuga  
    Storemossen torp  
    Storemosse(n) lhter  
    Storemossen lht  
    Strands backe förr backstuga  
    Ströms förr soldattorp  
    Strömsborg lht  
    Svea lht  
    Svea lht  
    Sven i Stövla förr backstuga  
    Sven Torbjörnsgården gård  
    Tomte-Karls Kölna f.d. kölnehus  
    Tomten gård  
    Tomten lht  
    Tomten gård  
    Torpamossen förr backstuga  
    Torpet torp  
    Trean Aandreas förr backstuga  
    Trekanten lht  
    Trekanten lht  
    Triangeln lht  
    Truve torp  
    Truve torp  
    Undantagsstugan förr backstuga  
    Vahls förr gård  
    Valskog lht  
    Vidells förr torp  
    Vilan lht  
    Vilan lht  
    Väderskräddarns förr backstuga  
    Västergården gård  
    Västermans änka förr backstuga  
    Västermans änka förr backstuga  
    Åhlanders förr backstuga  
    Åmarkes förr torp  
    Änghagen lht  
    Ängehagen lht  
    Östergården gård  
    Övre Österg. förr gård  
    Östs förr backstuga  
    Östtomten lht  

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.