ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Uvereds socken : Kållands härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 60 Naturnamn : 11 Bebyggelsenamn : 67 Naturnamn : 9
Uvered Saknas Afsån å Saknas Saknas Afsan eller Afsån å
Ufvered socken Afsån bäck /Se Uvered sn Jordkula jordkula
Uvered sn /Se »Broqwarns Bro» bro /Se Uvered socken Jössberget berg
Uvered sn Gule Karl sten Anders Sparlings l. Trumpetaregården Saknas Kåbäcken bäck
Ufvered by o. kv.? Hallevadbäcken bäck /Se Arfvejorden skattelägenhet Lannebäcken bäck
Uvered sn Kartegls Hage på Myran inhägnad Ufvered 7 Backgården gård Månseberget berg
Offrud Saknas Kåbäcken bäck /Se Barkagården Saknas Onsberget berg
offrud Saknas Kåbäcken bäck /Se Ufvered 5 Berget gård Uvereds bro bro
Uvered sn Lannebäcken bäck /Se Bro kvarntomt Vinterstaden del av Liden
Uvered sn /Se *Nykälla f.d. sjö, numera sankmark Broqvarn gård  
Uvered sn »Storwadz Engen» äga /Se Broqvarn tullkvarn  
Uvered sn   Bryngel Barksgården gd  
Ufferedh Saknas   Djupedal by  
Uvered sn   Drängegården gård  
?Uvered sn   Ufvered 3 Esbjörnsgården gård  
Saknas Saknas   Esbjörnsgården gd  
Uvered sn   Ufvered 2 Fläggården gård  
Uvered sn   Fläggården gd  
Uvered sn   Ufvered 11 Nils Arfvids- och Jon Kjellbergsgården gård  
Ufre Saknas   Fogdegården Saknas  
Uvered sn   Fogdetorpet Saknas  
Uvered sn /Se   Djupedal gård  
Offrud, se Uvered sn   Godegården Saknas  
»Yssryd», se ?Uvered sn   Hagatorp Saknas  
Ahlfelts sågqvarn kvarn /Se   Hallevad Saknas  
?Brokvarn kvarn   Hulebäck gård  
Broquarn bro   Hulebäck Saknas  
Brokvarn gd /Se   Härjevad Saknas  
Brokvarn gd /Se   Höjentorp Saknas  
Brokvarn tullkvarn /Se   Ufvered 4 Kroken gård  
Djupedal Saknas   Ufveredstorpe 2 Lars Barksgården gård  
Djupedal gård   Ledet Saknas  
Djupedal by   Lyckhem lht  
Fläggården gd /Se   Löfhagen t.  
Fläggården hemman /Se   Myran Saknas  
Holebek, se Hulebäck gd   Ufveredstorpa 1 Erik Andersgården gård  
Hulebäck gd   Ufvered 8 Måns Carlsgården gård  
Hulebäck g.   Måns Karlsgården gd  
Hulebäck g.   Nils Arvidsgården el. Jon Kjellbergsgården gd  
Hulebäck gd   Närefors gård  
Hulebäck gd   Närefors kvarn  
Hulebäck gd   Orredalen Saknas  
Hulebäck gd /Se   Ordalen Saknas  
Härjevad el. Uvered kvarn /Se   Ufvered 10 Bryngel Barks- och Rafvegården gård  
Kroken gårdar /Se   Rävegården Saknas  
Ledet beb.-n. /Se   Skansen t.  
Lida Saknas   Skansen Saknas  
Närefors tullkvarn /Se   Djupedal gård  
Närefors gd /Se   Ufvered 9 Skräddaregården gård  
Rävegården binamn på Bryngel Barksgården /Se   Ufvered 6 Stommen gård  
Skansen beb.-n.? /Se   Ufvered 14 Stommen tullkvarn  
Stommen = 6 Uvered gd   Ufvered 12 Tomten gård  
Stommen tullkvarn /Se   Totorp Saknas  
Uvered by   Djupedal gård  
Uvered by   Ufvered by  
Uvered el. Härjevad kvarn /Se   Uvered Saknas  
Uvered gd /Se   Uvered Saknas  
Uffrydz torp Saknas   Uvered Saknas  
Uveredstorp by   Uvered eller Härjevad, se 1 Härjevad Saknas  
Uveredstorpa by   Uvered Rävegården Saknas  
    Ufvereds säteri gård  
    Ufvered eller Härjevad kvarntomt  
    Ufveredsberget Saknas  
    Ufveredstorpa by  
    Uveredstorpa Saknas  
    Uveredstorpa Barksgården Saknas  
    Vägen Saknas  

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.