ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Hällums socken : Barne härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 20 Naturnamn : 1 Bebyggelsenamn : 54 Naturnamn : 2
Hällums sn sn Kusta å Hällum sn sn Afsån å
Hällum socken   Hällum sn o by Lidan Saknas
Hällum sn /Se   Hällum socken  
Hällum sn   Hällumsknott inbyggarbeteckning  
Hällum sn   Alsbrädden? hmd  
Hellem Saknas   Berget gård  
Hällum sn   Bankagård, se 2 Rördalen gd  
Hällum sn   Berget eller Bränneberg gård  
Hellum Saknas   Berget, se 1 Bränneberg Saknas  
Hällum sn   Bodan gård  
Hellum sn o. kkby?   Bränneberg Saknas  
Hellum sn?   Bäckatorp förr torp, nu lht  
Hällum sn   Gränsen torp  
Hällum sn /Se   Göranstorp gård  
Hällum sn /Se   Hagalund el. Hagatorpet lht  
*Halla Saknas   Hagatorp gård  
Halla Saknas   Hagatorpet, se Hagalund Saknas  
Hällum by   Halla, Stora gård  
Skarstads gäll snr   Halla Stora Saknas  
Stommen gd   Hallagården, se St. Halla gård  
    Halt Anderstorp gård  
    Halt- Anderstorp Saknas  
    Hälleberg gård  
    Hälleberg Saknas  
    Hälleberg Saknas  
    Hällum Lillegården, se 7 Hälleberg Saknas  
    Hällum Storegården, se 6 Hälleberg Saknas  
    Ingagården gård  
    Junggrinden t  
    Junggrinden torp  
    Köpenhamn förr torp, nu lht  
    Lillegården gd  
    Lillehagen torp  
    Lillängen förr torp, nu lht  
    Låra kvarn förr kvarn  
    Månsagården gård  
    Niklastorp förr torp, nu lht  
    Nybygget lht  
    Nytorpet förr torp, nu lht  
    Plan torp  
    Prästaströmmen lht  
    Prästaströmmen lht  
    Rördalen gård  
    Rördalen gd  
    Sandåsen förr torp, nu lht  
    Skattegården gård  
    Snikeled förr torp, nu lht  
    Sporratorp torp  
    Stommen gård  
    Storegården hmd  
    Sundstorp gård  
    Tubbagården gård  
    Uppestommen hmdelar  
    Vede(r)våg hmd  

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.