ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Jungs socken : Skånings härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 107 Naturnamn : 16 Bebyggelsenamn : 92 Naturnamn : 28
Jung sn Härebäcken bäck Jungs socken sn Bastakålsgården åker
Jung sn Jona kulle fornlämning Jungs socken sn Bastalyckan, se Bastakålgården åker
Jung sn Jona kulle backe /Se Jung sn Gullhåla terräng?
Jung socken Jungfrukullen terräng Jung by o. sn Härebron bro
Jung sn Jungfrukullen åkerbacke Jung socken Härebrona, se Härebäcken bro
Jung sn Jungs pålar terräng Junga kyrka, se Jung kyrka Härebäcken bäck
Jung socken Jungån å Boställaren inbyggarbeteckning Härebäcken bibäck
Jung sn Jungån å Boställskan, se Boställaren inbyggarbeteckning Jonakullen kulle
Jung sn Jungån å Brattalfred personnamn Jona kulle kulle
Jwngh Saknas Klockarebolet ägomark? Bronaren inbyggarbeteckning jorbärsgropen jordvall
Jung sn Långebacke skogsbacke Hörnaren inbyggarbeteckning Junga bro landsvägsbro
Jung sn? Långebacke landsvägsbacke? Hörningen inbyggarbeteckning Junga pålar, se Jung stolpar
Jung sn Långebacke skogsbacke Hörnola personnamn Jungfrukullen kulle
Jung sn el. by Rödinge källa offerkälla Lampen inbyggarbeteckning Jungån å
Jung Saknas Törmanstorp ägomark Latbackalena inbyggarbeteckning Jutabacken backe
?Jung sn Valingeån, se Jungån å Maggaren inbyggarbeteckning Lanterulen jordområde
Jung sn   Maggerskan, se Maggaren inbyggarbeteckning Latbacken backe
Jung sn   Mjölbackarn inbyggarbeteckning Mastebäcken bäck?
Jung sn   Mjölkbackerskan inbyggarbeteckning Mjölbacken backe
Jung sn   Rutemjölnaren inbyggarbeteckning *Rurn uppodlad terräng
Jungh Saknas   Ruten inbyggarbeteckning Rutån å
Jung sn   Skumpen inbyggarbeteckning Skatebacken backe?
Jung sn   Tomten inbyggarbeteckning Skraggabacken backe
Jungh Saknas   Tomteskan inbyggarbeteckning Smörkullen åkerkulle
Jung sn   Åsbackarn inbyggarbeteckning Stineboden bod
Jung sn   Åsbackerskan inbyggarbeteckning Staradammen damm
Jwngs Saknas   Boestorp eller Bondstorp, se 1 Bondstorp Saknas Tyskamaden sankmark
Jung sn   Bondeflata t Vassdalen bro
Liungh Saknas   Bondstorp Saknas  
Jwngh Saknas   Bondstorp gård  
Jung sn   Bondstorp tomt  
Jung sn?   Bryngelstorp Saknas  
Jung sn /Se   Bryngelstorp eller Myran gård  
Jung sn /Se   Bränneberg gård  
Jung sn /Se   Brätteberg by  
Asserra, se ?Åsa gd   Brätteberg, Lilla gård  
Bostorp Saknas   Brätteberg, Stora gård  
Botompth Saknas   Bustorp by  
*Botompth Saknas   Bustorp gård  
*Botomt Saknas   Bustorp, Lilla gård  
*Botomt bebyggelse   Gatan gård  
*Brantaborgh, se Brätteborg by   Godtemplarhemmet Saknas  
Bredhefors Saknas   Härebo gård  
*Bredhefors Saknas   Jung by  
*Bredefors Saknas   Jung Saknas  
*Bredefors bebyggelse   Jung Saknas  
Brätteberg by   Jungabyn, se Jung by  
Brätteberg by   Jungatorp by  
Brätteberg by /Se   Jungatorp, Lilla gård  
?Bustorp by   Jungatorp, Stora gård  
Bustorp by /Se   Kajsegården gård  
Bustorp by   Kartegården gård  
?Busstorp by   Korsgården gård  
Bustorp by   Lampegården gd  
Bustorp by   Lampegården gård  
Bustorp by   Ledsgården gård  
Bustorp by   Löjtnant Pilsgården gård  
Bustorp by   Maggegården gård  
Bustorp by   Majegården gård  
Bustorp by   Mellangården gd  
Busstorp by   Myran, se 1 Bryngelstorp Saknas  
?Bustorp gd   Myran förr t  
Hagatorp Saknas   Myran gård  
Hagatorp gd?   Måns Jonsgården gård  
Halla säteri   Nordtorpet t  
[Hjelmsnäs] Saknas   Nygården bebyggelse  
Härebo gd   Pilegården gård  
Hærubol Saknas   Prästgården gård  
Härebo gård   Ruta vattenkvarn  
Härebo gd   Rutakvarn kvarn  
Härebo gd   Skattegården gård  
Härebo gård /Se   Skumpagården gd  
Härebo gd /Se   Skumpagården gård  
Jung by och socken   Sven Bengtsgården gård  
Jung by el. sn   Sällebo bebyggelse  
?Jung by   Tomten gd  
Jung by   Tomten gård  
Jung sn /Se   Tyskatorp åker  
Jung by   Tyskatorp gård  
Jung by   Tyskatorp Saknas  
Jung by   Törestorp Saknas  
Jung by   Törestorp Saknas  
Jung by   Törestorp by  
Jung by   Törestorp by  
Jung by   Utskumpa del av gård  
Korsgården gd /Se   Åsa by  
Skumpagården hemman /Se   Åsa säteri  
Sundstadh, se Sundstorp hg   Åsa gård  
Swnstorp Saknas   Åsbacken gd?  
Sundstorp gd   Öde Jungatorp gård  
Sundstorp gd   Örebroåsen eller Tyskatorpet gård  
Sundstorp hg   Örebroåsen el. Tyskatorp, se 1 Tyskatorp Saknas  
Thurgursthorp, se Torestorp by      
Törestorp by      
Törestorp Saknas      
Törestorp by      
Törestorp by      
Törestorp by      
Torguzthorp Saknas      
Törestorp by      
Tyrgistorp Saknas      
?Törestorp by      
Törestorp by /Se      
Törestorp Saknas /Se      
?Åsa by      
?Åsa by      
?Åsa gd      

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.