ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Vinköls socken : Skånings härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 89 Naturnamn : 28 Bebyggelsenamn : 399 Naturnamn : 262
Winköl sn *Alemossen mosse Vinköl socken Ardala ådalsområde
Winkel Saknas *Ardala bro bro Vinköl sn Ardala ådalsområde
Vinköl sn Björnabergen berg med skog Vinköl socken Ardalabro landsvägsbro
Vinköl socken Björnaberget, Lilla berg Sagesmän förteckning Ardala Bro bro
Vinköl sn Björnaberget, Stora berg Förkortningar förteckning Ardala Broar broar
Vinköl sn Blåsarebäcken bäck Vinköl socken Ardalsån å
Vinköl sn Bäckagärdet terräng Vinköl socken Baggavallen gärde
Vinköl socken Fromåsa mad sank mark Vinköl socken Baggängen äng
Vinköl sn Furubacken skogsmark Vinköl sn Bartegen skogsmark
Vinköl sn Fåglabäck bäck Alingsås torp Bjerkareåkern åker
Vinköl sn /Se Granekälle terräng Alingsås torp Björkängen äng o. gärde
Vinköl socken Gullkärret ägomark Allmänningen mark, även hus el. torp Björnabergen skogsmark o. berg
Vinköl sn Hertigaberget berg Alvarstorp f.d. torp Björnabergsskiften skogsm.
Winckell Saknas Horsamaden sank mark Apelskog hemmansdel Björnamaden skogsmarksmad
Vinköl sn Knapelunga stenar stenar? Apelskog hemmansdel, gård Björnäckrerna gärdesmark
Vinköl sn Kullaberget berg Aplabacken f.d. torp Blombackaallén allé och väg
Vinköl sn Lampet terräng Ardala Bro f.d. torp Blombackaån å
Vinköl sn Månsamossen terräng Ardala Kvarn f.d. kvarn Blommedalen sankmark o. dal
Vinköl sn Siken terräng Ardalsberg lht Bockesten rullstensblock
Vinköl sn Skyttemossen mosse Aspelund f.d. bst. Bockestena mark
Vinkilz sokn Strupamadsbäcken bäck Backaberg lht Bondaflaten gärde
Vinköl sn Svartaberget berg Backagärdet gård Botten gärde
Winkiöls socken Svarte rinnaren bäck Backen Saknas Brännebergen berg
Vinköl sn Syltängarna terräng Backen gård Brännebergsskiften marker
Vinköl sn /Se Viltsjön sjö Backen gård Brännerisflaten gärde
Vinköl sn /Se Västerskog terräng Backen gård Brättorpsängen äng, gärde
Vinköl sn /Se Älemossen mosse Backen, se Östtorp Backen Lille gd Bullerbacka höjder
Vinköl sn /Se Ängen terräng Backen med Bultingsdalen gård Bullerkullen höjd, kulle
Vinköl by o. sn /Se   Bakom f.d. torp el. bst. Bullerkullsåkrarna åker
Vinköl sn /Se   Bengtsgården gård Bylyckorna lyckor o. småmarker
Vinköl sn /Se   Bengtsgården, se Dräglan Bengtsgården gd Dammabron bro
Björkebacken förr stuga?   Bergalund hemmansdel Djupedalen dal
Blombakka tingsstad   Berget gård Dreven mark o. markväg
Blombacka hrgd   Berget, se Vinköl Berget gd Dräglaskogen skogsmark
Blombacka förr tingsplats, nu hg   Björkebacken hemmansdel Dräglaåkrarne åkermark
Blombacka hg   Björkelund lht Dräglaängen gärde
Blombacka hrgd?   Björkelund lht Dybäcken bäck
Blombacka hg   Björkkärrsäng f.d. torp Dykällan källa o. sankmark
Blombacka hg   Björkåserna gård Dykälleåkrarne åkerjord
Blombacka tegelbr.   Björkäserna Saknas Dyåkrarne åkermark
Bockstena förr stuga   Björkäserna gård Dämmet f.d. dammverk
Brättorp förr torp?   Björkäserna gård Enekullen kulle
Budatorp hpl. /Se   Björkäserna gård Esbjörnabacka utmark o. backar
Fridhem förr stuga?   Björnemaden, se 1 Björnön Saknas Esbjörnahagen hage, mark
Fähaga förr torp?   Björnamad torp Fallet vattenfall
Gröndal förr stuga?   Björnamaden gård Flata mark m.m. (gård)
Hellistorp Saknas   Björnamaden gård Flata gärdesmark m.m.
Hällestorp gd   Björnön Saknas Flatafallet vattenfall, nu m. kraftstation
Kartåsen lg /Se   Björnön gård Flatakorsen vägskäl
Signeheed Saknas   Björnön gård Flian å
Singulahed gd   Björnön eller Björnemaden gård Frössvikeäng äng o. gärdesm.
Solberga Saknas   Björstorp gård Furubacka kronopark
Solberga by   Björstorp gård Furubacken skogsmark och kronopark
Solberga by   Blombacka gård Furubacken skogsparti
Solstorp gd /Se   Blombacka gård o. säteri Fålabackarne utmarksbackar
Stommen gd   Blombacka gård o. säteri Fålamossen mosse
Tefällan gd /Se   Blombacka gård o. säteri Fårasten sten
Vinköl by, sn   Blombacka Krog krog Fårastensåkern åker
Vinköl by och socken   Blombacka Kvarn kvarn Färskogen skogsområde
Vinköl sn   Blombackaskogen lht Fähaga hag- o. kobetesmark
Vinköl by   Blombacka Såg sågverk Galtasten stenblock
Vinköl by /Se   Blombackatorp gård Galtastensmarken mark
Vinköl by   Blombackatorp gård Galtastensåkrarne åkermark
Vinköl by   Bockamad f.d. torp Gamla Bron bro
Vinköl by   Bockstena stuga Getebolyckan lycka, mark
Vinköl by   Bockstena torp Grankälle mark
Vinköl by   »Bocksund» f.d. torp el. bst. Grenabacken mark
Vinköl by   »Bocksund» f.d. torp el. bst. Gräsmaden gärde o. åkerm.
Västorp by   Borås torp Gubbelund inägomark
Västorp Saknas   Borås torp Gubbelyckorna gärden
Vässtorp, Stora och Lilla gårdar   Borås torp Gullkärrsängstegen skogsmark
Västorp by   Brobacken f.d. torp el. bst. Hagelsten stenblock
Västorp by   Brona gård Hagelstenslyckan mark
Västorp gd:ar /Se   Brona, se Östtorp Brona gd Hallsberget berg o. skogsområde
Vässtorp by /Se   Brättorp gård Hallsberget, Lilla berg
Ängarås förr stuga?   Brättorp gård Hallstaberget berg
Östorp by   Brättorp gård Halsberget bergshöjd
Össtatorp Saknas   Budatorp lht o. järnvägshpl. Hassellundamarken mark
Östatorp Saknas   Budatorp järnv.hållplats Hallstabergsåkrarna åker
Östorp Saknas   Bultingedalen, se 4 Backen Saknas Haspellundarne mark
Östorp by   Bultingedalen gård Hedenparken skogsmark
Östorp by   Bultingedalen gård Hertigaberget berg
Östorp by   Bäckaskog avhyst torp Horsamaden mad o. dymossejord
Östorp by   Bäckaskog lht Härlundavägen väg
Östtorp by   Bäcken lht Härslåttsmaden gärde i mad
Östorp by   Böreslätten gård Hässelängarna ängsmark
Östorp gdr   Böreslätten gård Hässleberget berg o. mark
Östorp by   Böreslätten gård Hässlebergsåkrarne åkerjord
Östorp by /Se   Dalhem lht Hästehöljan åhölj
    Dammen f.d. torp el. bst. Högaliden lid, mark
    Dilleskogen gård Hökhallsberget höjd
    Dilleskogen gård Ingemarsbacke mark
    Djupedalen lägenhet Inland åker
    Djupedalen torp Intäkten gärdesmark
    Drågen f.d. bst. el. torp Juskarehögen backe
    Dräglan by Juteskulla kullar
    Dräglan gårdar Jutängen äng, åker
    Dräglan gårdar Kaninefallet fors i å
    Dräglan Saknas Kartagårdsgärdet gärde
    Dräglan Bengtsgården gård Kavlatorpsbotten gärde
    Dräglan Bengtsgården gård Kittlabacka mark
    Dräglan Trumpetaregården gård Klockehöljan hölj
    Dräglan Trumpetaregården gård Knutstorpabackarne mark
    Dybäcka f.d. torp el. bst. Knäpplinge Stenar stenblock
    Enebacken torp el. lht Kobacken mark
    Erlandsbo lht Kohagen hagmark
    Fattiggården fattig- o. försörjningshem Kola-Ville-backen mark
    Flatakrogen f.d. krog Kolhagsmaden mad
    Flygeln f.d. torp el. bst. Korpås höjd o. stenig utmark
    Fridhem lht Korpåsabackarne mark
    Frössviken traktnamn Kroksåkrarne åkermark
    Frössviken gård Kungstomterna mark
    Frössviken gård Kurmanslyckan lycka
    Frössviken gård Kvarnegatan väg
    Furuskogen lht Kypebackarne backar och mark
    Fähaga f.d. torp Kypeskiften mark
    Fähålet f.d. torp Kyrkejorden åkermark
    Färgsmaden f.d. torp Kyrkestigen stig, markväg
    Garveriet garveri o. hus Käringebacken mark
    Gatan f.d. torp el. bst. Käringebacken mark
    Getebo f.d. bst. Käringebacksskiften mark
    Gläntan lht Käringeberget höjd o. berggrund
    Grankälle f.d. torp Käringebergsåkern åkerjord
    Gråstorp gård Käringsbäcken bäck
    Gråstorp gård Kölnegatan väg
    Gräsöna gård Kölnehagen hage o. mark
    Gräsöna gård Kölnelyckan gärdeslycka
    Gräsöna gård Kölnelyckorna gärden
    Grönedal lht el. torp Ladugårdsgärdet gärde
    Grönehagen gård Ledslyckorna åkermark
    Grönehagen gård Lenesliden landsvägslid
    Grönehagen gård Lerbackarne mark
    Grönesik f.d. torp el. bst. Lerlyckan gärde
    Grönetorp torp Lertäkten lertäkt och mark
    Gullkärrsäng gård Lillagärdet gärde
    Gullkärrsäng gård Lilleberga berg
    Gullkärrsäng gård Lillebergsskiften åkermark o. -skiften
    Gärdet f.d. torp Lillåkern åker
    Hagelsten lägenhet Ljungbergen berg o. mark
    Hagelsten lägenhet Ljungbergstegen skogsmark
    Hagelsten torp, lht Ljuskarehögen markhöjd och fornminneshög
    Hagelsten torp m.m. Ljuskarehögsåkrarne åker
    Hagelstorp torp Ljuskareledet f.d. vägled, grind
    Hagen f.d. torp Lockebacke mark
    Hallsberget torp Lorebacken mark m.m. (hem.del)
    Hallsberget torp Lycke mark
    Hallsbergsskogen lht Lyckebacken mark
    Halvardstorp bebyggelse Lyckebackegärdet gärde
    Hassellundarne f.d. torp el. bst. Lyckorna åkermark och lyckor
    Hasselängarna lht Långemossen mosse
    Heden gård Långemosseände mosse-ände o. utmark
    Heden gård Långemosseöjor öjor, holmar
    Heden gård Långjorden åkerjord
    Henriksberg bebyggelse Lövmarken utmark
    Henriksberg hemmansd. Magga åker- o. gärdesmark
    Hulan, Lilla gård Markamossen mosse
    Hulan, Stora Saknas Mossareåkern åker
    Hulan, Stora gård Mossen åkermark
    Hulan, Stora, se Hålan, Stora gd Mossängen åkermark o. äng
    Håkesgården gård Månghögebacken backe och höjd
    Håkesgården, se Vinköl Håkesgården gd Mångängshögarne höjdområde
    Hålan, Lilla gård Mångängerna gärdesmark
    Hålan, Stora gård Månsamossen skogsmarksmosse
    Hålan, Stora gård Nolgärdet gärde
    Hålängen hem.del el. lht Nya Ardalabron bro
    Hällestorp gård Ondabetet betes- o. utmark
    Hällestorp gård Ondadyet dy-, mad- och utmark
    Hällestorp gård Ormabackarne skogs-, utmarksbackar
    Hässlastugan f.d. backstuga Ormabergen berg
    Högedal lht el. torp Orrabacken back o. höjd
    Hörnet f.d. torp Oxabetet gärde o. inägomark
    Jungberga lht Pilehagen hage o. gärde
    Jungstorp torp Prästevägen vägdel
    Jutagården, se Östtorp Jutagården gd Prästevägen vägdel- -led
    Jutegården gård Prästtorpsgärdet gärde
    Karlsberg lht Recklebäcken bäck
    Kartåsen lht el. torp Repaholma mark
    Kasen f.d. torp Repaholmsåkrarne åkerjord
    Klockarebolet lht el. f.d. klockarebost. Risberg berg- o. inägomark
    Knutstorp, se Öxnåna Saknas Risbergsåkrarne åkermark
    Knutstorp gård Runstenen runsten
    Knutstorp, se Öxnåna gd Råhall mark m.m.
    Kolabacken f.d. torp el. bst. Rönnebrobäcken bäck
    Kraftstationen Blombacka el.kraftverk Sand Lille gärdesmark
    Kroken avhyst torp Sand Store gärde o. mark
    Kroken f.d. bst. el. torp Sandtäkterna mark o. sandtäkter
    Krösebacken gård Siken skogsmarkshage och sank mark
    Krösebacken gård Skitstenen stenblock
    Krösebacken gård Skällsåkrarne åkrar, mark
    »Kvickers» f.d. torp el. bst. Slipån å
    Kypetorpet f.d. torp Slätteberga berggrund och flackberg
    Kyrkebacken lht Smedslyckan lycka, åker
    Kyrkoherdebostället, se Vinköl Prästegården gd Snickaremossen mosse
    Kålgården f.d. bst. Solbergaängen äng, gärde
    Källstorp f.d. torp Spakalyckan åker
    Lampet torp Stenbäcken bäck
    Larsbo lht Stomslyckorna åkerlyckor
    Lilla Backen gård Strupamaden skogsmad
    Lillaberget bebyggelse Strömma strömmar o. småfall
    Lillaberget, se Vinköl Berget Lilla gd Suabergen bergparti
    Lillahulan, se Östtorp Hålan Lilla gd *Svartaberget berg
    Lillebacken, se Östtorp Backen Lille gd Svartakärr skogsmark o. sankmark
    Lillegården bebyggelse Svartån å
    Lillegården lht el. hem.-del Svartåsarne utmarksåsar
    Lillängen lht Svartåsaskiften åkerskiften
    Ljungbergstorpet f.d. torp Syltategen teg o. mark
    Ljunget lägenhet Sällarekullsåkern åker
    Ljunget f.d. torp el. bst. Sörgärdena åkermarker
    Loppetorp gård Sörgärdet gärde
    Loppetorp gård Tingeshögen forngravshög el. »domarekulle»
    Lundaberg lht Tingeslund lund o. inägomark
    Lundatorp torp Tingeslundsåkern åker
    Lyckebacken torp Tingskullen forngravshög
    Lyckeberg lht Tingskullegärdet gärde
    Lyckås f.d. bst. Tjuvbiten gärdesmark
    Långebacken lht el. torp Tomterna mark o. sandjord
    Långås f.d. torp Tomtetäppan mark o. åker el. tomt
    Långåsaled f.d. torp Torsbärget berg
    Långåsen torp Torshalleberget höjd
    Läckeberg hemmansdel Torshallen berg
    Marieberg hem.-del Torshallsängen åkermark
    Mejeriet, Vinköl lht och mejeri Tremossamaden skogsmarks- o. dymosse
    Mossen f.d. torp Trottoaren stensättning
    Mossäng f.d. »äng» el. torp Trädgårdsgärdet gärde
    Munkabo f.d. torp Utmarken mark
    Nabben torp Vallgatan markväg
    Nolgården bebyggelse Vallmansdamm damm
    Nordgården gd Vasslabacka skogsmarksbackar
    Nordgården, Lilla,se Östtorp o Östtorp Nolgården L gd Vassängerna gärdesmarker
    Norledet f.d. bst. Vassängsskiften åker o. mark
    Nortorp f.d. torp Veamossebackarne skogsmarksbackar
    Nurva f.d. krog Veamosse Halsar skogsmark
    Nybygget torp Veamossen skogsmarksmosse
    Nyholm lht *Vinkällan? källa
    Nytorp lht el. hemmansdel Vinkällan källa
    Orrebacka torp Vinkölsvägen väg
    Orråsen hem.del el. lht Våleberget bergshöjd
    Oxenåna f.d. by Våleberget bergshöjd
    Oxenåna eller Knutstorp gård Vålleberget berg i inägomark
    Oxenåna, se Öxåna Saknas Vållebergsskiften åkerskiften
    Oxenåna eller Östtorp, Nolgården gård Vångavägen landsväg
    Pankabotten f.d. torp Värgagropen fångstgrop för varg
    Pankabotten f.d. torp Vässlerna våt- o. sankmarker
    Per Olofsgården gård Västergärdet gärde
    Per-Olsgården, se Vinköl Per Olofsgården gd Yxnån, se Östtorpabäcken och Östtorpaån å
    Perstorp f.d. torp Yxnån å
    Per Svensgården gård Åbankarne mark, bankar o. dalbrinkar
    Per-Svensgården, se Vinköl Per Svensgården gd Åhagen gärdesmark o. hage
    Presttorp gård Åremaderna mad- o. sankmark
    Prostagården prästegård o. kyrkoherdeboställe Åsen höjd, sandjordsås o. utmark
    Prästegården gård Älemossen torvmosse (allmänning)
    Prästegården lht o. prästbostad Älemossen mosse
    Prästegården, se Vinköl Prästegården gd Ängebergen berg i ängsm.
    Prästtorp gård Ängen gärde
    Raggaheden gård Änkgårdskullarne kullar
    Raggaheden gård Örnakulan höjd o. berg
    Raggaheden gård Örnakulsberget berg
    Risberg lht Östorpsån å
    Rosenberg bebyggelse Östtorpabäcken bäck, å
    Rosenberg hemmansdel Östtorpsbron landsvägsbro
    Rosenlund hem.del eller lht Östtorpsån å (bäck)
    Råhall hemmansdel Öttumavägen landsväg
    Rönnebro bebyggelse  
    Rönnebro hem.-del  
    Sandtorp lht  
    Sandvadet f.d. torp  
    Sandvadskroken f.d. torp  
    Singulahed gård  
    Singulahed gård  
    Singulahed gård  
    Skattegården gård  
    Skattegården, Lille gård  
    Skattegården, Lille, se Vinköl Skattegården gd  
    Skattegården, Store gård  
    Skattegården, Store gård  
    Skattegården, Store, se Vinköl Skattegården gd  
    Skogen gård  
    Skogen gård  
    Skogstorpet torp  
    Slänta torp el. bst.  
    Solberga f.d. by, nu endast gård  
    Solberga by, f.d. gårdar  
    Solberga gårdar  
    Solberga, Lilla gård  
    Solberga, Lilla gård  
    Solberga Lilla gård  
    Solberga, Stora gård  
    Solberga, Stora gård  
    Solberga Stora gård  
    Speckret småställen  
    Staffanshagen f.d. torp el. bst.  
    Stenbäcken gård  
    Stenbäcken gård  
    Stenkullen lht  
    Stocken f.d. bst. el. torp  
    Stora Nolgården gård  
    Stora Skattegården gård  
    Svaletomten, se 1 Björkäserna Saknas  
    Svaletomten gård  
    Svaletomten gård  
    Svaletomten gård  
    Svensgård bebyggelse  
    Svensgården, se Östtorp Nolgården Store o Ö.Svensg gd  
    Svensgården, se Vinköl Svensgården gd  
    Svenstorp torp el. lht  
    Syltaberget lägenhet  
    Syltaberget torp el. lht  
    Sylten Saknas  
    Syltan gård  
    Sylten gård  
    Sylten gård  
    Sågaregatan f.d. bst.  
    Sänneberg gård  
    Sänneberg gård  
    Sävedalen gård  
    Sävedalen gård  
    Sävedalen gård  
    Tillfällan bebyggelse  
    Tillfällan hem.-del  
    Tillfällan hem.-del  
    Tingshögen avhyst torp  
    Tingshögen lht  
    Tomten gård  
    Tomten lht  
    Tomten, se Vinköl Tomten gd  
    Trumpetaredräglan gård  
    Trumpetaregården gård  
    Trumpetaregården, se Dräglan Trumpetaregården gd  
    Tån lägenheter  
    Tån gård, tomt  
    Tån f.d. torp, nu lht  
    Uppsala f.d. torp  
    Vasslerna avhyst torp  
    Vinköl by  
    Vinköl by o. gårdar  
    Vinköl by o. gårdar  
    Vinköl by o. gårdar  
    Vinköl Berget gård  
    Vinköl Berget Lilla hemmansdel  
    Vinköl Håkesgården gård  
    Vinköl Håkesgården gård  
    Vinköl Per Olofsgården gård  
    Vinköl Per Svensgården gård  
    Vinköl Prästegården gård  
    Vinköl Prästegården gård  
    Vinköls Kyrka kyrka  
    Vinköl Skattegården Saknas  
    Vinköls Skola lht o. skolhus  
    Vinköl Tomten gård  
    Vinköl Änkegården gård  
    Värle f.d. torp  
    Västerlund f.d. torp el. bst.  
    Västerås f.d. bst. el. torp  
    Vässtorp by  
    Vässtorp, Lilla gård  
    Vässtorp, Stora gård  
    Västtorp by o. gårdar  
    Västtorp by o. gårdar  
    Västtorp, Lilla gård  
    Västtorp, Stora gård  
    Västtorp, Stora gård  
    Västtorp Tån gård, »tomt»  
    Västtorp Tån gård  
    Åsen f.d. bst.  
    Ängarås lht  
    Ängeberga lht el. torp  
    Ängen lht  
    Enkegården gård  
    Änkegården, se Vinköl Änkegården gd  
    Östbäck f.d. bst.  
    Österäng hem.-del  
    Östtorp Saknas  
    Östorp by  
    Östorp gård  
    Östtorp by o. gårdar  
    Östtorp by o. gårdar  
    Östtorp gård  
    Östtorp Backen Lille gård  
    Östtorp Brona Saknas  
    Östtorp Brona gård  
    Östtorp Brona gård  
    Östtorp Hulan Saknas  
    Östtorp Hålan Lilla gård  
    Östtorp Hålan Lilla gård  
    Östtorp Jutegården Saknas  
    Östtorp Jutagården gård  
    Östtorp Jutagården gård  
    Östtorp Nolgården Lille gård  
    Östtorp Store Nolgården Saknas  
    Östtorp Nolgården Stora gård  
    Östtorp Nolgården Stora gård  
    Östtorp Svensgården gård  
    Östtorp Svensgården gård  
    Öxnåna Saknas  
    Öxnåna gårdar  
    Öxnåna gårdar  
    Öxnåna gårdar  
    Öxnåna el. Knutstorp gård  
    Öxnåna eller Östtorp Nolgården gård  

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.