ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Marums socken : Skånings härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 104 Naturnamn : 33 Bebyggelsenamn : 422 Naturnamn : 194
Marum sn Abborrströmmen område Sagesmän förteckning Abborrströmmen ström o. metställe
Marum sn Afsen bäck Sagesmän förteckning Afsabäcken biflod
Marum sn Björnebergskärret sankmark Förkortningar förteckning Afsaliden sluttning
Marum sn *Björnemad del av kronopark Förkortningar förteckning Afsaliden lid
Marum sn Bryngels terräng Förkortningar förteckning Afsaliderna sluttningar
Marum sn Bränslen skogsmark Förkortningar förteckning Afsen bäck
Marum sn Bullerbergen höjder Sagesmän förteckning Afsen bäckå
Marum sn Djäknehöljen strandområde Marums socken sn Afsen skogsmark
Marum socken Essholmarna holmar Marum socken Afsen bäck
Marum sn Furubacken skog Marum socken Afsen biflod
Marum sn /Se Furubacken skog Marum sn Allmänningen Mossen mark
Marem Saknas Furubacka kronpark Marum socken Apeldalen dal
Marum sn Fåglabäck bäck Marum socken Apeldalen åker
Marum sn Gabbagraven terräng Marum socken Ardala gränsmarker
Marum socken Getabacken skogbeklädd backe Marum sn Aspemossen mossmark
Marum sn Gänglet binamn på Nyckelmossen /Se Aspebackarn inbyggarbeteckning Blidsbackagärdet åker
Marum socken Hjortemossen mosse Brastorparn inbyggarbeteckning Blidsbackaliden sluttning
Marum sn Hjortmossarna mossar Bränningamjölnaren inbyggarbeteckning Blidsbacken kulle med grustag
Marum sn Hundaberget höjd Bränningeborgarn inbyggarbeteckning *Blissbacken höjd
Marum sn Högeberg höjd? Fräslegålingen inbyggarbeteckning Blixbacken skogsmarksbacke
Marum sn /Se Kalixbacken terräng Furubackarn inbyggarbeteckning Brastorpagärdet åker
Marum sn Karlagårdsgärdet ägomark Gråhusarn inbyggarbeteckning Brastorpa mad kärr
Marum sn Kättilstens gryta grop? Grönelisten inbyggarbeteckning Brastorpaskogen skogsområde
Marum sn Nyckelmossen terräng Hagarn inbyggarbeteckning Brasstorps Äng skogsmossemark
Marem Saknas Slåttemossen terräng Hallamjölnarn inbyggarbeteckning Bränningsbergsskiftet skifte
Marhum Saknas Smosebacke ägomark Hjo-Pelle personnamn Bränningebro vägbro
Marum Saknas Spinnerifallet, Gamla område Horsamjölnaren inbyggarbeteckning Bränsla skog
Marum sn Storskogen skogsmark Högsbergan inbyggarbeteckning Bullerbackarne mark
Marum sn Svarte rinnaren bäck Jängesbonden inbyggarbeteckning Bullerbergen granitås
Marum sn? Svinsebäcken bäck Karlsåsarn inbyggarbeteckning Bullerbergen berg
Marhem Saknas Säckaremossen mosse Kringelundarn inbyggarbeteckning Bullerbergen berg
Marum sn Ulvatången ägomark Kringlalacke inbyggarbeteckning Byängen gärdesmark
Maroms socken Vintermossen terräng Lillegålingen inbyggarbeteckning Carlagårdsgärdet avs.
Marum sn   Lillegårdsbonden inbyggarbeteckning Djäknehöljen utvidning av bäck
Marum sn   Marumabo inbyggarbeteckning Djäknehöljan hölj
Marum sn.   Marumabonde inbyggarbeteckning Dymad mad
Marum sn   Myrängarn inbyggarbeteckning Dymadsbackarne mark
Marum sn   Nyhagarn inbyggarbeteckning Dymadsmossen mosse
Marum sn   Nyholmarn inbyggarbeteckning Ekebergsvägen väg
Marum by?   Prästegårdsbonden inbyggarbeteckning Ekgårdsvägen skogsmarksväg
Marum byeskog   Sarängarn inbyggarbeteckning Ersholarma mader
Marum sn /Se   Simmarboarn inbyggarbeteckning Flian å
Marum sn /Se   Simmatorparn inbyggarbeteckning Flian å
Marum sn /Se   Skogsboarn inbyggarbeteckning Furubacka skogsmark
Marum sn /Se   Skyttahedarn inbyggarbeteckning Furubackaskogen skogsskifte
Marum sn /Se   Svansvikarn inbyggarbeteckning Furubackavägen markväg
Attorp Saknas   Tuppes inbyggarbeteckning Furubacken skogsparti
Attorp gd   Tyskamjölnaren inbyggarbeteckning Furubacken skog o. markområden
?Brastorp by   Välarn inbyggarbeteckning Furubacken skogspark
Brasthorp Saknas   Anderstorp lht Furubacken kronopark
Brastorp by   Apelkvistes backstuga Fåglabäcken bäck
Brastorp by   Aspebacken torp Fårhagen hage o. mark
Brastorp by   Aspebacken torp Gabbagraven gravställe
Brastorp by   Aspebacken torp Gabbagraven gravställe
Brastorp by   Attorp gård Gabbagraven avrättningsplats
Brastorp, Lilla o. Stora förr gdr, nu gärden /Se   Attorp gård Getabacken kulle
Brastorp by /Se   Attorp tilldelningstomt Getaledet grind
»gudhrydho torp» beb.   Attorp hemmansdel Gigerugnen berggrotta
»gudhrydho torp» beb.   Attorp Lilla torp, f.d. *Gijarugnen gång
Gunridhathorp gd.   Attorps Kvarn f.d. kvarn Granskogen barrskog
»gunridhathorp» Saknas   Attorps Stom torp Granskogs svedja åker
*Gunridha thorp Saknas   Backen f.d. torp Grenängen äng
»grunridhathorp» Saknas   Backen torp Grinnagärdet gärde
*Gunridhathorp Saknas /Se   Backen torp Grisagårdsgärdet gärde
Hagen förr stuga?   Benstampen, Svansvik stamp för benmjölstillverkning Grisaklämman åkermark m.m.
Klockarebolet förr stuga?   Biskopskvarn f.d. kvarn Grisaklämman grind
Kringelilund förr stuga?   Biskopskvarn f.d. kvarn Grisaklämman grind
Kyrketorp förr torp?   Bostället soldattorp f.d. Gråhuslyckan lycka m.m.
Marum by   Brasstorp Saknas Grushagarna skogsområde
Marum by   Brasstorp gårdar Gråhusevägen landsväg
Marum by och sn.   Brasstorp gårdar Gröne Vägen skogsväg
Marum by och sn   Brastorp gd Gårdshagen mark
Marum by   Brastorp by Göteborgsvägen landsväg
Marum by   Brastorp bebyggelse Hacket åker
Marum by   Brastorp, Lilla gård Hagabackarna mark
Marum by   Brasstorp, Lilla gård Halla spång gångbro
Marum by   Brastorp, Lilla rusthåll Hallavägen biväg
Marum by   Brastorp, Stora gård Hedenlyckan gärde
Marum by   Brasstorp Stora gård Hemlyckan lycka
Marum by o. sn   Brasstorp, Stora rusthåll Holma holmar
Marum by   Bron torp el. lht. Horsabacken kulle
Marum by   Bränningen bebyggelse Horsaberget Saknas
Marum by   Bränninge tullkvarn Hospitalsskogen Saknas
Marum by   Bränningeberg gård Hundaberget bergkulle
Marum by   Bränningeberg gård Händavägen väg
?Marum kvarn Saknas   Bränningeberg gård Hästhagen hage o. gärdesmark
Simmatorp hgd   Bränningeberg berustat säteri Högsåsen skogsmarksås
Simmatorp gård   Bränningebergs kvarn kvarn Iskällaregärdet gärde
Simmatorp Saknas   Bränningebergs Mejeri f.d. mejeri Jigarommen sten
Simmatorp by   Bränninge Kvarn kvarn Jutaholmen mark
Simmatorp hg /Se   Bränningemad f.d. torp Jutakroksbackarne mark
?Simmatorp gård   Bränningen kvarnlägenhet o. fall Kjättestens Gryta »jättegryta»
Simmatorp Saknas /Se   Bränningen f.d. kvarn Kjättestens Gryta jättegryta
Simmatorp gods /Se   Bränningen Stora kvarn, lht e.d Knapprums stenar stenar
Stommen gd   Bränningestamp f.d. stamp Knektängen äng, gärde
Stompn Saknas   Bränningetorp f.d. torp Kobacken kulle
Svansviks quarn Saknas   Bränneriet f.d. byggnad, brännvinsbränneri Kroneparken kronopark
?Svansvik kvarn o. såg   Bullerbacka lägenhet Kullaberget berg
?Svansvik kvarn o. såg   Bullerbacka lht, ej beb. Kvarnedammen damm
Varums kvarn, se ?Marums» kvarn Saknas   Byn by o gårdar Kyrkebro vägbro
»wika» kvarn   Bynd Rote sockenrote Kyrkebron bro
*Vika förr kvarn   Carlsås torp Kyrkehölj hölj och inbuktning
*Vika kvarn   Dalvik lht Kyrkestigen skogs- o. skogsmarksväg
*Vika Saknas   Daniels bebyggelse Kyrkestigen stig, delvis väg
    Ekeliden f.d. torp el. hus Kyrkevägen väg
    Ekelund f.d. torp Kyrkogården kyrkogård o. begravningsplats
    Ekströms bebyggelse Kyrkogården begravningsplats
    Enebacken torp Källängen gärdesmark
    Enebacken avs. lht, f.d. backstuga Ladugårdsgärdet gärde
    Engelsberg torp Ladugårdsgärdet gärde
    Fastes lht Ladugårdsgärdet åker
    Fattighemmet lht, försörjnings- o. fattighus Lampagärdet åker
    Fattigstugan hus och fattigstuga Lampen gind
    Fattigstugan försörjningshemmet Ledgärdet gärde
    Fiskartorpet f.d. torp Ledvägen markväg
    Fjarta-Lottes Saknas Lillegårdsskiftet Saknas
    Fjartes backstuga Långaberget bergkulle
    Fjärdingsmans torp Långa Gatan väg
    Flata förr krog Långa gatan väg
    Flata f.d. krog Långebergsmad kronopark
    Folkskolan skola Majoreholmen holme
    Fribergs Nybygge f.d. torp Marumsvägen väg
    Fridhem avs. lht Marumsån å
    Fråget f.d. torp Marumsån å
    Frälsegården gård Munkatorpagärdet åker
    Frälsegården utgård Munkån bäck
    Furubacka kronopark Nolmarken skogsmark
    Furubacka kronopark Nyckelmaden mad
    Furubacken torp Nyckelmosse Backar mark
    Furubacken torp Nyckelmossen skogsmosse
    Furudalen torp Nyckelängen äng o. skogsmark
    Fågelvik Saknas Näbbagårdsafsen betesmark
    Försörjningshemmet bebyggelse Odaskogen skogsområde
    Gatan f.d. torp el. hus Odlingen gärde
    Granebacken f.d. torp Odlingen åker
    Granestugan hus el. torp f.d. Parkgärdet åker
    Grankällen f.d. torp Pelaskiftena skogsskiften - lotter
    Granskogen torp Pelaskifterna betesmarker
    Granskogen torp Pelaskogen skogsmark
    Grisegården gård Pelastigen hagmarks- och skogsväg
    Grisegården gd Prästavägen Saknas
    Grisegården utgård Ryttarebackarne mark
    Gråhus torp Ryttaremossen kr. äng
    Gråhus torpställen Rännebro bro, vägområde
    Gråhus torpställen Rännebrobackarne marker
    Gråhus torpställen Rännebromossen mosse
    Gråhus lht, f.d. torp Sarabacken backe el. kulle
    Gråhus sl av avst omr Sarängen äng o. gärdesmark
    Grönelid torp Simmatorpa mark betesmark
    Grönelid torp Simmatorps Park park och trädgård
    Grönelid torp Skaragärdet, Lilla gärde
    Grönelid lht Skaragärdet, Stora gärde
    Gängesholm lht. Skaravägen landsväg
    *Gänglet bebyggelse Skarliden sluttning
    Göteborg f.d. torp Skarlidsbacken kulle
    Hagen torp Skarlidsgädet åker
    Hagen f.d. torp Skyttahedsskiftet Saknas
    Halla vattenkvarn Slåttermossen ängsmark
    Halla lht o. frälse kvarn Smosebacke kulle
    Halla kvarnplats Smosera åker
    Hallaberget torp Smosera el. Smosorna åkrar m. sluttning
    Hallaberget torpjord, tidigare torp Snipagärdet gärde
    Hallakvarn kvarn Spettalskvarnsskiftet Saknas
    Hallakvarn kvarn Spettalsskiftet Saknas
    Hallakvarn, se Halla kvarnplats Stallgärdet gärde
    Hallatorpet torp Stallgärdet åker
    Hedan, se 1-2 Skyttaheden Saknas Stensmaden mad
    Hedan gård Stenstorpagärdet åker
    Hedan gård Stockäckrerna åkrar
    Hedan rusthåll Storskogen skog
    Hedan underjägareboställe Svansvika bro bro
    Hedan underjägareboställe Svansvikabron vägbro
    Hedan underjägareboställe Svansvikavägen väg
    Hedan backstuga Svarte Rinnaren bäck
    Heden gårdar Svarte rinnaren bäck
    Heden gård Svinsebäcken bäck
    Heden gård (gårdar) Svinsebäcken bäck
    Hedens Kvarn f.d. kvarn Sågarebackarne skogsmark
    Hedenstorp torp Sågaremaden mad
    Hedenstorp torp Söderkvistagärdet åker
    Hedenstorp avs. lht Sörskogen skogsmark
    Hedentorp förr kronot. Tamperna sankmarkshålor
    Hjo-Pelles lhten Tamperna sankmarkshålor
    Horsa f.d. vattenkvarn Torparegärdet gärde
    Horsa benämn. på Horsakvarn Trossebodgärdet gärde
    Horsakvarn lht, hem.del Trossebogärdet åker
    Horsakvarn kvarn Trädgårdsgärdet gärde
    Horsakvarn tullkvarn Trädgårdslyckan gärdeslycka
    Horshaga kvarn Tuppadiket gränsdike
    Hospitalsgården gd Tyskavägen biväg
    Hospitalskvarn gård Tån betesmark
    Hospitalskvarn lht o. kvarn Ulvatången gärdesmark
    Hopitalskvarn kvarn m.m. Ågärdet åker
    Hopitalskvarn hopitalshemman Ärsholma åholmar
    Högsberg lht el. torp  
    Högsberg avs. lht. f.d. torp  
    Inland gård  
    Inland gård  
    Inland enstakahemman  
    Johannefrid f.d. lht  
    Jängesholm bebyggelse  
    Jänget bebyggelse  
    Kampetorp jordområde  
    Karlagårdsgärdet avs.  
    Karlagärdet benämn. på Carlagårdsgärdet  
    Karlsgården gård  
    Karlsgården gd  
    Karlsgården bebyggelse  
    Karlsås torp  
    Karlsås, se Carlsås torp  
    Klasatorpet torp  
    Klockarebolet torp el. lht  
    Klockarebolet backstuga  
    Klockarekvarn f.d. kvarn  
    Klockarekvarn f.d. kvarn  
    Klockarekvarn tullkvarn  
    Kolarens Stuga f.d hus o. kyrkjord  
    Hopparströmmen f.d. hus, kvarn  
    Kopparströmmen f.d. kvarn  
    Kringelebo backstuga, f.d.  
    Kringeleholm torp el. hus  
    Kringelgården gård  
    Kringelgården gd  
    Kringelgården rusthåll  
    Kringelilund torp  
    Kringelund torp  
    Kyrkekvarn vattenkvarn  
    Kyrkekvarn hem.del m.m.  
    Kyrkekvarn hem.del o. f.d. kvarn  
    Kyrkekvarnen Saknas  
    Kyrketorp torp  
    Kyrketorp torp  
    Kyrkå torp  
    Kyrkå lht el. skatte torp  
    Kyrkå torp  
    Kyrkå kvarn  
    Ladås torp  
    Ledet f.d. torp  
    Liljas soldattorp  
    Liljebäng namn  
    Liljebäng namn  
    Lillegården gård  
    Lillegården gd  
    Lillegården gd  
    Lillegården brukningsdel  
    Lindgrens torp  
    Ljungkvistens bebyggelse  
    Lurkum backstuga  
    Lyckebo avs. lht  
    Långebergsmad torp  
    Långebergsmad torp  
    Långebergsmad lht  
    Långebergsmad torp  
    Maden torp  
    Maden kronotorp  
    Maden torp  
    Marbo torp (nu friköpt)  
    Marbo lht  
    Marbo kr.torp  
    Marbo torp  
    Margaretelund f.d. torp el. hus  
    Marielund torp el. lht  
    Marum socken  
    Marum by  
    Marum by och gårdar  
    Marum gårdar  
    Marum gårdar  
    Marum kyrkby  
    Marum by  
    Marum bebyggelse  
    Marum bebyggelse  
    Marum bebyggelse  
    Marum bebyggelse  
    Marum Frälsegården gård  
    Marum Frälsegården gård  
    Marum Grisegården gård  
    Marum Grisegården gård  
    Marum Hospitalskvarn gård  
    Marum Karlsgården gård  
    Marum Karlsgården gård  
    Marum Kringelgården gård  
    Marum Kringlegården gård  
    Marum Lillegården gård  
    Marum Lillegården gård  
    Marum Näbbegården gård  
    Marum Näbbegården gård  
    Marum Skattegården gård  
    Marum Skattegården gård  
    Marumabyn by  
    Marums Kyrka kyrka  
    Marums Skola lht o. skolhus  
    Marum Stommen gård  
    Marum Stommen gård  
    Marumskvarnarna kvarnar  
    Mellomtorpet torp  
    Mossen f.d. torp  
    Munkatorp gård  
    Munkatorp gård  
    Munkatorp gård  
    Munkatorp hemman  
    Munkatorp Lilla hem.del eller torp  
    Munkatorps Grind f.d. torp  
    Munkatorps Kvarn f.d. kvarn  
    Munkatorps Led f.d. torp  
    Murare lht  
    Myrängen torp  
    Myrängen torp  
    Myrängen torp  
    Nyberg lht  
    Nybo lht el. torp  
    Nyborg torp  
    Nybygget torp  
    Nybygget f.d. torp  
    Nybygget torp  
    Nybygget torp  
    Nyckelmaden f.d. torp  
    Nyckelmossen gård  
    Nyckelmosesn lht o. mosse  
    Nyckelmossen lht el. hem.del  
    Nyckelmossen bebyggelse  
    Nyckeltorp torp  
    Nyckeltorp lht  
    Nydal lht  
    Nyhagen torp  
    Nyhagen torp el. lht  
    Nyhagen f.d. torp  
    Nyholm torp  
    Nyholm lht  
    Nyholm lht  
    Nyholm torp  
    Nymans lht  
    Näbbaskog torp  
    Näbbaskog backstugor  
    Näbbegården gård  
    Näbbegården gd  
    Näbbegården fänriksboställe  
    Pela torp m.m.  
    Pela backstuga  
    Pelles på Skyttaheden lht  
    Prästegården gård  
    Prästegården bebyggelse  
    Rosenlund torp  
    Rosenlund torp  
    Ryttaremossen arrendetorp  
    Ryttaremossen äng  
    Sandhem avs. lht  
    Sarängen torp  
    Sarängen torp  
    Simmabo Saknas  
    Simmabo hållplats  
    Simmatorp gd  
    Simmatorp gård  
    Simmatorp gård  
    Simmatorp gård  
    Simmatorp gård  
    Simmatorp gård  
    Simmatorp rusthåll  
    Simmatorps Backe torp el. hus  
    Simmatorps Krog f.d. korg o. hus  
    Simmeled f.d. torp el. hus  
    Skattegården gård  
    Skattegården rusthåll  
    Skeppars lht  
    Skogsbo torp  
    Skogsbo torp  
    Skogsled f.d. torp el. hus  
    Skogstorp f.d. torp  
    Skogstorpet torp  
    Skogstorpet f.d. torp, nu lht  
    Skolan Saknas  
    Skyttaheden Saknas  
    Skyttaheden bebyggelse  
    Skyttaheden gård  
    Skyttaheden gård  
    Skytteheden bebyggelse  
    Small-Ole-backen f.d. torp el. hus  
    Small-Ole-backen f.d. torp  
    Smäll f.d. torp  
    Smäll torp  
    Sofielund lht  
    Spottalskvarnen hospitalskvarn  
    Spinneriet Bränningeberg f.d. spinneri o. fabriksanläggning  
    Stenstorp f.d. torp  
    Stenstorp backstuga  
    Stocken f.d. torp el. hus  
    Stockholm f.d. torp  
    Stommen gård  
    Stommen bebyggelse  
    Stommens Torp torp f.d.  
    Strömsberg lht, backst.  
    Strömsberg lht  
    Stötes torp  
    Svansbro lht  
    Svansbro backstuga  
    Svansvik vattenkvarn  
    Svansvik lht  
    Svansvik kvarnplats  
    Svansviks Spinneri spinneri »fabriksanläggning»  
    Sven Anders Kvarn f.d. kvarn  
    Sven Anders Kvarn f.d kvarn  
    Säby Saknas  
    Tokmaden torp  
    Trosseboden byggnad  
    Tuppen torp  
    Tuppen binamn på Hedenstorp  
    Tuppen förr kronot.  
    Tuppen torp  
    Tyska vattenkvarn  
    Tyska kvarnplats  
    Tyska Kvarn kvarn  
    Tyska Kvarn kvarn  
    Tyskakvarn, se Tyska Saknas  
    Tån torp  
    Tån f.d. torp  
    Wallgrenstorpet torp  
    Viken lht  
    Viken hus m. tomt, förr kronot.  
    Väla förpantning  
    Välaberg avs. lht  
    Wälaberget torp  
    Wälan torp  
    Åses backstuga  

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.