ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Stenums socken : Valle härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 98 Naturnamn : 25 Bebyggelsenamn : 658 Naturnamn : 323
Stenum sn Flolandet ägomark Saknas Saknas Alehagen hage o. mark
Stenum Saknas Galgabacken terräng Sagesmän förteckning Allmänningsmarken skogshag o. åkermark
Steneem Saknas Gåsemossen sankmark Stenum socken Axevallavägen landsväg
Stenum sn Gåsemossen sankmark Stenum socken Axvallavägen väg
Stenem Saknas Gåsemossen mosse Stenum socken Axvallavägen landsväg
Stenem Saknas Gällkvistabäcken bäck Stenum socken Backaberget berg
Stenum sn Götalabäcken bäck Stenum socken Backaberget hög kulle
Stenum sn Hampakullen kulle med fornlämning Sagesmän förteckning Backagärdet gärde
Stenum sn /Se Hinshögarna höjder Sagesmän förteckning Baketråget hålväg eller stig
Stenum sn Hornborgasjön sjö Förkortningar förteckning Bastamad madmark
Stenum sn Hållsdammen sank mark Förkortningar förteckning Bastamad mad eller mosse
Stenum sn Härlingstorpskanalen kanal Förkortningar förteckning Björkehagen hage o. gärdermark
Stenum sn Kaffemossen mosse Förkortningar förteckning Björkelyckan lycka
Stenim Saknas Rödjeskogen skogsmark Stenum socken Bolumsängen äng o. madmark
Stenim Saknas Sibirien mossområde? Stenum sn Bottnarmossen skogsmarksmosse
Stenum sn Skafferiet terräng Stenum socken Bottnamossen mosse
Stenum sn Skinten terräng Stenum socken Brobackaliden landsvägslid
Stenum sn Smalehals skogsmark Stenum socken Brobackaliden landsvägslid
Stenum sn Spalm höjd? Stenum Socken Brobacken markområde
Stenum sn Stora Lunden, se Hornborgasjön sjö Adela i Gräsgården bebyggelse och inbyggarbeteckning Brobacken backe
Stenum sn Storån avloppså Backgårds inbyggarbeteckning Bråtahålan mark o. grop
Stenum sn Svartemossen terräng Bängsen inbyggarbeteckning Dammshagen hagmark
Stenum sn Tjuvamossen mosse Ekebackarn inbyggarbeteckning Domareringen domarring
Stenum sn /Se Tångarna terräng Ekåsara inbyggarbeteckning Domareringen, Västtomten stensättning o. fornminne /Se
Stenum sn /Se *Vings- och Stenumsskogen kronopark Enebackarn inbyggarbeteckning Ebbelyckan gärdeslycka
Stenum sn /Se   Greven inbyggarbeteckning Ekebacken gärdesmark
Backa Saknas   Gryten inbyggarbeteckning Ekebacken mark
?Backgården gd   Gråbon inbyggarbeteckning Ekebacken fastmarkskulle
*Biskopskvarn f.kvarn   Gräsgårds inbyggarbeteckning Ekebacken Lille hag o. gärdesmark
Flyet förr stuga?   Harbackarn inbyggarbeteckning Ekebacken Store hag- och gärdesmark
Häljansäng ödetorp?   Hulkarn inbyggarbeteckning Ekegärdet gärde
Jonsbo förr torp?   Hygges inbyggarbeteckning Ekekroken gärdesmark
Källebacken förr stuga?   Häggumen inbyggarbeteckning Ekeskogsgärdet gärde
Myrbacken förr torp?   Hägnarn inbyggarbeteckning Ekeskogsgärdet åker
Norrledet ödetorp?   Häljansängarn inbyggarbeteckning Ekåsagärdet gärde
Romlycke gd /Se   Höjdarn inbyggarbeteckning Ekåsastigen hagmarksstig, skogsväg
?Ruderna (Stora o. Lilla Rude) gd   Kilebon inbyggarbeteckning Ekön hagmarksområde
?Ryd by   Knivsbackarn inbyggarbeteckning +Ekön mosse
Sonabol f. gd   Krokarn inbyggarbeteckning Flian å
*Sonabol Saknas   Källebackarn inbyggarbeteckning Flian å
»Sonabool» gård   Källegårds inbyggarbeteckning Flian å
Sonabol gd   Kökarn inbyggarbeteckning +Flia ån, se Flian Saknas
Sonabol gd   Lekarn inbyggarbeteckning Floglandet åkermark
Sonabol förr gård   Lillelycken inbyggarbeteckning Flyaflaget åker
Sonabol Saknas   Långebackarn inbyggarbeteckning Forsamaden mad o. mark
Sonabol Saknas   Myrebackarn inbyggarbeteckning Fugel mosse
*Sonabool förr gård   Nyhagarn inbyggarbeteckning Fyrkanten gärde
*Sonabool Saknas /Se   Nyhemmarn inbyggarbeteckning Fågel skogsmosse
»Stenemsmadher» lokalitet   Nyttorparn inbyggarbeteckning Fädreven hagmark o. fädriftsväg
»Stenemsmadher» lokalitet   Prästabon inbyggarbeteckning Fähuslyckan lycka, gärde
*Stenensmad Saknas   Röjen inbyggarbeteckning Fämossebron vägbro
*Stenensmad Saknas   Spalmarn inbyggarbeteckning Fämosse Kanal kanaldike
*Stenumsmader (?) Saknas   Stenhagarn inbyggarbeteckning Fämossen mosse
*Stenensmadher lokalitet   Stenholmarn inbyggarbeteckning Galgabacken hagmarksbacke
Stenum by   Stenumabo inbyggarbeteckning Godnatt Anders grind
?Stenum by   Stenumare inbyggarbeteckning Gravplanen avs., begravningsplats
Stenum by   Stomnars inbyggarbeteckning Gravverksfältet, Stora område av Röde mosse
Stenum by   Storelyckan inbyggarbeteckning Gårdsängen äng o. gärde
Stenum by   Sveen inbyggarbeteckning Gåsamossen skogsmarksmosse
Stenum kyrkby   Tubbetorparna inbyggarbeteckning Gåsamossen mosse
Stenum kyrkby   Tåarn inbyggarbeteckning Gåsapinnemossen äldre namn på Gåsamossen
Stommen gd   Vallehärsbo inbyggarbeteckning Gäddas Lusthus parkområde o.d., markhöjd
*Takevad gd?   Västtomtare inbyggarbeteckning Hagen gärde
Twbbatorp Saknas   Ängatorparen inbyggarbeteckning Haget betesäng o. hagomr.
Twbbatorp Saknas   Östtomtare inbyggarbeteckning Hagängen hage, äng, åkermark
Twbbatorp Saknas   Adolfsgården gård Hampakullen mark-kulle och odling
Twbbatorp Saknas   Adolfsgården bebyggelse Hemskogen skogsmark
Tubbetorp Saknas   Adolfsgården gård Hinshöga höjder
Tubbetorp Saknas   Adolfstorp f.d. torp Hinshögen hög o. höjd
Tubbetorp by   Alexes i Ekås bebyggelse Hindshögen backe
Tubbetorp by   Andersa på Hygget bebyggelse, inbyggarbeteckning Hjortemossen annat namn på Rödemosse
Tubbetorp by   Anderssons i Västtomten bebyggelse Holkamossen skogsmosse
Tubbetorp hg   Anne-Majes torp Holmagärdet gärde
Tubbetorp hgd   +Arfwidsgården, se Arvid bebyggelse Holmalyckan lycka
Tubbetorp by   Arvid berustat säteri Hopamarken mark
?Tubbetorp hg   Arvid gård Hornborgasjön sjö
Tubbetorp Saknas   Assara i Gräsgården bebyggelse, personnamn Hornborgasjön insjö
Tubbetorp Saknas   Augusta i Ekås bebyggelse, personnamn Humlagården hage, mark
Tubbetorp herrgård   Augusta i Källegården bebyggelse Husalyckan lycka
Tubbetorp by   Augusta i Västtomten bebyggelse Husgärdesängen äng o. mad
Tubbetorp by   August Svenssons Ekås bebyggelse Hålldammen mad- o. sankmark
Tubbetorp hrgd?   Axelstorp f.d. torp Härlingstorpaskiften ängs- och madområden
Tubbetorp hrgd?   Axelstorp torp Härlundavägen landsväg
Tubbetorp hg   Backen backstuga Hästamarken hagmark
Tobbetorp Saknas   Backgårdarna brukningsdelar Hästhagen hage
Tubbetorp gd /Se   Backgården gård Högetomta damm damm
Vestompta Saknas   Backgården bebyggelse Höjentorpaskiften madmarker
Vestompta Saknas   Backgården bebyggelse Ingaslyckan gärdeslycka
Västtomten by   Backgården bebyggelse Kalvhagen gärdesmark
Västtomten by   Backgården bebyggelse Kalvhagen hage o. mark
Vesttomta by   Bengta torp Kanalen, Tubbetorp kanal= grävt dike
Vesttomta by   Bengtssons i Ekås bebyggelse Kattelidsåkern åkerjord
Västtomten by   Bengtstorp f.d. torp Kattelidsängen gärde
Östompte Saknas   Bengtstorp torp Kattemossen skogsmosse
Östompte Saknas   Bergstens i Backgården bebyggelse, inbyggarbeteckning Kavelbrogärdet gärde
Östtomten hg   Bingen f.d. torp eller bst Kavelbron f.d. bro
Östtomten gd   Björkebacken torp, nu backstuga Knektängen gärde
Östtomten gd   Björkebacken lht Knissbackegärdet gärde
    Björkelund lht Kohagen hage o. kobetesmark
    Björkelund lht Kohagen hage o. mark
    Björken f.d. bst Kohagen hage
    Björklund, se Björkelund Saknas Kohagen Norra Södra hag- o. kobetesmark
    Blombacken lht Kolugnarne skogsmark m.m.
    Blombacken lht Korsen vägkorsning, -skäl
    +Blommedal, se Blommendalen Saknas Korslyckan gärdeslycka
    Blommedalen bebyggelse Kottemossen mosse
    Blommedalen gård Kringelakärret skogsmark o. -kärr
    Blommedalen gård Krogen mark m.m.
    Blommendalen gård Krokegärdet gärde
    Blommendalen enstakahemman Krokåkern åkerjord
    Blommendalen bebyggelse Kronängen äng o. åkermark
    Blommedalen Lille f.d. bst Kräka betes-, ängs- o. mossemark
    Bomaden gård eller ställe Kräken område
    Bomans smedja smedja Kvarnadammen damm
    Bostället bebyggelse Kvarnalyckan gärde
    Bredäng avsöndrad lägenhet Kvarnavadet gärdesmark
    Bredäng f.d. torp, nu lht Kvarnavägen väg
    Bredäng lht, f.d. torp Kvarnavägen landsväg
    Brobacken lht Kvarnelyckan lycka
    Brobacken avs, ålderdomshem Kvarnäckran åkermark
    Brogården f.d. komministerboställe Kyrkemossabron bro
    Brogårdstorp f.d. torp Kyrkemossa Kanal bäck - dike
    Brovadsbacken f.d. torp eller hus Kyrkemossakanalen kanal
    Brunnsgården Saknas Kyrkemossen mosse och odlad mark
    Brunnsgården eller Brogården gård Kyrkemossen mosse
    Bråttom torp Kyrkevägen väg
    Bråttom f.d. torp Kyrkön odlingsmark och låg höjd
    Bygårdarna gårdar Kålgården åkermark
    Byn by Källarelyckan gärde
    Byn by Källegårdsliden landsvägslid
    Byroten rote= sockenområde Källegårdsliden landsvägslid
    Bäckmans i Ryd bebyggelse Källyckan gärdeslycka
    Dalen lht, f.d. torp Källelyckan åkerlycka
    Dalen lht Källängejorden åkermark
    Duves-Augusta backstuga Källängen mark
    Duves-Karla backstuga Källängsgärdet gärde
    Ekebacken torp Kärremossen hagmarksmosse
    Ekelund lht, f.d. soldattorp Kärret äng o.gärdesmark
    Ekelund lht Kärrhagen hage o. gärdesmark
    Ekenäs lht, bebyggelse Kärrtorpamarken skogsmark
    Ekeskogen f.d. bst Kölnegärdet gärde
    Ekmans lht Kölnehagen hage o. mark
    Ekås, se Lilla och Stora Ekås Saknas Laddrågorna mark
    Ekås by Ladgärdesåkern åkerjord
    Ekås gårdar Ladugärdet gärde
    Ekås, Lilla gård Ladåkern åkermark
    Ekås Lilla gård Laggatorpaliden landsvägslid
    Ekås Lilla gård Lidareåkrarne åkerjord
    Ekås, Lilla enstakahemman Lillagärdet gärde
    Ekås, Lilla enstakahemman Lillegården gärdesmark m.m.
    Ekås, Stora gård Lilleskogen skogsområde
    Ekås Stora gård Lillyckorna gärdesmark
    Ekås, Stora enstakahemman Lillängen äng, gärde
    Ekås, Stora enstakahemman Loggärdet åker
    Ekås, Stora enstakahemman Loggärdet Lilla gärde
    Ekås, Stora enstakahemman Loggärdet Stora gärde
    Ekåsmad lht Luderbacken ängsbackemark
    Enebacken torp Lundbyskiften ängs- och madmarker
    Enebacken torp, senare statarbostad +Lunden äldre namn på Hornborgasjön
    Erika-Majes backstuga Långagärdet gärde
    Ernsta i Gräsgården bebyggelse, personnamn Långebacka marker
    Erikssons i Västtomten bebyggelse Långebackalöten gärdesm.
    Fabrikörns lht Långängarna åkermark o. gärden
    Falkes bebyggelse Löten åkermark
    Falks i Lund lht Löten åkermark
    Fattighuset, Gamla, se Fattigstugan Saknas Löterna marker
    Fattigstugan f.d. fattigbostad Löterna marker
    Fattigstugan fattigstuga Maden åkermark
    Flinkes i Backgården bebyggelse Maderna sanka ängar
    Flyet stuga Maderna gärden
    Flyet torp Madhagen hage o. åkermark
    Flyet Saknas Madvägen markväg
    Flygare bebyggelse Madvägen väg
    Flåttes backstuga Madvägen väg
    Flöjet dagsverkstorp Mellomgärdet gärde
    Folkskolan Saknas Mellumgärdet åker
    Folkskolan, Nya folkskola Missunnan mark
    Fridhem lht Missunna skogsskift
    Fridhem lht Mormoralycka gärdeslycka
    Furuskogen lht Mosalyckan lycka, mark
    Furuskogen avs. Myrebacken gärdes- och hagmark
    Fältes torp Nolängen gärde o. mark
    Gamle slöjdarns lht Nya vägen avs.
    Gilbert Johanssons Ekås bebyggelse Nya vägen avs.
    Gossasmedens benämning på Västtorp Nya vägen avs.
    +Granlund dagsverkstorp Olstorpavägen väg
    Granlunden f.d. torp Orralandet gärde
    Granön f.d. soldattorp och lht Oxhagen hagmark
    Granön lht, f.d. soldattorp Oxhagen gärde
    Grens i Backgården bebyggelse Pessebacke mark
    Greves bebyggelse Pilängshagen hage
    Grytes bebyggelse Prästalyckan gärde
    Gråbo-Gustava bebyggelse, personnamn Rake Biten vägområde
    Gråbons bebyggelse, personnamn Rudängen äng o. mark
    »Gråens» hem.del Rydet mark, gärdes- o. hagmark
    Gräsgårdarna brukningsdelar Rävaberget skogsmarksberg
    Gräsgården gård Rödemosse torvmosse
    Gräsgården bebyggelse Rödmossen mosse
    Gräsgården bebyggelse Rödemosse mosse
    Gräsholmen f.d. torp Rödemossekanalen kanal
    Gustava i Backgården bebyggelse, personnamn Röjelyckan gärde
    Gustava i kammarn bebyggelse Rödjelyckan åker
    Gustava i Källegården bebyggelse Röjerna mark, åker m.m.
    Gustava i Källegården bebyggelse Röjeskogen skogsområde
    Gustava i Laggartorp del av Laggaretorpet Röjeskogen skog
    Gustava i stugan bebyggelse Salsgärdet gärde
    Gustavssons i Ekås bebyggelse Saldesgärdet gärde
    Gustavssons i Romlycke bebyggelse Sandgärdet gärde
    Gåsaladan ängslada Sandåkrarne åkermark
    Hagen lht el. torp Sibirien mosseområde
    Hagen torp Sibirien del av Rödemosse
    Hagen avhyst torp Sjömaden mad o. ängsmark
    Hagängen f.d. torp Sjömaden mad
    Hagängen backstuga Sjölyckan gärde
    Handelsboden speceriaffär Skafferiet ängs- o. hagmark
    Hanken f.d. torp Skamstäpperna slåttermark
    Harebacken torp Skaragärdet gärde
    Harebacken torp Skaragärdet gärde
    Harbacken dagsverkstorp Skaravägen väg
    +Helljanstorp, Lilla, se Lilla Häljansäng Saknas Skaravägen landsväg
    +Helljanstorp, Stora, se Stora Häljansäng Saknas Skaravägen, Gamla landsväg
    Hinreka lht Skaregärdet åker
    Holmes i Backgården bebyggelse Skarlyckan gärdeslycka
    Holmes i Laggartorp bebyggelse Skinta betesmark
    Holstes i Backgården bebyggelse Skintehagen hage
    Holstes i Romlycke bebyggelse Skintemossen mossemark och odling, gärden
    Hornborga sjösänkningsförenigs upplagsplats Saknas Skintemossen mosse
    Hornborga sjösänkningsförenings upplagsplats Saknas Skinterna marker, odling
    Hugo Johanssons Ekås bebyggelse Skogshagen hage o. gärde
    Hulken gård Skogsgärdet gärde
    Holken gård Skogsgärdet gärde vid skogsmark
    Hulken enstakahemman Skogsgärdet åker
    Hygget f.d. torp Skromma mark
    Hygget äldre namn på Lilla Romlycke Skräpegärdet gärde
    Häggumes bebyggelse Skärlyckan gärdeslycka
    Hägnaden f.d. torp Slåttelyckan lycka
    Hägnan torp Slängom mark
    Häljansäng torp Slättåkern åkerjord
    Häljansäng, Lilla torp Smalehals skogsmarksnäs
    Häljansäng, Lilla torp Snapabacken grusås
    Häljansäng, Lilla dagsverkstorp Snapamad mad o. åkermark
    Häljansäng Stora torp Snapängen äng, åkermark
    Häljansäng, Stora dagsverkstorp Snapängen f.d. odlad teg, nu äng
    Hängen Saknas Snedgömman mark
    Häradedomars bebyggelse Soldatlyckan åkermark o. »lycka»
    Hästhagen f.d. torp Somossaliden lid
    Hästhagen torp, nu borta Somossen skogsmarksmosse
    Högatomt gård Spalm höjd
    Högetomt bebyggelse Spalm mark
    Högetomt by Spalm barr- och lövträdsdunge
    Högetomt gd Spalmabacken backe och marksluttning
    Högetomt gård Spalmabron vägbro
    Högetomt gård Spalmabron bro
    Högatomt enstakahemman Spalmadungen barr- och lövträdsdunge
    Högatomt bebyggelse Spalmavägen markväg
    Högget binamn på Lilla Romlycke Spalmavägen väg
    Höjden lht eller f.d. torp Spjället åkerjord
    Höjden backstuga Spängesängen åkermark o. äng
    Johana i Källegården bebyggelse, personnamn Spränget mossemarksväg m.m.
    Johannesa i Gräsgården bebyggelse Stengärdet gärde
    Jonasa- Johana bebyggelse Stenums Mader mader, mosse o. sankmarksgärden
    Jonasa i Västtomten bebyggelse Stenuma mader mader
    Jonsbo torp Stjälkaboängen äng o. madområde
    Jonsbo dagsverkstorp Stomsudden uddeområde
    Jonsbo Lilla f.d. torp Storlyckorna gärdesmark
    +Jonsbo, Lilla dagsverkstorp +Storsjön, se Hornborgasjön Saknas
    Jonsbo Stora torp Storängen äng, gärde
    +Jonsbo, Stora dagsverkstorp Storängen äng o. gärde
    Jonssons i Västtomten bebyggelse Storåkern gärde
    Jungsbo torp Stugelyckan lycka
    Kammaren - Köket - Stugan hus Stutulebacka skogsmark
    Kammaren - Köket - Stugan hus Svalget mark- o. mosseområde
    Karl Holmes bebyggelse +Svalget del av Kyrkmossen
    Karl-Johana i Västtomten bebyggelse Svartemosse mosse
    Karla i Romlycke bebyggelse Svartemosse mosse
    Karléns bebyggelse Svedjan åkermark
    Karlssons i Backgården bebyggelse Svängalyckan gärdeslycka
    Katos torp Svängamaden gärdesmark och mad
    Kaffeliden f.d. torp Tegelbruksgärdet gärde
    Kattängen f.d. torp Tjurängen äng, gärde
    Kavelbron torp Tjurängen betesmark
    »Kavelbron lht, torp Tjuvamossen allmänningsmosse
    Kilebons bebyggelse Tjuvamossen mosseområde
    Kilåsen lht Tjuvamossen mosse
    +Kjellegården, se Källegården bebyggelse Tjärtorpamarken skogsområde
    Klasa i Norrledet äldre namn på Stora Norrledet Torpalyckan lycka
    Klinges äldre namn på en del av Kvarnslätten Torpalyckan gärdeslycka
    Klockarebostället Saknas Trehörningen gärdesmark
    Klotes torp Trädsholmen holme
    Knivsbacken torp Träsholmen åker
    Knivsbacken torp Tubbetorpa damm damm
    Knivsbacken dagsverkstorp Tubbetorpasjön f.d. sjö
    Komministerbostället bebyggelse Tubbetorpaskogen skogsområde
    Korpelund torp Tubbetorpavägen väg
    Korpelund lht, f.d. torp Tubbetorps Allé trädallé
    Krestins i Kvarnslätten annat namn på Lilla Kvarnslätten Tubbetorpa allé allé
    Kroka-Karla bebyggelse, personnamn Tålyckan gärde
    »Krokars» hem.del Tålyckan gärdeslycka
    Krokars bebyggelse, personnamn Tålyckan lycka
    Kroken torp Tån hagmark o. utmark
    Kroken torp Tån hage
    Kroken torp Tånga marker, tånge- och uddeområde
    Kullen Lille f.d. torp Tångamossen mosse
    Kullen Store torp Tåstorpabacken markslätt
    Kvarnslätten gård Ulvakärret mosse- o. skogsmark
    Kvarnslätten gård Ulvakärret mosse
    Kvarnslätten gård Utskogen skogsmark
    Kvarnslätten enstakahemman Vallegatan valldrev
    Kvarnslätten, Lilla backstuga Vasagärdet gärde
    Kvarnslätten, Stora annat namn på Kvarnslätten Vittingen Lille gärde
    Kyrkan Saknas Vittingen Store gärdesmark
    Kyrkön lht Vittingsledet ställe på landsvägen
    Kyrkön lht, tidigare klockareboställe Vittingslyckan lycka
    Källebacken f.d. torp Väderkvarnsängen gärde
    Källebacken stuga Vägatången åkermark
    Källebacken dagsverkstorp Vällingastättan stätta, gärdshagövergång
    Källedal torp Västtomtegatan väg
    Källedal backstuga Åna annat namn på ån Flian
    Källegårdarna brukningsdelar Ängelyckan gärde
    Källegården gård Änghagen äng o. åkerm.
    Källegården bebyggelse Örnsbergsgärdet gärde
    Källegården bebyggelse Östtomteviken vik
    Källegården bebyggelse Östtomteviken vik
    Källängen f.d. bst  
    Källängen backstuga  
    Kärret mosse  
    Kökars bebyggelse, personnamn  
    Köket hus  
    Laggartorp bebyggelse  
    Laggaretorpet gård, skatte »gräsgäld»  
    Laggartorpet gård  
    Laggartorp gräsgäld  
    Laggartorpet gräsgäld  
    Larmes bebyggelse  
    Larsa i Ekås bebyggelse, personnamn  
    Larsa i Källegården bebyggelse  
    Larsa i Västtomten bebyggelse  
    Larsa på Tomten bebyggelse  
    Larssons i Källegården bebyggelse  
    Larssons i Laggartorp bebyggelse  
    Lekareberg avsöndrad lägenhet  
    Lekareberg torp  
    Lekareberg Saknas  
    Lekareberget lht, f.d. torp  
    Lekars äldre namn på Lekareberget  
    Lillalyckorna Saknas  
    Lilla mossen avs.  
    Lillarud bebyggelse  
    Lillebons bebyggelse  
    Lillegården gård  
    Lillegården bebyggelse  
    +Lillekullen backstuga  
    Lilleskogen Saknas  
    Lilläng f.d. torp  
    Lilläng backstuga  
    Lindholms torp  
    Linds nuv lht, f.d. soldatboställe  
    Lindströms lht  
    Lindåsen avhyst torp  
    Lindåsen f.d. torp  
    Lindåsen torp  
    Linneslätt fransålt torp  
    Linneslätt lht o. f.d. torp  
    Linneslätt lht o. f.d. torp  
    Linneslätt f.d. torp  
    Ljungsbo, Lilla Saknas  
    Ljungsbo, Stora Saknas  
    Lund friköpt torp  
    Lund torp  
    Lund lht, f.d. torp  
    Lundastugan f.d. bst  
    Lundelid f.d. torpställe  
    Lundängen f.d. bst  
    Lundängen torp  
    Lyckhem lht  
    Lyckhem avs. med smedja  
    Lyckorna Lilla f.d. torp el. bst  
    Lyckorna, Lilla torp  
    Lyckorna Stora f.d. torp  
    Lyckorna, Stora torp  
    Långebackatorpet torp  
    Långebacken torp  
    Långe-Larsa äldre namn på Torkelsåsen  
    +Långerna torp  
    Länsmansbostället Stenum f.d. länsmansbost  
    Länsmansbostället Saknas  
    Lövgrens lht  
    Mejeriet mejeri, nu nedlagt  
    Mejeritomten lht  
    Missionshuset lht  
    Mocklas stuga  
    Montörns lht  
    Moses ryggåsstuga  
    Mossen torp  
    Myrbacken torp  
    Myrebacken torp  
    Myrbacken dagsverkstorp  
    Nilsesgården gård  
    Nilsesgården bebyggelse  
    Nilsesgården bebyggelse  
    Nisa-Karla bebyggelse  
    Norledet friköpt torp  
    Norrledet lht, f.d. torp  
    Norrledet Lilla f.d. torp  
    +Norledet, Lilla dagsverkstorp  
    +Norrledet, Nya torp  
    Norrledet Stora torp  
    Norrledet Stora torp  
    +Norledet, Stora, se Norrledet Saknas  
    Nyborg lht  
    Nyborg lht  
    Nybygget torp  
    Nybygget torp  
    Nydala hem.del  
    Nydala bebyggelse  
    Nyhagen f.d. torp  
    Nyhagen torp  
    Nyhem f.d. torp  
    Nyhem lht  
    Nyhem lht  
    Nyholm lht  
    Nyholm bebyggelse  
    Nykrog f.d. torp el. hus  
    Nytorp f.d. torp  
    Nyttorp lht  
    Nålitet torp  
    Nämndemans bebyggelse  
    Nämndemans bebyggelse  
    Nöjdes lht  
    Olles i Ekås bebyggelse  
    Olssons i Västtomten bebyggelse  
    Palmes annat namn på Tegelslagaretorp  
    Pelleruka backstuga  
    Pera på Hygget äldre namn på Lilla Romlycke  
    Pillerukan f.d. torp  
    Poses backstuga  
    Prästatorpet f.d. torpstället  
    Prästatorpet backstuga  
    Prästgården bebyggelse  
    Prästegården gård  
    Prästegården f.d. komministerboställe  
    Puffaled f.d. torp  
    Puffaled backstuga  
    Påta-Johana bebyggelse  
    Påtas bebyggelse  
    +Qvarnslätten, se Kvarnslätten Saknas  
    Rens bebyggelse  
    Romlycke bebyggelse  
    Romlycke gård  
    Romlycke gård  
    Romlycke enstakahemman  
    Romlycke enstakahemman  
    Romlycke Lilla hem.del el. lht, avs.  
    Romlycke, Lilla lht, f.d. torp  
    Romlycke, Stora bebyggelse  
    Ruda-Karla bebyggelse  
    Ruderna gård  
    Ruderna gård  
    Ruderna gård  
    Ruderna enstakahemman  
    Ruderna enstakahemman  
    Ruderna Lilla avs., lht  
    Rudet, Lilla bebyggelse  
    Rudet, Stora bebyggelse  
    Rue Saknas  
    Ryars bebyggelse, personnamn  
    Ryd bebyggelse  
    Ryd by  
    Ryd gårdar  
    Ryd by  
    Ryd bebyggelse  
    Rydéns bebyggelse  
    Ryd Adolf Nilsgård gård  
    Ryd Adolf Nilsgård gård  
    Ryd Adolfsgården gård  
    Ryd Nilsgården gård  
    Röda Ledet f.d. bst  
    Rödemosse lht, torv-fabrik m.m.  
    Rödemosse torvströfabrik och förvaltarbostad  
    Rödemosse torvfabrik Saknas  
    Rödjerna torp  
    Rödjorna lht, f.d. torp  
    Signals lht, tidigare backstuga  
    Skogen gård  
    Skogen gård  
    Skogen enstakahemman  
    Skogen enstakahemman  
    Skogen Lille lht o. avs.  
    Skogen, Lilla lht, f.d. torp  
    Skogsäng f.d. torp  
    Skolan Saknas  
    Skolan, Gamla förr folkskola, nu bostadshus  
    Skolplanen avs.  
    Skräddare Lindholms torp  
    Skräddars backstuga  
    Skräddars i Västtomten bebyggelse  
    Slängom avhyst torp  
    Slängom f.d. torp el. bst  
    Slängom torp  
    Snapängen lht el. torp  
    Snickaretorpet lht  
    Snickaretorpet lht  
    Snickars lht  
    Solhaga lht  
    Solhaga lht  
    Spalm torp  
    Spänget f.d. torp  
    Stenhagen f.d. torp  
    Stenhagen torp  
    Stenholmen f.d. torp  
    Stenholmen torp  
    Stenum by  
    Stenum gårdar och by  
    Stenum gårdar och by  
    Stenum kyrkby  
    Stenum by  
    Stenuma kyrka Saknas  
    Stenuma skola folkskola  
    Stenum Backgården gård  
    Stenum Backgården gård  
    Stenum Brogården gård  
    Stenum Brogården bebyggelse  
    Stenum Brunnsgården gård  
    Stenum Brunnsgården gård  
    Stenum Gräsegården gård  
    Stenum Källegården gård  
    Stenums Kyrka kyrka  
    Stenums mejeri f.d. mejeri  
    Stenums skola lht o. skolhus  
    Stenum Stommen gård  
    Stenum Stommen gård  
    Stenåsen torp  
    Stommen gård  
    Stommen f.d. kronolänsmansboställe  
    Stommen f.d. kronolänsmansboställe  
    Stomnaböndernas gård bebyggelse  
    Storalyckorna Saknas  
    Stora mossen avs., mosskift.  
    Storarude gård  
    Storarud annat namn på Stora Rudet el. Ruderna  
    +Storekullen backstuga  
    Storskogen gård  
    Storeskogen bebyggelse  
    Storängen avs., äng, nu odlad  
    Stugan hus  
    Svantes i Backgården bebyggelse  
    Sveaborg lht  
    Sveaborg lht  
    Svedjan f.d. torp  
    Svedjan torp senare backstuga  
    Svenna i Gräsgården bebyggelse  
    Svenssons Ekås bebyggelse  
    Svenssons i Gräsgården bebyggelse, personnamn  
    Svältihjäl arbetarebostad o. barack  
    Tegelslagaretorpet f.d. torp  
    Tegelslagaretorp bebyggelse  
    Tellanders lht  
    Tjuvabacken f.d. torp  
    Tomten bebyggelse  
    Torkelsåsen stuga  
    Torkelsåsen backstuga  
    Torkelsåsen torp  
    Torpa f.d. gård el. torp  
    Torpet Saknas  
    Torvströfabriken torvfabrik  
    Tosthagen Lilla bebyggelse  
    Tosthagen Stora bebyggelse  
    Tranbergs i Backgården bebyggelse  
    Tranbergs i Romlycke bebyggelse  
    Trädgården f.d. torp  
    Trädgården backstuga  
    Trädsholmen f.d. hus o. fiskarestuga  
    Tubbetorp gård och gods  
    Tubbetorp gård och gods  
    Tubbetorp järnvägshållplats  
    Tubbetorp f.d. by, nu gård  
    Tubbetorp gård  
    Tubbetorp gård  
    Tubbetorp by, nu gård  
    Tubbetorp bey.  
    Tubbetorp berustat säteri  
    Tubbetorp säteri  
    Tubbetorp hållplats på järnvägen  
    Tubbetorp bebyggelse  
    Tubbetorp Arvidsgård gård  
    Tubbetorp Lilla lht, avs.  
    Tubbetorp, Lilla avs.  
    Tubbetorp, Lilla avs.  
    Tubbetorp, Lilla avs.  
    Tubbetorp, Lilla avs.  
    Tubbetorp, Lilla avs.  
    Tubbetorp, Lilla avs.  
    Tubbetorp Lillegården gård  
    Tubbetorps Bränneri f.d. brännvinsbränneri  
    Tubbetorps Kvarn f.d. kvarn  
    Tubbetorps Mejeri f.d. mejeri o. hus  
    Tubbetorpatorpen torp  
    Tubbetorps egendom Saknas  
    Tubbetorpa gård herrgård  
    Tures i Snickaretorpet bebyggelse, personnamn  
    Tån torp  
    Tån torp  
    Tån torp  
    Tångan torp  
    Tångarne torp  
    Tångarna torp  
    Tåsthagatorpet f.d. torp  
    Tåsthagen f.d. by  
    Tåsthagen gårdar o. säteri  
    Tåsthagen gårdar  
    Tåsthagen by  
    Tåsthagen, Lilla gård  
    Tåsthagen Lille gård  
    Tåsthagen, Lilla bebyggelse  
    Tåsthagen, Stora gård  
    Tåsthagen Store gård  
    Tåsthagen, Stora bebyggelse  
    Tåstorparladugården f.d. ladugård  
    Törnkvistes lht  
    Vallgrens bebyggelse  
    Vallkvisters lht  
    Vasen lht, f.d. torp  
    Vasen lägenhet  
    Vasen torp  
    Vasses bebyggelse  
    +Vestompta, se Västtomten Saknas  
    Vilan lht  
    Vilan lht, bebyggelse  
    Vingstrands bebyggelse  
    Värdshuset f.d. torp  
    Värdshuset backstuga  
    Västtomtegårdarna brukningsdelar  
    Västtomten by  
    Västtomten gård (gårdar) o. säteri  
    Västtomten gårdar  
    Västtomten gård  
    Västtomten gård  
    Västtomten säteri  
    Västtomten säteri  
    Västtomten bebyggelse  
    Västtomten bebyggelse  
    Västtomten bebyggelse  
    Västtomten avs., skogsskift  
    Västtorp f.d. torp  
    Västtorp backstuga  
    Ålderdomshemmet Stenum lht o. fattigstuga eller -hem  
    Ängatorp lht  
    Ängen lht  
    Österbergs bebyggelse  
    Östes f.d. soldattorp  
    Östtomten bebyggelse  
    Östtomten gård  
    Östtomten gård (gårdar) o. säteri  
    Östtomten gård  
    Östtomten berustat säteri  
    Östtomten berustat säteri  
    Östtomten bebyggelse  
    Östtomtens egendom herrgård  

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.