ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Bolums socken : Valle härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 89 Naturnamn : 54 Bebyggelsenamn : 316 Naturnamn : 398
Bolum sn. Alekärr ägomark Bolum socken Askebackagärdet gärde
Bolum sn. Barnasjön sjö Bolum sn Askebacken mark
Bolum sn Barnasjön Saknas /Se Bolum socken Aspehagen hage
Bolum sn Billingen berg Bolum socken Backa hag - o. gärdesbackar o. kullar
Bolum sn /Se Bjällumanabbe triangelpunkt Sagesmän förteckning Backakällan källa
Bolum sn. Bjälluma nabb berg /Se Förkortningar förteckning Backaledet stängselled
Bolum sn Bjärsjöbäcken bäck Förkortningar förteckning Banan järnväg
Bolum sn Bjärsjön sjö Förkortningar förteckning Banegärdet gärde o. åker
Bolum sn Bjärsjön sjö Bolum sn /Se Baneleden led, vägövergångar o. stängsel
Bolum sn Blixerör fornlämning /Se Alebäck torp Barnasjön vattensamling
Bolum sn Brunnhemaberget berg Alekärr lht Barnasjön sjö
Bolum sn Brunnhemsberget berg Alfhem torp el. lht. Billingaskiftena skogsmarksskiften
Bolum sn Brunnhemaberget berg Anders Gunnarsgården gård Bjällurnaberget bergområde o. kalkstensberg
Bolum sn Djupedalen terräng Anders Torstensgården gård Bjällumalandet sjöland
Bulem Saknas Falkaberget berg Anderstorp gård Bjälluma Lid landsvägslid
Bolum sn Flågelberget, Lilla berg Anderstorp gård Bjellums lider backar
Bolum sn Flåberget, Stora berg Anderstorp gård Bjällumanabbe bergnabbe
Bolum sn Fågeludden udde Annedal lht. Bjellums nabbe utsprång
Bolum sn Fäholmen terräng Annelund lht o. avs. Bjärkaliden markvägslid
Bolum sn Gapet, Gamla gärdesmark (terrängöppning) Askebacken torp o. ställen Bjärsjöbäcken bäck
Bolum sn. Getnäs näs Askebacken torp o. ställe Bjärsjöklint bergklint
Bolum sn /Se Gröna råsen sank mark Backen gård Bjärsjön sjö
Bolum sn /Se *Gröna vägen väg Backen bebyggelse Bjärsjön sjö
Bolum sn /Se *Gröna vägen, Lilla väg »Backen Lille» hemmansdel Bjärsjövägen väg
Bjellum by. Gröne mad sank mark Backen eller Böljan, Lilla gård Björkegärdet gärde
Bjellum by Hallavadet terräng Backgården gård Björnalyckan lycka, åker
Bjellum by Hallavadsbäcken bäck Bengtsgården bebyggelse Blackerna gärdesmarker
Bjellum by Haraberget höjd Besgården gård Blixerör röse
Bjällum by Hornborgasjön sjö Bessgården gård Boastigen stig
Bjellum by Hornskiftena terräng Bergsjövik hus Bolumabro landsvägsbro
Bjellum by Hästhagebäcken bäck Bissgården gd Bolumagärdet gärde
Bjällum by Komossen mosse Bjellum by Bolumalandet sjöland o. strand
Bjällum by Korsbacken utmark Bjellum by Bolumaänga ängs. o. utmarker
Biellem Saknas Korstorpsbäcken bäck Bjällum by o. gårdar Bonnasämjan gärdesmark
Bjellum by Krokesmossen mosse Bjällum by o. gårdar Brismarcbacken gärdeshöjd
Biellem Saknas Kvarnamaden terräng Bjällum by o. gårdar Brismarekällan källa
Bjällum by *Lilla vägen väg Bjällum järnvägshållplats o. lht. Broddalyckan lycka
Bjällum by Lockekärr Saknas /Se Bjällum bebyggelse Broddetorpamarken hag o skogsmark
Bjällum by /Se Lundsjön sjö /Se Bjällum Anders Gunnarsgården gård Brogavägen väg o bygata
Bjällum Saknas /Se Långebergen höjder? Bjällums Bymark lht. m.m. Brogärdet gärde
Bjällum by /Se Långemosse mosse Bjällum Bäckagården gård Brunnhemaberget berg
Bjällum by /Se Myggeberget berg Bjällums Kalkbruk hus, byggnader o. kalkbrott m.m. Brunnumaberget bergområde
Bjärsjökvarn kvarn Nycklafallet terräng Bjällum Källegården gård Brygghusapeln apelträd
Bolum by o. sn Odlet mark /Se Bjällum Lunnagården gård Bråta skogs - o. hagmark
Bolum by Offerstenen sten? Bjällum Lunnagården gård Bråtaliden backe
Bolum by Piggestenarna fornlämning Bjällum Nol Bredegården gård Bråtaliderna lider
Bolum by »Skarastigen» väg Bjällum Nol Bredegården gård Brändeberg hagmark och berg
Bolum by Skarastigen väg /Se Bjällum Persgården gård Buskeskogen skogshagmark
Bolum by Sunnersiken sank mark Bjällum Sven Bengtsgården gård Bussens Lycka lycka
Bolum by Tjuvdalsbäcken bäck Bjällum Tomten gård Byängen äng o åkermark
Bolum by Tovaberget berg Bjällum Väster Bredegården gård Bäckabädden bäckdal
Bolum by Uddagårdskanalen kanal Bjällum Väster Bredegården gård Bäckahålan däldmark o. bäckhölj
Bolum by Uddagårds odel mark /Se Bjärsjö bebyggelse Bäckarsholme bäckholme
Bolum by Våta råsen sank mark Bjärsjö lht, kvarn m.m., sk. kvarnplatser Bäckarslyckan lycka
Bolum by   Bjärsjö kvarn m.m. Bäckarslyckeshyttla led och »skyttel»
Bolum by   Bjärsjökvarnen bebyggelse Bälarevabusken buske
Bolum by   Bjärsjökvarn kvarn Bälarevarena mark
Bulem Saknas   Björkelund lht Dahllöfs Lycka lycka
Bolum by o sn   Björkelund lht, f.d soldattorp Dalen dal
Bolum by o. sn.   Björkenäs lht el. f.d. torp Dammarne dammar
Bolum by   Björsjö vattenkvarn Danskaberget kalkbrottsberg
Boluma by   Björstorp sk. jord el. lht Darahaget hag o gränsmark
Boluma by   Blombacken lht Darahålan däld o mark
Bolum by   Bolgen bebyggelse Djupedalen dal
Bolum Backgården gd   Bolum by Domarsätet stensättning
Boolhem, se Bolum by   Bolum by o gårdar Doppehöljan bäckhölja
Bwlematorp Saknas   Bolum by o. gårdar Dreven mark, fäväg
Bwlematorp Saknas   Bolum by o. gårdar Dämma kvarndamm o. dämmen
Bolumstorp by   Bolum by o. gårdar Ekegärdet gärde
Bulumatorp Saknas   Bolum by o. gårdar Ekemaden gärde o. mad
Bulumatorp Saknas   Bolum järnvägshållplats o. »station» Ensäden åker
Bolumstorp by   Bolum bebyggelse Ensädet åker
?Bäckagården gd   Bolum bebyggelse Fagermanslyckan lycka
?Hov by /Se   Bolum Allmänningen torpställen, hus m.m. Fiskodlingen f.d. damm o. fiskodling
Hov by   Bolum Backgården gård Flobäcken bäck
Hof by   Bolum Bältaregården gård Flogeberget Lilla berg
Hov by /Se   Bolum Bältaregården gård Flogeberget Stora berg
Hov by   Bolum Garpegården gård Flogen sankmark
Hof by   Bolum Gästgivaregården gård Flogen berg
Hof by   Bolum Helgesgården gård Framfartsvägen gårdsväg
Hof by   Bolum Holmagården gård Freden mark o. gärdesgård
Hov by   Bolum Korsgården gård Frukostahålan gärdesmarksdal
Hov by   Bolum Kärragården gård Fågeludden udde
Hov by /Se   Bolum Lars Nilsgården gård Fågeludden udde
Hov by /Se   Bolum Löjtnantsgården f.d. löjtnantsboställe Fädreven mark o. fäväg
Mun(c)kagården Saknas   Bolum Munkgården gård Fägården markområde o. hage
Mun(c)kagården Saknas   Bolum Munkgården gård Fäholmen gärdeshöjd, mark
?Munkagården gd   Bolum Munkgården gård Fäholmamossen mosse och gärdesmark
Ödetorpet f.d. torp   Bolum Munkgården gård Gamleträdgården trädgård
    Bolum Rotarne sockenområden Gapet gärdesmark
    Bolum, Rotarne sockenroter o. områden Gatan gata o. byväg
    Bolum Samuelsgården gård Gateledet led, stängsel
    Bolums Församlingshus lht o. kyrkl. församlingslokal Gatelyckan åkermark
    Bolums Kyrka f.d. kyrka Gatemuren stenmur
    Bolumslyckan kr.utjord el. lht Genstigen markväg och »genstig»
    Bolums Mejeri mejeri o. lht Getnäs udde
    Bolums Missionshus lht o missions-, frikyrkolokal Getnäs udde
    Bolums prästgård f.d. prästegård Getnäsmossen sjömarksmosse
    Bolums Prästgård f.d. prästgård Getnäsudden udde
    Bolum Skattegården gård Grannabacken backe, mark
    Bolums Skola folkskola o småskola Gräsdalen dal o ängsm.
    Bolum Stommen gård Grönemad mad
    Bolum Tomten gård Gröna Råsen rås
    Bolum Uddagården gård Gullarehagen gärdeshage o. åkermark
    Bolum Uddagården gård Gunnarslyckan lycka
    Bolumstorp by Gungsedyn mark o. odling
    Bolumstorp gårdar Gyllingsmaden mad, åkermark
    Bolumstorp gårdar Gärdesvägen väg
    Bolumstorp bebyggelse Haga hagar o. gärden
    Bolumstorp Olof Esbjörnsgården gård Hagadiket dike
    Bolumstorp Olof Grottesgården gård Hallonalandet trädgårdsland
    Bolumstorp Änkegården gård Hampatån åkermark
    Bolumstorp Änkegården gård Haraberget bergshöjd
    Bolumstorp Sörgården gård Haraberget bergområde
    Bolums Tå f.d. torp o. bst. Hattebo markhöjd o. gärde
    Borgängen lht. Hattebobacke backslätt
    Bredagården bebyggelse Hattebo kålgård gärdesm.
    Brestorp gård Hattebomossen mosse - gärde
    Brestorp gård Hatteborumpen marktånge
    Brinkstorp torp Hedegärdet gärde
    Broga bst el. torp Hedengärdet gärde
    Bytorp torp Hederna gärden slattområde
    Bäckagården gård Helvetesmossen mosse o. gärde
    Bältaregården gård Hemgärdet gärde
    Böljan, se 7, 13 Bolgen Saknas Hemjorden åkermark
    Böljan by Hemskiftena skiften, lotter o. markägor
    Böljan gårdar Hjulgraven »grav» o. ränna
    Böljan gårdar Hjulhusbäcken bäck, ränna m.m.
    Böljan bebyggelse Hoagärdet gärde
    Böljan bebyggelse Holmsalyckan lycka
    Böljan Jon Persgården gård Hornborgasjön sjö
    Böljan Lilla gård Hovbergslyckan lycka
    Böljan Lilla, se 12 Backen Saknas Hovsbrunn brunn el. »byvättne»
    Böljan Sven Andersgården gård Hovskadreven väg, »drev» och fägata
    Dammen f.d. torp Hovskagatan bygata
    Duskaråsa f.d. torp Håkesgärdet gärde
    Enebacken torp Häggumagärdet landsväg
    Entorp torp Hälsokällan källa
    Enåsen f.d. torp Hässjaholma holme- höjd, markhöjder
    Ersbjörnslyckan torp Hässlet gärde
    Esbjörnslyckan kronotorp Hästavalla gärdesmarker
    Fagermansbacken f.d. torp Hästhagaskiften hagmarksskiften
    Falbogården gård Hästhagebäcken bäck
    Falbogården gård Hästhagen hagmark
    Fattigstugan f.d. hus o fattigbostad Hästhagen hag o. utmark
    Fläskasmällan f.d. torp el. bst. Höge backen gärdeshöjd o. backe
    Fridhem lht Hönsagården mark o. gårdsområde
    Fridhem lht. avs. Hörnkärrshagen hage
    Fröjdesalen f.d. torp el. bst. Iglasjöbäcken bäck
    Fyrkanten lht o. avst. Jordgubbalandet trädgårdsland
    Fåfängan f.d. torp Carin Petters Lycka lycka
    Garpegården eller Gästgivaregården gård Karlsgrav källa o. gränsmärke
    Grevagården gård Kalkhålan däld o. f.d kalkbrottshål o. berggrund
    Grevagårdsfjärdingen hem.del Kalvahagen hage o. gärdesmark
    Grevatomten lht o. avst. Kalvahagen hage
    Gulltorpet f.d. torp Kattelyckan lycka
    Gästgivaregården bebyggelse Klabbegärdet gärde
    Hans gård Knektalyckan lycka
    Helgesgården gård Knäpplingeledet f.d. led och väggrind
    Hjulhuset kvarnverkshus Koddikaledet väg o. stängselled
    Holmagården gård Kohagalyckan åkermark
    Hov by Kohagen hagmark
    Hov gårdar Komossen mosse
    Hov gårdar Kornbrunn åkermark
    Hov Anders Torstensgården gård Korgårdslandet mark, trädgårds- o. köksväxtland
    Hov Grevegården gård Korsbacken utmark m.m.
    Hov Hansagården gård Korsgärdet gärde
    Hov Kappagården gård Krabbagärdet gärde
    Hovmanstomta f.d. torp el. ställe Kringlahålan sumpmark
    Hov Sven Nilsgården gård Krokesbäcken bäck
    Hedåker lht o avst. Krokeskällan källa
    Håv Nilsgården bebyggelse Krokeslyckan lycka
    Håv Torstensgården bebyggelse Krokesmossen mosse
    Häggelund lht. Kronåkern åker
    Hästhagen torp Kruts Lycka lycka
    Höjentorp f.d. torp Kryddelandet trädgårdsland
    Hökenstorp f.d. torp Kråkelyckan åkerlycka
    Jakobsberg lht Kullbergsbacka gärdeskullar
    Jon Persgården gård Kullbergshagen hage, mark
    Jonstorp lht Kullbergsröret stenrör, röse
    Jägaremarken äng Kvarnabäcken binamn på Bjärsjöbacken
    Jägaremarken äng Kvarnadammen damm
    Jägaretorp bebyggelse Kvarnaforsen fors o. kvarnfall
    Jägaretorp gård Kvarnaliden väg- o. marklid
    Jägaretorp gård Kvarnamaden mad o. gärde
    Jämmerdalen f.d. torp Kyrkegärdet gärde
    Kappagården gård Kyrke Kålgård mark
    Klockarebolet lägenhet Kyrkemuren mur, stenvägg o. -haggård
    Klockarebolet kr.mark och f.d. klockareboställe Källedammen damm o. källa
    Knäppås f.d. torp Källshagen hage, åkermark
    Korpatorp gård Källängen ängsmark
    Korpatorp gård Kärramad mad
    Korsbacken f.d. torp Kärravägen markväg
    Korsgården gård Kärren hag- o. gärdesm.
    Korsgårds kvarn f.d. kvarn Kölnemad mad o. åker
    Korstorp bebyggelse Ladorna gärdesmark
    Krokesbacken f.d. torp Ladugårdsgärdet gärde
    Kvistås f.d. torp Laffalyckan lycka
    Kårstorp gård Landvinningen hag och åkermark
    Kårstorp gård Ledshagen hage o. gärdesmark
    Källegården gård Lejonahålan däld o. mark
    Kärrafjärdingen hemmansdel Liagärdet gärde, åker
    Kärregården gård Liderna gärden o. äng m.m.
    Lillhaga lht Lidgärdet gärde
    Liljedal lht Liebrynaren gärdersmark
    Lindsberg lht o. avst. (hem.del) Lillabron bro
    »Luars» hemmansdel Lille Svens Lycka lycka
    Lugnet lht. Limugnagärdet gärde
    Lundstorpet f.d. torp Limugnen f.d. kalkugn och -brott
    Lunnagården gård Limugnsbacken backe, höjd o. mark
    Lunna - Svens Torp f.d. torp Liteslyckan lycka
    Lyckan lht Ljungalyckan lycka
    Lyckebo lht o avs Lorehopp bergstup o. flog
    Marieberg lht. Lortiga källan vattenkälla
    Mariero lht Luarsliden lid
    Marum f.d. torp Lundagärdet gärde
    Marumsmarken äng Lyckorna lyckor, smågärden
    Marumsmarken sk. äng o. mark Lyckorna gärdesmarker
    Munkgården eller Lars Nilsgården gård Lädda mark
    Munkagården gård Låkekärret mark
    Munkatorp lht o. avs. Långeberga rullstensåsar
    Nilsabo f.d. torp Långebergshall »berg»-, höjdavsats
    Nilsagården bebyggelse Långalyckan åker
    Nol Bredgården gård Långemosse skogsmarksmosse
    Nolhagen f.d. torp Madbacken gärdesbacke
    Nyborg gård Maden gärde o. madmark
    Nyborg gård Madenbäcken bäck
    Nyborg gård Majsängerna binamn på Odensängerna
    Oddragården bebyggelse Majsängsledet led, haggemonfart
    Olof Essbjörnsgården gård Markabacket gärdesmark
    Olof Grottasgården gård Marumsbäcken bäck
    Olofsäng allmänning Marumsmarken skogs- o. kärrmark
    Olofsäng kr.allmänning el. mark Massagärdet gärde
    Ordenshuset lht, hus och goodtemplarlokal Massaledet vägled o. hagstängsel
    Oskarsberg lht (avsöndring) Matabusken ställe, buske
    Pantorpet f.d. torp Mellanjorden mark, hag
    Persgården gård Mellomskiftet mark
    Pilhult gård Missunnan åkermark
    Pilhult gård Mjölkakällan källa
    Postkontoret f.d. torp el. bst. Mossadiket dike o. åkermark
    Prästabacken torp el. lht Mossgärdet gärde
    Prästelyckan äng Mullgärdet gärde
    Prestalyckan kr.äng o obeb. mark Munkgårdshaget hag, stängsel o. mark
    Pärstorp torp Munkgårdstå tun, tå och gårdsområde
    Radby torp o soldatboställen Myggeberget bergområde
    Radby (Radbyrexan) f.d. torp, bst. m.m. Myren åkermark
    Radby (Radbyrexan) f.d. t., bst. m.m. Myren gärde o. sankmark
    Radby (Radbyrexan) f.d. torp, bst. m.m. Nermarken hag-, gärdesmark m.m.
    Ramstorp gård Nissatå mark
    Ramstorp gård Nissatåmuren stenmur
    Renstorpet f.d. torp Nolgärdet gärde
    Rikemans Tomt tomt, f.d. hus o. ställe Nollånga gärden
    Rosendalen f.d. soldattorp Nolmarken mark, gärde m.m.
    Rumpen f.d. torp Nolskogen skogsmark
    Ryttartorpen f.d. torp, soldatställen Nolskogshaga hag- o. gärdesmarker
    Rödjerna f.d. torp Nolängen gärde o. äng
    Samuelsgården gård Nolängen äng o. gärde
    Skatebo f.d. torp Nycklaberget bergområde
    Skattegården gård Nycklafallet bergområde
    Skogkanten lht. Nyodlet gärde, åkermark
    Skrivaretorp f.d. torp Nöjders lycka lycka
    Slätterödjorna gård Odensängerna ängsmarker
    Slättrödjan bebyggelse Ormaholmen holme, markhöjd
    Slättrödjorna(gården) gård Orrakycklingen skogsmark
    Slättrydjorna gård Orrekriktingen skogsmark
    Smedatorpet f.d. torp Orrekriktingen skogsmark
    Smedstorp torp Paulialed f.d. led, väggrind
    Solbacken lht. avs. Persens Lycka lycka
    Solhem lht. Petters Lycka lycka
    Solängen lht. Piggestena stensättning, s.k. domarring
    Starkabacken f.d. torp Planterhagen mark
    Stenåsen torp el. lht. Prästabacken backe, mark, slätt, höjd
    Stommen gård Prästalyckan lycka
    Svabenstorp f.d. torp Renslyckan lycka
    Sven Andersgården gård Rikemanslycka lycka, åker
    Sven Bengtsgården gård Rosendalen mark o. dal
    Sven Nilsgården gård Rovlyckehagen mark o. åker
    Säckesten gård Rundeln gårdsmark
    Säckesten gård Ryttarehålorna dälder o. hålvägsområde
    Säckestenstorp torp Ryttaremarken mark
    Sörbolund lht el. f.d. torp Ryttartorpavägen markväg
    Sörgården gård Råberget gränsberg
    Tomfiskeboden f.d. torp el. bst. Rännagärdet gärde
    Tomtatomten tomt o. f.d. hus Rävagraverna hagmark
    Tomten gård Singlestena stenar, kuller-
    Tomten f. gård Sjöagärdet gärde
    Tomterna f.d. husplatser o. tomter Sjöbacka åkermarker
    Torpet torp Sjöbonäs mark
    Torstensgården bebyggelse Sjötorpabäcken bäck
    Trekanten lht. o. avs. »Skarastigen» väg
    Trollsvik hem.del. Skifferhålan skiffer - och kalkbrottshål
    Tråkåsen f.d. torp Skilnadsdiket dike
    Tunagård lht o avstyckning (hem.d) Skitrike udde
    Tuppaskogen f.d. torp Skitrick sjöuddeområde
    Törnagården bebyggelse Skogalyckan lycka
    Törnagården bebyggelse Skolemuren stenmur
    Uddagården gård Skolestigen väg o. stig
    Uddagårds kvarn f.d. kvarn Skrevet mark o. vägskäl
    Uddagårds Såg f.d. såverk Skråbackaskyttla led, stängsel
    Uddagårdsåttinga hemmansdelar Skråbacken mark
    Vallsborg lht Skråla f.d. kvarnverk o. plats
    Vargås f.d. torp Skördakulla gärdeshöjder o. -kullar
    Vattnet damm o. vattningsställe Slåtterhålan äng o. gärdesmark
    Vilan lht. Slåttet gärde o. äng
    Vänersnäs lht., avstyckning Slåttet ängsmark
    Vässtorp gård Smedjebacken gärdesbacke
    Vässtorp gård Solskifta Sjölund mark
    Vässtorp gård Solskiften mark
    Väster bredgården gård Stackot Hall bergstup
    Åbergstorpet f.d. torp Stenbrovägen väg, gata
    Ålderdomshemmet lht och pensionärshem Stenreveln ås o. mark
    Åshammar lht. o. avst Stenryggen åker- o. gärdeshöjd
    Änden f.d. torp Stenumamad mad o. sjö-, ängsmark
    Ängagårdarne hem.- delar Stenumsängen äng o. gärde
    Änkegården gård Stockadäppan mark
    Ödetorpet f.d. torp Stockängen äng
      Storabron landsvägsbro
      Store Hagen gärde o. hage
      Storavärdet gärde
      Strupahögen höjd, gärdeskulle
      Surkedalen dal o. ängsmark
      Svackan åkermark
      Svensbokärren sankmark, hag- o. hultområde
      Svinatån mark
      Svenavägen väg
      Sågebacken mark o. backe, slätt
      Sängastenen stenblock
      Sängastensliden lid
      Sörängen gärde
      Sörängen äng o. gärde
      Sörgärdet gärde
      Tidbergslyckan lycka
      Tittebacken gärdeshöjd
      Tjuvadalen skogsmarksdal
      Toläng äng
      Tomtelyckan mark
      Tomterna gärdesmarker
      Toravalla gärdesmark
      Torparelyckan lycka o. åker
      Torparetomten mark
      Torvhålorna sankmark o. torvmosse
      Tovaberget bergområde
      Tovabergsskiftena skogsmarker
      Tovatorpsberget berg
      Tovatorpa Led led, stängsel
      Tovatorpavägen väg
      Tranaplarne aplar
      Tranehagen hage o. gärdesm.
      Tranelyckan lycka
      Trassalyckan lycka
      Trinda Hålan gärdesdäld
      Trollhålet bergravin
      Trädgårdshagen hage
      Tungaliden gärdesvägslid
      Tungalidledet väg- o. stängselled
      Tungalidgärdet gärde
      Tuvet ängsmark
      Tuvet äng
      Tyskalyckan lycka o. åker
      Tån mark
      Tån gärdesmark
      Uddagårdsbäcken binamn på Bjärsjö
      Uddagårds Odel mark
      Uddagårdstå gärdesmark
      Uppläggsplatsen mark
      Uppodlingsjorden åkermark
      Utmarkerna hagar, gärden m.m.
      Utängerna äng- o. gärdesmark
      Vadmalsapeln apelträd
      Vallevägen »fägata» o. väg
      Varpamossen mosse
      Vargens Lycka lycka
      Vargås hag- o. utmarksås
      Vedabacken backe o. gårdsområde
      Vråhagen hag- o. åkerm.
      Vräkefors strömfall
      »Vår Mad» äng o. gärdesmad
      Vägagärdet gärde, åker
      Vässtorpaviken vik
      Västerskiftet mark
      Västorpsviken vik
      Vättingsgärdet gärde
      Vättingsmossen mosse, gärde
      Ytterberg kulle o. mark
      Yttersidan mark
      Åbergshålet mark
      Ådran bäckområde
      Äckran gärde, åkervall
      Äckrerna skogsmark
      Älebäcken bäck
      Ängakällan källa
      Ängalyckorna äng o. åkerlyckor
      Ängaskifta ängsmarker
      Ängaskiftet mark o. äng
      Ängen äng, gärden m.m.
      Ängen gärde o. åker
      Österskiftet mark
      Ötorpamossen mosse

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.