ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Rådene socken : Gudhems härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 81 Naturnamn : 39 Bebyggelsenamn : 289 Naturnamn : 149
Rådene sn Bengtsmossen mosse Rådene sn Allmänningen mark
Rådene sn Djupehall gränshöjd Rådene sn Bengtsmossen mosse
Rådene sn /Se Friheten ägomark? Rådene socken Bergalyckan lycka
Rådene sn Grubbersmossen mosse Rådene sn Berget binamn o. benämning på Billingen
Rådene socken sn Grytesten gränsmärke Rådene sn Bergsängen gärde
Rådened sn *Gryte sten gränsmärke Rådene socken Björnamossen mosse
Rådene socken socken Göksmossen mosse Rådene socken Blychertsviken vik
Rådened sn Herrakällan källa Rådene socken /Se Bremeraviken vik
Rådene sn /Se Huljasiken terräng Sagesmän förteckning Brännerihagen mark, åker m.m.
Rådened sn Kallsågsmossen mosse Rådenebor inbyggarbeteckning Bäckagårdsliden väglid
[Rådened sn] sn *Kisthagen hage? Allards Intägt f.d. torp el. lht Dalen mark o. bäckdal
Rådene Saknas Knektadamms bäcken bäck Anneberg ödetorp Djupehall höjd
Rådene sn Kvarnegårdsmossen mosse Anneberg f.d. torp Domaretomten mark
Rådene sn Orrakycklingen träskmark Annelund f.d. torp Dreven markväg
Rådene sn Prästängen ängsmark Arvidsgården, se Hökaberg Lars-Arvidsgården Saknas Dreven mark o. fädriftsväg
Rådene sn Pösan å Backen torp Dånarefallet bäck- och bergområde
Rådene sn Radh bäck /Se Backen hem.-del Dövalyckan lycka
Rådhene, Rådene Saknas Rådeneskogen skogsmark Backen f.d. torp Ensädet gärde
Rådene sn Simsjöbäcken bäck Bellevii torp Erikerna mark
Rådene sn /Se Simsjöbäcken bäck Bengtsgården eller Frugården gård Erkraviken gammalt namn på nuv. Blychertsviken
Rådene sn Simsjön sjö Bengtsgården, se Hökaberg Bengtsgården Saknas Falkalyckan lycka
Rådene sn /Se Simsjön sjö Bengtstorp torp Fjället binamn på »Berget»
Rådene sn /Se Simsjön sjö Bengtstorp hem.del Fläskgraven vattenväg
Rådene sn /Se Simsjön sjö Berget lht. el. f.d. torp Gatan gata och väg
Rådene sn /Se Simsjön sjö Borgen torp Gladera Lycka lycka
Rådene sn /Se Simsjön sjö Borgen lht. Gryte sten sten
Rådene sn /Se Simsjön sjö /Se Borgen lht., f.d. torp Gylte broar timmerstockar
Rådene sn /Se Simsjön sjö /Se Bossgården urspr. gård Göksmossen mosse, gärdesm.
Rådene sn /Se Skvalefjäll terräng Bossgården gd Harrakällan mossahölj
Rådened Saknas *Skärbäcksbron bro Bostorp f.d. torp Hedalyckan gärde
Bossgården gd Skärebäcken bäck Botten ödetorp Heden mark, slätt, gärden o. utmark
Bossgården gd Storemossen mosse Botten sk.torp Herrahagen mark o. åker
Bossgården gd Store mossen mosse Broholm lht Herrekvarnsån å
Bäckagården gd Storemossen mosse Bron ödetorp Herrekällan källa
Rådened Bäckagården Saknas Svartesjö sjö Bron f.d. torp Herrängen äng o. åker
[Götagården] Saknas Svartesjöbäcken bäck Brotorp f.d. torp Herrängsgärdet gärde
[Götagården] Saknas Svartesjöbäcken bäck Bäckagården gård Hjortemossen mosse
*Götagården Saknas Svartesjösiken sank mark Bäckagården gd Holmagärdet gärde
*Götagården gd Ängaberget berg Bäckagården, se Rådene Bäckagården Saknas Holmängen äng o. gärde
+Götagården försv. bebyggelse /Se   Bäcken ödetorp Huljamossen mosse
*Götegården gd   Bäcken f.d. torp Husagärdet gärde
Hene qv.?, by?   Djupedal torp el. lht Häggalyckan lycka, gärde
Henene Saknas   Djupehall lägenhet Häggumavägen landsväg
Hökaberg gd   Djupehall gd Högagärdet gärde
Hökaberg by   Djupehall lht Hökabergs hedar nu uppodlade betesmarker
Hökaberg by   Döva Kvarn f.d. kvarn Kajesgärdet gärde
Hökaberg Saknas   Ekebacken ödetorp Kajsagärdet gärde
Hökabergh Saknas   Ekebacken f.d. torp Kajsagärdet gärde
?Hökaberg by   Fattigstugan f.d. fattigstuga Kalsongemossen mosse
Hökaberg by   Fjället lht Kalvhagen gärdesmark
Kivenäbben gd /Se   Friberg äng Kattegalgen vägskäl
Krogholmen Saknas   Friberg lht Knektadammen damm
Krogsholmen gd   Fridhem lht o. f.d. soldatbost. Knektadammen damm eller sjö
Krogsholmen gd   Friheten torp Knektagatan gata, väg
Kvarngården, Stora gd   Friheten hemmansdel Knektasiken sankmark o. sik
Lillegården gd   Friheten hem.-del Kvarnabäcken bäck
[Roskekvarn] Saknas   Frugården gård Kvarnagärdet gärde
Rådene by   Frugården gd Kvarnagårdsgärdet gärde
Rådene by o. sn   Frugården, se Hökaberg Frugården Saknas Kvarngårdsgärdet gärde
Rådene by o. sn   Gråbo lht Kvarnängen åker
Rådene? Saknas   Gråbo f.d. torp Kyrkebackalyckan åker
Rådene by   Gröneholm f.d. torp Kyrkegärdet gärde
Rådene by   Gåran Saknas Kölnebacken backe o. mark
Rådened by   Gåran gårdar Kölnehagen hage o. mark
Rådened by   Gåran gårdar Kölnemarken mark
Rådened by   Gåran, Lilla gård Levins Lycka åkerlycka
Rådene by /Se   Gåran, Lilla gd Lillagärdet gärde
Rådene by   Gåran, Lilla gård Limugnen f.d. kalkugn
Rådene by   Gåran, Stora gård Limugnsgärdet gärde
Rådene by   Gåran, Stora gård Lodtorpagärdet gärde
Rådene by   Gåran, Stora gård Lyckan åker o. mark, odling
Rådene by   Göksberg lht Lättabacka backar o.mark
Rådene by   Gökstorp gd Madlyckorna lyckor o. åker
Rådene by   Gökstorp lägenhet Mellomgärdet gärde
Rådene by   Gökstorp f.d. torp Mellomgärdet gärde
Rådene by   Hallum gd Mossagårdsängen äng o. åker
Rådene by   Hallum lht Mossagärdet gärde o. åker
Rådene by   Hallumtorp obebyggd jordlägenhet Mossen gärde
Rådene by o. sn /Se   Hallumtorp lht Mossängen äng o. gärde
Rådene by o. sn /Se   Hasselströms Intäkt lht Mossängen gärde
Stommen gd   Heden lht el. torp Noakaäng gärde, äng
    Hemningstorp gård Nolgärdet gärde
    Hemningstorp gd Nolgärdet gärde
    Hemmingstorp gård Orrakycklingen mosse
    Hemmingstorp binamn på Gåran Orrakycklingeråsen mark
    Hemmingstorp binamn på Gåran Oxabacken mark
    Herrahagen lht Planterhagen mark
    Herrekvarn vattenkvarn Prästängen åker o. mark
    Herrekvarn kvarn Pösan bäck, å
    Herrakvarn kvarnlägenhet Ransalyckan lycka, mark
    Herrakvarn kvarnlägenhet Raskalyckan lycka
    Herrgården gods o. gård Runstenen runsten
    Holmen gd Rådene Kyrkogård kyrkogård
    Häggatorp lht Rådeneskogen skogsområde
    Häggatorp torp Råskeberget del av Billingen
    Hägnen torp Rännagärdet gärde
    Hägnen f.d. torp Rävekullsvägen väg
    Hägnet lht Simsjöberg bergomgivning
    Hästhagen gård Simsjöbäcken bäck
    Hästhagen gd Simsjön sjö
    Hästhagen gårdar Simsjön sjö
    Hästhagen gårdar Simsjövägen väg
    Hästhagskvarn kvarn o. sågv. Sjögrenslyckan lycka
    Högelid ödetorp Sjölösa mark
    Högelid f.d. torp Sjölösa mark
    Hökaberg by Sjölösagärdet gärde
    Hökaberg gårdar Skinnarehall mark o. bergområde
    Hökaberg gårdar Skogagärdet gärde
    Hökaberg Arvidsgården Saknas Skogshagen åker o. mark
    Hökaberg Bengtsgården gård Skräckalyckan gärde
    Hökaberg Frugården Saknas Skvalefjäll »fjäll» o. berghällområde
    Hökaberg Frugården gård Skälbäcken bäck
    Hökaberg Frugården gård Skärbäcken bäck
    Hökaberg Lars Arvidsgården gård Skärebäcken bäck
    Hökaberg Mossagården gård Skövdevägen landsväg
    Hökaberg Piparegården gård Slämmesledet f.d. väggrind
    Inberg torp el. lht. Storemossen torvmosse
    Jon Trulsgården gård Storängen äng o. åker
    Jon-Trulsgården, se Rådene Jon-Trulsgården Saknas Storängen äng o. åker
    Jon Uddsgården gård Stubbängen äng o. åker
    Jon-Uddsgården, se Rådene Jon-Uddsgården Saknas Stötalyckan lycka
    Jonstorp ödetorp Svartesiken gärdesmark
    Kajsatorpet f.d. torp Svartesjö sjö
    Kivenäbben gård Svartesjö sjö
    Kivenäbben gd Svartsjön sjö
    Kivenäbben gård Svartesjöbäcken bäck
    Kivenäbben gård Svarttjärn, se Svartsjön sn-allmänningar
    Klockarbolet f.d. klockareboställe o. lht Svedjemossen mosse o. mark
    Klockarestugan f.d. hus Svedjeråsen mark o. odling
    Knektabacken f.d. torp o. soldatboställe Svens Tomt mark
    Krogsholmen gård Sörgärdet gärde
    Krogsholmen gård Tomtagärdet gärde
    Krogsholmen gård Tomterna gärdesmark och åker
    Kvarnabacken lht o. f.d. kvarn Tomtåkern åker
    Kvarnagården, Lille, se Rådene Kvarnagåtden, Lille Saknas Torparevägen väg
    Kvarnagården, Store, se Rådene Kvarnagården, Store Saknas Torparevägen väg
    Kvarnagårdskvarn kvarn o. lägenhet Tåssebacken backslätt
    Kvarnagårdsäng lht Tåsseledet f.d. vägled, -grind
    Kvarngården gd Utängarna gärde o. ängar
    Kvarngården, Lilla gård Utängarna äng o. gärdesm.
    Kvarnegården, Stora urspr. gård Vita Åset sik el. låglänt mark
    Kvarnholmen lägenhet med vattenkvarn Vägagärdet gärde
    Kvarnholmen gd Västergärdet gärdet
    Kvarnholmen lht Ängalyckan lycka
    Kyrkebacka Kvarn f.d. kvarn Ängarna marker o. gärden
    Kyrkobacken gård Öbbalyckan lycka
    Kyrkobacken gd Östergärdet gärde
    Kyrkebacken gård Östergärdet gärde
    Körom lht Övergärdet gärde
    Körom torp  
    Körom lht o. hem.del  
    Körom lht o. hem.del  
    Körom lht. o. hem.d.  
    Körom, Gamla f.d. torp  
    Körom, Nya f.d. torp  
    Lagersholm f.d. torp  
    Lars Arvidsgården gård  
    Lars Arvidsgården gd  
    Lars-Arvidsgården, se Hökaberg Lars-Arvidsgården Saknas  
    Larsslätt lht  
    Larsslätt ödetorp  
    Liden torp  
    Liden gd  
    Liden f.d. torp  
    Liden hem.del  
    Liden hemmansdel  
    Lillegården = 4 Rådened Saknas  
    Lillegården gård  
    Lillegården, se Rådene Lillegården Saknas  
    Lunnelid frånsålt torp  
    Lunnelid torp  
    Marielund f.d. torp  
    Marietorp ödetorp  
    Marietorp torp  
    Mossagården gd  
    Mossagården gård  
    Mossagården, se Hökaberg Mossagården Saknas  
    Nybygget torp  
    Olofstorp f.d. torp  
    Olstorp ödetorp  
    Orratorp f.d. torp  
    Piparegården gd  
    Piparegården gård  
    Piparegården, se Hökaberg Piparegården Saknas  
    Prästebolet bebyggelse  
    Prästängen lht  
    Pulsen f.d. torp  
    Pulsen f.d. torp  
    Ranstahed torp o. beb.  
    »Remma-Larsa» f.d. bst. el. torp  
    Rådened Saknas  
    Rådened Saknas  
    Rådened Saknas  
    Rådene förr by, nu herrgård  
    Rådene by, säteri o. gårdar  
    Rådene by o. gårdar  
    Rådene by o. gårdar  
    Rådene Bosgården gård  
    Rådene Bosgården gård  
    Rådene Bäckagården gård  
    Rådene Bäckagården gård  
    Rådene Jon Trulsgården gård  
    Rådene Jon Trulsgården gård  
    Rådene Jon Uddsgården gård  
    Rådene kvarn Saknas  
    Rådened Kvarngården Saknas  
    Rådene Kvarngården, Lille gård  
    Rådene Kvarngården Lille gård  
    Rådene Kvarngården, Lille gård  
    Rådene Kvarngården, Store gård  
    Rådene Kvarngården, Store gård  
    Rådene Kyrka f.d. kyrka  
    Rådene Lillegården gård  
    Rådene Lillegården gård  
    Rådene Lillegården gård  
    Rådene Rännagården gård  
    Rådene Rännagården gård  
    Rådene Skattegården gård  
    Rådene Skattegården gård  
    Rådene Skola lht och skola  
    Rådene Stommen gård  
    Rådene Säteri gods o. gårdar  
    Rådene Säteri gods o. gårdar  
    Rådene Ålderdomshem lht  
    Rännagården gård  
    Rännagården, se Rådene Rännagården Saknas  
    Rävakullskvarnen f.d. bäckkvarn  
    Rävkullen Saknas  
    Rävekullen gd  
    Rävekullen, Lilla gård  
    Rävekullen, Stora gård  
    Rävekullen gårdar  
    Rävekullen gårdar  
    Rävekullen, Lille gård  
    Rävekullen Stora gård  
    Salem lht., baptistkapell  
    Simsjöberg lht o. avst.  
    Simsjöborg lht  
    Sjölösa hemmansdel  
    Sjölösa hem.-del  
    Sjötorp lht o. f.d. soldatbost.  
    Skansen f.d. torp  
    Skattegården gd  
    Skattegården urspr. gård  
    Skattegården, se Rådene Skattegården Saknas  
    Smedstorp torp  
    Smedstorp f.d. torp  
    Smålänningatorp f.d. torp  
    Snattebo skattetorp (gård)  
    Snattebo torp  
    Snattebo t  
    Snattebo torp  
    Snattebo torp  
    Sollid ödetorp  
    Solliden lht  
    Stenåsen frånsålt torp  
    Stenåsen f.d. torp  
    Stockholmen lht  
    Stockholmstorp lägenhet  
    Stockholmstorp lht  
    Stockholmstorp lht  
    Stommen gård  
    Stommen, se Rådene Stommen Saknas  
    Strömsberg lht  
    Svarteled torp el. backst.  
    Sågarestugan f.d. stuga  
    Sämjan torp  
    Sämjen torp  
    Träbacken gd  
    Träbacken gård  
    Träbacken gård (gårdar)  
    Träbacken gård  
    Trädgårdstorp torp  
    Trädgårdstorp gd  
    Trädgårdstorp f.d. torp  
    Tån f.d. torp  
    Täppan f.d. torp  
    Viken lht  
    Västeräng f.d. torp  
    Ålderdomshemmet, se Rådene Ålderdomshemmet Saknas  
    Åsarne f.d. torp  
    Åsen lägenhet  
    Åsen hemmansdel  
    Åsen, Vite f.d. torp  
    Åsen, Vite f.d. torp  
    Åsängen lht  
    Ängarna f.d. torp  
    Överbo lht  
    Överbo, Lilla torp, lht  

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.