ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Norra Kyrketorps socken : Kåkinds härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 71 Naturnamn : 53 Bebyggelsenamn : 514 Naturnamn : 269
Kyrketorp, Norra sn Alvakällan källa /Se Kyrketorp sn Alvakällan bäck
Kyrketorp sn *Billings sten gränssten Kyrketorp sn Bandelen mark
Kyrketorp, Norra sn /Se Brattasjön sjö Sagesmän förteckning Baståkern åker
Kyrketorp, Norra sn Brattsjön sjö Förkortningar förteckning Bergshagarne hagar och gärdesmarker
Kyrketorp Saknas Brattesjön sjö Förkortningar förteckning Billingen berg
Kyrketorp, Norra sn Brattsjön sjö /Se Förkortningar förteckning Björkebacka hag o. gärdesmarker
Kyrketorp, Norra sn Brattesjön sjö /Se Alfhem lht Björkåkern åker
Kyrketorp, Norra sn »Bårakärrshagen» hage? /Se Algier torp Boaledet led, vägstängsel
Kyrketorp, Norra sn /Se Bårbärsbackarna berg /Se Algier f.d. torp Boaledsåkrarne åkrar, gärde
Kyrketorp, Norra sn /Se Båreberget berg /Se Almetorpet torp Bockakärren hag- o. gärdesm.
Kyrketorp, N:a sn /Se »Bårebergshagen» hage? /Se Altona skollht, f. torp Bomma järnvägsövergång
?Bussatorpet gd Djupehall gränshöjd Altona lht Borreberg skogsmarkshöjd
?Bussatorpet gd Dreven terräng Andersgården gård Borrebergsåkern åkerjord
Hedene, se Hene by Henemarken marker /Se Andersgården gd Brattesjön sjö
Hene by *Jorte mossen mosse Anderstorp Saknas Brattesjön sjö
Hedene Saknas Kroksjön sjö Anderstorp f.d. torp Brattsjö sjö
Hene by Kroksjön sjö Annero lht Brattsjön sjö
Hene Saknas *Kyrkstättan gränsplats Arvidstorp Saknas Broängen gärde
Hene by Källedalsbäcken bäck Arvidstorp f.d. torp Brusatomten mark
Hene by (f.d. sn) Lillesjön sjö Aspelund f.d. torp eller bst Bussadammen damm, nu tömd (häs förr en kvarn)
Hene by Lillsjön sjö Aspudden lht Bussadammen damm
Hene förr tingsställe, nu by /Se Luderhålan grop Aspudden lht Bussadammsängen äng o. gärde
Hene by *Långebro sten gränsmärke Asstorp, Lilla lht Byxorna åkermark
Henene, Hene Saknas Lövsjön sjö Backa lht Bårberg gräskulle med fördjupning
Hene by, förr egen sn Lövsjön sjö Backen lht Bärebergen bergområde
Hene by Lövsjön sjö Backen Saknas Bärebergsskogen skogsmark
Henene Saknas Lövsjön sjö /Se Backen torp el. lht Dalsåkrarna gärde o. åker
Hene by Nytorp terräng Backen f.d. torp eller bst Dammsängen gärde o. äng
Hene by Risängsbäcken bäck Barkehus lht Dälamarkerna terräng
?Hene by Rosån å Basteberg lht Dälerna terräng
Hene by Rörsjön äldre namn på Sjötorpssjön Basteberg torp el. lht Döda Fallet f.d. vattenfall
Hene by Rörsjön, nu Sjötropssjön Saknas Bastån torp el. mark Ekeskogen skogsområde
Hene by Simsjön sjö Bengt Gudmundsgården Saknas Ekeskogen skogsmark
Hene f.d. kyrkby Simsjön sjö Bengt Gudmundsgården gd Ekeskogsgärdet gärde
Hene by /Se Simsjön sjö Berghem lht Enekullen kulle, höjd
Hene gd:ar /Se Simsjön sjö Bernsberg lht Fallet gärdesmark
Hene gd:ar /Se Simsjön sjö Beterumpen f.d. torp eller bst Fransalyckan gärdeslycka
Hene by, f.d. sn /Se Simsjön sjö Billingsberg lht Fähagarne hagmarker
Hene gd:ar /Se Simsjön sjö Billingsdal hmd Gatan bygata o. väg
Hene gd:ar /Se Simsjön sjö /Se Billingsdal gård Gatalyckan lycka, gärde
Hene förr egen sn Sjöhagen ängsmark? Billingsfors lht Golgata åker
*Henene förr namn på N:a Kyrketorps sn /Se Sjötorpasjön sjö Birabygget Saknas Grannahallen berghällsområde
Kanikerukan gd /Se Sjötorp sjön sjö Birabygget torp Granslyckan lycka
Kanikerukan by /Se Skarsikebäcken bäck Björkebacken hus Granåkern åker
Kanekerukan gd /Se Skärebäcken bäck Björkebacken torp, lht Gren gärdesmark
Kanikerukan gd /Se Stenbacken terräng Björkeberga lht Gruvan mark
*Kerlingabolet Saknas Taktiska eken ek Björkebo lht Grytan åkermark
Klastorp hg Tovatorpabäcken bäck Björkebo lht Gubbaliderna lider
Claestorp Saknas *Trehörningen gränsmärke Björkedal lht Gubbaliderna dal
Klastorp hgd Ulvsjön sjö Björkelund lht f. sold.-torp Gärdsspjället mark
Klagstorp gd /Se Undermossarna mossar Björkelund lht Hallabrobäcken bäck
Klagstorp hgd /Se *Älvakällan källa /Se Björkelund lht Hallabrobäcken bäck
Klastorp gd /Se Ömsån å Björkelund lht Hallabron väg- o. bäckbro
Klastorp hg   Björkenäs lht Hallagärdet gärde
Klastorp hrgd.   Björkhamra lht Henebäcken bäck
Klagstorp gods /Se   Björkhem lht Henemarken mark
Klastorp hg /Se   Björklunda lht Heneshagen hage o. mark
Kyrketorp by   Björksätra lht Hene Ängar ängar o. gärdesmark
Kyrekistorp by   Björkvik lht Herreskogen mark
Kyrketorp by, sn   Björkängen lht Herrängen mark
Kyrketorp by   Björsgården gård Himlakullen kulle
Kyrketorp by   Blomberga lht Himlakullen mark- och backehöjd, kulle
Sjötorp gd   Boaledet hmd Hjortemossen skogsmarksmosse
?Skultorp by   Boaledet f.d. torp eller bst Hjälmen mark
?Skultorp by   Borghem lht Hulek mark
Skulltorp by   Brahehus lht Huleksängen äng o. mark
Skultorp by   Brahehus lht Hultagärdet gärde
Skultorp by   Bredegården gård Hundsrenen mark
Stommen f.d. gd   Bredegården gd Hunslyckan gärdeslycka
Tovatorp by   Bron f.d. torp el. bst Hästakullen kulle o. gärdshöjd
Tovatorp by   Bussakvarn Saknas Hästhagan hage o. gärde
    Bussakvarn kvarn Hästhagsgärdet gärde
    Bussakvarn lht o. kvarn Jakobsliden lid o. åkermark
    Bussaskogen lht Järnvägen järnväg
    Bussatorp gård Kalénsliden lid
    Bussatorp gd Kalvhagen hag- o. gärdesmark
    Bussatorp gård Kalvhagen hage o. gärdesm.
    Bussatorp gård Klagstorpavägen landsväg
    Bussatorp, Lilla lht, f.d. torp Klagstorpsdammen damm
    Bussatorp Lilla lht eller hemmansdel Klagstorpsån å
    Bussatorpet gård Klevargärdet gärde
    Bussbacken f.d. torp el. bst Kleven hagmarks- o. bergklev
    Lilla-Busstorp lägenhet Klippet kant på Billingen
    Stora-Busstorp hemman Klippet bergssluttning
    Bäckabo lht Knipplabro landsvägs- och bäckbro
    Bäckabo lht Knipplabrobäcken bäck
    Bäckagården gård Knipplabrolyckan gärdesmark
    Bäckagården gd Knipplabäcken bäck
    Carlshem lht Knipplalyckan lycka o. gärde
    Charlottenberg lht Knäsjukan stig
    Charlottenberg lht Kohagarne hagmarker
    Claestorp eller Klagstorp, se 1 Klagetorp Saknas Kohagen hage o. mark
    Dalhem lht Kohalsmossen mosse
    Dammen f.d. torp Kolabacken mark
    Dammstorp lht o. f.d. torp Korsmossen mosse o. åker
    Damstorp lht Kroken gärdesmark
    Djupehall f.d. torp el. bst Kroksjö sjö
    Dreven torp Kroksjön sjö
    Dreven torp Kroksjön sjö
    Ebbenäs lht Kroksjön sjö
    Edhem lht Kråkeberget grusås
    Ekheden lht Kråkeberget berg
    Ekeskogen f.d. torp Kråkebergshagen hagmark
    Ekskogen Saknas Kråkedalen hagmarksdalar
    Ekudden lht Kråkedalarna ängsmarker
    Enebacken f.d. torp Kråkehall berghällsområde
    Erikslund lht, hem.-del Kullabolsäng äng, mark o. odling
    Fallet lht Kullagärdet gärde
    Fallet Saknas Kvarnadammen damm
    Fallet f.d. torp eller bst Kvarnagärdet gärde
    Farmen lht Kvistebacken mark
    Fattighuset hus, lht Kyrkelyckan lycka
    Fattigstugan f.d. fattigstuga Kyrketorpavägen väg
    Filadelfia lht Kyrketorpsbäcken bäck
    Flora lht Kyrkogården, Gamla kyrkogård o. f.d. begravningsplats
    Fridhem hus Kyrkogården, Nya kyrkogård o. begravningsplats
    Fridhem lht Kåabergshagen hage
    Fridhem lht Labäcken, Store och Lille bäckar
    Fridhem lht Ladsprängen gärde
    Funkis lht Ladugårdsgärdet gärde
    Furudal lht Landbolyckan lycka, gärde
    Furudal lht Lampåkrarne åkermark
    Furulund lht Lanken mark
    Furseskogen lht Lars Månsåkern åkermark
    Fäbron f.d. torp Ledsängen äng o. gärde
    Gatan f.d. backst. Lekareåkern åker
    Granbacken Saknas Leringen åkermark
    Granbacken f.d. torp el. bst Leråkern åker
    Granberget lht Liderna lider o. åkermark
    Grangärde lht Lidåkrarne åkrar
    Grinden torp el. lht Lillagärdet gärde
    Grindstugan lht el. hus Lillegärdel gärde
    Gudmundsgården gd Lillesjön sjö
    Gunnarstorp f.d. torp Lillesjön sjö
    Gustavsberg lht Lillesjö sjö
    Gustavsberg lht Lillsjön sjö
    Gärdet f.d. torp el. bst Loringavägen landsväg
    Gärdhem lht Luderhålan håla
    Gästgivaregården, Gamle, se Skarnholmen Saknas Lyckan gärde o. åkerlycka
    Gästgivaregården gd Lyckorna gärden
    Gökabygget f.d. torp el. hus Långängarna ängar, gärden
    Göta lht Läktaren avsats
    Harga lht Lättalyckan lycka, åker
    Hagen lht Lövsjö sjö
    Hagen lht Lövsjön sjö
    Hagstorp lht Lövsjön sjö
    Hagstorp Saknas Lövsjön sjö
    Hagstorp lht Lövskogen Lille hagmarksskog o. mark
    Hagåsen f.d. torp Lövskogen Store skogsmark
    Hallabro lht Madängen gärdesmark
    Hallabro lägenhet, f.d. torp Mellombacken gärdesmark
    Hallabro lht Mellomgärdet gärde
    Hallen f.d. torp el. bst Minnesstenen sten
    Hene by Mormoraåkern åker, gärde
    Hene by Motorbanan, Kyrketorp tävlingsbana o. mark, militarområde
    Hene f.d. by o. gårdar Mulebacka hagmarker
    Hene f.d. by o. gårdar Mulekullen höjd
    Hene f.d. by o. gårdar Målaretomten mark
    Hene f.d. by o. gårdar Nabben berg
    Hene lht o. mark Nolgärdet gärde
    Hene Saknas Nolheden mark
    Hene Saknas Nolängen gärde
    Hene Bengt Gudmundsgården gård Nyhagen gärdesmark
    Hene Bredegården t, kron. indr. fänr. bost. Orrevadsgärdet gärde
    Hene Bredegården gård Paddesiken gärdesmark
    Hene Gästgivaregården gård Parkelstomt mark
    Hene Rapell f.d. kapell el. kyrklig byggnad Punnalotten mark
    Hene, Lilla hmd Raka Linan väg
    Hene, Lilla hemmansdel Risängen gärde
    Henelund hem.-del o. lht Rosån å
    Hene Mellomgården gård Rulsängen äng, gärde
    Hene Nolbolet gård Rumpen åker
    Hene Per Svensgården gård Råhagen hage o. mark
    Hene Per Svensgården gård Rörommen mark
    Hene Prästgården gård Rörsjö, se Sjötorpssjön Saknas
    Hene Prästgården gård Rösstjärten gärdesmark
    Hene Skarnholmen gård Sandäckran gärde
    Hene Skyttagården gård Segerbergshagen hage, mark
    Hene Törsagården binamn på Hene Prästegården Segerbergslid lid
    Hene Övergården gård Simsjön sjö
    Henstorp lht, f. sold.torp Simsjön sjö
    Hentorp lht o. torp Sjogerstadvägen landsväg
    Hälliden lht Sjögärdet gärde
    Hälliden lht Sjöhagarne gärdesmarker
    Hästhagen Saknas Sjöliden lid o. mark
    Hästhagen lht Sjötorpa Portar portar och väginfart
    Hästhagen f.d. torp Sjötorpssjön sjö
    Hästhagen torp el. lht Sjötorpsbadet badområde
    Högelid hus Sjötorpssjön sjö
    Högelid lht Sjötorpssjön sjö
    Höglanda lht Sjötorpssjön sjö
    Höglanda lht Sjötorpssjön sjö
    Högstorp hus Sjöåkrarne åkerjord
    Hökstorp Saknas Skarnbäck bäck
    Högstorp lht Skarnbäck bäck
    Högåsen lht Skartomten mark
    Hökabygget lht Skintabackarne marker
    Hökabygget gd Skintabäcken bäck
    Hökabygget torp el. lht Skintagärdet gärde
    Idars lht Skogsliderna lider o. mark
    Idatorp hemmansdel, lht Skomakarebacken gärdesbacke
    Jon Månsgården gård Skrunerna terrängområde
    Jon-Månsgården gd Skullyckorna gärdeslyckor
    Jon Nilses hmd Skultorpanabben bergområde
    Jon Nilsgården gård Skultorpsliden landsvägslid
    Jon-Nilsgården gd Skultorps nabbe hörn av Billingen
    Jonstorp f.d. torp Skulängen gärde
    Kanikerukan Saknas Skövdevägen landsväg
    Kanikerukan gård Slädasten råmärke
    Kanikerukan gd Slättäng Nedre gärde
    Kanikerukan gård Slättäng Övra gärde
    Kanikerukan gård Smedjelyckan gärde
    Karlshem lht Snippaliden lid, mark
    Karlslund lht Snippen mark
    Karlslund lht Soldatlyckan odling och mark
    Karlstorp hus Stallshagen hage
    Karlstorp torp, lht Stenkullen kulle
    Kartåsen f.d. torp Stenshagen gärdes- o. hagmark
    Klagstorp Saknas Storängen gärde
    Klagstorp gård Storängen åker o. gärde
    Klagstorp gård, gods o. f.d. säteri Stålbergstomten mark
    Klagstorp gård Svesån bäck
    Klagstorps Lantbruksskola lht o. skolbyggnader Svinamagen gärde
    Klastorp, se Klagstorp Saknas Svärdeslyckan lycka
    Klippan lht Svärtadal gärdesmark och dal
    Klämmen f.d. torp Såen åkermark
    Knektatorpet f.d. soldattorp Sågarebacken backslätt
    Knipan f.d. torp Sågehagen hage o. gärdesmark
    Knipatorpen f.d. torp Söaspång mark el. spång
    Knipplabro lht Sörskogen skog
    Knipplabro Saknas Sörängen gärde
    Knipplabro försvunnen vattenkvarn Tjuvadungen skogsdunge
    Knipplabro f.d. torp el. bst. Tjuvdungen dunge
    Knipplabro lht Tolsåkern åker
    Kolabacken lht Torpareåkern åker
    Kolabacken lht Torslyckan gärdeslycka
    Kristinedal lht Torsalyckebron bro
    Kronogården gd Tovatorpsbäcken bäck
    Kråkeberget f.d. torp Tovatorpsvägen landsväg
    Kråkeberget Lilla f.d. torp Trindehage betesmark, nu delvis odlad
    Kråkeberget Stora f.d. torp Trättingen åker
    Kråkehall f.d. torp el. bst Trindehagen hage, gärde
    Kullabolet gd Trofastaäckran gärde
    Kullabordet gård Tungorna mark
    Kullabordet gd Tuppaskogen skogsområde
    Kvarnen Klagstorp f.d. kvarn Tykes Lycka lycka, gärdesm.
    Kyrkebo lht Tålyckan gärde
    Kyrkebo lht Tån mark
    Kyrketorp by Tånga marker
    Kyrketorp f.d. by o. gårdar Tångabäcken bäck
    Kyrketorp f.d. by o. gårdar Tåssamosseliden lid
    Kyrketorp f.d. by o. gårdar Tåssamossen mosse o. åker
    Kyrketorp f.d. by o. gårdar Törsåkern åker
    Kyrketorp Saknas Undermossarne skogsmarksmossar
    Kyrketorp Andersgården gård Undermossen mosse, nu odlad
    Kyrketorp Andersgården gård Undermossen mosse
    Kyrketorp Jon Nilsgården gård Vargagropen f.d. fångstgrop
    Kyrketorp Mellomgården gård Varpet mark o. stenrös
    Kyrketorp Nolgården gård Vickebacken backe, markslätt
    Kyrketorp Norra socken Vågalången åker, väg
    Kyrketorp Norra socken Åsahagen hage o. gärde
    Kyrketorps Skola lht o. småskola Åsalyckan lycka
    Kyrketorps Kyrka ödekyrka Älgdalarna ängar
    Kyrkolyckan f.d. torp el. bst Älgdala hagmarksdalar
    Kyrkskolan, Hene skolhus o. lht Älgedalen Lilla gärdesdal
    Larstorp gd Älgedalen Store gärdes- o. hagmarksdal
    Larstorp f.d. torp Älvakällsängen äng
    Ledet Saknas Ängagärdet gärde
    Ledet f.d. torp el. bst Ödelyckan lycka
    Liden lht  
    Liden lht  
    Lillagärdet f.d. torp eller bst  
    Lilla Lund f.d. torp  
    Liljehyddan lht  
    Ljungstorp f.d. torp  
    Logubbetorpet f.d. torp  
    Lugnet lht  
    Lybäck f.d. torp  
    Lyckebo lht  
    Lyckeborg lht  
    Långebron f.d. torp  
    Lövsjötorp lht  
    Lövsjötorp Saknas  
    Lövsjötorp torp el. lht  
    Majholmen f.d. torp el. lht  
    Margaretelund hus  
    Margretelund lht  
    Mariedal lht  
    Marielund lht  
    Marielund lht  
    Matildelund Saknas  
    Matildelund f.d. lht el. torp  
    Mellombacken lht  
    Mellombacken lägenhet  
    Mellombacken f.d. torp  
    Mellomgård gård  
    Mellomgården gd  
    Mellomgården gd  
    Mellomgården gd  
    Mickelstorp Saknas  
    Mickelstorp f.d. torp  
    Millombacken Saknas  
    Mjölnarstorp f.d. torp  
    Mon f.d. torp  
    Mosstorp torp  
    Månsagården gd  
    Nolbolet gård  
    Nolbolet gd  
    Nolgården gård  
    Nolgården gd  
    Nolheden, Lilla lht  
    Nolheden lht  
    Nyborg torp  
    Nyborg torp el. lht  
    Nybygget f.d. torp eller bst.  
    Nybygget f.d. torp  
    Nydal lht  
    Nydal lht  
    Nyhem lht  
    Nyhem lht  
    Nyhem lht  
    Nytorp lht  
    Nytorp Saknas  
    Nytorp lht  
    Nytorp torp, lht  
    Nytorp f.d. torp  
    Olstorp f.d. torp  
    Paddesiken Saknas  
    Paddesiken f.d. torp el. bst  
    Parkela f.d. stuga el. torp  
    Per Björsgården, se Björsgården Saknas  
    Skulltorp Per Björsgården gd  
    Per-Björsgården gd  
    Persberg lht  
    Persberg lht  
    Tofvatorp Per Svensgården Saknas  
    Per Svensgården gård  
    Per Svensgården gård  
    Per-Svensgården gd  
    Per-Svensgården gd  
    Petersborg lht  
    Plitstorp lht  
    Plitstorp Saknas  
    Plitstorp lht el. f.d. torp  
    Polackatorp Saknas  
    Polackatorp torp el. lht  
    Prästagården gd  
    Prästegården, Norra Kyrketorp prästebostad o. pastorsexp.  
    Prästegården gd  
    Prästgården gård  
    Hene Prestgården gd  
    Rosenbacken lht  
    Rosenberg lht  
    Rosendal lht  
    Rosenhyddan lht  
    Rosenlund lht  
    Roshill lht  
    Ruderna f.d. torp  
    Sandliden f.d. torp  
    Sandtorp f.d. torp  
    Sandvik lht  
    Segerberget f.d. torp  
    Segerbergslid Saknas  
    Segerbergslid f.d. torp  
    Segertorpet f.d. torp  
    Sjöbacken lht  
    Sjöbacken lht  
    Sjöfallet f.d. torp  
    Sjön, se Sjöttorp Saknas  
    Sjön binamn på Sjötorp  
    Sjötorp gård  
    Sjötorp gård  
    Sjötorpsbadet lht  
    Skaborgaren f.d. torp  
    Skarnholmen (Skarnhålan) gård  
    Skarnholmen gd  
    Skarnholmen gd  
    Skarnhålan, se Skarnholmen Saknas  
    Skatebo lht  
    Skateboet f.d. torp eller bst  
    Skattebot Saknas  
    Skattegården gd  
    Skintabäcken f.d. torp el. bst.  
    Skogen lht  
    Skogen f.d. torp  
    Skoghall lht  
    Skogsbo lht  
    Skogsdalen lht  
    Skogsdalen Saknas  
    Skogsdalen lht el. torp  
    Skogsledet Saknas  
    Skogsledet f.d. torp el. bst  
    Skogstorp lht  
    Skulaled Saknas  
    Skulaledet Saknas  
    Skulaled f.d. torp eller bst  
    Skulltorp by  
    Skultorp by  
    Skultorp järnvägsstation  
    Skultorp järnvägsstation  
    Skultorp by o. gårdar  
    Skultorp by o. gårdar  
    Skultorp by o. gårdar  
    Skultorp by o. gårdar  
    Skultorp järnvägsstation m.m.  
    Skultorp järnvägsstation  
    Skultorp Björsgården Saknas  
    Skultorp Bäckagården gård  
    Skultorp Bäckagården gård  
    Skultorp Jon Månsgården gård  
    Skultorp Kullabolet gård  
    Skultorp Per Björsgården gård  
    Skultorps Kvarn f.d. kvarn  
    Skultorps Kyrka kyrka  
    Skultorps Prästegård lht och bostad  
    Skultorp Sverkilsgården gård  
    Skultorp Svärtagården gård  
    Skultorp Svärtagården gård  
    Skvaltakvarnen f.d. kvarn  
    Skyttagården gd  
    Skyttegården eller Bengt-Gudmundsgården gård  
    Skövde garnisons övningsfälts sandtag se 6Tovatorp Saknas  
    Snippen f.d. torp  
    Sofiero lht  
    Sofiero lht  
    Solbacka lht  
    Solbacken lht  
    Solbacken lht  
    Solgården lht  
    Solhammar lht  
    Solhem lht  
    Solhem lht  
    Solhälla lht  
    Solliden Saknas  
    Solliden torp el. lht  
    Solvik lht  
    Stegeborg lht  
    Stenbacken lht  
    Stenbacken torp, lht  
    Stensborg lht  
    Stubbatorp lht  
    Stubbatorp Saknas  
    Stubbatorp torp  
    Stången f.d. torp eller bst  
    Svartagården gård  
    Sveaborg lht  
    Svensborg lht  
    Svenstorp Saknas  
    Sverkelsgården gård  
    Sverkelsgården gd  
    Sverkilsgården gd  
    »Svärdesa´s» f.d. stuga el. torp  
    Svärtadal lht  
    Svärtagården, se Svartagården Saknas  
    Svärtagården gd  
    Svärtagården gd  
    Sågen f.d. torp  
    Säterkullen lht  
    Sörgården gård  
    Sörgården gd  
    Tallbacken lht  
    Tomtebo lht  
    Tovatorp Saknas  
    Tovatorp gårdar  
    Tovatorp by  
    Tovatorp f.d. by o. gårdar  
    Tovatorp f.d. by o. gårdar  
    Tovatorp Saknas  
    Tovatorp Per Svensgården gård  
    Tovatorp Sörgården gård  
    Tripoli torp  
    Tripolis lht, förr torp  
    Tripolis f.d. torp  
    Trängan f.d. torp  
    Trängan f.d. torp  
    Tunis lht o. f.d. torp  
    Tunis torp  
    Tunis (torp) lht  
    Tuppaskogen lht  
    Tuppaskogen Saknas  
    Tuppaskogen lht  
    Tuvan lht  
    Tån allmänning  
    Tån Saknas  
    Tån f.d. torp el. bst  
    Tångabacken Saknas  
    Tångabäcken f.d. torp  
    Försagården gård  
    Törsagården Saknas  
    Törsagården gd  
    Ulriksdal lht, f. torp  
    Ulriksdal lht  
    Valhalla lht  
    Vallmossen gård  
    Vallstorp lht, f. sold.t.  
    Vallstorp Saknas  
    Vallstorp f.d. torp  
    Vidablick hus, lht  
    Viktoria lht  
    Villa Väring lht  
    Vilhelmsro lht  
    Västerdalen lht  
    Åkerdal lht  
    Åkerdal lht  
    Åkersholmen lht  
    Åkershäll lht  
    Äspelund Saknas  
    Ödabacken f.d. torp  
    Östvi lht  
    Överbo Saknas  
    Överbo lht el. torp  
    Övergården gd  
    Övergården gård  
    Hene Övregården gd  

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.