ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Hagelbergs socken : Kåkinds härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 35 Naturnamn : 22 Bebyggelsenamn : 45 Naturnamn : 4
Hagelberg socken *Alebäcks bro gränsbro Hagelberg sn och gård Axtorpsbäcken bäck
Hagelberg sn Asstorp terräng Alebäck lhtr Skarsiken el. Skarsikebäcken bäck
Hagelberg sn Axtorpebäcken bäck Andersgården gård Spångemossen mosse
Hagelberg socken Bredhall gränsmärke Anderstorp lht Ömsån å
Hagelberg sn /Se *Bredehall gränshöjd Assartorp, se Asstorp Saknas  
Hagelberg sn *Bredhall gränsmärke? Asstorp gård  
Hagelberg sn Fäbron ägomark Backen, se Hagåsen Saknas  
Hagelberg socken *Hagelbergs äng Saknas Betstorp lht  
Hagelberg sn *Hagåsa hall gränshöjd Björkebacken lht  
Hagelberg sn *Kyrkslättan gränsplats Brisstorp lht  
Hagherberg Saknas *Käldre stenar gränsmärke Bäckstorp, Stora gård  
Haglaberg Saknas Långebro sten gränsmärke Bäckstorp, Lilla gård  
Hagelberg sn Mon terräng Eriksberg lhtr  
Hagelberg sn Rosån å Fäbron sold.-torp  
Hagelberg sn Skarsikebäcken bäck Habolstorp, se Asstorp Saknas  
Hagelberg sn /Se Skarsikan bäck Hagåsen gård  
Hagelberg sn /Se *Skatebro gränsbro Hentorp förr hmd  
?Backen el. Hagåsen gd Spångemossen mosse Johanstorp lht  
Backen gd Svedje mo terräng Karlslund lht  
?Backen eller Hagåsen gård *Tåstorpa skog terräng Klämman (Klämmen) lht  
»bakkagardhin» gd *Ugglen terräng? Krakahagen, se Västerbo Saknas  
?Hagåsen el. Backen gd Ömsån å Krakaskiftet lht  
?Hagåsen el. Backen gård   Källåsen lht  
Clastorp gd.   Kämpabons lht  
Klastorp herrgård   Lundbergstorp lht  
Klastorp herrgård   Lybäck torp  
Klastorp herrgård   Mosstorpet lht  
Klastorp hg /Se   Nolängen hmd  
Klagstorp gods /Se   Nytorp torp  
Ulfstorp by   Sandbolet lht  
Ulffstorp Saknas   Sandhem lht  
Ullstorp Saknas   Sjödalen lht  
Ulvstorp by   Stenbacken lht  
Ulfstorp by   Stenhaga lht  
Ulvstorp gd   Svarvaretorp gård  
    Tidholmen hus  
    Tolsberg lht  
    Torpelund lht, f. sold.-torp  
    Tåstorp gård  
    Ullstorp gård  
    Vallbergsbacken torp  
    Västerbo lht  
    Åsavadet lht  
    Åsen gård  
    Ängatorp hus  

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.