ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Värsås socken : Kåkinds härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 63 Naturnamn : 21 Bebyggelsenamn : 210 Naturnamn : 12
Värsås socken *Lilla Alebron gränsbro Versås sn Djuran å
Värsås sn? *Bergsmosse mosse? Allmänningebron lht Högelid lid
Versås sn? *Bergsmossen mosse Anneberg lht Högelid landsvägslid
Värsås sn /Se *Bredkärrs ängshage? gränsterräng Aspelund lht Kungsbacken höjd
Verulzaas Saknas Djuran å Aspelund torp Marmossen mosse
Värsås sn Esset ägomark Aspelund lht Marmossen mosse
Värsås sn *Fäbron gränsbro Aspelund lht Store sten stenblock
Versås sn Korphult triangelpunkt Backen lht Tidan å
Värsås sn /Se Maremossen mosse Baståsen gård Tistlabäcken biflod
Värsås sn *Medskogsbäck bäck? Berghem lht, f. sold.torp Tisslabäcken bäck
Versås sn Midskogs rör råmärke Björkelund hus Vitamossen mosse
Versås sn Nabben ägomark Björkelund torp Vitmosseö mosse
Värsås sn Pärekullabäcken bäck Björkenäs lht  
Värsås by och sn Sjudars ängsmark Björkåsen gård  
Värsås sn Tidan å Björkängen gård  
?Värsås sn Tistlabäcken bäck Bohus hmd, f.d. torp  
Versås sn. *Tora vallen? gränsmärke Bohus torp  
Värsås sn *Ulvabron gränsbro Braskafallet lht  
Värsås sn Valhall ägomark Brittgärdsängen Saknas  
Veriszåsa Saknas Vitamosen mosse Brittnäs gård  
Värsås sn Ön terräng Brobacken hus  
Värsås sn   Brobacken lht  
Värsås sn   Brogården Saknas  
Värsås sn   Brogården gård  
Värsås sn /Se   Broholm lht  
Värsås sn /Se   Broholm, Lilla hus  
Baståsen gd /Se   Brumstorp by  
Brittenäs gd /Se   Brumstorp by  
Brumstorp gd /Se   Brunnsbo lht, f. sold.-torp  
Bruntorp gd /Se   Brunnsdal hmd  
Bruntorp by   Brunnsgården gård  
Bruntorp by   Brundsgården Saknas  
Bruntorp by   Brunntorp by  
Bruntorp by   Brunntorp egendom  
Brunstorp g   Brunntorpakroa torp  
Brunstorp by   Djurström gård  
Bruntorp herrg.   Djurström säteri  
Bruntorp gd   Djursätra by  
Bruntorp hg   Djursätra by  
Brunnatorp Saknas   Djursätra by  
Brunntorp by   Djursätra by o. brunnsort  
Brunnstorp by   Djursätra Kyrkobolet, se 1 Kyrkebolet Saknas  
Brunntorp by   Dungen lht  
Brunnetorp by   Enebacken lht  
Djurström hg   Eneborg lht  
Djursätra by   Esbjörntorp Saknas  
»Ffrysta» beb.   Esbjörntorp gård  
Frysta Saknas   Essbjörntorp säteri  
Gudmundstorp gd /Se   Esset hmd, f.d. torp  
Gudmundstorp gd /Se   Esset torp  
Kivenäbben gd:ar /Se   Fagerberg hmd  
?Månstorp gd   Fagerberg torp  
?Månstorp gd   Fallet hmd  
»vermissos» Saknas   Fallet torp  
»werssa», se Värsås sn   Fredriksdal lht, f. sold. t.  
Värsås by /Se   Fridhem lht  
Versås by   Fridhem lht  
Värsås by   Gunnevad hus  
Värsås stomhemn   Gudmundstorp gård  
Värsås by   Gudmundstorp gd  
?Ödegärdet gd   Gudmundstorp gd /Se  
*Ödetorpet Saknas   Gudmundstorp gd /Se  
Örjanstorp gd:ar /Se   Gärdhem hus  
    Haga lht  
    Hejnola lht  
    Hulegården gård  
    Hulte, se Djurström Saknas  
    Hästhagen torp  
    Högelid hmd  
    Johanneberg rättarebost.  
    Johanstorp lht  
    Jonstorp torp  
    Karlsberg lht  
    Karlslund hus  
    Karlslund torp  
    Karlslund lht  
    Karlsro hus  
    Karlsro lht  
    Kivenäbben gård  
    Kivenäbben by  
    Kivenäbben by  
    Kivenäbben gd  
    Klockaretorp gård, f.d. komm.-bost  
    Klockaretorp komministerboställe  
    Korphult hmd  
    Korphult torp  
    Krogen hus  
    Krokarna bebyggelse  
    Kungsbacken lht  
    Kungsliden torp  
    Kungsliden torp  
    Kustorp gård  
    Kustorp gd  
    Kyrkebolet Saknas  
    Kyrkebolet gård  
    Kyrkebråten gård  
    Kyrkebråten gd  
    Källan torp  
    Larstorp lht  
    Ledet lht  
    Ledet torp  
    Lidahult lht  
    Liden hus  
    Liden hus  
    Lillegården gård  
    Lillegården Saknas  
    Lilleskogen lht  
    Ljunghem lht, f. sold.-torp  
    Lugnet hus  
    Lund hus  
    Lybäck f.d. torp  
    Lybäck torp  
    Lövåsen gård  
    Lövåsen torp  
    Mariedal lht  
    Marielund lht  
    Mellomgården gård  
    Mellomgården gård  
    Midskog torp  
    Misteskogen Saknas  
    Månstorp gård  
    Månstorp gd  
    Nolgården gård  
    Noltorp lht, f. sold. torp  
    Nordskogen torp  
    Nybygget lht  
    Nyholm lht  
    Nytorp hmd  
    Nytorp hus  
    Ormebacken gård  
    Ormebacken gd  
    Oskarsborg lht  
    Persbo lht, f. sold. torp  
    Perstorp Saknas  
    Perstorp gård  
    Perstorp torp  
    Pärekullen gård  
    Randen torp  
    Rands gd (torp?)  
    Rans, se Ranken torp  
    Rydingsholm lht  
    Rosendal hus  
    Sandbacken lht  
    Sandbacken lht  
    Sjudaretorp (Sjudarns) lht  
    Sjudaretorpet Saknas  
    Sjudars torp  
    Skansen torp  
    Skattegården gård  
    Skattegården gård  
    Skattegården Saknas  
    Skogsdal lht  
    Skogshemmet hus  
    Skogshyddan lht  
    Skogslund lht  
    Skogslund torp  
    Skogslund lht  
    Skogslund hmd, f.d. torp  
    Sofielund lht  
    Solhem hus  
    Spänget hmd  
    Spänget torp  
    Stenbacken lht  
    Stenbäcken, Lilla (Stebäcken) gård  
    Stenbäcken, Stora (Stebäcken) gård  
    Stenbäcken gårdar  
    Stentorpet torp  
    Stommen gård  
    Stommen gd  
    Storegården gård  
    Storslätten gård  
    Storslätten gd  
    Strömsledet lht  
    Svensbacken torp  
    Svänaskogen gård  
    Svänaskogen gd  
    Sätra lht  
    Sörgården gård  
    Sörgården gård  
    Sörtorp lht  
    Sörtorp torp  
    Timaden hmd, f.d. torp  
    Timaden Saknas  
    Torbjörntorp gård  
    Torbjörntorp by  
    Tåstaryd gård  
    Tåstaryd gd  
    Trädgårdstorpet torp  
    Valhall torp  
    Valhall torp  
    Varpabacken lht  
    Vilhelmsro lht  
    Vänhem lht  
    Värsås by o. sn  
    Värsås Lilla gård  
    Västergården gård  
    Västergården Saknas  
    Västergården gård  
    Västerängen lht  
    Västerängen Saknas  
    Västtorp lht, f. sold.-t.  
    Ågården gård  
    Åkershäll lht  
    Åsen lht  
    Ängen Saknas  
    Ödegärdet gård  
    Ödegärdet gd  
    Ögärdsängen torp  
    Örjanstorp gård  
    Örjanstorp gd  

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.