ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Varola socken : Kåkinds härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 30 Naturnamn : 17 Bebyggelsenamn : 128 Naturnamn : 7
?Varola sn *Alebäcks bro gränsbro Varola sn Finne källa källa
Varola sn /Se Axtorpebäcken bäck Varola sn Hjorte källa källa
Varola sn Bredhall gränsmärke Varola sn Hjortemossen mosse och skogsmark
Varola sn Bredhall gränsmärke Varola socken Marmossen mosse
Varola sn Falljungsmossen mosse ?Varola sn Storebro bro
Varola sn *Frölungen terräng? Aktebacken lht Torkelamossen utmark
Varola sn *Knule bro gränsbro Alebäcken, Stora gård Ösan å
Varola sn Korsika ägomark Alebäcken, Lilla gård  
Varola sn Kungsbacken höjd Alebäcken gd  
Varola sn *Käldre stenar gränsmärke Andersborg lht  
Varola sn Maremossen mosse Annelund stuga  
Varola sn /Se Muråsen terräng Aronsholmen lht  
Varola sn /Se Pärekullabäcken bäck Aronsholmen torp  
Varola sn /Se *Skatebro gränsbro Aspelund lht  
Boråsen by /Se Tingshall gränsmärke? Axtorp gård  
Edåsa kyrka Torkelamossen ägomark Axtorp gd  
Hallum by? Ösan å Baståsen Saknas  
*Stommen f.d. gd   Björkebacken lht  
?Svenstorp by med kvarn   Björkedalen lht  
Torestorp by   Björkelund lht  
?Törnestorp gd   Boagärdet gård  
Törnestorp gd   Boagärdet gd  
Törnestorp gd   Boråsen gård  
Varola by o. sn   Boråsen gd  
Varola by o. sn   Brodal lht  
Varola by   Broholm hmd  
Varola by   Broängen lht  
Valora Saknas   Broängen gd  
Valora Saknas   Bäckatorp Saknas  
Varola by /Se   Diket lht  
    Dunbergshult gård  
    Dunbergshult gd  
    Fridhem lht  
    Frökullen hmd  
    Frökullen torp  
    Furulund lht  
    Fåglabacken lht  
    Gallegården gård  
    Gallegården gd  
    Hagalund lht, f. sold. torp  
    Hallum gårdar  
    Hallum by  
    Hagakärret lht  
    Heden lht, (borta)  
    Hörnvik lht  
    Karlsro lht, f. sold. torp  
    Klingabacken Saknas  
    Korgatorp Saknas  
    Korgatorp gård  
    Korgatorp gd  
    Krakamarken lht  
    Kvarnegården gård  
    Kvarnegården gd  
    Kyrkoplan lht  
    Lanna gårdar  
    Lanna by  
    Lertaget lht  
    Lertaget Saknas  
    Liden gård  
    Liden gräsgäll  
    Lillegården gård  
    Logården gård  
    Logården Saknas  
    Maråsen eller Korgatorp, se 1 Korgatorp Saknas  
    Maråsen, se Korgatorp Saknas  
    Maråsen gd  
    Mon lht  
    Mon gd  
    Mosseberg gård  
    Nolgården gård  
    Nolgården gd  
    Nolgården gård  
    Nolgården gd  
    Nybygget lht  
    Nykvarn kvarnlägenh.  
    Olstorp torp  
    Olovstorp gd  
    Pederstorp Saknas  
    Pederstorp gård  
    Pederstorp gd  
    Persberg lht  
    Prästgården gård  
    Rosenlund lht  
    Sandåsen lht  
    Skattegården gård  
    Skattegården gård  
    Skattegården gd  
    Skattegården, se Axtorp Saknas  
    Skattegården gd  
    Skogslund lht  
    Skogslund lht  
    Skogslund lht  
    Slåtterna lht, ej bebyggt  
    Snickaregården gård  
    Snökullabacken lht  
    Snökullabacken Saknas  
    Sofielund lht  
    Sofiero backstuga  
    Solhem lht  
    Solvik lht  
    Stenbacken lht  
    Stenbacken lht  
    Stenbacken Saknas  
    Stenbacken lht  
    Stenholmen lht  
    Stenhult lht  
    Storegården gård  
    Storegården Saknas  
    Stängelsåsen lht, f. sold. torp  
    Stängesåsen Saknas  
    Svarvaretorp gård  
    Svarvaretorp gd  
    Svenstorp gård  
    Svenstorp gd  
    Sörgården gård  
    Sörgården gd  
    Toddestorp gård  
    Tåddestorp gd  
    Torestorp Saknas  
    Törnestorp Saknas  
    Törnestorp gård  
    Törnestorp gd  
    Vallingsberg lht  
    Vallingsberg »ställe»  
    Varola by och sn  
    Västergården gård  
    Västergården gd  
    Åängen lht, f. sold. torp  

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.