ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Mofalla socken : Kåkinds härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 24 Naturnamn : 31 Bebyggelsenamn : 206 Naturnamn : 79
Mofalla sn Dungagärdet ägomark Mofalla sn sn Atteby mossar mossmarker
Mofalla sn /Se Dunkebackaflyet sank mark Mofalla socken Bastugärdet gärde
Mofalla sn Ebbetorpabäcken bäck Mofalla sn Bjärgsten sten
Mofalla sn Fridhem terräng Mofalla sn Bjärgängen hage
Mofalla sn Getaryggen höjdsträckning Mofalla socken Bruntorpabron bro
Mofalla sn *Gråhall gränsmärke? Svekhultarn inbyggarbeteckning Bälsen backsluttning
Mofalla sn *Hierpe kulle, se Järpe kulle kulle Aliceberg lht Drängastugugärdet gärde
Mofalla sn Järebäcken bäck Anderstorp lht Dungagärdet gärde
Mofalla sn *Järpe kulle Saknas Anderstorp gd Dunkebackaflyet, se Dunkebackaflåt mossmark
Mofalla sn /Se Lillån å Anderstorp tp Dunkebackaflyt mossmark
Mofalla sn /Se Lindebacken ägomark Apelskog f. torp Dunkebacka flåt, mossmark
Atteby by /Se Mullsjön sjö Apelskog Saknas Ebbetorpsbäcken bäck
Atteby by /Se Mullsjön sjö Apelskog ödetp Ebbetorpabäcken bäck
Berg gd Mullsjön sjö Atteby gård Ebbetorpabron bro
Bossgården gd Mullsjön sjö Atteby gd Erlandsgärdet gärde
Ebbetorp by Mullsjön sjö Backen lht Fredstuguledet led
Ebbatorp Saknas Mörkebäcken bäck Backen Saknas Friskabäcken bäck
Svebråta by Mörkängen äng Backen tp Getaryggavägen väg
Svedbråten by Piskeliderna delvis odlad terräng Bjerg gård Getaryggen höjdsträckning
Svedbråten by Pommahagarna terräng Berg gd Getaryggen ås
Torp gd Russmon terräng Bjerg gård Getaryggen grusås
Vriderna lht /Se Slättåsabäcken bäck Björkhaga lht Grabomossen mosse
Swidbråta Saknas Slättåsadammen sjö Björkkullen lht Grytan gärde
Swidbråta Saknas Smaleberget berg Björkkullen tp Gråbogärdeet åker
  Svebråtemo terräng Bosgården Saknas Gråbomossen mosse
  Svekhultamo terräng Bosgården (Bolsgården) gård Gärebäcken bäck
  Sågarbacken ägomark Bossgården gd Habolstorpaskogen skog
  Tidan å Botorp Saknas Holmarna slåttermark
  Tobäcken bäck Botorp tp Hultet skog
  Torpabäcken bäck Brostugan torp Hääng gärde
  *Torpa mosse el. *Torpmossen mosse Brostugan lht Intakan gärde
    Dungen lht Josefalyckan åker
    Dungen tp Järebäcken bäck
    Dunkebacken gård Järebäcken bäck
    Dunkeebacken gd Klintaleden led
    Dunkebacken gård Knektagärdet gärde
    Dunkebacken gd Lerberget strandsluttning
    Ebbetorp gårdar Lillån å
    Ebbetorp by Lillån å
    Enebacken lht Mullsjön sjö
    Enebacken tp Mullsjön sjö
    Erikslund lht Mörkebäcken bäck
    Erikslund Saknas Mörkängen våtäng
    Erikslund tp Nygärdet gärde
    Fallet lht Piskeliderna landsvägslider
    Fallet Saknas Pommagärdet gärde
    Fallet tp Pommahagarna hagmark
    Fredstorp lht Rudkvistafallen gärde
    Fredstorp Saknas Russmon skogsmark
    Fredstorp lht Ryssmon skog
    Fredstugan ödetp Råsängen sank betesmark
    Frejdsro lht Röda ledet led
    Fridhem ödetp Salavägen väg
    Furulund lht Sanderaliden backe
    Furulund tp Sandstedtabäcken bäck
    Granhagen lht Sandtorpamossen mosse
    Gustafsborg tp Sjöängarna sankmark
    Habolstorp gård Slättåsabäcken bäck
    Habolstorp gd Slättåsadammen kvarndamm
    Hagen ödetp Slättåsadammen damm
    Heden torp Smaleberget höjd
    Heden Saknas Snippen hage
    Heden tp Svedbråtemon skogsmark
    Hulan gård Svedbråtemon skog
    Hulan gd Svedbråtemo skog
    Hästhagen gård Svekhultabäcken bäck
    Högalid lht Svekhultamo skogsmark
    Högalid lht Sågarebacken backe
    Högås Saknas Sörängen åker
    Högås ödetp Tidan å
    Jonaspettera ödetp Tidan å
    Jonsbo lht Tjugofjärdedelsgärdet gärde
    Jonsborg lht Tobäcken bäck
    Jonsborg lht Torpabäcken bäck
    Jonslund lht Torpahagen hage
    Karlslund lht Vargabackagärdet gärde
    Karlslund tp Vattnet vattenställe
    Karlstorp tp Övergärde gärde
    Klinten ödetp Överhagen hage
    Knervelns ödetp  
    Knäppet lht  
    Knäppet Saknas  
    Knäppet tp  
    Kulins ödetp  
    Kyrkebo lht  
    Källedal ödetp  
    Laggarebolet gård  
    Laggarebolet gd  
    Lillebo tp  
    Lillejohannesa ödetp  
    Lindbacken lht  
    Lindbacken Saknas  
    Lindabacken ödetp  
    Ljunghagen Saknas  
    Ljunghagen ödetp  
    Ljunghem lht  
    Ljunghem tp  
    Lofallet gård  
    Lofallet gd  
    Lundängen lht  
    Mesamajas ödetp  
    Minas ödetp  
    Molund Saknas  
    Molund lht  
    Mossen bebyggelse  
    Mossen ödetp  
    Nolgården gård  
    Nolgården gård  
    Noltorp lht  
    Noltorp lht  
    Nybygget lht  
    Nybygget lht  
    Nybygget tp  
    Nybygget tp  
    Nydal lht  
    Nydal lht  
    Nyhemmanet Saknas  
    Nyhemmanet tp  
    Nyhemmet ödetp  
    Perjohanna ödetp  
    Pommern torp  
    Prestgården (=Sandruder) Saknas  
    Ruder by  
    Ruder, Lilla gård  
    Ruder, Stora gård  
    Salem lht  
    Salem Saknas  
    Sandbacken ödetp  
    Sandliden lht  
    Sandliden tp  
    Sandruder Saknas  
    Sandruder gård  
    Sandruderstorpet torp  
    Sandruderstorp tp  
    Sandtorpet ödetp  
    Sandåsen lht  
    Sandåsen lht  
    Sannerud, se 1 Sandruder Saknas  
    Sannerud gård och komministerboställe  
    Sjödalen lht  
    Sjöskogen Saknas  
    Sjötuna lht  
    Sjötuna lht  
    Sjöängen tp  
    Skarpås gård  
    Skarpås Saknas  
    Skogsgläntan lht  
    Skogshult Saknas  
    Skogshultet bs  
    Skogshyddan lht  
    Skogshyddan lht  
    Skogslund lht  
    Skogslund lht  
    Skogsstugan lht  
    Skräddaregården lht  
    Skräddaregården Saknas  
    Skräddaregården lht  
    Slättås gård  
    Slättås gd  
    Slättåsa torp gård  
    Slättåsatorp Saknas  
    Smedby lht  
    Smedby Saknas  
    Smedby lht  
    Smedskogen gård  
    Smedskogen gd  
    Smedstugan lht  
    Smedstugan Saknas  
    Smedstugan lht o. smedja  
    Smygan ödetp  
    Snippen Saknas  
    Snippen ödetp  
    Solhaga lht  
    Stallebo hmd  
    Stallebo Saknas  
    Stensta lht  
    Stugan lht l. tp  
    Svedbråten (Svebråta) gårdar  
    Svedbråten by  
    Svekhult gård  
    Svekhult gd  
    Svensbacken lht  
    Svensbacken Saknas  
    Svensbacken tp  
    Svenstorp bebyggelse  
    Svenstorp tp  
    Sörgården gård  
    Sörgården gård  
    Torp gård  
    Torp gd  
    Torpagärdet Saknas  
    Torpagärdet bs  
    Tråkebo lht  
    Tråkebo lht  
    Tråkebo ödetp  
    Vriderna Saknas  
    Vriderna ödetorp  
    Ängabacken lht  
    Ängabacken lht  
    Österhagen Saknas  
    Österhagen tp  
    Östtorp Saknas  
    Östtorp ödetp  
    Övertorp lht  
    Övertorp Saknas  
    Övertorp ödetp  

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.