ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Grevbäcks socken : Kåkinds härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 89 Naturnamn : 109 Bebyggelsenamn : 177 Naturnamn : 160
Gridhbæk, se Grevbäck sn Abrahamstorp ägomark Grevbäck socken sn Nummerförteckning förteckning
Grevbäck sn Adlalyckorna ägomark Grevbäck (Gredbäck) socken Nummerförteckning förteckning
Grevbäck sn /Se Almarken skogsmark Abrahamstorp lht Nummerförteckning förteckning
Grevbäck (Grefbäck) sn Baggabäcken bäck Alehagen stuga Nummerförteckning förteckning
Grefbäck Saknas Baggabäcken bäck Alles ödetorp Nummerförteckning förteckning
Grevbäck socken Berget höjd Alstugan torp och lht Nummerförteckning förteckning
Grevbäck sn *Björkenäsbäcken Saknas Anderstorp hmd Nummerförteckning förteckning
Grevbäck socken Björkhult ägomark Backen torp Aleråsen sankmark
Grefbäck sn Björsjömossen sank mark Backen gård Alhäcken väg
Grevbäck socken Björsjön sjö Backen gd Almarken skog
Grevbäck sn Björsjön sjö Berget torp Backadalen backe
Grevbäck sn Björsjön sjö Berget ödetorp Baggabäcken bäck
Grevbäck sn Boatorp ägomark Bergängen hus Baggabäcken bäck
Grevbäck sn Bolshultet terräng Bisshult gård Baggabäcken bäck
Grevbäck sn Bondängen äng Bisshult gd Banan väg
Grevbäck sn Bondängen äng Bisshult ödetorp Bastugärdet gärde
Grevbäck sn Brände mo skogsområde Björkelund lht Bergakällan källa
Grefbäck sn Bränningemossen sank mark Björkhagen hus Bergängen betesmark
Grevbäck sn Bränningeskogen skog Björkhult hus Björsjö(n) sjö
Gridbäck Saknas Dammen sjö Björkåsen hus Björsjön sjö
Grevbäck sn Dammhagen terräng Björsjö gd /Se Björsjön sjö
Grevbäck sn Dårdisjön sjö Björsjön gd Björsjösjön sjö
Grydbecks Gridbecks gård Ekebacken ägomark Björsjön gård Björsjösjön sjö
Grevbäck sn Ekhagen ängsmark Boatorp hus, f.d. torp Björsjövägen väg
Grefbäck sn Farliga korset stigskäl Bolet gård Boatorp gärde
Grevbäck sn Fjället terräng Bolstorp torp Bolshultet skog
Grevbäck sn Flisen grund Borrbo torp Bondängen hagmark
Grevbäck sn Getaryggen terräng Bredvids ödetorp Bondängen hagmark
Grebäck sn? Getastenen sten Brännhult lht Brände mo höjd
Grevbäck sn Grevbäck å Bränntomt statstuga (och småskola) Brännemo skogsområde
Gredbäck (el. Grevbäck) sn /Se Gunnarstorp terräng Bäckalyckan lht Bränningemossen mosse
Grevbäck (el. Gredbäck) sn /Se Gåremossen sank mark Dammhagen hus Bränningen skogsmarker
Grebäck, Grefbäck sn Gärdsbodammen sjö Dalhem lht Bränningen skog
Grefbäcks Saknas Hallen terräng Ekhammar gård Bränningeskogen skog
Grebäck, Grefbäck sn Harpås terräng Ekhammar säteri Dammhagen gärde
Grevbäck sn /Se Huttleby ägomark Ekhammarskrogen stuga Dårdisjön tjärn
Grevbäck sn /Se Iglasjön sjö Enebacken hus Dårdisjön sjö
Grevbäck sn /Se Johanneberg terräng? Fjället hmd Eliasa gärde
Grevbäck sn /Se Kattedammen terräng Fjället, Lilla ödetorp Elvakrökaskogen skog
Grevbäck sn /Se Knäppling ägomark Fjället, Stora ödetorp Farliga korset jaktpass
Berga gdr /Se Krigsberga terräng Glaskarlssons ödetorp Femvägakorset jaktpass
Ekhammar hrgd Krogabäcken bäck Govastet gård Fiskarestigen stig
Fagerberg by *Kräpling bäck Grevbäcks Norra Småskola, se 6 Ulvhult Saknas Fiskebäcken bäck
Gredbäck förr kyrkby /Se Krepling Saknas Grinden, Norra, se Ekhammerskrogen Saknas Flisen grund
Gumphult gd Krepling bäck /Se Grumphult gd Getaryggen grusås
Gärdet gd *Kröpplings- bäcken bäck Grönsik lht Gravabacken Saknas
Hallan gd? Kvarnabäcken bäck Gullgärdet hus Grevbäcksbäcken bäck
?Hallan gd Kvarnabäcken bäck Gumphult gård Gåremossen mosse
*Halsatorp Saknas Kvarnagärdet ägomark Guvastehem gård Gårmossen mosse
Knäppling gd Kyrkebyhagen ängsmark? Guvastehemmet gräsgäll Gärdsboda åker
Knäpplinge gd /Se Ledstorp ägomark Gärdesboda gård Gärdsbodammen damm
Knäppling gd /Se Lerstugan terräng Gärde gård Gökalidemarken betesmark
Knäppling gd /Se Lerstugesjön sjö Gärdet gd Halleliden backe
Kräppling gd /Se Lillhultabäcken bäck Hagen lht, f.d. torp Hemkullen kulle
*Kröplinge gd Lunnakulle triangelpunkt Hallan gård Herrängen löväng med badplats
Kärr gd Mejerabäcken-Krogabäcken bäck Hallen gård Hjostigen väg
Kärr gd Mejerabäcken bäck Hansatorp torp Hopahagen hage
Millomberga gård /Se Mohemsmossen sank mark Harpås torp Hoparshagen hage
Munkeberg hrgd Munkeberg triangelpunkt Hultet torp Huttleby gärde
Snabo by Munkebergsviken vik Huttleby statstuga Hägnabackarna sluttning
Snabo gd Muskesiken terräng Hägnen torp Hästaliden backe
Snabo gd Målarsbäcken bäck Häng ödetorp Hästaliderna lider
Snabo gd Målarsbäcken bäck Hästhagen lht Hästhagen hagmark
Snabo gd Norra grind ägomark Höjen torp Hökensås höjdsträckning
Snabo gd Nydal terräng Johanneberg lht Hövägen stig
Snabolet gd Oxabetet ängsmark Kannelarsa ödetorp Igelsjön sjö
Spakås gård Penadammen sjö Karlsberg hmd Igelsjön sjö
Spakås gd Plåtagärdet ägomark Karlsro hmd Jättakällan källa
Spakås gård Porsamossen sank mark Klockaretorp (Klockatorp) torp Kattedammen mosshåla
Spakås Saknas Prostasiken sank mark Knottebo hmd Kattedammen jaktpass
Spakås gd Rengärdet ägomark Knäppling gård Klampabron mosse
Sparkåsa Saknas Ryttarehagen äng Kräppling torp Knäpplingen åker
Spakås gd Ränglet terräng Krisberga förr sold.torp Komossen mosse
Spakås gd Råsängen ängsmark? Kristineberg torp Krogbäcken bäck
Spakås Saknas /Se Simmeryd ägomark Kronogården gård Kullagärdet gärde
Spånhult by Sjötorp terräng Krösahemmet torp Kullarna skog
Spånhult by Skansen terräng Kullatorp ödetorp Kvarnabäcken bäck
Spånhult by Skogars terräng Kyrkebyn by Kvarnabäcken bäck
Spånhult by Slättmossen sank mark Kyrkebyn gd Kvarnagärdet gärde
Spånhult gd Smedsdammen sjö Källebäcken statarstuga Kyrkeby gärde
Spånhult by Snippakällan källa Källstugan hus Kyrkehagarna betesmark
Spånhult by /Se Spakås udde udde Kärr gård Kyrkestigen väg
*Stommen f.d. gd Spakås udde udde Kärragärdet lht Kyrkevägen väg
Ulvhult gd Spakås udde udde Larkafall ödetorp Källargärdet gärde
Ulvhult hgd Spakås udde Ledstorp förr torp Källhulta källa källa
Ulfhult sätteri Spakåsa udde Lerstugan Saknas Källhultavägen väg
Ulvhult hg Spakåsaudden udde Liden lht Källstorp gärde
Ulfhult hrgd Spökebäcken bäck Liljestugan statstuga Labbaliden backe
Ulvhult gd /Se Stataredammen sjö Lillhult gård Labbaliderna lider
  Stenkleva terräng Lillhult gd Labbaliderna lider
  Stenlyckestenen sten Lillhultasågen såg Lerstugesjön sjö
  Stenstorp terräng Lövstad lht Lerstugesjön sjö
  Stenö terräng Mellomberga Saknas Lerstugesjön sjö
  Storängen äng Mellomberga gård Lillhultabäcken bäck
  Sågdammen sjö? Mellanberga säteri Lunnakulle bergshöjd
  Sågtorpet ängsmark? Mohemmet ödetorp Mejerabäcken bäck
  Söckemossen sank mark Munkeberg gård Mejers källa källa
  Tjädermossen sank mark Munkeberg gd Mellangärdet gärde
  Tobäcken bäck Munkebo gård, torp Mellangärdet gärde
  Västeråsmossen sank mark Muskesiken statstuga Mellombergs kulle höjd
  Vättern insjö Muskesiken torp Munkebergs kullar höjder
  Yremossahalsen sank mark Månstorp torp Munkebergsskogen skog
  Yremossa källa källa Nankin lht Murastugegärdet gärde
  Yremossa ö terräng Nedergården gård Målarsbäcken bäck
  Yremossen mosse Nolberga gård Natjings källa källa
  Yrmossen mosse Nolberga gd Nordgärdet gärde
  Yremossen sank mark Nolgården gård Norrgärdet gärde
  Älvshult ägomark Nyttorp statstuga Nummer fem jaktpass
  Örnshult terräng Paradis hmd Oxhagen hagmark
    Paradis torp? Penadammen damm
    Penan (Penen) stuga Plåtagärdet gärde
    Perstorp lht Porsamossen mosse
    Prästebolet med Västankyrkan, se 1 Prästegården Saknas Porsmossen mosse
    Prestbolet med Vestankyrkan gd Prästaskogen skogsskifte
    Prästegården Saknas Rengärdet Saknas
    Prästgården gård Rudabacken backe
    Ramshult gård Råskullen, Lilla gräsgäll
    Ramshult gd Rävaberget kulle
    Ringstorp stuga Röå broar landsvägsbro
    Rånget (Rånglet) hmd Sjöttorpa udde udde
    Råsen gård Skogabäcken bäck
    Råsen gd Skomakargärdet gärde
    Råsen gård Slättmossen mosse
    Råskullen, Lilla gård Smedsdammen damm
    Råskullen gårdar Snabolsgärdet gärde
    Råskullen, Stora gård Snippakällan källa
    Råskullen, Stora gård Spakåsudden udde
    Råsängen hus Stekarkärrsliden backe
    Sandbacken lht Stenebro bro
    Sandby lht Stenhagen hage
    Sandbäcken lht Stenslyckan flyttblock
    Simmeryd hmd Storängen betesmark
    Sjötorp torp Stugegärdet gärde
    Skaberget torp Sunderagärdet gärde
    Skansen hus, f.d. soldattorp Sundgärdet gärde
    Skogars ödetorp Sågarebacken backe
    Skolbacken torp Sågdammen damm
    Skomakartorp torp Söckemossen mosse
    Slängen ödetorp Sörgärdet gärde
    Snabolet Saknas Sörgärdet gärde
    Snabolet gård Tobäcken bäck
    Snabo gd Tobäcken bäck
    Spakås gård Tuli gärde
    Spakås by Ulfhults brygga brygga
    Spelarbron torp Vitån bäck
    Spånhultagårdarna bebyggelse Vägakällan källa
    Spånhult by Yremossahalsen Saknas
    Stekarekärret gård Yrmossen mosse
    Stekarekärret gd Yrmossen mosse
    Stenbacken lht Yremossen mosse
    Stenshult lht Yrmosse källa källa
    Stenslyckan ödetorp Yremossens källa källa
    Stenstorp hmd Yrmosseö höjd
    Stenö förr torp Yrmossa ö skogshöjd
    Svenstorp torp Yrmossekällan källa
    Sågen torp Älvshult åker
    Sågen statstuga Älvshultahagen hagmark
    Sörberga gård Ängabacka källa källa
    Sörberga säteri Ängagäret hagmark
    Torshult gård Övergårdsgärdet gärde
    Torshult gd  
    Ulvhult Saknas  
    Ulvhult Saknas  
    Ulvhult gård  
    Ulvhult säteri  
    Uppsala torp  
    Vilhelmsro lht  
    Västankyrkan se 1 Prästegården Saknas  
    Västankyrkan gård  
    Västerås torp  
    Vättera ödetorp  
    Älmedalen sold. bost.  
    Ängatorp rättareboställe  
    Ödebolet gård  
    Ödetorpet, se Ödebolet Saknas  
    Örnshult lht  
    Övergården gård  

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.