ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Sals socken : Åse härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 41 Naturnamn : 37 Bebyggelsenamn : 55 Naturnamn : 17
Sal sn *Amnergropsvik vik Sal socken Backa bro bro
Sal sn /Se Bertils bäck f.d. bäck Sal sn Broströmmen strömdrag
Sal sn Bertils bäck bäck Sal sn Fallmansbergen berghällar
Sal sn Bondens nabbe udde Sal sn Färjestaden försv. namn på å-övergång
Sal sn Broströmmen strömdrag? Backa bebyggelse Gröne backe bergsudde
Sal sn Dikeskullen skär Bästegården bebyggelse Gässlingen sten
Sal sn Dättern vik Eriksberg läg. Klövegårdsberget berg
Sal sn Dättern vik Eriksberg läg. Käringesten sten
Sal sn Dättern sjö Fattighus Saknas Korinevägen väg
Sal sn /Se Dättern vik Finland bebyggelse Kossan å
Salen Saknas Dättern vik Fodgegården bebyggelse Salbohed mark
Sal sn /Se Dättern vik Forshall kvarntomt Salboströmmen fors
Sal sn /Se Dättern vik Fredriksborg läg. Storån Saknas
Sal sn /Se Dättern del av Värnern Fridhem läg. Västergårdsberget berg
Sal sn /Se Dättern vik Försagården, se Försagården Saknas Ådran fördjupning
Forsöle, Västra kvarntomter Dättern del av Vänern /Se Gartegården Saknas Ådreberget berg
Forsöle, Västra, se Forsöle, Östra kvarntomt Grönebacke udde Karlshem läg. Ängediket utgrävd bäck
Fårzelle Saknas Grönebacke udde Karlsro läg.  
Forshall el. Forsöle kvarntomter *Lerbäcken f.d. bäck Klövagården bebyggelse  
Forshall el. Forsöle kvarntomter Nabben udde Knektegården bebyggelse  
Forshall (eller Forsöle, Västra) tullkvarn /Se Nossan å Korsgården bebyggelse  
Forsöle, Västra (eller Forshall) tullkvarn /Se Nossan å Lidåker lht  
Korsgården gd Nossan å Lugnet läg.  
?Multorp gd Nossan å Mariedal lht  
?Mul(l)torp gd *Rennan å Mariero lht  
Mulltorp g Salboströmmen del av Nossan Mulltorp bebyggelse  
Mulltorp gd Stora ån å Multorp bebyggelse  
?Mulltorp gd Stora ån, se Nossan å Niklasro läg, f.d. sold.stom  
Nyböle by Storån, se Nossan å Nyböle by och rote  
Nyböle by Tingshögarna sand o. grunbankar /Se Nybölet Bärtegården bebyggelse  
Nyböle by Toremossen mosse Nybölet Fogdegården bebyggelse  
Nyböle by Tore mosse mosse Nybölet Gartegården bebyggelse  
Sal beb. Torsjön sjö Nybölet Knektegården bebyggelse  
Sal (by och?) sn Värmeströmmen strömdrag? Nybölet Skattegården bebyggelse  
Sal by *Ägediket bäck? Nybölet Tomtegården bebyggelse  
Saal Saknas Ägediket dike Nybölet Östergården bebyggelse  
Sal by o. sn *Ävan å Nyhagen lht  
Sal by /Se   Nytorp läg  
Sallenn Saknas   Näsby sold.stom  
Sal by   Nästegården till kron. indr. hantboistbost.  
*Stommen f.d. gd   Pukagården bebyggelse  
    Salsborg läg?  
    Salstad läg.  
    Salstad stationssamhälle  
    Salslund läg  
    Salstad station Saknas  
    Skattegården bebyggelse  
    Skogsbo läg.  
    Solhem läg.  
    Tomtegården bebyggelse  
    Törsagården bebyggelse  
    Västergården bebyggelse  
    Åkanten läg?  
    Ängen försv. ställe  
    Östergården bebyggelse  

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.