ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Ås socken : Åse härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 108 Naturnamn : 36 Bebyggelsenamn : 77 Naturnamn : 38
Ås sn. Broströmmen strömdrag ? Ås socken Arkestenen sten
Ås sn Dättern vik /Se Ås socken Backevägen väg
Ås sn Dättern vik Ås sn Breingen gärde
Ås sn Dättern sjö Augustendal läg. Brudfärdskullen berg
Ås sn Dättern vik Backgården bebyggelse Djävulsön ö
Ås sn Dättern vik Ettrum bebyggelse Elins kulle berg
Ås sn Dättern vik Forsöle östra qvarntomt Färga Saknas
Ås socken Forshall fall i Nossan Forshall kvarntomt Fördärvegärdet mark
Ås socken Kilja mosse mosse Forshall tullkvarn Geneströmmen fors
Ås sn /Se Kilja mosse mosse Forshalls kvarn Saknas Grultekullen berg
Ås sn Lannaån å Fredatorp läg. Haneberget berg och f.d. utmark
Ås sn Lannaån å Genekvarnen kvarn, nu försv. Haneströmmen fors
Ås sn Lannaån å Gustavsberg läg. Hästhagen åker
Aasen Saknas Lennaån å Gustavsgården Saknas Hörbäcken bäck och torp
Ås sn Lillån å Gåseskriket bi- el. öknamn på Storgården Krabbeströmmen fors
?Ås sn Lillån, se Lannaån å Gåsvaktaretorpet torp Kvarnvägen landsväg
Ås sn Mjölån å Håbergsgård gård Lalres kålgård täppa
Ås sn Nossan å Håkansgården bebyggelse Lillån Saknas
Ås sn Nossan å Höjen läg. Lispänne stenar f.d. bro
Åsens Saknas Nossan å Höjentorp bebyggelse Långholmen gärde och f.d. torp
Ås sn Nossan å Jon Larsgården bebyggelse Mjölån å
Ås sn Nybro f. bro /Se Karlsberg läg. Nabben jord
Ås sn »pankostrøm» vattendrag? Karlsgården bebyggelse Oförskräckes kålgård täppa
Ås sn Petterslund terräng Karstorp bebyggelse Platediket gränsdike
Åsen Saknas Primetorpet terräng Kesenborg bebyggelse Prästgårdsströmmen fors
Åsend Saknas Salboströmmen del av Nossan Kjesenborg bebyggelse Rysstorpsliden backe
Asar f. kungsgård Sarelund terräng Klockarekullen hemmansdel Sjöryds mosse Saknas
Åsen moderkyrka *Sjöryds dike dike? Konakulle Saknas Skillingekullen berg
Ås sn Stakekullen fornlämning Konhall Saknas Spelevrån mark
Ås sn /Se Stora ån, se Nossan å Krabbegården Saknas Stakekullen berg
Asar kgsgd. Tore mosse mosse Kullabo läg Sundsåsen sandbank
Forsöle, Östra kvarn Torsberget berg Lanna by Saknas Tunbovägen landsväg
Forsöle, Östra kvarn Uleberget berg Lanna kvarn Saknas Vallbäcken bäck
Forsöle, Östra kvarn Vällerna grund Lanna Gustavsgården bebyggelse Vällerna vadväg
Forsöle, Östra kvarn Värmeströmmen strömdrag? Lanna Håkansgården bebyggelse Värmeströmmen fors
Forsöle, Östra kvarntomter Värpevad vadställe /Se Lanna torp bebyggelse Värpevadet ställe
(Forshall el.) Forsöle kvarntomter   Lillegården läg. Ågårds stenar grundstenar
(Forshall el.) Forsöle kvantomter   Lillegården rusthåll Ånsmun åmynning
Forsöle kvarn   Måns Karlsgården bebyggelse  
Forshall (eller Forsöle, Östra) kvarn /Se   Nils Gunnarsgården t. kron. indr. fänriksbost.  
Forsöle, Östra, (eller Forshall) kvarn /Se   Noaksgården läg.  
Grindstugan lada   Nordkvarn kvarn  
Karstorp by   Norgården läg.  
Karstorp by   Nyhagen läg.  
Karstorp Saknas   Olof Andersgården t. kron. indr. fänriksbost.  
Karstorp by   Olofsgård Saknas  
Karstorp gd   Prästgården, se Stommen Saknas  
Karstorp by /Se   Rosenborg bebyggelse  
Kesenborg l. Rumpan by   Sjöryd bebyggelse  
Kesenborg gd   Sjöryd bebyggelse  
Lanna by   Sjöryd säteri  
Lanna by   Sjöryd säteri  
Lanna by   Sjöryd tomt  
Lanna by   Skattegården Saknas  
Lanna by   Skockgården bebyggelse  
Lanna by   Skolagården koministerboställe  
Landa Saknas   Snättertomten bebyggelse  
?Lanna by   Sockum f.d. hemmansdel  
Lanna by   Stentorp lht  
Lanna by   Stommen pastors tilldelningsstom  
Lanna by?   Storegården bebyggelse  
Nybro kvarn f. kvarn   Sven Olofsgården bebyggelse  
Nye gardhin Saknas   Svenstorp läg.  
*Nye gardhin Saknas   Sörgården namn på Sjöryd  
»nye gardhin» Saknas   Sörgården Saknas  
[Panka qwern] Saknas   Tivoli läg.  
»pankostrøm» beb?   Understorp hemmansdel  
»pankostrøm» försv.beb. /Se   Vallen hemmansdel  
Rumpan (numera Kesenborg) gd   Villaborg läg.  
Rumpan by   Ågården gård  
»siiorøgha», se Sjöryd gd   Åsby by  
»siørøga», se Sjöryd gd   Åseen Saknas  
Sjöryd by   Åstorp läg.  
Sjöryd by   Ödegården Saknas  
Sjöryd by   Österlanna bebyggelse  
Sjöryd gd   Österlanna Saknas  
Sjöryd by   Österlanna, Stora Saknas  
Sjöryd gd /Se      
Sjöryd by      
Sjöryd by      
Sjöryd by      
Siörödh Saknas      
Sjöryd by      
Sjöryd by      
Sjöryd by      
Siörödh Saknas      
Sjöryd by      
Sjöryd by      
Sjöryd by?      
Sjöryd by?      
Sjöryd by      
Sjöryd gdr /Se      
Skockgården gd      
Skåckegården Saknas      
Skåckegården Saknas      
Stommen gd      
»sørrughum», se Sjöryd Saknas      
?Åsen by      
Asar Saknas      
?Åsen by      
Asserra Saknas      
Åsen by      
Ås by      
?Åsen by      
Åsen by      
Åsen by      
Åssen Saknas      
Ås fd kungsgård /Se      

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.