ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Slädene socken : Viste härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 26 Naturnamn : 11 Bebyggelsenamn : 70 Naturnamn : 105
Slädene sn Frostaberget berg Slädene socken sn Almeshagen mark
Slädene sn Furubacken skogsbacke Sagesmän förteckning Björkhagen hage o. björklund
Slädene Saknas Lundeberget berg Slädene socken Björkhagsgärdet gärde
Slädene sn Märkesten flyttblock /Se Slädene socken Bodlyckorna lyckor
Slädene sn Nolmossen ägomark Slädene socken Bränneriplatsen mark
Slädene sn /Se Slädene backar skogsbackar Slädene sn Bylyckorna gärdeslyckor
Slädene sn /Se Ulveberget berg /Se Slädene sn o. by Bönekroken gärde
Släne Saknas Vargabacken skogsbacke byare inbyggaarbeteckning Dalängen gärde
Slädene sn Vidlången ägomark herrgårdare inbyggarbeteckning Dalängsgärdet gärde
Slädene sn /Se Älmeshagen hagmark slädenebo inbyggarbeteckning Ekehagen hage o. mark
Slädene by o. sn /Se Ängebo ägomark Allmänningen lht, mark, m.m Ekelunden ekdunge och hagmark
Slädene f.d. sn, nu del av sn /Se   Berget torp Ekelundsgärdet gärde
Slädene by   Berget torp el. lht Elversberget berg
Slädene gd /Se   Bränneriet f.d. brännvinsbränneri Enekullen berg
Slädene by, sn   Byn by o. byställen (gårdar) Floddiket dike
Slädene by, sn   Duschen f.d. badhus Fredshaget mark
Slädene by /Se   Ekelunden f.d. torp Furubacken mark
Slädene by   Gunnarsgården hmd Grindhagen hage eller gärde
Slädene sn. o. by   Gustavsgården gård Haggårdslyckorna lyckor
Slädene sn /Se   Hansarebacka lht Hansarebacka mark
Slädene by o. sn   Hansarebacken torp el. lht Hansgårdsvässlen vässel, källa
Slädene by   Herrgården binamn på Slädene Storegården Hemmahagen gärdeshage
Slädene, se Levene Saknas   Hägglunda torp el. lht Hemskiftet gärdesm. m.m.
*Slädenestorp Saknas   Hägglunda lht Hindrikstorps Hag mark
Slædenistorp Saknas   Järpåshagen torp Holmåsen ås, mark
Slädenestorp Saknas   Järpåshagen torp, nu kronopark Hästehagen hagmark
    Kloåttingen f.d. hemm.d. Hästhagsberget berg
    Knektatorpet torp el. lht Kammersliden lid
    Kohagen lht, förr torp Kammersliden landsvägslid
    Kohagen torp el. lht Kaneberget berg
    Kropp(e)dammen lht, förr torp Karinsmosse mosse
    Kroppedammshagen f.d. torp Kloåttingen gärde
    Kyrkeliden f.d. torp Knisslebergen berg
    Kyrkevallen lht Kohagen hagmark
    Kyrkojorden bebyggelse Korsbacken kulle
    Kyrkvallen torp Kroppedammen damm
    Mosegården hmd Kroppedammshagen hage o. gärdesmark
    Måns Olofsgården gård Kvarnehagen hage
    Nybygget torp Kyrkebacka mark o. småhöjder
    »Nöjars» f.d. lht eller t. Kyrkejorden åkermark o. jord
    Persberg torp Kyrkeliden lid
    Peru torp Kyrkeliden väglid
    Peru lhter, förr torp Kyrkelidhage mark
    Possegården gård Kyrkelidsängen äng o. gärde
    »Skogvaktarns» lht o. skog Kyrketorpen mark
    Slädene by och gårdar Lerhålan åkermark
    Slädene by och gårdar Lerjorden åkermark
    Slädene bebyggelse Lerorna åkermarker
    Slädene, se Kyrkojorden kyrkojord Lundeberget berg
    Slädene Gustafsgården gård Lundebergsskiftet gärdesm.
    Slädene Kapell kapell o. »kyrka» Lunneberget berg
    Slädene Kyrka f.d. kyrka Långåkra åkerjord, gärde
    Slädene Marknadsplats f.d. marknadsplats m.m Madehagen hage och madmark
    Slädene Måns Olofsgården gård Mellomgärdet gärde
    Slädene Passagården gård Molla gärde
    Slädene Skola skolhus Mollerna åkerjord
    Slädene Storegården gård Murkan (?) åker
    Storegården gård Mörka åkermark
    Sveaborg lht Mörsinga mark
    Sveaborg lht Nolmossen mosse
    Tyskared (Tuskered) gård Nyhagen hage o. mark
    Tyskared gård Nöjarns Täppa mark
    Utropet torp, hem.del Olles Kålgård åkermark
    Utropet lht, förr torp Onda råsen sankmark, mosse
    Åsen f.d. torp Ondaråsen sankmark o. mosserås
    Älmeshagen torp el. lht Peruliden lid
    Älmeshagen lht Perulid väglid
    Ängatorpet torp Ristebäcken bäck
    Ängtorpet lht, förr torp Runstenen Slädene runsten
    Österrike bebyggelse Skogsvägen väg
      Skomarkarelandet åkerl.
      Slädene Allé lövträds- o. vägallé
      Slädene backar marknadsplats
      Slädene Backar mark, f.d. marknadsplats m.m.
      Slädene Marknadsplats f.d. marknadsplats
      Slädeneskogen skog
      Släta Berget berg
      Sparlösagärdet gärde
      Stallgärdet gärde
      Stigängen gärde o. äng, åkerj.
      Stigängsgärdet gärde
      Stockeberget berg
      Stockeberget berg
      »Strisamsas» mark
      Stångeberget berg
      Stångebergslyckorna lyckor
      Tjurehagen hagmark
      Tjurängsgärdet gärde o. åkermark
      Torvmossen skogsmarks- o. torvmosse
      Trädgårdsgärdet gärde
      Täppan gärde
      Utskiftet gärdesmark, skogsmark m.m.
      Utskogen skogsmark
      Valla gärdesmarker
      Vargebacken mark
      Viddlången skogsmark
      Videlången trakt i skog
      Vålekulla berg
      Vålekulla berg
      Vässelhagen hage eller gärde
      Åsaliden landsvägslid
      Åsen gärdesmark o. ås m.m.
      Äggekällavässlen källa=vässel
      Ängekällan källa
      Ängahagen hage och gärdesmark

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.