ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Järpås socken : Kållands härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 195 Naturnamn : 40 Bebyggelsenamn : 187 Naturnamn : 31
Järpås sn Berg i Järpås sn förteckning Kållands härad Saknas Ankmaden sankmark
Järpås sn /Se Bäckar i Järpås sn förteckning Järpås socken Badsjön f.d. grusgrop
Hjerpås sn Ankemaden mad /Se Hjärpås sn Dyre hög gravhög
Järpås socken Bryne mosse mosse Järpås socken Dyre hög grav
Hjerpås sn Digre mosse sankmark Alebotten t. Dyre hög grav
Järpås sn Digre mosse sankmark Alebotten Saknas Dyre hög ättebacke
Jerpass Saknas Dyre hög gravhög Järpås 3 Ambjörnsgården gård Finsebron bro
Järpås sn och by Dyre hög kulle /Se Ambjörnsgården gd Galtebacken plats
Järpås sn Ekbacken skogsbacke Toketorp 1 Anders Olofsgården gårrd Gräflingebackarne Saknas
Järpaass Saknas Ekhagen skogsbacke Anders Olofsgården gd Hallevadet vadställe
Järpås sn Hallevadbäcken bäck /Se Anders Olofsgården Saknas Horsabrunnarna trakt
Järpås sn Horsabrunnarna trakt /Se Anders Torstensgården gd Häggdalsliden backe
Jerpass Saknas Häggdala slätt Anderstorp Saknas Höra hallar berghällar
Järpås sn Högaliden landsvägslid /Se Anderstorp Saknas Ishavet gärde
Jerpås Saknas Höra hallar terräng Järpås Backa Saknas Kilen åker
Järpås sn Järpås backar Saknas Hjärpås Backar Saknas Kungsberget berg
Hjärpås sn Kaneberget berg /Se Backa Saknas Källeråsen ås
Hjärpås sn Kilen terräng Backen Saknas Lanneråsen ås
Järpås pastorat Kolbergshagen hage /Se Björkebacken t Långhallarna berg
Järpås sn Kråkekullen terräng Björkebacken Saknas Mossmaden utmark
Järpås by o. sn Kungsberget berg Björkhagen t Onda råsen sankmark
Järpås sn /Se Stora Källeråsen terräng Björkhemmet Saknas Onda råsen sankmark
Jerpåås Saknas Madhalsen utlopp /Se Björkelunda gård Orrekällan grop
Järpåås Saknas Millomängen äga /Se Björnkilen Saknas Russelbacka bro bro
Järpås sn Nordmossen lada Björnängen Saknas Röte mad åker
Järpås Saknas *Nykälla källa? Björnängen gård Skintebro bro
Järpås sn /Se Onda råsen terräng Bondegården Saknas Stallsberget berg
Järpås socken sn Onda råsen vattensjuk plats /Se Botten Saknas Stallsberget berg
Järpås sn Rötemad åker /Se Bron Saknas Sveahagen beteshage
Järpås sn Skrabban åker /Se Brona Saknas Toketorpsbergen berg
Järpås by och sn /Se Stallsberget terräng Bryne gård Äckrorna åkrar
Hjärpås sn /Se Stallsberget berg /Se Bryne gd  
Järpås sn /Se »Storwadz Engen» äga /Se Bryne anhalt Saknas  
Hjärpås socken /Se Storån Saknas Brynesled Saknas  
Alebotten torp /Se Stöveln åker /Se Dagolstorp Saknas  
Bryne herrg. »Wadh» eller »Russelbacka bro» bro /Se Dagölstorp Saknas  
Bryne hrgd? »Wintergapet» gärdesgårdsöppning /Se Dalen lht  
Bryne hg Väfvällänga, Väfvellänga åker /Se Dalen Saknas  
Bryne Saknas *Vävaldängen (Väfvällänga) åker /Se Diket t  
Bryne säteri Öna skogsmark /Se Dumö Stora gård  
Bryne gd /Se   Dumöås Saknas  
*Daxabrotes dal Saknas /Se   Ekehagen Saknas  
Diket torp /Se   Erikslund t  
»domma», se Domö gd   Finnolfsgården Saknas  
Dumba, se Domö by   Finntorp Saknas  
Dumba, se Domö gd   Fintorp t  
Dumbe, Dumbo, se Dumö hg   Foglamaden t  
Dumö by o. hrgd?   Gilet Saknas  
Domö by   Glädjen t  
Dumö Saknas   Järpås 2 Godegården med Godetorpet gård  
Domö herrgård   Godegården gd  
Domö gd /Se   Godetorpet gd  
?Domö herrg.   Hagaäng bebyggelse  
Domö hg   Hagaäng Saknas  
Domö by   Hagen Saknas  
»dumbo», se Domö gd   Himmelslund Saknas  
»dumbo», se Domö gd   Himmelslund Saknas  
»dumma», se Domö gd   Holmentorp t  
Dumsö by o. hrgd.   Holmetorp gd  
Dumö by   Höra 4 Hulegårde gård  
Dumö hg   Hästhagen bebyggelse  
Domö hg   Högen Saknas  
Domö hg   Höjen läg.  
Domö by   Höra by, fordom socken  
Domö gd   Höra fordom sn  
Domö gd   Höra Saknas  
Domö gd   Höra Saknas  
Domö hg   Italia Saknas  
Dumö by   Jena Saknas  
Domö herrg.   Järpås by  
Domö herrg.   Järpås Godegården Saknas  
Domö by   Karlstorp t  
Dumö, [lilla] herrg.   Karlsro t  
Dumö hg   Karstorp Saknas  
Dumö by?   Kilen t  
Dumö (Domö) hg   Kolbäckshagen Saknas  
Domö hg   Kolbäckshagen Saknas  
Dummö Saknas /Se   Korgatorp t  
Dumö tullkvarn /Se   Korpegården gård  
Domö gd /Se   Korpegården gd  
Dommö by /Se   Korpegården Saknas  
Dumö gd /Se   Kristiansgården gd  
Dummö, se Domö gd   Kullen Saknas  
Finnulagården el. Ledet gård /Se   Kvarnbacken Saknas  
*Formbegården gd   Kvanhagen Saknas  
Gapet »arbetztorp» /Se   Kvarntorp t  
Grinnan, el. Trädgårdstorpet Saknas /Se   Källerås Saknas  
*Gøtzstaffs tompth Saknas   Källeråsen Saknas  
*Götstafs tomt Saknas   Källeråsen gd  
*Gustavs tomt Saknas /Se   Källeråsen gård  
»gøtzstaffs tompth» Saknas   Toketorp 4 Landtbogården gård  
Hagaäng gårdar /Se   Lantbogården gd  
Härese, se Höra f.egen sn, nu by   Ledet koministerboställe  
Höra f.d. sn   Lerbäcken Saknas  
Höra by   Lerbäcken Saknas  
Höra Saknas   Lidaberg bebyggelse  
Höra förr sn, nu by   Lugnet Saknas  
Höra förr egen sn   Lunden Saknas  
Höra förr sn, nu by /Se   Löfliden, N. S Saknas  
Höra sn   Löflunda Saknas  
Järpås sn   Löfåsa gård  
Höra f.d. sn   Lönnebacken t.  
Höra förr egen sn, nu del av sn   Marboslätt Saknas  
Höra förr egen sn, nu by   Marboslätten torp  
Höra by   Margretelund bebyggelse  
Höra förr egen sn, nu by   Minnet Saknas  
Höra by   Mossbacken torp  
Järpås sn sn   Mossbacken Saknas  
Höra by   Mossen Saknas  
Höra förr sn, nu by   Munkebo gd  
Höra Saknas   Munkebo Stora gård  
Höra förr egen sn, nu by   Munkbo Lilla gård  
Höra by   Myran Saknas  
Höra sn   Myrån Saknas  
Höra by   Myreberg Saknas  
Höra sn   Myreberg t  
Höra f. sn, nu by   Nordhagen t  
Höra sn   Nordliden lht  
Höra sn?   Nordliden Saknas  
Höra f. egen sn, nu del av Järpås sn   Norrbacken lht  
Höra f. egen sn, nu förenad med Järpås sn   Nybygget Saknas  
Höra förr sn, nu del av Järpås sn   Toketorp 2 Nästegården gård  
?Höra f. sn, nu by   Nästegården gd  
Höra förr sn, nu by   Toketorp 3 Olof Christiansgård gård  
Höra f.d. sn /Se   Toketorp 5 Olof Larsgården gård  
Höra by /Se   Olof Larsgården Saknas  
Höra bebyggelse /Se   Orreslätten gård  
Höran Saknas   Orreslätten gd  
Hörene socken   Orretomten gård  
»hørenis sokn», se Höra f.d sn   Orretomten gd  
Hjerpås sn o. gd   Orrslätt Saknas  
Järpås by   Orrås Saknas  
Järpås by   Orrås Saknas  
Järpås m:e /Se   Pertorp, N, S. Saknas  
Kårpegården Saknas   Pinnebryne gård  
*Korpegården förr gd   Pinnebryne gd  
Korpegården Saknas   Pinnebryne Saknas  
Källeråsen by   Prestbolet kyrkoh.boställe  
Källeråsen gdar.   Prånget Saknas  
Källeråsen by   Prånget Saknas  
Källeråsen gd   Roholm Saknas  
Källeråsen gårdar /Se   Russelbacka gd  
Källeråsen gd:ar /Se   Russlebacka gård  
Ledet, el. Finnulagården gård /Se   Räfåsen Saknas  
Orredalen torp /Se   Rävåsen gd  
Orreslätten gård /Se   Sandtäkten Saknas  
Prånget torp /Se   Simbo Saknas  
Russelbacka tullkvarn /Se   Simmenebol, se 1 Simbo Saknas  
Skrämbo torp /Se   Simmenebol gård  
»Skrämboen» torp /Se   Simmenebol gd  
Sköttorp gd /Se   Skogen Saknas  
Sköttorp Saknas   Skogsbo Saknas  
Sköttorp gård   Höra 5 Skrifvenegården gård  
Stommen = 1 Höra gd   Sköttorp gård  
*Stommen förr gd   Sköttorp gd  
Storegården gd   Slätten t  
Storegården gd   Specksbacke Saknas  
Storegården gd   Höra 3 Stensgården gård  
Storgården gd   Höra 1 Stommen gård  
*Stora gården Saknas   Stommen gd  
»tilleraas», se Källeråsen gdar   Järpås 1 Storegården gård  
Togatorp Saknas   Storegården gd  
Toketorp by   Höra 2 Storegården gård  
Toketorp Saknas   Stubba Saknas  
Toketorp by   Surpelund Saknas  
Toketorp by   Svenningstorp Saknas  
Toketorp by   Svenningstorpet Saknas  
Toketorp by   Svärdstorp Saknas  
Toketorp by   Svärdstorp Saknas  
Toketorp by   Toketorp Saknas  
Toketorp by   Toketorp by  
Toketorp by   Toketorp Kristiansgården Saknas  
Toketorp by   Toketorp Torstensgården Saknas  
Toketorp by   Utängen St. L. Saknas  
Toketorp by   Utängen Saknas  
Toketorp by /Se   Vassdalen t  
Trädgårdstorpet, el. Grinnan Saknas /Se   Vassdalen Saknas  
Vedum sn, by   Wedum förr socken, nu gårdar  
Vedum sn   Vedum gd  
Vedum by   Vedumsmad Saknas  
Vedum u. medeltiden egen sn, nu gdar /Se   Westerby gård  
Vedum by   Åliden Saknas  
Vedum förr sn, nu del av sn   Åliden Saknas  
Vedum f. egen sn, ingår nu i Järpås sn   Årås gård  
Vidhem socken   Ängehagen Saknas  
Vedum förr sn, nu by   Ängekullen Saknas  
Vedum gd /Se   Ängkullen Saknas  
Vedum förr sn, nu del av Järpås sn /Se      
Vedum gd /Se      
Västeby gd      
?Västeby gd      
Vesteby by?      
Årås gd      
Åsås by      
Årås by      

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.