ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Härjevads socken : Skånings härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 36 Naturnamn : 3 Bebyggelsenamn : 26 Naturnamn : 6
Härjevad by och socken /Se »Broqwarns Bro» nu Uvereds bro /Se Härjevad socken Bäckedalen dal
Härjevad sn /Se Hallehöghen Saknas Birhallstorp Saknas Jungedalen dalsänka
Härjevad sn *Valbugeån å Bierhallstorp gård Lidan å
Härjevad socken   Börjestorp gård Lillån å
Härjevad by   Dårdidstorp gård Svinnesiken sänka
Härjevad sn   Erik Svensgården gård Tjustorpsån å
Härjevad Saknas   Friskagården gård  
Härjevad sn   Halla Höjen, se 1 Höjen Saknas  
Härjevad sn   Halla, Höjen gård  
Härjevad sn   Hulan gård  
Härjevad sn /Se   Härjevad by  
Härjevad sn /Se   Härjevad Saknas  
Härjevad sn /Se   Härjevad Friskagården Saknas  
Halla, Höjen gd   Höjen Saknas  
Härjevad by   Höjen gård  
Härjevad by   Karlsgården bebyggelse  
Härjevad by   Karlsgården bebyggelse  
Härjevad by   Kåregården gård  
Härjevad by   Lars Larsgården gård  
Härjevad by, sn   Lars Töresgården eller Friskagården gård  
Härjevad by   Måsa kvarntomt  
Härjevad by   Nordhalla fst:er  
Heriewadh Saknas   Rävagården gård  
Härjevad by   Skattegården gård  
Härjevad kvarn   Spåratorp, Lilla torp  
Hergewadh Saknas   Storegården gård  
Herrivadh Saknas      
Härjevad by      
Härjevad by      
Härjevad by      
Härjevad by o. sn /Se      
Härjevads kvarn Saknas      
Kåregården = 3 Härjevad gd      
Lerkabak öknamn på kvarn /Se      
Stommen f.d. gd      
Vederåg lht /Se      

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.