ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Saleby socken : Skånings härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 221 Naturnamn : 22 Bebyggelsenamn : 98 Naturnamn : 10
Saleby sn Flian å Saleby socken Flian å
Saleby sn Flian å Saleby sn Hinsberget berg
Saleby sn Fliaån, se Frian å Saleby sn Jättesten sten
Saleby sn Frian å Lillökerskan inbyggarbeteckning Kattebro landsvägsbro
Saleby sn Gömmet skogsdunge Anders Persgården gård Kattebäcken bäck
Saleby sn Kattebäcken bäck Antorp gård Korshögen backe
Saleby sn Korshögen fornlämning Axelsgården gård Landån å
Saleby Saknas Korshögen höjd /Se Backen gård Murven sockenallmänning (grustag)
Salaby Saknas Landån å Basebo Saknas Resvilleån å
Saleby sn Landån å Basebo gård Skansabacken backe
Saleby sn Lannaån å Basebo gd  
Saleby sn Landån å Bengt Jonsgården gård  
Saleby sn Lannaån å Bengtsgården gård  
Saleby sn /Se Lanna å, se Landån å Biskopskvarnen Saknas  
Saleby sn Lannaån å Borregården gård  
Saleby sn Lannaån å Dummagården gård  
Saleby sn *Resville bro bro Erik Larsgården gård  
Saleby sn Stockens kvarn kvarn Fläggagården gård  
Saleby sn Synnerålsbacke triangelpunkt Friggeråker by  
Saleby sn Torkuls grav fornlämning Friggeråker by  
Saleby sn *Valbugeån å Friggeråker gård  
Saleby sn *Vålbugeån? å Friggeråker gård  
Saleby by   Frälsegården gård  
Saleby sn   Galstad Saknas  
Saleby sn   Gallstad gård  
Saleby sn   Hede by  
Saleby sn   Hede, Lilla gård  
Saleby sn   Hede, Stora gård  
Saleby sn   Holmen Saknas  
Saleby Saknas   Holmen gård  
Salaby Saknas   Huken tomt  
Saleby sn   Ivarstorp gård  
Salaby Saknas   Kagge eller Venetomten, se 1 Tommatorp Saknas  
Saleby sn   Kagge eller Venetomten gård  
Saleby sn   Kampagården gård  
Salaby prosteri   Kampagården bebyggelse  
Saleby sn   Kållegården gård  
Saleby sn   Lanna by  
Saleby sn   Ledet namn på gård  
Saleby sn   Lindholm, se 2 Basebo Saknas  
Saleby sn   Låra vattenkvarn  
Saleby sn   Myran eller Ledet gård  
Saleby sn /Se   Måns Tolsgården gård  
Saleby sn   Nils Arvidsgården gård  
Saleby sn /Se   Nils Jonsgården gård  
Saleby sn /Se   Nordhalla nybild. fst  
Saleby sn /Se   Nordhalla gd  
Saleby sn /Se   Nordhalla gård  
Saleby sn /Se   Nygården gård  
Saleby sn /Se   Pattorp by  
Saleby sn /Se   Per Ruth gård  
Saknas by   Per Svensgården gård  
Anundstorp by?   Prästastommen bebyggelse  
Antorp by   Prästgården gård  
Antorp by   Rasegården gård  
Anundhatorp, se Antorp by   Rutagården gård  
Backa Saknas   Saleby by o. sn  
Backa byar   Saleby by  
Fläggagården hemman /Se   Saleby Saknas  
Fläggården gd /Se   Sjöbrunn gård  
Friggeråker by   Skansa, se 1 Biskopskvarnen Saknas  
Friggeråker by /Se   Skattegården gård  
Friggeråker by /Se   Skattegården gård  
Friggeråker by /Se   Skattegården gård  
Friggeråker gd:ar /Se   Slöta by  
Friggeråker by /Se   Slöta, Lilla gård  
Friggeråker by /Se   Slöta, Stora gård  
Friggeråker by /Se   Stenbron gård  
Friggeråker gd:ar /Se   Stommen gård  
Friggeråker by /Se   Storeberg gård  
Friggeråker by /Se   Storegården gård  
Friggeråker gd /Se   Sven Persgården gård  
Friggeråker gd:ar /Se   Svenningsgården gård  
Friggeråker by /Se   Svenningsgården gård  
Friggeråker by /Se   Synnerål by  
Friggeråker gd:ar /Se   Synnerål Saknas  
Friggeråker by /Se   Sällagården gård  
Friggeråker by /Se   Sällagården gård  
*Fölet nu försvunnen kvarn   Tagelberg by  
Gallstad gd   Tagelberg gård  
Gallstad gd /Se   Tagelberg, Lilla gård  
Gallstad gd:ar /Se   Tjustorp eller Tommatorp , se 2 Tommatorp Saknas  
Gallstad by /Se   Tjustorp eller Tomatorp gård  
Grönadalsqvern Saknas   Tjustorp, Stora gård  
Grönadalsquern kvarn   Tommatorp Saknas  
Hede by   Tommatorp gård  
Holma gd /Se   Trädgården gård  
»Høghaby» gård /Se   Tyskagården gård  
Lanna förr tingsställe, nu by /Se   Täppan gård  
Lanna by   Underberg gård  
Lanna Saknas   Vasseln bebyggelse  
Lanna by   Venetomten, se 1 Tommatorp Saknas  
Lanna by   Venetomten gård  
Lanna by   Vipetomten gård  
Landa by   Åby by  
Lanna by   Åker gård  
Lanna by, förr även socken   Ängen eller Täppan gård  
Lanna by?   Ödegården gård  
Lanna by?      
Lanna by      
Landa by      
Lanna by /Se      
Lanna by      
Lanna by      
?Lanna by      
Lanna f. eg. sn, nu by      
Lanna by      
Lanna förr tingsställe, by /Se      
Lanna by      
Lanna by      
Landa förr egen sn, nu by /Se      
Landa förr socken, nu by      
Lanna by?      
Lanna by      
Lanna förr tingsställe, by /Se      
Lanna by      
Lanna gd      
Lanna by      
Landa Saknas      
Lanna by      
Lanna by      
Lanna f. egen sn, nu by      
Lanna f. egen sn, nu by      
Lanna by      
Landha socken      
Lanna förr sn, nu by      
Lanna by /Se      
Landheda Saknas      
Lundheda Saknas      
*Lundheda Saknas      
*Lundheda Saknas /Se      
*Lund heede Saknas      
Pattorp by?      
Pattorp by      
Pattorp by      
Pattorp by      
Rasagården gd /Se      
Rycka by      
Saleby by, sn      
Saleby by och sn      
Saleby by o. sn      
Saleby by och socken      
Saleby by      
Saleby by      
Saleby sn och by      
Saleby by      
Saleby by      
Saleby by      
Saleby by      
Saleby by /Se      
Saleby by /Se      
Saleby gd /Se      
»Salaby høghaby» = Saleby sn /Se      
Selagården gd /Se      
Skansen kulle /Se      
Slöta by      
Slöta by      
?Slöta by      
Slöta by /Se      
Slöta gd /Se      
Slöta by /Se      
Slöta gd:ar /Se      
Slöta by /Se      
Slöta, Stora o. Lilla by o. gd:ar /Se      
Slöta by /Se      
Stenbrona gd /Se      
Stocken gd /Se      
*Stodhmär nu försvunnen kvarn      
*Stodhmär nu försvunnen kvarn      
*Stodhmär nu försvunnen kvarn      
Stommen = 3 Lanna gd      
Storeberg gd      
Storegården gd      
Storegården Saknas      
Storegården = 6 Lanna Saknas      
Storegården gård      
Svenpersgården gd /Se      
Sundraal, se Synnerål kronoegendom      
Synnerål by      
Synnerål Saknas      
Synnerål by      
?Synnerål gd      
Synnerål gdr      
Synnerål kronoegendol      
Synnerål by /Se      
Synnerål nu kronog.      
Synnerål gdar      
Synnerål by /Se      
Synnerål gd:ar      
Synnerål gd      
?Synnerål by      
Synnerål by /Se      
Synnerål egendom /Se      
Synnerål gd:ar /Se      
Synnerål gd /Se      
Synnerål gd /Se      
Synnerål gd:ar /Se      
Sälagården gd /Se      
Tagelberg by      
Tagelberg by      
Tagelberg by      
Tagelberg gd /Se      
Tjustorp by      
Torsborg hg /Se      
Trädgården gd:ar /Se      
Underberg gd      
Underberg gd /Se      
?Åby by      
Åby Saknas      
Åby by      
Åby Saknas      
Åby Saknas      
Åby by      
Åby by      
Åby by /Se      
?Åby by      
?Åby by      
?Åby by      
?Åby by      
Åby by      
Åker gd /Se      

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.