ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Skallmeja socken : Skånings härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 69 Naturnamn : 5 Bebyggelsenamn : 150 Naturnamn : 51
Skallmeja sn Dofsan bäck Skallmeja socken Baggeled led
Skallmeja sn Flian å Skallmeja socken /Se Bergavändan åker
Skalmöya Saknas Flian å Skallmeja sn Bullerfors badställe
Skallmeja sn Mansbäcken bäck Skallmeja sn Byavägen väg
Skallmeja sn Torpabäcken bäck Skallmeja sn Dofsan bäck
Skallmeja sn /Se   Skallmeja sn Fattigstugeliden backsluttning
Skallmeja sn   Skallmejeblåsare inbyggarbeteckning Gåsaröva åker
Skallmeja sn   Hott personnamn Hamphöge grushåla gd?, grushåla
Skallmeja sn   Musa-Lena personnamn Hamphögehålan gd? o. grushåla
Skalmöya Saknas   Rådals-Lena personnamn Hemjorden åkrar
Skallmeja sn   Röckman personnamn Hogs led led
Skallmeja sn   Aspelund försv. t. Hottadammen försv. damm
Skallmeja sn och by   Baggebo försv. bs? Intakan åker
Skallmeja sn   Berget försv. t. Krokastigen kyrkstig
Skllmeja sn   Björkelund försv. t. Kvarnevägen väg
Skallmeja sn   Björsgården gdr Kyrkstigen landsvägsbacke
Skallmeja sn   Björsgården gård Kyrkvägen väg
Skalmöya Saknas   Blomsgården gård Köjavägen väg
Skallmeja sn   Blomsgården gdr Lillån bäck
Skallmeja sn   Blomsgården gdr Lunsavrån åker
Schallmeiæ Saknas   Blänkås gård Nordtorpa sväng vägkrök
Skallmeja sn   Bodan gård Oran allmänning o. betesmark
Skallmeja sn /Se   Bodan gdr Orebäcken bäck
Skallmeja sn /Se   Boden Saknas Pilagärdet åker el. åkrar
[Benktsbol] Saknas   Brittlamajas försv. bs Pilalyckorna åkrar
*Bengtsbol Saknas   Broholm handelsbod Prästa-Nilsa-biten åker
Forsa kvarn   Bryngelstorp t. Prästavägen väg
Forsa kvarn   Bygget försv. t. Ramsa lövskogsbackar
Forsa tullkvarn   Börjesgården gård Ramsabackarna lövskogsbackar
Forsa kvarn   Börjesgården gdr Ramsamarken skogsbacke (betesmark)
Forsa kvarn   Dalslund bebyggelse Ramsavägen väg
forsze quarnn Saknas   Dulkastugan t. Rådalsbäcken bäck
Hjältum bebyggelse /Se   Dulka-Majas (stuga), t? Salebyvägen väg
Hästhalla gd   Elvingsgården gård Salebyvägen väg
Lommagården hemman /Se   Elvingsgården gdr Skallmejaån å
Molycke Saknas   Forsa kvarntomt Skinnareled led
Molycke, Stora och Lilla gårdar   Forsa kvarn Tjugofjärdedel åker
Molycke by   Fällasmedens försv. soldatt. Tojstevägen väg
Molycke by   Fällen gård Torsbergåkern åker
Molycke by   Fällen gd Trotflåget åkrar
Molycke Saknas   Fällen gd Vasslabäcken bäck
Molycke by   Gatan ödet. Vånadsbron bro
Molycke by   Gatan f.d. torp, nu lägenhet Våningsbron bro
Skallmeja by och socken   Hampöja bebyggelse Våningsåkern åkrar
Skallmeja by o. sn   Hamphöga gd Västerled led
Skallmeja by   Hjeltum, se 18 Skallmeja fst Västervägen väg
Skallmeja by   Hjältum bebyggelse Åna å o. bäck
Skallmeja gd   Hjältum gdr Åsahålan grustag
Skallmeja by   Hjältum gdr Åsavägen väg
Skallmeja by   Hjältum gd Äspingeliden sluttning
Skallmeja by   Hjältum Saknas Österled led
Skallmeja by   Hjältumagårdarna gdr  
Skallmeja by   Hotts försv.? stuga  
Skallmeja by   Hovslagaregården, se Skrumpa gd  
Skallmeja by   Hovslagaregården gård  
?Torkilstorp by   Hålan lägenhet  
Torkelstorp Saknas   Hålan stuga m. ladugård  
Torkilstorp by   Hästhagen t.  
Torkilstorp by   Hästhalla gård  
Torkilstorp by   Hästhalla herrgård m.m.  
Torkilstorp by   Hästhalla herrgård m.m.  
Torkilstorp by   Högsten, se Olof-Ingemarsgården gdr  
Torkilstorp Saknas   Kampesgården bebyggelse  
Tveta Saknas   Kjögen, se 1 Köjen Saknas  
?Tveta gd   Kjögen gård  
Tveta by   Kjögen gård  
Twetha hemman   Kommendantegården gdr  
Tveta by   Konnantegården gdr  
Älvingsgården Saknas /Se   Kroken gård  
    Kroken gdr  
    Kruses försv. bs  
    Krökebro gd  
    Kåskens stuga  
    Köjen Saknas  
    Köjen gård  
    Körebacken stuga  
    Lars Klementsgården gård  
    Lars-Klementsgården el. Mossarna gdr  
    Lommagården gård  
    Lommagården gdr  
    Molycke, Lilla gård  
    Molycke, Lilla gdr?  
    Molycke, Stora gård  
    Mossarna, se Lars-Klementsgården gdr  
    Musa-Lenas försv. bs  
    Musa-Lenas försv. bs  
    Musifrån försv. stuga  
    Musifrån försv. bs  
    Måns Johansgården gård  
    Mörks, se Broholm handelsbod  
    Nordtorp försv. t.  
    Norrmansgården gård  
    Nybygget försv. t.  
    Olof Ingemarsgården gård  
    Olof-Ingemarsgården gdr  
    Prästegården gdr  
    Ramses försv. bs  
    Rasegården gård  
    Rasegården gård  
    Rasegården gdr  
    Rasegården gdr  
    Rasmundsgården gård  
    Rassmundsgården gdr  
    Rådals-Lenas försv. bs  
    Rådals-Lenas försv. bs  
    Röckmans stuga försv. bs  
    Skallmeja by o. sn  
    Skallmeja by  
    Skallmeja fst  
    Skallmeja Saknas  
    Skallmeja Saknas  
    Skallmeja Saknas  
    Skallmeja kyrka kyrka  
    Skrumpa gd  
    Skrumpen gård  
    Skula soldatt.  
    Slogge, se 1 Slugga Saknas  
    Slogge vattenkvarn  
    Slogge kvarn  
    Slugga Saknas  
    Snickar´s försv. hus  
    Sotängen område m. försv. t.?  
    Staka del av Hästhalla  
    Staka kvarn förr kvarn, nu kraftverk  
    Staken f.d. vattenkvarn  
    Staken, se Staka kvarn förr kvarn, nu kraftverk  
    Stampetorpet försv. t.  
    Stommen gård  
    Stommen gdr  
    Stubbagården gdr  
    Stubbegården gård  
    Svärdsgården bebyggelse  
    Svässgården gd  
    Tomten gård  
    Tomten gd  
    Torkelstorp gård  
    Torkelstorp gdr  
    Torsberg gd  
    Torsells försv.? bs?  
    Torsgården, se Torstensgården gd  
    Torstensgården gd  
    Trumpetaregården bebyggelse  
    Trumpetaregården gdr  
    Tveta gård  
    Tveta herrgård  
    Vasslan försv.? stuga o. källa  
    Åsen bebyggelse  
    Åsen gd  
    Änden gård  
    Änden gdr  

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.