ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Synnerby socken : Skånings härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 72 Naturnamn : 7 Bebyggelsenamn : 89 Naturnamn : 18
Synnerby sn? Gröneskog skogsmark Synnerby sn Björkängarna naturnamn /Se
Synnerby sn *Lilleskäll lycke Saknas Synnerby socken Buragärdet åker
Synnerby sn Malmbacken skogsmark Synnerby socken Buravägen väg
Synnerby sn Mansbäcken bäck Synnerby sn Buren åker
Lövåsa by Nordmarken delvis odlat område Knabbar inbyggarbeteckning Den gröne vägen väg
Synnerby socken Offerstenen gränssten? Synnerby adel inbyggarbeteckning Fusabackastigen gångstig
Synnerby sn Vasen terräng Sönnerbålingar inbyggarbeteckning Gröneskog allmänningsskog
Synnerby sn /Se   Aggetorp gård Lugnalunden lund
Sunderby Saknas   Alemad torp Lövåsen bäck
Synnerby sn   Anders Ersgården gård Nordmarken allmänningsskog
Sunnerby Saknas   Anders Persgården gård Oran uppodlad mark
Synderby Saknas   Ardala by Oran terräng
Swnderby Saknas   Beckåsen torp Prästavägen landsväg
Synnerby sn   Bredsgården gård Skelyckevägen väg
Synnerby sn /Se   Bredängen torp Skäftingsmaderna uppodlad sankmark
Synderby Saknas   Brogården gård Vallen väg
Synnerby sn   Bron gd /Se Vägplöja väg
Synnerby sn   Brunnsängen bebygg. /Se Vägplöjevägen väg
Synnerby sn   Ekedal bebyggelse  
Synnerby sn   Entorp gård  
Sundherby Saknas   Entorp gd  
Synnerby sn   Falkabacken lägenhet  
Synnerby sn   Frälsegården gård  
Synnerby sn   Furubacka lht /Se  
Synnerby sn   Gallegården gård  
Sönnerby byeskog   Gallstorp försv.t.  
Synnerby sn   Gröneskog bebygg? /Se  
Synnerby sn /Se   Hogaledet t.  
Synnerby sn /Se   Hagen torp  
Synnerby sn /Se   Hammartorp torp  
Synnerby sn /Se   Holmetorp gård  
Björke bebygg. /Se   Hästhagen torp  
Gallstorp förr torp?   Höjen f.d. torp, nu lägenhet  
?Holmetorp by   Hökagården gd /Se  
Holmatorp Saknas   Klockarebolet kronolägenhet  
Holmetorp gd   Knäppet t. el. bs.  
Höjen förr stuga?   Kringelmad f.d. torp, nu lägenhet  
Kålltorp, St. gods /Se   Kringlemad(en) lht /Se  
Löfåsa Saknas   Kroppenås lägenhet  
Lövåsa by   Krösebacken lägenhet  
Lövåsa by   Lidåker lht  
Löfåsa by   Lillegården gård  
Lövåsa by   Lugnet f.d.? t.  
Lövåsa by   Lugnet f.d.? t.  
Lövåsa by   Lövåsa by  
Lövåsa by /Se   Lövåsa Saknas  
myclathorpy = Nyckeltorp by   Mossen torp  
*Myklathorp, se Nyckeltorp by   Mossen arrendegård  
Myren by   Myren Saknas  
Myran by   Myran gård  
Myran by   Nils Andersgården gård  
Möcklatorp Saknas   Nybygget lägenhet  
Möcklatorp, se Nyckeltorp by   Nyckeltorp f.d. by, nu gård  
Nyckeltorp by   Nyckeltorp Saknas  
Nyckeltorp by   Nyckeltorp Torstensgården Saknas  
Nyckeltorp by   Nytorp avhyst torp  
Nyckeltorp by   Nättorp torp  
Sandvadet ödetorp   Porten gd, f.d. t.  
Lilleskäll Saknas   Porten gd, f.d. t.  
?Siggatorp gd   Prästgården gård  
Littla Skedelyckia Saknas   Rödjan torp  
Skelycka by /Se   Rörlyckan gd  
Socknamarken område med lantbruksbebyggelse /Se   Sandbacken? torp  
Synnerby by och socken   Sandvadet torp  
Synnerby by   Sandvadet t.  
Synnerby prästgård, sn /Se   Siggatorp gård  
Torestorp Saknas   Skaramad lägenhet  
?Tåstorp gdr /Se   Skattegården gd  
?Törestorp f. tingsplats, gd   Skelycke gård  
*Östertorp Saknas   Sundqvistens gd? /Se  
*Östertorp Saknas   Sven Torstensgården gård  
Östertorp gd   Synnerby by  
    Synnerby Saknas  
    Sånnatorp gård  
    Taborg f.d. torp, nu lägenhet  
    Tiddered torp  
    Tomten gård  
    Trippsåsen torp  
    Trippsåsen torp /Se  
    Tåstorp by  
    Tåstorp gård  
    Törestorp gård  
    Vallen gård  
    Vasen försv.statarbostad  
    Yxnebacken lägenhet  
    Åkatorp gd /Se  
    Ässtorp Saknas  
    Ästorp gård  
    Österskog lägenhet  

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.