ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Händene socken : Skånings härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 76 Naturnamn : 33 Bebyggelsenamn : 264 Naturnamn : 165
Hendene sn Brännvinsåsen ås Händene sn Afsehagen mark
Händene socken *Dalabron bro Händene socken Armansgärdet gärde
Hendene sn Djupedalsbäcken bäck Händene sn Aspebacken mark o. backe
Händene sn Dofsan å /Se Händene socken Backagärdet gärde
Händene sn Drys å /Se Händene sn Banan järnväg
Händene socken Drys (=Drysån) å /Se Sagesmän förteckning Bergmans Hage hage
Händene sn Drysån bäck Sagesmän förteckning Betesgärdet gärde
Händene sn Drysån bäck Förkortningar förteckning Betet hagmark
Händene socken /Se Drysån bäck Förkortningar förteckning Botten gärdesmark
Händene sn /Se Drysån bäck /Se Förkortningar förteckning Broddetomtebron bäck och vägbro
Händene sn Fårahyttan terräng Händene socken Broddetomtsbäcken bäck
Hendene Saknas *Getaryggen bergås Händene socken Brogårdsgärdet gärde
Händene socken »Huldalen» dal Händene socken Bränneriet gärde
Händene socken Hägnen skogsmark Händene socken Brännerisliden mark och väglid
Hendene Saknas *Lillestætt jordäga Hendene socken Brännvinsåsen gärdes- o. dalmarksås
Händene sn Långeskogen skog Aftonro lht Brännvinsåsen gärdesås
Händene sn Långe skogen skog Almared lht Byskiftet marker, åker o. gärden m.m.
Händene sn Långeskogen skog Allmänningen torp eller hus Byvägen väg o. landsväg
Händene sn Långeskogen skog Anderstorp lht eller torp Byån å
Hedene? socken Långskogen skog Annelund lht Dalmans Hage hage
Händene sn Långeskogen skog Arvidsgården gård Damsgärdet gärde
Hendene Saknas *Moderbro bro Aspelund f.d. torp Dofsan å, bäck
Händene sn *Moderbro Saknas /Se Backen f.d. torp Dydalen dal
Hendene byeskog Nabbaåsen ås? Baggegården gård Dydalsliden lid
Händene by och sn /Se Offerstenen gränssten? Baggårdsängen bebyggelse Ekebacken hag- o gärdesmark
Händene sn /Se Råstensbron bro Baggårdsängen lht Enebacken mark
Händene by o. sn /Se Råstensbäcken bäck Björkebacken lht Ensädet åkermark
Händene sn /Se Rävabacken skogsmark Björkerydjan gård Ensädet åkermark m.m.
Händene sn /Se Rävabacken backe Björkerödjan eller Åkedal, se 1 Åkedal Saknas Erlandsvad bäckevad o mark
Händene sn /Se Sibirien terräng Björkerödjan gård Frisängsliderna gärdesmark
Händene by o. sn /Se Storemossen mosse Björkerödjan gård Frukostagärdet ägrde
Händene sn /Se Tvetabäcken bäck Cylinders Saknas Fårahagen hagmark
Händene by, sn /Se Utskogen skogsmark Dalen f.d. torp Fårahyttan hag- eller gärdesmark
Händene sn /Se   Dalen hemmansdel Fägatan mark- och fäväg
Händene sn /Se   Dalvik lht Galtaryggen nabbemark, markås
Hända Saknas /Se   Danielstorp f.d. torp Gatelyckan lycka, åkerjord
Händene sn /Se   Dunderhult f.d. torp Gesällehålan hagmarksdäld
Händene sn /Se   Ekerödjan f.d. torp, nu lägenheter Getanacken ås
Frisängen hemman /Se   Ekerödjan, Lilla torp Getanacken terräng
Hårshaga Saknas   Ekerödjan, Lilla torp Getanacken mark
Horshaga gård   Ekerödjan, Stora torp Getaryggen jordrygg
Horshaga gd   Ekgården lht Grengatan gata, by- och markväg
Horshaga gd   Ensätter f.d. torp Grumpebron bro
Horshaga hg /Se   Fattigstugan fattigbostad o. hus Grumpeliden väg- o marklid
Horshagen Saknas   Fredsborg lht Gullmistervägen markväg
Horshaga herrgård   Fridhem bebyggelse Gummera Lycka lycka
Horshaga herrgård   Fridhem hem.del Gumsemad mark
Horshaga hg /Se   Frisängen gård Hacket åkermark
Horshagen hg   Frisängen gård Hagars Kålgård åkerlycka
Horshaga hg   Furulund lht el. torp Hemjorden åkermark
Horshagen hrgd.?   Gatan f.d. hus el. torp Herngrens Hage mark
Horshagen hg   Geteryggen gård Hopaliden mark
Horshagen hrgd.   Geteryggen gård Horshagaliden lid
Horshagen hg   Godro lht Horshagavägen by- och markväg
Horshaga hg   Granelund lht Humlagården f.d. humlegård, -odling och mark
Horshaga gd /Se   Graneslätt, Lilla f.d. torp Händagärdet gärde
Händene gård o. sn   Graneslätt, Stora f.d. torp Händegatan vägstycke /Se
Händene by o. socken   Gröneslätt f.d. torp el. hus Händeneskogen skog
Händene by   Gröngatan f.d. torp el. bst. Hängegärdet gärde
Händene by   Gröngatan f.d. torp Hängen hagmark
Händene by och sn   Gustafsberg f.d. torp el. lht Hässjabotten mark m.m.
Händene by   Gästgivaregården, Gamle hemmansdel o. f.d. gästgivaregård Hästhagegärdet gärde
Händene by   Gästgivaregården, Nya hemd. o. f.d. gästgiveri Hästhagen hagmark
Händene by   Hagalund lht Hästängsgärdet åkermark
Händene by   Hagatorpet f.d. torp Högstensgärdet gärde
Händene by, sn /Se   Hagen f.d. torp Jonslyckan gärde
Hända by /Se   Hagen lht Kalvalyckan åkerlycka
Karstorp Saknas   Hagen lht Kasagärdet gärde
*Kalsthorp Saknas   Haget gräsgäll Klockarejorden mark m.m.
Lommagården hemman /Se   Haget lht Kohagen hag o. kobetesm.
Löffåsa Saknas   Horshaga gård Kohagen hage o. mark
Marbogården gd /Se   Horshaga gård Kolosänsa Lycka lycka
Nabben gd:ar /Se   Horshaga gård Korpabacken skogsmarksbacke
Stommen gd   Horshaga gård Kroagärdet gärde
Stubbe by   Horshaga gård Kryddetäppan mark o. f.d. kryddgärd
Tokatorp gård   Horshaga, Lilla lht Kråkeledsgärdet åkermark
    Horshaga Såg f.d. sågverk Kullerna sandkulleområde
    Hultet f.d. torp Kullernabackarne skogs- och hagmarksbackar
    Händene by Kullängen mark o. äng
    Händene by o. gårdar Kungsvägen markväg och f.d. »kungsväg»
    Händene by o. gårdar Kvarnavägen mark- och byväg
    Händene by o. gårdar Kvarnängen gärde
    Händene Arvidsgården gård Källebacken gärdesmark
    Händene Baggegården gård Källbackelyckan gärdeslycka
    Händene Baggegården gård Kölnebacken gärdesbacke
    Händene Byn by o. bebyggelse Laggedal dal o. gärdesmark
    Händene Fattiggården hus o. ålderdomshem Laggedalsmaden mad
    Händene Händenetorp gård Ledningen högspänningsledning
    Händene Händenetorp gård Lergärdet gärde
    Händene Jon = Svensgården gård Leringshagen hage o gärdesmark
    Händene Jon Svensgården gård Lialyckan åkerlycka
    Händene Kyrka kyrka Lidköpingsvägen landsväg
    Händene Ledsgården gård Lillebergsäng äng, mark
    Händene Ledsgården gård Lommahagen hage el. mark
    Händene Lommagården gård Långeskogen skog
    Händene Majoregården bebyggelse Magasinsgärdet gärde
    Händene Marbogården gård Marskabäcken bäck
    Händene Marbogården gård Matsabacke mark
    Händene Passagården gård Mellomgärdet gärde
    Händene Prästgård hus, lht o. pastorsbostad Norddalen skogsdal
    Händene Rotarne bebyggelse Nordmarken skogsmark m.m.
    Händene Rotarne bebyggelse o. rotar Nybyggagärdet gärde
    Händene Skattegården gård Nabbaåsen gräns- o. hagmark
    Händene Skola hus o. skola Olyckan gärdeslycka
    Händene Skrämstomten gård Prästavägen byväg
    Händene Skrämstomten gård Påskeldabacken backslätt
    Händene Stommen gård Pärsalyckan lycka
    Händene Stormagården gård Rudedammen f.d. damm
    Händene Stubbesgården gård Råstenen sten och gränsmärke
    Händene Stubbesgården gård Råstensbäcken gränsbäck
    Händened Saknas Rävabacken skogsmark
    Händened Saknas Rävabacken skogs o. hagmarksbacke, slätt
    Händened Saknas Rävakroken gärde
    Händenetorp gård Rödjan skogsmark
    Häradet f.d. torp Sandkullslyckan gärdeslycka
    Hässjabotten f.d. torp lht Sannahagen gärdesmark
    Hässjabotten f.d. torp Sjön gärde
    Hässjabotten f.d. t. Skattegårdsdammen damm, vattensamling
    Hästhagen f.d. torp Skogsgärdet gärde
    Hästhagen f.d. torp Skjulhaget mark
    Hästhagen torp Skogslyckan lycka
    Hästhaget f.d. torp Skäggatorpsgärdet gärde
    Högsten hem.-del Smedjedalen dal, bäck o. gärdesmark
    Hökaslätten bebyggelse Smedjegärdet gärde
    Hökaslätten Saknas Stallgärdet gärde
    Hökaslätten hemmansdel Store Sten sten, f.d. och »natursten», stenblock
    Jon Svensgården gård Storängen äng o. åkermark
    Jonslund lägenhet Svarthålegärdet gärde
    Jonslund torp, el. lht Svarthålesjön f.d. sjö
    Jordhyttan f.d. bst. eller hus Svarveskålen hålmark o åstrandsområde
    Karlsholm lht Svedjan hagmark
    Kinnevad gård Synnerbyvägen landsväg
    Kinnevad gård Sågeberget berggrund
    Kinnevad gård Tokabron bro
    Klockarebolet mark o. f.d. bebyggelse eller hus Tokabäcken bäck
    Klockarebolet f.d. hus m.m. Tokaliden lid, mark o. väglid
    Knektatorpet f.d. soldattorp Trånhernsgärdet gärde
    Kockatorp f.d. torp, nu lägenhet Trädgårdsdalen gärdesdal o mark
    Kockatorp torp Tusendalerslyckan gärdeslycka
    Kolisänsen Saknas Tvetabäcken bäck
    Kristinelund f.d. torp Utskogen skogsmark
    Kroken lht Vallagärdet gärde
    Krycke-Nilsa Saknas Vallbrottsgärdet gärde
    Kråkelund f.d. torp Vallsmarken åker- o gärdesmark
    Kullagården gård Vargabacken gärdesbacke
    Kullagården gård Vasen åkermark
    Kullegården Saknas Vena mark
    Kyrkstugan hus el. lht Verravägen markväg o. stig
    Kålgården f.d. hus el. torp Vällingagärdet gärde
    Kållagården gård Värdshusgärdet gärde
    Kållagården gård Värmelyckan gärdeslycka
    Kållegården, se 1 Kullegården Saknas Vässelängen gärde
    Källebacken lägenhet Västra Gärdet gärde
    Källebacken lht Åbankarne ängs- och gärdesmarker, hagar
    Källstorp f.d. torp, nu bebyggelse Åkedalsbäcken bäck
    Källstorp hem.del Åkedalsgärdet gärde
    Laggaretorp f.d. torp, nu lägenhet Åkedalsliderna mark o. gårdsvägslider
    Laggaretorp torp Ån åbäck
    Ledsgården gård Åslättebron vägbro
    Liagärdet f.d. torp Åslättegärdet gärde
    Liljesas Saknas Åslätteliden väglid
    Lommagården gård Åslättemaden skogsmad
    Ludvigsborg lht Ängsgärdet gärde
    Lunden lht Öredalsbäcken bäck
    Långeskog bebyggelse Östra Gärdet gärde o. mark
    Långeskog bebyggelse  
    Lövedal lht  
    Lövängen bebyggelse  
    Lövängen hem.-del  
    Majoretorpet f.d. torp  
    Marbogården gård  
    Marbogårdskvarn lht, o kvarn  
    Margretelund lht  
    Matsatorp f.d. torp  
    Mellomtorpet f.d. torp  
    Måsen lägenhet  
    Mossen hemmansdel  
    Nabben gård  
    Nabben gård  
    Nabben gård  
    Nabben, Lilla hemmansdel  
    Nabben, Store gård  
    Nybygget f.d. torp  
    Nybygget lht el. torp  
    Nyholm lht  
    Nytorp torp el. lht  
    Nyängen lht  
    Ordninges Saknas  
    Paradiset torplägenhet  
    Passagården gård  
    Persels Saknas  
    Peter Pungs Saknas  
    Ralleberg f.d. torp  
    Rallebergs Krog f.d. hus  
    Rases Saknas  
    Rosenborg lht  
    Rosenlund f.d. torp  
    Rydbomstorp f.d. torp  
    Rydjan Saknas  
    Rävakroken f.d. torp el. bst.  
    Rödjan avhyst torp  
    Rödjan torp  
    Rödjebacken f.d. torp el. hus  
    Rödjorna f.d. torp, nu bebyggelse  
    Rödjorna hem.del, f.d. torp  
    Sedigs Saknas  
    Skallgrins hemmandelstorp  
    Skarledet f.d. torp el. hus  
    Skattegården gård  
    Skogaledet f.d. torp  
    Skogaledsbacken f.d. torp  
    Skogalund lht el. torp  
    Skogen f.d. torp  
    Skogen lht  
    Skrämstomten gård  
    Skäggatorp by  
    Skäggatorp gd och hållplats  
    Skäggatorp gård, gårdar  
    Skäggatorp gård, gårdar  
    Skäggatorp järnvägsanhalt  
    Smeatorp torp  
    Solbacken lht  
    Stommen gård  
    Stubbe gård  
    Stubbe gård  
    Stubbesgården gård  
    Stubbeled f.d. torp  
    Stubberödjan f.d. torp  
    Stubbetorp f.d. torp  
    Svarthulan Saknas  
    Svarthulan gård  
    Svarthålan gård  
    Svarthålan gård  
    Svedjan f.d. torp  
    Svenstorp f.d. torp  
    Tegen hem.del  
    Tokabron torp  
    Tokaliden lht o skogvaktaretorp  
    Tokatorp gård  
    Tokatorp gård  
    Tokatorp gård  
    Tralles Saknas  
    Tuvehagen f.d. torp  
    Tyskes Saknas  
    Täpporna f.d. torp  
    Vallen f.d. torp  
    Vasen f.d. torp  
    Vasken f.d. torp, nu lägenhet  
    Vasken torp  
    Värdshuset f.d. hus el. torp  
    Åkedal Saknas  
    Åkedal gård  
    Åkedal gård  
    Åkedal gård  
    Åkersholm lht  
    Åslätten torp  
    Åslätten torp  
    Åslätten torp  
    Åslätt, Lilla o. Stora f.d. torp  
    Åängen torp  
    Ängatorpet f.d. torp  
    Ängholmen lht  
    Ängsbo lht  
    Österbäcken lht  

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.