ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Skärvs socken : Valle härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 298 Naturnamn : 78 Bebyggelsenamn : 293 Naturnamn : 293
Skerff Saknas Attebro vad vad Skärv socken Alehagen hage o. gärdesmark
Skerff Saknas Attebro vad vadställe Skärv socken Allegärdena åkermarker
Skärf sn Askeberget berg Skärv socken Allén väg - o. trädgårdsallé
Skärf sn Axvall exercisplats m.m. /Se Skärvs socken ortnamn Aplaåkern åker
Skärf sn Axvall f.d. (?) exercisplats /Se Förkortningar förteckning Askeberget berg o. mark
Skärf sn Axevalla hed hed Forkortningar förteckning Aspareåkern åker
Skärv sn Axvalla hed terräng Förkortningar förteckning Avasaxa höjd o. jordkulle
Skärf sn Axvall hed /Se Allmänningen mark, beb. m.m. Axevalla exercisplats m.m.
Skärf sn Axevalla exercicplats /Se Altuna lht Axvalla hed exercisplats
Skärv sn Axvalla hed sandslätt /Se Anders Jonsgården gård Axvall exercisplats m.m.
Skärf Saknas Björnahagen skogsmark Anderstorp torp el. lht Backelyckan lycka, åker
Skärf sn Brånekemossen mosse Andregården bebyggelse Baggavallen åkermark
Skärv sn Bysjön sjö Aplabacken f.d. bst Banan järnväg
Skärv sn /Se Bysjön sjö Aspelunden f.d. torp el. bst. Berggrenshage hage, odling
Skärv sn Droppsjön sjö Attorp by Björkehagen hage
Skärv sn Droppsjön sjö Attorp by Björnahagen hage o. gärdesmark
Skärv sn Drågen terräng Attorp gårdar m.m. Bjurbacken hagmark o. backe
Skärv sn Däjan sjö Attorp gårdar Blängen mosse
Skerf Saknas Enbuskemarken terräng Attorp gårdar Boströmsåkern åkerjord
Skerf Saknas Galgabacken höjd Attorp s k. utjordar Brunsåkern åker
Skärv sn Gårdssjön sjö Attorp bebyggelse Brånekemossen mosse, torvmosse m.m.
Skärv sn Gåsahålan vattensamling Attorp bebyggelse Brånekesjöarne mossasjöar
Skärv sn Gåsamossen mosse Attorp Bengt Larsgården gård Brännerimossen mosse
Skärv sn Gåsanacken vik Attorp Gunnar Larsgården gård Bulstern mark
Skärv sn Hea sandslätt /Se Attorp Gunnar Larsgården gård Bygatan byväg o. gata
Skärf sn Holmakulle holme Attorp Per Larsgården gård Bymossen mosse o. mark
Skärf sn Husgärdessjön sjö Attorp Tol Glasmästaregården gård Bysjön sjö
Skjärfs Saknas Hussjön sjö Attorp Tol Glasmästaregården gård Bysjön sjö
Skjärfs Saknas Iglasjön sjö Axevalla samhälle, exercisplats m.m. Bytesåkern åker
Skärv sn /Se Katterödjorna terräng Axevalla Hus borgruin o. f.d. fäste Bäckadraget sankmark o. äng
Skärv sn /Se Kiddabackarna höjd? med fornlämning Axtorp lht Dalebackarne gärde o. backemark
Attatorp Saknas Klemmen vik Axvall bebyggelse Dalabacken mark, backe o. sandtäkt
Attorp by Klyftamon skogsmark Axvall stationssamhälle och f.d. exercisplats Dalabackshagen hage
Attatorp Saknas Kungaröret fornlämning Axvall exercisplats Dalagärdet gärde
Attorp by Källsundet sund Axvall exercisplats Dalaliden lid
Axevall f.slott Lintången udde Axvall Saknas Dalamossen mosse
Axevall f.slott Långemossen mosse Axvall exercisplats m.m. Dalsåkra åkermark
Axvall sl. Munkön udde Axvall järnvägsstation, exercisplats, f.d. slott Droppsjön sjö
Axevalla sl. Måsjön sjö Axvall kr.mark, exercisplats, samhälle, jvstn o. beb. Däjan vattensamling
Axvall sl. Nycklasjön sjö Axvall kr.mark, exercisplats, samhälle, jvstn o. beb. Dejan sjö
Axevalla sl. Odensgraven minnessten? Backen gård Ekareåkern åker
Axevall (förr slott) numera municipalsamhälle Oljeberget berg Bengt Larsgården gård Ekebergsvägen väg
Axvall förr slott, numera municip. /Se Prinshagasjön sjö »Billigs» f.d. torp Enehagen hage
Axvall Saknas Risbäcken bäck Billingsberg lht Enikahagen hagmark
Axvall Saknas Rödjorna terräng Billingstorp torp Erkerabacka gärdesbackar
Axvall Saknas Skams kärr kärr Björkebacken lht Flanken åker
Axawal allm. skog Skärvalången sjö Björkedal lht Flankåkersmad mad o. åker
Axvall Saknas Skärvlången sjö /Se Björkelund hus Flobergshagen åkermark
Axvall sl. Spånnsjön sjö Björken gård Foxahagen hage o. mark
Axvall sl. Spöbacken strandområde Björken gård, f.d. Fredsskogen skogsmark
Axvall sl. Svackorna terräng Björken f.d. gård Galgabacken mark o. backe
Axvall sl. Svarte mossen Saknas Björkstigen lht, hus Gatebacken mark
Axvall f. slott Svartsjön sjö Bommen f.d. torp Gatebackslyckan lycka
Axvall medeltida fäste. Tranåsarna udde Bommen Lille f.d. torp Gatebacksängen gärde
Axevalla sl. Trekanten skogsmark Boro lht Gatebohagen mark o. hage
Axevalla sl. Trojeborg område med fornlämningar /Se Brunnsgården gård Gatekålgården åkermark
Axevalla förr slott, numera exercisplats Trojenborg borgruiner /Se Bråneke bebyggselse Gren mark
Axevalla sl. Trollsjön sjö Brånecke anhalt, lht Gårdsjön sjö
Axevalla sl. *Troneberg berg? Brånecke, Lilla gård Gårdsjön sjö
Axevalla sl. Trågenborg område med fornlämning Brånecke Lilla gård Gårdslyckan lycka, åker
Axevalla sl. Trågenborg område med fornlämningar /Se Brånacke Lilla gård Gåsanacken vik
Axevall slott Trågenborg borgruiner /Se Bråneckemossen lht o. avs Gärdeslyckan lycka-gärde
Axvall förr slott Trägenborg borgruiner /Se Brändsla f.d. torp Gässenacka gärdesmark o. höjd
Axevall förr slott Trätteparken skogsmark Bytomten lht o. beb. Hallareåkern åkermark
Axvall förr slott Trögenborg borgruiner /Se Dalabacken lht Heden slätt o. exercisplats
?Axvall förr slott Tåsjön sjö Dalen gård Hedagärdet gärde
Axevall förr slott Vagnsjön sjö Dalhem lht Hemgärdet gärde
Axvall förr slott Vagnsjön sjö /Se Drågen f.d. torp Herrängen äng
Axvall förr slott Vallen skog Ekebacken f.d. torp Herrängshagen hage
Axevall under medeltiden slott Vallen f.d. kronopark Ekeberg gård Hjortamossen mosse
Axvall medeltida slott Vargamossarna mossar Ekeberg gård Holmahagen hage, åker
Axevall sl. Vindaudden udde Ekeberg Lilla gård Holmakulla ö
Axevall sl. Vingasjön sjö Ekeberg Stora sanatorium Holmalyckan gärdeslycka
Axevall sl. Vättlamossen ägomark Erikstorp lht Hopakällan källa
Axevall sl. Älebäcken bäck Flobergstugan f.d. bst Hunstroppen mark
Axvall sl. Älgamossen mosse Folkhögskolan Axevalla folkhögskola Husgärdesjön sjö
Axvall förr slott Ävjasjön sjö Forshem lht Husgärdessjön sjö
Axvall f.d. slott Östersjön sjö Fredstorpet f.d. torp Hushaga berg höjd
Axvall medeltida slott   Fridhem lht Hushageberg berg, höjder
Axvall sl.   Furumon torp Hushage Gata gata o. gårdsväg
Axvall förr slott, nu exercisplats och samh.   Furumon f.d. torp Hussjön sjö
Axvall förr slott, nu exercisplats och samh.   Fyrkanten bebyggelse, kasernområde o. d. Husudden udde
Axvall för slott   Gatan f.d. torp el. bst. Hässleberget höjdmark
Axvall samh.   Gatebo gård Hässleliderna lider och mark
Axvall medeltida fäste   Gisslagården gård Hästhagen hage
Axevall förr slott (nu exercisplats)   Granberget avsöndrad lägenhet Hästhagen hag- o. gärdesm.
Axevall sl.   Granberget hemmansdel o. avs Iglakärret mosse- o. sankmark
Axevall sl.   Granhem lht Iglakärrsåkra åkermark
Axvall medeltida fäste   Grindstugan torp el. bst Iglasjön sjö
Axevall förr slott   Gräsrödjan torp Iglasjön sjö
Axvall förr slott, nu municipalsamhälle   »Grättas» f.d. torp Jonsbackaängen åkermark
Axevall förr slott   Gunnar Larsgården gård Jonsbacken mark
Axvall medeltida fäste   Gustavsberg bebyggselse Jungfrukällan källa
Axevall sl.   Gustafsberg lht Kallareåkern åker
Axevall sl.   Gästgivaregården bebyggselse Kalvhagen gärde o. hagmark
Axevall förr slott   Götarstorp torp Karlåsagärdet gärde
Axvall fäste   Götharstorp f.d. torp Karlåsen ås o. mark
Axevall sl.   Göthblads Torp f.d. torp Karlagärdet gärde
Axevall sl.   Hagen lht Keddrabackarna höjd
Axvall förr slott   Hallabo gård Kiddebacka gärdesmarker
Axvall f. slott   Hallabo gård Kinnavägen väg
Axvall Saknas   Hallabo gård o. jb Kistan mark
Axvall Saknas   Hallsberg lht Klemmen del av vik
Axawald Saknas   Hedebo lht Klockarelyckan lycka
Axawald Saknas   Hedensberg lht Klämmalyckan lycka
Axvall Saknas   Hedestugan lht Klämmen sjöområde
Axvall Saknas   Hedåsen lht Knulten åkermark
Axvall förr slott   Herrängen torp el. bst. Knultevallen gärdesmark
Axvall förr slott   Holmen gård Knäppsåkern åkermark
Axvall förr slott   Hulan torp Kohagen hage o. utmark
Axevall förr slott   Hulan f.d. torp, lht Kohagsmossen mosse
Axvall medeltida fäste   Husgärdet f.d. by, nu gård Korsareåkern åker
Axvall förr slott   Husgärdet gård Krabbaskogen skogsområde
Axevall förr slott   Husgärdet gårdar Kringellyckan gärde
Axvall fd fäste   Husgärdet gårdar Krokaskogen skogsmark
Axvall Saknas   Husgärdet, Lilla gård Krokängen äng
Axvall Saknas   Husgärdet Lilla gård Kungaröret forngravsröse
Axevall medeltida fäste   Husgärdet Stora gård Kungslyckan Lilla åkerm.
Axevalla sl.   Hushage Såg sågverk m.m. Kungslyckan Stora åkerlycka
Axevalla sl.   Hushagen gård Kvarnagärdet gärde
Axevall f.d. slott   Hushagen gård Kvarnagärdet gärde
Axvall u. medeltiden slott   Hushagen gård Kyrkebacken gräsbackemark
Axvall u. medeltiden slott   Högbo f.d. torp Kyrkevallen gräsbacke o. - vall
Axevall sl.   Ingelstorp gård Kyrkogården kyrkogård o. begravningsplats
Axevall sl.   Ingelstorp gård Kyrkogården Gamle kyrkogård o. begravningsplats
Axvall förr slott   Jungstorp torp Källegärdet gärde
Axvall samh.   Jägartorpet lht Källegärdet gärde
Axvall samh.   Järvägslyckorna lht. avs Källsjön sjö
Axvall sl.   Kammaren f.d. torp el. bst Källsjön sjö
Axvall sl.   Karlslund lht Källsundet sund
Axewalds Saknas   Kasernerna lht o. logementsbyggnader Käringemossen mosse
Axewalds Saknas   Katterödjerna f.d. torp Käringeåkern åker
Axvall slott   Klintås lht Kölnebacken gärdesbacke
Axvall förr slott   Klockarebolet mark, lht. o. f.d. klockareboställe Kölnegärdet gärde
Axevall sl.   Knäppet f.d. torp Ladsprängen åkermark
Axevall sl.   Kockatorp frånsålt torp Ladugårdsgärdet gärde
Axvall sl.   Kockatorp f.d. torp Lageragärdet gärde
Axvall sl.   Konsum lht Lambackalandet mark
Axvall förr slott   Korsbacken f.d. ryttaretorp Lambacken mark
Axvall förr slott, nu exercisplats   Korsgården gård Ledsåkern åkermark
Axvall förr slott, nu exercisplats   Kronobacken torp el. hus Ledsåkra åker
Axvall samh.   Kungshuset f.d. hus Liderna hag- o. gärdesmarker
Axvall samh.   Kvarnen f.d. torp o. kvarn Lidernaåkern åker
Axvall samh.   Källebacken lht Lilleråkern åker
Axvall förr slott, nu exercisplats   Källstorp torp Limmesberget annat namn på Askeberget
Axvall förr slott o. fäste   Kölnebacken torp el. lht Lintången åkermark
Axvall förr slott, nu exercisplats   Laggartorp bebyggselse Linängen gärde
Axevall sl.   Laggartorp gräsgäld Lundagärdet gärde
Axevall sl.   Laggartorp skattetorp och »gård» Lundahagen gärdesmark o. hage
Axvall förr slott, nu exercisplats   Laggartorp sk. torp Lyckan gärde o. »lycka»
Axvall förr slott, nu exercisplats   Laggartorp Lilla torp Lången sjö
Axevall förr slott, nu exercisplats   Lars Larsgården gård Maden gärde o. mad
Axvall förr slott, nu exercisplats   Ledet f.d. torp Mariestadsvägen landsväg
Axvall förr slott o. fäste   Lugnet f.d. torp Mellomgärdet gärde
Axevall sl.   Lund lht Minnesstenarne, Axevalla minnesstenar
Axevall sl.   Lunnestugan f.d. bst. Missunnan åkermark
Axvall g   Lyckhamra lht Modigshagen hage
Axvall g.   Lyckorna f.d. torp Mossasjön sjö
Axvall förr slott   Långmyra lht Mosseängen äng o. gärde
Axvall förr slott   Lövängen lht Munkåkern åkermark
Axvall förr slott   Marielund lht Måsjön sjö
Axevall municipalsamhälle, (förr slott)   Modtorp f.d. torp Namnlösen åker
Axvall Saknas   Moheda lht Nolegärdet gärde
Axvall Saknas   Mossen torp Nolgärdet gärde
Axvall förr slott   Munkabo gård Nolgärdet gärde
Axevall municipalsamhälle, (förr slott)   Munkabo gård Nyckeln åkermark
Axevall samhälle (förr slott)   Lilla Munkabo bebyggelse Nycklasjön sjö
Axevall f. fäste /Se   Stora Munkabo bebyggelse Nycklavallen gärde
Axvall sl.   Munkalyckan lht Odensgraven f.d. hällkistegrav
Axvall sl.   Munken f.d. torp Olsgrensland åkermark
Axvall medeltida fäste /Se   Munkön hus el. lht Orralyckan gärde
Axevall f. slott   Nolrödjerna torp Ottergrensåkrarne åkermark
Axvall f. slott   Nolrödjevadet f.d. torp Otterhålet mark el. sjöområde
Axvall under medeltiden slott o. fästning /Se   Nybygget torp Oxelängen åkermark, äng
Axvall sl.   Nyhem lht Persboäng gärde
Axvall Saknas   Nylund lht Persgärdet gärde
Axvall Saknas   Nynäs lht Perskullen höjd o. mark
Axvall förr slott och fäste   Oxahagen f.d. torp Plöjseln åkermark
Axvall sl.   Paviljongen lht el. f.d. »paviljong» Prinsabacken backe-höjd
(?)Axvall samh.   Per Larsgården gård Prinshagasjön sjö
Axvell sl.   Persbo gårdar Prånglahagen hage o. åkermarck
Axvall slott o. fäste   Persbo by Päragärdet gärde
Axvall sl.   Persbo gårdar Ravelslyckan lycka
Axevall Saknas   Persbo bebyggselse Risbäcken bäck
Axvall förr slott   Persbo bebyggselse Rännedalsvallen gärde
Axvall medeltida fäste /Se   Persbo Anders Jonsgården gård Rännegärdet gärde
Axvall sl.   Persbo Anders Jonsgården gård Rävakullen kulle
Axvall sl.   Persbo Aregården bebyggselse Rävalyckan åkerlycka
Axvall medeltida fäste /Se   Persbo Lars Larsgården gård Rävsholmen holme, åkermark
Axvall medeltida slott o. fäste   Persbo Postgården v Saltkarebäcken Lille bäck
Axevall förr slott   Persbo Valentinsgården gård Saltkarebäcken Store bäck
Axvall förr slott o. fäste   Perstorp lht Sanatorieparken Ekeberg park, skogsområde
Axvall Saknas   Petersborg lht el. hus Sandingen gärdes. o. sandmark
Axvall Saknas   Pillebacken f.d. torp Saxamossen mosse f.d.
Axvall förr slott o. fäste   Postgården bebyggselse Sela gärdesmark
Axvall medeltida fäste   Prinshaga bebyggselse Selen mosse
Axvall förr slott   Prinshaga gård Sjögärdet gärde
Axevall sl.   Prinshaga gård Sjölyckan gärdeslycka
Axevall sl.   Prinshaga gård Skams Kärr kärr o. skogsområde
Axvall sl?   Risbäckeled f.d. torp Skansängen gärde
Axvall sl.?   Risbäcken torp Skaravägen landsväg
Axvall förr slott, nu municip.   Risbäcken f.d. torp Skarpaliden mark o. väglid
Axevall f.d. slott   Rosenlund lht. avs. Skedet mark
Axevall f.d. slott   Rospiggstorp bebyggselse Skena gärdesmark
Axvall förr slott, nu m:e   Rospikstorp gård Skenevallen gärde
Axvall förr slott o. fäste   Rospikstorp gård Skillnån mosse
Axvall medeltida fäste   Rävfarmen räv- o. pälsdjursanstalt Skogshagen hage o. gärdesm.
Axevalla f.d. slott   Rödjan f.d. torp Skogsåkern åker
Axvall samh.   Rödjorna torp Skräddarebacken mark
Axevall sl.   Rödjorna f.d. torp Skärvadalen landsvägs-o. markdäld
Axevall sl.   Sjöbacka lht Skärvagärdet gärde
Axwald Saknas   Sjöhaga lht Skärvaskogen skogsmark
Axwald Saknas   Sjöliden lht, avs Skärva Åsa hagmarksåsar o. marker
Axevall sl.   Sjönäs lht. Skärvlången sjö
Axvall sl.   Sjötuna hem.- del Skärvlången sjö
Axvall f. slott   Sjövik hem.- del Skövdevägen landsväg
Axevall f. slott   Skarpaliden lht Slättäng gärde
Axvall förr slott o. fäste   Skattegården gård Smedhagen hage o. odling
Axvall förr slott   Skogen Lille f.d. torp Snuta mark
Axvall sl.   Skogen Store f.d. torp Spångsjön sjö, gärde och gränsmark
Axvall sl.   Skogshyddan lht. Spångsjön sjö
Axvall Saknas   Skogvaktaretorpet torp Spöbacken mark, backe
Axvall Saknas   Skomakaretorp f.d. torp, nu lht Stenhagen hage
Axvall förr slott o. fäste   Skuggan lht Stenhålan hag o. gärdesm.
Axvall Saknas   Skålltorp gård Stenmursåkern åker
Axevall förr slott   Skålltorp gård Stenumavägen landsväg
Axevall förr slott   Skärv by Storskogen utmarksskog
Axevall sl.   Skärv by och gårdar Storängen äng. gärde
Axevall sl.   Skärv by o. gårdar Stugelyckan åkermark
Axvall gd   Skärv bebyggselse Svartasjön sjö
Axvall gd   Skärv bebyggselse Svartesjön gyttjesjö
Axvall sl.   Skärv Brunnsgården gård Svedjan mark o. odling
Axevall Saknas   Skärv Brunnsgården gård Svedjehagen hage o. gärde
Axvall Saknas   Skärv Dalen gård Sverkersbacke backe, mark
Axvall förr slott   Skärv Gatebo gård Sverkershage hage
Axvall samh.   Skärv Gisslagården gård Svärtalyckan åkerlycka
Axvall Saknas   Skärv Holmen gård Sävegärdet gärde
Axvall förr slott o. fäste   Skärv Holmen gård Sävemossen mosse
Axevall f.d. slott   Skärv Korsgården gård Sörgärdet gärde
Axvall medeltida fäste   Skärv Munkabo gårdar Tafla gärde
Axvall gd   Skärv Munkabo gårdar Tjura gärdesmark
Axvall gd   Skärv Munkabo Lilla gård Tjuvakistelyckan åkerm.
Axvall sl.   Skärv Munkabo Stora gård Tobaksåkern åker
Axvall sl.   Skärv Skattegården gård Tomthagen gärdesmark
Axvall sl.   Skärv Stommen gård Torverörsåkern åker
Axevall sl.   Skärvs Skola lht., folk-o småskola Tranåsarna udde
Axevall sl.   Skärvs Kyrka kyrka Tranåsarne mark o. gärdesåsar
Axevall f. befäst slott, nu exercisplats   Skärvs Torvströfabrik lht. o. »fabrik» Tranåsagärdet gärde
Axevall förr slott   Skärvsäng lht Trehörningen åkermark
Axevalla hed Saknas   Smedstorp lht Trekanten skogsmark
Axvall m:e /Se   Sofielund lht Trollsjön sjö
Axvall m:e /Se   Solbacken lht. Trossebogärdet gärde
Axevall slott   Solhöjd lht Trädgårdsgärdet gärde
Axevall municip. /Se   Staffanstorp torp Trätteparken skogsmark
Axvall samh. /Se   Staffanstorp f.d. torp Tveten åkermark
Axvall m:e /Se   Stenrödjan torp Tågsjön sjö
Axvall msamh. /Se   Stenslund lht Tålyckan gärde
Axvalla hus förr hus?   Stenåsen lht. Täppan åker
Brånecke gdr /Se   Stjelkabo gård Vagnsjön sjö
Götarstorp förr torp?   Stjälkabo gård Vagnsjön sjö
Hallabo säteri   Stommen gård Vagnstaled vägled, mark m.m.
Hallaborda Saknas   Storskogen lht, hem-del Vagnstaledshagen hage
Hallaborda Saknas   Stubbarödjan torp el. lht Vallagärdet gärde
Husgärdet hg   Svedjan f.d. torp Vallagärdet gärde
Lilla Husgärdet? Saknas   Svenstorp torp Vargamossarna frånsåld allmänning
Lilla Husgärdet? Saknas   Sverkelstorp f.d. torp Vargamossen mosse o. skogsmark
Husgärdet gd   Tallkotten lht. Venarehagen hagmark
Husgärdet gd   Tingshuset Skärv f.d. tingshus Venareåkern åker
Husgärdet hg   Tingstomten lht Vindaudden udde
Hushagen Saknas   Tol Glasmästaregården gård Vipamossen åker - mosse
Hushagen Saknas   Tomtebo lht Vrååkern åker
Hushagen gd   Trekanten lht. o. hus Vägalången åker
*Ingelstorp by   Trojenborg gård Välerna hagmarker m.m.
Ingelstorp by?   Trojenborg gård Västergärdet gärde
Ingelstorp by?   Trågenborg bebyggselse Vättlamossen mosse
?Ingelstorp by   Trågenborg gård (nu stuga) Åbergslyckan gärdeslycka
novum castrum, se Axvall förr slott numera exercisplats   Trägenborg, se 1 Trågenborg Saknas Ågärdet gärde
Novum Castrum Saknas   Trägenborg gård Ån å
Nyhuset borg /Se   Trätoparken f.d. torp Åsakavägen landsväg
Nyhuset, se Axvall f. slott   Tureberg lht Åttingen gärde
Nyhuset (Novum castrum), se Axvall förr slott, numera exercisplats   Tågaretorp f.d. torp Äckrevallen gärde
Nyhuset slott   Tån f.d. torp Älehagen hage
Nyhuset slott   Tåängen bebyggselse Ängagärdet gärde
Nyhuset sl   Tåängen lht, avs Ängakullen kulle o. äng, gärdesmark
Nyhuset sl.   Vagnstaled f.d. torp Ängakullen kulle, höjd o. åkermark
Risbäcken förr torp?   Vallen f.d. gård Ängakullslyckan lycka
Skålltorp gd   Vallen mark o. »vall» Ängalyckan gärde
Skålltorp gård   Vallentinsgården gård Äspehagen hage o. mark
Skålltorp gård   Vargamossen torp el. lht Ävjasjön sjö
Skålltorp krnegd.   Välerna bebyggselse Östergärdet gärde
Skålltorp krnegd.   Välerna f.d. torp Östersjön sjö
Skärv by   Ålderdomshemmet lht. och fattighem Östersjön sjöområde
Skärv by   Önstorp f.d. torp Österängen äng, gärde
Skärf Saknas      
Skärv by      
Staffanstorp förr torp?      
Stommen = 10 Skräv gästgivargård      
*Wædlatorp Saknas      

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.