ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Norra Vings socken : Valle härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 109 Naturnamn : 11 Bebyggelsenamn : 167 Naturnamn : 170
Wighni Saknas Erika dunge terräng Ving socken Alelövsåkern åkerjord
Wighni Saknas Finnatorpa ek ek? Ving socken Aspehagen hag- o. åkermark
Ving, Norra sn Gresaberget berg Sagesmän förteckning Badestället strandområde o. badställe
Ving sn Hornborgasjön sjö Förkortningar förteckning Balbu mark
Ving sn Härlingstorpskanalen kanal Förkortningar förteckning Berga mark, gärden m.m
Ving, Norra sn Jungfrudammen dammbyggnad? Förkortningar förteckning Bergakrokshagen hage och åkermark
Wiign Saknas Stora Lunden, se Hornborgasjön sjö Ving Norra socken Bergakroksmossen mosse
Wiign Saknas Notabron vägbro Ving Norra socken Bergavalla gärden
Ving Saknas Vingsjön sjö Ving Norra socken Bergsåkern, Lille åkermark
Norra Ving sn Vingasjön sjö Alebo lht Bergsåkern, Store åkermark
Ving, Norra sn Vingsjön sjö /Se Allmänningen torp, hus m.m Blekebacken mark
Ving, Norra? socken   Almboda lht Boställslyckan lycka
Ving, Norra sn   Almkullen lht Botten mark
Ving sn   Anderstorp f.d. torp Bylyckan åkerlycka
Ving sn   Aspebacken lht Dammen gärdesmark
Ving, Norra sn   Axtuna lht Drågen marksänka
Ving, Norra sn   Axvall m:e /Se Drågen sänka /Se
Ving, Norra sn /Se   Axvall bebyggelse,samhälle,järnvägsstation,exercished m.m Ekön mark
Ving sn   Axvall samhälle m.m Ekön mark
Ving sn   Axvall samhälle m.m Ekängen gärde o. ängsmark
Ving, Norra socken   Backgården gård Erika Dunge dunge o. hagmarkspark
Ving sn?   Bellevy lht Finnatorpa Ek ek
Ving sn?   Bengt Stensgården gård Finnatorpa Röse stenröse (rösen)
?Ving, Norra sn   Berga gård Floget mark
Ving, Norra sn   Berga gård Flogevalla åkermark
Ving sn   Berget torp el. lht Friskens Lycka gärdesmark
Ving, Norra sn   Björkedal lht Fårabeten åker
Ving, Norra sn   Björkelund lht Galten mark
Ving, Norra sn   Björkängen lht Gamle Vägen f.d. landsväg
Ving, Norra sn   Blekalyckan torp el. mark Gatan väg o. bygata
Vingn Saknas   Blekabacken frånsålt torp Gatåkern åkerjord
Vingn Saknas   Blekebacken, Lille torp el. lht Grisaberget berg
Ving, Norra sn   Blekebacken, Store torp Grisabergsängen äng o. åker
Ving, Norra sn   Blekebacken, Store torp Hagåkern åker
Ving, Norra sn   Charlottenlund lht Harhult hagmark m.m
Ving, Norra sn   Edet, Lilla lht Hedåkra åkermark
Ving, Norra sn   Edet, Lilla lht Hemängarna ängs- o. åkergärden
Ving, Norra by o. sn /Se   Ekedalen lht Hillvägshagen hage o. gärde
Ving, Norra sn /Se   Eköjan torp Holkängen gärde o. äng
Ving, Norra sn /Se   Enebacken torp el. lht Hornborgasjön sjöområde
Ving sn /Se   Eolsberg lht Horsalåret mark, gärde
Ving, Norra sn /Se   Fattigstugan, Ving f.d. fattigstuga Hålan gärde
Ving, N. sn /Se   Finnabacken torp el. lht Hägnen mark
Ving, Norra Saknas /Se   Finnatorp bebyggelse Härlingstorpamad mad och sankmark
Ving, Norra sn /Se   Finnatorp gård Härlingstorpa Park trädgårds- o. ekskogsparti
Ving, Norra Saknas /Se   Finnatorp gård Hästhagen hage, gärde o. åkermark
Vighn fsv. by- o. sockennamn /Se   Framnäs lht Hästhagen hage, gärde m.m
Vign, se Ving, Norra sn   Fredriksberg lht Hästhagen mark
Axvall samh.   Fridhem lht Hörsåkern, Lille åkerland
Axvall municip. /Se   Fridstorp lht Hörsåkern, Store åkerland
Axvall samh. /Se   Fristad lht Ingagärdet gärde
Bierga Saknas   Fältvakten hus Ingelstorpsmad mad o. åkerj.
Bierga Saknas   Gatan hus, lht Ingelstorpsängen gärde o. äng
Berga gd   Granelund bebyggelse Jungfrubron bäck- o. vägbro
Berga gd   Granelunden f.d. torp Jungfrudammen damm
Berga gd /Se   Granstugan hus el. f.d. torp Jungfruvalla gärdesmarker
Berga tp /Se   Grönelund lht Kalbergsängen äng, gärde
Finnatorp gd /Se   Gustavslund lht Kalvastigsåkern åkerland
Finnatorp gd /Se   Gästgivaregården hem.del. el.. lht och f.d. gästgiveri Kalvhagen hag- o. gärdesmark
Finnatorp gd /Se   Hagen, Lille f.d. torp Kalvhagen åkermark
Glömmynge Saknas   Hagen, Store f.d. torp Kanalen bäck-kanal o. »sjöled»
Hanaskede gd /Se   Hanaskede gård Klädsängen äng o. gärde
Hanaskede gd /Se   Hanaskede gård Knektarödjan mark o. åkerj.
Herlw[n]xtorp Saknas   Hanaskede gård Kockalyckan gärdeslycka
Herlw[n]xtorp Saknas   Harhult f.d. torp o. soldatställe Krokagärdet gärde
Härlingstorp gd   Hedegärdet hem.-delar Kroken gärdesmark
Härlingstorp hg   Hellas lht, hus Krokerumpan gärde
?Härlingstorp hg   Hellebo lht Kuletomtens Hage mark
Herlingztorp Saknas   Hildingsberg lht Kultomteåkern åkerjord
Herlingztorp Saknas   Hotellet lht och hotell Kvarnadammen mark o. f.d. kvarndamm
?Härlingstorp hg   Hålagården hem.-del Kvarnängen gärde
Härlingstorp hg /Se   Hägnan torp, stuga Kyrkegärdet gärde
Härlingstorp herrgd /Se   Härlingstorp bebyggelse Kyrkegärdet gärde
?Olovstorp by   Härlingstorp f.d. by, nu gård Kyrkåkern åkerjord
Olstorp? Saknas   Härlingstorp gårdar, säteri Kyrkåkern, Lille åkerjord
Olofstorp by   Härlingstorp gårdar Kyrkåkersbreingen mark
Olofstorp by   Härlingsstorp gårdar Källaregärdet gärde
Olstorp? Saknas   Härlingstorpa Såg f.d. sågverk Kölnegärdet åkermark
?Olovstorp by   Härlingstorps Anhalt järnvägshållplats Kölnehagen hage o. åkermark
?Olovstorp by   Hästhagen torp Ladlyckan gärdeslycka
(Olstorp)? Saknas   Ingvaldstorp gård Lasperängen äng o. gärde
(Olstorp)? Saknas   Ingvaldstorp gård Ledsängen äng o. gärde
Olofstorp gård /Se   Johanslund lht Lerkuleängen äng, gärde
Olofstorp, Lilla gd /Se   Jonstorp torp el. hem.del Lerlyckan åkerlycka
Olofstorp, Stora gd /Se   Järnvägsstationen, Axvall järnvägsstation Lillängen äng, åkermark
*Ormstorp, möjl. = Olovstorp by   Karlsberg lht Lundängen äng o. åkermark
Olovstorp by /Se   Karlsro lht Mellomlyckan gärdeslycka
Ormstorp, se ?Olovstorp by   Knektatorpet torp, f.d. och soldatställe Mellomskiftet åkermark
Stommen gd   Kuletomten gård Mellomåkern åkermark
Sånna by   Kuletomten gd Mossa hagmark, utmark m.m
Sånna by   Kuletomten gård Mossen mosse, hag- och gärdesmark
Sånna Saknas   Kullebo lht, hus Myrängen äng o. gärde
Sånna fd. gd /Se   Kyrkegärdet lht Notabron väg- och backbro
Ving kyrkby   Källedal lht Nylyckan lycka
Ving by   Lidköping-Skara-Stentorps järnvägsområde Saknas Olstorpa Gata byväg, gata
Ving, Norra kyrkby o. sn   Lillgården lht Oxelbärsträdgården hagmark och träddunge
Ving, Norra by och socken   Lindhaga lht Pirkamossen mosse
Ving by   Lund, Lilla lht Rödmossen mosse
Ving, Norra by   Lövåsen lht, f.d. soldatställe Rödemosse torvmosse o. mark
Ving, Norra by   Lövängen lht Sandahlsäng åkermark
Ving by /Se   Majtuna lht Sandmosserenen åkerren och mark
Axvalla hed sandslätt /Se   Marielund lht Sannagärdet gärde
Hea sandslätt /Se   Mejeriet, Axvall lht o. mejeri Sjögårdsåkern åker
Notabron vägbro   Moholm lht Sjögärdet gärde
Sannagärdet gärde   Målaretomten lht Sjöhagen ängsmark
Sanna stock äldre namn på Notabron /Se   Nybygget f.d. torp Sjöhageå å, bäck
Vingsjön sjö /Se   Olofstorp by Sjölanden äng o. gärdesmarker
Vingsjön sjö /Se   Olofstorp gårdar Sjöåkern åkerjord
*Vings- och Stenumsskogen kronopark   Olofstorp, Lilla gård Skamskiftet mark, åkerjord m.m
    Olofstorp, Lilla gård Skansabäcken bäck
    Olofstorp Lilla gård Skattegårdsåkern åker
    Olofstorp, Stora gård Skitna Mad mad- o. gärdesmark
    Olofstorp, Stora gård Skogslyckan gärdeslycka
    Olstorpabyn ställen och gårdar Skogsängen äng, åkerjord
    Petersberg lht Skuva gärdesmark
    Pliggestaden nybebyggelse Slättåkern åkerjord
    Prästbolet gård Slättängen gärde o. åkerjord
    Prästgårdstorp f.d. torp Smaläckran åkerjord
    Rosendal lht Snipen gärdesmark
    Rosenlund lht Spjället åker
    Rödjerna torp el. lht Stallhagsängen mark och gärde
    Rödjerna torp Stenlösen åker o. mark
    Sanna gårdar, säteri Stenumsvägen landsväg
    Sanna gård Stockholmsvägen landsväg
    Sanna Bengt Stensgården gård o. säteri Stolpåkern åkerjord
    Sjögården gård Stomnarn, Lille mark
    Skansabron torp Stomnarn, Store gärdesmark
    Skansen torp Storemosse gärde o. mossemark
    Skansen torp Storemosse mosse
    Skattegården gård Storemosseäng gärde
    Skogen f.d. torp Storlyckan åkermark
    Solhem lht Storåkern, Lille åkermark
    Stommen gård Storåkern, Store åkermark
    Strulsenstorp torp Storäckran gärde
    Svanelund lht Stötalyckan lycka, åkergärde
    Svenaberg f.d. torp Stångalyckan lycka
    Svenstorp torp, lht Sälden gärdesmark
    Sånna f.d. by Säldevallen gärde
    Sånna bebyggelse Sörningen gärde
    Sörbylund lht Sörningsängen gärde
    Tranumsbro f.d. torp Trädgårdsgärdet gärde
    Tubbetorp järnvägsanhalt, »station» o. lht Träsholmen gärde o. mark
    Tån f.d. torp Trätoparken skogsmark och gärdesmark
    Viken lht Tuvet mark o. gränsområde
    Ving bebyggelse Tålyckan gärdeslycka
    Ving by Underängen gärde
    Ving by och gårdar Underängsåkern åkerjord
    Ving by o. gårdar Vallagärdet gärde
    Ving Backgården gård Vallalyckan gärde
    Ving Klockarejorden kronoutjord eller mark Vingsjön sjö
    Ving Prästebolet gård Vingsjön sjö
    Vingsgärde lht Vingsåkern åker
    Ving Sjögården gård Vingsängen gärde
    Ving Sjögården gård Vrååkern åkerjord
    Ving Skattegården gård Välabäck bäck
    Vings Skola skolhus Åsa mark o. bergåsar
    Vings Kyrka kyrka Åsabacka marker
    Ving Stommen gård Åsabackabron vägbro
    Välabacken f.d. torp Åsabackavägen markväg
    Välabäck f.d. torp Åsakavägen landsväg
    Åsalyckorna lht el. torp Åsalyckorna gärdesmarker
    Åsenstorp bebyggelse Äckran åkermark
    Åsenstorp frånsålt torp Ängalyckan gärde
    Åsenstorp torp Ängalyckan, Stora gärdeslycka
    Ängabo lht Ängamaden gärde o. madmark
    Ängen torp eller »gräsgäld», lht Ängen markområde
    Ängsholmen lht Ängsgärdet gärde
      Äpplelyckan gärdeslycka
      Ödelyckan lycka
      Ödelyckeåkern åkerjord

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.