ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Varnhems socken : Valle härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 410 Naturnamn : 51 Bebyggelsenamn : 458 Naturnamn : 374
Skarke sn Billingen berg Skarke sn Alehagen hagmark
Skarke sn Billingen berg Skarke f.d. by Alekärret hag- o. gärdesm.
Skarke sn Bjuringen sjö Skarke eller Varnhem, se Varnhem sn Alekärrsängen äng, gärde
Skarke sn Bybäcken bäck Sagesmän förteckning Allegärdena gärden
Skarke sn Drottningkullen kulle med fornlämning Sagesmän förteckning Aplaåkersvallen åker
Skarke sn /Se Fagerdammen tjärn Förkortningar förteckning Backängen gärde o. mark
Skarke förr sn Galgbacken terräng Förkortningar förteckning Banan järnväg
Skarke, (nu Varnhems sn) förr sn *Garpe sten gränsmärke Förkortningar förteckning Bastlyckan Lilla gärdeslycka
Skarke, (nu Varnhems sn) förr sn Getaryggen ås Skarke socken Bastlyckan Stora gärdeslycka
Skarke sn *Gröna vägen, Lilla väg Skarke socken Bergahagen hage
Skarke sn Hammaren ägomark Skarke socken Berget binamn på Billingen
Skarke sn Healyckan gärde Skarke socken Billingen berg
Skarke sn Hedelyckan, se Healyckan gärde Skarke socken Billingsliderna lider och bergssluttningar
Skarke socken Himmelsberget del av Billingen Kloster, Klosters Socken socken, by, gårdar m.m Bjuringen sjö
Skarke (el. Varnhem) sn Himmelsberget skog Varnhem sn Björningsåkern åker
Skadrike Saknas *Höga backen backe Varnhem socken Bomma järnvägsövergång
Skadrike Saknas Knivaledet fornlämning Varnhem socken Boställslyckan lycka
Skarke sn Kosjön sjö Allmänningen, Varnhem bebyggelse m.m, allmännings- o. sockenmark Bredingen åkermark och gärde
Skarke sn? Krusebacke ägomark? Almsäter lht Bredingsvalla gärde
Skarke sn? Kråksjömossen mosse Altorp lht Broddängen äng, åker
?Skarke sn Kusen sjö Ambjörntorp gård Brogärdet gärde
Skarke (Varnhem) sn *Kvarnevägen väg Ambjörntorp gd Brokärret hagmark
Skarke sn *Kärret kärr? Ambjörntorp gård Brottet åkerjord
Skarke sn *Kärret kärr? Ambjörntorp gård Brunden hagmarksbacke
Scharicke Saknas Lillemossen mosse Annelund lht Brygghuslyckan lycka
Scharieke Saknas Linebäcken bäck Anstugan f.d. torp el. bst. Buren sjö
Skarke sn Lummsjö sjö Aspelund lht Bybron landsvägsbro
Skarke sn Långhässlasjön, Lille utdikad sjö? Backa bebyggelse Bybäcken bäck
Skarke sn /Se Långhässlasjön, Store sjö Backa gård Byhagen hage, åkermark
Skarke el. Varnhem sn Munkabäcken bäck Backa gods Byvalla gärdesmarker
Skarke by o. f.d. sn-namn /Se Myrekärret sankmark Backa gård och gods Dalbokärret mark, sankmark o. skogsmark
Skarke sn /Se Ormsjön sjö Backa gård o gods Dalsåkra åkermark
Skarke (Varnhem) sn /Se Ramlaklev stup Backa järnvägsanh. Dikesgärdet gärde
Skarke sn /Se Ramundeklev, se Ramlaklev stup Backare inbyggarbeteckning Dikestättsåkersvalla åker
Skarke sn /Se Rävön terräng Backen stuga Djupedalen dalsänka
Skarke f.d. sn /Se Sjömossen mosse Baggebodarna? ställe Djupedalen skogsmarksdel
Varnhem sn Skams undantag ängsmark Berga eller Åkersdal, se 1 Åkersdal Saknas Djupedalsbäcken bäck
Varnhem kl, sn Skara sjön f.d. sjö Berga lht Djurgården åker- o. hagm.
Varnhem Saknas *Skemosse mosse Bergalid torp el lht Drängagömman gärde o. mark
Varnhem Saknas Skemosse mosse Billdal f.d. soldattorp Dunagärdet gärde
Varnhem Saknas Skemosse mosse Bille bebyggd kvarntomt Dunakällan källa
Warnem, Wærnhem förr kloster, nu by Späckatorpsängen äng Bille f.d. kvarn, kvarntomt Emanuelsyckan lycka
warnemh Saknas *Stenklyftet bergsklyfta? Bille f.d. kvarn Enebacka hag- o. gärdesmark
Varnhem Saknas Store mosse mosse Billingsdal lht Enebackalyckan lycka, gärde
Varnhem el. Skarke sn Storemossen mosse Billingsfors lht, »industriföretag» och spinneri Enika mark
Varnhem el. Skarke sn Svartmossen mosse Billingslund lht Enäkran åkermark
Varnhem el. Skarke sn Svartsjön Saknas Björkedalen lht, f.d. torp Fagerbäcken bäck
Varnhem el. Skarke sn Tåsjön sjö Björkelund lht Fagerdalen skogsmarksdal
Varnhem el. Skarke sn Våtemossen mosse Björkhyddan lht Fagerdammen sjö
Varnhem sn Våtemossen mosse Björktuna lht Femtunnlandsskiftet gärde
Varnhem sn Ännebäcken bäck Björsgården gård Fiskaregårdsbron landsvägsbro
Varnhem sn   Björsgården gård Flinkagärdet gärde
Varnhem sn   Björstorp torp Flogen ängsmark o. gärde
Varnim Saknas   Blomberg bebyggelse Fläskholmen gärdesmark
Varnim Saknas   Blomberg hem:del Fyrhörningen åker
Varnhem Saknas   Blomsdal lht Fyrskäppen åker
Varnhem (el. Skarke) sn   Blomkvistakvarnen lht o. kvarn Fyrskäppevalla gärdesmark
Varnhem sn /Se   Bockaledet f.d. bst. el. torp Fädreven mark, hagmark o. färväg
Varnhem sn /Se   Bodestorpet f.d. torp Färmabron vägbro
Varnhem sn /Se   Borregården gård Färmagatan »byväg»
Varnhem sn /Se   Bremsebo f.d. torp Fävadet sankmark
Varnhem sn /Se   Broddenstorp gräsgäld Fävadsvägen skogs- o. hagmarksväg
Varnhem sn /Se   Broddenstorp lht o. »skattegräsgäld» Galgabacken skogsmarksbacke
Varnhem kloster /Se   Broddenstorp sk.gräsgäld m.m, f.d. torp Galgabacken avrättningsplats
Ambjörntorp gård /Se   Byahagen lht Gamle Vägen landsväg
Backa hrgd?   Bäckadalen lht, avs. Gladelyckan lycka
Backa hrgd?   Bäckafors lht Granhagen hagmark
Backa hg   Bäcktorp lht Gravängen äng
Dunagården hemman /Se   Dalhem lht Grytan sjöhåla
Hammar kvarn   Dalhem lht Grötalyckan gärde
Hospitalskvarn kvarn   Dikartorp f.d. torp Gubbalyckan lycka
Klostret by   Djeknakrogen torp, f.d. gård Gula Liden väglid
?Klostret by   Djeknakrogen gård m.m. Gullflo sjö
Kværnarydh Saknas   Djäknekrogen gård Gullflohagen gärde o. hage
Kværnarydh Saknas   Dunagården gård Gunnar Annikas Lycka lycka
*Kvarnaryd Saknas   Dyngestugan lht el. f.d. torp Gråstensröret gränsmark
?Kuærnarydh ?förr sn   Dyngesäter gård Grässkiftet mark
Ljungsbo lht /Se   Dyngesäter gård Gröna Råsen skogsmarkråsdal
Ormestorp gård /Se   Dyngsäter gård Hagareåkersvallen åkermark
Pickagården hemman /Se   Enehagen f.d. torp Halvskäppelandet åkermark
Prästgården Saknas   Erik Larsgården gård Hammarn mark, höjd, odling m.m.
Simmesgården Saknas /Se   Eriksdal lht Handklädet åkermark el. gärde
Solberga by?   Fagerdalen torp Harmaåkern åker
Solberga by?   Fallet lht Havrabytet åkermark
Späckatorp gd /Se   Finnatorpet torp Healyckan gärde
Svartsjön Saknas   Fiskarebacken lht Herrgårdsmaden mad
Trädgården gd /Se   Fiskaregården gård Himmelsberget höjd
Ulunda by /Se   Fjället allmänning Himmelskällan källa (och vattenkuranstallt)
Ullunda lht(?) /Se   Fjället lht Himmelskällan hälsokälla, mark, hage o. gärdesmark m.m
Upsala by   Flinkebacken torp Hjortlyckan lycka
Upsala by   Flinkebacken sk.torp Holkamaden gärdesmark o. mad
Varnhem medeltida kloster /Se   Flinkebo torp Holma åker o. gärde
Varnhem f. kloster, nu ruin   Flinkebo f.d. torp el. lht Holmängen äng
Varnhem f. kloster, nu ruin   Fogdegården gård Hopaänga äng o. gärdesmark
Varnhem f. kloster, nu ruin   Fogdehagen lht el. torp Horsareåkersvallen åker
Varnhem f. kloster, nu ruin   Fogdetorp torp Horsmaden mad o. gärde
Varnema closter   Fridkulla lht Humlagården gärdesmark o. f.d. humlegård
Varnhem kl   Frugården gård Husategen teg = åkerjord
Varnhem sn   Fåfängan f.d. torp Hushagaslätten gärdesslätt
Varnhem kl, sn   Fördärvet f.d. hus, torp el. bst. o. krog Hålan äng o. gärdesmark
Varnema closter   Fördärvet f.d. krog m.m Hålltorpabäcken bäck
Varnhem Saknas   Gatan f.d. torp Hålltorpaliden landsvägs- o. marklid
Varnhem kl   Granbacken lht Hålorna gärde o. ängemark
Varnhem kl   Gruvesäter gård Häggumalyckan lycka
Varnhem f. kloster   Gruvesäter gård Högebacken hagmarkshöjd
Varnhem klosterruin   Gruvsäter gård Högsgärdet gärde
Varnhem f. kloster   Grönelid lht. el. torp Höjentorpavägen väg, landsväg
Varnhem f. kloster, nu ruin   Gröngatan torp Hökängen gärde
Varnhem kl   Grönhagen torp Hökängsgärdet gärde
Varnhem kl.   Grötalyckan f.d. torp Intagan gärdesmark
Varnhem f. kloster, nu ruin   Gubbalyckan torp Jungstorpagärdet gärde
Varnhem klosterruin   Gustavsberg lht Jungstorpaliderna lider
Varnhem förr kloster   Gustavsberg lht Kalvhagen gärdesmark o. hage
Varnhem f. kloster   Gustavsfors lht, såg o. kvarn Kalvhagen gärde o. hagmark
Varnhem kl   Gärdet bebyggelse Carlstensröset gränsmärke
Varnhem kl   Gärdhem lht Klasabacken mark o. backe, lycka
Varnhem klosterruin   Gästgivaregården bebyggelse Klasabacken f.d. avrättningsplats
Varnhem fd. kl, sn   Gästgivaregården, Varnhem gård Klevängen äng o. odling
Varnhem kl   Haga lht Klockarebacken hag- och gärdesmark
Varnhem kl.   Hagaberg lht Knektängen äng, gärde
Varnhem klosterruin   Hagalid lht Knivaledet f.d. grund, led
Varnhem klosterruin   Hagalund lht Knivaledsbacken gärde o. mark, backehöjd
Varnhem kl   Hagen torp el lht Knivaledshagen hage och gärdesmark
Varnhem kl   Hagen torp Knulten gärde o. markhöjd
Varnhem Saknas   Halleborg lht Knutlebackaåkersvalla åker
Varnhem kl   Hammaren kvarntomt Kolabacken hagmark o. backe
Varnhem kl   Hammarskvarn f.d. kvarn Kolabotten hag- el. skogsmark
Varnhem f. kloster, nu ruin   Hammarskvarn f.d. kvarn Kolalyckan äng
Varnhem kl.   Himmelsberget f.d. torp Kopparlyckan lycka
Varnhem klosterruin   Himmelsberget med Strömsborg f.d. skogspark Korsvägaröset gränsmärke-röse
Varnhem kl   Himmelskällan pensionat o. brunnsort Korsvägaröret gränsröse
Varnhem kl   Himmelskällan lht m.m, kurort o. pensionat Korsvägen korsväg och vägkorsning
Varnhem klosterruin   Himmelskällan lht m.m, kurort o. pensionat Kosjön sjö
Varnhem kl   Himmelskällan lht m.m, kurort o. pensionat Koängen äng
Varnhem kl   Hjälmsängen lht el. torp Kroka gärdesmarker o. vägkrökar
Varnhem f. kloster, nu ruin /Se   Holmedal lht Krokavallen gärdesmark
Varnhem klosterruin, sn   Hospitalskvarn kvarn Kroken gärdesmark
Varnhem f. kloster   Hustru Ingridsgården gård Kroken gärde o. mark
Warnem, Wærnhem förr kloster, nu by   Håkansgården gård Krokevalla gärden
Warnemh Saknas   Hålltorp gårdar Krusekacke forngravskulle m.m
Varnhem kl   Hålltorp gårdar Kråksjö sjö
Varnhem kl   Hålltorp, Lilla gård Kråksjöbackeröret gränsmärke
Varnhem klosterruin, sn   Hålltorp, Lilla gård Kullamarken skogsmark
Varnhem f. kloster, nu ruin   Hålltorp, Stora gård Kullamarken skogsområde
Varnhem f. kloster, nu ruin   Hålltorp Stora gård Kusagärdet gärde
Varnhem kl   Hålltorpakvarn f.d. kvarn Kusahagen åkermark o. ängshage
Varnhem kl   Hällsdalen bebyggelse Kusen sjö
Varnhem kloster, sn /Se   Hällsdalen lht el. torp Kusen sjö
Varnhem kl   Hästhagen f.d. torp Kvarnagärdet gärde
Varnhem kl   Hökaskog lht el. torp Kvarnalyckan lycka, gärde
Varnhem kl   Hökatorp torp Kvarnamossen mossemark
Varnhem kl   Ingehill lht Kyrkeboåkern åkermark
Varnhem medeltida kloster med sockenkyrka   Ivarstorp gård Kyrkestigen stig el. väg
Varnhem medeltida kloster med sockenkyrka   Ivarstorp gård Kålgården gärdesmark
Varnhem kl   Junkragården gård Käringedalen dal o. ängsmark
Varnhem kl   Jägarebacken lht Kölnehagen hage o. gärde
Varnhem f. kloster, nu ruin /Se   Järnvägsjorden Nybo, se 2 Nygården Saknas Kölnehagen hage, gärde
Varnhem medeltida kloster med sockenkyrka   Karlsberg lht Ladbacka gärdesbackar
Varnhem medeltida kloster med sockenkyrka   Karlsro lht Ladugårdsgärdet gärde
Varnhem medeltida kloster med sockenkyrka   Kilahem lht Ladugårdshagen åkermark
Varnhem kl   Kleva Såg sågverk Laduredden åkermark
Varnhem kl   Kleven lht, f.d. torp o. avs. Lampen åker
Varnhem kl   Kleven torp Ledsängen åkermark
Varnhem kl   Kleven f.d. torp Liarevallen åkerjord
Varnhem medeltida kloster med sockenkyrka   Klockarebolet lht o. klockareboställe Lillagärdsvalla gärdesmark
Varnhem medeltida kloster med sockenkyrka   Klosterbacken lht Lillehagen gärdeshage
Varnhem medeltida kloster med sockenkyrka   Klosterdal lht Lillemossen gärdesmark
Varnhem medeltida kloster med sockenkyrka   Klostergården lht Lillängen äng, gärde
Varnhem f. kloster, nu ruin   Klosterlid lht Limugnen hag o. gärdesmark
Varnhem medeltida kloster med sockenkyrka   Klostret bebyggelse Linebäcken bäck
Varnhem medeltida kloster med sockenkyrka   Klostret by Lumsjö sjö
Varnhem klosterruin   Klostert Saknas Lundsjö skogsmarkssjö
Varnhem klosterruin   Klostret Saknas Lundsjömosse mosse
Varnhem klosterruin   Klostret by och gårdar Lusthusängen äng, gärde
Varnhem f. kloster, nu ruin   Klostret gårdar och by Lyckebacken gärdesbacke
Varnhem f. kloster, nu ruin   Klostret gårdar o. by Lången åker
Varnhem kl   Klostret gårdar o. by Långhässla Mosse gärde och mossemark
Varnhem kl   Klostret klosterkyrka Långhässlajorden åkermark
Varnhem klosterruin   Klostret bebyggelse Långhässlasjön, Lille sjö
Varnhem kl. /Se   Klostret bebyggelse Långhässlasjön, Store sjö
Varnhem förr kloster   Klostret bebyggelse Långhässlet beteshage
Varnhem kl?   Klostret bebyggelse Långhässlet gärde
Varnhem förr kloster   Klostret Bjärsgården gård Långåkern åkergärde
Varnhem förr kloster   Klostret Björsgården gård Lötabron bro
Varnhem förr kloster   Klostret Borregården gård Maden gärde
Varnhem förr kloster   Klostret Borregården gård Madängerna gärden
Varnhem förr kloster   Klostret Erik Larsgården gård Maskinlyckan gärde, lycka
Varnhem förr kloster   Klostret Fiskaregården gård Mellomgärdet gärde
Varnhem kloster f. kloster   Klostret Fiskaregården gård Mellomgärdet gärde
Varnhem by och kloster   Klostret Fogdegården gård Mellomklev berg- o. klevområde
Varnhem kl   Klostret Junkragården gård Mellomklevsröret gränsmärke
Varnhem kl   Klostret Junkragården gård Mellomängen åkergärde
Varnhem förr kloster   Klostret Pickagården gård Milapålshagen hage, gärde
Varnhem f. kloster   Klostret Simmesgården gård Mjölnaren åker o. gärde
Varnhem kl   Klostret Sven Mikaelsgården gård Mjölnareåkern åkermark
Varnhem kl.   Klostret Trädgården gård Mossagärdet gärde
Varnhem kl   Klostret Trädgården gård Mossareåkern åkermark
Varnhem medeltida kloster   Klostret Ulfsgården gård Mossen sankmark och mosse
Varnhem förr kloster   Knivaledet hus, fd bst o. torp Munkabron bäck- o. landsvägsbro
Varnhem f.d. kloster, sn   Knivaledet hus, torp Munkabäcken bäck
Varnhem kloster o. sn   »Knöllen» gård Munkahagen hage, åkerj.
Varnhem medeltida kloster, sn   Kolabacken torp Munken, Lille åkermark
Varnhem förr kloster   »Konsum» lht o handelsbod Munken, Store åkermark
Varnhem kloster, sn   Kristinefors lht Munkhättan mark
Varnhem kloster och by   Krogen torp Myrkärret äng o. gärdesmark
Varnhem kloster och by   Krusebacke bebyggelse Märrasprängen mark och väglid
Varnhem förr kloster   Krusebacke hem.-del Mödan åkermark
Varnhem f.d. kloster   Kullaliden torp Nolberget det av Billingen
Varnhem förr kloster   Kullen gårdar Nolgärdet gärde
Varnhem kl   Kullen lht Nollyckan lycka
Varnhem f. kloster, nu ruin   Kvarntorpet f.d. torp Noläckran åkermark
Varnhem f.d. kloster   Kyrkebo gård Noläng äng, utmarksodling m.m.
Varnhem förr kloster   Kyrkebo gård Noläng gärde och äng
Varnhem kl   Kyrkebo gård Nordberget del av berg
Varnhem kl.   Källebacken bst Nye Vägen landsväg
Varnhem förr kloster   Källeberg lht Nygårdsåkra åkermark
Varnhem kloster /Se   Källehagen f.d. torp Nygärdet gärde
Varnhem f.d. kloster, sn   Kämpenstorp torp Nyhagen hage o. gärde
Varnhem klosterruin, sn   Kärret torp el. lht Nylännet åkermark
Varnhem förr kloster   Kärret f.d torp Odsjö sjö
Varnhem fd. kl, sn   Larstorp torp Odsjöbäcken bäck
Varnhem förr kloster   Lassehem lht Odsjömossen mosse
Varnhem kl   Ledsgården gård Ormsjön sjö
Varnhem kl.   Liden lht el. torp Ormsjö sjö
Varnhem fd. kl, sn   Lillekullen gård Otterhöna mark o. bergområde
Varnhem förr kloster   Lillekullen gård Parkabacken backe o. mark
Varnhem kl   Lillekullen gård Parkalyckan lycka
Varnhem kl   Lindstorp lht Pengabacken hagmarksbacke
Varnhem förr kloster /Se   Ljungstorp lht o. bebyggelse Pettraträdgården lycka
Vanhem förr kloster   Ljungstorp järnvägsstation el. hpl Pickabackeröret gränsmärke o. röse
Varnhem förr kloster   Ljungstorps Skola lht o skolhus Piskebacke backe o. mark
Varnhem förr kloster   Ludvigsberg lht Planterhagen gärde
Varnhem fd. kl, sn   Lundbergstorpet f.d. torp Prästabacken markhöjd
Varnhem f.d. kloster   Lundstorp lht Prästalandet mark
Varnhem f.d. kloster   Lötagårda annat namn på Lötan Prästbacken höjd
Varnhem fd. kl, sn   Lötan gård Prästängen gärde
Varnhem f. kloster, nu ruin /Se   Lötans tå äng Pukamaden mad, åker
Varnhem förr kloster   Lötatå bebyggelse Pukåkern åker
Varnhem förr kloster /Se   Lötatå skatteäng Påskabacken gärdeshöjd
Varnhem kl   Löten bebyggelse Påskabackeåkra åkerjord
Varnhem kl /Se   Löten gård m.m. Ramla klev stup
Varnhem kloster   Löten gård Ramlaklev terrängparti
Varnhem förr kloster   Lötås f.d. torp Ramnaklev klev, vägpass
Varnhem f.d. kl   Lövberga lht Ramundaklev klev, vägpass o. bergflog
Varnhem under medeltiden kloster   Lövsta torp Ramundaklevsröset gränsmärke
Varnhem fd. kl, sn   Lövåsen lht Remsan mark
Varnhem förr kloster   Marieberg lht »Rerueden» mark
Varnhem kl   Matildero lht Reruedshagen hage
Varnhem kl   Millomgården gård Rosenboms Intäkt mark
Varnhem förr kloster   Millomgården gård Rotalyckan gärdeslycka
Varnhem fd. kl, sn   Millomgården gård Ryttarelyckan lycka
Varnhem fd. kl, sn   Mora äldre binamn på Våleberga Håkansg. Råglösa åkerjord
Varnhem förr kloster   Munkedal lht Råglösavalla åkrar
Varnhem f. kloster, nu ruin   Nolgården gård Rånna Lilla gärdesmark
Varnhem kl   Nolgården gård Rånna Stora gärdesmark
Varnhem kl   Noltorp torp Rånnagärdet gärde
Varnhem kloster   Noltorp lht, torp Rättarebackagärdet gärde
Varnhem kloster   Nolängen lht Rättarebacken mark
Varnhem kl   Nyborg lht Rävöjan mossemarksö
Varnhem kl   Nybygget torp Rödjerna gärde
Varnhem kloster   Nybygget f.d. torp el. hus Rörsåkra åkermark o. gärde
Varnhem kloster   Nygård gård Samuelstomten hagmark
Varnhem kloster   Nygård gård Sandlandet land = strand o. mark
Varnhem kloster   Nygård gård Sandlid lid o. gärde
Varnhem kloster   Nygården bebyggelse Sextingahalsen skogsmark
Varnhem kl   Nyhem lht Sextingen skogsmarksmosse
Varnhem kl   Nytorp torp el. lht Sjömossen mosse
Varnhem u.medelt.kloster   Nytorp torp Sjömossen mosse
Varnhem u.medelt.kloster   Nyttorp torp el lht Skams Undandtag hagmark mm
Varnhem förr kloster   Palmhyddan lht Skarkehöjden gärdesmarkshöjd
Varnhem kloster   Pickabacken lht el. torp Skarkeåkra åker o. gärde
Varnhem kloster   Pickabacken torp Skarsjö skogsmarkssjö
Varnhem förr kloster   Pickagården gård Skarsjömossen skogsmarksmosse
Varnhem förr kloster   Pickastugan f.d. hus el. bst Skedesängen äng o. gärde
Varnhem förr kloster   Piparetorp gård Skedet mark o. vägområde
Varnhem kl.   Pipartorp bebyggelse Skennarevallen åker
Warnhem kloster   Pockan, Lilla f.d. torp Skinta gärdesmark
Warnhem kloster   Pockan, Lilla f.d. torp Skogsgärdet gärde
Varnhem kloster   Pockan, Stora f.d. torp Skogsängen äng o. åkerm.
Varnhem kloster   Porten f.d. torp Skrottipperna markområde
Varnhem kloster   Prästbacken torp el. lht Skräddarehagen hage
Varnhem kloster   Prästbolet gård Skåningsdalsvallen gärde
Varnhem kl   Prästbolet, Kyrkebo gård Skövdevägen landsväg
Varnhem kl   Prästegården Skarke: Varnhem lht. o. prästegård Slåttet hagmark m.m
Varnhem f.d. kloster   »Reduttens» f.d. soldatboställe Slåttmarken hagmark
Varnhem kloster o. sn   Redsvenstorp bebyggelse Slåtts-Kjerstins Intaga mark
Varnhem under medeltiden kloster   Resvenstorp gård Slängelidsröret gränsmärke
Varnhem förr kloster   Resvenstorp gård Smedmanshaga hagar, lyckor
Varnhems kloster kloster   Resvenstorp gård Småbergen »småberg» och kullar
Varnhems kloster kl   Rosenlund lht Småbergsliderna lider o. sluttningar
Varnhem kloster   Runhem lht Småbergsröret gränssten o. röse
Varnhem kloster   Ryttaregården bebyggelse Snubbesäng äng ell. f.d. odling
Varnhem kloster   Ryttaregården, Klostret gård Snytarvalla gärden
Varnhem förr kloster   Ryttaregården, Klostret gård Snålås hagmark o. höjd
Varnhem kloster   Rättarebacken f.d. torp Solberga gärden
Varnhem f. kloster   Rättarebacken f.d. torp Solbergaröret gränsmarksröse
Varnhem kl   Rödjan torp el. bst Spetalsbron landsvägsbro
Varnhem förr kloster   Rönnemad lht Spetalsbäcken binamn på Munkabäcken
Varnhem kl   Sandbacken bst Spetalsträdgården trädgård, park o. träddungeområde
Varnhem kl   Sandbäcken lht Stallholmen mark
Varnhem f. kloster   Sandhem lht Stenabacken mark
Varnhem kl   Sandlid torp Stenareängen äng
Varnhem förr kl.   Sandåsen lht Stenen sten
Varnhem förr kloster   Signeliden lht Stengårdsredden åkermark
Varnhem kl.   Simmesgård gård Stenhammarsåkern åker
Varnhem kl.   Skarke by Stenkvarnsgärdet åkermark
Varnhem förr kloster   Skarke by o. gårdar Storehage hage o. gärde
Varnhem förr kloster /Se   Skarke by o. gårdar Storehagen gärde o. hage
Varnhem kloster   Skarke bebyggelse Storemossen gärdesmark o. mossejord
Varnhem f. kl.   Skarke Dunagårdden gård Storängen ängsgärde
Varnhem förr kloster   Skarke Hustru Ingridsgården gård Strandängen äng
Varnhem kl.   Skarke Kyrka f.d. kyrka o. kyrkoruin Stugegärdet gärde
Varnhem förr kloster   Skarke Ledsgården gård Surtampen mad- o. gärdesmark
Varnhems kloster Saknas   Skarke Mellomgården gård Surtampsvallen gärde
Varnhems kloster Saknas   Skarke Tomten gård Svarta Ledet f.d. led, grund
Warnem Saknas   Skarke Fäbolet gård Svartemossen skogsmosse
Varnhem kl.   Sharke Fäbolet gård Svartevadet skogsmarks- o. dyvad
Varnhem kl.   Skarke-Varnhem Rotarne sockenområden o. -rotar Svarvarehagen hage
Varnhem kl.   Skarke-Varnhem Rotarne sockenrotar Sädeshaga gärde, gärden
Warnem Saknas   Skarpenstorp torp Söderberget del av berg
Varnhem förr kloster   Skogstorpet f.d. torp Sörberget del av Billingen
Varnhem f. kloster   Skräddaregården, Skarke gård Sörbergsliden mark- o. väglid
Varnhemskloster Saknas   Skräddaregården bebyggelse Sörhagen hage, gärde
Varnhem kl.   Skygget avhyst torp Sörlyckan lycka
Varnhems kloster Saknas   Skygget torp Tjursten stenblock
Varnhem by   Skövde-Axvalls järnvägsområde, se 5 Backa Saknas Tjurstenaröret gränsröse
Varnhem kl.   Skövde-Axvalls järnvägsområde, se 26 Klostret Saknas Tjurstensvägen skogsväg
Varnhem f. kloster   Skövde-Axvalls järnvägsområde, se 5-6 Ulunda Saknas Tjuvadalen skogsmarksdal
Warnhems kloster Saknas   Skövde-Axvalls järnvägsområde, se 4 Ängeråsen Saknas Tjädrabacken skogsmarksbacke
Warnhem kloster Saknas   Slottet torp Tobakslyckan lycka
Varnhem förr kloster   Slottet torp o. lht m.m. Tobakslyckan gärde
Varnhem kl.   Slottet, Lilla f.d. torp, lht Tolahagsåkern åker
Varnhem kl.   Slottet, Stora torp, f.d. lht Tollern åker
Varnhem kloster (nu ruiner)   Slotts-Kjerstins Kula f.d. hus, jordkula Tomten mark o. gärdesbacke
Varnhem kl.   Slotts-Kjerstins Kula f.d. hus Torpsängen äng, gärde
Varnhem kl.   Slättängsmossen äng Tranehalsen skogsmark o. mossområde
Varnhem kl.   Slättängsmossen lht el. kr.äng Tranhalsaråsen rås o. skogsmark
Varnhem förr kloster   Smedjebacken hus el. bst Tranemossen mosse
Varnhem kl.   Smedsgården gård Trehörningen åkermark
Varnhem kl.   Smedstorp lht Trädgårdslanden åkergärden
Varnhem förr kloster   Solbacken lht Trädgårdsmaden åkerm.
Varnhem förr kloster   Solberga gård Tvärkullen kulle, gärdeshöjd
Varnhem kl.   Solberga gård Tyskaåkern åkermark
Varnhem kl.   Solberga gård Tåbolyckan åkermark
Varnhem kl.   Solhöjd lht Tågsjön sjön
Varnhem kl.   Soltorpet torp Tågsjön sjö
Varnhem förr kloster   Soltorpet kr.torp Tålyckan lycka
Varnem, Varnems kloster   Sparrsäter lht Ugnarne kalkstensbrott, brännugnar
Varnhem kl.   Spetalskvarnen bebyggd kvarntomt med vattenkvarn Ullbergshagen hage
Varnem, Varnems kloster   Spinneriet, Överbol spinneri Ullbergs Intaga mark m.m
Varnhem kl.   Späckatorp gård Ulundabäcken bäck
Varnhem kl.   Späckatorp gård Utängen äng
Varnhem kl.   Sten gård Vallsängen gärde
Varnhem förr kloster   Sten torp, sk. el. lht Vattnekärret mark
Varnhem f. kloster, nu ruin   Sten f.d. torp el. gård Våtemossen skogsmarksmosse
Varnhem f. kloster   Stenen f.d. torpställe Väbergavalla åkermark
Varnhem f. kloster, nu ruin   Stenhammaren gård Vägalången åkermark
Varnhem kl.   Stenhammaren gård Vägareängen äng
Varnhem kl.   Stenhammar lht Väglången åker
Varnhem förr kloster   Stenhammaren gård Välebergagärdena gärden
Varnhem kl.   Stenkvarn f.d. kvarn Ållorna sjöar
Varnhem kl.   Stensbro f.d. torp Åraskiftet gärde
Varnhem kl.   Stenslund torp Åraskiftet gärde
Varnhem kl.   Stenstorp torp Äckran åkermark
Varnhem förr kloster   Stentomten torp Ängen gärde o. äng
Varnhem kl.   Stenåsen torp el. lht Ängeråsgatan gårdsväg
Varnhem kl.   Stomshagen f.d. torp Ännabäckebron vägbro
Varnhem f. kloster   Storekullen gård Ännabäcken bäck
Varnhem kl.   Storekullen gård Ännabäcken bäck
Varnhem kl.   Storekullen område med lht:er Ännabäckeröret gränsmärke-rör
Varnhem förr kloster   Strömshagen lht Öglundavägen landsväg
Varnhem kl.   Svarvarebacken gård Ökullsgärdet gärdet
Varnhem kl.   Svarvarebacken gård Örekullsängen äng
Varnhem förr kloster   Svarvarebacken gård Ösjö, se Orrsjön sjö
Varnhem förr kloster   Svarvarebacken gd  
Warnhem kloster   Svea, annat namn för Västorp gd  
Warnhem kloster   Svedjan gård  
Varnhem kl.   Svedjan gård  
Varnhem kl.   Svedjefallet f.d. torp  
Varnhem förr kloster   Sven Mikaelsgården gård  
Varnhem f. kloster   Sventorp lht  
Varnhem f. kloster   Sörgården gård  
Varnhem kl.   Timbelund lht  
Varnhem kl.   Tobakslyckan f.d. torp  
Varnhem förr kloster   Tomten gård  
Varnhem kl.   Tomten lht ell. torp  
Varnhem kl.   Torpet f.d. torp  
Varnhem förr kloster   Tre Bäckar lht  
Varnhem kloster   Trädgården gård  
Varnhem f. kloster   Tåbolet gård  
Varnhem kl.   Tån f.d. torp  
Varnhem kl.   Ulfstorp lht  
Varnhem kl.?   Ullshov hem.del  
Varnhem förr kloster /Se   Ulunda bebyggelse  
Varnhem kl?   Ulunda by  
Varnhem kl.   Ulunda gårdar  
Varnhem kl.   Ulunda gårdar  
Varnhem f. kloster, nu ruin   Ulunda gård  
Varnhem kl.   Ulunda gård  
Varnhem kl.   Ulundahagen torp el. lht  
Varnhem kl.   Ulunda Kvarn f.d. kvarn  
Varnhem kl.   Ulunda, Lilla o. Stora gårdar  
Varnhems kloster ruin   Ulunda Stenbrott lht, m.m.  
Varnhem förr kloster   Ulvsgården gård  
Warnems Saknas   Uppsala bebyggelse  
Warnems Saknas   Uppsala gård  
Varnhem kl.   Uppsala gård  
Varnhem kl.   Upsala gård  
Varnhem by /Se   Vadet torp el. lht  
Västorp by /Se   Varnhem klosterkyrka och socken  
    Varnhem järnv.station  
    Varnhems Kloster f.d. kloster o. nu kyrka  
    Varnhems Kyrka kyrka o. f.d. kloster  
    Varnhems Mejeri lht eller hus, mejeri  
    Varnhems Missionshus hus, »missionskyrka»  
    Varnhems Skola lht o. skolhus  
    Vasen torp  
    Vassbacken torp el. lht  
    Vassängen lht  
    Vibonätt lht  
    Villa Nås lht  
    Våtemossen äng  
    Våtemossen sk. äng o. mark  
    Väberga f.d. by  
    Väberga bebyggelse  
    Väleberga f.d. by eller gårdar  
    Väleberga f.d. by o. gårdar  
    Väleberga f.d. gårdar m.m.  
    Väleberga Håkansgården gård  
    Väleberga Mellangården gård  
    Väleberga Nolgården gård  
    Västtorp bebyggelse  
    Västorp gd  
    Vässtorp gård  
    Vässtorp gård  
    Vässtorp gård  
    Åkersberg lht  
    Åkersdal bebyggelse  
    Åkersdal lht  
    Ålderdomshemmet lht, ålderdomshem o. fattigbostad  
    Ändabäcken lägenhet  
    Ängarås gård  
    Ängen, se Stenhammar lht  
    Ängerås bebyggelse  
    Ängerås bebyggelse  
    Ängeråsen gård  
    Ännabäcken torp  
    Ödegården bebyggelse  
    Ödegården Klostret, Varnhem gård  
    Ödelöten torp  
    Överbo by  
    Överbol gårdar  
    Överbol gårdar  
    Överbol Mellomgården gård  
    Överbol Nolgården gård  
    Överbol Smedsgården gård  
    Överbol Sörgården gård  
    Överbo bebyggelse  

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.