ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Norra Lundby socken : Valle härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 71 Naturnamn : 45 Bebyggelsenamn : 298 Naturnamn : 362
Lundby sn Billingen berg Lundby socken Alehagen hage o. mark
Lundby sn Byttorna gropar? Lundby = Lundby Norra socken Alekärrabäcken bäck
Lundby, Norra sn Domarringen fornlämning Lundby = Lundby Norra socken Almekärrsängen äng
Lundby, Norra sn Dricksjön utdikad sjö? Lundby = Lundby Norra socken Amundtorpa Bro landsvägsbro
Lundby sn Getaryggen höjd Lundby sn Amundtorpabron bro
Lundby sn Gröne mad sank mark Sagesmän förteckning Amundtorpadrev landsväg samt utfartsväg
Lundby, Norra sn Grönsjön sjö Förkortningar förteckning Andersalid väglid
Lundby, Norra sn /Se Gubbasjön sjö Förkortningar förteckning Andersalidflog floge, vattensamling eller bäckhölja
Lundby sn Hallavadsbäcken bäck Albrektsgården gård Anshagen hage
(Norra)Lundby kyrka kyrka Harakullen kulle Alebo lht Ansåkern åker
Lundby, Norra sn Himmelsberget berg Alehöjd lht Arenstugehagen hage
Lundby, Norra sn Hornborgasjön sjö Alekärr bebyggelse Aplaåkern åker
Lundby sn Husgärdessjön sjö Alekärr gd Aspehagen hage, gärdesm.
Lundby sn Härlingstorpskanalen kanal Alekärr hemmansdel Backalyckan lycka
Lundby Saknas Högarna område med fornlämning Ambjörnsgården gård Bastelyckan lycka
Lundby Saknas Jungfrusjön, Stora sjö Amundtorp by Bergalycka åkermark
Lundby, Norra sn Klämmasjön sjö Amundtorp by Billingen berg
Lundby, Norra sn Kringelmossen mosse Amundtorp by o. gårdar Billingsdreven mark
Lundby Saknas Källemossen ägomark Amundtorp by o. gårdar Billingsliderna marker, sluttningar o. lider
Lundby Saknas Käringasjön utdikad sjö? Amundtorp Källegården gård Billingsfoten berg- o. markområde
Lundby, Norra sn Långemosse mosse Amundtorp Mellomgården gård Bolummavägen landsväg
Lundby, Norra sn Långtarmen terräng Amundtorp Nederstegården gård Borregårdsgärdet gärde
Lundby, Norra sn Modigs skans höjd Amundtorp Tomten lht o. »sk.utjord» Brodingsängen gärde
Lundby, Norra sn Nattasjön sank mark Amundtorp Överstegården gård, gårdar Brånslyckan lycka
Lundby, Norra sn Notabron vägbro Amundtorp Överstegården gård Brösten gärdes- el. åkerm.
Lundby, Norra sn /Se Nycklasjön sjö Amundtorpabyn by Bygärdena gärden
Amundtorp by? Orrakycklingen sank mark Amundtorpagård gård Byhaga hagar
Amundtorp by? Spåberget berg med fornlämning Andersgård Saknas Byhagen mark
Amundtorp by Spånnsjön sjö Anders Helgesgården gård Bylingen gärde el. åker
Amundtorp by *Stenen Stora sten Anders Svensgården gård Byttorna Lundby f.d. markursvarvningar
kyndabo Saknas Stora Lunden sjö Anestugan f.d. torp el. hus Byttorna Tranum markfördjupningar
kyndabo Saknas Storehög fornlämning Annelund lht Byttorna, Tranum markhålor
Kärrtorp by Säxtingahalsen terräng Aspelyckan lht el. torp Byåsarne höjder o. kullar
Kärrtorp säteri? Säxtingen terräng Backgården hem.delar Bäckströmsträdgården mark
Kärrtorp säteri? Säxtingen terräng Bidumes bebyggelse Bäckängen äng o. gärde
?Lundby sn /Se Säxtingen terräng Billingsdal lht Dammsåkern åkermark
Lundby by Tjursberg terräng Björkelund lht Djäknagårdstomten mark o. tomt, f.d.
?Lundby by Tjursbergssjön sjö Broholm hus el. lht Domarringarne stensättningar från forntiden
Lundby by Tåsjön sjö Bäckadalen hus Domarringen, Ökull stensättning, forngrav
Lycke gd Vingasjön sjö Dagningen f.d. torp Doterbo floge sänka med vattensamling
Lycke gd Älebäcken bäck Dalabacken lht Dotterbo Floge damm och vattenfloge
»olæstorp» beb. Öklasjön, se Ökullssjön sjö Dalgrenstorp f.d. torp, lht Dreven mark o. väg
Rävul förr torp Ökullasjön sjö Djäknagården gård Dricksjön sjö
*Sjögården ?f.d. gd Ökullssjön sjö /Se Doterbo by Dricksjön sjö
Tranum gd Ökullssjön sjö /Se Doterbo gård Ekebacka hag- o. åkermark
Tranum gd   Doterbo gård Enebärslyckan lycka
Tranum by   Doterbo gårdar Enåkern åkermark
Tranum by   Doterbo gårdar Essgärdslyckan lycka
Tranum by   Doterbo, Gamla bebyggelse Far-Maja-Moras Mosse sankmark
Tranum by   Doterbo Nya bebyggelse Farmoraåkern åkermark
Tranum gd   Ekedalen lht Femskäppen åkermark
Tranum by /Se   Eksberg lht el. hus Fiskals kök bergsklyfta
Tranum gd /Se   Erik Olofsgården gård Flahen markområde
Äle gdr /Se   Erikslid lht Flobäcken bäck
Öklakvarnen, se Ökullskvarn gd   Fiskaregården gård Flogen bäck- o. sankm.-hölja
Ökol Saknas   Flogen torp Flolyckan gärde
Ökol Saknas   Flogen Store f.d. torp Fläsket mark
Ökull gd?   Forsen lht Fredrikshall mark o. sandbacke
Ökull gd?   Fredriksberg lht Frulyckeåkern åkermark
Ökull gård /Se   Fredrikslid lht Fädrevslyckan lycka
Ökull gd   Froms Intägt lht o. skatteutjord Galtagärdet gärde
Ökull gd   Fromäng lht, f.d torp Galten åkermark
Ökell Saknas   Fromäng eller Froms intäkt bebyggd utjord (torp) Galtekulla markhöjder och kullar
Ökell Saknas   Fålahagen f.d. torp, lht Gatåkrarne åkermark
Ökull gd /Se   Fålahagen lht Getaryggen höjd o. ås i åkermark
Ökull gård /Se   Gatan f.d. torp Getaryggen markås
Ökull gd /Se   Gisslagården gård Getaryggsröret rör, röse
Ökull gd (tidigare by) /Se   Grönehagen torp Gokullen kulle
Ökull fd. kungsgård, nu gd /Se   Gärdet lht Granahagen hage
Ökull gd /Se   Gärdhem lht Granhagen hage o. gärde
Ökullskvarn gd /Se   Hagen torp, lht Grannebacken backe
    Hagen f.d. torp Grenängen ängsmark
    Hasselbacken lht, hem.d. Grottåkern åker
    Hedegärdet lht Gruvan Lilla mark
    Himmelsberget bebyggelse Gruvan Stora mark o. f.d. kalkstensbrott
    Himmelsberget lht o. skattejord, skogspark m.m. Gruvegärdet gärde
    Himmelsberget lht m.m. Gruvegärdsledet f.d. vägled
    Himmelsberget lht. m.m. Gruvegärdsmossen åkermark o. mosseområde
    Hingstakrogen f.d. torp Gräshaga hagmarker
    Holmagården gård Gräshagen hage o. gärde
    Holmagården gård Grönemad sankmark
    Hökaberg lht Gröngatan väg o. mark
    Hagalund lht Grönsjön sjö
    Kalkontorpet f.d. torp Grötalyckan lycka
    Karlsberg lht Gubbasjön sjö
    Karlsborg lht Gårdsgärdet gärde
    Kindvallstomten torp el. f.d. hus Haftornsgärdet åkermark o. gärde
    »Klingens» f.d. torp Haftornsåkern åker
    Klippesked? å Hagavallen gärde
    Klippeskede torp Harakullen kulle, höjd
    Klockarebolet lägenhet Heagärdet gärde
    Klockarebolet lht, kronojord Himmelsberget berg
    Knektatorpet lht, torp- o. f.d. soldatboställe Himmelsbergsholmen holme, mark
    Knutstorp lht Hjärtegärdet gärde
    Knäppet f.d. torp Holmagårdshagen hage
    »Kungens» f.d. torp eller bst Holmagärdet gärde
    Kvarnegården eller Ökullskvarn gård Hornborgasjön sjö
    Kvarntorpet torp Humlagården hagemark
    Kyrkebacken f.d. torp el. bst Hunnabacken gärdesmark
    Kyrkedalen lht Hunnabackevallen gärde
    Källebacken lht Husabrott gärde
    Källebacken lht el. hem.del Husagårdesjön sjö
    Källeberg lht Husagårdessjön sjö
    Källedal lht Hussjöbrottet åkermark
    Källegården gård Hussjögärdet gärde
    Källemossen lht el. hem.del Hussjöåkern åkermark
    Källerna hem.del Hålängen gärde o. äng
    Kärrtorp by Hårsåkern åkerjord
    Kärrtorp gård Hässlet hagmark
    Kärrtorp gård Hättegärdet gärde
    Kärrtorp gård (gårdar) Höga hagmark
    Kärrtorp gårdar Högagärdet gärde
    Lilla Kärrtorp bebyggelse Högagärdet gärde
    Stora Kärrtorp bebyggelse Högavallen gärde
    Lassebo lht Högsätet mark o. höjd
    Ledet f.d. torp Högängen äng
    Ledsgården gård Hönsalyckan lycka
    Ledsgården gd Intaga gärde
    Lidaberg lht Intagan gärdesmark
    Liden lht, hem.del Ingärdesängen gärde, äng
    Liden f.d. torp Jordbrohagen hage
    Lidköping-Skara-Stentorps järnvägsområde Saknas Jordbron vägbro
    Lillebo lht Jungfrusjön Lille sjö
    Lillstugan lht, avs. Jungfrusjön Store sjö
    Lugnet lht Karlösagärdet gärde
    Lundby by Kipperholmen holme o. mark
    Lundby by o. gårdar Kiddalyckan lycka
    Lundby by o. gårdar Klippesheda markområde
    Lundby by o. gårdar Klippeshedsängen åker o. gärdesmark
    Lundby by o. gårdar Klosterbrottet gärde
    Lundby bebyggelse Klämmasjön sjö
    Lundby bebyggelse Klämmen f.d. sjö
    Lundby Albrektsgården gård Knektaängen äng o. åker
    Lundby Anders Helgesgården gård Knektänga gärde o. äng
    Lundby Anders Helgesgården gård Korraholma mark
    Lundby Djeknagården gård Korsareåkern åker
    Lundby Erik Olofsgården gård Kosjön sjö
    Lundby Fiskaregården gård Kosjön sjö
    Lundby Fiskaregården gård Kroken gärde
    Lundbygatan torp, hus o. bebyggelse Kronan mark
    Lundby (?) Gategården gård Kryddelandet f.d. landtäppa, odling
    Lundby Helgesgården bebyggelse Kullareåkern åker
    Lundby Kyrka kyrka Kvarnabron landsvägsbro
    Lundby Ledsgården gård Kvarnabrottet gärde
    Lundby Mellomgården gård Kvarnagärdet gärde
    Lundby Nils Olofsgården gård Kvarnalyckan gärdeslycka
    Lundby, Rotarne sockenrotar, -områden Kvarnalyckan gärde
    Lundby, Rotarne sockenrotar Kvarnkanalen konstgjord vattenled
    Lundby Skattegården gård Kyrkedammen damm
    Lundby Skattegården gård Kyrkegatan väg o. gata
    Lundby Skola lht o. skolhus, folk- o. småskola Kyrkelyckan lycka
    Lundby Stommen gård Kyrkevägen väg
    Lundby Trumpetaregården gård Kålgården åker
    Lunden lht el. torp Käringasjön sjö
    Lundstorp torp el. lht Kärret äng o. gärdesmark
    Lycke by Kärrtorpatå hag- o. utmark
    Lycke gårdar Kölnehagen hage, åkerj.
    Lycke gårdar Körsbärsbacken gärdesbacke
    Lycke bebyggelse Körsbärslyckan gärdeslycka
    Lycke Giselagården gård Körsbärssjön inägosjö
    Lycke Lilla gd Lampa åkermark
    Lycke, Lilla gård Lampåkern åkermark
    Lycke Lilla gård Ledsgårdsgärdet gärde
    Lycke Stora gd Ledsgårdshagen hage el. mark
    Lycke Stora gård Ledsåkern åker
    Lycketorp f.d. torp Lerbäcken bäck
    Lövåsen lht Lerbäcksgärdet gärde
    Lövåsen lht el. torp Lidåkern åkermark
    Lövängen lht Lidängen gärde
    Marieberg lht Lillagärdet gärde
    Mariebo lht, hus Lillängen gärde
    Marielund lht Lillängen gärde
    Millomgården gård Lortakärret sankmark o. gärde
    Millomgården gd Lundby Allmänning mark, hag- o. skogsområde
    Millomgården gård Lundbybäcken bäck, å
    Missionshuset lht o. missionslokal Lundbygatan byväg
    »Moses» f.d. torp el. bst. Lundbygärdet gärde
    Nederstegården gård Lunderna hagar o. lundar
    Nils Olofsgården gård Lunnahagen hage- o. gärdesområde
    Nybacken lht, hem.-del Lunnatäppan åkermark
    Nybygget f.d. torp Lyckeförlännet land, åker, gärdesmark
    Nydal lht Lyckehagen hage o. åkerm.
    Nylund lht Långebrott gärde
    Nytorp lht, torp Långehullen kulle
    Olofsgården gård Långemossen skogsmarksmosse
    Oningsgård bebyggelse Långemossen mosse
    Per Andersgården gård Långåkern åkerjord
    Prinshaga hållplats, f.d. järnvägs- Maden gärde
    Reinholdstorp f.d. torp Maderna sankmarker
    Rosehill lht Mellomgärdet gärde
    Rosenberg lht Mellomängen gärde
    Runnebacken f.d. torp Mjölnaren gärdesmark
    Ryttarebolet f.d. torp och dragonboställe Modigs skans höjd
    Rävurd f.d. torp Modigs Skans befästningsruin
    Rökstorp by Moses Lycka lycka el. mark
    Rökstorp gård Mossatampen åkermark
    Rökstorp gd Mossängen åkermark
    Rökstorp gårdar Mossängerna gärdes och mossmarker
    Rökstorp gårdar Mullhögen f.d. hög, mark
    Rökstorp bebyggelse Myrängen gärde
    Lilla Rökstorp bebyggelse Mäster Lundgrens Lycka mark
    Stora Rökstorp gård Nattalyckan gärdeslycka
    Rökstorp Frälsegården gård Nattalyckan gärdeslycka
    Rökstorp Kalkbruket kalkbrott o. -ugnar m.m Nattasjön sjö
    Rökstorp Olofsgården gård Nattsjö bottenlös dyig sjöhåla
    Röret hem.del Nolgärdet gärde
    Sjögården gård Nolåkern åkerjord
    Sjöhagen torp el. lht Nyckeln gärdesmark
    Skattegården gård Nycklasjön sjö
    Skattegården gård Nycklasjön sjö
    Skogen torp, lht Oblygerna marker
    Skövde-Axevalla järnvägsområde Saknas Orrakycklingen mosse
    Smedstorp torp Oxabetet gärdes- o. hagmark
    Sockenmagasinet f.d. magasin o. bod Oxlalyckan lycka
    Spåberget torp el. lht Paddegärdet Lilla gärde
    Stenumsmad lht Paddegärdet Stora gärde
    Stjernastorp f.d. torp Pirkamossen mosse och gärdessankmark
    Stommen gård Prästamossen gärdesmark
    Storalycke bebyggelse Pölsegren gärde
    Storegården gård Pölsegrensförlännet åker
    Strömsborg, se 1 Himmelsberget Saknas Regnholmen mark
    Strömsborg lht Risängen äng o. gärdesm.
    Strömsdal lht el. hus Robacken mark
    Stugan torp el. bst Runnebacken ängsmark
    Timmerbacken torp el. lht Runnemad uppodlad sankmark
    Tjurledsbacken f.d. torp Ryttareåkern åkermark
    Tomtebo lht Ryttareåkern åker
    Tomten bebyggd utjord Råggärdet gärde
    Tranum bebyggelse Rävalyckan lycka
    Tranum bebyggelse Rävurd skogs -o. hagmark
    Tranum f.d by, nu gård Rävurdslyckan gärde
    Tranum by Rökstorpaängen äng, gärde
    Tranum by o. gårdar Rörsåkern åkerjord
    Tranum by o. gårdar Samslåtterna ängsgärde o. marker
    Tranum by o. gårdar Sanna åkermark
    Tranum bebyggelse Saras-Hustrugärdet gärde
    Tranum bebyggelse Sextingen mosse
    Tranum Holmagården gård Sidda gärdesmark
    Tranum Holmagård gård Sillåkern åker
    Tranum Krogen hem.del Sjöllern mark
    Tranum Skattegården gård Sjömaden mad o. gärdesm.
    Tranum Storegården gård Skatte Lars = Lyckan lycka, f.d.
    Tranum Storegården gård Skethusgärdet gärde
    Tranum Ödegården gård Skitricken åkermark
    Tranum Överstegården gård Skjäggen mark el. gärde
    Tranumsbro f.d. torp Skoflogen mark- el. vattenområde
    Tranum Krog f.d. krog Skogshagslyckan gärde
    Trumpetaregården gård Skogshagen hage o. odling
    Trädet f.d. torp Skrevagärdet gärde
    Trädgården lht, avs. Skrevet mark, gärde, väg
    Tuvet hemmansdelar Skrevet mark
    Tuvet Lilla hem.-del Skrivarelyckan, Lilla lycka
    Tuvet Stora hem.-del Skrivarelyckan, Stora lycka
    Tån torp el. bst Skulekulla gärdesmarkskullar
    Välabäck bebyggelse Skvätta mark
    Välabäck lht, avs. Sköttlaåkern åkermark
    Välabäck lht Slaskatomten mark eller f.d. tomt
    Åkholmen lht Slåtterna hagar o. gräsmarker
    Åkholmen lht Smalängen äng, gärde
    Ålderdomshemmet fattighus Smed Andersa Lycka mark o. lycka
    Ån torp el. lht Smedjelandet land = åker, gärde
    Åsa lägenheter, torp och ställen Smedstomten f.d. tomt o. mark
    Åsabacken torp el. lht Smedåkern åkermark
    Äle gård Smedlöparen gärdesmark
    Äle gård Snipatomten mark, f.d. tomt
    Äle gård Snipen mark
    Äle Kvarn kvarn Snoppa å el. markområde
    Änkans eller Hustru Sarasgården gård Spjället åkermark
    Öbergstomten lht Spåberget berg
    Ödegården gård Spåbergsbacken skogsbevuxen höjd
    Ökull bebyggelse Spåbergsbacken mark och backslätt
    Ökull f.d. by, nu gård Spåbergsgärdet gärde
    Ökull? by Spångagärdet gärde
    Ökull f.d. by, gods, gårdar Spångsjön sjö
    Ökull f.d. by, gårdar m.m Spånsjön sjö
    Ökull f.d. by, gårdar m.m Spångsjön sjö
    Ökull f.d. by, gårdar m.m Sprängesvallen gärde
    Ökull järnv.hållplats Stegen mark
    Ökull bebyggelse Steksåkern åker
    Ökull bebyggelse Stenbrokärret mark
    Ökull bebyggelse Stensåkern åkerjord
    Ökull Ambjörnsgården gård Stensåkra gärdesmark o. åkerjord
    Ökull Anders Svensgården gård Stigsåkern åker
    Ökulls Krog f.d. krog Stockabacken äng o. gärdesbacke
    Ökull kvarnegården gård Stockebacka mark
    Ökull Per Andersgården gård Stockängen äng o. gärde
    Ökull Sarasgården bebyggelse Storehög mark o. forngrav
    Ökull Sjögården gård Stormossen skogsmarksmosse
    Ökull Sjögården gård Storsjö äldre namn på Hornborgasjön
    »Ökulls Kapell» f.d. kapell eller kyrka Storängen gärde
    Ökullekvarn vattenkvarn Stubbalyckan åkermark
    Ökullskvarn kvarn o. lht Stubbalyckan gärdesmark
    Ökull Änkans el. Hustru Sarasgården gård Strångareåkern åkermark
    Ökull Änkans el. Hustru Sarasgården gård Sundal bäckdal
    Överstegården gård Sundal avslutning av dalsänka
    Överstegården gård Sunnersika skogsmarksdråg
    Överstegården gd Sunnesiken dalsänka
    Överstegården gård Svarthuvudet mark
      Svarvarns Lycka lycka
      Svenalycka lycka
      Svärtesjön bi- eller f.d. namn Körsbärssjön
      Säxtingahalsen utlöpare av mosse
      Säxtingen allmänningsmosse
      Taflan gärde el. åker
      Tavlan mark
      Tjurbacka gärdesmark
      Tjurbackatomten mark el. f.d. tomt
      Tjursberg sandbacka
      Tjursbergssjön sjö
      Torparelyckan gärde
      Torrfasten åkermark
      Torsgärdet gärde
      Tranhalsen gärdesmark
      Tranumabro väg- o. åbro
      Tranumagata bygata o. väg
      Tranumaån å
      Tranums bro bro
      Trehörningen gärdesmark
      Trindekulle Lille gärdeskulle
      Trindekulle Store gärdeshöjd o. markkulle
      Trinningen gärde
      Trollshögen kulle el. mark
      Trädet åkermark
      Tuvängen gärde
      Tuvängen gärde
      Tuvängskärret mark
      Tålyckan mark
      Tålyckan lycka
      Tålyckan gärde
      Tån hagmarksbacke
      Tåsjön sjö
      Utängen gärde
      Vallalyckan gärde
      Vargalyckan lycka, åker
      Vinden gärdeshöjd
      Vingasjön sjö
      Vingsjön sjö
      Vipamossen gärde o. mossemark
      Vrååkern åkermark
      Våmmen betesmark
      Våmmen mark
      Våmmerna gärdesmark
      Vägalyckan lycka, gärde o. åker
      Yxa mark
      Ånaspjället åkermark
      Årgärdet gärde
      Åsa höjd, kullar o. markåsar
      Äle Bro vägbro
      Älebäcken bäck, å
      Älevägen mark- o. gärdesväg
      Ängarna ängs o. hagemarker
      Ängareåkern gärdesåker
      Äspelyckan gärdeslycka
      Öklångsgärdet gärde
      Öklängsbacken delvis uppodlad backe
      Ökullagata gata o. markväg
      Ökullaäng äng
      Ökullaängsbacken backslätt
      Ökullssjön sjö
      Ökullssjön Lille sjö
      Ökullssjön Store sjö
      Örnakärrsåkern åkerjord

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.