ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Våmbs socken : Kåkinds härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 84 Naturnamn : 91 Bebyggelsenamn : 478 Naturnamn : 476
Våmb sn Billingen berg? Våmb by o. sn Saknas Saknas
Våmb, (Vårfruhem) sn. Blängen mosse /Se Våmb sn Saknas Saknas
Våmb sn /Se Bollsdalen dal Våmb sn Alebäcken bäck
?Våmb sn Bysandholmen äga /Se Våmb sn *Alehagen hage
Våmb socken Dammsmossen mosse Våmb sn Alehagen hage o. mark
Våmb socken Djupahall gränsmärke Sagesmän förteckning Allmänningen mark
Våmb sn Elgedrågen dalsänka /Se Förkortningar förteckning Anes hög kulle
Våmb sn Fallagärdet gärde /Se Förkortningar förteckning Aplaåkern åker
Våmb sn Fjerrabromossen mosse /Se Våmb socken Aplaåkern gärde
Våmb kyrkby & sn Fjäramossen sank mark Våmb socken Arnes hög kulle
Vaam Saknas Forndagsåkern åker /Se Våmb socken *Aspareängen äng
Våmb l. Vårfruhem sn? *Garpe sten gränsmärke Våmb socken Asperäng äng o. mark
Voms Saknas Garpesten gränsmärke /Se Våmb socken Backa åkerlycka
Våmb sn Grannabacken backe /Se Kakan personnamn Bassängen vattenverksbassäng
Wåmb Saknas Grannahallen sten /Se Näbbrisakarl personnamn Bergagärdet gärde
Våmb by och sn *Gryte sten gränsmärke Villa på Berget personnamn Berget, se Billingen Saknas
Våmb sn Grönevägskärret kärr /Se Våmbbo inbyggarbeteckning Berget berg
Wåmb Saknas Gullhögen höjd Vårfruhem socken Billingen berg
Våmb sn Gullhögen kulle /Se Albomslyckan f.d. soldattorp Billingen berg
Våmb sn Gårdshagen hage /Se Alfhem lht Billingen berg
Våmb sn Hallevadet vadställe /Se Allén lht Billingsfoten trakt
Våm Saknas Hallevadshagen hage /Se Allmänningen lht o. mark o. bebyggelse Blychertsviken vik
Våmb sn /Se Hanahögen höjd /Se Alsvik lht Blåsut gärde
Våmb sn /Se Harket träskomåde /Se Alsvik lht Blängen, se Blängemosse mosse
Våmb sn /Se Harket ängsmark /Se Altorp lht Blängsmosse mosse
Våmb sn /Se Harket sumpområde /Se Anders Anderskvarn Saknas Blängsmossen skogsmark o. torvmosse
Våmb sn /Se Hjälmsängen äng /Se Anders Anders Kvarn f.d. kvarn Bockhem hage
Våmb sn /Se Hjälpadalen dal Anders Larsgård gård Bollsdalen dalgång
Våmb by, sn /Se Holmen äga /Se Anders Larsgård gd Bomma vägområde o. järnvägsbommar
Våmb sn /Se Hållsdammsbäcken bäck Anders Larsgård, se Våmg Anders Larsgården gd Brandstorp, Lilla åker
Våmb sn /Se Härkerydsbackarna ängsmark /Se Anneberg lht Brandstorpa äng äng
Våmb by och sn /Se »Häsleberg Engen» äng? /Se Annelund lht Brandstorpaäng äng o. mossområde
Vårfruhem, se Våmb sn Inholmen äga /Se Aspelund lht Brandstorps hage hage
Vårfruhem = Våmb sn /Se Joboaled stängsel /Se Aspsten lht Brandstorpsjorden åker
Vårfruhem sn /Se Joboledshagen äga? /Se Assarsgården gård Brandstorpamaderna terräng
*Vårfruhem by, sn /Se Klasabacken backe /Se Axtorp lht Brandstorpsåkern åker
Backgården gd /Se Kvigan gärde /Se Axtorp lht, intägt Bredingen åker
Bankebolet gd /Se Mössetjuven klyfta /Se Backatorp lht, f.d. soldatboställe Bredingen mark
Brandstorp gd Nåpabäcken bäck Backgården gård Bredängs Gren mark
Brandstorp gd /Se Nöpagärdet gärde /Se Backgården, se 14 Våmg Backgården gd Bredängsgren, se Bredingen åker
Brogården gd /Se Pukehagen hage /Se Backgården, se Våmb Backgården gd Bromossen mosse
Enoksgården gd /Se Risängsbäcken bäck Bankabolet gd Brumsmossen mosse
Fästingen t /Se Simsjön sjö Bankabolet gård Brunnsgärdet, Stora gärde
Gullhögen gd /Se Simsjön sjö Bankabolet gård Brunnsgärdet gärde
Gullhögen bruk /Se Simsjön sjö Bankebolet, se Persberg Saknas Bybrottet igenfyllt stenbrott
Gullhögen gd, förr en kulle /Se Simsjön sjö Banvaktarstugan Saknas Bysandholmen ängstig
[Torpet] Halmstad Saknas /Se Simsjön sjö Behmerstorp f.d. torp Byxorna åkermark, gärde
Hovmansgården gd /Se Simsjön sjö /Se Bengt Karlsgården bebyggelse Byxorna åker
Kakes tidigare t /Se Simsjön sjö /Se Bengtstorp lht Bäckabron vägbro
Karlsro herrgd /Se Skarsjömossen mosse /Se Bengtstorp torp, lht Bönerampen gärde
*Korsåkrarna Saknas Skarasjön sjö Berget, se Lillestigen torp Bönerumpen åker
Krokstorp gd /Se Skarsjön sjö Berget f.d. torp Dalsåkrarna åker
Lars i Våmb gd /Se Skarsjön sjö Bergshamra lht Damsmossen äng
Lillegården gd? Skarsjön sjö Bergtuna lht Dammsmossen mosse
?Lillegården gd *Skarsjön sjö Billingen, se Krogstorp Saknas Deyramossen mosse
Lillegården gd /Se Skarsjön sjö Billingen gd Djupehall höjd
Lillestigen t /Se Skarsjön mossesjö Billingen bebyggelse Djupehall, se Solvikssten eller Djupehall Saknas
Nedergården gd /Se Skarsjön sjö /Se Billingen, Krokstorp eller, se 1 Krokstorp hmn Djäknestenen gränssten
Oteröna t /Se Skarsjön sjö /Se Billingslund lht Dolken äng
Rödjan t /Se Skarsjön sjö /Se Björkebacken lht Dreven markväg
Simsjö gd /Se *Skittricken äng Björkeliden lht Duldsåkern gärdesmark
Simsjö gd /Se Skyttesledet äga /Se Björkelund lht Döparehallen sten
Simsjö gd /Se Skyttesledet slätt /Se Björkenäs lht Ekebergs. = Ekebergshagen terräng
Simsjö gd /Se Skårsmossen mosse /Se Bockhem mark Ekesängen äng, gärde
Sjötorp gd /Se Sköttesledet gränsplats /Se Bolds lht Eklundsmossen mosse
Sjötorp, se Simsjö gd Sköttesåkrarna åkerområde /Se Botorp f.d. torp Ekåkern åker
Skattegården gd /Se Sköttesängen ägoområde /Se Brandstorp gård Ekåkern åker
Skogsstigen t /Se Skördegärde s /Se Brandstorp bebyggelse Eliero ängsskifte
Stommen gd Skövdesgärdet sluttning /Se Brandstorp gård Erkraviken gammalt namn på nuv. Blychertsviken
Stommen gd Slätterör kulle /Se Brandstorp gård Fallagärdet gärde
Svenningsgården gd /Se Stommen ägomark Brobacken lht Fallet område
Svintån by /Se Storemosse mosse Brogården gård Fallet beteshage
*Sätaröret Saknas Store mosse mosse Brogården, se Karlsro gd Fallet mark
Trollestorp gd /Se Storemossen mosse Brogården, se Våmb Brogården gd Fellingarna åkerområde
Våmb gd:ar Stångeledsbacken backe /Se Brogården, se Karlsro gd Fellingefötterna, se Fellingarna åker
Våmb gd Stångeledshagen hage /Se Broholm lht Fjället äng
Våmb kyrkby Stångeledslyckan äga /Se Broholm lht Fjället mark, berggrund
Våmb by Sumpeviken dal /Se Broholm lht *Fjällåkern åker
Våmb by Säterör hög /Se Brolund lht Fjärrabromossen äng
Våmb kyrkby Tjuvadalen dalsänka /Se Brolund lht Fjäramossen mosse
Våmb by /Se Uppsala terräng Bromossen lht Fjärrabromossen sumpmark och äng
Våmb by /Se Uppsala äng /Se Brotorp lht Fjärrebromossen, Lille mosse
Våmbs kvarn Saknas Vallsängen ägomark Brotorp lht Fjärrebromossen, Lille mosse
Våmbs rättaredöme Saknas Valtaren terräng Brotorp torp Fjärrebromossen, Store mosse
  Valtaren del av berg /Se Brömsebo försv. lht Fjärrebroängen äng o. mark
  Valtaren pass /Se Bykvarn tullkvarn Flaten åker
  Valtaren äng /Se Bykvarnen f.d. kvarn Flohagen hage
  Vasen äng /Se Bäckadalen lht Flohagen hage o. mark
  Vasängen äng /Se Bäckatorp lht Forndagshagen hage
  Våmbobäcken bäck Bäcken f.d. torp el. ställe Forndagshagen hage o. gdr
  Våtemossen mosse Carlero bebyggelse Forndagsåkrarna gärdesåkrar
    Carlsro, se Karlsro gd Forndagsåkern åkerområde
    Claesborg, se 1-2 Klasborg Saknas Framstalyckan gärde
    Claesborg, se 4 Våmg Smedsgården gd Fredagärdet gärde
    Claesborg bebyggelse Fäbrorumpen gärdesmark
    Claesborg bebyggelse Fäbroängen äng
    Dalen soldattorp Fällingarne mark
    Dalen lht Fällingen, Lille åkermark
    Dammsmossen, se 1 Våmbskleven Saknas Fällingen, Store åkermark
    *Dammsmossen lht Fästiga mark
    Dammsmossen lht Fästigen stig
    Dolken lht Gamla vägen landsväg
    Dolken »skatteäng» Gamle Brunnen brunn el. terräng
    Dragonbostället f.d. soldatdragontorp Gamle Vägen landsväg
    Duvelund lht Gammelborgsliden terrängsluttning
    Ekebo lht Garmborgsåkern åker
    Ekebacken lht Gatan gata o. väg
    Ekeliden lht Gategårdsåkrarne åkrar
    Ekelund lht Gategårdsåkrarna åkrar
    Ekelund lht *Getaryggen terrängområde
    Ekhagen lht Grannahallen sten
    Ekhyddan lht, avs. Granåsen mark
    Ekhyddan lht Granåsen terrängområde
    Eliero lht Grevakällsängen äng
    Eliero lht Grynspjället åker el. gärde
    Elinsberg lht Grynspjället terrängområde
    Enoksgård gård Grytesten gränssten
    Enoksgården, se 5 Våmb Enoksgården Saknas Grönevall mark
    Enoksgården, se Våmb Enoksgården gd *Grönevallsråsen mosse
    Enokslund soldatboställe Grönevägskärret äng
    Eriksberg lht Gudmund åker
    Fallet, se Ådalsfors lht Gullhögen bortodlad höjd
    Fallet torp el. lht Gummans lycka gärde
    Fattigstugan Saknas Gårdshagen hage
    Fattigstugan f.d. backstuga Gyltas broar förr väg
    Fjället Saknas Gårdshagen hage o. mark
    Fjället, se Ådalsfors lht Hagåkern åker
    Fjället lht Hallavadet f.d. vad o. bäck
    Fjället lht Hallavadshagen hage
    Fjället kronoäng Hallevadshagen hage
    Fjärrabromossen, se Bromossen Saknas Hallevadshagen hage
    Fjärrabromossen kronoäng Hallevedshagen, Hallevadshagen Saknas
    Fjärrabromossen kronoäng Hanahögen beteshage
    Florida lht o. avs. Hanahögen höjd o. mark
    Folkskolan Saknas Hanahögen terrängområde
    Forsmans Intägt mark el. lht Hanhögshagen hage
    Framnäs lht Hanahögsåkern, se Hanahögen Saknas
    Fransisko lht Hanhögstegen åker
    Fransisko f.d. torp el. ställe Hanahögsåkrarna åkergärde
    Fridhem lht Hanahögsängen äng o. åker
    Frisks soldatboställe Harkesgärdet område
    Fästigen lägenheter Harket f.d. byallmänning
    Gasbetongfabriken fabrik Harket träskområde
    Gatan f.d. torp el. bst *Haslebergsängen äng
    Gategården torp, hemmansd. el. bst Hasselbacken mark
    Grannabacken lht Hasslebergsängen äng
    Grannabacken f.d. torp eller bst Havralandet åker
    »Grillsa»s» f.d. bst Heagärdet gärde
    Gröndalsgatan försv. gd Henegatan väg
    Grönegatan torp Hene backar backsluttning
    Grönegatan lht Harrekvarnssjön, se Simsjön sjö
    Grönevägskärret kronoäng Hjälpadalen dal
    Gullhögen gd Holmen gärde
    Gullhögen gård Huleåkern åker
    Gullhögen f.d. gd Hulåkern åker
    Gullhögen gård Hållsdammen damm
    Gullhögen gård Hållsdammsbäcken bäck
    Gullhögens bruk cementfabrik Hållsdammsbäcken bäck
    Gullhögens Bruk cementfabrik, gasbetongfabrik Hållsdammsbäcken bäck
    Gunnarsberg lht Hålåkern åker
    Gustavsberg lht Hällekistan forngrav
    Gärdhem lht Härkerydsbackarna backar
    Gästgivaregården, Våmb förr gästgiveri Härkeshagen mark
    Hagalund lht Härkesskiftet markområde
    Hagmanstorp f.d. torp Härket mark
    Halleberg lht Hästhagen hage
    Halmstad försvunnet torp Hästhagen hage o. mark
    Halmstad f.d. torp Hästskofloge mark eller vattensamling
    Hasselbacken lht Högkullen höjd
    Hemgården gd Högkullsängen äng
    Hemgården lht Hönaskedet mark
    Hildingsberg lht Hökastet stig
    Holmbergstorp lht Hönsaskedet gärde
    Holmbergstorp torp Inholmen hage
    »Hornborgarns» f.d. torp el bst Inholmen mark
    Hovmansgården gård Intagan äng
    Hovmansgården gård Joboledshagen hage
    Hovmansgården, se 10 Våmb Hovmansgården gd Joboledshagen hage
    Hovmansgården, se Våmb Hovmansgården gd Joboledsåkrarna åkermark
    Husartorpet lht Järnvägsbron vägbro
    Hälliden lht Jättestenen stenblock
    Högalid lht Kastes sten stenblock
    Högetomt lht Kattestensåkrarna åkrar, gärde
    *Högkullen, se Hökullen gd Kiddakärret mark
    Högkullen lht o. hem. del. Kjulva gärdesmark
    Högkullen gd Kjulva gärde
    Intagan Saknas Kjulverna Lilla mark
    Jannelund lht Kjulverna Store mark
    »Jarleras» f.d. bst el. ställe Klevareåkern åker
    Jarlsberg lht Klevareåkrarna åkermark
    Johanslund lht Kleven klev, vägpass
    Jonstorp f.d. torp Klippet berg-rasområde och -rand
    Jägersro lht Knektastigen väg
    »Jösters» f.d. ställe Knektastigen stig
    »Kaheras» f.d. ställe Korsbackagärdet gärde
    Kakes, se Kallstorp lht Korsbyt. åker
    Kallstorp lht Korsen landsvägskorsning
    Karlsro Saknas Korshagen hage o. mark
    Karlsro gd Korshagen hage
    Karlsro lht (gård) o. beb. Korsmossen äng
    Karlstorp lht Korsmossen äng
    Karlstorp lht Korsmossen mosse
    Karlsvik lht Korsåkrarna åkermark
    Karstorp lht Korsåkrarna åkrar
    Katrineberg lht Kroken mark
    Keddakärret Saknas Kroken gärde
    Kiddakärret lht Kroken gärde
    Kiddakärret kronoäng Kroken gärde
    Kjeddakärret, se Kiddakärret Saknas Kröken gärde
    Kjäddakärret lht:er Kullagärdet gärde
    Kjäddakärret äng Kullaåkern åker
    Klasborg Saknas Kungsvägen landsväg
    Klasborg bebyggelse Kvarndammen damm
    Klasborg, se Claesborg gd *Kvarnslätten område
    Klasborg, se Våmb Smedsgården gd Kvarnslätten gärdesmark
    Knektaboställena lhter *Kvarnängen äng
    *Knektestugor, se Knektaboställena lht:er Kvidderna mark
    Korsmossen kronoäng *Kvierna hage
    Krokstorp Saknas Kvierna hage
    Krogstorp gård Kvigan beteshage
    Krokstorp hmn Kvigagärdet gärde
    Krokstorp gd Kyrkelyckan lycka
    Krokstorp gård Kyrkelyckan åker
    Krokstorp gård Kyrkogården kyrkogård o. begravningsplats
    Kullebo lht Källegärdet gärde
    Kullen torp Källaredsåkern åker
    Kulltorp lht Käpplundahagen hage o. mark
    »Kvarnen i Våmb» f.d. kvarn *Kätthagen hage
    Kvarntorp kyrkovaktmästarebostad Kätthagen hage
    Kvarntorp lht Ladugårdsgärdet gärde
    Kyrkeliden lht Lillegårdsåkrarna åkrar
    Kyrkogården jordlht Landsvägsåkern åker
    Kyrkoliden lht Landsvägsåkrarna åkermark
    Källebo lht, f.d. soldatbost. Liderna väg o. marksluttningar
    Källebo lht Lillagärdet gärde
    Källedal lht, avs. Lillegärdet gärde
    Källedal lht Lillestigen stig, väg
    Larsagården, se Våmb Larsagården gd Lillestigsdrågen sumpmark
    Lars Andersgården gd Lillestigsmossen mosse
    Larsegård, se Våmb Larsesgården Saknas Lillestigsmossen mosse
    Larsesgården, se Våmb Anders Larsgården gd Lillängen betesmark
    Larse(s)gården, se Anders Larsgården Saknas Långa Lyckorna gärdesmark
    Larsgården, se 15 Lars i Våmb gård Lättaklevet stig
    Lars i Våmb, se 15 Våmb Lars gd Madspjäll gärde
    Lars i Wåmb gård Madspjäll gärde
    Lars i Vätandet, se Pisseledet f.d. krog Madåkern åker
    Liden f.d. torp el. bst Mellangärdet gärde
    Lilla Trolletorp, se Simsjön gd Mellangärdet gärde
    Lillegården, se Våmb Lillegården gd *Mellanbacken eller *Risabacken område
    Lillegården gård Mossen gärde, förr äng
    Lillegården, se 3 Våmb Lillegården gd Myrekullsängen äng
    Lillstugan lht Myråkrarna åkrar
    Lillestigen torp Mössetjuven klyfta
    Lillestigsmossen, se Lillestigen torp Nolberget berg
    Lillestigsmossen torp el. lht Nolgårdshagen hage
    Lindared lht Nolgärdet gärde
    Lindare lht Nolhagen hage o. gärdesm.
    Lindesberg lht Nolskogen skog
    Lindhult lht *Nordgärdshagen hage
    Linnea lht *Nordhagen hage
    Linnéelund lht Norra gärdet gärde
    Linnéelund lht Nye Vägen landsväg
    Lugnet lht Nypabäcken bäck
    Lundbacken lht Nypet mark
    Lunds lht, f.d. soldatboställe Nyängen äng
    Lugnet lht Nyängen äng o. gärde
    Lyckan lht Nopagärdet gärde och statställe
    Lyckorna, se Knektaboställena lht:er Nopet, se Nopagärdet Saknas
    Marieberg lht Nässehålan mark
    Mariedal lht Oxhagen hage
    Mariedal lht Pesseled f.d. vägled
    +Mellangården gd Pesseled f.d. vägled
    Mossebo lht Petrabacke backe
    Månsagård gård Pisseled grind, borta
    Månsagården, se Våmb Måns Andersgården gd Planterhagen hage
    Måns Andersgården, se Månsagården Saknas Planterhagen hage
    Måns Andersgården, se Måns Andersgård Saknas Plantershagen mark
    Måns Andersgården, se Våmb Måns Andersgården gd Prästatorpa mosse uppodlad mosse
    Månstorp f.d. torp o. lht Prästängshagen hage
    Nedergården gård Putevallen gärde
    Nedergården, se 13 Våmb Nedergården gd Pukehagen hage
    Nedergården, se Våmb Nedergården gd Putehagen hage
    Nergårdskvarnen f.d. kvarn Putorna mark
    Nergårdskvarnen f.d. kvarn Putorna åkrar
    Nils Andersgården, se Månsagården Saknas Raka mark
    +Norrgården gd Raka gärde
    Nyborg lht Ramborgaslätten mark
    Nyborg lht *Risabacken, se *Mellanbacken el. *Risabacken Saknas
    Nypet f.d. torp Risängen äng
    Nytorp lht Risängen mark o. äng
    Nytorp lht Risängsbäcken bäck
    Otterstugan backst. Risängsbäcken bäck
    Pereberg gård Risängsbäcken bäck
    Persberg eller Våmb Bankabolet gd *Ryttarehästhagen betesmark
    Persberg gårdar Ryttareåkern åker
    Persberg backst. Ryttareåkern åker
    Pisseledet f.d. krog Råskeberget del av Billingen
    Platerhagen kronohage o. lht Rävabacken mark
    Port Arthur lht Rävagraven mark o. f.d. fångstgrop
    Port Arthur arbetarbostad Rödaledet gärde
    Prästakvarn f.d. kvarn Rödjerna mark o. odling
    Prästakvarnen f.d. kvarn *Röjsmålet område
    Prästatorpet lht Samhagarna hagar
    Prästatorpet torp Samhagen hage o. mark
    Prästatorpet torp o. skatte»gräsgäll» Samhagen, Lilla hage och mark
    Prästkvarn lht Samslätten ängsmark
    Pärsberg, se Våmb Saknas Sanden (?), se Sån. gärde
    Ramboraslätten f.d. torp el. ställe Sandholmen hage och äng
    Risängen lht Sandholmen mark
    Risängen gd Sidane åkrar
    Risängen kronoäng o. torp Sigårdsgren, se Sigårdsåkrarna åker
    Rosenbacken lht Sigårdsåkrarna åkrar
    Rosenborg lht Sigurdsåkrarne åkrar
    Rosendal lht Simsjön sjö
    Runhem lht Simsjön sjö
    Rödjan lht:er Simsjön sjö
    Rödjan f.d. torp, lht Simsjön sjö
    Röret f.d. bst eller torp Simsjöskogen skogsmark
    Salemkapellet kapell Simsjövägen väg
    Salem lht o. frikyrkolokal Skaravägen landsväg
    Sandbacken, se Sandliden o. Ålderdomshemmet Saknas Skarsjöbäcken bäck
    Sandhålan lht Skarsjöbäcken bäck
    Sandliden stuga Skarsjömossen äng
    Sandliden lht Skarsjömossen äng
    Sandtorp lht Skarsjömossen mosse
    Simsjöberg rivet torpställe Skarsjön sjö
    Simsjöberget lht Skarsjön sjö
    Simsjön Saknas Skarsjön mossesjö
    Simsjön gård Skevallen gärde
    Simsjön gd Skevallen, Lille gärde
    Simsjön, se 1 Sjöttorp el. Simsjön gd Skevallen Store gärde
    Simsjön gård Skjöttesängen äng
    Simsjön gård Skjöttesängen äng
    Simsjötorp, se 1 Simsjön gd Skittricken äng
    Sjötorp gård Skogsvägen byväg
    Sjötorp gård Skrikhult äng
    Sjötorp gård Skyttesledet område
    Sjöttorp eller Simsjön, se 2 Simsjön Saknas Skyttesledet område
    Sjöttorp eller Simsjön gd Skyttesledet f.d. vägled
    Sjöttorp eller Simsjön gd Skyttesängen äng o. åker
    Sjöttorp eller Simsjön gd Skyttsåkern åker
    Skarsjöliden lht Skårsmossen mosse
    Skarsjöliden lht Skårsmossen mosse
    Skarsjöliden lht Sköttesåkern åker
    Skarsjömossen lht Skövde-Axvalls järnväg järnväg
    Skarsjömossen skatteäng Skövdegärdet gärde
    Skattegården gård Skövdesgärdet gärde
    Skattegården, se 1 Våmb Skattegården Saknas Slätterör stenröse
    Skattegården, se Våmb Skattegården gd Snipåkern åkerstycke
    Skogshagen lht Soldatelyckan lycka
    Skogslund lht Solviken vik
    Skogsstigen lht Solvikssten eller Djupehall gränssten
    Skrikhult, se 1 Fjället Saknas Spjället åker
    Skrikhult, se Våmbokleven Saknas Spjället gärde
    Skrikhult lht Stenbroåkrarna åkrar
    Skrikhult kronoäng Stenkalven gärdesmark
    Skrikhult kronoäng Stenkalven gärde
    Skyttesledet f.d. backstuga Stenlid lid
    Skyttesledet f.d. bst Stenslyckan äng
    Slängom f.d. torp el. bs Stenslyckan åkermark
    Smedsgården el. Klasborg gård Stigsåkern åkergärde
    Smedsgården, se Våmb Smedsgården gd Stigsåkern åker
    Sofieberg lht Storebäck bäck
    Sofiedal lht Storängen betesmark
    Sofiedal lht Storängen gärde
    Sofielund lht Stubben mark
    Solbacken lht Stubben gärde
    Soldatbostället lht Stuken åker
    Soldatbostället lht Stuken gärde
    Solhem lht Stålbergsbäcken binamn på Risängsbäcken
    Solhem lht Stångeled f.d. vägled
    Solhyddan lht Stångeledsbacken backe
    Solhäll lht Stångeledsåkrarna åkrar
    Solrosen lht Stångelidsbacken äng
    Solvalla lht Stångeledshagen hage
    Solvik lht Stångeledslyckan område
    Sommarvillorna lht:er Stångeledslyckan åkermark
    Stenberget lht Stångeledsåkrarna åkerjord
    Stenberget f.d. torp el. bs Stångelid lid
    Stenvägssiken torp el. lht Stånglidsbacken äng
    Stockholm försv. torp Sumpesiken äng
    Stommen gård Suran mark, åker
    Stommen, se Våmb Stommen gd Svartesjön försvunnen sjö
    Stommen, se Våmb Stommen gd Svartsjömossen mosse
    Stångledsbacken kvarnäng Svinatån mark
    Stångledsbacken kronoäng *Svintån del av by
    Stånglidsbacken, se Stångledsbacken Saknas Sån (Sanden?) gärde
    Sumpesiken lht Säterrör gravröse
    Sumpesiken kronoäng Säterrören stenrösemark
    Svenningsberg f.d. soldatbost. Säterrörsåkrarna åkrar
    Svenningsberg lht Säterrörsåkrarna åkermark
    Svenningsgården gård Sörberget del av Billingen
    Svenningsgården, se 7 Våmb Svenningsgården Saknas Sörberget berg
    Svenningsgården, se Våmb Svenningsgården gd Sörmaden gärde
    Svenningshöjd lht Söråkern åker
    Sventorp f.d. torp Söråkrarna åkrar
    Tabersberg nu rivet torpställe Taglan åker
    Tolshem lht Taskan ängsmark
    Tomtebo lht Tavlan gärde
    Torsberg lht Tavlebordet mark
    Trolletorp, se 1 Sjöttorp eller Simsjön Saknas Tjuvadalen dal
    Trädgården f.d. torp el. bst Trehörningen mark
    Uppsala torp Trehörningen gärde
    Uppsala f.d. torp Trerörsåkern åker
    Uppsala f.d. torp Trerörsåkern åker
    Valhalla lht *Tån, se Svintån Saknas
    Vallstorp f.d. soldatbost. Tångelyckorna gärde
    Vallstorp lht Uddingen gärde
    Vallstorp lht o. f.d. torp Uppsalaliden backe
    Vallsängen bostadsområde *Uppsalaängen äng
    Vallsängen lht Uppsalaäng äng, åker
    Vibonätt lht Valla gärdesmark
    Villes gd Wallbråttet åkrar
    Våmb by Vallbrottet, Lilla gärde
    Våmb by och hemman, gårdar Vallbrått åker
    Våmb by och gårdar Valldreven stig
    Våmb by o. gårdar Vallgatan gata o. byväg
    Våmb Saknas Vallgategården stängsel o. väg
    Våmb Saknas Vallslyckan område
    Våmb, Anders Anderskvarn tullkvarn Vallslyckorna lyckor
    Våmb Anders Larsgården gård Vallsängen äng
    Våmb Backgärden gd Vallvibäck, se Vibäcken gärde
    Våmb Backgården gård Valtaren äng
    Våmb Backgården gård Valtaren bergspass
    +Våmb Bankabolet gd Valtaren bergspass
    Våmb Brogården bebyggelse Valtaren område
    Våmb Brogården gård Valtarn parti med branta stup
    Våmb Brogården gård Valtarestigen stig
    Våmb Enoksgården gd Valtarn skogsmark m.m.
    Våmb Enoksgården gård Valtarn skogsmark m.m.
    Våmb Enoksgården gård Valtars Kulle höjd o. berg
    Våmb Hovmansgården gd Vasen fridlyst hage
    Våmb Hovmansgården gård Vekesängen äng
    Våmb Hovmansgården gård Vibäcken mark el. bäck
    Våmb Lars gd Vibäcken gärde
    Våmb Larsagården gård Vilestenarna stenar
    Våmb Larsesgården gd Villes bäck bäck
    Våmb Lillegården gd Villeviken vik
    Våmb Lillegården gård Vipekulla höjder
    Våmb Lillegården gård Vipekullen höjd
    Våmb Månsagården Saknas Vrååkern åker
    Våmb Måns Andersgården gd Vrååkern åker
    Våmb Måns Andersgården gård Våmbobäcken bäck
    Våmb Nedergården gd Våmbbobäcken bäck
    Våmb Nedergården gård *Våmbbogärdet gärde
    Våmb Skattegården gd Våmbokleven äng
    Våmb Skattegården gård Våmbsbäcken, se Våmbbobäcken bäck
    Våmbskleven järnvägsanhalt Våmskleven försvunnen fästig
    Våmbs Kyrka kyrka Våmbskleven dal, vägpass m.m.
    Våmb Smedsgården eller Claesborg bebyggelse Våmbsvallen mark o. fotbollsplan
    Våmb Smedsgården gård Våmbsbäcken bäck
    Våmb Smedsgården gård Våtemossen mosse
    Våmbs Skola lht o. skola Våtemossen mosse
    Våmb Stommen gd Våtemossen mosse
    Våmb Stommen gård Vägahättan mark
    Våmb Stommen gård Vägahättan gärde
    Våmb Svenningsgården gd Vägahättan gärde
    Våmb Svenningsgården gård Vägaåkern, se Landsvägsåkern åker
    Våmbokleven och Damsmossen äng, lht:er Väglången gärde
    Våmbotrakten Saknas Välastena stenblock
    Våmbskleven Saknas Åkrokshagen hage
    Vårfrugård bostad Årekroka mark
    Vårfrugården lht Årekrokahagen hage o. mark
    Vårfruhem by och sn Älgedrågen äng
    Västes f.d. soldattorp Älgedrågen äng
    Västtomten lht Älgedrågen äng, instenat område
    Västtorp f.d. torp Ängagärdet gärde
    Ådalsberg lht Ängaskiftena ängar
    Ådalsberg lht Ängegärdet äng
    Ådalsfors lht Ängeledsåkern åker
    Åkrokarna lht Ängeåkern åker
    Ålderdomshemmet, Gamla Saknas Äpplaåkern, se Aplaåkern Saknas
    Ålderdomshemmet lht o. ålderdomshem Österlyckaeken ek
    Älgedrågen kronoäng Österlyckan gärde
    Ängen lht Österlyckan gärde
    Ängen lht Österslyckan lycka
    »Ärlan»s» f.d. bst eller ställe  
    Östtomten lht  

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.