ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Öms socken : Kåkinds härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 3 Naturnamn : 9 Bebyggelsenamn : 29 Naturnamn : 7
Öm sn /Se Axtorpebäcken bäck Öm sn och by Bjärbyskogen skog
Öm sn /Se Bjärbyskogen skog Amundtorp gård Svesliden lid
Bjärby gd /Se Brudmannahöljen ägomark Anderstorp lht Svesån å
  *Knule bro gränsbro Backgården gård Svesån bäck
  Skarsiken bäck Bjärby gård Ömboskogen skog
  Sves ån å Hägnåsen lht Ömboån å
  Ömboån å Jonstorp lht Ösan å
  Ömsån å Jonstorp lht  
  Ösan å Jonstorp, Lilla lht  
    Larstorp lht  
    Lindtorp lht  
    Mellomgården gård  
    Nolgården gård  
    Nyskogen lht  
    Risatorp Lilla, se 1 Tångatorp Saknas  
    Risatorp, Lilla gård  
    Skogsdal hmd  
    Skogshagen, L:a lht  
    Skogshagen, Lilla hmd  
    Smedstorp lht  
    Söderhagen lht  
    Sörgården gård  
    Tångatorp Saknas  
    Tångatorp gård  
    Vallstorp lht  
    Vaska (Vasken) f.d. kvarn  
    Västerhgen, St:a lht  
    Åtorpet lht  
    Äspås hmd.  

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.