ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Skövde stad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 379 Naturnamn : 172 Bebyggelsenamn : 1970 Naturnamn : 811
Skövde stad /Se *Arnaström ström Skövde stad Alströmersgatan gata
Skövde stad /Se *Arnaström ström /Se Skövde stad +Apoteksgatugården väg
Skövde stad *Arnaström Saknas /Se Skövde stad +Apoteksskogen skogsområde
Skövde stad Aspö ägomark Skövde stad +Aspehagen hage
Skövde stad Aspösjön sjö Skövde stad +Aspehagen, se Äspehagen Saknas
Skiöffde Saknas Bengts mosse, se Blängsmossen mosse Skövde stad Saknas Aspemosse mosse
Sköfde st. Blekhagen hage /Se Skövde stad Saknas Aspsjön, Norra tjärn
Sköfde stad Bleklyckan, se Blekhagen hage Skövde stad Saknas Aspsjön, Stora sjö
Sköfde st. Blängsmossen mosse Kvartersnamn förteckning Aspsjön, Södra tjärn
Sköfde st. Blängsmossen mosse Kvartersnamn förteckning Aspösjön sjö
Sködwe Saknas Blängsmossen mosse Kvartersnamn förteckning Aspösjön, se Stora Aspsjön Saknas
Sköfde st. Blängsmossen mosse Kvartersnamn förteckning Aspösjön, Norra, se Norra Aspsjön Saknas
Skövde stad (förr socken) Blängsmossen mosse Kvartersnamn förteckning Aspösjön, Södra, se Södra Aspsjön Saknas
Sköfde st.o.sn. Blängsmossen mosse Kvartersnamn förteckning Aspö skog skog
Skövde stad (förr sn) Blängsmossen mosse Kvartersnamn förteckning +Backafallet, Stora skogshage
Sköfde sn., st. Blängsmossen sank mark Kvartersnamn förteckning Backehagarna område
Skövde stad (förr sn) Blängsmossen mosse /Se Kvartersnamn förteckning +Backen åkerteg
Skövde stad (förr sn) *Bläng-ön »ö» o. gränspunkt Kvartersnamn förteckning Badhusgatan gata
Sköfde st. Blängsön fast mark Kvartersnamn förteckning +Begrafningsplatsen, Nya äldra namn på S:t Sigfrids Griftgård
Sköfde st. Borgmästareskogen skog Kvartersnamn förteckning Betahultet skogs- och betesmarker
Skövde stad Boulognerskogen park Förkortningar förteckning Betahultet skog
Skövde stad Brogårdsgärdet förr gärde, nu bostadsområde Förkortningar förteckning +Beteshagen, Store utgjorde del av skog
Skövde stad Bromossen mosse Förkortningar förteckning +Betz hage, se Gåsgalshagen Saknas
Skövde lfs Brudalen stadsäga /Se Sagesmän förteckning Bilgatan projekterad gata
Skövde stad Brudmannahöljan naturnamn /Se Litteratur förteckning Billingen platåberg
Skövde stad Brumaderna naturnamn /Se +Abrahamdanjels tomt, se Hattmakaretomten Saknas Billingen platåberg
Skövde lfs *Bussa kvarn gränssten Adolfsberg stadsäga Billingsberget, se Billingen Saknas
Skövde stad Dagolen gärde /Se Adolfsberg stadsäga Billingsgatan gata
Skövde stad Den heliga Helenas grav o. källa nat.namn /Se Adolfsberg stadsäga +Billings intäkt intaget område
Sköfde sn. o. st. *Digerrör gränsmärke Adolfsberg stadsäga Billingspasset sänka
Skövde stad Djupa gölen Saknas Agaberg stadsäga Billingstegen högländ skogsmarksskift
Skövde stad Drågen sank plats Agnesberg stadsäga Billingstorpaklippet diabasbrant
Skövde stad Dunkehall terräng Agnesborg stadsägor Billingstorpsvägen väg
Sköfde sn. o. st. Dälderna ängsmark? Alanderslyckan stadsäga +Bilthuggare Ängen äng
Skövde stad Ekeskogen skog /Se +Albrecktsgård, se Albrecktstomten Saknas Birger Jarls torg torg
Skövde stad Elinae mark utmark /Se Albrecktstomten tomt +Björkehagen hage
Skövde stad Elinae skog skog /Se Albrecktstomten tomt Björkemossen mosse
Skövde stad Elins kapell och källa Saknas Alfhem försv. ställe Björkevägen gata
Skövde stad Elins källa källa /Se Alfhem bebyggelse +Björnbergshagen hage
Skövde stad Elins källa källa /Se Alfhem stadsäga Blängen mosse
Skövde stad Engebacken vattenrännil Alfhem stadsäga Blängs mosse mosse
Skövde stad Espebäcken sannol. annat namn på Kummilbäcken Alfhem stadsäga +Bomansängen äng
Skövde stad »espewadh» vadställe? Alfhem stadsäga Borgmästaregatan gata
Sköfde sn. o. st. Frostagärdet gärde /Se Alfhem stadsäga Borgmästarehagen hage
Skövde stad, förr sn /Se *Frostagärdsröret råmärke Allmänning, Käpplunda, se Käpplunda Allmänning Saknas +Borgmästarehagen hage
Skövde stad Frostakällan källa? +Allmänningen lht Boulognersjön uppdämd sjö
Skövde stadsförsamling Galgberget höjd +Allmänningen lht Boulognerskogen skog el. park
Skövde stad Garpamossen sänka /Se Almby stadsäga Boulognerskogen parkområde
?Skövde stad (förr by o sn.) Garpamossen mosse /Se Almby hmd Boulognerskogsvägen gata
Sköfde sn o. st. Garpaparken park Almedal stadsäga +Bredgårds äng äng
?Skövde stad Garpelyckan åker +Almedal, se Almslund Saknas Bremossen mosse
Skövde (förr sn o. by) nu stad Garpespjället åker +Almelund, se Almslund Saknas +Bremåssen, se Bromossen Saknas
Skövde stad Gatemunn gärde Almetorp stadsäga +Brita Stineslyckan odlat område
Skövde stad *Giridhe bro bro +Almelund lht Brogårdsgärdet f.d. gärde
Skövde sn, nu ing. i Skövde stad Granhöjden höjd Alphyddan stadsäga +Bromanshagen intaga samt skogsparti
Skövde stad Grenen kyrkåker Alvhem stadsäga Bromossen mosse
Skövde stad Gyrida broo, se Görgebro bro +Ambiörn Arfwes Tompt, se Kjellbergstomt Saknas Broströmsfallet område
Sköfde sn o. stad Görjebro bro +Anders Andersson el. Kellbergstomt Saknas Brunnsgatan gata
Skövde stad ?Görjebron bro Anders Anderstomt, se Anderstomt Saknas +Brunnsparken park
Skövde stad ?Görjebron bro +Anders Anders tompt Saknas +Brunn, Stora brunn
Sköfde s. o. st. Görjebron bro Anders Bengts tomt tomt +Bryggeritomten tomt
Skövde stad Görge bron bro Anders Bengts tomt tomt +Bryggeriängen äng
Skövde stad *Hallastrøm Saknas Andersborg stadsäga Busshållplatsen Saknas
Skövde stad *Haredals rör råmärke +Anders Bängdtz gård, se Anders Bengts tomt o Jaco Saknas Bäckholmen äng
Skövde stad Harkesgärdet gärde /Se +Anders Fuusses tompt, se Fusatomten Saknas Bäckvägen gata
Skedhwe Saknas Harkesgärdet gärde +Anders Gustafssons tomt, se Elfver Anderstomt Saknas +Capellanens Ämbetshage kyrkojord
Sköfde st. Hasselbacken avs. /Se Andersgård, se Anderstomt Saknas +Capellans Hagen, se Capellanens Ämbetshage Saknas
Sköfde st. Hasselbacken avs. /Se Anders Hanstomt tomt Carlsrovägen gata
Skövde stad Hasselbacken avs. /Se Anders Hanstomt tomt +Colvinshagen hage
Sköfde stad Hasselbacken avs. /Se +Anders Hanstomt, se Elfver Anderstomt Saknas +Colvinslyckan, se Meissners lycka Saknas
Skövde stad Havstena ägomark Anders Hökstomt tomt +Colvinsskog skogslycka
Sköfde stad? Havstena sjön sjö Anders Hökstomt tomt +Dagolen åkerskift
Skövde stad Hulerna terrängområde +Anders Johanssons tomt på Prästegårds jord Saknas +Digerör, se Tjärestubbe Saknas
Sköfde Saknas Hållsdammen sjö +Anders ions tompt, se Gyttaretomten Saknas +Djulsängen, se Djursängen Saknas
Skövde stad Hållsdammen, Lilla sank mark +Anders Jons tomt, se Backen Saknas Djulsängshagen äng
Sköfde Saknas Hållsdammsbäcken bäck +Anders Jo(e)ns tomt, se Anders Ravelstomt Saknas +Djulsängshagen, se Djursängen Saknas
Skövde stad Idet avs. /Se +Anders Kielbergs tomt, se Kjellbergstomt Saknas +Djupedalen dalgång
Skövde stad Inga-Karls terräng +Anders Olofsgård, se Anders Olofstomt Saknas +Djupedalsrör gränsmärke
Skövde stad »jordwaldz dam» ström Anders Olofstomt tomt Djupedalsvägen gata
Skövde stad Kapellsbäcken Saknas Anders Olofstomt tomt Djurparken del av Dälamarkerna
Skövde stad Karstorpasjön sjö +Anders Ols tomt, se Anders Olofstomt Saknas Djupekälla källa
Skövde stad Kistekullen åker /Se Anders Rafvelstomt tomt Djursängen äng
Sköfde Saknas Kleven terräng Anders Ravelstomt tomt Djursängsbäcken, se Mörkebäcken Saknas
Skövde förr sn. nu stad Kliaskogen skog +Anders Raggs tomt, se Elfver Anders tomt Saknas Djäknevägen gata
Skövde stad Klippet terräng Anderstomt tomt Driftahagen hage
Skövde lfs Klippet terräng Anderstomt tomt Drottninggatan esplanad
?Skövde stad Knektängarna ängsmark Anderstorp stadsäga +Dungahagen hage
?Skövde stad *Knäet åker Anderstorp stadsäga +Dunkehallahagen, se Galgebergshagen Saknas
Skövde stad »Kombla bäk» bäck /Se Anderstorp stadsäga +Dunkehallaskogen skogsområde
Sköfde Saknas »kors lidh» naturnamn? +Anders Walbergstomt, se Lille Korpåsen Saknas Dunkehallskogen skog
Sköfde st, Korsåkern åker Andorsgård, se Anderstomt Saknas Dunkehallsvägen väg
Skövde f. sn, nu stad Kroken åker Andorstomt(en), se Anderstomt Saknas Dunkerör borttaget gravröse
Skövde stad Krösegatan gata Anneberg torp Dälamarken område
Sköfde Saknas Kullen höjd Anneberg stadsäga Dälamarkerna marker
Skövde stad Kullen höjd /Se Anneberg torp Döbelnsgatan gata
Skövde landsk. nu stad *Kumlebron (?) gränsbro Anneberg stadsäga Ekedalsgatan gata
Skövde stad »Kumblebro» bro /Se Anneberg stadsäga Ekeskog skog
Sköfde st. *Kummelbäck bäck Anneborg stadsäga Ekeskogen område
Skövde stad ?*Källebäcken bäck Anneborg stadsäga Ekeskogsbäcken bäck
Sköfde st. Källedalsbäcken bäck Annedal stadsägor +Ekeskogsgatugården väg
Skövde stad Käpplundasjön sjö Annedal stadsäga +Ekeskogshagen område
Skövde stad Ledsåkern åker +Annedal bebyggelse +Ekeskogshagen, Lille område
Skövde stad Lekunga terrångområde Annehill stadsäga +Ekeskogshagen, Lille hage
Skövde stad Lerlyckan åker Annelund stadsäga +Ekeskogshagen, Store hage
Skövde stad eller landsförsamling Lidareåkern åker Annelund stadsägor +Ekeskogshagsvägen väg
Skövde stad Linoljedammen sjö Annelund lht Ekeskogsvägen gata el. väg
Skövde stad Lunden ägomark Annelund stadsäga Ekåkern åkerteg
Sköfde stad Långgatan gata Annero stadsäga +Ekåsen åkerteg
Skövde stad Lögebron bro Apoteket Saknas +Elimatsa kulle, se Markus kulle Saknas
Skövde stad Lögedammen försvunnen damm /Se Arendal stadsäga Elinsmarkerna område
Sköfde st, Lögedammen försvunnen damm /Se +Arfwid Glasmästares tomt, se Skålfejartomt Saknas Elinsmarkskullen område
Skövde stad Lögedammen vattensaml. /Se Asketorp gd Elinsmarksängarna eklundar
Skövde stad Mellomkvarnsbäcken bäck Aspa Sven stadsäga +Elinæ Capell kapell
Skövde stad Mörkebäcken bäck Aspelund stadsäga +Elinæ Mark område
Sköfde stad Mörkebäcken vattendrag /Se Aspelund, se Skulkhem Saknas +Elinæ skog skog
Sköfde st. Mörkebäcken, se Sandbäcken, Örbäcken bäck +Aspelund avs. +Ensbackahagen hage
Sköfde stad Mörke källa källa /Se Aspelund stadsäga +Enebackalyckorna område
Skövde stad *Mörkö(?) bro bro Aspö gård Enet område
Skövde stad Offermossen mosse /Se Aspö stadsäga Enet terräng
Sködhwi Saknas Paddemavägen väg Aspö enstakahemman Engelsmansvägen väg
Sköfde st. o. sn. Risa ägomark +Aspö qvarn kvarn Erik Ugglas plats öppen plats
Sköfde st. Risaån del av Källegårdsbäcken Augustlund stadsäga Eriksdalsgatan gata
Sköfde st. Sandbäcken bäck Augustslund, se Augustlund Saknas +Eskeltorp Engan, se Äsketorpaängen Saknas
Skövde stad Sankta Helenas källa förr källa Axberg, se Dälamarken Saknas +Espehagen, se Äspehagen Saknas
Skövde stad Sankta Helenas källa förr källa Axberg stadsäga +Esstorpahagen, se Äspehagen Saknas
Skövde stad /Se Segerstorp ägomark Axberg stadsäga Esstorpsvägen biväg
Skövde stad Signellaåkern, jfr Kroken åker Axborg stadsäga +Estorpsängen, se Äsketorpaängen Saknas
Skövde förr landsförsaml. Sikan sankt område Axborg stadsäga Fabriksgatan gata
Skövde f. landsförsaml. Sikaparken park Backa stadsäga Falköpingsvägen landsväg
Skövde f. landsförs. Simsjön sjö Backa stadsäga +Fallet område
Skövde stad »Skinmuramossen» mosse /Se Backa stadsäga +Fiärbro Måsen, se Fjärmossen Saknas
Sköfde st. Skinmurarna stenkummel /Se +Backa avs . Fjärmossen mosse
Skövde stad Skulebäcken bäck /Se Backaberg stadsäga +Flaget åkerteg
Sködffne Saknas Sköttesledet gränsplats /Se Backaberg stadsäga Flinkakällan källa
Sköfde stad Sköttesliden sluttning /Se Backaberg stadsäga +Flisesten gränsmärke
Skövde stad Sköttesängen ägoområde /Se Backaborg, se Blackaberg Saknas Folkets Park, se Folkparken Saknas
Skövde landsförs. ingår nu i Sköde stad Stadskvarn ägomark? Backadal stadsäga Folkparken parkområde
Skövde landsförs. ingår nu i Skövde stad Stadskvarnsgärdet gärde /Se Backadal stadsäga Folkungagatan gata
Skövde f. sn, ingår nu i stad Staketomten tomt Backafallet länderi +Forssbergs Hage hage
Skiödwe Saknas Stegelplatsen avrättsplats Backarna stadsäga Fredsgatan gata
Sköfde st. Stensåkern åker Backarna Strandkullen, se Strandkullen Saknas +Frostagärdet åker
Skövde stad Stora Södergatan gata Backaskriften, se Hedvigsberg Saknas Frostagärdet gärde
Skövde sn, nu del av stad Strupen terräng Backaskiften lht Frostagärdsröret gränsmärke
Skövde landsförs. ingår nu i Skövde stad Stöpen terräng Backaskiften stuga Frostakällan offerkälla
Skövde stad Stöpängen äng Backaskiften, se Fridborg Saknas Frostaliden sluttning
Skövde sn, nu del av stad Svarttjärnen tjärn Backaskiften stadsäga Frostaliden backsluttning
Sködui Saknas Sveaborg sank mark Backaskiften stadsäga Frostavägen väg
Skövde stad Svealiden backsluttning /Se Backaskiften stadsäga Frygiigatan gata
Skövde stad Svesån å Backen lht +Frökenshagen hage
Schödwÿ Saknas Svessån å /Se Backen torp +Frökenslyckan skogs- och åkerlycka
Skövde stad Säterrörsåkrarna fornminnesområde /Se Backen stadsäga Fusalyckan lycka
Skövde stad Säterör röse /Se +Backen lht Fårahagen, se Boulognerskogen Saknas
Sköfdhe Saknas Tavlan åker Backen torp +Fårehagen hage
Sckodue Saknas *Tjärstubben (?) råmärke Backen tomt Fältgatan gata
Skövde f. sn. ingår nu i stad Torpareåkern åker Backen stadsäga Fänriksgatan gata
Skövde stad Torseke äng /Se Badhuset, se Varmbadhuset Saknas Galgabacken backe
Skövde stad Trinningen sjö +Bagaretompten, se Björnebergstomten Saknas +Galgaberget höjd med avrättningsplats
Skövde stad Tången åker Baltsaretomten tomt +Galgabergsledet grind
Skövde stad Ulveke terr. /Se Baltsaretomten tomt +Galgabergsåkrarna åkrar
Skövde stad Ulveksbackarna ängsmark? Beatelund stadsäga +Galgebergshagen hage
Skövde stad Ulviksbackarna höjdsträckning /Se Beau-Vista stadsäga +Galgebergslyckan hage el. lycka
Skövde stad Vargagropen terräng Beaux à Vista stadsäga +Galgehagen hage
Skövde stad Wettersgatan gata /Se +Bengt Andresson i Måns-Ers tomt Saknas Galgelyckan Saknas
Skövde landsförsamling ingår numera i Skövde stad Villeviken vik +Bengt Skomakares tomt bebyggelse Galgelyckan område
Skövde stad Våmbogärdet gärde +Bengt Skomakares tomt bebyggelse +Galgelyckorna åkerlyckor
Skövde stad Västergatan gata Bengtstorp lht Galgeskogen skogsområde
Sköfde st. Vättersledet utfartsled +Bengtstorp torp el. lht +Galten gränsmärke
Skövde stad Åsbotorpsjön sjö +Bengt Teres Tomt, se Bengt Törestomt Saknas Garpamossen nästan utfylld sänka
Skövde stad Ännabäcken vattendrag /Se +Bengt Thorestomt, se Bengt Törestomt Saknas Garpamossen äng och mosse
Skövde stad Örbäcken annat namn på Mörkebäcken +Bengt Töressons tomt, se Bengt Törestomt Saknas Gatemunn gärde
Sköfde stad Örbäcksvadet vadställe Bengt Törestomt tomt Gatan åker
Skövde stad Ösan å Bengt Törestomt tomt Genstigen gata
Sköfde st.   +Bengt Törssons gård, se Bengt Törestomt Saknas Gesällgatan projekterad gata
Sköfde st.   Berget lht +Glasmästarelyckorna åkerlyckor
Skjöfde Saknas   +Berget torp Glises puls försv. vattensamling
Sköfde st.   +Bengt torp el. backstuga +Glättegatugården väg
Skövde stad /Se   +Bergkvisten lht Glättelyckan, se Frökenshagen Saknas
Skövde stad /Se   Bergmanstorp torp Glättevägen gata
Skövde stad /Se   Bergsluft stadsäga Gongsemosse mosse
Skövde stad /Se   Bergsluft stadsäga Granhagen gärde
Skövde sn:ar, nu stad /Se   Berglyckan lägenhet Gransikagatan gata
Skövde stad /Se   +Bergstorp torp el. lht Grenanders kulle kulle
Skövde stad /Se   Bergsäter avs. Grenanders kulle, se Markus kulle Saknas
Skövde stad /Se   Betania avs. +Grenstigen, se Genstigen Saknas
Skövde stad /Se   +Beten lht el. torp +Gräshagen beteshage
Skövde stad /Se   Billingsberg stadsäga Gräshagen äng
Skövde stad /Se   Billingsborg stadsäga Gröna maden område
Skövde stad /Se   Billingsdal stadsäga Gröna siken mossdråg
Skövde stad /Se   Billingsdal stadsäga +Gröndalslyckorna lyckor
Skövde stad /Se   Billingshöjd stadsäga +Gröndalsskogen skogshagar
Skövde stad /Se   Billingshöjd, se Risaberg stadsäga +Gröndalsängen äng
Skövde stad /Se   Billingsskiftet stadsägor Gudhemsgatan gata
Skövde stad /Se   Billingstorp stadsäga Gustav Adolfsgatan gata
Skövde stad /Se   Billingstorp stadsäga Gustaf Adolfs källa kallkälla
Skövde stad /Se   Billingsås avs. +Gåsgalshagen äng
Skövde stad /Se   +Bilthuggaretomten, se Skarkegården Saknas Gästgivarehagen hage
Skövde stad /Se   +Björkbacken lägenhet Gästgivarehagen hage
Skövde stad /Se   Björkbacken stadsäga Gästgivarehagen, Nya, se Gästgivarehagen Saknas
Skövde stad /Se   +Björkebacken torp +Görgebro-ån, se Görje-ån Saknas
Skövde stad /Se   Björkebacken, se Torkås Saknas +Görjan, se Görje-ån Saknas
Skövde stad /Se   Björkebacken stadsäga Görjebroliderna sluttningar
Skövde stad /Se   Björkebacken lht Görgebron bro
Skövde stad /Se   Björkebacken, se Torkås Saknas Görje-ån äldre namn på Ösan
Skövde stad /Se   Björkebacken stadsäga +Hackwitzalyckan område
Skövde stad /Se   Björkedal stadsäga +Hafstena brunne område
Skövde stad /Se   Björkedal stadsäga Hafstena fädrev väg
Skövde stad /Se   Björkedalen, se Björkedal Saknas +Hafstenagärdet åkergärde
Skövde stad /Se   Björkedalen, se Björkedal Saknas Hafstena klev klev
Skövde stad /Se   Björkelund stadsäga Hafstenasjön sjö
Skövde stad /Se   Björkelund stadsäga Hafstenasjön sjö
Skövde stad /Se   Björkelund stadsäga Hagen ängshage
Skövde stad /Se   Björkelund stadsäga +Hammarhjelmshagen hage
Skövde stad /Se   +Björkelund backstuga Handa led väg
Skövde stad /Se   +Björkelund lht Hardalen område och dalgång
Skövde stad /Se   +Björken torp +Hardalshagen hage
Skövde stad /Se   Björkhagen länderi +Hardalsängen äng
*Bolskede Saknas   Björkhem stadsäga +Harhansahagen område
Brakaretomten tomt   Björkängen, Lilla stadsäga +Harkesgärdet åker
*Brunstomp tomt?   +Björkängen lht Harkesvägen gata
Dunderberg lht   +Björkängen, se Bäckängen Saknas Harket mark
Elene äldre namn på Skövde /Se   Björnebergstomten tomter Harket område
Elinaskog gd? /Se   Björnebergstomten tomter Hasslumbron bro
Elinemark gd? /Se   Blixtorp lht Hasslumma bro landsvägsbro
»espewadh» gd?   Blixtorp Saknas Hasslummamarken skogstrakt
Fabians lht, terrängområde   Blommedal lht Hasslumaskogen skog
Gategården gård   Blommedal stadsägor +Hasslumsjorden, se Mohagen Saknas
*Giöttetorp Saknas   Blomsterhagen lht Hasslumsvägen väg
Gudmund guldsmedstomt tomt   Blomsterhagen, se Blomsterhagen Saknas Heden exercisplats
Gyltegården, se Gyltetomten tomt   Blomsterhagen stadsäga +Hedmans skog, se Colvinsskog Saknas
Gyltegården tomt f.d. gd? /Se   Blomsterhult stadsäga +Helanæ kyrka, se Helena Saknas
*Gyltoriisso Saknas   Blåbandshuset Saknas +Helena stadskyrka
Gyltorisa försv.namn   Blängen lht el. hus Helenius gata gata
*Gyltoriisä ödehemman /Se   Blängsmosse allmänning +Helenæ källa källa
Gyltorisa, numera Risängen del av by /Se   Blängsmosse hemman +Hene Porten tullport
*Hallavadet Saknas   Blängsmosse sockenallmänning Henrik Gjutares gata gata
Hasleno Saknas   Blängsås gård Henriksbergsgatan gata
Hasslum gd   Blängsås enstakahemman Herrsmosse hals mossområde
Hasslum gd:ar /Se   Blängsås stadsäga Herrsmossen, se Bremossen Saknas
Hasslum gd:ar /Se   Boavista, se Boavista Saknas Herrsmossen, Lille utlöpare
Hasslum by /Se   Boavista stadsäga Herrsmossen, Stora, se Bremossen Saknas
Hasslum by /Se   +Bomans tomt, se Måssagården Saknas Hersmossen, Stora gärde
Hattmakaretomten tomt   Bonsberg stadsäga Hertig Johans gata gata
Havstena by   +Borgan = Borgen Saknas Hertig Johansgatan huvudgata
Hafstena Saknas   Borgen lht Hertig Johans torg torg
Havstena by   Borgen stadsäga Hertig Johans torg torg
Havstena by   +Borgmästars Billinggrens tomt, se Anders Olofstom Saknas Hertsmossen, se Bremossen Saknas
Havstena by   +Borgmästaren Månss Anderssons tomt Saknas Hjortastigen klev
Havstena by   Boulogerskiftet lht Hjovägen väg
Havstena by   Brandstorp stadsäga Hjovägen, se Mariebergsvägen Saknas
Havstena by   Brantahagen lht Hjovägen, Nya, se Hjovägen Saknas
Hafstena by   Brantahagen lht +Holmgrensgränd äldre namn på nuv. S:t Helenagatan
Hafstena by. del av f.d. landsförs., nu del av stad   Brantahagen stadsäga Hopahagen hage
Havstena by   Branthagen, se Brantahagen Saknas +Hopaskogen skogsområde
Hafstena by   Bredegården tomt Horsmossen skog
Havstena by   Bremsebo lht Horsåsaskogen skogstrakt
Havstena gd   Bremsebo stadsäga +Hulehagen äng
Havstena f. gd   Bremsebro, se Bremsebo Saknas Hultsdalsgatan gata
Havstena by   Brinkeberg lht Humlegårdsmaden äng
Havstena by   Brinkeberg stadsäga Humlevägen gata
Havstena gd:ar /Se   Brita Stineslyckan stadsäga Husargatan gata
Havstena by /Se   Britta-Stina Lyckan, se Brita Stineslyckan Saknas Husarvägen Saknas
Havstena by /Se   Brudal stadsäga +Hålebrunn gränsmärke
Havstena by /Se   Brusås stadsäga Hållsdammen mosse
Havstena gd:ar /Se   Bryggeriet Nordstjernan del av stadsäga Hållsdammen, Lilla damm
*Hergötstorp by /Se   Bryggerijorden stadsäga Hälsokällan källa
Horsås by   +Bryngilstomt, se Måns Svenstomt Saknas Hälsokällan källa
Horsås gdr   +Bäckaborg stadsäga Hälsokällan källa
Horsås Saknas   Bäckaskog gd +Härke, se Harkesgärdet Saknas
Horsås by   Bäckaskog, se Bäckaskog Saknas Hästebacken backsluttning
Horsås by   +Bäckaskog stadsäga Hästtorget, se Sandtorget torg
Horsås gdr   Bäckaskog länderi +Högelidsledet Saknas
Horsås by   Bäckatorp gd +Hömbo äng, se Ömbo äng Saknas
Horsås by   Bäckatorp länderi +Idrottsgatan gata
Horsås gd   Bäckatorp stadsäga Idrottsplatsen idrottsplats
Horsås by   Bäckedal, se Spänget och Lundvallsmo Saknas +Ihlums skog, se Elinæ skog Saknas
Horsås by   Bäckedalen stadsäga Immanuelskyrkan Saknas
Hårsåss by   Bäckedalen stadsäga Ingeborgsgatan gata
Horsås by   Bäcketorp, se Bäckatorp Saknas Ingegatan gata
Horsås gdr   Bäckströms friluftskafé Ingemars grav forngrav
Horsås gd:ar   Bäckängen, se Bäckängen Saknas Isagärdet åker
Horsås by?   Bäckängen stadsäga Johannesbergsgatan gata
Horsås by   +Bängdt nilss Tompt, se Per Lundstomt Saknas Jordbron bro
Horsås by me kvarn   +Capellansbord, se Signildstomt Saknas Jordbrovägen gata
Härgötstorp g /Se   +Capellansgården, se Signildstomt Saknas Julsängarne ängar
Härgötstorp gd /Se   +Capellet torp +Jungfrugatan gata
Jordwaldzdam ström   +Carl Brÿngels tomt, se Måns Svenstomt Saknas Jungfrukällan källa
Kampen lht   +Carlsberg lht Järnvägsgatan gata
Kanikerukan tp /Se   Carlslund stadsägor Järnvägsparken parkområde
Keplwnda Saknas   +Carlslund, se Karlslund Saknas Jättegrytorna grottparti
Kiplunne Käpplunda Saknas   +Carlslund torp Jättestenarna flyttblock(?)
Klovnesten by /Se   Carlsro stadsäga Jättestugan, se Jättegrytorna Saknas
Kopparslagaregården tomt   +Catharina Pär Swens tomt, se Garpolastomt Saknas +Kafvelbrogatugården väg
Krabbetomten, se Gudmund Guldsmedstomt tomt   Centrumhuset affärshus +Kafvelbrohagegården, se Kafvelbrogatugården Saknas
Krakegården tomt   Chalottenlund stadsäga Kalvhagen hage
Kummiltorp gd, /Se   Chalottenlund avs. +Kalvhagen hage
Kyrkebrokvarn kvarn   +Christopher Gyllengrijps tompt, se Björnebergstom Saknas Kampens Intägt, se Kämpes intäkt Saknas
Källegården gd   +Christophers tomt, se Jacob Mattstomt Saknas Kanikegränd gata
Källegården gd, /Se   Clas Smedstomt, se Lögegården Saknas +Kanikerukegatugården väg
Källegården by /Se   Convallaria stadsäga +Kanikerukelyckan, Norra, se Stubbalyckan Saknas
Käpplunda by   Convallaria stadsäga +Kanikerukelyckan, Södra område
Käpplunda by   +Dagolstomt tomt +Kanikeruke Mosse mosse
Käpplunda förr by   Dalahem avs. +Kanikerukestigen stig
Käpplunda by   Dalaholm stadsäga +Kanikerukeängen äng
Käpplunda by, del av f.d. landsförs., nu del av stad   Dalaholm stadsäga +Kankaruksängen ängar
Kieplunda Saknas   Dalbacken avs. Kansligatan gata
Käpplunda by   Daldalen stadsäga +Kapellsgatugården väg
Käpplunda by   Dalen, se Daldalen Saknas +Kapellshagarna ängsområde
Käpplunda by   Dalhem bebyggelse Kapellslyckan gärde
Käpplunda förr by   Dalhem avs. +Kapellslyckan åkerlycka
Käpplunda by /Se   Dalhem stadsäga +Kapellslyckan kilformigt område
Lunnagården gd /Se   Dalhem stadsäga +Kapellsängen äng
Mossegården gd /Se   Dalholm stadsäga Kapellvägen Saknas
Mossegården försv.gd /Se   Daltuna stadsäga Kaplansgatan gata
Munkatomten tomt   Dalvik stadsäga Karl Johans gata gata
Muretomten tomt   Dammfästet Saknas Karl Johans stig gata
Mörke del av stad /Se   Dammfästet stadsäga Karlsgatan gata
*Nordgatan Saknas   +Daniel Gabriels tomt, se Per Svenstomt o Anders H Saknas Karlslundsgatan gata
Risa Saknas   Daniel Skräddaretomt tomt +Karlsrogatan, se Carlerovägen Saknas
Risa by   Daniel Skräddaretomt tomt +Karstorpsledet grind
Risa, Stora försv. gd   +Djupedal lht Karstorpssjön sjö
Risa, Lilla gd   Djursängen lht Karstorpsvägen väg
*Runaretomten förr tomt   Djursängen stadsäga +Kavelbrohagen, se Kavelbroskogen Saknas
*Sankt Birgittas kapell förr kapell /Se   Djursängen stadsäga +Kavelbroskogen skogsområde
Sankt Birgittas kapell förr kapell   Djursängen stadsäga +Kavelbroägorna område
Sankta Elenas kyrka, se Sankta Helenas kyrka Saknas   Djursängen stadsäga Kisselbron bro
Sankta Elins kyrka kyrka   Dungen statarbostad Kisselån namn på Källegårdsbäcken
Sankt Elins kyrka förr kyrka /Se   Dungen stadsäga +Kjellanderslyckan åkerlycka
Sanktæ Elinæ kyrka Saknas   +Dungen torp +Kjellebacka område
Sankt Elins kyrka Saknas   +Dungen torp Klagstorpsvägen biväg
Sankta Elins kyrka kyrka   Dunkehall gd Klippet diabashöjd
»Sancta Elinæ kyrka» kyrka /Se   Dunkehall stadsägor +Klockarehagen, se Klockehagen Saknas
Sankta Helenas kapell Saknas   Dunkehall, Nya, se Dunkehall Saknas +Klockebacka område
Sankt Helenas kapell förr kapell   Duneberg stadsäga Klockebacka område
Sankta Helena kyrka kyrka   Dunsberg stadsäga Klockebackarna lyckor
Sankta Helene kyrka Saknas   Dunsgården gård +Klockebackaskogen skogsområde
Sankta Helena kyrka kyrka   Dunsgården stadsägor Klockebacken backe
Sankt Helenas kyrka förr kyrka   Dunshult stadsäga +Klockehagen åkerlycka
Sankt Helenas kyrka Saknas /Se   Dunstorp, se Lilla Dunstorp Saknas +Klockelyckan, se Klockehagen Saknas
Sankta Helenas kyrka Saknas   Dunstorp, Lilla lht Klockemossen mosse
Sankta Helenas kyrka Saknas   Dunstorp, Lilla stadsäga Klockgjutaregatan gata
Sankt Helenas kyrka Saknas   Dälamarken lht +Knifslijs Backarne backar
Sankta Helenas kyrka Saknas   +Dälamarken lht Kohagen äng
*Sanktæ Elinæ kyrka Saknas   Dälamarken stadsäga +Kohagen beteshage
Sankta Elins kyrka kyrka   Dälamarken stadsäga Komossen utlöpare
Sankta Helenas kyrka Saknas   Dälderna stadsäga +Korpåslyckan åkerlycka
Sankta Helenas kyrka förr kyrka   Dälerna gård +Korsrör femstensrör
Sankta Helena förr kyrka   Dälerna enstakahemman +Korsgatan gata
Sankt Helena kyrka Saknas   Dälerna enstakahemman Kosvältan äng
Sankta Helenas kyrka Saknas   Edhem stadsäga Kråkehall gränssten
Sanktæ Ælin kyrka   Egypten del av stadsområde Kullagärdet äng
?Segerstorp by   Ekebacka avs. +Kullagärdet åker
Segerstorp by   Ekebacken stadsäga +Kullagärds-bäcken, se Mörkebäcken Saknas
Segerstorp by   Ekebacken stadsäga +Kullegatan gata
?Segerstorp by /Se   +Ekebergs tomt, se Anders Hökstomt Saknas Kullen kulle
Simommen okänd ort /Se   +Ekebergstomten, se Sigge Ekebergs tomt Saknas Kullen, se Markus kulle Saknas
Skingerkvarn kvarn   Ekedal, se Östermalm Saknas +Kumblebrotjäldra gränsmärke
Skingran kvarn(?)   Ekedal stadsäga +Kumlebro bro
Skingrebacken lht   Ekedal, se Ekedalen Saknas Kummiltorpsbron bro
*Skringraa kvarnström   Ekedal stadsäga Kummiltorpsbron bro
*Skringrå Saknas   Ekedal stadsäga Kummiltorpsbäcken bäck
Stommen f.d. gd   Ekedal, se Ekedalen Saknas Kummiltorpsbäcken bäck
*Stompsin Saknas   Ekedal, se Ekedalen Saknas Kummiltorpsliden sluttning
Södra gatan Saknas   Ekedal stadsäga Kung Ulfs grav borttagen gravkulle
*Södergatan förr gata   Ekedal stadsäga +Kungsbergsgatan gata
*Tjuvetorp Saknas   Ekedal stadsäga Kungsgatan gata
Tjuvetorp Saknas   Ekedal stadsäga Kungsplan öppen plats
*Tuffetorp Saknas   Ekedalen stadsäga Kungsvägen väg
?Törnestorp by el. gd   Ekedalen stadsäga Kungsvägen, Gamla gata
Törnestorp Saknas   Ekedalen stadsäga +Kvarnvägen väg
Törnestorp gd   +Ekeholmen, se Ekholmen Saknas Kyrkestigen klev
Wettersgatan gata /Se   Ekelid stadsäga Kyrkogatan gata
Vid muren, se Muretomten tomt   Ekelund stadsäga +Kyrkogatan, Lilla äldre namn på nuv. Kyrkogatan
Ymsingsborg fornborg   Ekelund stadsäga +Kyrkogatan, Stora äldre namn på nuv. Hertig Johans-gatan
Ymsingsborg fornborg /Se   +Ekenstrakt lht +Kyrkogatan, Södra äldre namn på nuv. Kyrkogatan
?Åsbotorp by   +Ekeskog, se Lilla Ekeskogen Saknas +Kyrkogatan, Östra äldre namn på Prästgårdsgatan
?Åsbotorp by   Ekeskogen, se Lilla Ekeskogen Saknas Kyrkogården, Gamla, se Sankt Sifgrids griftegård Saknas
Åsbotorp gård   Ekeskogen lht Kyrkogården, Nya, se Elins kyrkogård Saknas
Ezpenadh gd   Ekeskogen stadsäga +Kyrkojorden område
Ömbotomten tomt   Ekeskogen stadsäga +Kyrkojorden område
    Ekeskogen stadsäga Kyrkoparken parkområde
    Ekeskogen stadsäga +Kyrko-Ängen äng
    Ekeskogen stadsäga Kyrkparken park
    Ekeskogen, Lilla stadsäga +Kyrkåkrarne Saknas
    Ekeskogen, Stora stadsäga Kåkindsgatan gata
    Ekeskogslyckan stadsäga +Kårlerör femstenarör
    Ekeskogslyckan stadsäga +Kårsgatan, Lilla gata
    Ekhagen stadsäga Källegårdsbäcken bäck
    Ekholmen stadsäga Källegårdsbron landsvägsbro
    Ekholmen avs. Källegårdsbäcken bäck
    Ekholmen stadsäga +Källegårdshagarna hagmarker
    Ekholmen stadsäga +Källegårdshålorna, se Kapellsängen Saknas
    Ekholmen, Lilla stadsäga Källegårdsvägen väg
    Eksberg torp Källegårdsån, se Källegårdsbäcken Saknas
    Eksberg stadsägor +Källegårdsängen skift
    Eksberg torp Kämpes intäkt tomtplats
    Eksdal stadsägor Käpplundagärdet åkergärde
    Eksdal stadsäga Käpplundahagen område
    Ekstorp stadsäga Käpplunda klev klev
    Ekängen hmd +Käpplundalyckan område
    Ekängen avs. Käpplundasjön sjö
    Elektricitetsverket Saknas Käpplundasjön damm
    Elfsborg stadsäga Käpplundesjön sjö
    Elfver Anders tomt tomt Käpplundavägen gata och landsväg
    Elfver Anderstomt tomt +Käpplundaängen Saknas
    Elinsberg stadsägor Käringlyckan åker
    Elisabeth Johanstomt tomt Körnegärdet gärde
    Emmelund Saknas Lagläsaregatan gata
    Emmelund stadsäga Lars Olofs gata gata
    Enebacken avs. Lennart Torstensonsgatan gata
    Enebacken gd Lerdalavägen gata
    Enebacken torp +Liaråkren åkerteg
    +Enet lht +Lillegärdet åker
    Engelsmans benämning på Katrinelund Lille-Valls stig stig
    Enokstorp stadsäga Linnégatan gata
    Enokstorp stadsäga +Ljaråkern åkerteg
    Epidemisjukhuset stadsäga Ljungbackarna delar av Dunsgården och Storegården
    +Eric Lage(r)stomt, se Eric Larstomt Saknas Logårdsfallet område
    Eric Larstomt tomt Lumbergatan gata
    +Erich Larssons tomt, se Eric Larstomt Saknas +Lundvallshagen hage
    Eriksberg stadslägenhet Lusharpan plats på exercished
    Eriksberg Saknas Lyckan åkerlycka
    Eriksberg stadsäga Lyckegatan gata
    Eriksberg stadsäga Långgatan gata
    +Eriksberg lägenhet +Långgatan, Norra älre namn på nuv. Torggatan
    Eriksberg stadsäga +Långgatan, Södra äldre namn på nuv. Långgatan
    Eriksberg stadsäga +Långgatan, Västra äldre namn på Fredsgatan
    Eriksdal gd Låsahagen hage
    Eriksdal länderi +Lägraslyckan åkerlycka
    Erikshall stadsäga Länsmansgatan gata
    Erikshall stadsäga +Löfjerds Kierret kärr
    Erikshill avs. Löge förr damm
    Erikslund avs. Lögedamm vattensamling eller damm
    Erikslund stadsäga Lögegatan gata
    Ersmossen äng Lögegatan gata
    +Esbiörn Wilskmans gård, se Måsagården Saknas +Lögegatan äldre namn på nuv. Kyrkogatan
    Esbjörn Vilskmansgården, se 5 Lassagården Saknas +Lögegårdsfallet intäkt
    Esbjörn Wilskmansgården stadsäga Lögeplanen öppen plats
    Esbjörn Wilskmansgården stadsäga +Lövbrottshagen hage
    Eskeltorp Eskelltorp Eskelstorp, se Gamla Esstorp Saknas Magnisa skifte ägoområde
    Esketorp, se Gamla Esstorp Saknas Majorsgatan gata
    +Espe Bengts tomt, se Anders Rafvelstomt Saknas Mariebergsgatan gata
    Espebro stadsägor Mariebergsvägen väg
    +Espebroqwarn, se Aspå qvarn och Äspebro kvarn Saknas Mariesjövägen gata
    Espelund lht Mariestadsvägen gata, sedan landsväg
    Espelund stadsäga Marknadslyckan äldre benämning på Sandtorget
    Espelund stadsäga Marknadsplatsen område
    Esper Bengtstomt tomt +Markus kulle äldre namn på Elinsmarkskullen
    Esper Bengtstomt tomt Martes källa källa
    +Espertomten, se Elfver Anderstomt Saknas +Meissners lycka hage
    Esstorp Estorp, se Gamla Esstorp Saknas Mellan-Billingen del av Billingen
    Esstorp, Gamla stadsäga Mellangärdet åker
    Esstorp, Nya torp +Mellomgärdet åkergärde
    Fabians lägenhet +Missionsgränd äldre namn på del av nuv. Mörkegatan
    Fabians hus, se Källebäck Saknas Mo, Lille område
    +Fahlströms tomt, se Hörnet och Snickaretomt Saknas +Mohage, Lundells hage
    Fallet stadsäga +Mohagen hage
    Fallet lht +Mohagen hage
    Fallet stadsäga Morlösa klev
    Fallet stadsäga Moskogen skogsområde
    Fiskhallen Saknas Motorpsgatan gata
    Fjälldalen stadsäga Motorpsvägen väg
    Fjället lht Munkvägen gata
    Fjället stadsäga +Mölltorps bränsel område
    Fjällkvarn kvarn Mörke bro bro
    Flinkens gd Mörke bro bro
    Flinkens stadsäga Mörkebron bro
    Flinkens intäkt stadsäga Mörkebäcken bäck
    Florida stadsäga Mörkebäcken bäck
    Florida stadsägor Mörke-bäcken bäck
    Folkabo stadsäga Mörkebäcksvägen projekterad gata
    Forshem, se Skogsäng Saknas Mörkegatan gata
    Fredholmsberg stadsäga Mörkehagen hage
    Fredriksberg stadsäga Mörke källa källa
    Fredriksborg, se Fredriksberg Saknas +Mörke källa källa
    Friborg stuga +Mörkelyckan åkerlycka
    Fridborg stadsäga Mörkelyckehagen hage
    Fridhem stadsäga Nicklasbergsgatan gata
    Fridhem stadsäga Nils Ericsonsgatan gata
    Fridhem stadsäga +Nord gatan gata
    Fridhem stadsäga Norra gärdet åker
    Fridhem stadsäga +Norr Tull, se Norra Tullen Saknas
    Fridhem stadsäga Norsabäcken bäck
    Fridhem, Gamla stadsäga +Nygatan gata
    Fridhem, Nya stadsäga +Nygatan äldre namn på nuv. Skolgatan
    Frånvändan stuga Nystörms kullar kullar
    +Frälssegården, se Hasslum 2 Norregården Saknas +Odeliegränd äldre namn på nuv. Odeliigatan
    Frälselyckan lht Odeliigatan tvärgata
    Frödingsberg stadsägor Offerkällan källa
    Frödingsborg försv. gd Offermossen mosse
    Furubacken stadsäga Oljebruksdammen damm
    Furubo avs. +Oscarsgatan projekterad gata
    +Fusagården, se Fusatomten Saknas Oternissa-stigen stig
    Fusalyckan, se Eriksdals länderi Saknas Oternissastigen stig
    Fusatomten tomt +Oxhagen hage
    Fåglastaden, se Västermalm Saknas +Paddemaden äng
    Församlingshemmet Saknas Parkgatan gata
    Försörjningshemmet fattigvårdsinrättning Per Anders gata gata
    +Gabriel Wetterbergs tomt, se Skarkegården Saknas +Peruken område
    +Gabrielstorp backstuga +Pestbacken kulle
    Galgeskogen eller Lyckan Saknas Pigtrampet, se Ströget gata
    Galgeskogen och Lyckan stadsäga +Pilgatan gata
    Gamla staden stadsdel Planterhagen gärde
    Gamle Hermana stadsäga Plantern »planteringshage», nu stenbrott
    Gamle staden stad Plantern, se Planterhagen Saknas
    Gammalstorp lht Portaliderna lider
    Gammalstorp stadsäga Prinsgatan gata
    Garagvillan villa Prästaskogen skog
    Ganisonssjukhuset sjukhus för militärer och cicila Prästgatan gata
    Ganisonssjukhuset, Nya stadsäga +Prästgatan äldre namn på del av nuv. Trädgårdsgatan
    Garpolastomt del av tomt Prästgårdens skog skogsområde
    Gasverket gasverk +Prästgårdsgatan gata
    Gerdhem, se Gärdhem Saknas +Prästsand torp
    +Giökstorp, se Gökstorp Saknas Richertsgatan gata
    +Giöttetorp gård eller äga Ridhusplanen mark
    +Gjökstorp, se Gökstorp Saknas Ridhusplanen öppen plats
    +Glasmästaretomten, se Lilla Glasmästaretomt Saknas +Risafallet område
    Glimmingshagen gd +Rissfallslyckan åkerlycka
    +Glimmingshagen torp Risahagen äng
    Glädjen småställen +Risahagen hage
    Glädjen stadsäga +Risalyckorna åkerlyckor
    Glädjen torp Risaskogen skogstrakt
    +Glädjen lht el. torp +Risavägen väg
    Glädjen stadsäga Risängen äng
    Glädjen, Lilla Saknas Risängen äng
    Glättan torp Risängen, Lilla del av Risängen
    +Granbacken torp +Risängen, Stora, se Gröndalsängen Saknas
    Grranbacken stadsägor Risängsfallet odlade områden
    Granbacken stadsäga +Risängsholmarna äng
    Gransikagården gård Risängsledet grind
    Gransikagården indraget skogvaktareboställe Risängsskogen skogsområde
    Grenanderska jorden stadsäga Risängsvägen, Nya landsväg
    Grenanderstomten tomt Risängsvägen, Gamla väg
    Gropegården del av tomt Rosendalsgatan gata
    Grubbagården gård Rotaliden väg
    Grubbagården indraget profossboställe Rotegatan gata
    Gröndalen Saknas Russmaderna ängar
    Gröndalen stadsäga +Rydbobrunne område
    +Gröndalsgården, se Bredegården Saknas Rydbosjön namn på Karstorpssjön
    +Gröndals Tomten, se Bredegården Saknas +Rydbrobrunne, se Rydbobrunne Saknas
    Grönedal, se Gröndalen Saknas Rydklippet diabasbrant
    Grönemad, se Mosstorpet Saknas Ry grotta, se Ryds grotta o. Jättestugorna Saknas
    Grönamad stadsäga Ry klev, se Ryds klev o. Rydklippet Saknas
    Gudmund Skomakaretomt del av tomt Rydsgatan gata
    Gudmundstorp gård, kvarn och såg Rydsvägen landsväg
    Gudmundstorp enstakahemman Rådhusgatan gata
    Gudmundstorp stadsäga Rådmansgatan gata
    Gudmundstorp, Lilla lht +Sanden, Allmänna omr.
    +Gudmundstorps kvarn kvarn Sandgatan gata
    +Gullsmedsgården, se Albrecktstomten Saknas Sandgärdet äng
    +Gunnar Håkanssons tomt, se Sven Gunnarstomt Saknas +Sandgärdet åker
    +Gunnar Möllnars Gårdh, se Jonas Smedstomt Saknas +Sandgärdet åkergärde
    +Gunne Mölnarstomt, se Jonas Smedstomt Saknas Sandgärdet, Lilla äng
    +Gustafsberg backstuga +Sandgärdet, Lilla åker
    Gustafsberg stadsäga Sandgärdet, Stora äng
    Gustafsberg stadsäga +Sandgärdet, Stora åker
    Gustafsberg stadsäga Sandgärdshage, Zickermans hage
    Gustafsberg stadsägor +Sandgärdshagen åkerlycka
    Gustafsberg, se Skyttesängen Saknas +Sandgärdslyckan, Lilla del av Klockebacka
    Gustafsberg stadsäga +Sandgärdslyckan, Stora åkerlycka
    Gustafsberg stadsäga Sandhålan backe
    Gustafsdal stadsäga Sandtorget torg
    Gustafslund stadsäga Sandtorget torg för kreaturshandel
    Gustavsberg stadsäga Sankt Birgitte capell kapell
    Gustavsberg stadsäga +Sankt Britæ capell, se Sankt Birgitte capell Saknas
    Gustavsberg hus Sankta Elins kulle, se Markus kulle Saknas
    Gustavsberg stadsäga Sankt Eline kyrkogård begravningsplats
    Gustavsborg avs. Sankt Helenagatan gata
    Gustavsborg stadsäga Sankt Helenegatan gata
    Gustavsbruk lht Sankt Helena kyrka kyrka
    Gustavslund Saknas Sankt Helin kyrka, se Helenæ kyrka Saknas
    +Gyltaretomten, se Gyttaretomten Saknas Sankt Sigfrids gata gata
    +Gyltetompten, se Gyttaretomten Saknas Sankt Sigfridsgatan gata
    Gyttaretomt del av tomt Sankt Sigfrids Griftgård begravningsplats
    Gyttaretomt del av tomt +Segerheimslyckan lycka
    Gärdet Saknas Segerstorpsvägen väg
    Gärdhem försv. gd Segerstorpsvägen väg
    Gärdhem lht Segerstorpsån å
    Gärdhem stadsäga Siflebron bro
    Gärdhem avs. Sikagårdsgärde exercisplats
    Gärdhem stadsägor Sikagårdsliden lid
    Gärdhem stadsäga Sikagårdsliden sluttning
    Gästgivarehagen stadsäga Sjötorpssjön benämning på Käpplundasjön
    Göktorp tomt Sjövika mosse mosse
    +Göran eller Lars Petterstomt, se Lars Petterstomt Saknas Sjövikssjön benämning på Käpplundasjön
    Göransberg stadsägor Sjöängen äng, senare åker
    Göranstorp stadsäga Skaraborgsgatan gata
    Görgebron allmänning, kvarn Skaravägen väg
    Görgebrona allmänning Skingerängen äng
    Görgebrona, se Görgebro Saknas Skinmuramossen mosse
    Görgebro stadsäga Skintagärdet gärde
    Görgebrokvarn kvarn Skintebackarna terrängområde
    Görgebro Såg såg Skjutbanebackarna backar
    Hafstena by +Skogshagen skogsområde
    Hafstena by +Skogshagen, se Björkehagen Saknas
    Hafstena Grubbagården stadsäga +Skogshagen, se Ömbohagen Saknas
    Hafstena Lillegården stadsäga +Skogslyckan åkerlycka
    Hafstena Lunnagården stadsäga +Skogsängen skogshage
    Hafstena Mellumgården stadsäga +Skogsängarna ängar
    Hafstena Sjöbolet stadsäga Skolgatan gata
    +Hafstenatorp backstuga +Skolgatan äldre namn på S:t Sigfridsgatan
    Hafstena Östgötagården stadsäga +Skolgatan, Norra äldre namn på Skolgatan
    Haga stadsäga +Skolgatan, Södra äldre namn på Villagatan
    Haga stadsäga Skramleparken f.d. park
    Haga stadsäga Skräddaregatan gata
    Hagadal stadsäga Skultorpabacken område
    Hagaknäppet lht Skultorpaängen äng
    Hagaknäppet lht Skultorps Risäng äng
    Hagalund stadsägor Skyrden terrängområde
    Hagalund stadsäga Skyttesledet plats
    Hagbergsdal stadsäga Skyttesled grind
    Hagen stadsäga Skyttesledsbron bro
    Hagen stadsäga Skyttesledsbäcken, se Mörkebäcken Saknas
    Hagen stadsäga Skyttesledsliden sluttning
    Hallsberg stadsäga Skyttesledsvägen väg
    Halslund lht Skyttesledsängen äng
    Hallslund, se Backaberg Saknas Skyttesliden annat namn på Vaddaliden
    +Hans Andersson i Trägården, se Södra Trädgården Saknas Skyttesängen äng
    Handskmakaretomt tomt Skövde garnisons södra övningsfält stadsägor
    Hardalen stadsäga Slingvägen gata
    Harkesgärdet lhter. Slottet benämning på Ymsingsborg
    Harkesgärdet stadsäga +Smörpundsåkern åkerteg
    Harkesgärdet stadsäga +Spänge, Hasslums gränshörn
    Hasselbacken stadsäga +Spängelyckan lycka
    Hasselbacken stadsäga +Stadskvarnefallet intaga
    +Hasselbacken lht +Stadskvarnegatugården väg
    Hasselbacken stadsäga +Stadskvarneägan område
    Hasselbacken stadsäga +Stadslyckan område
    Hasselbacken stadsäga Stadsparken, se Kyrkoparken Saknas
    Hasslum gårdar +Stadsskogen skogsskifter
    Hasslum by Stadsvägen väg
    Hasslum stadsäga Staketgatan gata
    Hasslum Sörgården stadsäga +Staketgatan, Lilla äldre namn på Stationsgatan
    Hasslum Norregården stadsäga +Stakettgatan, Norra äldre namn på Staketgatan
    Hasslumakvarnen stadskvarn +Stakettgatan, Norra äldre namn på Torggatan
    Hasslums qwarn, se Stadskvarnen Saknas +Staketgatan, Stora Östra äldre namn på Mörkegatan
    Hardalen gd +Staketgatan, Södra äldre namn på Kungsgatan
    Hattmakaretomten tomter +Staketgatan, Västra äldre namn på Badhusgatan
    Haugwitzska huset hus +Staketgatan, Östra benämning på Mörkegatan
    Havretomten tomt +Stakethagen hage
    Hedebo stadsäga +Stakethagen hage
    Hedvigsberg stadsäga Starrsikvägen gata
    Hedvigsberg stadsäga Stationsgatan gata
    Hedvigsborg, se Hedvigsberg Saknas Steglamossen mosse
    Helénsgården tomt +Steglamossen, Lilla mosse
    Helénsgården gård Stenkilsgatan gata
    Helénstomten tomt +Stora gatan gata
    Helgesgården gård +Store Hagen hage
    Helgesgården stadsägor +Store Hagen hage
    Helgesgården stadsägor Storgatan gata
    Heliden stadsäga +Storgatan, Norra äldre namn på Rådhusgatan
    Helledal, se Hälledal Saknas +Storgatan, Södra äldre namn på Storgatan
    Helledal stadsäga +Storslätt del av skog
    Henningslund Saknas Storängen äng ,senare åker
    Henningslund stadsäga Strupastigen, se Strupen Saknas
    Henninglund stadsäga Strupebackarna backar
    Henrikas stuga stadsäga Strupen klev
    Henrikes stuga hus Strångsund mossdråg
    Henriksberg stadsäga Strångsundsmarken område
    Hermansborg avs. Ströget Saknas
    Hermossen, se Herrsmossen och Åsboliderna Saknas Stubbahagelyckan åker
    Herrsmossen äng +Stubbahagen hage
    Holen avs. +Stubbalyckan lycka
    +Holländaregården, se Skarkegården Saknas Sturegatan gata
    +Holländaretomten, se Skarkegården Saknas Stämmemossen mosse
    Holmagården Saknas Stöpakullen höjd
    Holmagården stadsäga Stöpaledet förr led
    +Holmetorp lht, Stöpalyckorna åkerlyckor el. intagor
    Hoppetorp stadsägor Stöpamarken område
    Hoppetorp f.d. bostadsområde Stöpen skog
    Horsmossen, se Åsboliderna Saknas Stöpen kronoallmänning
    Horsås by Stöpen kronoallmänning
    Horsås by Stöpen kronosllmänning
    Horsås by Stöpen kronoallmänning
    +Horssås Quarn kvarn +Stöpesjorden del av torp
    Hossås, se Horsås Saknas +Svalegårdsfallet område
    Hotell Billingen Saknas Svarta hålet, se Norra Aspsjön Saknas
    Hotell Vestergyllen Saknas Svartesjön sjö
    Hotellet, Gamla, se Anderstomt Saknas Svartsjön sjö
    Hotellet, Gamla hotellbyggnad Sveagatan gata
    Hotell-tomten tomt +Svess-ån å
    Hulan stadsäga Svesån bäck
    Hultsberg stadsäga Svessån namn på Källegårdsbäcken
    Hultsberg stadsäga Svälteglättan torp
    Hultsdal stadsäga +Sydergatan gata
    Hultsdal stadsägor +Syndafallet åkerlycka
    Hultstorp hmd +Säfflon damm, omgiven av kålgårdar
    Hultstorp stadsäga +Södertull, se Södra Tullen Saknas
    +Hustru Magdalenaetomt, se Daniel Skräddaretomt Saknas Södra gärdet åker
    +Hvarfvinge intägt, se Anneberg Saknas Sörpe område
    Hvilan stadslägenhet Tallbacksstigen gata
    Hållsdammen damm +Telnings Hage hage
    Hållsmossen förut mosse, nu damm +Temptanders hage hage
    Hålltorp lht, +Tidblomshagen, Lille hage
    +Hålländaregården, se Skarkegården Saknas +Tidblomshagen, Store hage
    Hårsås by Tingaled avrättningsplats
    Häggatorp avs. Tjuvastigen klev
    Hälledal stadsägor +Tjärestubbe femstenarör
    Hällevik stadsäga +Tjärestubbe femstenarör
    +Häradshöfding Collins tomt, se Havretomten Saknas Tomta skott klev
    +Häradz Höfdinens Herr Rydingsstiärnas Tompt Saknas +Torget äldre namn på Hertig Johans Torg
    Hästbacken försv. gd +Torget, Stora äldre namn på Hertig Johans Torg
    +Hästbacken lht (?) Torggatan gata
    Högalid, se Högelid Saknas +Torg Gatan gata
    Högdalen stadsägor Torgilsgatan gata
    Högdalen stadsäga Torseke ekdunge
    Högeklint lht Tovalyckan gärde
    Högeklint, se Högklint Saknas Tranbjära allmänning
    Högelid stadsäga +Treffenbergsfallet intaga
    Högetomt stadsäga +Treffenbergs skog skogshage
    Höglunda stadsäga +Treffenbergsängen äng
    Högklint stadsäga Trekanten område
    Högklinten, se Högklint och Källstorp Saknas Trinningen sjöar
    +Högsdalen, se Högdalen Saknas Trädgårdsgatan gata
    Högslätten stadsäga +Trädtorget torg
    Höjentorp, se Höjentorp, Stora Saknas Tränggatan gata
    Höjentorp, Lilla avs. +Tullen, Norra tullport
    Höjentorp, Stora stadsäga +Tullen, Södra tullport
    +Hökaren Bromans tomt, se Jon Jonstomt Saknas Tungatan gata
    +Höks tomt, se Anders Hökstomt Saknas Tålyckan lycka
    Hönses lht Tåssesången vik
    Hörnet och Snickaretomten tomter Törnstorpabackarna backar
    Hörnet och Snickaretomten tomter Ullbergs gata gata
    +Hörnet, se Kjellbergstomt Saknas Ulvekekullarna, se Ulveket Saknas
    Hörningsholm avs. Ulveket område med backar och dalar
    Idet avs. Ulveke terrängområde
    Idrottshallen avs. Ulveksbackarna backar
    Igelstorp stadsäga Ulveksbackarna terrängområde
    Ingebrotomten gård Ulviksbackarna terrängområde
    Ingebrotomten enstakahemman Ulviksbackarna terrängområde
    Ingels-Karla torp Undergången väg under järnvägsspår
    Ingelstorp stadsäga +Usslehagen hage
    +Ingvaldstorp backstuga Utskogen skogstrakter
    Isakslund stadsäga Vaddaliden sluttning
    Israel Danielstomt del av tomt Vaddfabriksvägen väg
    Israel Danielstomt del av tomt +Vadsbogatan föreslaget namn på Gudhemsgatan
    Israel Danielstomt tomt +Wallbråtet åkerteg
    +Israel Daniels tomt, se Gropegården Saknas Valldreven väg
    Jacob Anderstomt tomter Vallevägen gata
    Jacob Mattstomt tomt Wallgrens gata gata
    Jacob Mattstomt tomt Vargagrop gränsmärke
    Jakobsberg stadsägor Varnhemsgatan gata
    +Jacobslund lht Varolavägen landsväg
    Jakobstorp lht Vasagatan esplanad
    Jakobstorp del av lht Väsakullen kulle
    Jakobstorp stadsägor Vasakullen kulle»
    +Ian Ians Gårdh, se Jonas Smedstomt Saknas Vasaparken park
    +Jan Månsgård, se Bengt Törestomt Saknas Vasaplan öppen plats
    +Ian Oluffssons Gårdh eller tompt Saknas +Wenersborgshagen hage
    Jan Svenstomt del av tomt +Wennbergstorps hage barrskogshage
    Jan Svenstomt del av tomt Wennerbergs gata gata
    +Jan Svenstomt, se Jon Svenstomt Saknas +Verkstadsgatan gata
    +Jan Svensomt, se Per Svenstomt Saknas +Wesslings hage hage
    Jean Skomakars Tompt del av Hattmakartomten +Wettersgatan gata
    +Jean Svenstomt, se Jan Svenstomt Saknas +Wettershagen område
    +Jesn Swens tomt, se Måns Svenstomt Saknas +Wetterskålgården tomt och del av tomt
    +Johan och Olof Skräddares tomt, se Per Lundstomt Saknas +Vettersledet grind
    +Johan Risbergs tomt, se Björnebergstomten Saknas Viktoriagatan gata
    +Johan Svenssons tomt, se Per Svenstomt Saknas Villagatan gata
    +Johan Svenstomt, se Jon Svenstomt Saknas +Våmboled grind
    Johanneberg, se Johannesberg Saknas +Våmbo äng del av Skyttesledsängen
    Johannelund avs. Våmbsvägen väg
    +Johannelund lht, Vårfrugatan gata
    +Johannelund äldre namn på del av Horsås Kvaregården Vårfruplatsen plantering
    Johannelund Saknas Väringsvägen landsväg
    Johannelund stadsäga Västerdalsgatan gata
    Johannelund stadsäga +Västergatan äldre namn på Fredsgatan
    Johannelund stadsäga +Västgötagatan projekterad gata
    Johannelund stadsäga +Wätterbergsängen äng
    +Johanneslund, se Johannelund Saknas Ymsingsborg fornborg
    Johansberg stadsäga Åbacken äng
    Johannesberg stadsäga Åsabäcken bäck
    Johansdal stadsäga Åsastigen väg
    Johanslund, Norra stadsäga Åsbosjön sjö
    Johanslund, Södra stadsäga +Åsbotorpa-sikan mossdråg
    Johanstorp gd Åsbotorpsbäcken bäck
    Johanstorp stadsäga Åsbotorpssjön sjö
    Johanstorp stadsäga Åsbotorpsjön, se Åsbosjön Saknas
    +Ion Ionssons tomt, se Jon Jonstomt Saknas Återvägen projekterad gata
    Jon Jonstorp tomt Älgstigen projekterad gata
    Jon Jonstorp tomt Ängavägen väg
    +Jon Jönssons Skräddarestomt, se Jon Jonstomt Saknas +Ängegärdet åkergärde
    +Ion Kälss tompt, se Anders Hökstomt Saknas +Ängeledet grind
    +Jon Månsgård, se Bengt Törestomt Saknas +Ängeledet grind
    +Jon Månsgård, se Måns Månstomt Saknas Ängelyckan del av Skyttesängen
    +Jon Månstomt, se Måns Månstomt Saknas ´Ängen »något högländ» hårdvallsäng
    +Jon Måns tomt, se Bengt Törestomt Saknas Ängsvägen gata
    +Jon Rafwels tomt, se Anders Rafvelstomt Saknas Ännagatan gata
    +Jon Skräddares tomt, se Jon Jonstomt Saknas +Äsketorpaängen äng
    +Jon Smedstomt, se Jonas Smedstomt Saknas Äspebro bro
    +Jon Staffans tomt, se Daniel Skräddaretomt Saknas +Äspehagen hagar
    Jon Svenstomt tomt +Ästorpsängen, se Äsketorpaängen Saknas
    +Jon Svenstomt, se Jan Svenstomt Saknas +Öhmbogränd projekterad gata
    +Jonas Anderssons tomt, se Anders Rafvelstomt Saknas Öhmvägen landsväg
    +Jonas Kopparslagares tomt, se Baltsaretomten Saknas +Ömbofallet odlade områden
    Jonas Smedstomt tomt +Ömbohagen hage
    Jonas Smedstomt tomt +Ömboskogen barrskogsområde
    +Jonas Swens gård , se Jan Svenstomt Saknas +Ömbovägen, se Öhmvägen Saknas
    +Jonas Svenstomt, se Jon Svenstomt Saknas Ömboån å
    +Jonas Svens tomt, se Jan Svenstomt Saknas +Ömbo äng äng
    Jonsdal Saknas +Ömsvägen,se Ömbovägen Saknas
    Jonsdal stadsäga Örbäck område
    Jonstorp stadsäga +Örbäckshagen hage
    Jonstorp stadsäga +Örbäckslyckan åkerlycka
    Junghem stadsäga Örebrovägen landsväg
    Järnvägshotellet Saknas Öreledsgärdet gärde
    Järnåsen lht Öreledsvägen väg
    +Iönss Christopherson i Trägården Saknas Ösan å
    +Jöns Smeds tomt, se Jonas Smedstomt Saknas Ösan å
    +Jöran Christophers tomt, se Jacob Mattstomt Saknas Östergatan gata
    +Jöran och Lars Petterstomt, se Lars Petterstomt Saknas +Östergatan äldre namn på Lögegatan
    +Iöran sampt Lars Fälboreare, se Lars Petters tomt Saknas +Östermalms torg torg
    Kabblagården gård  
    Kabblagården stadsägor  
    Kabblagården stadsägor  
    Kabblagärdet stadsäga  
    +Kafvelbro torp  
    Kanikerukan gd  
    Kanikerukan stadsdel  
    Kanikerukan stadsäga  
    Kanikeruder yngre benämning på Kanikerukan  
    Kanikerukslyckan stadsäga  
    Kanikeruksängen stadsäga  
    Kankerukan gård  
    Kankerukan enstakahemman  
    Kankerukan enstakahemman  
    Kasnslihuset lokal  
    Kapellansgården gd  
    +Kapellansgården, se Signildstomt Saknas  
    Kapellet gd  
    Kapellgården bebyggelse  
    Kapelljorden stadsäga  
    +Karin Albräkts tomt, se Albrecktstomten Saknas  
    +Karlberg lägenheter  
    Karlberg stadsäga  
    Karlberg stadsäga  
    Karlberg stadsäga  
    Karlberg stadsäga  
    Karlsberg lht  
    Karlsberg stadslägenhet  
    Karlsberg stadsäga  
    +Karlsberg stadsäga  
    +Karlsberg äldre namn på Talleberg  
    Karlshall stadsäga  
    Karlshult stadsäga  
    Karlshult bebyggelse  
    Karlslund gd  
    Karlslund lhtr  
    Karlslund hus  
    Karlslund stadsäga  
    Karlslund stadsägor  
    Karlslund stadsägor  
    Karlsllund länderi  
    Karlslund stadsäga  
    Karlslund v  
    Karlslund stadsägor  
    Karlslund, Lilla, se Kungsberg, Lilla Saknas  
    Karlsro stadsäga  
    Karlsrudhe stadsäga  
    Karlstorp stadsäga  
    Karlstorp stadsäga  
    Karstorp tomter  
    +Kasstorp, se Karstorp Saknas  
    +Kastemakaretomten Saknas  
    Katrinelund äng  
    Katrinelund Saknas  
    Katrinelund stadsäga  
    Kavelbro gd  
    +Kelletomten, se Kjelletomten Saknas  
    Kempes intäkt stadsäga  
    Kempes intägt torp  
    Kilbacken stadsäga  
    +Kihlen tomtplats  
    +Killamarken, se Kullamarken Saknas  
    +Kiälletomten, se Kjelletomten Saknas  
    Kjellbergstomt tomter  
    Kjelletomten tomt  
    +Kjälletomten, se Kjelletomten Saknas  
    Klingsporska villan stadsäga  
    Klinten stadsäga  
    Klippedalen stadsäga  
    Klockarebostället, se Klockaretomt Saknas  
    Klockaregården, se Klockaretomt Saknas  
    Klockarejorden stadsäga  
    Klockaretomt tomt  
    Klockebacka stadslägenhet  
    Klockemossen stadsäga  
    +Klåckare bohlet, se Klockaretomt Saknas  
    +Klåckaretomten, se Klockaretomt Saknas  
    Knalleslyckan, se Karlslund Saknas  
    Knektebacken Saknas  
    Knektebacken stadsäga  
    Knektebacken stadsäga  
    Knektebacken stadsäga  
    Knoppalyckan lht  
    Knoppalyckan stadsäga  
    +Knäppalyckan, se Knoppalyckan Saknas  
    Kolabacken lh  
    Kolasmarken förr allmänning, nu lhter  
    Kolamarken lht  
    Kolamarken, se Kullamarken och Kålamarken Saknas  
    +Kolamarken, se Kålamarken Saknas  
    +Kolgården lht  
    Koltomten, se Kuletomten Saknas  
    +Koltorp torp  
    Komministerbostället stadsäga  
    Komministergården Saknas  
    Komministergården Saknas  
    Komministergården stadsäga  
    Kommunalhuset lokaler  
    Kongsberg stadsäga  
    Kongsberg hus  
    Kongsberg äng  
    Kongsberg stadsäga  
    Kongsberg stadsäga  
    Kongsborg stadsäga  
    +Kongshagen, se Skogshagen Saknas  
    +Korpegården, Store, se 41 Store Korpås Saknas  
    Korpås, Lille, se 40 Lille Korpås Saknas  
    Korpås, Store, se 41 Store Korpås Saknas  
    Korpåsen, se Store Korpås Saknas  
    Krabbetomten tomt  
    Kranzetomten tomter  
    Kristinelund lht  
    Kronokvarn, se Görgebro Saknas  
    +Krösetomten, se Tubbetomten o Mårten Anderstomt Saknas  
    Kulamarken, se Kålamarken Saknas  
    Kulamarken stadsäga  
    Kulamarken stadsäga  
    +Kulamossen, se Kålamarken Saknas  
    Kuletomten Koltomten gård  
    Kuletomten hemman  
    Kullagärdet stadsäga  
    Kullagärdet stadsägor  
    Kullamarken stadsäga  
    Kullamarken stadsäga  
    +Kullamarken lht  
    +Kullamossen stadsäga  
    Kulldalen stadsäga  
    Kullebo stadsägor  
    Kullen stadsägor  
    Kullen stadsäga  
    Kungsberg gd  
    Kungsberg äng  
    Kungsberg stadsdel  
    Kungsberg Saknas  
    Kungsberg, se Kongsberg Saknas  
    Kungsberg stadsäga  
    Kungsberg stadsäga  
    Kungsberg, Lilla stadsäga  
    Kungshuset hus  
    Kvarnbacken stadsäga  
    Kvarnegården gård  
    Kvarnegården bebyggelse  
    Kvarngärde stadsäga  
    Kvarngärdet Saknas  
    Kvarntorp stadsäga  
    +Kvarntorp lht  
    Kvarntorp stadsäga  
    Kvarntorp stadsäga  
    Kyrkes lägenhet  
    Kyrkoherdebostället stadsäga  
    Kålamarken äng  
    +Kåratorpet torp  
    Kårebacken stadsäga  
    +Kårpåsen, se Store Korpås Saknas  
    +Kyrcketomten, se Gärdet Saknas  
    +Kyrkioherden Mester Anders Iuvenii Gårdh, se Jan Saknas  
    Kyrkoherdebostället stadspark  
    Källbacken avs.  
    Källebacken lht  
    Källebacken, se Kårebacken Saknas  
    Källebacken, se Kårebacken Saknas  
    +Källeberg, se Kjellbergstomt Saknas  
    Källebäck avs.  
    Källebäck lägenhet  
    Källedal gd  
    Källedal gård?  
    Källedal hus  
    Källedal länderi  
    Källegården enstakahemman  
    Källegåren enstakahemman  
    Källegården gård  
    Källegårdskvarn Saknas  
    Källegård såg Saknas  
    +Källetomten, se Kjellestomten Saknas  
    Källetorp, se Källstorp Saknas  
    +Källeborg, se Källehagen Saknas  
    Källsdal avs.  
    Källshagen stadsägor  
    Källshagen stadsäga  
    Källstorp stadsäga  
    Källtorp lht  
    Källtorp stadsäga  
    Källtorp stadsäga  
    Källtorp stadsäga  
    Källtorp stadsäga  
    Kämpes intäkt intäkt  
    Kämpes intäkt, se Kempes intäkt Saknas  
    Käpplunda by  
    Käpplunda gd  
    Käpplunda by  
    Käpplunda by  
    Käpplunda Allmänning område  
    Käpplunda gård gård  
    Käpplunda Lilla Mossagården stadsäga  
    Köttbesiktningsbyrån Saknas  
    Lagläsaregården, se Månsesgården Saknas  
    Lars Bengtstompten = Mårten Anderstomt? Saknas  
    +Lars Biörs tomt, se Lars Thorbjörnstomt Saknas  
    +Lars Fälboreares tomt, se Lars Fetters tomt Saknas  
    +Lars Ions tomt, se Gyttaretomten Saknas  
    +Lars Ions tompt tomt  
    +Lars Lars tomt, se Havretomten Saknas  
    Lars Olovsgården gård  
    Lars Olofsgården bebyggelse  
    Lars Olofsgården bebyggelse  
    +Lars Perssons tomt, se Signildstomt Saknas  
    +Lars Perstomt, se Lars Petterstomt Saknas  
    Lars Petters tomt tomt  
    Lars Thorbjörnstomt tomt  
    +Lars torbiorsgåd, se Lars Thorbjörnstomt Saknas  
    Larsagården, se Esbjörn Wilskmansgården Saknas  
    Larstorp lht  
    Larstorp stadsäga  
    Larstorp stadsäga  
    Lassagården gård  
    +Lassagården, se Essbjörn Vilskmansgården Saknas  
    Lassebo stadsäga  
    Lavida stadsäga  
    Lavida stadsäga  
    Lavida stadsäga  
    Lidaberg stadsäga  
    Liden lht  
    Liden stadsäga  
    Liden stadsäga  
    Liljebacken stadslägenhet  
    Liljedal stadsäga  
    Liljedalen stadsäga  
    Liljeparken stadsäga  
    Liljeparken stadsäga  
    Liljeparken stadsäga  
    Lilla Glasmästaretomt tomt  
    Lilla Mörke Trädgård handelsträdgård  
    Lillegården gård  
    Lillegården bebyggelse  
    Lillegården Saknas  
    Lillegärdet stadsäga  
    Lille Korpås tomt  
    Lille Korpås tomt  
    Lillgärdet, se Lillegärdet Saknas  
    Lillängen lht  
    Lillängen stadsäga  
    Lillängen stadsäga  
    Lindeberg, se Lindsberg Saknas  
    Lindehult avs.  
    Lindersberg stadsäga  
    Lineborg stadslägenhet  
    Linelund avs.  
    Lindhem stadsäga  
    Lindsberg lht  
    Lindsberg stadsäga  
    Lindsborg stadsäga  
    Lindåsen lht  
    Lindåsen stadsäga  
    Linelund stadsäga  
    Linnarsonska villan med jord stadsägor  
    Linnéa stadsäga  
    Linnéan, se Linnéa Saknas  
    +Linnelund, se Linelund Saknas  
    +Lissbeta Jans Gård, se Elisabeth Johanstomt Saknas  
    Ljunghem stadsäga  
    Ljungsberg stadsäga  
    Ljungsslätt torp  
    Ljungstorp stadsäga  
    Ljungstorp stadsäga  
    +Logetomten, se Lögegården Saknas  
    +Lovisedahl område  
    Ludvigsberg stadsäga  
    Lunden Saknas  
    Lunden stadsäga  
    Lundsdal hus  
    Lundsholm del av stadsäga  
    Lundsholm äng  
    Lundstedts intäkt del av stadsäga  
    Lundvallsmo stadsägor  
    Lunnaberg stadsäga  
    Lunnagården gård  
    Lunnagården stadsägor  
    Lunneberg lht  
    Lunneberg stadsäga  
    Lunneberg stadsäga  
    Lunnedal avs.  
    Lyckeby avs.  
    Lärkstaden, se Västermalm Saknas  
    Läroverket, se Högre allmänna läroverket Saknas  
    Läroverket, Gamla förr läroverk, nu bibliotek och konsthall  
    Läroverket, Högre Allmänna Saknas  
    Lögegården tomter  
    Lögegården tomter  
    +Lögetomten, se Lögegården Saknas  
    Löhult lht  
    +Löijegården, se Lögegården Saknas  
    Lönneberg stadsäga  
    Lövkullen lht  
    Lövkullen avs.  
    Lövkullen stadsäga  
    Lövkullen stadsäga  
    +Magdalenas tomt, se Daniel Skräddaretomt Saknas  
    +Magister Anders Juvenii gård, se Jan Svenstomt Saknas  
    Magnusberg stadsäga  
    +Margreta Bengts tomt, se Anders Olofstomt Saknas  
    Marieberg stadsäga  
    Marieberg stadsägor  
    Marieberg stadsäga  
    Marieberg, Stora stadsäga  
    Marieborg stadsäga  
    Mariedal stadsägor  
    Mariedal stadsäga  
    +Mariedal lht  
    +Mariedal, se Stora Mariedal Saknas  
    Mariedal avs.  
    Mariedal, se Kempes intägt Saknas  
    Mariedal, se Svenstorp Saknas  
    Mariedal stadsäga  
    Mariedal stadsäga  
    Mariedal stadsäga  
    Mariedal länderi  
    Mariedal, Stora stadsäga  
    +Mariedal Sörpe torp eller lht  
    Marielund stadsäga  
    Marielund stadsäga  
    Marielund stadsäga  
    Marielund stadsäga  
    Marielund stadsäga  
    Marielund stadsäga  
    Marielund stadsäga  
    Marielund stadsäga  
    Marielund stadsäga  
    Mariesjö tegelbruk  
    Mariesjö tegelbruk  
    Mariesjö länderi  
    Marknadslyckan torg  
    Mellomgården gård  
    Mellomgården, se Millomgården Saknas  
    Mellumgården Hafstena annat namn på Hafstena Mellumgården  
    Millomgården gård  
    Millomgården länsmansboställe  
    Millomgården bebyggelse  
    Moen gårdar  
    Mon gd  
    +Monckatomptan, se Munketomten Saknas  
    +Mossagården, se Måssagården Saknas  
    Mossagården, se Lilla och Stora Mossagården Saknas  
    Mossagården, Lilla gård  
    Mossagården, Lilla bebyggelse  
    Mossagården, Stora gård  
    Mossagården, Stora bebyggelse  
    Mosstorpet torp  
    Mosstorpet stadsägor  
    Mossatorpet el. Grönemad lht  
    Motorp, se Motorpet Saknas  
    Motorpet stadsäga  
    Munketomten tomter  
    +Måsagården, se Måssagården Saknas  
    +Måns-Ers tomt, se Bengt Skomakares tomt Saknas  
    Månsesgården, (Månsagården) gård  
    Månsesgården bebyggelse  
    +Måns Jonssons tomt, se Bengt Törestomt Saknas  
    Måns Månstomt tomt  
    Måns Månstomt tomt  
    Måns Svenstomt tomter  
    +Månstorp lht  
    Mårten Anderstomt tomter  
    Måsegården, se Stora Mossagården Saknas  
    Måssagården tomt  
    +Mäster Anderstomt, se Mårten Anderstomt Saknas  
    Mäster Lars tomt tomt  
    +Mörke, se Lilla Mörke Saknas  
    Mörke, Lilla gd  
    Mörke, Lilla stadsäga  
    Mörke, Lilla stadsäga  
    +Mörke, Lilla lht  
    Mörke, Stora gd  
    Mörke, Stora stadsägor  
    Mörke, Stora stadsäga  
    Mörkebacken stadsägor  
    Mörke Badhus badhus, nu bostadshus  
    Mörkelyckan stadsägor  
    Mörketorpet Saknas  
    Mörketorpet stadsäga  
    Mörkö, se Stora Mörke Saknas  
    Niklasberg stadsägor  
    +Nilss Arffwes Gård eller tompt, se Eric Larstomt Saknas  
    Nils Bryngelstomt överskottstomt  
    Nissebo stadsäga  
    +Nolgattompten, se Anders Hökstomt Saknas  
    Nolgården gård  
    Nolgården gård  
    Nolgården gård  
    Nolgården gård  
    Nolgården, se Norregården Saknas  
    Nolgården bebyggelse  
    +Nolhult Saknas  
    Noltorp lht  
    Noltorp lht  
    Noltorp stadsäga  
    Noltorp stadsäga  
    Noltorp lht  
    +Norberg lht  
    Nordenfelt stadsäga  
    Nordhaga bebyggelse  
    Nordhem lht  
    Nordhem stadsäga  
    Nordhem stadsäga  
    Nordhult lht  
    Nordhult stadsäga  
    Nordhult stadsäga  
    Nordhult stadsägs  
    Nordskog stadsäga  
    Nordåker stadsäga  
    Nordängen stadsäga  
    Norra Trädgården tomter  
    Norra Tullhustomten tomt  
    +Norra Tullstugan, se Norra Tullhustomten Saknas  
    Norrberg stadsäga  
    Norrby stadsäga  
    Norrby Saknas  
    Norregården bebyggelse  
    Norregården bebyggelse  
    Norrmarlm del av Skövde stad  
    Norrmalm stadsdel  
    Norrmalm stadsäga  
    Nya Staden, se Västermalm Saknas  
    Nybble stadsäga  
    Nybele, se Nybble Saknas  
    Nybo stadsäga  
    Nyborg Saknas  
    Nyborg stadsäga  
    Nyborg stadsäga  
    Nyborg stadsäga  
    Nyborg stadsägor  
    Nyborg stadsäga  
    Nyborg stadsäga  
    Nyborg stadsäga  
    Nyborg Saknas  
    Nyborg stadsäga  
    Nyborg, Norra stadsäga  
    Nyborg, Södra stadsäga  
    Nybygget stadsäga  
    +Nybygget torp  
    +Nybygget backstuga  
    Nydal stadsäga  
    Nydal stadsäga  
    Nydal stadsäga  
    Nydal stadsäga  
    Nydal stadsäga  
    Nydal stadsäga  
    Nydal stadsäga  
    Nydal stadsäga  
    Nydal stadsäga  
    Nydal stadsäga  
    Nyelsberg stadsäga  
    Nyelsborg stadsäga  
    Nyelsborg stadsäga  
    Nyelsborg stadsäga  
    +Nyelfsborg stadsäga  
    Nyelfsborg stadsäga  
    Nyhem stadsäga  
    Nyhem, se Oskarsberg Saknas  
    Nyheten lht,  
    +Nyholm lht,  
    Nylund stadsäga  
    Nylund stadsägor  
    Nylund stadsäga  
    Nylund avs.  
    Nytorp lht  
    Nytorp stadsäga  
    Nytorp stadsäga  
    Nytorp stadsäga  
    Nytorp stadsäga  
    +Nytorp torp el. lht  
    +Nytorp, Lilla lht  
    Nyvilla stadsäga  
    Olof Nilstomt tomt  
    +Olofsgården, se Lars Olofsgården Saknas  
    +Olof Skreddars tomt, se Jon Jonstomt Saknas  
    +Olof Skräddars tomt, se Per Lundstomt Saknas  
    +Oluff Larssons tompt, se Olof Nilstomt Saknas  
    Orgelbyggaretomten tomt  
    Oscarsberg stadsäga  
    Oskarsberg avs.  
    Oskarsberg, se Nyhem och Oscarsborg Saknas  
    Oskarsborg stadsäga  
    +Oskarsdal lht  
    Oskarshall stadsäga  
    Osnok lht  
    Osnock stadsäga  
    Osnock stadsäga  
    Pastorsbostället, se Prästgården Saknas  
    Pentaverken fabrikskomplex  
    Per Andersgården gård  
    Per Andersgården bebyggelse  
    +Per Anderss tomt, se Sven Siggestomt Saknas  
    +Per Anderstomt, se Elfver Anders tomt Saknas  
    +Per Eriks tomt, se Måns Månstomt Saknas  
    +Per Larssons tomt, se Israel Danielstomt Saknas  
    +Per Lars tomt, se Israel Danielstomt Saknas  
    Per Lundstomt tomt  
    Per Mattstomt tomt  
    +Per Matstomt, se Måns Månstomt Saknas  
    +Per Matts tomt, se Lille Korpås Saknas  
    +Per Måns tompt, se Backen Saknas  
    +Pär Näbs tompt, se Anders Rafvelstomt Saknas  
    Persbo Saknas  
    +Per Skräddare tompt, se Anders Bengts tomt o Jaco Saknas  
    Per Svenstomt del av tomt  
    Persbo stadsäga  
    Perslund lht  
    Perslund stadsäga  
    Perstorp, se Pärstorp Saknas  
    Perstorp, Lilla stadsäga  
    Pettersborg f.d. torp, lht  
    Petersborg stadsäga  
    Petersborg stadsägor  
    +Peterslund lht  
    +Petter Lunds tomt, se Per Lundstomt Saknas  
    Pip-Olles stuga  
    Plantahgen lht  
    Plantérhagen avs.  
    +Planteringen, se Planterhagen Saknas  
    Planteringshagen lht  
    Planthagen lht  
    +Prestegården, Lilla, se Komministerbostället Saknas  
    +Prestegården, Stora, se Prästgården o. Kyrkoherde Saknas  
    Prostegården hus  
    Prostgården, se Prästgården Saknas  
    Prästegården hus  
    Prästgården, se Kyrkoherdebostället Saknas  
    +Pärslund, se Perslund Saknas  
    Pärstorp stadsäga  
    +Qvarnegården, se Kvarnsgården Saknas  
    +Quarntorp, se Kvarntorp Saknas  
    Ragnhildsborg stadsäga  
    Regumatorp stadsäga  
    Renhållningsverket stadsäga  
    +Rensberg, se Bonsberg Saknas  
    Rickardsborg stadsäga  
    Rikardsborg stadsäga  
    Rikardsborg stadsäga  
    +Risa, se Lilla Risa Saknas  
    Risa, Lilla gård  
    Risa, Lilla enstakahemman  
    Risa, Stora intäkt  
    Risaberg stadsägor  
    Risaberg stadsäga  
    Risaberg stadsäga  
    Risagårdarna gårdar  
    +Risagården gårdar  
    Risatorp gd  
    Risatorp torp  
    Risabergstomten stadsäga  
    +Risatorp del av Risahagen  
    +Risatorp, Lilla lht  
    Risängen gd  
    Risängen stadsäga  
    Risängen, Lilla stadsäga  
    +Risängstorpet, se Risatorpet Saknas  
    Rosenberg stadsägor  
    Rosenberg stadsäga  
    +Rosenborg stadsäga  
    Rosendal stadsäga  
    Rosendal stadsäga  
    Rosendal stadsäga  
    Rosendal stadsäga  
    Rosenhaga stadsäga  
    Rosenlund tomter  
    Rosenlund stadsäga  
    Rosenlund stadsäga  
    Rosenlund, se Dälamarken Saknas  
    Rosenlund stadsäga  
    Rosenlund stadsäga  
    Rosenlund stadsäga  
    Rosenlund stadsäga  
    +Rosenlund lht  
    Rosenlund stadsäga  
    Rosenlund stadsäga  
    Rosenlund Saknas  
    +Rwnaretompten tomt  
    Runefors stadsäga  
    Rybo avs.  
    Rydaberg stadsäga  
    Rydingstorp lht  
    Rydingstorp avs.  
    Rydsberg, se Rydaberg Saknas  
    Rådhuset fådhus  
    Rådhustomten tomt  
    +Rådman Anders Bengts tomt, se Anders Bengts tomt Saknas  
    +Rådman Anders Oluffzons tomt, se Anders Olofstomt Saknas  
    +Rådman Bromans tomt, se Jon Jonstomt Saknas  
    +Rådman Ekbergs tomt, se Sigge Ekebergstomt Saknas  
    +Rådman Jonns Svenssons tomt, se Jan Svenstomt Saknas  
    +Rådman Kjellbergs tomt, se Jon Jonstomt Saknas  
    Rådmam Risbergs tomt, se Albrektstomten Saknas  
    +Rådman Sven Sigges Tomt, se Sven Sigestomt Saknas  
    Rådmansjorden stadsäga  
    +Rådstufwutomten, se Rådhustomten Saknas  
    +Rödeshemmet lht  
    +Rödkrog torp  
    +Röret lht  
    +Sahl:e Tullarens Per Anderss, se Sven Siggestomt Saknas  
    +Samuel Måns gård, se Israel Danielstomt Saknas  
    +Samuel Månssons Tomt, se Israel Danielstomt Saknas  
    Sand, Gamla torp  
    Sand, Nya torp  
    Sandbacken lht  
    Sandbacken lht  
    Sandbacken stadsäga  
    Sandbacken stadsäga  
    Sandbacken stadsäga  
    Sandbacken stadsäga  
    Sandbäcken stadsäga  
    Sandbacken stadsäga  
    Sandbacken lht  
    +Sandbacken stadsäg.  
    +Sandbacken, se Smedjebacken Saknas  
    Sandbacken stadsäga, avs.  
    +Sandbäcken stäg.  
    Sanden trakt  
    Sanden, se Sandtorpet Saknas  
    +Sandgärdet lht  
    Sandgärdshagen stadsäga  
    Sandhem stadsäga  
    Sandhem stadsäga, avs.  
    +Sandlidsråsen, se Stenlideråsen Saknas  
    +Sandlidsråsen, se Stenlidsråsen Saknas  
    Sandslätt stadsäga, avs.  
    Sandslätt lht  
    Sandtorpet torp  
    Sandslätt lht  
    Sandtorp lht  
    Sandåsen stadsäga  
    +Sandåsen lht, avs.  
    Sannatorpen torp  
    Sankt Helenas källa Saknas  
    Sankt Helenas källa Saknas  
    Sankt Elin källa martyrkälla  
    Den Heliga Elins källa förr källa  
    Elinskällan källa  
    Sankta Elins källa källa  
    +Scholaemästaretomten, se Rådhustomten Saknas  
    +Scholaetomten, se Rådhustomten Saknas  
    Segerliden stadsäga  
    Segerliden Saknas  
    Segerstorp gårdar  
    Segerstorp by  
    Segerstorps Quarn kvarn  
    Sigge Ekebergs tomt tomter  
    Sigge Ekebergs tomt tomter  
    +Sigge Larssons tompt, se Bredegården Saknas  
    +Siggestomt, se Sigge Ekebergs tomt Saknas  
    +Siggestomt, se Sven Siggestomt Saknas  
    +Sigge Swänssons tompt tomt  
    +Signelle-Gården, se Signildstomt Saknas  
    Signildstomt tomter  
    Signildstomt tomter  
    Sikagården kortnamnsform av Gransikagården  
    Sikamarken stadsägor  
    Sikamarken avsöndrade lägenheter  
    Simonsberg stadsäga  
    Sjukhemmet, se Skaraborgs läns sjukhem Saknas  
    Sjöbacka, se Sjöbacken Saknas  
    +Sjöbacka lht  
    +Sjöbacka lht  
    Sjöbacka, se Lilla Sjöbacka Saknas  
    Sjöbacka, Lilla äng, lht  
    Sjöbacka, Lilla stadsäga  
    Sjöbacka, Lilla stadsäga  
    Sjöbacka, Lilla stadsägor  
    Sjöbacken stadsägor  
    +Sjöbacken, se Sjöbacka Saknas  
    +Sjöbacken, se Sjöbäcken Saknas  
    Sjöbacken, se Lilla Sjöbacka Saknas  
    Sjöbacken, Lilla stadsäg.  
    +Sjöbacken, Lilla, se Lilla Sjödalen Saknas  
    Sjöberg länderi  
    Sjöbo stadsäga  
    +Sjöbohlet, Lilla lht eller backstuga  
    Sjöbohlet gård  
    Sjöbolet indraget skogvaktareboställe  
    +Sjöbolet lht, avs.  
    +Sjöbäcken lht  
    +Sjöbäcken, se Sjöbacken Saknas  
    +Sjöbäcken, Lilla, se Lilla Sjöbacka Saknas  
    +Sjöbäcken, Lilla, se Lilla Sjödalen Saknas  
    Sjödalen stadsäga  
    Sjödalen stadsägor  
    Sjödalen stadsäga  
    Sjödalen stadsäga  
    Sjödalen, Lilla stadsäga  
    Sjödalen Saknas  
    +Sjödalen stadsäga  
    Sjöhyddan stadsäga  
    Sjöliden stadsäga  
    +Sjöneberg, se Sjönsborg Saknas  
    Sjöneborg stadsäga  
    Sjönsborg stadsäg.  
    Sjönslund stadsäga  
    Sjönslund stadsäga  
    +Sjötorp, Lilla lht  
    Sjörövaretomten binamn på Krabbetomten  
    Sjötorp stadsägor  
    Sjövik stadsägor  
    Sjövik stadsäg.  
    Skaraborgs läns sjukhem stadsäg.  
    Skarkegården tomter  
    Skarkegården tomter  
    +Skarketomten, se Skarkegården Saknas  
    Skatteberg stadsäga  
    Skategården gård  
    Skattegården bebyggelse  
    Skinnaregården gård  
    Skinnaregården bebyggelse  
    Skjulkhem lht  
    Skjutbodarne stadsäga  
    Skjutbodarna, se Skjutbodarne Saknas  
    Skogen stadsäga  
    Skogen stadsäga  
    Skogen lht, avs.  
    Skogen lht  
    +Skogen backstuga eller torp  
    Skogsbo stadsäga  
    Skogsbo stadsäga  
    Skogsdal stadsäga  
    Skogsdal stadsäga  
    Skogsdalen stadsäga  
    Skogsdalen Saknas  
    Skogshagen torp  
    Skogshagen, se Flinkens intäkt Saknas  
    Skogshall stadsäg., avs.  
    Skogshyddan stadsäga  
    Skogshyddan stadsäga  
    Skogshyddan Saknas  
    Skogslund stadsäga  
    Skogslund stadsäga  
    Skogslund stadsäga  
    Skogslund stadsäg., avs.  
    Skogslund Saknas  
    Skogeryd stadsäga.  
    Skogsryd stadsäga  
    +Skogsryd lht  
    Skogsstugan stadsäga  
    +Skogsstugan torp  
    +Skogsstugan backstuga el. lht  
    Skogstorpet stadsäga  
    Skogsäng stadsägor  
    Skolan, Södra folkskola  
    +Skolemästaretomten, se Rådhustomten Saknas  
    +Skoltomten, se Rådhustomten Saknas  
    Skoltuna stadsäga  
    Skoltuna Saknas  
    +Skräddaregården Saknas  
    Skräddaregården gård  
    Skräddaregården bebyggelse  
    Skulhem lht  
    Skulka, se Skjulkhem lht  
    Skulkhem lht  
    Skulkhem, se Skjulkhem lht  
    Skytterslätt, se Skyttesledet Saknas  
    Skyttesledet stadsäga  
    +Skyttesledskvarnen kvarn  
    Skyttesledsängen stadsäga  
    Skyttesledsängen stadsäga  
    Skyttesängen stadsäga  
    Skyttesängen stadsägor  
    Skyttesängen stadsägor  
    Skyttesängen stadsäga  
    Skyttesängen stadsäg.  
    +Skåhlfärgaren, se Skålfejartomt Saknas  
    Skålfejartomt tomter  
    Skålfejartomt tomter  
    +Skålfärgaregården, se Skålfejartomt Saknas  
    Sköfdeborg stadsäga  
    Skönborg, se Skönberg Saknas  
    Skönsberg stadsäga  
    Skönslund stadsäga  
    +Smedbacken, se Smedjebacken Saknas  
    Smedjebacken stadsäga  
    +Smedjebacken lht  
    +Smedjefallet, se Svedjefallet Saknas  
    Smedstorp lht  
    Smedstorp stadsägor  
    Smedstorp, se Hällevik och Lilla Smedstorp Saknas  
    +Smedstorp lht  
    Smedstorp, Lilla lht  
    Smedstorp, Lilla stadsäga  
    Smedstorp, Lilla stadsäga  
    Smedstorp, Lilla stadsäga  
    +Snibben torp  
    +Snibben, se Snippen Saknas  
    Snickaretomten, se Hörnet och Snickaretomten Saknas  
    Snickaretorp stadsäga  
    Snickartorp(et) stadsäga  
    Snippen lht  
    +Snippen lht  
    Snällstorp gd  
    Snälls torp intäkt  
    Sofiedal stadsäga  
    Solbacka stadsäg.  
    Solbacka stadsäga  
    Solbacken stadsäga  
    Solbacken stadsäga  
    Solbacken stadsäga, avs.  
    +Solberga lht  
    Solhaga stadsäga  
    Solhem stadsäga  
    Solhem stadsäga  
    Solhem stadsäg., avs.  
    Solhem Saknas  
    Solklinten stadsäga, avs.  
    Solliden stadsäga  
    Solliden stadsäga, avs.  
    Solsidan stadsäg.  
    Solsidan stadsäga, avs.  
    Solvik stadsäga  
    Solvik stadsäga, avs.  
    Sommarstomten tomt  
    Soneberg stadsäga  
    Spetsen lht eller torp  
    Spängelyckan stadsäga  
    +Spänget torp  
    Spänget, se Lundvallsmo och Bäckedal Saknas  
    Stadens Qvarn, se Stadskvarnen Saknas  
    Stadens ridhus ridhus  
    Stadens stallar stallar  
    Stadshuset, se Kommunalhuset Saknas  
    Stadskomministersbostället, se Signildstomt Saknas  
    Stadskvarnen kvarn  
    Stadskvarnen stadsäga»  
    +Stadstomten, se Staketomten Saknas  
    +Staffans tomt, se Daniel Skräddaretomt Saknas  
    Staketomten tomter  
    Stallsiken gårdar och lhtr  
    Stallsiken gård  
    Stallsiken enstakahemman  
    Starrsiken, se Stallsikan Saknas  
    Sten stadsäga  
    Sten stadsäga  
    Stenbacken lht  
    Stenbacken stadsäga  
    Stenbacken stadsäga, avs.  
    Stenbacken stadsäg., avs.  
    +Stenbacken lht  
    +Stenbacken lht  
    Stenbacken, Lilla stadsäga  
    +Stenbäcken lht  
    +Stenhuggaretomten, se Anders Bengts tomt Saknas  
    +Stenliden, se Stenlideråsen Saknas  
    +Stenlidsråsen lht  
    +Stenlidsåsen, se Stenlidsråsen Saknas  
    Stens(borg) torp  
    Stenslund stadsäga  
    Stenstorp torp  
    Stenstorp, se Stenstorpet Saknas  
    Stenstorpet stadsäga  
    +Stenås stadsäg.  
    Stenåsen äng, intäkt  
    Stenåsen stadsäga  
    Stenåsen stadsäga  
    Stenåsen stadsäga  
    Stenåsen stadsäga  
    Stenåsen äng  
    Storegården försv.gd  
    Storegården gård  
    Storegården tomter  
    Storegården indraget hovsmedsboställe  
    Storegårdstorp försv. gd  
    +Storegårdstorp torp  
    +Store Korpegården, se Store Korpås Saknas  
    Store Korpås tomter  
    Strandkullen stadsäga  
    Strupebacken stadsäga  
    Stämmemossen äng  
    Stämmemossen stadsägor  
    Stämmemossen stadsäga  
    Stämmemossen stadsäga  
    Stämmemossen stadsäga  
    Stämmemossen stadsäga  
    Stämmemossen stadsäga  
    Stämmomossen äng  
    +Stöpaledet backstuga  
    Stöpen lht  
    Stöpängen, Stöpen lht  
    +Stöpängen torp  
    Sundsberg stadsäga  
    Sundvallsmo, se Lundvallsmo Saknas  
    +Super Bymsa gardhen gård  
    Svalegården gd  
    Svalegården tomt  
    +Swalegärde, se Svalegården Saknas  
    +Swahlgårdh, se Svalegården Saknas  
    Svea stadsäga  
    Sveaborg stadsäga  
    Svedjefallet äng  
    +Sven Gudmundssons tomt, se Sven Gunnarstomt Saknas  
    +Sven Gudmundstomt, se Sven Gunnarstomt Saknas  
    Sven Gunnarstomt tomter  
    +Sven Pers tomt, se Elfver Anders tomt Saknas  
    Sven Siggestomt tomt  
    +Swen Swenssons tomt, se Kranzetomten Saknas  
    +Sven Tengstens tomt, se Kranzetomten Saknas  
    +Swän Andersson i Hafragården, se Havretomten Saknas  
    +Swän Kooparslagares tomt, se Baltsaretomten Saknas  
    Svenningsberg stadsäga  
    Svenningsberg stadsäga  
    Svenningsberg stadsäga  
    Svenningsberg stadsäga  
    Svenningsberg stadsäga  
    Svenningsberg stadsäg.  
    Svenningsberg stadsäg.  
    Svensberg stadsäga.  
    Svensberg stadsäg.  
    Svensberg stadsäga  
    Svensborg stadsäg.  
    Svenslund stadsägor  
    Svenslund stadsägor  
    Svenstorp stadsäga  
    +Svenstorp lht eller backstuga  
    Särla stadsäga  
    Södermalm del av Skövde stad  
    Södermalm stadsdel  
    Södermalm stadsdel  
    +Söderqvistsgård, se Sven Gunnarstomt Saknas  
    Södertorp stadsägor  
    Södertorp stadsäg., avs.  
    Södertorp stadsäga  
    Södervik stadsäga  
    Södervik stadsäga  
    Södervik stadsäga  
    Södervik stadsäga  
    Södervik, se Kullebo Saknas  
    Söderängen stadsäga  
    Södra Trädgården tomter  
    +Södra Tullen, se Södra Tulltomten Saknas  
    Södra Tulltomten tomt  
    Sörgården gård  
    Sörgården gård  
    +Sörgården backstuga  
    Sörgården kompanichefboställe  
    Sörgården avs. lhter  
    Sörpe småställen  
    Sörpe bostadsområde  
    Sörpejorden, se Sörpeägan Saknas  
    Sörpeägan stadsäga  
    Tallbacken villaområde  
    Tallbacken, se Tallbacken Östra Saknas  
    Tallbacken, Västra stadsäga  
    Tallbacken, Östra stadsäga  
    Tallbacken, Östra stadsäga  
    Talleberg stadsäga  
    Tholsborg stadsäga  
    Tholsborg stadsäga  
    Thorsberg, se Thorsborg Saknas  
    Thorsborg stadsägor  
    Timboholm, se Timboholm Stora Saknas  
    Timboholm, Lilla länderi, stadsäga  
    Timboholm, Stora länderi, stadsäga  
    Tjärebacken, se Kårebacken Saknas  
    Tolsborg stadsäg.  
    Tomtalyckan intäkt  
    Tomtebo stadsäga  
    Tomtebo lhter  
    Tomtebo handelsträdgård stadsäg.  
    Tomtegården gård  
    Tomtegården avs. lhter  
    Tomtegården, Lilla stadsäga  
    Tomten gård  
    Tomten stadsägor  
    Tomtängen lht, avs.  
    +Tores Glasmästare, se Lilla Glasmästaretomt Saknas  
    Tork ås lht  
    Torkås stadsägor  
    +Torpås, se Torkås Saknas  
    Torsberg stadsäga  
    +Torsberg lht, avs.  
    Torsborg stadsäga  
    Torsborg stadsägor  
    Transformatorstationen Saknas  
    Transformatorstationen, Norra stadsäga  
    Treffenbergsfallet, Lilla länderi  
    Treffenbergsfallet, Stora länderi  
    Tresnibben stadsäga  
    Troentorp gård  
    Troentorp stadsäga  
    Troentorp gård  
    Troentorp enstakahemman  
    Trädgården lht  
    Trädgården stadsäga  
    +Trädgården lhter  
    Trädgården stadsäga, avs.  
    Trädgården stadsäg.  
    +Trädgårds Tomten, se Norra o. Södra Trädgården Saknas  
    Trängområdet stadsäga  
    Tubbetomten tomt  
    +Tuffetorp gård eller äga  
    +Tullen, se Södra Tulltomten Saknas  
    Tullhustomten, Norra, se 20, 2 Norra Tullhustomten Saknas  
    +Tullhustomten, Södra, se Södra Tulltomten Saknas  
    +Tullstugan, se Norra och Södra Tullhustomten Saknas  
    +Tulltomten, Södra, se Södra Tulltomten Saknas  
    Tuna stadsäga, avs.  
    Tunhem stadsäga  
    Tunhem stadsäga  
    +Tåen torp  
    +Tårkås, se torkås Saknas  
    +Töriss Glassmästares tompt, se L. Glasmästaretomt Saknas  
    Törnestorp gård  
    Törnestorp stadsäga  
    Törnestorp gård  
    Törnestorp predikantboställe  
    Törnestorp Saknas  
    Törnsberg stadsäga  
    Uddaberg lht  
    Uddaberg stadsäga  
    Uddaberg, se Uddatorp Saknas  
    Uddagården gård  
    Uddagården bebyggelse  
    Uddalund stadsäga  
    Uddatorp stadsäga  
    +Uddatorp torp  
    Ugglebo stationskarls hus  
    Ulriksberg stadsäga  
    Ulriksdal lht  
    Ulriksdal stadsäga  
    Undantaget avs. lägenhet  
    Uppsala, Lilla o. Stora lhtr, f. torp  
    Uppsala stadsägor  
    Uppsala, Lilla stadsäga, avs.  
    Uppsala, Stora stadsäga, avs.  
    Vaddfabriken stadsäga  
    Valand stadsäg., avs.  
    +Wallengrenstorp, se Valltorp Saknas  
    Vallgrenstorp stuga  
    Vallgrenstorp, se Valltorp Saknas  
    Vallgrenstorp stadsäga, avs.  
    +Vallgrenstorp lht, avs.  
    +Wallhall lht eller backstuga  
    Vallingsberg, se Knoppalyckan Saknas  
    Vallingsberg stadsäga  
    Vallingsberg stadsäga, avs.  
    Vallinsberg stadsägor  
    Vallstorp, se Valltorp Saknas  
    Valltorp stadsäga  
    Vantabygget f.d. boställe  
    +Vargamossen lht  
    +Wargamossen, Stora, se Vargamossen Saknas  
    Varmbadhuset badhus  
    Vasastaden stadsområde  
    Vasastaden namn på Södermalm  
    Vänbergstorp gd  
    +Verkstaden frälselyckor  
    Vestergården bebyggelse  
    Viadukten stadsäga  
    Viktoria stadsägor  
    Viktorsberg stadsäga  
    Viktorsberg stadsäga  
    Vilhelmsberg stadsäga  
    Vilhelmsberg stadsäga  
    Vilhelmsro, se Skyttesledsängen Saknas  
    Vilhelmsro stadsäga  
    Vilhelmsro stadsäga  
    Villa Borg stadsäga  
    Villa Brittebo stadsäg., länderi  
    Villandsberg stadsäg., avs.  
    Villa Svedenborg stadsäga  
    Villatomten stadsäga  
    Villa Tunhem stadsäga  
    +Villgrenstorp avs.  
    AB Volvos verkstadsområde stadsäg.  
    Våmbostaden, se Västermalm Saknas  
    Vänhem stadsäga, avs.  
    Värsåsvägen stadsäga  
    Västangården stadsäga  
    Västerdalen stadsäga  
    Västerdalen stadsäga  
    Västerdalen stadsäga»  
    Västerdalen stadsäga  
    Västerdalen stadsäga  
    Västerdalen stadsäga, avs.  
    Västergården gård  
    Västermalm stadsdel  
    Västermalm del av stad  
    Zickermanstomten tomt  
    Åkerdal stadsägor  
    Åkerholmen stadsäga  
    Åkerholmen stadsäga  
    Åkersberg stadsäga  
    Åkersdal stadsägor  
    Åkersholm stadsägor  
    Ålderdomshemmet, se Försörjningshemmet Saknas  
    Ålem stadsägor  
    +Ålem lht  
    Ålemsberg stadsäg.  
    +Årbyggartomptan, se Orgelbyggaretomten Saknas  
    Årnäs stadsäga  
    Åsabacken gård  
    Åsabacken Saknas  
    Åsabacken stadsägor  
    Åsabacken stadsäga  
    Åsaberg stadsäga  
    Åsaberg stadsäga  
    +Åsaberg lht  
    +Åsaberg lht  
    Åsaberg, se Åsaborg Saknas  
    Åsaborg stadsäga  
    Åsboliderna lht  
    Åsbotorp, se Lilla Åsbotorp Saknas  
    Åsbotorp, Lilla stadsägor  
    Åsbo torp, Lilla gård  
    Åsbotorp, Lilla enstakahemman  
    Åsbo torp, Stora gård  
    Åsbotorp, Stora stadsägor  
    Åsbotorp, Stora enstakahemman  
    Åsbotorpsvägen stadsägor  
    +Åseberg, se Åsaberg Saknas  
    +Älfver Anderssons tomt, se Elfver Anders tomt Saknas  
    Älfsborg stadsäg.  
    Ängatorp lht  
    Ängatorp, se Svenningsberg Saknas  
    Ängatorpet torp  
    +Ängatorp, se Johannslund Saknas  
    Ängen lht  
    Ängen stadsäga  
    Ängen stadsägor  
    Ängen, se Marielund Saknas  
    +Ängen torp el. backstuga  
    +Ängen lht  
    Ängsskiftet, Övre, se Hasselbacken Saknas  
    Ännagården gård  
    Ännagården stadsägor  
    Ännakärret lht  
    Äsketorp, se Gamla Esstorp Saknas  
    +Äspebro kvarn kvarn  
    +Äspelund avs.  
    Äspelund avs.  
    +Äspelund lht  
    Ästorp, se Gamla Esstorp Saknas  
    Ästorp stadsäga  
    Öfverbro, se Överbo Saknas  
    Örbäck länderi  
    Örnsberg stadsäga  
    Örnsberg stadsäga  
    Österbacken stadsäga  
    Österberget lht  
    Österberget stadsäga  
    Österberget stadsäga  
    +Österberget lht  
    Österberget Saknas  
    Österbo stadsägor  
    Österbo avsöndrade lägenheter  
    Österdalen stadsäga  
    Österhaga stadsäg.  
    Östermalm del av stad  
    Östermalm stadsdel  
    Östervik stadsäga  
    Östgötagården gård  
    Östgötegården stadsägor  
    Östgötatorp lht  
    Östgötatorp stadsäga  
    Överbo lht  
    Överbo stadsäga  

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.